MARS/APRIL 1996.

HVA BESTÅR EGENTLIG FREDSAVTALEN I?

PEREZ DRIVER SIN VALGKAMP SÅ BLODET FLYTER -

STOPP STATSHYKLERIET MOT ANDRAWES -

EN NORSK RETTSSKANDALE I FØLGE PROFESSOR I RETTSVITENSKAP: ANDERS BRATTHOLM.

Hatets seier! Stopp korsfestelsen av Andrawes - er det selvmord staten er ute etter? Hun har sonet sin straff, i nær 20 år! - Denne saken er hykleri og dobbeltmoral satt i system. En tragedie for rettssikkerheten sier professor i rettsvitenskap Andres Brattholm om behandlingen hun har fått av det norske rettsapparatet. Advokater i Norge planlegger nå aksjoner mot justis praksis I Norge med å sette uskyldige eller mistenkte mennesker på glattcelle over flere døgn, en kvinne ble ufør av fobi, angst og krever nå 3.8 millioner i erstatning. Nylig ble Norsk høyesterett dømt for brudd på menneskerettighetene i Haag.

Den 9/4 i år dolket det norske justis vesenet Andrawes og hennes forsvar i ryggen ved å komme med en dom fra Italia som sier at hun er dømt til 26 års fengsel der ved kapring kan man dømmes i flere land. Dette har justisdepartementet holdt skjult i over 1 1/2 år Norge dolker Andrawes i ryggen nå skal Tyskland dømme i beste dobbeltmoral forstand. En kvinne som ikke selv engang kan gå, over 171 vitner mot henne. Hvordan har Tyskland stått til ansvar for sine gjerninger. Hvem skal stå til ansvar for massegraver i Bosnia. De foreldreløse barna

Annen verdenskrig i EU's bakgård? 10 år siden Tsjernobyl. Det er utallige slike reaktorer, og hvilken samvittighet har de forskjellige nasjoner i atomspørsmålet. NÅR KOMMER NESTE ATOMKATASTROFE? Tør ingen gjøre noe, fordi alle sliter med sin samvittighet?

Direktøren for kjernekraftverket og verdens største atomkatastrofe Viktor Brjukhanov fikk 8 års fengsel.....Katastrofe kraftverket er fremdeles i drift og det lekker....

DET RENNER BLOD OG HAT av FREDSAVTALEN I MIDTØSTEN SAMTIDIG SOM det er panikk i EU, KONSEKVENSENE av det de gjør mot dyra- KU GALSKAP, SKRAPESYKE OG EN ISKALD FRED I BOSNIA(Hvilken ny forståelse på hvorfor kriminalitet oppstår bygger denne avtalen på?).... ISRAEL, ITALIA, TYSKLAND, SKAL NÅ DØMME EN STERKT SYK OG INVALIDISERT KVINNE FOR NOE SOM BLE GJORT FOR 19 ÅR SIDEN, MED USA OG NORGES VELSIGNELSE I STRID MED DE MENNESKERETTSKONVENSJONER NORGE HAR VÆRT MED Å UTFORME...I Norge sitter hennes 10 år gamle datter og ser hvordan situasjon i hennes hjemland nå er på fjernsynet....og hvilket hykleri som skal dømme Andrawes i Tyskland, mens det stadig oppdages nye massegraver i Bosnia. Eu's bakgård....

Perez utryddet en familie i sin valgkamp strategi - mor, far og fem søsken drept i massakren! Tilbake står en 4 år gammel gutt alene...forbrent i ansiktet og på hele kroppen...Kan vi forestille oss hva slike episoder gjør med et menneske?

SKAL HATET SEIRE I EN SAK HVOR MAN GIR LEDEREN FREDSPRISEN I FREDSAVTALENS ÅND, OG SLAKTER DEN MENIGE SOLDATEN? DETTE ER JO SLIK ARBEIDERPARTIET HAR BEHANDLET MEDLEMSSKAPSSKANDALEN I SITT EGET PARTI OGSÅ! slakte de menige.

ANDRAWES ER ET EKSEMPEL PÅ HVORFOR KRIMINALITET OPPSTÅR, OG HVORDAN MAN GJENNOM ET LIV KJEMPER FOR Å KOMME SEG VIDERE. DENNE SAKEN KAN ÅPNE ØYNENE VÅRE FOR HVORFOR KRIMINALITET OPPSTÅR - ALLE DE LIDELSENE SOM VI HVER DAG SER PÅ FJERNSYNET......MENS VI SITTER TRYGT FORAN VÅRE FJERNSYNSSKJERMER...DET ER SNAKK OM MENNESKER MED FØLELSER SOM DEG OG MEG!

De fleste mennesker fordømmer kriminalitet, men hvorfor oppstår kriminalitet? Hva forårsaker kriminalitet? Hvis politikerne, lederne leder feil, hva er da kriminalitet? Hva skal ellers avsløre falskhet, løgn, dobbeltmoral, selvbedrag? Når ikke politikerne praktiserer åpenhet og rettferdighet så vil dette avsløre seg selv, med menneske skjebner som ofre!. Er man syk hvis man skiller seg ut for mye, roper for høyt, går egne veier, helbreder seg selv eller er annerledes, hvis man slipper løs sine følelser.....gråter....Man blir unektelig i dag sett rart på.....hvis dette skjer på gata...Hva er det samfunnet og de som styrer definerer som "politisk korrekt, og legger opp sine lover, regler, kontroll, verformynderi og forståelse etter?" Mennesket kan aldri bli en materiell gjenstand med muse ører....selv om forskerne gjør alt de kan for å fremstille det kjemiske mennesket uten blod....og smitte....Forstår ikke ekspertene dette heller? Hvilke fullmakter har mange av disse ekstreme forskerne....?.

Hva er kriminalitet i dag? Hvorfor blir folk kriminelle? Hvilke forutsetninger ligger til grunn? Hvis man blir drevet på flukt fra sitt eget land, hvis man opplever å se at i en slik prosess blir mer enn 3000 mennesker massakrert, barn, kvinner, venner....Hva bygges opp inne i mennesker som opplever disse lidelsene?

Andrawes opplevde dette, og vervet seg i frigjøringen for palestina.

Hvorfor dreper noen andre mennesker?

Hvorfor kaprer man et fly?

Hvorfor følger man sin indre overbevisning?

Hvorfor stjeler man, hvorfor lyver man?

Hvorfor er man utro?

Hvorfor krasjer vi biler, hvorfor skjer ting brått og uventet tross alle sikkerhets rutiner er fulgt...

Hvem styrer våre tanker, og vårt følelsesliv? Hvilken makt er det som styrer oss i gjennom sannhetens øyne....annet enn Gud..?

Hvem har ansvaret for konsekvensene like mye som av gledene, annet enn staten og myndighetene? Dette ansvaret fraskriver de seg, og stempler enhver opposisjon for opprører, fundamentalist, det er en indre maktkamp om posisjoner istedenfor virkelig å se hva er det egentlig man fordømmer....eller inntar en avventende, likegyldig holdning til?

Hvilket ansvar har lederen, myndighetene for det som oppstår, og hvor lederne sender ut signaler om hva som er urettferdighet, og hva som må gjøres. Hvordan kan Nobels Fredspris 1994, deles ut til Andrawes sjef, Yazir Arafat, og hans menig skal korsfestes for en handling hun var i begynnelsen av 20 årene i når hun var med på. De andre kaprerne ble drept, Souhaila fikk 6 skudd i kroppen men overlevde, og har sonet i 20 år.

Kriminalitet oppstår som følge av regler, lover. dobbeltmoral, løgn, bedrag, selvbedrag, falskhet,

Se på et barn, som handler i ett med sin intuisjon, mange foreldre ser jo på barn som kriminelle, at de skal disiplinere og moralisere istedenfor å la barnet få utvikle sin egen identitet og få informasjon. Foreldrene beskytter barna sier de, nei det foreldrene beskytter er sitt eget ego. Det er når foreldrene går barnas vei at egoets rammer utvides... Hvem gir et menneske liv, hvem styrer et menneskes reaksjoner og stemmer innenfra?...

Fordi det er stemmer inni oss, og det er ytre hendelser som provoserer oss og krever at man følger sin indre leder. Fordi alt er styrt, og det som skjer har alltid en høyere mening, og årsaks sammenheng!

Hvorfor ble nylig et russisk fly kapret nå i mars? Kapreren ville at verden skulle ta konflikten i Tsjetzenia på alvor...- i hvilken grad gjør vi det? Gro gjør det ved å gi all sin støtte til Jeltsin i sitt solskinnsmøte her hjemme på røde løpere....Jeltsin som kaller opprørene ville hunder....mens det lekker fra atomreaktorer, og den ene borgerkrigen avløser den andre....

Når mennesker kaprer fly for at verden skal bry seg med situasjonene deres, hva forteller dette om de desperate tilstandene regjeringene har forårsaket?

Hva er kriminalitet? Hvem skaper den? Det er alltid to sider av enhver sak, og ingen har rett til å drepe! Men hvis sanksjoner, okkupasjoner, er urettferdig, hvis kollektive avstraffelser er urettferdige, er det ikke folkets plikt å da si i fra, hva ville en nordmann gjort i en slik situasjon hvor vi ble fordrevet fra vårt eget land, og hele tiden forfulgt ? Hvorfor klarer man ikke å dele og være mennesker sammen, sette seg inn i den annens lidelser, frykt og redsler?

Det er myndighetene som skaper konsekvensene av sine handlinger i alt det utdefinerte, eller de som sliter.

Økonomisk kriminalitet - for økonomien, penger er jo det rettferdigheten deles ut fra.

Å besitte eiendommer, okkupere, og forsvare grensene istedenfor åpenhet, ydmykhet, saklig konfrontasjon og invitasjon skaper..

Å ikke la barn få leke i gata, å ikke ta barn på alvor, å la volden i hjemmene øke som konsekvens av at man ikke står sammen opp mot regjeringene!

Å forurense havet på det groveste? Sea Empress grunnstøtte fire ganger....75000 nordsjø olje lakk ut i naturparadiset - Hvem straffes?

Å utrydde dyrearter?

Å skape et samfunn som støter andre ut, som møter ungdommeligheten og barn med mistillit?

Å gjøre drikkevannet udrikkelig over store deler av verden? At Norge er netto importør av energi!

Å utvikle atomvåpen?

Å dytte i folk piller, der de trenger åpenhet, kommunikasjon og hjelp til selvhjelp og tillit!!!

Å foreta atomprøvesprenginger, å selge tungtvann....å selge våpen i skinnhellighet...

Hvem selger våpen til hvem? Vet vi sannheten i dette?

Å bygge opp egen egoisme, forsterke egne vaner, fordommer?

Å drepe andre i krig, enten det er de politisk korrekte, eller opprørerne som gjør det må det jo være like galt?

Politivold? Skjemavold...

Å bli i en yrkesrolle slik at man ikke slipper ungdommen til, fordi man heller i tør å slippe til egen ungdommelighet og komme seg videre i sitt eget følelsesliv.

Å dømme andre?

Å gjøre den tredje verden til gjeldsslaver?

Å bruke pekefingeren, når pekefingeren har tre fingre som peker tilbake på deg selv....

Å bruke barn, ungdom til å føre sine egen krig, der politikernes holdninger og lover skulle vært forandret? Israel gjør dette?

Å tillate tortur under forhør, Israel er det eneste land i verden som tillater dette!

Å utøve handels sanksjoner som går utover barn, uskyldige.

Å innføre felles straffe sanksjoner, slik Israel gjør det mot palestinerne - Tiltak som rammer uskyldige.

Å innføre et barns politikk i Kina? Å innføre en foreldres barnelov i Norge?

Å stressstyre, å frykt styre, manipulere, og forlede sitt folk til å jobbe seg fra det viktigste, sin partner, sine barn og tid til å foreta verdi valg.

Å være likegyldig til andres lidelser?

Å mishandle dyr slik at de utvikler skrapesyke og ku galskap - politikerne selv klarer jo å skape galskap så hvorfor legge skylden på dyrene?

En hel verden som satt med fjern kontrollen, som hadde politiske komite møter, og så på Bosnia - et inferno som annen verdenskrig, massegraver etter massegraver -

Å selge, forhandle eller utvikle våpen. Er ikke alle i denne prosessen like ansvarlige?

Å selge piller over disk (masse narkotika)

Å gi folk piller for alt, der kommunikasjon, medmenneskelighet og kjærlighet er veien å gå?

At 90% av jordens befolkning er utenfor EU?

Å gen manipulere, å klone gener, mikroinjektion

Å speile seg i egen dobbeltmoral, istedenfor å avsløre seg selv i sine omgivelser.

Å latterliggjøre minoriteter?

Å bygge opp et skjema velde - Papirer er for mange like spisst som

Endeløse saksbehandlingstid i tillegg til straffen - psykisk terror.

Barn, ungdom som skal inn i statsstyrte oppdrettsanlegg-

Møte mennesker med mistillit, fordommer,

Å nøre oppunder myter?

Hva er dagens moral?

Hvilke forbilder er Norge? Hvilke oppskrifter er det vi serverer andre? Hva skaper ikke disse oppskriftene av problemer i vårt eget land - Folk snakker nesten ikke sammen, over 1 million syke mennesker, over 200000 arbeidsledige, mer enn 750000 i en offentlig sektor, som lar seg finansiere av at norge er på den grønne gren....

Ap straffer ungdommen, for en kriminell trikse og mikse kultur som flere av dagens statsråder, blant dem partiets leder har vært med og bygd opp - ungdommen skal strafferetts forfølges..og statsrådene selv hykler... Man kjemper ikke for hverandre, men for egen kake, og da blir det et iskaldt, kynisk, samfunn, hvor markedskreftene råder og hykleriet blir nødvendig for å overleve og tjene mere penger....på bekostning av kjærligheten, friheten, nestekjærligheten, sannheten og rettferdigheten.

Politikere som vedtar lover - skaper konsekvenser - skaper kriminalitet for å avsløre sannheten, hvordan skal grenser mellom de "politisk korrekte", og "opprørerne" ellers brytes ned?

Hva er definisjonen på en opprører, slik media forteller oss hver eneste dag? Er det opprørerne vi egentlig skal ha sympati med? Se på Tsjetzenia....se hvordan Russland styres... Hvordan kan Nikitin dømmes til døden for å redde verden fra nok et Tsjernobyl, en tikkende bombe ved norske grensen på Kola halvøya? Hva har Norge i sin bakgård, siden ikke den norske regjering selv angriper spørsmålet fra denne vinkelen?

Politiker styrte lover, regler skaper konsekvenser! Disse konsekvensen føler menneskene på kroppen. Via alle tabuene, mytene, fordommene, lukket heten så stenger man åpenheten, sannhetene ute fra et helhetsbilde.

Se på historien hvordan utviklingen hele tiden avslører gårsdagens feilaktige vurderinger fra ekspertene.... disse konsekvensene speiles i enkelt menneskenes situasjon, i kriminaliteten, i de syke, i de utdefinerte, i de arbeidsledige, i alle de som ramler utenfor systemets aksept.

Hvis man trenger mennesker opp i et hjørne kan hvem som helst bli kriminelle. Hvis man tar fra de som selv er innenfor murene, alle godene, jobben deres, peker og kritisere dem, tar fra dem barna deres fordi loven definerer rettferdigheten slik..

Hvilke kamper læres barn, ungdom opp til å kjempe? Barndommen og ungdommens lære..!

Handler om å dele, om ydmykhet, om å forstå den annens livssituasjon, kamp for sin frihet og rettferdighet, om å se sitt ansvar i å hjelpe andre, Når du synger: "Ja, vi elsker dette landet som det stiger frem...." Gud har skapt en helhet, og han skaper ikke noe dritt slik politikere verden over mener seg berettiget til å massakrere mennesker fordi desperate mennesker kjemper en kamp for å flytte på grensene mellom oss mennesker...få mat og bli respektert for sine syn...

Andrawessakens gang i det norske rettsapparatet! (Klassekampen, den 14/10-95)

9.desember 1994.

Oslo forhørsrett avsier kjennelsen om at Souhaila Andrawes ikke skal utleveres til Tyskland.

15. desember 1994. Lagmannsretten avsier kjennelse om at Andrawes kan utleveres til Tyskland.

12.januar 1995. Høyesteretts kjæremålsutvalg opphever Eidsivatings lagmannsretts kjennelse om at Andrawes kan utleveres.....

7.februar 1995. Forhørsretten fastslår at Andrawes ikke kan siktes for drapsforsøk på passasjerer og antiterror politiet.

2 Mai 1995. Lagmannsretten beslutter at Andrawes kan utleveres, men ikke tiltales for medvirkning til overlagt drap og forsøk på drap på flypassasjerene og antiterror-politiet.

6 juni 1995. Høyesteretts kjæremålsutvalg avviser Andrawes påkjæring om at hun kan utleveres og utvisnings spørsmålet er dermed avgjort og rettskraftig.

19 juni 1995. Lagmannsretten beslutter at Andrawes ikke kan tiltales og straffeforfølges for medvirkning til drap på tysk flykaptein.

11 juli 1995. Høyesteretts kjæremålsutvalg opphever lagmannsrettens kjennelse om at Andrawes ikke kan tiltales for medvirkning til drap.

21 juli 1995. Lagmannsretten bestemmer at Andrawes kan tiltales for medvirkning til drap.

7 august 1995. Høyesteretts kjæremålsutvalg opphever lagmannsrettens kjennelse om at Andrawes kan tiltales for medvirkning til drap...

Nå skal Tyskland sikte henne for drap, og en dom fra Italia på 26 år.....stukket i ryggen av det norske justisministeren

Utsendelsen av Souhaila Andrawes kan svekke Norges troverdighet i fredsprosessen. PLO-ledelsen ber på det innstendigste om at justisminister Grete Faremo omgjør sitt vedtak...

Aft, den 31/10 artikkel av Anders Brattholm. Her hevder professor Brattholm at landets justisminister Grete Faremo har hevdet flere ganger i mediene at Norge er forpliktet til å utlevere Andrawes i følge internasjonale konvensjoner. Dette tyder på at den politisk ansvarlige ikke en gang har lest ordentlig Justisdepartementet eget vedtak om utlevering. Det fremgår av vedtaket at hvis Andrawes må ansees for å være fast bosatt i Norge, "vil det etter konvensjonen" foreligge en adgang for departementet til å nekte utlevering til Tyskland. Deretter heter det i utleveringsvedtaket at departementet har funnet det unødvendig "å ta stilling til om Andrawes er å anse som fast bosatt i Norge i det en under enhver omstendighet er kommet til at utlevering likevel bør skje." Altså: Uansett om Norge er forpliktet eller ikke, skal Andrawes utleveres...Når det så gjelder spørsmålet om Andrawes er å anse som fast bosatt i Norge, er dette neppe tvilsomt, siden hun har bodd her i over fire år sammen med sin familie og har fast arbeid og bolig her. Det er under disse omstendighetene meget vanskelig å forstå at Justisdepartementets politiske ledelse kan hevde at Norge er forpliktet etter konvensjonen å utlevere Andrawes....

Soning:

Kristian Ottesen arbeiderbladet 23/9-95:

1. Andrawes ble stilt for retten i Somalia. Hun ble dømt til 20 års fengsel. At hun ble løslatt etter 1 år, er en annen sak.

2. Tyske myndigheter krevde ikke under rettssaken i Somalia Andrawes utlevert til Tyskland. Tvert i mot. Tyske myndigheter overlot straffe forfølgingen til somaliske myndigheter, i henhold til avtale inngått mellom tyske og somaliske myndigheter.

3. Andrawes "forsvant" ikke i Somalia. Tvert i mot. Fra fengselet ble hun overført direkte til et sykehus i et annet land, der hun, på grunn av skader hun var blitt påført, ble liggende i seks måneder.

Souhaila har ikke gjort noe kriminelt på 20 år, er ikke dette målet? Hun har levd med frykt og angst inni seg. Hun har fått seks skudd i kroppen sin, hun har sonet 1 år i Somalia, hun forsømmer handlingen, hun var ung og kjempet for rettferdighet for sitt folk, etter å ha opplevd en grusom massakre av 3000 palestinere og libaneser, utallige barn året før kapringen fant sted.

UTLEVERING!

Saken ligger nå på justisministerens bord. Slik fungerer vårt rettssystem. Men Andrawes-saken har også i seg elementer som vil reise spørsmål om behandlingen av saken i det norske rettsapparatet har vært i samsvar med Den europeiske menneskerettskonvesjonen som også Norge har ratifisert. Det er ting som tyder på at dette ikke er tilfelle...Men det er det i tilfelle en domstol utenfor vårt land som må ta stilling til.....

DOBBELTMORAL:

Arbeiderbladet 23/9 utdrag av Gunnar Johannessens artikkel: Vi har i Norge hatt en terror handling hvor israelske agenter myrdet en uskyldig marokkaner. Det var ingen som forlangte dem utlevert til Marokko etter soning i Norge, på tross av at de fikk noen latterlige dommer. Det var ingen som skrek opp da en av dem fikk permanent opphold i Norge noen år etter. Det var heller ikke noen som skrev indignerte leserbrev da de israelske terroristene slapp fri etter å ha sonet bare en brøkdel av straffen... Hva er forskjellen på disse israelske morderne og Andrawes? Drapet på Lillehammer - hvor Israel vil betale erstatning, men ikke innrømme ansvar.....dette er kutymen blitt i alt snart......

Palestinere, kurdere, serbere, samer, indianere, nordmenn, svensker, tyskere, uteliggerene, utdefinerte, syke, sigøynere, Hva består konfliktene egentlig i, hvor mennesker blir ofre?

Hvorfor Perez, sett deg i din motparts situasjon, gjennom å ta på, være nær..lidelsene....?

Aft.18/3: Avstengte palestinere skal få israelsk støtte. Israelske myndigheter vil sørge for økonomisk støtte til de sultende og arbeidsløse palestinerne i de avstengte palestinske områdene sier de.

Men Israel vil ikke heve den omstridte blokaden av Gaza og Vestbredden. (ber Norge om å hjelpe dem, med forsyninger....mens de selv blokkerer.) Hva slags partiskhet utøver egentlig Norge i denne konflikten, og hva foregår egentlig mellom vårt arbeiderparti og det israelske?

PLO har arrestert hundrevis av militante etter bombeattentatene i Israel da nærmere 60 menneskeliv gikk tapt. Shimon Peres sier de skal trekke seg ut innen 28/3. 100000 av 150000 blir arbeidsledige som følge av dette, og uten mat. Peres serverer en kollektiv straff som først og fremst rammer barna! Peres ber det internasjonale samfunnet om å skaffe økonomisk bistand til palestinerne.

Arbeiderparti statsministeren Peres ser ingen annen mulighet enn å fortsette å brenne hus der Hamas folk bor, sågar bombe de, fortsette blokaden, straffe og avskrekkingstiltakene, heter det i en uttalelse. Peres som er et av de få land i verden som tillater tortur under forhør, og praktiserer dødsstraff tross den historien denne byen lever med! Israel sier de skal forsøke å forhindre matmangel, og skape arbeidsplasser i området.

NTB-AP: 19/3: Noen få dager etter at Berlin muren var bygget i 1961, sa Sovjetunionens militære øverstkommanderende i byen at øst tyskerne burde legge miner for å styrke sikkerheten langs grensen ytterligere. Dette ble satt frem som et forslag, men var i virkeligheten en ordre. Krenz og andre DDR ledere er tiltalt for uaktsomt drap. Denne tiltalen er valgt fordi de ikke selv holdt i våpnene, selv om de ga ordre om at det skulle skytes mot Østtyske statsborgere som forsøkte å flykte over Berlin-muren eller andre deler av den tyske grensen. Dermed bærer de sterkt ansvar for drapene, hevdes det...

Makthaverne skal dømmes.....de som så på skal dømmes........

Nå skal Tyskland dømme Andrawes og det er hykleri av verste sort!!! Tyskerne hvordan ble de dømt etter annen verdenskrig, og hvordan kan nå Tyskland, Italia og Israel nå stå sammen om at alt det palestinerne har gjort for å kjempe for sin rettferdighet er avskyelig, mens deres egne virkemidler er blod, krig, sanksjoner, våpen, den store mot den lille der deres trygghet blir truet. Det er jo dobbeltmoralen som blir synlig slik!

Aft, 19/3: En uteligger i Paris døde etter å ha blitt dynket i sprit og tent på i går morges. Frankrikes mange hjemløse er en politisk utfordring...650000 hjemløse...av 58 millioner mennesker.

Chirac har nylig sprengt sine makabre atombombe forsøk i naturparadis. Kina har vist våpen potens mot Taiwan. Israel viser nå militær makt mot Libanon. Russland bomber og kjører borgerkrig etter borgerkrig, Tsjetzenia...

Politikken, politikernes frykt beskyttes av politi, vakter, stadig flere kontroller mot folket........hva når det disse politikere driver med er i den gale retningen? Hva da?

Hvem er da forledende og kriminelle? Hva annet enn kriminalitet kan få opp øynene på maktmenneskene? Det er de som sitter i styrerommene, komiteene, som lager lover som skaper konsekvenser, hvor folket på hver sine måter får smake sannheten for å avsløre systemene og falskheten i dagens politikk, hvor det er børs foran katedral, og menneskeverdet, naturen hetses i en egoistisk forståelse av hvorfor det må minst to til for å føle.... I styrerommene finner du aldri de ansvarlige......høye lønninger, men intet ansvar!

Det er ditt ansvar! Vi blir alle ofre for å avsløre oss selv og finne sannheten, da må du kjempe din kamp.....Et barn kjemper sin kamp alene....Finnes det noen bedre måte å forlede folket på enn å stressstyre, og gi dem penger....? Mens en vanvittig makt sitter hos dem som har kommet innenfor de statsautoriserte murene... NSB ansatte skal nå få 1 million i omskolering pr.ansatt......Hva får du?

Aft 19/3: NTB-AP-AFP - Det hersket i går fullt anarki i Sarajevo forstaden Grbavica med ildspåsettelser og plyndring i gatene. Flere leiligheter ble sprengt av flyktende serbere. Grbavica er den siste av de serbiske bydelene som skal overtas av de føderale muslimske og kroatiske myndighetene. Mens de siste gjenværende serberne flyktet hals over hode, gikk soldater fra IFOR styrken og internasjonale politi observatører inn for å arrestere de som begikk kriminelle handlinger (hvordan definere det i dette landet, at vesten som den store svikeren våger!) Serbere har satt fyr på og rømt fra sine hjem de siste månedene, drevet på flukt. I Geneve møtte USA's utenriksminister Warren Christopher i går lederne i Serbia, Kroatia og Bosnia. Hensikten var å dempe de voksende motsetningene mellom muslimer og kroater i Bosnia. USA ønsker også å sette fart i forberedelsene til valg på ny nasjonal forsamling i Bosnia, og bevege Serbia og Kroatia mot full diplomatisk anerkjennesle av hverandre, opplyste diplomater...

Det er rått hykleri, en skjønnmaling av egen virklighet for å dekke over sannheten, konsekvensene og de ubehagelige ting som kunne stille de ansvarlige til ansvar...I hvilken grad forsøker lederne i dag å skjule at de ikke lever etter de regler og prinsipper de proklamerer som gyldige....

"De voksne forteller hvor barna skal gå, selv kan de gå over gata på skrå......"

Denne iskalde fredsavtalen hva består denne avtalen egentlig i? Sann nestekjærlighet, eller pekefinger forståelse? Er det hat den skaper?

Hvilke nasjoner står som produsenter for de våpnene som er blitt brukt i Bosnia, i Tyrkia, i Iran, I Afganhistan, I Tsjetzenia? Er ikke de ansvarlige? Hvem satt passive og så på krigen i Bosnia.....

Hvilke nasjoner satt og pratet rundt flotte bord, komiteer, for å bli enige om å se på annen verdenskrig utspilt rett foran nesa vår.....Hva forteller dette om at det er store ord, og i praksis lite handling annet enn å gi hverandre utmerkelser....USA tar parti og er med som storebror i alle konflikter, men hvilket dobbeltspill er det USA driver som våpen produsent, og med de enorme problemene USA selv sliter med! Hvorfor ikke begynne med å rydde opp i dette, forstå hvorfor USA har de konfliktene og forskjellene de har??

Estonia, en pakning forårsaket mer enn 1000 menneskers død, Scandinavian Star, flere hundre brant inne, 150 ungdommer brant inne på et diskotek i Manila på Filippinene nå i mars, årsak kan være en over opphetet lyspære....En av verdens største miljøkatastrofe uten ansvarshavende utenfor Milfor Haven. Naturen som kjemper nådeløst mot menneskes grådighet og respektløshet fra ekspertene og lederne. Aft.13/4: Dødsbrannen i Dusseldorf, midt oppe i krigen som er brutt ut mellom Israel, Palestina - Ku galskap, skrapesyke, og kampen for Nikitins frihet mens Jeltsin tas i mot på rød løper av "stø-kurs" her hjemme, dagen han kommer hjem fortsetter bombingen av Tsjetzenia...og kona til Nikitin ber om ytterligere hjelp...fra Norge....I Østen viser kapitalen krigspotens mot fattigdommen i nord-korea...Rettferdigheten sponses stort sett av USA, som forsøker å rydde opp i alle andres problemer mens de som alle andre regjeringer flykter fra sin egen oppvask, og ansvar for bærekraftig utvikling...

Brannen i Düsseldorf, denne flyplassen hvor Arafat og Andrawes møtte hverandre, som skjebnens ironi....noen måneder tilbake...Nå skal Arafats menig i palestinsk frigjøring korsfestes, mens Arafat hedres som en konge, Hvor er moralen, tilgir man den ene så tilgir man da også den andre? Er det hatet som skal seire?

Brannen krevde 21menneskeliv, kanskje flere. En ettermiddag...verdens mest moderne flyplass, ni døde i en heis, barn. Plast stoffer ble antent, brannen oppsto ved en blomsterbutikk som var under ombygging.

Hvem har ansvar? Hvem straffes? Hvem får livstidsdom? Eieren av flyplassen?

Samme dag som brannen, måtte menneskerettighetene vike for hensynet til fransk næringsliv under den kinesiske statsminister. Li Pengs besøk i Frankrike. En handelsavtale verdt mer en 13 milliarder kroner....Menneskerettsaktivister har protestert kraftig mot ham de kaller "slakteren" fra Tiananmen-plassen. Kina skulle kjøpe 39 fly av typen "airbus". I Norge har vi jo nylig avsluttet vår egen K/S airbus sak hvor det til slutt kun ble 10 av 150 som ble tiltalt, blant dem en av kongens nærmeste barndoms venner. Moland slapp uten tiltale...og de økonomisk kriminelle slapp med straffer på fra 28 dg - 4 mnd ubetinget fengsel....Hva har denne saken kostet det norske rettsvesenet. Det er jo en vits!!! Nå skal lederen i økokrim som har stelt med denne saken, bli Høyesterettsdommer.og ta for seg menneskerettigheter og andre som må begå straffbare handlinger fordi økonomien presser folk til dette....

Vår styrer vil fortelle oss noe om hva vi gjør galt og at det ikke er mennesket som styrer sannheten og rettferdigheten! Vi skal avsløre våre feil gjennom det vi ser, men "stø kurs" flagger videre i samme sporet... Ja, vi elsker dette landet, som det stiger fram....i hvilken grad gjør vi det i dag? Hvor overfladiske er vi nordmenn blitt?

Dagbladet 20/3: Wien (NTB-AFP) - To bosniske statsborgere er arrestert mistenkt for krigsforbrytelser under krigen i det tidligere Jugoslavia, het det i en erklæring fra det Østeriske innenriks departementet. Disse to er mistenkt for drap på serbere.

Ta toppene, ta de som gav ordrene, ta de som stemte inn disse makt syke menneskene, straff der man skal straffe, nemlig toppene - Disse toppene fraskriver seg ansvar og får andre til å utføre de handlinger de selv bestemmer for å trygge egen holdninger, meninger og ego....forståelse av en sak som alltid har to sider. I hvilken grad styrer dagens politikere folkets vilje..? De dreper sine motstandere i krig på krig fordi de ikke blir enige.....Dette er jo dobbeltmoral begge veier, og hovedsaklig fra den store, mektige....

Aft.21/3: EKS GERILJALEDER TIL NORGE! En tidligere geriljaleder som i 1970 skjøt og drepte Argentinas president Pedro Arambur, skal i går ha reist til Oslo for å studere. Mario Firmenich(46) som i 1970 grunnla den høyreorienterte nasjonalistiske gruppen Montoneros, skal i tre år studere økonomi ved Universitet i Oslo, skriver den argentiske avisen Clarin. I følge Clarin skal hans kone og tre barn også reise til Oslo. Etter likvideringen av Aramburu ledet Montoneros et væpnet opprør mot militære ledere som styrtet president Isabel Peron i 1976. Minst 9000 argentinere ble drept i opprøret. Firmenich flyktet fra Argentina i 1976 og bodde i Italia, Mexico og Nicaragua før han ble flyttet til Brasil. Der ble han arrestert og utvist til Argentina i 1984. Han ble i 1988 funnet skyldig og dømt for drap og bortføring. Han ble dømt til 30 års fengsel, men ble to år senere benådet av Carlos Menem. Etter at han slapp ut av fengselet har han studert økonomi ved universitetet i Buenos Aires. Firmenich blir ofte pepet ut av sine landsmenn når han opptrer offentlig. Hans tidligere kolleger sier at Firmenich sendte flere hundre ungdommer i døden, i operasjoner mot militærstyret, mens han selv satt trygt i utlandet......

Firmenich har benektet at han fremdeles har kontakt med den militære etterretning...

Hvor mange slike eksempler finnes ikke.....? Hva om Andrawes tar selvmord, hvilken smak vil du sitte igjen med i munnen etter det justisminsiter Grete Faremo? Hvordan skal du rettferdiggjøre dommen, annet enn med hva som kunne skjedd.....og da kan du dømme mange og mangt!

Arbeiderpartiet soler seg i sin egen dobbeltmoral, denne mannen sonet to av tredve år. Andrawes skal korsfestes, etter en norsk rettsskandale, kastes ut til hundene, og en rettssak med mer enn 170 som skal vitne mot henne. Hun kan ikke tysk selv en gang. Team Faremo er ansvarlig for en av etterkrigens største rettsskandaler i Norge, hvor en dom fra Italia på 26 års fengsel var kniven i ryggen, denne dommen forlate aldri Team Faremo noenting om for nå den 09/04-96! Menneskelig korsfestelse velsignet av en norsk domstol, med romersk kniv i ryggen! Og israelske kollektive sanksjoner, en rå krigføring mot sivile og andre mål i Libanon.

Det må ikke gå valgkamp startegi i krigføring, det er psykisk terror, og impotens!

Arbeiderpartiet + H + Frp gjør den tredje verden til gjeldsslaver - markedet går foran alt, oljen gjør at Norge slipper å stå til ansvar!!

Vil vi ikke se dette? Hvilke type nye arbeidsplasser skaper vi i dag? Mer av det som har avlet alt det vi ser rundt oss.?

Sommeren 1994 var det f.eks over 80 hjelpeorganisasjoner i Rwanda, og alle kjempet om oppgaver som tidligere ble utført av noen få organisasjoner. - Kjøperne står ikke til ansvar overfor mottagerne, som er nødstilte mennesker i andre land. Feilen er at selger og kjøper har sammenfallende interesser skriver Sigurd Marstein ved Universitetet i Oslo. Produsenten vet at regjeringen trenger våpen, og kan derfor skru opp prisen. Regjeringen vil bevare produsenten av beredskaps og sysselsettings hensyn, og kan derfor vanskelig kreve redusert pris. Aktører på det politiske markedet hvor den konkurrerer med opposisjonen om velgernes gunst.

Aft.21/3: Tre serber, høyt betrodde offiserer i Serbia er nå tiltalt for gjennom flere ukers massivt bombardement ble den en gang så fagre barokk-byen lagt totalt i grus og flere tusen ble drept.

Domstolen, selvsagt i Tyskland....Haag...rette stedet for en slik domstol....Kapitalismens høyborg..

Aft.21/3: Første dødsdom fra palestinsk domstol i Gaza. Dømte i går tre palestinere til døden for å ha drept en penge veksler. Det er første gang dommerne i de selvstyrte palestinske områdene har tatt i bruk lovens strengeste straff. De tre mennene ble dømt for å ha drept en 50 år gammel pengeveksler i Gaza by 29/2 i år. De slo ham i hodet med en hammer, og stjal flere tusen dollar heter det i tiltalen....Dommen skal fullbyrdes ved henging...

Disse seansene ved henging, hvor mange mennesker deltar? Hvorfor er det slik nød at man må stjele for å få seg penger? Hvilken rettferdighet råder? Er det pengene som styrer rettferdigheten...?

Sarajevo ikke lenger delt. Aft 20/3. Den ene taleren etter den andre stod fram i en demonstrasjon mot fredsavtalen og bedyret at de aldri ville forlate sin del av Sarajevo...

Er det blitt laget en fredsavtale som tvangsflytter folk? Har Norge med våre 430 kommuner vært med å forme en slik fredsavtale?

Å overlate hele Sarajevo området til den muslim-ledede regjeringen var den mest omstridte del av fredsavtalen for Bosnia. Serberne satte inn alt de hadde i kampanjen for å motsette seg en beslutning de hatet. Til slutt har de likevel bøyd seg. NATO styrken i landet er nå så overmektig at serberne ikke hadde noe valg. Ved sin utmarsj i går bekreftet serberne hvor effektivt NATO's nærvær i Bosnia er blitt, militært sett...I Bosnia hersker nå et fullkomment banditt velde... Muligheten for en forening av muslimer, kroater og serbere er håpløs. Besøkende i Sarajevo området forteller om en befolkning som nærmest har lagt den sivile internasjonale administrasjon for hat p.g.a. hva de ser som dens udugelighet. Dens maktesløse leder Carl Bildt blir gjort til syndebukk.

Denne skrikende kontrast mellom militær effektivitet og sivil fiasko kjennetegner det internasjonale nærværet i Bosnia etter freden...

Hva er det ikke vi forstår i denne konflikten. Vesten vil styre fred på sin militære måte, med sitt forvar, som forsvarer en politikk verden over som vi ser konsekvensene av rundt oss i alt det som ikke fungerer riktig! En utelukkende likegyldighet, grådighet, dobbeltmoral, ego kultur....

Hvem selger våpen, hvem produserer våpen....Alfred Nobel var jo en av oppfinnerne...Nobelprisen...Hvem holdt krigen i Bosnia i gang med våpen? Hvilke nasjoner?

Aft.20/3: Aftenpostens Berlin korrespondent. Kurdiske ekstremister..(Hva er en ekstremist, hva kjemper vedkommende i mot...nå må de slutte å bruke slike stempel på at en sak har to sider...)

Kurdiske ekstremister skal ut av Tyskland så fort som mulig varsler forbundskansler Helmut Kohl. Den tyske regjeringen forbereder et lovforslag om å skjerpe reglene for kurdiske ekstremister. PKK antas å stå bak de aller fleste voldshandlinger...Disse kjemper for rettferdighet i sitt eget land, for at verden skal ta dem på alvor...Rundt to millioner mennesker med opprinnelse i Tyrkia er bosatt i Tyskland. Av disse er rundt 400000 kurdere...

Aft 19/3: Myndighetene nedlegger forbud mot store kurdiske demonstrasjonerdet ble slagsmål mellom demonstrantene og politiet....PKK er en forbryter organisasjon sier Kohl.....Stempler, dømmer andre......Politiet mener også at PKK sympatisører står bak en rekke brannstiftelser rettet mot tyrkiske forretninger og eiendommer i Tyskland siden i fjor sommer.

Er det egentlig så rart at den blodige konflikten mellom kurdere og tyrkere blir eksportert til Tyskland? Hvordan har kurderne det i Tyrkia. Hvordan klarer vest-tyskland og intergrere øst-tyskland? Hvor mye handler om egne grenser, fordommer....og maktbegjær...

Nok et NATO land Tyrkia som kjører makt krig mot kurderne, med vestens velsignelse...

De skinnhellige, hvilken sannhet og rettferdighet har de skinnhellige bygd opp....hvis man ser hva Tyskland gjør i EU, hvor 90% av jordens befolkning er utenfor murene.

Ja, hva skal menneskene gjøre for å få Tyskland til å forstå at det de driver med er galt...Slik oppstår vold og kriminalitet. Når ikke lederne og politikken er sannhet, men løgn, bedrag, falskspill, kameraderi, og effektivitets styrte penge maskiner for egen del på bekostning av det viktigste så utvikler verden bare mer og mer av de blodige konsekvensene.....Det er den usynlige volden, fordommer, som skaper den synlige volden!

Hvem er Hamas, hva er det de kjemper for?

Hvem er His-bollah, hva er det de kjemper for?

Hva er det Israel bekjemper med krigs våpen? Frykt styrte angrep mot befolkningen har jo blitt det nye....

Vår regjering, når det ikke nytter mer, hva gjør folket da....Regjeringen trer ned over ørene, snakker fint og flott.....forfører folket...med løgner.....

Nå må vi snu, ta oppvasken, etter oljealderens vanvittige egoistiske løp.....

Dagbladet 20/3: Trondheim, Uskyldige må sitte ett år i fengsel i Norge, fordi han ikke vil oppgi sin identitet. 11 måneders etterforskning, null resultat... Psykisk terror, signert "Team-Faremo"

Aft.18/3: NTB-Reuter - Muslimene og kroatene trenger tre-fire år før de freden virkelig er til å stole på. Det er ikke et eneste område i livet eller arbeidslivet der kroatene og muslimene er helt enige. Den mest grunnleggende konflikten går ut på at kroatene ser på staten som en union av to forskjellige, men likeverdige nasjoner, mens muslimene vil etablere en enhetlig stat der det muslimske flertallet regjerer...

Gunnar Berge kommer med penger som løsning på å få de 12000 bosniere som bor i Norge hjem igjen...25000 kroner.....10000 i kontant støtte, 5000 til flytting, 5000 til gjenoppbyggings fond, og 5000 til stipend om et år... Hvilken forståelse ligger til grunn for et slikt forslag Berge? Kjøpe seg fri, når det er et psykisk helvete som har fått pågå i 4 år.....og nå i en iskald styrt fred...

Jan Brøgger skriver det slik i Aft den 23/3: Vi må se en rekke terror handlinger i dette perspektiv. Terrorisme er de svake og marginalisertes desperate strategi som i dag er blitt perfeksjonert som en halv legitim kamp form. I det store regnskapet er det prisen de uskyldige må betale for tidligere ekskursjoner fra det moralske fellesskap. Terrorisme kan under ingen omstendigheter forsvares, men den må likevel være gjenstand for rasjonell refleksjon. Først når vi forstår dens opprinnelse i ydmykelsenes historie, kan den forebygges. Sigøynernes situasjon bør derfor av mer enn en grunn settes på dagsorden...Sigøynerne har prosentvis vært utsatt for en utryddelse nesten på høyde med jødene. Trodd mangel på skriftspråk og kodifiserte tradisjoner, har de bevart sin identitet gjennom tykt og tynt...

Presses ut i mørket. Blokkene organiserer seg likt, det som pågår i det skjulte av urettferdighet, løgn og bedrag, blir avslørt i det ytre....I dag forties og graderes det som hemmelig det som skjer. Det handler om å se, om å dele, om å gi, om å sette oss inn i den andres situasjon. Kampen for minoriteter. Hvorfor opptrer sigøynere som tyver i Romas turist sentre, og tiggende sigøynere mange steder er en del av gatebildet? Hva forteller dette om Romas menneskesyn?

Skygge og lys to sider av samme sak!

Sverige drukner i flom av Eu saker, og papirer.....Departementene må ansette en større administrasjon for å følge opp papirene fra Eu parallelt med egne....Hvem får helhets oversikten?

Aft. 22/3. Nå skal Norsk kultur vises i Bosnia.....i juni i år....for hvem skal dette vises? Den norske kulturarven lever under lønnsnivå fra 1979.....

Staten forsøker å lage regler som spenner bein på alle private over sikt...bare de som har kontakter, eller er styremedlemmer i stat og kommune apparatet vil overleve....Staten pålegger, bestemmer, overformynderi som ikke ligner noe....

Det handler om at vi må rydde opp her hjemme først og fremst!!! Vårt eget demokrati...Ellers blir alt vi møter dobbeltmoralens speil....

UD får skrape for penge bruk, over en milliard i Øst-Europa i hundrevis av norske prosjekter for å fremme den demokratiske og økonomiske reform prosess i tidligere kommuniststyrte land, ikke minst i Russland...Hva Jeltsin gjør annerledes for å forstå de han definerer som opprørere, ville hunder...?,og Bill Clinton støtter Jeltsin i sin kamp under toppmøtet den 21/4-96

Nord Korea - trenger mat varehjelp. Nesten ingen av landets 23 millioner mennesker har nok å spise - USA tar parti med Sør-Korea...og Israel......

Land oppdelt i midlertidige okkupasjonssoner, med sovjetiske styrker i nord, og amerikanske i sør. landet skulle gjenforenes etter frie valg, men det ble det aldri noe av. Den politiske makt har siden 1946 ligget i det stats bærende koreanske arbeiderpartiet, der landets president er generalsekretær, Kim II Sung var statsminister fra 1948-72...Både han og sønnen har vært gjenstand for omfattende person dyrkelse

NTB-Reuter- 1/4: Geriljaen skjøt lørdag kveld 30 raketter mot det sentrale og vestlige Galilea etter at et israelsk bombardement hadde drept to sivile og såret et barn i landsbyen, Yater....Innbyggerne i israelske bosetninger vil ikke få ro og fred i sine hjem når israelske granater sprenger vårt folk i hjemmene i landsbyer i Sør-Libanon kunngjorde Raad i Beirut.. Israel skjøt 30 artilleri granater mot Iquim al Toufah, herfra har muslimske geriljaen rettet angrep mot israelske mål..

Joda tungt skyts settes inn. Shimon Perez driver valgkamp så blodet flyter, og sulten dreper uskyldige, et helt folk straffes kollektivt.... Hvor mange land skjer slikt i uten at spotlighten er på fra opinionen? Perez har en av verdens mest effektive militær maskiner..dreper barn og flyktninger som kjørte i en merket ambulanse... Skryter av presisjons krigføring....I Irak hadde de også en hel verden presisjons krigføring og mer enn 100000 mistet livet, men etter at spotlightet ble skrudd av der, så har mer enn 500000 dødd som følge av sanksjonene fra vesten etterpå.....

Barn, massehenrettelser pågår nå i det skjulte isteden står det folk på torg i Norge og forteller...oss....Vesten later som om konflikten med disse sanksjonene er løst....det handler om en ny forståelse....og respekt for menneskeverdet.

I det kommende valg skal endelig status for vestbredden, Gaza og Jerusalem og fremtiden for 144 jødiske bosetninger på Vestbredden og i Gaza...Det nytter ikke å skylde på hvem det var som begynte i en slik prosess.....undertegner man en fredsavtale så begge parter sjekke sine motiver...

Dagbladet 13/4: Påsken er så vidt over, kampene i Jerusalem bare øker...

Hat og gjengjeldelse! De hadde begynt å tro på freden i Libanon..Folk i 49 landsbyer og byer i Sør-Libanon ble i går anmodet om å forlate sine hjem. Hundretusener er nå på flukt fra de israelske angrepene...Fire timer var tidsfristen de fikk - barn og kvinner. Tenk om dette skjedde i Norge? Ved å skremme befolkningen i Sør-Libanon og gjøre situasjonen desperat der, håper Israel

at den libanesiske regjeringen vil tvinge Hisbollah i kne...For Libanon som etter år med borgerkrig - og den israelske invasjonen i 1982 - er ferd med å gjenoppbygge landet, er de israelske flyangrepene en katastrofe. Bare minutter tok det å rasere eiendommer og hus....Et helt folk blir kollektivt straffet for at Hizbollah gjennomfører angrep mot det de ser på som den israelske okkupasjons makten i Sør-Libanon. Arbeiderpartiets Shimon Perez og hans menn er kompromissløse. Hizbollah skal jages overalt, og jakten skal ikke opphøre, før de innstiller sine aksjoner mot Nord-Israel....(Hvor skinnhellig er Shimon Perez? Hvordan er hans taktikker og våpen, ordene han bruker mot de som er i mot ham, er meget like de Boris Jeltsin bruker om Tsjetzenia, og som har vært språkbruken 4 år i Bosnia.....Hvilke fredsavtaler er egentlig undertegnet, hvilket menneskesyn og respekt for konsekvensene av felles sanksjoner mot et helt folk. Er det han gjør kriminalitet? Voksne folk snakker ikke om hvem som begynte, det er mange grunner til at et angrep settes ut i livet, en sak har alltid minst to sider....Mord i statens tjeneste er ok, det oser dobbeltmoral...tortur under forhør....brent og bombet hus hvor mulige Hamas sympatisører bodde over lengre tid....Hvem begynte hva?

Israelske fly gjennomførte i går massive bombetokter mot havnebyen Saida i Sør-Libanon like etter at seks israelske kamp helikoptre angrep mål i Beirut for annen dag på rad....14 år siden sist.

I 1993 gjennomførte Israel en lignende gjengjeldelsesaksjon..

Hatets seier..

Både serbere, kroater og muslimer er tiltalt for krigsforbrytelser i Haag. Fra første stund fikk kriminelle spille en ledende rolle på alle tre sider i Jugoslavia-krigen, en krig med få helter og desto flere ugjerningsmenn.... En krig med vesten som tilskuere. NATO-FN's papir, og avtale fallitt!

Fn's vanskelige jakt på kriminelle: Å få krigsforbyterne fra eks.Jugoslavia arrestert og dømt er vanskelig, men nødvendig. Hvis skyldige enkeltpersoner ikke trekkes til ansvar for sine gjerninger, vil trangen til hevn rette seg kollektivt, fra folk til folk....

Ja, se på politikere, de som fatter beslutninger, og lover.....Se hva de driver med av ansvarsfraskrivelser. Dette skaper et dobbeltmoralens speil....et materalismens kart for sannheten og rettferdigheten.

Etnisk rensing....Lederne går fri....Radovan karadic var utdannet psykolog....Skal Haag dømme...

Et hån mot det palestinske folk. Statsminister Peres uttrykker bekymring for palestinerne i Gaza, og Norge starter umiddelbart sin sympati for han...Hvordan forstår vi palestinerne? Å bli kastet ut av eget land, israelsk okkupasjon av palestinske områder...

For Perez er dette et også et politisk paradoks. For å vinne valget må han vise militær styrke...

Aft.13/4: Det er økonomisk krise hos palestinere og bosniere. Israels blokade (hvem stiller seg samtykkende bak denne....Norge, USA.....) Rundt 53000 palestinske dagarbeidere er stengt ute fra sitt arbeid, og eksporten av palestinske varer til utlandet er nærmest stanset opp. Selvstyre myndighetene taper kjempesummer i skatter og avgifter, og den offentlige sektoren står overfor masse oppsigelser. Allerede før grensen ble lukket var ledigheten opp i 60-70%!

Tenk om dette skjedde oss Nordmenn? Sette seg inn i en annens situasjon....? Hva ville vi måttet gjøre? Respekt for menneskeverdet, at vi er hverandres, opplysere, frigjørere og hjelpere....

De bosniske serberne møtte ikke opp til konferansen. Årsaken var at de ikke fikk stille med en egen delegasjon, uavhengig av den bosniske regeringsdelegasjonen. Eu og Verdensbanken som arrangerer den to dager lange konferansen i Brussel... Den 21/4 skildres det opprør tilstander mot fredststyrkene fra bosnia-serberne....Hva slags fredsavtale er dette?

Verdens banken har gitt jobb skapning topp prioritet i gjenoppbyggingen. 3/4 av arbeidsstyrken går ledige. Snart skal 250000 soldater dimitteres fra militær styrkene etter 43 måneder i krig...

Aft 14/4: Det var jødehatet blant tyskere flest som skapte grunnlaget for folkemordet under krigen, mener en amerikansk historiker. De mange tyskere som aktivt deltok i jødeforfølgelsene, var slett ikke ofre for Hitler-regimets demagoger eller viljeløse tannhjul i diktaturets maskineri. de var villige og aktive deltagere, mener historikeren....Slik er jødeforfølgelsen blitt bortforklart i ettertid:

Tvang: Gjerningsmennene ble tvunget til udådene. Ellers ville de selv bli utsatt for nazi regimets straff.

Lydighet: Blind lydighet preget de tyske deltagerne i folkemordet.

Sosialt press: Mange av dem som var med på jødeutryddelsene, bøyde seg for et enormt

forventningspress fra sine kollegaer og omgivelser.

Skrivebord-hæren: Uttryddelsene ble gjennomført av utallige teknokrater som utelukkende konsentrerte seg om sine begrensede oppgaver, uten tanke på ofrene.

Visste ikke: Bare et fåtall på toppen av det tyske maktapparatet hadde full oversikt over det ufattelige omfanget av folkemordet. De fleste andre kjente ikke helheten.

Se på Bosnia - Hvilket ansvar har EU-FN-NATO, alle vi som satt på fjernsynet og så på...osv... Hvem solgte våpen, miner.... Hvem forhandlet, pratet, pratet....signerte avtaler, mens ansvaret

for å stoppe dette ble sett. Se på iskalde freden som nå er menneske skapt, der folke konfliktene føler denne avtalen svært urettferdig - Eu kaster mennesker ut, og tvinger folkeslag ut av sitt land...

Dette er en konflikt som handler om at fattigdom/rikdom på hver sin side...Sarajevo - OL by - Hvilket ansvar har Roma?

Det er ditt ansvar - du er med på alt det disse gjør. hvis du ikke kjemper for sannhet, frihet og rettferdighet!

1. Tvang - Nå tvinges partene til en iskald fred som forsterker konfliktene. Hvordan fungerer militær regimene rundt om i verden i dag? Hvilken forståelse for den annen sides konflikter, for hvorfor kriminalitet oppstår ligger til grunn? Fjernsynsvinklinger, hvilke ensporede vinklinger av konfliktene gir dette mediet oss i dag egentlig?

2.Lydighet - I dag er jo dette idealet fra nyfødt til døden.. Hva skaper lydighet annet enn kopier av en fortidsstyrt løsning på en konflikt hvor begge parter helt sikkert har sine grunner for at de gjør det de gjør...

3.Hva er det statssystemet i dag skaper? Det er jo nettopp mennesker som skal konsentrere seg om sine begrensede yrkes oppgaver.....firkantede båser, oppdrettsanlegg, gigantomani lykke, karakterer på kunnskap, statsstryrt ytringsfrihetsform, og statsstyrte utdannelsesmaler som skaper tapere, og utdefinerer mennesker i sin mest kreative alder, mennesker med mer omtanke for firmaets økonomi, enn for hva det påfører neste generasjon av ansvar, hva det gjør med naturen vår, med lykken, med kjærligheten....osv... Materalismens vekst går på bekostning av de viktigste verdier - Nå har vesten nok leketøy - nå må vi investerer i det som er verdifullt, kjempe for de sanne verdi valg og hjelpe vår klode fremover.

Er de kriminelle de som kjemper for miljøet, for menneskerettigheter, for å få avslørt sannheten, som kjemper for friheten, for kjærligheten, for barna, for ydmykheten, for forståelsen, som avslører

Eller er de kriminelle de som kjemper for mer gen manipulering, flere aborter, de som bidrar til mer av samme utvikling som skaper syke mennesker, ødelagt natur, ødelagte dyreliv, mikroinjektioner, veksthormoner, kunstige stoffer, de som forsøker å fremstille det kjemiske menneske fri for følelser, lidelser og dermed fri for kjærligheten..........Hvem er da kriminelle?

Definisjonen på kriminalitet er jo i dag snudd opp/ned. Lys og skygge er to sider av samme sak....Når den ene siden bruker sitt politi, sin jantelov til å tre ennå mer falsk politikk ned over hodene på folket som er for stress-styrt til å danne seg et helhets bilde...

Det kjempes for å oppnå mer av alt dette vi ser i dag, er det da rart kriminaliteten, fattigdommen, groteske sannhetene øker? Kjærligheten tørker ut, for å avsløre at dette materialistiske systemet er laget for at 10% av jordens befolkning skal mene og bestemme hva som er best for alle de andre 90%. Det er et system basert på mitt og ditt, på pekefinger, jantelov og sladder - fordi man ikke tar seg tid til å sette seg ned og gjøre seg kjent med konflikt strukturene på begge sider av bordet...

Hvorfor er det ikke like harde straffer for økonomisk(systemet), psykisk (stat, systemet, hjemmene, skolen, arbeidsplassen) som fysisk kriminalitet(viser, åpent, ærlig?) Hvem som helst kan bli ofre når forutsetningene ligger til grunn....

Når politikere ikke gjør jobben sin, men er mer opptatt av personlig prestisje, av posisjoner, av ros, smiger, enn å kjempe for at livet læres gjennom følelsesmessige prøvelser og utfordringer, og overvinne slike ved hjelp av styrken inni seg, tillit og hjelp fra medmennesker til å løse årsakene - og ikke sette folk på pillereiser, eller fjerne smerten, følelsene i en misforstått barmhjertighet slik dagens eksperter gjør.....

Har vi tid til å vente på å snu? Nå må vi jobbe for kjærligheten, for friheten, for tilliten, for hverandre. Da nytter det ikke å bygge på mistillit slik sosialdemokratiet gjør, men tillit og kjærlighet... Kjærlighet handler jo nettopp om å gi, dele, sette seg inn i den andres følelser.... Når kjærligheten dør ut, og staten overtar og drar kjærligheten inn i domstolsapparatet og gjør biologisk far rettsløs til sitt eget barn om mor til stats prostituert, mens barna mister tilgangen på å bli kjent med sin egen identitet, som består av både moren og faren, og den konflikten som er mellom dem....Den må barnet senere løse....alene...med svært begrensede kart, og ofte morens vinkel av hva som var sannheten i en konflikt hvor de begge sammen ofte skulle kjempet for å forandre systemet, isteden for å forandre hverandre, og skille seg...mer enn 50% skiller seg i dag. Kjærligheten ofres på materialismen og egoismens alter... Verden er aldri bedre eller rikere enn den barndom vi serverer det fattigste menneske.....! Verden er et kollektivt ansvar om å bry oss, stå sammen opp mot makten ( familie og kameraderi dynastiene...) Ikke la oss kjøpe eller forlede av noen flere kroner i lønnsposen, men så frø som blir til grønne trær...

4. Media har utallige geværer, og deres oppslag er som kuler.....Hvordan er det media tar for seg en helhet, eller en amerikansk forståelse av definisjonen på en opprører, fundamentalist eller annet. Det var jo nettopp hele verden som fulgte med på ferden, som sa ja og trodde på det de stats oppnevnte ekspertene, politikerne drev med.....Hvem ser helheten i dag i det de beslutter og gjør? Hva er en opprører? Folket er stress styrt og blir media manipulert......Hva er egentlig en fundamentalist? Hva kjemper disse menneskene for? Hvis du var i en oppører, eller fundamentalist sko hva ville du ha gjort hvis man aldri nådde fram til de ansvarlige for å få til forandringer? Hvorfor oppstår disse konfliktene? En sak har alltid minst to sider, dette kommer svært sjeldent fram i de amerikaniserte versjonene vi får hjem i våre stuer....

Hvor godt kjenner vi helheten, vi blir jo fortalt om stempel på raser, og etniske utrenselser. Utfordringen i Bosnia er og var det flerkulturelle samfunnet. Hvordan fungerer de flerkulturelle enheter i verden i dag? Lærer vi av hverandre som likeverdige, eller peker, fordømmer og stempler vi?

4 års krigen i Bosnia er de skinnhelliges fall og avsløring! Folket i verden lot et fåtalls ledere få styre og signerte flotte papirer.......som sier at Andrawes, en av Arafats elever skal korsfestes, mens hennes leder skal slippe fri, sågar få Nobels Fredspris. Dette er hykleri!!!

Bosnia er på linje med annen verdenskrig! Her hjemme feiret vi OL på Lillehammer, og 50 år siden annen verdenskrig, så stadig bilder i avisene av freds meglere for Midtøsten som solte seg og slappet av i Syden... Bosnia avslørte hvilket hykleri de skinnhellige driver med!! Hva er vitsen med flotte, imponerende militær øvelser som show, når det blodige alvoret pågår i skyggene...Denne konflikten våger ikke lederne å gripe fatt i....Rwanda, Bosnia...fortsett selv... FN er uønsket i Rwanda.....

I dag mener Gunnar Berge at disse flyktningene skal få 25000 for å flytte hjem til psykisk terror, og et land lagt i ruiner... Tenk om vi skulle tilbudt jødene dette? Hvordan tror Gunnar Berge at disse menneskene har det inni seg, hvordan tror han det er å måtte drepe andre mennesker i regjeringens maktens navn? I Norge flyr vi til legen for den minste bagatell, og fråtser i å pynte opp egen fasade og egen kake...Disse menneskene har et enormt behov for samtale, sorg reaksjoner, for tillit, for kjærlighet, for hjelp. Gunnar Berges og politikernes psykologiske innsikt blottlegges som materielle råskinn, som frister mennesker i den verste nød, med ikke bare at dette er små penger, men det vil i tillegg bidra til å skape ytterligere forskjeller, og være en blodig urettferdighet mot de som ble igjen og kjempet for sitt land i Bosnia...Ser ikke Berge, Gro og Arbeiderpartiet dette?

Mener "stø.kurs" at det vil være oppnåelig for resten av verden å komme opp i Norges levestandard? Hvis ikke så er vi nordmenn blitt et ovefladismens, selvnytende, egoistisk folk som kynisk bruker enhver anledning til å tjene mer penger til eget ego på bekostning av menneskeverd, og naturen. Enda vi er et av verdens mest opplyste folkeslag..... Dette paradoks i det Norge får all sin velstand i gave fra naturressurser, som regjeringen i dag prostituerer for å nyte enda mer egoisme - når vårt ansvar ligger i å kjempe på lag og for naturen, miljøet, menneskerettigheter, sosial rettferdighet, Det er ikke bare dobbeltmoral, men dette er hykleri av verste sort...I dag er det ikke lønnsforhøyelse eller egne goder som må i fokus, i dag er det ned med forskjellene, nestekjærligheten og forståelsen for at vi er her for å kommunisere, si ja til å forandre og utvikle oss, og bli kjent med det vi frykter, slik kan vi avvæpne og utvide våre ego rammer.Andre mennesker skal lære oss noe.....hvert eneste møte..... Se hva de siste 20 årene har gjort med barns lekeområder.....

Aft: 15/4: Se på barn når de krangler....Hvis en starter, så sier man at den som fortsetter er dummest.....Se på hvordan en konflikt starter og forutsetningene for at den finner sted, av uløste floker og politiker styrt rettferdighet..... Hvis det de sier, gjør, det som skjer på en skole er galt? Ja da vil kriminaliteten, volden øke....og løsningen vil da være å forandre, og gi tillit...Livet er ikke å utdanne pryd busker som skal pekes, disiplineres og fratas sitt sanne jeg for å behage og tilpasse seg en måte å lære på, som nå fremover vil avsløre seg som en skole hvor mye av historien må skrives helt om....ofrene for falsk opplæring er alle de barna som har stått i skamme kroker, bjørkeris, sendt hjem, fått meldinger....

(Sosialdemokratiet som politisk styrt rettferdighet er avslørt i Norge som en maskin som utvikler store forskjeller, skaper syke mennesker, og som gir de stat og kommune ansatte en vanvittig urettferdig trygghet i forhold til de som er utenfor de akademiske murer...Hør ikke på hva de sier, dette er vel formulerte politiske løgner for å snike til seg noen flere velgere!!!)

Alt er styrt i en helhet for at vi skal avsløre systemets verdi valg,

Se hvilken oppvask som står klar til neste generasjon som allerede er gjort til stress styrte gjeldsslaver..., mens det ansvarlige politiske kameraderi for oppvasken selv nå i Norge mangler 500 milliarder til den kommende eldrebølgen, med pensjonister og stadig yngre pensjonister med enorme økonomiske rettigheter i pensjonist systemet, (full utbetaling på jack-poten), fra 60 år....stadig flere syke....oppvasken i Nordsjøen... 500 milliarder foreløpig.....

Hvis ikke dette er kriminalitet hva er det da?

Aft 15/4: 400000 er på flukt i Libanon....Shimon Peres er besatt av hevn, av hat....Han bomber uskyldige, dreper barn....Han fikk fredsprisen! Han henger mennesker, han dømmer de til døden, han torturere de under avhør, han brenner hus til sine motstandere, han straffer kollektivt, han tar fra 2/3 av palestinerne jobben sin, han viser verden fingeren!

Er han en mer fredens mann, enn de på den andre siden av sakens kjerne?

Han utfører det ikke selv, men får mennesker til å gjøre det for seg.....fordi han peker og sier at de begynte.......og han har hele verden med Gro, "stø-kurs" og USA i spissen......som usynlige samspillere og alibi........

Hva er det palestinerne kjemper for? Andrawes kjempet for frigjøringen for palestinerne.... Et desperat forsøk av en i begynnelsen av tyve årene. Hun så 3000 mennesker bli henrettet i en massakre og bestemte seg for at dette måtte hun forsøke å forandre på.....barn, kvinner, venner massakrert...Hva gjør det med et menneske. Tenk deg å oppleve dette i Norge, Hvordan hadde du reagert? Hvordan ville du gjort opprør mot dine motstandere da? Når vold er blitt den eneste måten å flytte grenser på....og vinne tilbake sitt eget land... I Norge krangler, sågar hater vi hverandre for den minste bagatell i uenighet i eiendoms og kommune grense....

Andrawes skal korsfestes.....i Hamburg med mer enn 170 vitner mot henne - Tyskerne skal dømme Andrawes....Hatet skal seire og leve videre i tysk ånd...! Med ku galskap, skrapesyke, politikerne klarer å skape sin egen galskap...Volds spiral, kriminalitet,...

Hun kan ikke tysk - nå skal hun psykisk tyranniserer. Dette er tyrraneri på hyklerens måte sett i historisk lys, og nå må folk våkne opp!!! En hel verden fordømmer flykapring som virkemiddel, også Andrawes. Ethvert menneske kan gjøre tabber....tyskerne også....du også...

Hvem styrer det som skjer inni hodene våre? Hvem gir menneskene liv? Det er det dette spørsmålet også handler om. Vi mennesker er styrt, nå har piller, politikere, syntetisk kjemi, gen manipulering og ekspertene overtatt der vårt indre vil fortelle oss hva vi må gjøre...I kampen for kjærligheten, rettferdigheten. Du skal ikke drepe andre heter det, det er vel for stat og myndigheter å sole seg i dobbeltmoralens og hyklernes speil sett i historisk og nåtidens lys!!

Det er mange måter å drepe på...ved å gjøre enkeltmenneskene avmaktsfulle, stress styrte, gjøre de små og ubetydelige....ved å ta fra barna miljøet, leken, familien, kjærligheten....

I Norge har hun en datter på 10 år hvilket hat bygger denne jenta opp i inni seg mot systemet? Å følge slike episoder hva bygges opp inne i et følelsesliv da? Hvis du hadde tatt deg tid til å lese Andrawes helserapport, ville du fått innsyn i hvor uforståelig kynisk, dobbelt moraliserende, tilfeldig og følelseskaldt norsk retts praksis er........Hun har sonet sin straff, hun har fordømt handlingen...Hun har seks skudd selv i kroppen. Hun har vært offer for en tragedie i det norske rettsvesenet. Det samme rettsvesenet dolker henne i ryggen den annen påskedag med en dom fra Italia, fra 1989 på 26 år. Fra Roma (Bosnias bakgård, massegraver etter massegraver).

Team Faremo har hemmeligholdt denne dommen i mer enn 1 1/2 år.....rett før en Andrawes som er sterkt nedbrutt og syk....

Tyskland skal tiltale henne for mord, i Norge var hun tiltalt for medvirkning til drap, og hva gjelder flykapring så kan hun bli straffet både i Roma og Hamburg.....Hvilke virkemidler har ikke disse landene brukt i historisk lys.....Den tyske regjering planlegger en omstridt sparepakke på 220 milliarder kroner, for å redusere det voksende underskuddet i den offentlige sektoren...

Å leve flott med barnas penger, på bekostning av fremtidens ressurser, natur, vann. Finnes det noen grovere kriminalitet i et sosialdemokrati? I dag er det kutymen.....som det er å gjøre den tredje verden til gjeldsofre, og Russland til en narkoman av vesten....

Aft.16/4 Israel fortsetter bombingen mot sivile mål, og media vinklingen er ensidig til støtte for Israel. Sikkerhets sonen: Da Israel i 1985 fullførte tilbaketrekningen etter invasjonen i Libanon tre år tidligere, beholdt man en 10-20 kilometer bred stripe langs grensen. Israel har kontroll gjennom sine allierte i Den sør libanesiske hær (SLA). FM styrken (UNIFIL) er delvis stasjonert i sonen. Aktørene i dramaet: Israel vil tvinge Syria og Libanon til å gripe inn mot Hizbollah, som fra sine baser i Libanon angriper mål i det nordlige Israel. Hizbollah: Ytterliggående muslimsk gruppe som støttes av Iran. Vil frigjøre hele Palestina, og godtar ikke staten Israels eksistens. Syria: Den virkelige makthaverne i Libanon. Har rundt 40000 soldater i landet. Sitter med nøkkelen til en løsning. Libanon: Regjeringen i Beirut har begrenset handlefrihet i forhold til Syria. Den libanesiske sivilbefolkningen er hjelpeløst offer for konflikten mellom partene...

Dette er en strategisk krigføring. Israel kan med nesten total sikkerhet forutsi hvor bomben vil treffe, og hva den vil treffe, fordi de har det siste innen forsvars teknologi...Israel bomber sivile mål, sykehus, mennesker på flukt..Hizbollah treffer hvor som helst....

Libaneserne er viktige i valgkampen....Gjennom å ramme og jage befolkningen oppnår israelerne at mye av libanesernes sinne retter seg mot Hizbollah, som til syvende og sist er årsak til elendigheten. At Shimon Peres styrker sin posisjon for hver dag var neppe heller med i Hizbollahs beregninger.skriver Peter Beck i Aftenposten 16/4.

Krig er altså blitt et spill for å få velgere....da Rabin døde, sa vår statsminister at dette drapet ville styrke fredsprosessen....Hva slags spill er det politikerne legger opp til? I slike spill, så er dette jo en form for psykisk utpressing hvor en eller annen bryter spenningen med en synlig handling.....Hvem var da egentlig kriminell, den som la opp til dette, den som utførte det. Eller setter handlingen ord på en konflikt som man kan skyve under teppet, men som fremdeles forblir uløst....

En to år gammel gutt drept i dag av Israel i byen Tyr.....Hva hadde han gjort galt Perez? Samtidig markerte man 50 år siden Holocost med to minutters stillhet

Aft.18/4: Hva er det NATO medlemmet Tyrkia gjør mot kurderne? Tyrkiske myndigheter nektet før helgen norske stortingsrepresentanter å besøke den kurdiske opposisjons politikeren Leyla Zana i fengselet i Ankara. Vi fikk avslag på søknaden om å besøke henne. Myndighetene ga ingen begrunnelse, sier Sp.politiker Tove Kari Viken til NTB. Zana har helseproblemer, hennes familie har kunnet besøke henne i fengselet. Men også familien blir forfulgt.

De norske stortingsrepresentantene er i Tyrkia for å delta på en konferanse i Den interparlamentariske union (IPU) i Istanbul. Parlamentarikere fra 135 land samles der for å drøfte blant annet minoritets spørsmål, og Viken sa de norske politikerne kommer til å ta opp Leyla Zana's sak...og kurdernes situasjon på konferansen.

Zana soner en 15 års straff for separatistisk virksomhet.... Forfattere.....

Europarådet har krevd fire frihets forkjempere løslatt, men hittil har Tyrkia vendt det døve øret til.... Måten å presse på, er ved å innstille henne til Nobels fredspris... (en fredspris bygget opp via våpen industri.i hvilken grad er det dobbeltmoral?)

Hvordan forstår ledelsen, myndighetene, minoritetene, fattigdommens, kriminaliteten helhet? Se på bakgrunn, forutsetninger som ligger til grunn hos begge parter....alt handler om å flytte grenser, flytte de indre som de ytre grensene, fordommene, knuse foreldre styrte fobier, fjollete kontroll og moral mønstre, og avlive mytene. Folket må stå sammen, da må man ikke la seg kjøpe av myndighetene.....og se på den urett som rammer naboen...fordi man selv fikk litt mer i egen pung enn så lenge.....

Hvem er kriminelle, hva er kriminalitet. Hvilken dobbeltmoral må nasjonen i Europarådet se i øynene her? På hvilke områder er det disse nasjonene selv er like hemmelighetsfulle? Jo i myndighets apparatet, i statsapparatet beskyttet bak egne lover, bak sitt eget politi....og ved å kjøpe seg mennesker ved å gi de en statsstyrt frihet.....

Ser man ikke hvordan man verden over beskytter myndighetenes og statens interesser, og via media, og jobben stressstyrer folk til å fortsette å stemme for ved å spille på de rette hestene for å få stemmer....Vår egen åpenhet hos myndighetene hvordan er den? Hvordan slipper Norge fram kritiske syn, hvordan slipper man fram sannheten her hjemme, det er det som er spørsmålet for ellers blir alt vi møter der ute dobbeltmoralens speil, og da kan intet forandres annet enn ved at hver og en begynner med å ta oppvasken i sin egen bakgård og står sammen om rettferdigheten...Hvordan hjelpes barn og ungdom på tvers av generasjoner fram med egne interesser, anlegg, talenter? Hvordan inviteres debutanter, hvordan er det å være barn.....

Aft.17/4: Politiet i Norge vil tiltale 23 personer for et drap på en 23 åring utenfor Oslo S i fjor. 13 vietnamesiske ungdommer i alderen 19-27 år...Det innstilles tiltale mot 23 mennesker fordi man mener drapet var planlagt! Dette i en norsk domstol.....Statsadvokatene støtter etter det aftenposten erfarer innstillingen fra politiet.

Saken starter 16/9, og med så mange tiltalte blir det den mest omfattende i Norge....etter krigen. Avsatt tre måneder...Med 13 advokater, som hver seg tjener 500000.- vil denne rettssaken komme opp i svimlende summer.

Hva er dette for et opplegg? Hva er det som skjer i norske rettssaler? Vi er jo bare blitt fortalt hvordan rettes systemet fungerer overfladisk på skolen....men hva skjer egentlig, de menneske skjebnene som går igjennom dette systemet som kaller seg rettferdig, og den ene forskjellsbehandlingen etter den andre avsløres, og økonomisk eller psykisk kriminalitet vurderes i liten grad som straffbart å utsette andre for....utallige uskyldige blir kastet på glattceller... Vi peker på alle andre nasjoner, men hva driver Norge med selv egentlig?

Tiltale 23 mennesker...se dette i lys av Bosnia, Rwanda, borgerkriger, Tsjetzenia, av Estonia, av Milford Haven, av Scandinavian Star, av annen verdenskrig. Hvem er det som straffes, hvem er det som slipper unna ansvaret....jeg behøver vel ikke å skrive det....hvis man skal begynne å straffe, eller tiltale mennesker slik kollektivt hvor er vi da på vei? Det er som læreren på skolen som sa at hvis ikke den som sier hvem som har gjort det gjør det nå, så må hele klassen sitte igjen etter skoletid.....Det er slik Israel innfører sanksjoner mot et helt palestinsk folk hvor 2/3 blir gående arbeidsledige, hvor barn og kvinner sulter, og nå morder Israel hensynsløst med fredsavtalen på innerlomma, samtidig som valg strategien legges opp, og valg papirene går i kopimaskinen..... Det er hykleri, og dobbeltmoral!

Denne fredsprosessen hva består den i i praksis egentlig? Hva består fredsavtalen i Bosnia av i praksis? Består disse avtalene i å bringe den annen part i en ulmende taushet? Å skape en iskald fred på papiret.....? Hvis det er det norske arbeiderpartis holdninger som ligger til grunn, så er det all grunn til å analysere denne nærmere..Se på den norske politikken, hvor det meste er et forsvar egne holdninger, pek og moralister i et dårlig regissert amatørteater som for hver dag avsløres og fanges i sin egen dobbeltmoral....

Hva den norske politikken skaper ser vi alle daglig....mer og mer sykdom..utdefinerte mennesker....taushet...lydighet....disiplin...pekefingre.....et stat, myndighet og avgifts apparat som tar strupetak på det viktigste tilliten, kjærligheten...!

Aft. 17/4: Israelerne intensiverte i går bombingen av Libanon, samtidig som man minnet de seks millioner jøder som døde i tyske fangeleirer....

Aft.17/4 USA godtok at Iran solgte Bosnia våpen....President Bill Clinton gjorde ikke noe ulovlig da han for vel to år siden ga grønt lys for salg av iranske våpen...til de bosniske styrkene....Men han refses dog likevel for å ha ført en politikk som skapte inntrykk av at USA støttet, eller endog deltok i en hemmelig operasjon i strid med FN's våpenblokade.....

(Dette er jo i så fall en velsignelse som gjør våpnene vel så mye amerikanske....., og som forteller om hykleriet, om at dette er et kynisk politisk spill med politi, egne lover og fengsels apparat som virkemidler for å fortsette jævelskapet! Slik er USA nå like involvert i ansvaret for denne tragedien og hva forteller dette om USA?)

Hva ligger i de hemmelige tjenestene verden rundt? Er det sannheten som ligger hemmeligstemplet rundt omkring, ja så må det kriminalitet til for å få tak i og avsløre den, det burde være innlysende.....for myndighetene....Vi lever jo for å avsløre helheten, sannheten , friheten og sammen finne kjærligheten.

Spørsmålet om USA's holdning til våpen blokaden har gitt opphav til en politisk strid i Washington de siste par ukene..etter nye avsløringer i The Los Angeles Times langfredag....I følge avisen ga president Clinton i 1994 underhånden grønt lys til at Iran kunne sende våpen til Bosnia, til tross for en FN-blokade som amerikanerne hadde forpliktet seg til å overholde. Klarsignalet var også i strid med USA's erklærte politikk overfor regimet i Teheran, som amerikanerne anklager for å støtte terrorisme og arbeider for å isolerer internasjonalt...Det har i over et år vært kjent i Washington at Iran drev slike våpenleveranser og at USA så gjennom fingrene med dem...I den interne etterretningsrappporten kommer det fram at amerikanske embetsmenn ved minst to tilfeller grep inn i situasjonen på en måte som kunne tolkes som amerikansk medvirkning til å bryte FN sanksjonene...Amerikanerne ønsket ikke å komme i en posisjon der de måtte si nei til de iranske våpen forsendelsene. Dette tolket kroatene som et direkte klarsignal fra USA. Et annet tilfelle bidro embetsmenn Galbraith og Redman for å sørge at en våpen transport inn i Bosnia fikk komme inn, på tross av at Kroatiske styrker stoppet denne på en av deres kontrollposter... Ved et tredje tilfelle skal en høytstående embetsmann i det amerikanske Utenriksdepartementet ha forøkt å få det hvite hus med på en plan om å organisere våpensalg fra tredje land til Bosnia, men dette lyktes ikke og planen ble lagt til side.... Rapporten refser regjeringen for dens fremgangsmåte. Den politiske striden som har rast i Washington den siste tiden, er i første rekke knyttet til spørsmålet om hvorvidt USA med sin politikk har skaffet iranerne (det samme landet de bombet i Gulf krigen) et fotfeste i Bosnia. De iranske våpen sendingene skal ha pågått helt fram til i januar i år, det vil si etter at 20000 amerikanske soldater begynte å slutte seg til de fredsbevarende styrkene....i området...

Hva er det politikerne driver med? Disse politikerne har laget fredsavtaler....Hva er kriminalitet? Hvem straffes? Hvor mange nasjoner bidrar på en indirekte (ved ikke å gjøre motstand, eller andre måter), eller direkte ta parti i en konflikt.

(Parallelt med krigen i Libanon, og kniven i ryggen fra Norge med dommen på 26 år fra Roma til Andrawes, en norsk retts skandale!!!)

Det er sannheten som stats graderes og hemmeligholdes!!! Er ikke det kriminalitet, skal ikke det straffes.....er ikke det å skjule sannheten i skinnhellighet og økonomisk prestisje hykleri....?

Den statlige rettferdigheten er ikke til stede i Norge, det er en myte, en falsk illusjon, Staten skaper forskjeller, urettferdighet, forskjellsbehandle, og driver psykisk terror mot mange folk som skal møte systemene og de firkantede rutinene deres!!! La statsansatte forsøke seg som selgere, eller som selvstendig næringsdrivende....la de forsøke å skape noe uten støtte fra noen, og med mistillit fra systemet.....Selv får de overføringer når det går dårlig, de private må gå ned med hus og hjem......

Staten skaper enorme forskjeller, og en rettferdighet som består i at de stat og kommuneansatte skal trygges, sågar i NSB tar man vare på hver eneste ansatt med 1 million kroner i omstilling til ny arbeidsplass.....lønn i to år...utdannelse betalt med full lønn.... Det stinker opp mot de øvrige av nordmenn som må gå stigen utenfor det offentliges murer.....Det er denne konflikten som er kjerne og roten til alt vondt. Hva skaper staten? Mer og mer av seg selv.... Nå er det på tide med et oppgjør som forteller oss hva en politiker koster samfunnet.....det skal bli et spennende regnestykke....bare det å se hva de trekker inn av kostnader.....og ansvar....skal bli befriende...

Fr.p+H som Oslo byråd blir felt av en modig Khalid Mahmood, som ikke kan stemme for et avskyelig innvandrer regnskap..... La oss sette opp et politiker regnskap, og ta med konsekvensene reglene deres skaper.....ta med alt....Dette er statsrasisme av verste sort, og er en måte å bås legge og stemple grupper på....

Skal vi forandre andre, må nasjonen begynne med seg selv, og slutte å peke og preke dobbeltmoral.

Aft.18/4: "Vredens druer" i form av 155 millimeters artilleri granater og raketter fra israelske kamp helikoptre har lammet flere byer og 44 landsbyer i Sør-Libanon. Mellom 70 og 75% av befolkningen har flyktet fra en 30-50 km bred stripe nord for Israels selv erklærte sikkerhets sone. De fleste byer ligner uhyggelige spøkelsesbyer, gatene er fullstendig folketomme, og de siste, gjenstridige innbyggerne beveger seg innendørs. En by Nabatiyeh med opprinnelig 400000 mennesker iberegnet landsbyene rundt...plutselig varslet israelerne at omgivelsene ville bli beskutt "fra klokken 10.30"....

By på størrelse med Oslo, mennesker med de samme følelser som deg og meg, sivile, syke, barn drepes mens Perez har fredsavtalen på innerlomma - dette er hykleri av verste sort!!!

Er denne avtalen lisens til drap, med resten av verden som klappende tilskuere til disse grusomme psykiske og fysiske overgrepene mot enkelt menneskene! Valgkamp strategi...

Hva slags forsvar er det Israel har med hjelp av USA og vesten?, som kan stoppe ethvert angrep, og selv pøse ut raketter og bombe et folk i fattigdom og nød....psykisk terror, ødelegge nerver, skape sykdom, drepe, spre panikk, ødelegge barnesinn, fremtiden, iskald fred som i Bosnia, folks skal drives på flukt. Med fredsavtalen på innerlomma, og Norge i baksetet på F16 flyene!!!!

Perez den blokaden du innførte, de husene du satte i brann, dine kollektive avstraffelsesmetoder har ingenting med fred å gjøre!!! Arbeiderpartiet i Norge, deres stø kurs er jo et amatørteater og maktarroganse av verste sort - Perez sondrer til samme parti....

Hvordan hadde du reagert hvis dine søsken, dine foreldre ble skutt, og du ble stående alene igjen etterpå? Hvordan ville du hatt det inni deg? Hvilke kamper, hvilket hat ville bygd seg opp? Det er på slike måter hat og hevn bygges opp i et følelsesliv, en sirkel..det er slikt som skaper flykapringer, som skaper hevn mønstre...

Faen det er mennesker som deg og meg, nå må verden få opp øynene før dette plutselig rammer dem selv....en mandag.....Fred Perez det handler om noe helt annet enn dette du og din regjering driver med! Dere utviser maktarroganse og psykisk terror av verste sort!!! Taiwan og Kina hadde et krigsspill før påske, og dette er tydeligvis blitt valgkamp kutymer.

Det er mange måter å være den som begynner en krig på, det er mange måter å være den som fortsetter på.......Det er jo tydelig at Perez mener krig er en ok virkemiddel selv, så dobbeltmoralen og hykleriet med fredsavtalen er komplett for de som tør å se dette i øynene!

Er det Israel forsøker på en form for okkupasjon?

Aft.18/4: De var lutfattige og bodde på et rom i den palestinske flyktningeleiren, men var lykkelig nygifte - i fire uker....For fire dager siden slo en granat gjennom betong veggen hvor de to lå og sov i leiren Ein el-Hilweh utenfor Saida. Mange granatsplinter trengte inn i Ousama el-Abeds hode, og den 26 år gamle palestineren har siden ikke vært ved bevissthet....

Tenk om dette var dine barn Shimon Perez? Hva ville da bygd seg opp inni deg? Hat eller kjærlighet?

Andrawes var tilskuer til en massakre av 3000 i en flyktningeleir i Libanon året før hun bestemte seg for å kjempe for palestinas frigjøring....

Dagsrevyen den 21/4 - Perez intensiverer bombingen, isolerer mer enn 60000 uskyldige sivile libanesere, og treffer nesten FN's egne fredsbiler der nede....som forsøker å kartlegge behovet for hjelpe forsyninger

Nå skal vi i Norge flagge og feire, synge: Ja, vi elsker dette landet, som det stiger frem....."

Hvor mange flere kjøpesentre skal vi bygge i Norge.....Hvor mange flere penge spill skal staten innføre? Alt du gjør og arbeider med sier ja til mer og mer av det de holder med på stortinget, også konsekvensene - Det er konsekvensene barna våre skal overta.....

Tre dager etter at Norge dolket Andrawes og hennes forsvars advokat i ryggen med dommen på 26 år fra Italia fra 1989 den 9/4 i år, skjedde brannen på Düsseldorf flyplass, idyll ble med ett en dødsfelle utløst av en bagatell som Estonia skandalen osv......Hvordan? Over 20 drepte, store røykskader for flere, 2500 mennesker evakuert..........Hvem sitt ansvar er dette? Hvorfor skjer slike ting, hvorfor skjer alt det vi kaller nyheter? Det er en kamp styrt av det som foregår inni hodene våre....og der hersker den som har gitt oss liv......Hva betyr det? Hva skaper og bygger myndigheter og stat i hodene våre?

Er de denne tilliten verdig, den jobben du utfører er stemmen til denne tilliten....er ditt bidrag i retning av naturen....åpenhet....tillit.....

Hvem møtte hverandre med skjebnens ironi på denne flyplassen måneder tilbake etter Andrawes ble utlevert fra Norge? Ikke andre enn Arafat og Andrawes - lederen og den menige. Lederen med fredsavtalen på innerlomma, den menige forfulgt, anklaget - en hel verden er vitne til en korsfestelse velsignet av en norsk retts skandale.......

En sak har alltid minst to sider.......også arbeiderpartiet må innse det.....og det norske rettsvesenet med Team Faremo i spissen vil i denne saken avsløre at deres system bygger på hat, pekefinger, kontroll, maktmisbruk, arroganse....

SONING: Hun har sonet i 20 år, er det ikke samfunnets mål å få folk inn i samfunnet igjen, hun har vært på flukt, gjemt seg - ikke gjort noe kriminelt senere er ikke dette målet?

STRAFF: Hva er humanitære hensyn hvis ikke Andrawes kvalifiserer til dette?

Aft.19/4: FN ble selv et hjelpeløst offer for krigen da israelske granater slo ned i Fijibataljonens leir i går...Minst 88 libanesiske flyktninger ble drept...med fredsavtalen på innerlomma... Kåre Kristiansen sier det er uhyggelig når menneskeliv går tapt, men at vi må huske på at det ikke var Israel som begynte konflikten sier han.....Hvordan definere hvem som begynte?

Norge er sjokkert over bombingen av sivile og ber Israel stanse skytingen mot Sør-Libanon, Perez hører ikke....bombingen bare øker...med fredsavtalen på innerlomma, og vesten i baklomma...

Aft 20/4: Kvinner og barn må lide.....som ofre i det blodbad som herjer i Afghanistan...Mange afghanske kvinner begår selvmord for å slippe unna voldtekt, bortføring og drap...For dem som overlever er strenge pikeskoler og streng kontroll av kvinnenes liv en følge av islamiseringen...

Borgerkrigen som river Afghanistan i filler er en mennesklig katastrofe av dimensjoner..Og som alltid er det sivile som lider mest...Minst 25000 har mistet livet siden 1992...Væpnede menn har stormet boliger og massakrert forsvarsløse kvinner...Sivilbefolkningen terroriseres for å sikre de forskjellige grupperingenes maktgrunnlag, heter det i en stor Amnesty-rapport.

Aft 20/4: Het fransk debatt om innvandring....Chiracs oppskrifter er....at fransk høyreside har havnet i en kinkig innvandrerdebatt med klare paraleller til den borgerlige byrådsfiaskoen i Oslo.

I Paris: Barn av innvandrere uten oppholdstillatelse skal ikke ha rett til utdannelse og helsetilbud...Politiet kan holde en ulovlig immigrant fengslet i 45 dager, mot ti nå, før han blir utvist. Folk som kommer til landet på besøksvisum må avgi fingeravtrykk i tollen hvis det er mistanke om at de blir lenger enn visumet varer....

Kast ut innvandrerne og løs ledighetsproblemet! lyder Le Pens logikk, som gjør sterkt inntrykk på velgermassen..... Etnisk rensing i Frankrike......

På Hafjell avslører Frp og Carl I Hagen avskyelige holdninger til innvandrere....og H ville jo styre sammen med dem....

Aft.20/4: Millioner av barn verden over lever som slaver og prostituerte! Det hevder internasjonale eksperter, som har vært samlet til et fem dager langt seminar i Brasil for å finne måter å stanse utnyttelsen av mindreårige på....Småbarn helt ned til 5 års alderen rekrutteres til en stadig økende sex-industri i fattige land...Bare i Brasil skal det være mellom 500000 og to millioner barn som hvert år tvinges til prostitusjon. I Thailand ble en lov vedtatt onsdag om at foreldre som selger sine barn til prostitusjon, kan dømmes til 20 års fengsel. Videre kan enhver som tvinger eller torturerer andre til prostitusjon, i dømmes dødsstraff eller livsvarig fengsel. De barneprostituertes kunder risikerer seks år bak murene...Det er særlig barn i fattige land som er utsatt. Av forskjellige årsaker, som krig og fatigdom, alkoholisme, eller annen sosial nød....må barn leve på gaten, blir solgt til arbeidsgivere eller på annen måte tvunget til å leve under utrygge forhold uten av voksne som står dem nær....

Hva er vi opptatt av.....at ting skal være billige....å se på tv....å jobbe i en jobb for å si ja til mer og mer av det politikerne driver med......fremfor å kjempe for kjærligheten, og friheten gjennom å forandre...oss selv og våre holdninger, fordommer, moral først.

VG, den 20/4: Tyr, Ali Haydar (4) skriker av smerte når sykepleieren rører ved teppet i sykesengen. Den lille gutten er sterkt forbrent i ansiktet og over hele kroppen...- et av ofrene for Israels angrep på FN basen i Qana....

Hele Ali's familie ble utslettet........Hans mor, far og fem søsken ble alle drept i massakren torsdag ettermiddag...

Han er helt alene i verden!

La Israels ledere, la USA's president Clinton komme hit for å se hva de har gjort...de ønsket bare å få leve i fred sier kvinnen...

Det er ditt ansvar Shimon Perez like mye som det er Hizbollah..!!! Hvem som startet denne krigen har mange sider...Det finnes bare tapere i en krig! Det er vestens ansvar, det er fredsavtalens ansvar! Hvem skal dømmes? Hvem skal stå til ansvar...Dette Perez driver med er hykleri av verste sort, helt respektløst overfor fredsavtalens parter som ber han om å trekke seg tilbake. Det er blindt hat, makt arroganse!

VG, den 20/4: Lille Valjas liv hadde så vidt begynt da reaktor nummer fire på Tsjernobyl verket eksploderte natten til 26/4-1986. 10 år siden tragedien rammet en hel verden... Nikitin, Vanunu i Israel forsøker, Bellona forsøker...

I de dype hvite russiske skoger var det ingen som fikk vite noe om ulykken i naborepublikken Ukraina. Men for strålingen var det ingen grenser. Den fant veien usynlig....også til den lille landsbyen der Valja vokste opp....til feil tid....

Søndag, 21/4: Diplomater forsøker å få istand en våpenhvile....Lille Zahib har allerede tapt krigen. Forkrøplet og foreldreløse. For dem kommer våpenhvilen for sent, uansett..Hverken Hisbollah eller Israel kan endre på det....Containerne med omkomne i Saida, det er allerede flere hundre av dem....kjøres vekk på trailere...

Flere av Nobelkomiteens medlemmer er skuffet over Israel, men forsvarer likevel at fredsprisen gis til aktører som står midt i en konflikt....Det er kaldt og kynisk at Peres og Israel så hemningsløst tyr til vold sier Francis Sejersted, leder for Nobelkomiteen...Jeg får en vond smak i munnen når jeg tenker på retorikken de brukte for et år siden, sier Gunnar Stålsett....Oddvar Nordli mener at både Hizbollahs terrorhandlinger i Israel, og Israels angrep på libanesiske flyktninger har vært med på å svekke fredsprosessen..Israel har gått langt utover det som er legitime tiltak for å forsvare seg selv, sier den tidligere statsministeren og medlem av Nobelkomiteen...Oddvar Nordli...

Aft. 21/4: Med en blodig dukke utenfor Israels ambassade i Oslo markerte libanesere sin avsky mot bombingen i hjemlandet, Israel ut av palestina ropte voksne menn med tårer i øynene...de er bare et par hundre.....stykker...

De kjemper for libanesernes frihet, det samme gjorde nordmenn da tyskerne invaderte deres land. Den dagen israel trekker seg ut av vårt land blir det fred sier Hassan (28). Dette er ikke første gang israelerne kommer inn i Libanon og dreper kvinner og barn. Jeg vokste opp med israelske bombefly som kom for å ødela våre landsbyer, sier Hassan....

Hva bygges opp inne i et menneske som vokser opp i et slikt miljø? Forstå kriminalitet i dette lyset!

Israelerne startet bombingen allerede i påsken. Hizbollah er vårt håp fordi den libanesiske regjeringshæren ikke har en sjanse mot det israelske krigsmaskineriet, sier Hage..lederen for libanesisk klubb i Norge.....

Den svake gnissingen fra repet som 10 november 1995, strammet til rundt Ken-Saro Wiwas hals, skulle gi gjenlyd over en hel verden. En brysom kritiker var henrettet, sammen med åtte andre.....Hvem er tilskuere til slikt? Regimet i Nigeria viste det internasjonale samfunnet sin brutale karakter...Han lot seg aldri kneble. Derfor ble han fengslet, dømt for mord - og hengt. Forfatteren Wiwa kjempet mot militærregimet i Nigeria og oljegiganten Shell, som han holdt ansvarlig for store miljø-ødeleggelser...

Norge pumper olje i Nigeria.....Statoil- altså hele det norske folk pumper altså olje..."Stø-kurs" Norge kjører børs og egne interesser foran alt....NM i kasteball.....det offentlige knuser det private initaitiv i Norge.....

En sang fra hans dagbok:

ET VIRKELIG FENGSEL

Taket er lekk og myggen synger,

i den tarvelige, fuktige cellen.

Men det er ikke det.

Det klirrer i nøkkelen

når vokteren låser seg inn.

Men det er ikke det.

de gjerrige rasjonene

er uegnet for dyr og mennesker.

Men det er ikke det.

Det er heller ikke dagens tomhet

som glir over i en uttrykksløs natt.

Det er ikke det. Det er ikke det.

Det er ikke det. Det er ikke det.

Det er løgnene de har trommet

inn i ørene dine i en generasjon.

Det er sikerhetsagenten som går berserk

og utfører hensynsløse, grusomme ordre

i bytte for et elendig måltid.

Det er dommeren som skriver i boken sin

straffer hun vet ingen har fortjent...

Det er den moralske skrøpeligheten

den mentale tilbakeståenheten

som låner diktaturet falsk troverdighet.

I våre krenkende sjeler

lurer feighet maskert som lydighet

Det er frykten som væter buksene

og vi våger ikke vaske urinen av oss.

Det er dette. Det er dette.

Det er dette.

kjære venner

som gjør vår frie verden

til et klamt fengsel....

Hvordan kan en tysk domstol dømme Andrawes. Tyskerne kan bare ta en titt på hva de har påført en hel verden av lidelser. Dette er hykleri av verste sort. Man må forholde seg til det som skjedde, ikke hva som kunne ha skjedd.....! Hvorfor denne voldsomme krigen mellom palestinere, libanesere og israelere akkurat nå rett før Andrawes saken skal opp i tysk domstol?

Andrawes opplevde 3000 mennesker bli massakrert, det gjorde noe med henne.

Hva skaper kriminalitet? Dette skaper mennesker som må ofre seg for å vekke myndighetene, staten, politikerne med hva de driver med...

- Hemmeligholdelse, eller gradering av konsekvenser, sannheten......ellers bygger man jo på en livsløgn....

- Å ikke lytte til den lille, den utdefinerte, den narkomane, den alkoholiserte, den som viser svakhet i det ytre....i sin nød...

- Dobbeltmoral! En lov, kontroll, beskyttelsesmønstre fører til konsekvenser....

- Maktarroganse, løgn, bedrag, at man ikke blir gitt mulighet til å hevde sine syn....

- Gjøre folket lite, stress styrt og anonymisere opposisjonene..

- Å bringe følelseslivet inn i rettssalen.

- At staten dreper i folkets navn, skaper våpen industri, og et ring spill, et politisk spill...

- Det foreldrene påfører sine barn innenfor husets fire vegger, istedenfor å la kampene komme ut mot de personene, episodene, lovene som skaper problemene...

- Janteloven, ikke le...spille myndighetenes spill...så hatten passer.

- Oppdrettsanleggs forståelse av livet....

- Forskjellsbehandling, at man ikke deler godene..

- Fordommer

- Historisk bitterhet, hat, massegraver, massakre, kriger...spiraler som avler bare mer og mer av det samme....hat...fordi ikke begge parter forstår at denne konflikten skal fortelle dem begge noe helt annet enn det pekefingeren og avtrekkeren vil gi potens...

- Natur og miljø forsøpling.

- Økonomisk falskspill...

- Ego dyrkelse fremfor å slippe frem kjærligheten.

- Alt stat og kommune, myndighetene gjør galt skaper kriminalitet for å avsløre sannheten i det de driver med...

- Stress-styring

- Pekefingre der man også skal ta ting til selv erkjennelse..

- Etnisk rensing, kollektive pekefingre..okkupere land, eller fordrive folk...

- Å drive terror, psykisk terror via skjemaer, firkantede forståelse, trusler, krigspotens... En krig som pågår inni hodet...hvem har rett til å drepe et annet menneske?

- Manipulering med hormoner og gener...

- Kraft, kull og atomkraft verk. Atomreaktorer som siver ut forurensing...alle slike kilder....

- At offentlig sektor har en lov , og et grenseløst flott tilbud til seg selv og sine egne, og et klar deg selv sett til de som forsøker å skape ting selv, eller ikke har fått seg statsautorisert utdannelse av en eller annen årsak..

- At ikke all utdannelse blir anerkjent som like viktig i en helhet...

- Karakterer skaper tapere og forskjellsbehandle..

- Utstøte grupper,

- Å skape en politisk fred i Bosnia, en iskald forståelse av konflikten mellom menneskene. 60000 "freds" mann med lisens til å drepe.....mens den politiske dobbeltmoralen og det politiske spillet bare tiltar med psykisk terror mot miljøet, naturen, barna våre...

- Forsvaret, politiet, kontroll, overvåk, pek.....mennesket du møter skal møtes med tillit, ikke mistillit....da er det frykt styring.

- Å neglisjere minoriteter.

- Å bås legge kunnskap eller kjærligheten. Kunnskapen er grenseløs og kommer sine egen veier, der det er vilje, åpne lærere og interesse er det vei...

- Et sosialdemokrati som avslører sitt sanne jeg, sin maktarroganse og sitt falskspill for hver dag som går....

- Å bli nektet fundamentale rettigheter

- Å straffe og dømme andre.....det vil alltid bli urettferdighet satt i system. Politikerne skaper kriminaliteten, åpne og skjulte avslører hverandre...

- Uansvarlighet....

- Store enheter som bare blir større, på bekostning av hva?

- Kommunikasjons tørke mellom folket...

- Bestemme over hodene på andre uten å lytte til minoritetene og ta alle på alvor..

- Å bringe andre til taushet med makt, er moldvarp styrt fred....det går ikke til roten, eller årsaken...

- Alle med artium på ene siden, og dere andre går dit.....

- Å gjøre folket til gjeldsoffer, men redde bankene med stats midler..slik staten gjorde med de gebyr kåte bankene....

- At andre skal forsvare deg....der du skal være villig til også å forandre deg selv.....

- Gjøre folk til sosial klienter, skape forskjeller...

- Å bygge opp et system som skaper store lønnsforskjeller, å bygge opp lønn eller stillings trygghet....ved å kjøpe menneskers lojalitet...

- Når ikke de viktigste verdi valgene kommer i første rekke....

- Et politisk system som bygger på kameraderi på toppen, som stenger andre ute, som bygger opp store upersonlige enheter opp mot de små fordi man setter økonomisk utvikling innenfor egne grenser over alt......der konsekvensene vi ser rundt oss hver dag er oppvasken og ansvarligheten som neste generasjon må overta...

- Latterliggjøring...overstyring...

- Hvordan inviterer samfunnet nye medlemmer? Hvordan inviterer yrkeslivet?

- Å selv ha fast trygg jobb i staten, for så å kreve lønn under etter utdannelse, mens ungdommen blir gjort til studerende gjeldsslaver....uten tilbud...det er å stenge fremtiden ute for å nyte egen egoisme...

- Å bringe den lille, syke, narkomane, til taushet...

- Andrawes var vitne til okkupasjon av sitt land, og massakre av 3000 mennesker....

- Bedrifter som støter fremover i en miljø fiendtlig.

- At man prater og lover ting som ikke følges opp i ord, gjerning og handling...

- At man stenger dører i frykt, mistillit, egen trygghet, istedenfor å invitere og åpne dem...i tillit...

- Hvis du avviser andre...uten å forstå hvorfor

- Løgner, sladder, rykter...

- Kritikk...avvisning

- Å fortie sannheten...

- Å ikke ta barn og ungdoms situasjon på alvor...

- At ikke foreldre samarbeider og kjemper mot det som er urettferdig der ute, men fortier sannheten for å tekkes en fasade tilpasset politisk korrekt - det skaper trykkokere i hjemmet, innenfor husets fire vegger...

- Bås legge

- Å skape en rettferdighet...basert på økonomi....

- Konkurranseånd, fremfor lag ånd

- Mitt og ditt forhold...

- Avmakt, papirer..

- Forsvar/angrep...Murer...

- Manglende informasjon, eller delvis forklaringer....

- Media vinkler bare fra ene siden...mediaoppslag...

- Psykisk press som får mennesker opp i hjørner økonomisk eller menneskelig

- Matmangel, kollektive straffer, stengte grenser, handles sanksjoner...

- Ikke lære opp barn og ungdom i følelsesmessig åpenhet....

- Å si at rusmidler, narkotika er ok bare det gis på statlig reseptblokken, alt annet er illegalt....og skal dømmes...Begge sider av bordet praktiserer jo det samme....

- Å sette folk på pillekurer, der samtale terapi og årsaks sammenheng helhetlig må søkes..

- All rus handler om følelsesmessig trygghet, når ikke ekspertisen forstår hvordan det er å være ung, eller ha ungdoms følelsene skaper dette utrygghet og kriminalitet...

- Å ikke ta barn på alvor....å ikke slippe frem barnet i seg selv men peke, beskytte seg og kontrollere...

- Å late som man ikke ser urettferdigheten mot andre - som om det ikke var ditt ansvar..

- Grådighet og begjær...

- Komiteer, konferanser...som prater fint og flott....Bare handling påvirker...utviklingen..

mer og mer av alt det hver og en av oss står inne for...

- En dom blir subjektiv uansett, det er ikke vi som skal dømme hverandre...det er ikke vi som gir hverandre liv, det å sette seg til herre over rettferdigheten slik domstolene gjør, blir utelukkende partisk og man vil aldri vite hvorfor denne enkelt skjebnen fikk sine indre kommandoer til å gjøre det vedkommende gjør....vi mennesker har jo det felles at vi alle gjør tabber.....og feil....alt som skjer er styrt av krefter større enn oss!!!

- I dag er det sannheten, respekten for menneskeverdet og rettferdigheten som kriger mot myndigheter og stat over hele verden... Det er sannheten og kjærligheten folk er redd....som forties, er det da rart verden ser slik ut som den gjør? Stat og myndigheter premierer hverandre...over fortiden...mens massegraver i Bosnia forsøker å få opp øynene på Europa....Vi er her for å tjene hverandre - gjennom du utvikles ens jeg og det som påføres en er styrt av de indre kreftene i oss alle, en høyere makt, vår Gud.

Folket må stå sammen, og ikke la seg kjøpe av kapitalkreftene...Det er mennesket og kjærligheten som skal styre og ikke slik at mennesket skal tilpasse markedet....for å trygge og ta parti med statens murer..For å overleve og tekkes "politisk korrekt" hva det nå enn er? betaler vi med vår kjærlighet og natur....

- Uten kjærligheten dør vi....hvis det er å slippe kjærligheten innpå seg en frykter for å velge skilsmisse og fordeling av barnet fremfor samarbeid er kjærligheten ute av kurs...og barn forledes inn i en partiskhet....og et kaotisk selvbilde...

"STØ-KURS" er:

- Penger foran alt annet......kampen om leketøyene man ikke fikk som barn....

- Kjærlighet blitt til begjær og pekefingre.

- Staten skaper et klient samfunn slik at mennesket kan statistikk føres..det er økonomisk kjærlighet.

- Frihet er blitt statsstyrt...

- Stress er blitt måten å forlede folket på...

- Omtanke er blitt egeninteresser.

- Å utdefinere, dømme, kontrollere som om det var stø kurs som skal styre menneskets reaksjoner....

- Utdannelse er blitt murer...fremfor invitasjoner og tillit....til at vilje og interesse viser vei...

- Omsorg er konkurranse og være flink for andre rollen...

- Godhet forandres til grådighet.

- Rå politiker makt trer vedtak over hodene våre...motstand nytter snart ikke...

- Fellesskap til kommunikasjons tørke, ensomhet, frykt, angst og sykdom.

- Papirer er blitt søppelhauger fulle av kniver og labyrinter...

- Hengivelse og nestekjærlighet til utvelgende selv dyrkelse Hva kan jeg gjøre for deg underbygges av staten til å bli hva har jeg igjen for deg...

- Dyrker ego, fremfor å bygge sammen med du...

- Verdi måles etter statens måle skjema, etter bilen, antall ekteskap, antall aborter,

- Kjærlighet er blitt til onde sympati sirkler og en stats styrt kjærlighet med staten som stadig flere barns far......

- Ditt menneskeverd måles etter lommeboka, posisjon, etter statsautorisert utdannelse, og fasaden....ditt indre liv er ikke statens ansvar....slik de mener at ikke kriminaliteten er deres ansvar heller......

- Stadig mindre kommunikasjon, mindre latter, mindre spontanitet = tørke....i mørket...

- Krig og kald fred, se rundt oss hva oljealderen har gitt oss av verdier....Et overfladismens og likegyldighetens ego seilas...uten egen ansvar

- Staten tar livet av det private initiativ, og stressstyrer ungdommen til skilsmisser, og skaper ensomme barn...og voksne..

Ansvar?

- I dag finnes det jo ikke ansvarlige for noe snart.....enkeltmennesker i nød er lett å dømme og straffe.... Det blir det kriminalitet av...

- Hvem ivaretar barns interesser. Hvordan blir foreldre straffet? Det sier seg selv at dette med straffer alltid vil bli urettferdighet satt i system. Det finnes utallige måter å gjøre opp den skade man har utrettet overfor et annet menneske, men faktisk så er ærlighet bedre enn å servere enn løgn og falskspill på flotte fat....for å opprettholde egen posisjon og dyrke seg selv.....Kunsten å styre egne reaksjoner henger sammen med hvor godt du ser, som igjen henger sammen med din egen oppvekst, dine egne ego rammer

- Hvem produserer våpen? Hva lærer de styrende opp barn og ungdom til? Til å leve sit eget liv, eller å kjempe foreldrenes kamper videre? Hvilke måter oppfordres det indirekte til krig, kriminalitet?

- Hvem som starter noe er umulig å si med sikkerhet, for man glemmer å ta i betraktning forutsetningene....og årsak sammenhengende. Ingen side har rett til å drepe!

- Ansvaret for det som skjer i landet har myndighetene, staten, domstolene, politikerne...alt dette vi ikke har tid til eller ikke blir lært opp til å få et bredt kjennskap til i vår barndom, ungdomstiden.Plutselig står man midt oppe i voksen livet, med en realitet hvor to må jobbe....man har sine følelsesliv å styre, man har en kjærlighet å bygge, man må sette seg i bunnløs gjeld for å få seg et sted å bo, mat, klær, en utdannelse og en bil...! Alt presset sammen med at man får barnet gjør at dette er dømt til å mislykkes når man i tillegg har en stat som driver en en foreldres forståelse av hva som er kjærlighetens rettferdighet....slik er det i Norge...

- I dag oppfordres man til å søke andres sympati, få andre til å snakke for seg, andre til å ta ansvaret for seg, andre til å stå på barrikadene for deg... Alle er ansvarlige på sine måter!

- Etniske dele linjer, det speiler egorammene til ledelsen, myndighetene....der man skal forstå og søke årsakssammenhengene i ydmykhet, hvorfor det skjer?

Hvordan straffes disse?

Enten den er psykisk, fysisk, skjult, eller økonomisk så er kriminaliteten like ille - det er følelseslivet som flytter våre grenser slik....gjennom maskulinitet (handling) som utfordrer feminitet...(beskytte, forsvar) Følelser..... Samfunnet skaper mer og mer av alle konsekvensen for at den som møter personene skal avsløre både seg selv og hjelpe sin neste....

Fullt innsyn på sol og skyggesiden skaper en rettferdighet, åpenhet og sannhet. At man forteller hverandre hva man er redd og frykter...og fjerner falske ledere og politikere fra sine stillinger og makt posisjoner..gjennom å stå opp sammen, uten å la noen kjøpe dine meninger eller holdninger for penger..

Stats kriminalitet: Dersom falskhet og dobbeltmoral råder møter vedtakene opposisjon, og hvis ikke folket står sammen om en opposisjon, så skaper det kriminalitet, enkeltskjebner står da alene og kjemper sine kamper alene, i det som paradoksalt defineres som "privatlivets fred...." 50-60% skilsmisser...

- Stat, politikere, politi, dommere......er partiskhet.....

- Stillingsfullmakt - alle utøver vold og fekter i sin stilling...

- Å bli sittende i samme jobb for lenge, stenger ikke bare ungdommen ute, men det skaper angst, frykt for det viktigste - forandrings orientering og helhetlig utvikling!

- Treg saksbehandling er psykisk terror....det forstår ikke paragrafrytterne..

- Arroganse, at man ikke sender svar til folket, at man ikke overholder de lover og regler man lager for alle andre....avsløres daglig....

- Politiker garantier og lovnader før valgene som sjeldent holder....

- Kameraderi, inside handel...

- Enorme tap på stat og kommune tabber...

- Forskjellsbehandling fra kommune til kommunegrense...

- Ventetider, avslag der det er nød.

- Ikke stå personlig til ansvar for beslutninger...

- Statens verdi valg..

- Lukkede rom, hemmelig stempling...gradere sannheten...

- Stenge grupper ut via kompetanse murer.....

- Hva skaper staten?

- Hvordan lytter staten til den lille?

- Hvilke goder har staten bygd opp for sin egen del, å drive en stat hvor alt dekkes opp via overføringer, og skyve ansvaret for oppvasken over på neste generasjon..

- Lover, skatt og moms, anklage svart arbeide, mens staten selv er et eneste stort pengesluk....

- Makt, arroganse avler vold...

- Å gi 1 million pr. ansatt i NSB til omskolering.....hva får en i det private næringslivet? Må klare seg på egen hånd, uten noen fallskjermer eller støtteordninger... Det er vanvittige forskjeller mellom privat og stat!! Men de private er ikke så godt klar over dette. for staten er lukket og firkantet..!

- Korrupsjon. Økonomisk og psykisk kriminalitet tas for lett på! Bare det synlige dømmes..

- Gjør følelser til en materiell gjenstand..

- Bruker sin egen frykt, redsel mot innbyggerne....folket....

Hvordan straffes alt dette?

Fred/forsoning:

- Handler om å tilgi, om å starte på nytt igjen...om å dele....om å gi før man krever noe.

- Om nestekjærlighet.

- Om å stole på at kjærligheten og intuisjonen viser vei!

- Om å respektere hverandre, om å hjelpe hverandre.

- Ærlighet og konstruktiv kritikk...

- Lære av og om hverandre, se på hverandre som likeverdige...respektere hverandre på tvers av ego og fordommer...

- Hva er fattigdom og rikdom? Indre eller ytre?

- Balanse.

- Forstå den andres lidelser, hjelpe, gi....ydmykhet..

- Hver og en søke i sin egen bakgård, rydde opp der gjennom å si ja til forandring av seg selv før man peker på andre...

- Skape arbeidsplasser, studere etter interesser, skape grupper...

- Finne ditt sanne jeg's identitet fremfor å komme inn i roller som skal danse lykkelig som en klovn for å glede alle andre.

- Lytte, forstå, ta i bruk nye tanke, handle og følelsesmønster..

- Slutte å peke, latterliggjøre eller ta seg selv for høytidelig..

- Investere i egne forandringer...invitere..

- Avvæpne redsler, og angst i åpenhet og kommunikasjon..

- Å styre egne reaksjoner, selv erkjennelse..

- Å prate ut, å sette ord på barndommen, de vanskelige tankene og følelsene...

- Å lære gjennom å forstå, lytter til barn og alt det lille på ens vei...

- Bygge på at vi er her for å tjene hverandre....å lære av hverandres styrker og svakheter..da er eneste veien åpenhet, tillit og lojalitet....

- Avsløre deg selv gjennom de du møter på din vei...Det du gjør mot andre blir gjort mot deg tilbake...

- Hver eneste av oss er en viktig brikke...i en komplett helhet...

- Forstå ordet: Hvorfor? Gjør det fordi....? Følelseslivet gjøres til en målbar og materiell gjenstand, da må det gå galt!

- Men du og jeg sier ja til mer og mer fordi vi ikke aner et fnugg av hva de egentlig driver med på tinget og bestemmer for meg og deg! Hva vi er lært opp til!!! Norge har sagt nei til EU, regjeringen praktiserer ja til EU på de fleste områder...ennå de ser at nei siden hadde rett....Maktforholdet på stortinget er jo det samme som før Eu valget så alt blir et spill for galleri..i beste dobbeltmoral forstand. Og fordi "den grønne gren gir staten olje puter under armene, kan Norge fortsette utviklingen med hodet under armen....

Kampen for Andrawes frihet er kampen for Vanunu, for Niktin, for alle menneskerett og frihets forkjempere over hele verden.

Det handler om ansvaret for å avsløre dobbeltmoral, myndighetene - det ansvaret er også ditt....

I hvilken grad tar folk en titt på seg selv før de dømmer andre i dag? I dag er det politikk, valgkamp, kirurgisk "psykisk terror" krigføring, fremfor respekten for at ingen er gitt rett til å ta liv. Hva forsøker mennesket du møter å fortelle deg? Hva om du er en av dine hjelpere, at det er samarbeide fremfor konkurranse vi skal dyrke? Hva er du redd? I hvilken grad er vi blitt frykt og stress-styrte egoister som kjemper i mitt og ditt kabaler? Vi har alt å lære av å se barnas vei....de leker uten fordommer.


Roger Hegerland
Forfatter