Veien til innsikt

FAMILIEPARTIET.

Stiftet 1996. (Slik så utkast til partiprogram ut i perioden 1996 til år 2000)

 

FRA 1996 til 2000 HADDE DU MULIGHETEN TIL Å VÆRE MED Å FORMGI DITT EGET PARTI FRA GRUNNEN AV! ETTER ÅR 2001 ER DET KUN ET IDEPARTI SOM VISER NOE AV RETNINGEN MAKE PEACE ORGANISASJONEN PILKOSS VEXST VIL PÅVIRKE I. Media gjorde det komplett umulig å realisere et nytt politisk parti. Ledende riksdekkendemedia (TV2/NRK/VG/AFTENPOSTEN/DAGBLADET m.fl.) er blitt rene politiske partier med sjefredaktører som har en egen politisk agenda og konsensus på hvorfor de setter dagsorden slik de ønsker, mer og mer styrt av aksjonærene. Media styrer debattene gjennom hvem de inviterer inn og synliggjør og hvem de forhåndsdømmer og stenger ute. Demokratiet og den åpne, frie journalistikk er taperen. Utad fremstår media som åpne og demokratiske, de er dessverre det motsatte. Sannheten ligger nærmere det de ikke snakker om. Det er i Norge en stadig mer mangel på reell opposisjon i media, et samrøre og kameraderi mellom media og makten som ikke hører noe steds hjemme i et demokrati. Konsensus i media er svært lik innenfor tro, helse, utdanning, familie, utenrikspolitikk og mange av de øvrige viktigste sakene. Media sviker den åpne og frie rollen de er satt til å ivareta som den såkalt 4 statsmakt. Media som fungerer skal konfrontere regjeringen, politiske, fagpolitiske ansvarlige og kirkelige ansvarlige omgående med det de vet og som pågår hver eneste dag av sensur/diskriminering, utestengning og maktovergrep i vårt eget og andre land mot nasjonens egne modige forfattere, innovatører, tankeledere og andre nye stemmer. Hva med å begynne med Norge først, hva pågår her av urett fra Kirkeledere, regjeringer og politiske ledere som folket ikke er informert om? Se: Jesus Part II - 54 wake up calls på pilkossveXst.no. (Der finner du svært viktig innsikt/bevis til folket i hva som har pågått av taus systematisk utestengning de siste 23 årene i Norge mot meg, mitt kall, min innsikt og min sjel fra skiftende regjeringer, media og kirkelederne. Min innsikt er mer verdifull enn hele oljerikdommen, jeg er en oppdager og verdenslærer)

Gjennom å skape noe nytt selv, kunne vi forandret og kjempet for det vi mener er best for neste generasjon og bygd opp nye modeller og strukturer. Til det beste for vår felles fremtid. Dette var din mulighet til å forme ditt eget parti. Nå kan du følge Make Peace organisasjonen Pilkoss VeXst sitt viktige arbeide videre.


Hvorfor skulle du meldt deg inn i partiet?

Et parti med en definitiv NY KURS hvor dine forslag er velkommen. Partiet som tar behovet for forandring og nødvendigheten av å skifte kurs på alvor og våger å ta de nødvendige oppgjør med autoritetene, likegyldigheten, tros innholdet og den voksende egoisme og grådighets kulturen.

NOK ER NOK! - VI MÅ HANDLE NÅ!

· Den kalde freden løser ikke konfliktens og stridens kjerne - vårt indre liv og vilje til forandring, solidaritet, livs kvalitet, samarbeide, toleranse, dele, kommunikasjon og nytenkning som bygger på tillit er nøkler for vekst. Alle må begynne med seg selv først og sette seg inn i sin tro, hvem/hva de tror på. Hvorfor det? Husk det blir som du tror...

· Vil ta den tause krigen på alvor: Miljø, barn, familier og åndelig som materiell fattigdom.

Det som skjer utenfor oss selv, speiler det som skjer inni oss.

· Stans forgiftningen av miljø. kropp, vannet vårt.

· Konfrontere det hyklerske politiske spill for galleriet. En politikk hvor de først tar din verdighet, så klipper de dine vinger og gjør deg til en statsstyrt klient - Konsekvensene

omgir vi oss med daglig.

· Menneskerettigheter og ytringsfrihetens sensur i vårt eget land som andre nasjoner må kles av og eksamineres. Sannheten frem på alle områder.

· Utviklingen undergraver ekteskapet, de unge, individets frihet, samt barns rettigheter.

Dette må snus.

· Stans all gen manipulering, all kloning, og patent på liv omgående. Dette er grådighetens galskap!

· Nei til EU.

Internett presentasjon:

Http://www.pilkoss.no

Familiepartiet, v/Roger Hegerland

Tlf: 92210709.

E.Mail: Pilkoss@yahoo.no


Familiepartiet (Ikke aktivt politisk parti etter År 2000)

Ide forslag til partiprogram ligger tilgjengelig på internettadressen nevnt underveis.

· Familiepartiets holdninger: Musikk, poesi og politikk hører sammen - Torv møter, sentre. Planlegge valg strategi - Appeller - Videregående skoler - Åpne møter samfunnshus. Partiprogram, kurs, bok, avis, flyveblad, kampanjer, seminar, medlemsblad/kort. Aktivitets bokklubb, månedlige konferanser.

1. Partiet påvirker gjennom aviser, radio og fjernsyn, og hjelper deg med å nå frem med dine budskap. På en klar og direkte måte.

2. Vi gir ut avisen: Pilkoss Posten, som tar for seg det som skjer og setter disse nyhetene sammen på tema, slik at man virkelig ser hva som skjer rundt oss helhetlig. Avisen sendes til våre medlemmer. Utvikler kontinuerlig innlegg som legges på internett.

3. Partiet vil fronte enkeltsaker og arbeide intenst med å forandre den norske barneloven.

4.Vi vil overvåke hva norske bedrifter bedriver i utlandet subsidiert av den norske stat - dobbeltmoralen må til livs. Det er hva de gjør i handling som teller - ikke de fine talene og politiske valg løftene og ordene.

5. Partiet gir praktiske råd, og arrangerer spennende kurs fra varierende foredragsholdere hvor du som medlem får tilbudene før alle andre, og til reduserte medlems priser. Reiser og fellesskap. En vennskaps klubb skal dette også være!

6. Vi skal bygge opp lokale grupper som arbeider for vårt program på ditt hjemsted. Meld din interesse. Samtale, selvhjelp og grupper som engasjerer alle aldre. Vi trenger folk i flere posisjoner, ta kontakt hvis du har litt tid og sette av i ditt lokalmiljø.

7. Partiet vil utarbeide brennaktuelle rapporter, og konfrontere saker som er oppe i pressen utfra våre holdninger. Disse kan kjøpes enkeltvis utenom, eller tegne et eget abonnement på rapportene.

8. Partiet vil arbeide for økt livs kvalitet og avsløre de usynlige murene alle møter i taushet, verdi valg fremfor økt materiell levestandard og partiet vil se alt helhetlig, det vi ser rundt oss er konsekvensene av det som pågår i det skinnhellige og "politisk korrekte" og samfunnets avmakt og likegyldighets bølge.

9. Ditt sted å bli inspirert, motivert, søke støtte, hjelp. Få rådgivning av hverandre.

Et sted å engasjere deg, å henvende deg. Dine ord og meninger kan bli til reportasjer.

Kan hjelpe deg, et stort kontaktnett med hjelpere.

10. Partiet vil arbeide for å knytte til oss fordeler opp til vår målsetning, som du som medlem vil nyte godt av.

11. Partiet vil arbeide opp en helhetlig profil med effekter og arrangement som vil bli lagt merke til.

12. Partiet vil knytte til seg ressurspersoner innenfor de fleste områder, med tverrpolitisk profil.

13. Internettbørs med aktiviteter. Ressurssenter, sentralenhet, kontaktnett - din sparring partner.

14. Du taler miljø, rettferdighet, sannhet, åpenhet, flerkulturell helhet, for barn, dyr, ungdom, voksne pensjonister, egen ansvar, og frihet.

15. Vil arrangere åpne møter på politikk, musikk, poesi. Skole opplysning med saker, video i gym sal etc. Synliggjøre kommunale aktiviteter, møter. Synliggjøre aktiviteter i nær området.

16. Vil tilby spennende produkter på diskett som folk kan bygge videre på og få oppdatering. Utarbeide en politisk revy, årbok i kritisk søkelys.

Ditt konsept for å ta enkelt menneskets reelle muligheter og familien på alvor.

Familiepartiet: Du har et vinner kort på hånden.

Dette kortet er ditt lille skattkammer - nå sitter du ikke lenger passivt og overlater til andre, men deltar aktivt i å forme din hverdag, konfrontere og med mot se og lede utviklingen i en bærekraftig utvikling for din og kommende generasjoner.

Partiet ønsket å gå inn for å:

 

· Styrke barns rettigheter til to foreldre, og forståelsen av den biologiske arvs betydning følelsesmessig for barnet, arven og foreldrene. Skal indre grenser flyttes, så må også de ytre grensene ses i nytt lys.

· Arbeide for å gi ekteskapet nytt innhold, i en bredere forståelse av hvordan dagens norske barnelov undergraver ekteskapet. Opplysende arbeide for at individet får større innsikt i forandringsprosessen man er i i 20-30 årene med harde ytre krav og forventinger, samtidig som man også må ivareta det idealistiske arbeidet og troskap til ens sjel.

Likestille og verdsette de som vil være hjemme sammen med barna sine og ikke får noe tilbud eller kompensasjon økonomisk! I dag er det store urettferdigheter i økonomisk støtte og bidrag fra staten. Vi må skape fleksible barnehage løsninger, slik at leken i gata, allsidige foreldre og aktivitetsgrupper kan skapes parallelt og tiden sammen med foreldre og barn kan få et større innhold og bedre kvalitet. I dag er alt strømlinje formet på en måte som setter yrket på øverste hylle, og hvor mye tid settes av sammen med den sanne verdien for egen utvikling våre barn?

· Bygge ut opplæring og kursvirksomhet i kommunikasjon mellom foreldrene, og foreldre/barn.

· Fokus på selvutvikling, selvutvikling. Vekk fra frasen utdannelse, utdannelse. For hva er egentlig utdannelse? Underforstått bli en kopi av det som allerede er rundt oss..

· Bygge opp en ny skole hvor fagene legges opp mer praksis rettede og individuelt enn i dag.

· Innføre et fag fra grunnskolen av som skal omhandle studie teknikk, selvtillit, kommunikasjon, ta sjansen, bli kjent med ditt følelsesliv.

· Skape nye arenaer for levende diskusjoner i et demokrati. Aviser/media i Norge sensurerer vår virkelighets forståelse. Presenterer oss sine egne holdninger og meninger. Avishusene er blitt de rene politiske partier i seg selv - Styrt av aksjonærene.

· Dårlig livs kvalitet, manglende tillit i systemet, innholdsløse ensidige jobber og verdi valg speiler seg i folks helse. Enhver forandring starter med folks vilje til å forandre tankene, tros innhold og holdningene selvransakende - Dagens helsepolitikk bygger på grådige og arrogante eksperter som støter mangfoldet og allsidigheten i hjelpearbeidet ut, hastverks diagnoser, resepter som kurerer symptomer og ikke går til årsakene av problemene. En overdreven sympati og pille kultur som mangler en helhets forståelse for hvordan tankene, fortiden, konflikter i det daglige, dårlig selvtillit, eller det offentlige systemet selv skaper alle diagnosene. Kartlegging, tillit, tid egenansvarsutvikling, og stor rengjøring i eget hjelpeapparat er veien å gå. Dagens helsevesen forsøker å skape det kjemiske mennesket - da må det gå slik det nå går med over svimlende tall av syke, utdefinerte og trygdede mennesker.

· Pappa reform - Fedre skal ha rettigheter etter en skilsmisse slik mødrene har det!

Revurdere den norske barneloven som er en "en foreldres politikk" Den bygger på en forståelse som skaper og oppmuntrer oppløste hjem!

En barnelov må bygges gjennom et barns øyne! Avskaffe dagens barneombud Trond Waage, som er blitt en forlengelse av departementet, og som ikke taler barnas sak slik den skal og må være.

· Styrke fosterets rett til å leve og ansvarlighet for barnet.I ca. uke 5 begynner hjertet å slå i et foster som er et miniatyr menneske. Livet starter her for oss alle, igjen og igjen. Bevisstgjøring. I dag foretar gruppen av kvinner mellom 25 og 32 år flest aborter, og ingen må komme og fortelle at disse ikke vet hva prevensjon er! Og hvilke verdivalg legges her til grunn? Mer enn 16000 foster aborteres hvert år i et av verdens rikeste land på begjær, penger, ego kultur. Det er 25% av et kull med barn i Norge, som aborteres vekk i verdens såkalt rikeste land. Bare 1.4. barn er snittet pr. familie. Dette er meningsløs egoisme kultur.

- All forskning med aborterte fostre skal stanses, selv om norske forskere sikler etter å importere aborterte fostre fra jente fostre i Kina, hvor de enn så lenge praktiserer et barns politikken, eller bruke våre egne aborterte fostre i vaksiner, kikhoste vaksinen, kosmestiske ting etc. Stopp denne industrien/menneeskehandelen.

· Skape en skole som består av dynamisk skapende, allsidig og varierende struktur. Trekke inn foreldre, skape fleksible arbeidsplasser og gi makten tilbake til arbeidstakerne i valg av hvor de vil jobbe- Nå blir arbeidstakerne overkjørt av bortskjemte arbeidsgivere. Det må etableres en ny holdning som gir tillit til alle. Ikke utdefinere mennesker, men la folk få muligheten til å studere der de har følelsesmessig innsikt, og interesse. Skolen må bygge på holdningen av fremtiden leves, og kan ikke vedtas eller bygges som i dag på en forberedelse til livet, som om staten satt med fasiten. Sannheten er alltid utenfor komfortsonen, gjennom frykten

· Data og internett skaper muligheter for en helt ny type hjelpemiddel, men det er ingen vits i å begynne med data før på et senere nivå i skolen.

· Folk må ta sine hobbyer på alvor, der ligger enorme ressurser i dvale i mangel på muligheter og selvtillit- et helt skattkammer!

· Hvordan er det å være barn i dag? Hva kan barn lære voksne? Barn prøver å fotelle den voksne meget viktig ting! Bevisstgjøring av hvordan barn tenker, skaper og føler. Bygge sterke barn som våger! Det er vanskelig å være barn i dag, og det håpløse er at ikke de som styrer eller er fagfolk tar dette på alvor!! Husk at barn under 20 år, er bare 20% av norske befolkningen, barn under 5 år, er bare 5%, så tenk hvordan de blir preget av samfunnets forventinger, der de kommer inn som fremtidenes nye kreative stemmer og senere må kle av seg mange av de forventingene som var andre sine.

· Bevisstgjøre 68'erne hvilken gull kurs de har melet og fortsetter å mele sitt spill for galleriet med. Når Gro går av med pensjon om noen år, så er det maks utbetaling i historien i pensjons systemet, samtidig med at opprydningen i Nordsjøen begynner, og oljealderen står for retur.

· Solidaritet med frukt som den lille, den ene, de svake, utdefinerte, undertrykte, lytte til minoritetene enda bedre om hvorfor? I dag gjenspeiler langt på vei ikke stortinget folkets vilje og det er fare på ferde når folkets aksjoner mot det stortinget mener sjeldent fører fram! Dette avler avmakt i folket. Utviklingen er styrt av endeløse svært kostbare komiteer, meningsmålinger, av statsråder som er modne for å skifte område, av fagfolk som skal mene noe, og av parti konstellasjoner som ikke fremmer demokratiet. Et demokrati sin surdeig, frukt i strid med sine intensjoner. Og en totalt fraværende fornyelse i forståelsen av årsakssammenheng. Det går i selvrettferdighet, eiesyke, dømmesyke, havesyke, og sik fortsetter strafferundene fremfor å søke til de virkelige årsakene - innholdet i folkets og din tro.

---------------------------------------------------

Natur:

Den har vi til låns og skal gå videre til våre barn. Den er vår fremtid og vårt barn - og må beskyttes forsvarlig. Gå igjennom lover og sette naturen på øverste hyllen. Vi stresser oss fra det viktigste. I dag ligger mennesket i krig med naturen, de enkleste naturlovene som sitt eget opphav og forventer fred?

· Stanse myndighetenes, og næringslivets grådighet som ikke tjener miljøet.

· Redusere oljeutvinnings tempoet i Nordsjøen, verdier er her viktige også for kommende generasjoner.

· Trekke inn natur og miljø organisasjoner og ta de på alvor. Ord må følges av handling ellers er praten verdiløs. Alle MÅ begynne med seg selv og sin tro først.

· Kriminalitet mot naturen er kriminalitet som må straffes - det er å forsvare neste generasjon.

· Naturen må få styre seg selv, vi mennesker får sørge for å få livet på vår egen planet til å fungere i kjærlighet før vi eksperimenterer i om der finnes liv på andre planeter.

· Ja til forskning med klare etiske og humane grenser som straffes strengt for overtramp. Vi skal jo forsvare naturen! Vår egen fremtid.

· Styrke det biologiske mangfoldet.

· Respektere dyr og fisker som de er, ikke hormon, medisinere og gen manipulere dem for å tilfredsstille egen grådighet. Frihet og respekt for dyr. Vi skal treffe dyr i skogen, og fange frisk fisk i elvene.

· Hvis vi skal ha oppdrettsanlegg i sjøen, så må vi fokusere på å skape oppdrettsanlegg hvor frisk fisk trives og har det så godt som mulig, sykdommer her er frukt som viser at noe er galt i denne utviklingen (lakselus). Oppdrettslaksen må ikke ødelegge for villaksen, begge deler må finne rett måte å leve på. Balanse må tilstrebes. Stopp overforing med antibiotika i dyrefor og over sprøyting av frukt og grønnsaker. La villaksen, akkurat som "selvstendig tenkende" mennesker få leve under de beste vilkår!

Gi naturen tilbake sin selvbestemmelse.

Miljø, stille de som ikke tar miljøet på alvor til ansvar for det de gjør økonomisk på en fornuftig måte. Miljøet må i første sete, vi kan ikke lenger ødelegge miljøet og late som om det vi gjør er riktig! Foreta verdi valg. Vi vil kjempe for en grundig verdi debatt og evaluering som fremmer miljøet. Hva i vår tro skaper slike miljøproblemer? Men viktig at det ikke etableres så mange bomringer, viktig at det opprettholdes aktivt byliv i bykjernene med mage parkeringsplasser for biler også i gatene, til fordel for fleksibiliteten og handelstanden. Parkering skal være billig!

· Stanse gasskraftverk planene i Norge. Stans all utbygging av flere vassdrag. Ville frådende vassdrag er vakkert for turister og det norske folk

· Mindre prat, utredninger. Mer handling og klare konsekvenser og bøter for overgrep mot natur og miljø. Det vi gjør utenfor oss selv, gjør vi mot det inni oss!

· Sette fokus på forgiftningen av det indre miljø i mennesket i dag, gjennom medisinering fremfor selv utvikling, frie bruker valg og rehabilitering

· Satse på fornybare energikilder som solenergi, bølge, vind og bio.

· Effektive resirkulerings program.

· Stanse giftutslipp, det er et paradoks når vi må bruke gift som motgift for å få drikkevannet, sjøen, elvene våre "rene" igjen.

· Når Norge må kalke sine elver, eller Radon konsentrasjonen er for høy - hva forteller dette om den utviklingen Norge er med på å åpne dører over store deler av verden for? Hva gjør Norge mot sitt eget miljø - her er stedet å begynne. Når grunnvannet til 40000 mennesker i Norge er truet av Radon, da er det vår egen eksistens vi utfordrer.

· Myndighetene må stanse den hensynsløse tuklingen med naturens kretsløp. Slik det ser ut i vårt ytre landskap, ser det ut inni oss! Naturen skaper liv, gir tillit og skal respekteres! Regjeringene kapsler inn friheten, det fargerike fellesskapet og styrer dette livet som om det var de som skapte det. Menneskene skal leve sammen og dele, ikke konkurrere med naturen for å skape det tekniske, kjemiske robotaktige menneske uten følelser slik målet for ekspertisen er det i dag. Bygge ned vannkraft verkene i Norge og eldre kraftverk må moderniseres og overføringsnettet på energi må forbedres.

· Vi må være like opptatt av å ta oppvasken forsvarlig etter oss i regnskapet med naturen, som å delta i kjøpefesten!

· Privatbilen er frihet for enkeltmennesket og har slik mange fine sosiale og praktiske aspekter, på sikt å få bilen over på mer miljø vennlig energiforbruk, som solenergi, el.energi, samtidig med bensin, diesel etc.

· Legg ned alle atomkraftverk omgående. Kan ikke ha skrotet liggende som tikkende bomber for så å late som at ikke søppelet eksisterer og utvikle nye atomvåpen videre. Må stoppe den onde sirkelen her og nå! Hvilke feil i vår tro skaper egentlig en slik selvutslettende frukt i ytre?

FAMILIE:

· En families situasjon er selve målestokken på lykken i vår hverdag.Innholdet i ekteskapet? Forholdet mellom biologisk mor, far og barn uansett samlivsform. Forståelsen for at dette er selve fundamentet og grunnlaget uansett samværsform! Dette er en av de viktigste tingene vi vil kjempe for!

Dagens lovverk og monarkiet undergraver nå ekteskapets ukrenkelighet.

· Vil gi ekteskapet og parforholdet nytt innhold, ny forståelse. Samarbeidsprosjekt fokus på ekteskapet i forhold til deg selv, dine indre verdier, dine egne forventinger må gis verdi. Ekteskapet vil ikke bli et livslangt prosjekt med mindre det støttes av lovverk som støtter dette valget, og at man får en helt annen forståelse av hverandre som individer og de forandrings prosesser vi alle går igjennom.

Livet er en åpenbaringsreise, vi er alle i forandring hele tiden. Ekteskapets innhold må være reellt, svært åpent for forandringer og søkende. Ingen kan overleve i et ekteskap hvor man er utro mot egne idealer, ens ukjente jeg, evner og talenter. Før eller siden kommer da bruddet. Veiene skilles. Må være rom for idealisme, åndelig, frihet, spirituell og religiøs søken. Ingen eier den andre uansett samlivsform.

· Du må gjenskape deg selv gjennom oppgjør med din fortid, barndom. Det må gis full ytringsfrihet for enhver borger til å snakke om og publisere sin historie om fortiden. Gjennom å elske, tilgi, søke integritet og ta oppgjør med din fortid. Du skal etablere et liv bygd på dine egne forventinger.

· Ny forståelse og bredere syn på hva som er ens familie og innholdet i et ekteskap. Familien som din bror/søster i voksen alder etter dåp i et liv bygd på egne forventinger er ikke nødvendigvis den biologisk familien, men en universell storfamilie av folk som vil påvirke i samme retning og som alle søker å styrke individet og tolerere forskjellen ved hverandre likevel.

· Bygge opp nærmiljø som bygger opp toleranse og samarbeider, da må dette også være lønnsomt for folket - i dag bygger den politiske kurs på at det er lønnsomt å mele sin egen kake først. NOK ER NOK! Kursen må nå snus.

· Stanse diskrimineringen av biologiske fedre ved skilsmisser. Fedre må gis omstillingsrettigheter i skilsmisse prosesser som mødrene har det.

· Delt omsorg må være utgangspunktet når først brudd er kommet. Det må aldri være ordninger som gjør det mer lønnsomt økonomisk å skille seg enn å være og arbeide i et ekteskap. Det er gift for ekteskapet. Begge to skal videre på likeverdig vis og det må regelverket ta på alvor og forstå

· Utvide forståelsen for alt som rammer barn i skilsmisse prosesser er utrykk for situasjonens fortvilelse - Helse problemer må forstås i et større perspektiv.

· Helt nye separasjons regler må lages. Dagens regelverk for separasjon utelukker i praksis gjenforening for de som søker dette. Regelverket leder den som går inn i rettigheter og goder, og separasjon er i virkeligheten skilsmisse.

· Foreldre må stå opp sammen mot måten byråkratiet prioriterer pengene og konfronterer den urettferdighet de blir utsatt for, gjøre den synlig slik at ikke ansvaret for å rette søkelyset føres over på noen andre.

· Etablere et økonomisk system som premierer de som jobber sammen for å løse kjærlighetens konflikter. I dag er det motsatt med de konsekvenser det bidrar til. Det å utvide forståelsen for at man gjennom å jobbe sammen i tillit til barn og partner både sprenger egne grenser og at der ligger selve fundamentet for helhetlig utvikling, og kjærlighet. Det må to til for å satse i et ekteskap. Oppdager man underveis at man trekker i hver sin retning, i strid med hverandre kan lite redde dette ekteskapet, ofte var da ekteskapet bygd på, ensidige mønstre med økende krav og forventinger til den ene, grådighet, eiebegjær, avhengighet, pidestall, selvbedrag og har tjent sin hensikt. Da er det flott for begge to å gi slipp og gå videre i sine selvovervinning/selvutviklings prosesser

I dag er det i 7 av 10 tilfeller kvinner som tar initiativ til skilsmisse, hovedårsaken ligger i barnelovens økonomiske fristelser for de som bryter ut, og ofrer biologisk pappa. Tar fra barna den som skal beskytte dem mot mors makt over dem - Barnas pappa.

· Dagens ensidige utdannelses fokus for enslige mødre er uheldig for barna, barna føler derved at mor sjeldent har tid til dem, selv etter barnehagen - Det blir lekser og lekser. Skap kombinasjonsformer, og benytt internett mye mer i undervisning. Det gir rom for mange fleksible løsninger.

Dagens bompengefinansiering av skilsmisser er skammelig, kravet er at barnet mister sin biologiske pappa, så får mødre all økononmisk hjelp og støtte som de ikke fikk dersom de var gifte.

· Løser ikke konfliktene foreldrene i mellom gjennom penger og partniskhet ved skilsmisse, men ved å søke forståelse for at vi må innta en ny kurs med nye holdninger. Barnet og vilje til forandring på øverste hylle! Kommunikasjon, og forståelse for hvem barnet er, og at familien er en uløselig union for følelsesmessig vekst og utvikling.

· Skape spennende samarbeid med andre barnefamilier. Bygge opp familiegrupper på folkets premisser og ønsker. Med mennesker som har opplevd følelsene i praksis som ses på som ekspertene, fremfor de statsautoriserte teoretikerne alene. Makten må tilbake til folket, arbeidstakerne. Teoretikerne har jo forårsaket med sitt regelverk, og skrivebords forståelse. Da er det de på den andre siden - folket som er ekspertene i å avsløre mytene, falskheten i systemet. Må etablere arenaer her.

· Et foster er et liv med rett til å leve! Disse livene skal ikke kunne fjernes etter behag, til bruk i vaksine/skjønnhetsindustri eller økonomisk situasjon. Vi må ta ansvar når naturen gir oss en slik generøs tillit. Å få barn er den største gave du kan få, viktig at det er knyttet stolthet og ikke skam til det å føde sitt barn. Jeg minner om at de fleste selv ble født av en mor i 20 årene! Nei til abort etter uke 5 (når hjertet begynner å slå, og den nye sjelen har inkarnert) i utgangspunktet, med de innlysende unntak. Ja til sikker prevensjon og ansvarlig lek og moro, fremfor likegyldighet til den tillit skaperverkets gir oss alle. Å si ja til sitt foster er å ta ansvar. Hvilket liv er skapt som mennesker har rett til å drepe? Forskere og leger mener noe annet, slik de gjennom generasjoner alltid har blitt avslørt. Det må innføres et informasjon og hjelpeapparat som gir kvinnen objektiv veiledning og minst en ukes betenkningstid etter avgjørelsen. I dag brenner og forsker ekspertene på 16000 fostre hvert år, det er en nasjonal skam! Aborterte fostre i kikhoste vaksine til andre små barn, hva gir det av andre bivirkninger? 1/4 av Norges barn, 25% aborteres vekk i verdens såkalt rikeste land, skal det fortsette slik? Hvilke verdivalg ligger til grunn for dette verdivalget som regjeringene her gjør?

Stans all forskning på aborterte fostre, stans all bruk av fostre i vaksiner og kommende medisiner. Dette er og blir galskap! Livet begynner for alle ved unnfangelsen, og sjelen er på ny inkarnert i ca. uke 5 når hjertet begynner å slå.

· Et års betalt svangerskap permisjon er meget bra men fordelingen er urettferdig da det utbetales så skjevt! Fordel denne potten etter et likhets prinsipp slik at alle som er hjemme med sine barn får disse godene som de yrkesaktive får. Kontantstøtte er riktig vei.Tidskonto er en ide i riktig retning, men hvorfor skape et system som krever så mye administrasjon å gjennomføre? Muliggjør fleksible løsninger i barnets seks første leveår for foreldrene til å skape dynamiske forhold med sine barn. Hjemmeværende uansett kjønn må kunne få en minstelønn for den meget viktige jobben de gjør.

· Barne og familie ministerens argumenter om at eldre omsorgen trenger arbeidstakere, og at dersom flere velger å være hjemme med sine barn, så har vi et problem. Det er forkastelig å sette disse to gruppene opp mot hverandre. Må stanse fobien blant endel politikere og særlig blant arbeiderbevegelsens kvinner, fobien for mer nærhet, tid, samvær og kjærlighet til sine egne barn.

Foreldre må få mye større valgfrihet med sine barn. I dag er begge foreldrene, stress styrt inn i annet arbeide enn egne barn og barnebarn - Det er en egoistisk utvikling! Arbeiderpartiet i særdeleshet forstår ikke den grådighetskulturen som preger dagens skilsmisse kultur og ensidige partiskhet med mødre ved skilsmisse. Dagens mødre vil bli husket som den generasjonen som etablerte kjøp og salg av kontakt med barnets pappa. og hovedsaklig satte sine egne ønsker og begjær foran barnets vilje og behov. Barnet blir en ping pong ball mellom to foreldre, hvor mødre frarøver barna deres biologiske fedre. Det er kortsiktig og feilaktig familiepolitikk som undergraver ekteskapet når motivene er at barna skal betale prisen for at hovedsaklig mødre ikke anser egne barn som utdannelse, de skal utdanne seg eller realisere seg i et annet service og omsorgsyrke, fordi egne barn skal andre ta seg av fra de er hjelpeløst små og stappes inn i overfylte barnehager. Noe må gjøres nå med dagens uansvarlige barne og familie politikk!

· Ingen voksne i Norge skal fra 1999 ha under kroner 10.000.- utbetalt pr.måned. Kommer man under denne satsen så stopp alt byråkrati. Forsøk å lag faste satser fremfor byråkrati.

· Idealiseringen av de små barna inn i oppdrettsanlegg fra de er et år må snus. Instititusjoneringen av barn i barnehage er gal alene. Barnehage kan for noen være positivt, der MÅ være valgfrihet for foreldre og barn!! Barn må ha allsidighet, fleksibilitet, frihet, få utvikle sin selvstendighet, talent, empati, leke på egne premisser, utvikle sin særegenhet og foreldre som ser og forstår verdien i å være sammen med barna fremfor å prioritere arbeidsrollen. Bygge opp fleksible innretnings former mellom jobb, barn og hjem hvor man er lykkelige i sine roller er viktigst.

- Det vi gjør mot våre barn - gjør vi mot vår egen kreativitet.

- Hvordan inviterer du allsidighet, hvilke stemmer bruker du?

Kreativitet og kunnskap kommer og går sine egne veier og kan ikke målstyres slik dette forhåndsstyrte "time manager" samfunnet legger opp til! Et barn starter dagen uten en time-manager og følger sine indre stemmer, drømmer, fantasier. Kvinner som menn har svært godt av å bruke tid sammen med barna - også på barnas premisser.

· Barn må i større grad få stimulert sine særegne trekk og talenter gjelder også på skolen, mer frihet, flere valgfag på viktige livs områder. Internett muliggjør fleksibilitet i mange nye undervisningsformer. Ikke blindt læres opp til å idealisere "de amerikanske verdier". Barn skal ikke inn i en barnehage fordi dette skal være et passe tilbud fordi foreldrene skal jobbe videre - kanskje mange foreldre egentlig har behov for å begynne med noe helt annet - hvilken tillit, frihet i systemet er det til å realisere dette?

· Legge forholdene til rette for samarbeide fremfor stillingskriger. Hvordan er samarbeide /eventuell gjenforening mulig økonomisk i dag? Hvorfor skilte du deg?

Forhold må være bygd på at ingen eier den andre! Ingen eier andre enn seg selv, men en ramme, tro må ligge i bunnen. Åpne og nysgjerrige på hverandres forskjeller. Man må være med opp som ned og stå ved hverandres side når de tøffe oppoverbakker og endrings prosesser kommer. Det er ekte kjærlighet!

· Staten infiltrerer og manipulerer din rett til å velge læring selv. Menneskene må fritt få velge selv hvor de vil ha assistanse og hjelp i krise situasjoner. Et mer fleksibelt og åpent samarbeide mellom det private og offentlige. Knytt en sum til hver person.

· Familierådgivnings kontorene fungerer ikke etter sin hensikt. De tar ikke på alvor de behov barn har for beskyttelse, samt praktiske foreldre samarbeids avtaler ved skilsmisser. Mødre har all makt og meklingsprosessen er et skuespill som ikke tjener andre enn lønningsposen til de på kontorene og grådige advokater.

· Ja til familien i ord og handling. Legge forholdene til rette for en forståelse som bygger på at man må bygge sammen, og at de konflikter mor og far løser de også for sine barn.

· Familie grupper i helsestasjonens regi.

· Barn er spontane, griper øyeblikket, vil ha deg til å være tilstede aktivt her og nå og misliker ofte avtale bøkene som de voksne har, alt foregår i dag på en kunstig måte sett gjennom barnas øyne. Barn flest elsker det spontane her og nå!

 

· Må ta fedres og mødres faktiske økonomiske situasjon etter brudd på alvor. I dag ignoreres biologiske fedre fullstendig. Brutto inntekt kan ikke være det man måler etter! Staten overtar som barnets far der menn blir stående uten eller med latterlige rettigheter til sitt biologiske avkom i en skandaløs norsk barne og foreldre lov som prostituerer fars båndene og hvem som skal få være barnets far.

BARN- UNGDOM:

· Styrke barns og individets rettssikkerhet - Ta psykisk helse og de utfordringen og tabuene på alvor som barn og ungdom møter i tenårene, og 28/29 års krisen, eller 20/30 års problematikken, og 30/40 års fokuset.

· I barna får vi kontakt med den skapende kilden i oss alle sammen. Tid og tillit - vi må legge forholdene til rette for dem og da må skolen få inn et fag som lærer oss om barn, følelsesliv, fordommer, rett samarbeide, empati, lytte, selvhevdelse, andres følelser osv. Men først må tros innholdet endres, for det blir som en tror

Skape rollespill slik at alle kan identifisere seg. Praksis fremfor teori! Og til å sette elevene inn i en slik forståelse så er ekspertisen hos de som har opplevd følelsene,de som har løst det, og fått avstand til det, ikke teoretikerne som har hentet det meste av sin erfaring fra hva andre har fortalt eller lært dem i teori.

· Utvikle et samfunn i lys av hva er viktige verdier for et barn i samfunnet! Koster snart kr.150.- for et barn å gå på kino, eller i teater, dette er en utvikling i gal retning. Det skal ikke være lange ventelister for å bli med i barne teatergrupper etc, da må det startes opp flere grupper - barn må få like muligheter.

· Hvorfor har voksne vært barn? Barna våre går den samme løypa som vi gikk! Kjemper du for å fjerne det du ikke likte? Arbeider du aktivt for å få in det nye du tror på? Ser vi ikke at staten skaper høyere og høyere murer på tvers av generasjonene for de som ikke er statsautoriserte og oppbevart i en eller annen rolle, barnehage. Mødre eller fedre hverken kan økonomisk være hjemme, eller føler de kan gjennomføre denne jobben bra. Dermed går utviklingen på bekostning av det som er livs kvalitet og verdi valg! Alle generasjoner har mye å inspirere og lære av hverandre.

· Stopp 6 års reformen. Den er det verste politiske politiker makkverk i manns minne. Stapper enda flere inn i alt for store klasser, og skoler. En 6 årings følelser og behov for lek og kreativitet på egne premisser. Har de som bestemmer glemt disse? Samtidig er barn en suveren ressurs innen ideutvikling, samt til å få de voksne ut av sine komfortsoner. Først må man få skolene til å fungere, slik de er i dag, før man putter 6 åringen inn i den. Denne reformen bør stanses, og gi barna rom for samvær med sine foreldre, og lek i gata. Skal ikke være mer en maksimalt 24 elever i en klasse uansett. Bygg fleksible alternativer for de som vil være hjemme med sitt/sine barn. Vi må få tilbake leken i gata. Ikke skape en statsstyrt institusjon for barn fra de er født. Voksne og de eldre, som de yngre må være positive til at barn synes og høres i gatene og miljøet - ellers er det de voksne, som har behov for å leke mer og utvide sine toleranse rammer. 6 åringen, er en kjempestor ressurs for de små barna. Samtidig utvikler 6 åringen mer selvtillit ved å få være størst et år til, før de skal være de minste på skolen.

· 9 års grunnskole er mer enn nok. I dag er det 10. Alle bøker skal være gratis ut v.g.s. Mye mer tilrettelagt undervisning på internett, åpner for mange fleksible løsninger her. Mer undervisningsform som på universitetene, det er hva en elev har lært og kan om faget som er viktigst. Mange lærer på forskjellige måter, og alle kommer fra forskjellige hjem med ulike utfordringer.

Aldri få skole uniformer i skolen. Barns kultur skal heller bestå i at man lærer å elske og respektere hverandres forskjeller og mot. Må være masse å gjøre og ta seg til i friminutter, slik at ikke mobbingen får slå rot.

Må settes fokus på innholdet i skolen. Hva lærer egentlig elevene?

· Likestille leie eller eie formen på boliger. Det må bli et bolig fradrag på skatten som gjelder for alle enten det er leie eller eie! Svært mange leier i dag uten å få fradrag dette er urettferdighet satt i system. Og rammer de i etablerings fasen som er under et altfor stort press fra alle kanter! Dette vil komme til å skape et klasseskille mellom de som har fått hjelp fra foreldre/besteforeldre til å komme inn på boligmarkedet og fått invvilget lån, og alle de andre som ikke får dette, og dermed blir sittende å leie og nedbetale andre sine lån i årevis. Samtidig bygger utleieren seg en egen formue gjennom at verdien på egen boligen bare øker og øker. Hvorfor gjør ingen politikere noe med denne uretten? Hvorfor bygges det så få boliger? Skal vi ha et A og et B lag rangert av bankene?

· Ja, til frie og viltvoksende barn gjennom hele livet. Dagens murer gir mennesker uten de rette stempler avmakt og apati og skaper sykdom og kriminalitet. Fjerne ensidige betydningen av karakterer og høyere utdannelse. Det er like mange veier til kunnskap og innsikt som det er mennesker på kloden, og innsikt kommer like mye innenfra som utenfra. Personlig egnethet og erfaringskompetanse må likestilles en teoretisk utdannelse som ble tatt for 10 til 20 år siden..!

· Barnet er den pårørende gjennom hele livet, og de pårørende blir ikke levnet stort annet enn ansvars byrder der staten svikter sine forpliktelser og valg løfter, eller skaper flere forbud ute, som øker trykket i hjemmene istedenfor. Nå må staten angripe årsakene selvransakende, og finne ut av hvorfor, før de kommer med forbud og påbud.Begynn med deg selv først.

· Må prioritere hjelpe tilbud for foreldre. Må hjelpe barn og ungdom som sitter i belastende omsorgsroller, hjelpemannsroller der det offentlige hjelpe apparatet svikter. Foreldre med rus og andre psykiske problemer.

· Meget strenge lovverk og klare straffer i forhold til barnesex,, incest eller prostitusjon av barn og unge. 8 av 10 sedelighetssaker henlegges. 8 av 10 voldtekt saker henlegges. Barn må få klarere rettsvern og endrede bevisbyrder i slike saker. Det må her være minimums straffer. I dag tjener advokater som Staff store penger på å så tvil om bevisene til barn i overgreps situasjoner. Samfunn med mye slike gjerninger/frukt må snu i egen tro, innhold og konsensus fra lederskapet av nasjonen.Det er svært vanskelig for noen å bevise hva som er skjedd i slike situasjoner. Det handler om å bli trodd, få et oppgjør og bli ferdig. Det verste som kan skje er dersom barnet i tillegg ikke bli trodd, slik 8 av 10 i dag ikke blir

Voksne må lære å mestre egne følelser, viljestyrke, fornekte det som ødelegger andre og se hva som er overgrep og krenkelser seksuelt mot andre individer.

· Det indre barnet i den voksne må i fokus. Alt som skjer i det ytre, har sin opprinnelse i hva som skjer inni oss, mot vårt ukjente jeg.

· Endel mødre ledes og står i dag for en feil filosofi overfor små, forsvarsløse, hjelpeløse barn på 1 til 4 år som overlates lange dager i barnehager. De ekstreme averterer sågar med bilder av sine barn om at denne 2 åringnen trenger en dagmamma. Denne perioden i livet trenger barnet mors som fars nærhet og trygghet mer en noen gang. I barnehager er det ofte mye støy, mye venting, veldig lange dager, dårlig inneklima, og hva med mobbing? Barn i denne aldrene sier ting direkte og er veldig sårbare, og blir sjeldent trodd og tatt seriøst dessverre.

Barnehage filosofien er feil kurs! Vi må unngå ensretting, barneforeldre må ha full reell økonomisk valgfrihet for barn under 6 år.

· Utallige barn og unge opplever et psykisk terror velde i sitt hjem - Det er ikke der kampene skal kjempes. Barn skal få skrive, snakke om alt de har opplevd i sin oppvekst uten at noen skal frykte injurie søksmål fra de som våger og dermed kan stå inne for det de må få opp og frem i lyset for å hjelpe andre, og samfunnet til å bli mer opplyste. Uansett andres image!

· Jo dårligere vilkår for mennesket å få være seg selv, jo større fattigdom vil vi oppleve. Åndelig, som materiell. Vi er unike sjeler og lever mange liv her på jorden hver og en av oss. Reinkarnasjons forståelsen må legges til grunn og vil fornye hele synet på barndommens innhold

· Norges barnelov er et politisk makkverk som langt på vei gjør biologisk far rettsløs til sitt eget barn og prostituerer fars kontaktene - En en foreldres lov som må total revideres. (Se forslag.) En barnelov som setter barnet i sentrum og likestiller mamma og pappa som like viktige for barnets identitet og utvikling.

· Kjærlighet er blitt til en iskald stillingskrig i hjemmene. En handelsvare og urettferdig økonomisk barnefordeling, der foreldre må undervises i å bedre forstå "kryssets" utfordringer for vekst i kommunikasjonen som nødvendigheten av å være villig til å skifte kurs og jobbe sammen.

· Premiere en holdning som går på at begge må jobbe sammen i et parforhold, ellers er det ofte en flukt fra deg selv. Men må du gå, så gå med hevet hode, og gi slipp på hat og bitterhet. Kom deg videre. Det er her lovverket for biologiske fedre må endres, slik at ikke lovverket øker konfliktnivået etter brudd. For barna og den som blir vraket fra ekteskapet kan en skilsmisse fremstå som en dødsprosess. Flere familie terapi grupper med "fagfolk" som selv har opplevd endel, ikke fordi dem har gode karakterer. Samarbeid, hjelpe hverandre må dyrkes.

· Ta barn og ungdom på alvor, gjennom å lytte aktivt og snakke med, fremfor til! Bygge opp en ny kultur som fremmer forståelsen av at barna vil ha sine foreldre videre i deres følelsesliv. Lytt til den "mindre" i respekt, og budskapet du får i det øyeblikket du møter kan være akkurat den brikken du trenger. Større frihet for barn til å skape sine egne aktiviteter på sine premisser. Barna er åndelige guru'er

· Styrke forståelsen for at det barn gjør er viktige beskjeder til oss i vår voksen verden. Barn og voksen verden skal gå mer sammen en de kunstige skiller hverdagen legger opp til i dag. Mange barn er voksne og voksne er barn. Sjelen er global og tidløs. Alder er kun et tall. Mange barn føler seg som foreldre til sine foreldre, tenk litt på det. Lytte enda bedre til hverandre

· Vil ta barndom, mobbing, rasisme og stoppe volden på alvor - det man selv opplever på kroppen ønsker man å engasjere seg i.

· Frihet og barne oppdragelse inn i nye rammer. Voksnes behov for forandring, frihet og nye holdninger. Hvor langt er vi kommet i å forstå disse begrepene og forstå hva egentlig barnet vil fortelle oss? Hvilke myter eksisterer rundt hvem som oppdrar hvem?

· Fokus må rettes på å forstå hvorfor skapes dette utenfor akkurat nå?

Årsaken er alltid å finne i systemet, lovverkets de som styrer sin falskhet, skinnhellighet og hykleri. Det de peker på er svært ofte speil for noe de påfører sine egne borgere, sitt ukjente jeg uten at du er opplyst eller informert nok om hva som foregår i de lukkede rom...

· Øke alle bevilgninger til barne og ungdomsarbeide.

DE ELDRE:

·Avskaffe den kunstige pensjons grensen som dagens politikere har laget.

Livet har ingen pensjonistgrense. Ingen skal vente til de blir pensjonister med å få drive med sine hobbyer, eller det de egentlig har av evner og talenter. Denne pensjonist grensen er bare en illusjon og et kunstig dogme. Livet er en syklisk forandringsprosess gjennom hele livet. Ingen andre enn legemiddel industrien og symptomene tjener på at man skal bli pumpet full av medisiner. Livet er å være i forandring hele tiden, vise mot, styrke, engasjement, fatte mot til nye beslutninger, nye valg, lære tilgivelse, barmhjertighet, og andre menneskelige egenskaper. Selvutviklings fokus hele livet og knuse de forutintatte fordommene!Livet handler om å komme i orden i forhold til din tro, din sjel

Det er falske illusjoner ofte basert på frykt og redsler at man skal holde ut for å holde ut med samme jobb, samme holdninger, samme illusjoner, samme kjæreste til en er død. Man skal arbeide aktivt med utviklingen av en selv, og forholdet gjennom hele livet.

·Eldre må ha vilje til å ha det moro sammen, en sosial alderdom. I alderdommen høster man som man har sådd. Livet skal leves her og nå hver dag. ikke utsettes til man blir pensjonister, slik dagens politikk legger opp til.

·Man skal møte alderdommen i glede, da må man ha vært flink til utvikle allsidighet, ydmykhet og ha innstillingen til livet at den er en spennende reise hvor bare sinnet avgjør om man er gammel eller ung. Livet en reise for å bryte ut av roller, mønster, fordommer. Dagens alderdom er bygd på den samme institusjons-tanke som det offentlig gjør med det meste og de skammelige resultatene ser vi. Livets reise har ingen kunstig satt oppbevarings eller pensjonist grense.

· Akseptere døden som en fødsel og forandring, noe Gud styrer over, akkurat som Gud er den som har gitt oss livet.

Avsløre legenes dogmer og løgner om at de kan forlenge våre liv. Dette er det kun Gud som avgjør. En lege har sine teknikker, som andre alternative terapeuter/utøvere har sine, bak alt disse foretar seg styrer til syvende og sist den ene guddommelige kraften.

Selv utvikling er nøkkelen, årsakene, mot til forandring og åpenhet.

·Det må være lønnsomt for eldre å være gift, i dag tjener de paradoksalt på å gå i fra hverandre.

· Fargerikt fellesskap - Program for å bli kjent med nye sider, aktiviteter og andre kulturers verdier for så å bringe disse inn i skolen til barn og ungdom. Livets alder, hva er det annet enn en skole for vekst gjennom hele livet?

· Observasjoner i utlandet og fremmede kulturer.

· Egoist og konkurranse samfunnet skaper et uverdig og fattig samfunn for alderdommen.

· Neste generasjon kan ikke bære et lass med førtidspensjonerte 60 åringer på ryggen, hvor vår statsministers generasjon kommer ut med maks utbetaling i Syden, uten å ha satt av midlene til inndekning av de utgiftene de mener å ha krav på, fordi de har vært så heldige å få bygge opp landet, surfende på olje. Det mangler i 1996, 1.500 milliarder kroner, når eldrebølgen kommer, så er denne skapt av de samme som skal sitte på oppå den.Oljerikdommen er verdier som tilhører hele det norske folk likt, forstås det slik?

Carl I Hagen mener nå at oljefondet skal grunnlov festes i fremtidige pensjoner. Hans generasjon som har pensjons rettigheter hinsides enhver fornuft skal m.a.o. skumme alt ut av oljeeventyret og la barna sine, og barnebarna ta oppvasken etter seg. Arbeiderpartiet vil spare seg til fant. Det føres en uansvarlig grådighets politikk på alle felt nå.

· Hva er de eldre opptatt av? Mange snakker mye om sin fortid. Hvordan får de eldre skrevet ned sine liv, fortalt den hele og fulle sannhet?- Det letter mange sinn og ville være av stor verdi for etterslekten.

· Flere invitasjoner og arrangement på tvers av generasjonene.

· Alderdommen skal ikke være en taus krig med depresjoner, ensomhet, sykdommer. Vi må få en kultur for å snakke om alt det inni oss åpent. Selv utvikling hele livet.

· Etablere nye meningsfulle jobber for eldre. De kan eksponere, utvikle, vise frem sine hobbyer. Holde foredrag. Underholde sin egen generasjon. Engasjere seg for rettferdighet globalt.

Ta oppgjør med det vanstyre som de er blitt forledet til gjennom de politikerne som i alle år har ført dem bak lyset, slik Arbeiderpartiet og partiene på Stortinget nå avsløres dag for dag i at deres illusjoner om likhet, og rettferdighet er og blir luftslott, fordi hver eneste nasjon og borgere glemmer at alt handler om mot til å begynne med seg selv først, deretter peke på hva andre kan forbedre. Samtidig som man selv går foran i det man tror på.

· Vil etablere en felles samfunnslønn for pensjonister som er lik for alle. Dette er en fase i livet hvor de fleste har etablerte forhold. Det de vil tjene ekstra får så være opp til hver enkelt.

· Omsorg fra staten skal være en av flere muligheter og ingen selvfølge. Skal ikke tas ut av samfunnet for så å oppbevares, men delta aktivt hele veien, som Ferdinand Finne, Per Aabel..

· Fra lineær til syklisk livsforståelse av alder. To fødsler i livet, først en fysisk så en åndelig etter 30 år. Ikke enerom, men individuelle løsninger.

· Alderdommen kan være en suveren tid for å arbeide med å tilgi, be om unnskyldning, etablere nye venner, lage utstillinger, bo i andre kulturer, hjelpe de utstøtte, svakere stilte, planlegge, gjøre seg fortjent og leve et engasjert og deltagende liv, hvor man fokuserer på livet fremfor å vente på døden og pensjonen.

· Nei til enhver form for aktiv dødshjelp! Ja til forandring, og respekt og ydmykhet for livet og døden. Døden er en overgang til et nytt jordisk liv, eller mellomstadier. Det er i kroppen sjelen utvikler seg videre.

ARBEID:

· Den reelle arbeidsledigheten kan bare fås vekk ved å begynne å ha tillit til enkeltmenneske, og det skapende og originale i hvert enkeltmennesket. Lytte til hvorfor, ikke stemple, og utdefinere mennesker fordi det er mest kostnads effektivt etter hva ekspertene mener er effektivitet, la de få den utdannelsen de virkelig brenner for. Distriktene har mye å tilføre av verdier i et stor bysamfunn, og storbyfolk mye å tilføre et lokalsamfunn. Bryte ned fordommene, ingen er tjent med at den reelle arbeidsledighet rent kosmetisk skjules i en offentlig sektor som har mer enn 55% av den aktive arbeidsstokken sysselsatte. Må skape reelle arbeidsplasser. Ikke kunstige institusjoner bygd på løgner, folke bedrag og falske verdier.

· Ikke gjøre unge etablere til gjeldsslaver fordi de skal bli utdannede kopier av det samfunnet som allerede ikke fungerer bedre enn det vi til enhver tid ser. Nye og utradisjonelle valg og utdannelser må oppmuntres og stimuleres økonomisk.

· Staten og de store ofte stats subsidierte næringslivs selskapene skaper en oppbevaringsmentalitet og trygghets særstilling til egen yrkesrolle som de private sjeldent får ta del i. La de som er innenfor trygghets murene få kjenne hvordan det er utenfor. Være småbedrift eller en uten de rette stats papirene, eller de rette bekjentskapene i byråkratiet. Når en vet at man har både evner, innsikt og talenter på det området så må staten subsidiere og bygge oppunder. Dagens meningsløse kurs med oljepenger og penger naturen har skjenket vårt land for at vi alle skulle se hva vi gjør, endre oss selv først og ha råd til å påvirke utviklingen som forbilde, og ikke slik det er blitt som en elendig amerikanisert kopi, eller russisk ytringsfrihets kopi på de viktigste felt for den sakens skyld.

· 70.000 arbeidsledige i Norge i 1998, og sminking av arbeidsledighetstallene. Reelle ledige er mye høyere. Visjoner om at dersom disse sysselsettes så blir presset i norsk økonomi for stort, er intet annet enn skammelig. Og 1.2 millioner mennesker på trygd er dagens Norge! Dette er bevis på at det dagens politikk skaper mer og mer sykdom og utdefinerte.

· Tanken om at arbeid er viktigere enn å ta vare på hjemmet må knuses i forståelsen av sammenhengen mellom de to - Følelseslivets trivsel og handlingens trivsel. Kursen man er på, eksamineres i hjemmet og i yrket. Må helt ny holdning og forståelse in for de problemer yrkeslivet som private problemer skaper.

· Idealisme er arbeid. Fra egoisme, klonings utdannelser, til selvutvikling og pioner prosjekt.

· Det som møter deg på jobben er en definisjon på kursen din nå. På hvilken måte er du slik mot deg selv, ditt ukjente jeg og dine indre veivisere? Troen på det du selv kan få til? Tar du disse talentene dine på alvor, eller forventer du at alle andre er så mye bedre enn deg? Er du på rett eller gal vei med deg selv? Ha mot til å foreta forandringene som er nødvendige for deg og la systemet se dets sanne fattigdom og konsekvens.

Legge forholdene til rette for selvstendig næringsdrivende, fordi vi må etablere nye retninger/valg. Forandre det eksisterende er nær umulig, fordi der er for mange særinteresser og innarbeidede gode vaner samt kameraderi reir.

· Ikke jobb for å tjene penger alene det indre og ytre må være i harmoni. Motivasjonen må komme innenfra. Det må utvikles mot hos arbeidstakeren til å si opp sin stilling når kursen arbeidsgiver følger er gal, samt se det som sin plikt å søke seg videre selv når man er trygg i rollen og egentlig klar for nye utfordringer, være nybegynner igjen - Slik inviterer man neste generasjon ærlig og oppriktig!

Arbeidskontorets regler må akseptere og støtte alle arbeidstakeres omstillingsprosesser likt økonomisk. Er man arbeidsledig så er man det enten man har sagt opp sin stilling selv, eller er blitt oppsagt.

· Service og etablerersenter i kommunene, eller som internettbasert tjeneste.

· Fritiden tilhører partner, venner og barn. I dag er det mange som jobber i en pengestyrt tom yrkes rolle hvor utbrentheten venter på å gripe tak i en for å tekkes arbeidsgivers og statens klør. Hvem er du flink på vegne av? Også skal man rekke både organisasjoner, hobby, venner, partner og barn på noen få kveldstimer. Det må jo gå slik vi ser det i dag.

Begynn med deg selv! Barna er ofrene.

· Utvikle sterke lokale nettverk hvor bedrifter er eid av ansatte og nærmiljøet i fellesskap. Stopp tåpelige nye avgifter.

· I 1998 er situasjonen slik at arbeidsgivere kan velge mellom 50 søkere på en deltid sekretær jobb, da er det noe galt med folkets selvtillit til egne evner, og hvordan mulighetene for selv realisering er lagt opp.

· Få vekk prestisjen i hvem som sa hva, kan hva, eller var det ikke det jeg sa. Ingen kunst å holde ut og kopiere seg selv der man burde sluppet til yngre krefter og selv komme seg videre på nye felt. Det er å forstå en fremtidsrettet utvikling som gir plass for egen vekst og inviterer ungdommen. Stat og kommunene i dag drives på en ødeleggende måte for egen og folkets kreativitet.

· Penger i seg selv er en totalt verdiløs illusjon for å arbeide. Penger er og blir et byttemiddel uten egenverdi. Skal mennesket bli et byttemiddel uten egenverdig, ja så er det samfunnet vi i dag ser på god vei til dette. Det er hvor meningsfylt arbeide er for din egen, samfunnet og andres utvikling og vekst som er av viktigst verdi.

· Menn føder prosjekt som kvinnen føder barn. Enten det er prosjekt eller barn så må man samarbeide og hjelpe hverandre frem. Gi individets "prosjekt" like mye omsorg og oppmerksomhet, og ros som det et barn får.

· Det er ikke antall år i en rolle som skal premieres, men motet til å komme seg videre og mestre en allsidig helhet i livet. Alle de gangene du våget å søke videre i og dermed utenfor deg selv - Det er indre vekst og en sann investering.

· Nye bedrifts strukturer hvor de ansatte eier bedriften og lar andre kjøpe aksjer.

· Alt arbeid er selvsagt like nyttig og viktig og mange er avhengig av sin arbeidsplass, men se hvem du jobber for! Synes du den jobben du gjør er så viktig at du sier ja til mer og mer av den slags tjenester, eller burde du egentlig ikke støtte denne arbeidsplassen, og de produktene den selger av humanistiske eller miljøårsaker? Hva frykter du? Slik kan vi fjerne miljø og menneske fiendtlige produkter, og dreie utviklingen i riktig retning både arbeidsmessig og produksjonsmessig. I dag er det et arbeidsgivers og gigantenes marked som gjør enkeltmenneskene svært usynlige.

·Det er stor forskjell på å være 500 mann som går og melder seg arbeidsledige, og får lønn, får kurs, omskolerings tilbud og blir tatt vare på av systemet, og det å stå alene og ta sjanser for å forbedre det samfunnet vi lever i. Forståelsen for disse to verdenener av trygghet må ses seriøst på. De private tar sjanser med egne midler, mens mange av de store er stats subsidiert, fremfor å stå til ansvar ovenfor utviklingen. Problemet med staten og dens politikere er at de forvalter andres penger, og aldri behøver stå til ansvar - det er det kommunene som må påta seg, men utallige kommuner er gjeldsbomber, som er overstyrt av fortidens krav, ansvar og pålegg på bekostning av neste generasjons muligheter til egen frihet, demokrati, å forme og påvirke mer av egen hverdag. Det er jo vårt eget demokrati som slik undergraves og blir til et pent smykke på veggen! Handlingslammende for alle parter! Gi mer makt til Stortinget og vi kan ikke lenger ha 428 kommuner i et land på størrelse med England, hvor det bor millionvis flere innbyggere. Norge er innbyggermessig som en tysk storby å regne. Alle politiske partier må stå sammen om å slå kommuner og fylkeskommuner sammen en gang for alle. Vi lever i en tid med internett, det var annerledes når kommune/fylker ble opprettet! Vi må begynne med vårt eget land først, da kan vi selv se hvor vanskelig det er å endre vårt eget på varig måte. Der Norske regjeringer reiser rundt i verden, med lang pekefinger og skal endre alle andre land først, fremfor å gjøre noe med vårt eget styringssett først og fremst.

· Må styrke og likestille de sosiale, økonomiske rettighetene og betingelsene til selvstendig næringsdrivende, kontra lønnsmottakere.

·Styrke anseelsen for at kunst og kultur er viktige satsingsområder, men de over intellektualisert kunstmiljø er på feil vei - Kunst handler om individuelle uttrykksformer og dette må miljøet invitere i et spennende mangfold. Kaste disse utdannings barrierene, fordommer, frykt som mange møter hverandre med på båten, snu dem til inviterende og samarbeidende prosjekter, slik kan man bygge opp slagkraftige forretningsideer hvor folk sammen realiserer sin hobby og indre potensiale.

·Senter for yrkes og attføring, alle har evner de kan bruke uansett livssituasjon.

· Etablere en samfunnslønn på tvers av generasjonene som utgangspunkt for alle, med individuelle muligheter til å bygge videre derfra.

Altfor mye byråkrati brukes i dag på smålig og firkantet saksbehandling med forskjellsbehandling fra kommune til kommune i den enkeltes rettigheter på sosial og trygde kontor. Det må etableres nasjonale regler for alle kommuner, og en nedre grense som gjelder for alle som et utgangspunkt. Under dette nivå (samfunnslønn) skal ingen behøve å dokumentere sin situasjon mer enn at man velger denne løsningen.

· Stimulere de selvstendig næringsdrivende som satser egen midler. Skapende mennesker, fremfor klienter og passive mottagere som oljealderen har gjort mulig for oss. Selvstyre må i fokus.

·Likestille de sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende med lønnsmottagere.

ØKONOMI:

· Økonomisk kriminalitet, også statlig sløseri, uansvarlighet og misbruk er like ille som enhver annen kriminalitet. Kriminalitet er også å unnlate å gjøre noe slik politikere er blitt eksperter i.

Staten kan kun beklage og så få bevilget nye midler, flere utvalg. Mens private aktører sitter med gjeld resten av livet dersom deres forsøk mislykkes. Må få slutt på at uegnede mennesker oppbevares i uoppsigelige statlige/kommunale stillinger, slik alle i det private har det. Alle statlige/kommunale arbeidstakere må søke på sin egen jobb f.eks. hvert 4 år. I konkurranse med øvrige arbeidssøkere.

·Dersom AS Norge ikke har penger nå i år 2000; så betyr det at Norge aldri har penger til skoler, sykehus eller til å ivareta de forpliktelser nasjonen har overfor folket. Altså et folke bedrag! Hvorfor skaper Norge så mange syke, utdefinerte mennesker i verdens såkalt rikeste land? Hvorfor skaper folkets/regjeringens/din tro slik ytre frukt for at vi som folk skal våkne opp, stå opp, fornye og vende om den veien våre regjeringer leder oss?

Avgifter, skatter må ned omgående. Matpriser må ned til det halve.

· Forretningsmoralen skal ikke være at man settes til å få full effektivitet på denne skuta, koste hva det koste vil - Ting tar tid, og det er verdens enkleste ting å utøve blind makt slik. Må heller se på hvorfor denne skuta tar inn vann, og hva den skal utvikle seg videre på bekostning av. Er det de rette verdier sett i lys av neste generasjon, våre barn? Nei!

· Penger som er inntekter i dag skal brukes til å løse de problemene og det ansvaret man har påtatt seg i dag. Det må bli ulovlig å lage ordninger med utbetaling i fremtiden dersom ikke pengene er avsatt på forhånd.

· Etter lønnsoppgjør om våren, er det et spill for galleriet at sentralbanken skal ha over nasjonalt herredømme over folks økonomi og regulere gjennom renten. Hvor bankene etter forrige gjeldskrise overtok bankene og nå er dette blitt rattet hele økonomien i Norge drives og balanseres etter. Dette er blitt en statsstyrt form å ta penger fra de som er i etablerings fasen og som allerede har det vanskeligst med de høyeste lånene.

Årsakene til dagens skyhøye boligpriser hinsides enhver fornuft er skilsmisse bølgen sammen med manglende boligbygging for etablerere. Og det skammelige er at politikerne, regjeringen gjør minimalt her. De MÅ bygge flere boliger! Det er en nasjonal skam mot de utenfor boligmarkedet, et svik mot kommende generasjoner og de økonomisk vanskeligstilte som ikke får boliglån og må leie og låne til høye renter. Mens bankene selv låner pengene de låner ut til en stadig lavere rente

· Må etableres en økonomi som hjelper og deler med andre. Bytteringer/tjenester/hjelpe hverandre.

· Altfor stor andel av budsjettene skal være som året før, helt opp i 90%. Det er bare 10% i reel handlefrihet da. Dette er gal prioritering av de offentlige midlene. Få de offentlige oppgavene ned til et minimum.

·Det må innføres lavere skatter og avgifter og en stor forenkling av de økonomiske rammene for selvstendig næringsdrivende og lønnsmottakere. Faste skattesatser, og enten skatt på inntekt eller på forbruk. I dag er det pose og sekk, med et skyhøyt avgifts nivå på både inntekter og forbruk. Alt kan forenkles. MYE!!

· Staten og kommunene må komme ajour i egen økonomi, og forstå at jo fetere denne enheten gjør seg selv, jo tyngre blir den å bære, og jo vanskeligere og mer tungrodd blir en nødvendig omstillingsprosess. Mangler de penger til lovpålagte oppgaver, så må man si opp byråkrater og ansvarsoppgaver omorganiseres omgående, ikke i langdryge prosesser.

Når kommuner er gjeldsslaver så har kommunen levd over evne! Grådighet og manglende evne til å si nei til statlig pålagte oppgaver, dersom ikke pengene kommer med.

· Hvordan kan de ansvarlige politikere i dag styre et samfunn med slike enorme økonomiske belastninger hvilende på barn og ungdommens skuldre - og late som om problemet ikke eksisterer? Med eldrebølgen, og byråkrat bølgen som klamper om foten fordi de selv ikke har vært ansvarlige til å skape et system som har bygd opp ressurser nok til å forsørge deres eget økonomiske velferd og vekst politikk. Nå tvinges en hel generasjon med politikere å ta oppvasken i sin egen alderdom. "Stø kurs" later som om dette ansvaret ikke er Deres, og ansvaret for å finne disse løsningene legger 68'erne altså på barna, og barnebarna sine, mens de selv skal vifte med plast kortene sine og alle rettighetene etter å ha styrt på oljepengenes nåde, bygd seg opp formuer på sin egen vekst politikk og eiendommer i et arbeidsmarked som hadde bruk for dem alle sammen. Når problemene virkelig kom i de senere årene så hadde dagens politikere heller ingen aversjoner mot å låne av neste generasjon fremfor å være seg sitt ansvar bevisst og tørre å ta upopulære avgjørelser, en ny olje bølge reddet finansministeren i år 2000. De forleder oss alle.

· Fjerne bomringene steg for steg. NÅ!! Vi skal ha minimalt med slike statlige ekstraskatter. Veiavgift, bensin og bilavgift er mer enn nok - slik finansierer staten veier på vegne av neste generasjon - De bruker i realiteten penger de ikke har, fordi de skal ha mer her og nå, og de venner seg til å ta mer og mer fra bilistene, fremfor å vedlikeholde det man allerede har av ansvars oppgaver. Må klare seg med det vi til enhver tid har. Oljefondet har mer enn nok penger, invester i Norge først og fremst. Rydd opp i egen nasjon først. Det er avgifter nok på vei og bensin.

En økonomisk politikk som ser på det som verdifullt å ta vare på det lokale, og enkeltmennesket - Når er det nok betong og tunneler?

· Dempe den økonomiske veksten, få administrasjon, politiker og leder lønningene ned på folkets nivå som kan forsvares. Ansvar og nytenkning, kreativitet, mot til egne veier er verdier som må verdsettes høyere.

· Fra dagens gjeldsstyrt økonomi med renter, hvor de som allerede har penger krever mer avkastning på sine penger, slik gjør de penger til noe med en verdi i seg selv, for slik å trygge egen posisjon fordi man har penger. Dette er folke bedrag! Penger i seg selv har ingen egenverdi, annet enn som byttemiddel for varer og tjenester. Økonomien må være styrt gjennom det man har, yter, bidrar og gir fra seg. Bytteringer med varer og tjenester.

· Ta på alvor folkets faktiske økonomiske situasjon, gjelder særlig fedre etter skilsmisse, selvstendig næringsdrivende og etablerernes situasjon. Sosialkontor og trygdekontor har svært urettferdige og trangsynte rammer for sine utregningsmodeller for hva de som ligger nede får målt sitt behov etter.

Dagens satser er smålighet og forskjellsbehandling satt i system fra kommune til kommune.

· Stans avgifts pyramiden som de siste årene har bredt seg som et sykelig monster i form av en grådighet blant makelige statsyapper som savner sidestykke i historien.

UTDANNING:

· Ap' Jaglands betalt etterutdanning er en type reform som i praksis, og handling vil komme akademikere, stat og kommune og de som allerede har en trygg rolle og jobb å utvikle seg i. Tenk deg hvordan stat og kommune apparatet vil bruke dette, og sannheten er at de har brukt det i mange år før Jagland og Stoltenberg foreslo dette! Dette er 50 milliarder i året som vil være unødvendig i et samfunn hvor man lærer opp hverandre, hjelper hverandre fremover.

Hvordan kan Jagland og Stoltenberg pålegge ungdommen i den tiden av livet man skal etablere de viktigste verdier for fremtiden barn, og familie å sette seg ned som gjeldsslaver i studier de ikke aner om vil gi de jobb senere, mens de som allerede er inne skal meske seg med lønn under studier, og bli enda mer møte utilgjengelige. Dette er blodig urettferdig fra de som allerede er innenfor i yrkeslivet. Dette er en stimulans til de yrkene og titlene som allerede har altfor en ufortjent stor anseelse i systemet på tross av resultatene, som det samme systemet og de samme ekspertene forårsaker..

· Ja til selv utvikling helhetlig! Til å få tillit til og en sum hver enkelt kan bruke til studier og utdannelse der man gløder og har interesse på tvers av generasjoner for alle. Like regler for alle gjennom hele livet. Utviklingskonto med skattefradrag for alle.

Alle står på sin plattform og skal videre, og alle mangler litt av det den andre har. Hvorfor skal ikke all kunnskap koste det samme å erverve seg? F.eks: Alle må ikke ha seks i alle fag for å bli en omsorgsfull, og menneskeglad sykepleier. Ta inn folk på studier også etter interesser og egnethet, ikke bare teoretiske karakterkrav på noen enkelte livs områder.

Hvorfor skal det koste mer å bruke advokat for å orienterer seg i et system, enn det skal koste å få hjelp til å takle sitt følelsesliv, eller vokse åndelig? Ser vi ikke at vi med fordommer styrer unna en helhetlig utvikling som er nødvendig for vekst og at samfunnet kun verdsetter sitt eget system og verdi valg?

· Forandre lovverket til dagens forståelse. Fjerne alle de døde lover og regler som trekker oss alle ned og tilbake i fortiden. Jo færre regler og lover jo bedre. Dagens sammensurium av lovverk inneholder paragrafer på paragrafer som slår hverandre ned. Eneste som tjener på dette er advokatene.

I dag er det bare å skylde på hverandre, og nekte for skyld så går begge fri!

· Tittel velde må komme seg ned på jorda, og avsløre mytene. La ikke folk sole seg resten av livet på noe de gjorde en gang. En tittel forteller hva personen kan på et felt, og ingen ting om denne personen som menneske. Slutte å over idealisere titlene, det er mennesker som er like mangelfulle fulle av feil, spørsmål og talentfulle som alle andre. Hvor lykkelig man er ser man i hvor allsidig, dedikert, fordomsfri, nysgjerrig, tolerant, åpen, ydmyk og søkende man er.

Alle prestasjoner tjener en hensikt i et større bakenforliggende filosofisk bilde, alt i universet er redskaper i Guds bilde og plan.

· Nye yrker, og roller læres mye enklere ved å forholde seg til praksis, hjelpsomhet og åpenhet fremfor en teoretisk forståelse av hva kompetanse er og må ha i forkant innenfor svært mange felt. Gjennom å ta enkeltmennesker på alvor, og med forståelse for at den som selv har opplevd følelsene og mestret dem som har reel helhets innsikt i hva vedkommende prater om. Hjernen husker i bilder, sanser og opplevelser.

·Hvorfor har en tenåring behov for rusmidler er veien å gå? Hva gjør vi mot vår ungdom? Ikke med overformynderi, kontroll, pekefingre og forbud slik man har definert og forstått dette problemet i all tid, mens man glemmer sin egen ungdoms tid følelser og frustrasjoner samt egen dobbeltmoral. Sammenhengen mellom mobbing, og det skolen tilbyr, lærer om tro/tillit/verdier og engasjerer sine elever med. Hvis skolen og samfunnet er på feil kurs, så avsløres dette i elevene, i folks følelsesliv og i hjemmene. Lærerne, elevenes tro's pensum må i fokus og endres på en helt ny måte. Rett tro er å ta det viktigste først. Troen/bevissthetsnivået er det viktigste. Dagens kristendomsforståelse korsfester sin egen profet hver eneste dag og har stengt alle dører for profeten tilbake på jorden, mens de samme troende sier de venter på tilbakekomsten her på jorden? Hvordan er det mulig? Kirken åpner ikke opp for reinkarnasjon. Kirken må åpne døren for reinkarnasjon.

· Få et nytt og praksisrettet innhold i skolesekken. Dagens innhold avsløres i alle de problemer skolen i dag sliter med. Ja, hva er det egentlig som fungerer tilfredsstillende? Hvor leder skolen sine elever? Til studie gjeld, gjeld på gedigne boliglån og så stresse livet av seg, for så om noen år finne ut at man har utdannet seg til noe som likevel var feil for ens reelle verdier? Så toppe alt med en kostbar skilsmisse? Hvilke verdivalg ligger til grunn for regjeringens politikk og prioriteringer?

· Må gjøre nynorsk og fremmedspråk til ikke tellende valgfag for alle elever. Slik prioritere mer å lære norsk og engelsk. Eller morsmål, pluss engelsk/norsk. Det er å møte fremtidens globale fokus rett. Mye større mangfold, mer praktisk orientering i yrkeslivet.

· Mye mer aktiviteter i skolegården, og mer tilsyn og nærvær av voksne, mennesker. Ikke overvåkningskameraer alene.

Konfliktråds meklere. MÅ få inn mangfold av innsikt og bakgrunner, personlig egnethet, oppnådde resultater og efaringer må telle mest.

· Konkurransen om lærerens gunst og karakterer på visse områder skaper elever med andre talenter som faller utenfor for å avsløre at tilbudet er langt fra allsidig og komplett nok. Nye praksis rettede fag er veien å gå! Skolere for en allsidig og fleksibel utvikling - få vekk bås tankegangen til fordel for helhetlig utvikling i praksis! Bruke lærere som virkelig kan og vil omgås barn/ungdom. Dagens skole skaper kloninger av foreldrenes verdier og det er feil. Foreldre må stimulere det enkelte individs særegne talenter, sørge for selv å leve sitt liv, og ikke slik dagens ignorerende samfunn legger opp til overleve og ikke bry seg om det ikke tjener egen lommebok, og late som om man ikke ser andres smerte/likegyldighet.

· Skolene må oppjusteres til 2001 nivå utstyr og miljømessig, dette må være 1.prioritet før annen offentlig utbygging, og lærerne må søke sine stillinger som alle andre må. Det er svært viktig at lærerne har praktisk innsikt. Lærerne burde søke sine stillinger f.eks. hvert fjerde år på nytt og det burde være mulighet for å sette karakterer på lærerne, hvor elevene anonymt skriver om læreren på godt og vondt slik at lærerens evner som pedagog tas på alvor!Tiltak på/for den enkelte skole selvransakende. Et klima mellom lærer og elev, som er allsidig, spennende, fullt av overraskelser og spontanitet - slik livet er i praksis. Beste måten for de fleste å lære på er av en som kan faget. Lære skal også være å ha det moro, og fungere sosialt sammen på tvers av forskjellene. Skolen vil med internett endre sine undervisningsformer mye.

· Vil fremme et nytt fag i ungdomsskole - videregående skole som handler om å ta for seg sin barndom, forstå fortiden, bygge selvtillit, snakke åpent om følelser, sine foreldre konflikter, bli kjent med hverandre, om følelsene bak fasadene, sine følelsesmessige tanker. Se på roller og mønstre, og utvikle et nettverk som kan gjøre at foreldre/barn båndene styrkes. Om flørt, kjærlighet, arbeid i praksis.

Dette skal være undervisning lagt opp handlingsrettet med ressurspersoner på tvers av titler og generasjoner som holder korte foredrag, forelesninger, besøker bedrifter, er i miljøene, intervjuer de ansatte, og innspillene ungdommen gir kan være svært verdifulle for bedriftene også - Hvis mot og det å våge å være annerledes er det som verdsettes, og ikke premiere de som snakker andre etter munnene fordi de ikke tør annet.

· Et skolesystem som setter folk istand til å tenke ut og bygge opp sitt eget selvstudium på tvers av pensum listene må også inviteres.

· Skolen må kritisk ta for seg samfunnsutvikling, lære seg kritisk tenkning, avsløre samfunnets livs løgner. Ingen er tjent med at skolen utdanner kopier, som skal hylle det gamle, og historien som er skrevet av de som definerer seg som vinnere. Historien, som er skrevet har helt andre sider og dimensjoner i seg. En som tok lege studie på 60 tallet, har tatt sin eksamen på svar som i dag ville være direkte feilaktige! Slik må man forstå at det er nytenkningen skolen må få frem i elevene, ikke kloningen og manipuleringen slik man gjør det i dagens skoleverk.

Gå bak sannheter, engasjere seg på lag med natur, miljø, verdier og menneskeverdet og det guddommelige.

· I dag er det kunsten å kunne bruke informasjonssamfunnet hjelpemidler som er viktig, og være kritisk til det partiske kameraderi fremstillingen av fortiden og historie skrivingen vår. Ikke være et vandrende leksikon - å være medmenneske trenger vi i dag, som vet hvor man skal finne svarene. Jakten på disse svarene er jo selve essensen i livene våre!

· Det skal ikke koste kr.15-30000.- å få en patent på sin ide slik det raskt gjør i dag! Støtte oppfinnere, hjelpe fram debutanter og knuse kompetanse karakterer og formler for kunnskapsmåling i dette karakterløse samfunnet. Kompetanse er et moteord, fullt av fordommer og diskriminering overfor andre veier til verdifull innsikt og kunnskap og er en diskriminerende mur oppbygget for å stenge andre ute. I et samfunn der vi alle har masse å tilføre hverandre, og enhver jobb er mye enklere i praksis enn det mange ledere innbiller seg der de klatrer i sine gamle myter og klisjeer. Innsikt kommer på så mange måter.

Avsløre livsløgnen i at man må ha 4 eller 5 års statsstyrt utdannelse i at de aller fleste jobber i næringslivet er meget enkle å utføre!!! Mange som har tatt utdannelse får liten bruk for mye av det de har måttet pugge for å tilfredsstille systemet, mer enn sannheten og virkeligheten. Det beste er å lære av de som kan faget i praksis, som har egne erfaringer

· Stort rom for det individuelle i en lag orientert læring nedenfra og opp. Hvor fleksibilitet og allsidighet premieres fremfor ansiennitet. Lære hverandre opp og inspirere hverandre der vi har glød og interesse. Hjelpe hverandre fremover.

· Vi er ikke tilstede for å leve opp til lærernes og arbeidsgivernes forventinger. Vi er her for å utvikle vårt indre skattkammer, skape nytt. I det ytre blir vi kjent med de praktiske hindringene! Hvordan vi uttrykker oss selv. I dagens system har Lærerne en vanvittig makt over en elevs fremtid. Dette er i fremtidens løsninger feil, der blir lærerne mer som trenere, som verdsetter mot og forskjeller i elevene. Hva lærer en egentlig av å godsnakke en lærer eller foreldre oppetter ryggen? man skal honoreres for mot til å stå for egne valg, holdninger og meninger. Dette blir jo ellers et dobbelt falskspill hvor læreren og læreboka som den eneste sannheten dyrkes, og fremtiden avslører jo fortidens funksjonshemninger hvert eneste minutt. En elev opposisjon har sitt opphav i at skolen ikke engasjerer nok, og der det forekommer eksponerende trøbbel er det de teoretiske modeller som får speilet sin konsekvens for å bli avslørt som lite tilfredsstillende. Skal man få bukt med mobbing må fokus først og fremst rettes mot innholdet på skolen, få ned møte aktiviteten, og mer tid på direkte til elevene. Nytter ikke når foreldrene streber etter de verdiene, som de samtidig klandrer sine barn for å adoptere. Foreldre som lærere må forstå sine roller som forbilder.

Lærere må kvalitets testes, og måles. De knuser mange barn og ungdoms selvtillit, fremfor å forstå hver enkelt elevs unike behov. Dette er egentlig en form for kriminalitet!

· Slipp ungdommen fram, slipp ungdommeligheten fram i alle generasjoner. Hobbyene må få muligheter til å lykkes i kreative grupper, som må hjelpes fram eller fremelskes fra starten av i skolen. Lytt til ungdommen og ta den på alvor! Lage flere fritidshus/grupper i samarbeide med voksne.

· Internett gir oss en helt ny måte å omgås og definere hva man skal lære, og hvordan et undervisningsopplegg bør legges opp. Dataalderen gjør at pugg kunnskap er totalt meningsløst. Nå gjelder det å kunne navigere i systemets muligheter, og bli skolert til å mestre sitt eget liv. Samarbeid fremfor konkurranse. I skolen kan elevene lære utrolig mye av hverandre, og få verdifull trening i selvtillit gjennom kreative gruppe fellesskap. Fleksible undervisningsformer via internett, internett og gruppesamlinger er genialt til undervisning.

· La elevene få påvirke oppbygningen av fagområder: Mangfoldet ligger i å få flere interessert i minoritetene. Det som er annerledes. Våge å være annerledes, gå foran selv på nye områder.

· Reformene på 90 tallet i skolen har vært mislykkede, her ble motstanden underveis overkjørt, ignorert og ikke hørt. Ingen våger foreløpig å gå tilbake til 9 årig grunnskole, og 12 årig med gymnas. Masse ord uten mer elev empati, penger eller nytt innhold.

· Det offentlige skoleverket må intergrere, utvikle og vær positive til å støtte pedagogiske alternativer etter initiativ fra foreldre, lærere, og elever.

· Lærernes og politikernes makt. Måle mennesker som om det er mulig! Fordi om du fikk gode karakterer i 1978, eller i 1958 så sier det ingenting om ditt kunnskapsnivå i dag! Hver dag er jo for oss alle vår skole helhetlig. Disse papirene er verdiløse i seg selv!!! Alt er i bevegelse hele tiden, og det eneste sikre er at fortidens løgner, livs løgner og folke bedrag er det dagens elever skal avsløre. Da kan man ikke som i dagens system bare verdsette de elevene som ser det bildet lærerne og systemet vil de skal se.

· Fra første klasse burde man lære de kreative studie og hukommelsesteknikker som finnes, ved å lese leksene for seg, så økes hjernens hukommelse med 5 ganger. Hjelpe og forstå barn som henger etter, eller kanskje man skal lytte mer til dem enkelte ganger og gjøre ting på nye og varierende måter? - Må aldri skape stigmatiserende og utdefinerende svake roller på en skole! Er det problemer på en skole, så er det noe denne skolen må gjøre om omgående på måten skolen ledes. Må søke nye løsninger og få midler til å iverksette nye tiltak. Mer selvransakelse, fremfor å peke på de som ikke lystrer enhver regel.

Karakterer kan være positivt, men også diskriminerende brukt feil, skaper mindreverdighet og gjør et grenseløst menneske til en målbar gjenstand. Målestokken ting skal ses og måles etter er i forhold til seg selv, egen utvikling, og ikke jakten etter andres anerkjennelse. Vi er skapende orginaler, og ikke klonede kopier. Nytenkning må stimuleres mye mer, mot til å tenke utenfor boksen, pensum og utfordre de vedtatte sannheter. Det er slik man spiller på lag med fremtiden

I et tids perspektiv er også mye av det du har lært feil (særlig lege/psykiater/psykolog/ historikere, advokater) og verdiløs som skaper kopi og falsk kompetanse trygghet. Skap nye modeller for belønning og måling av kunnskap. Mennesker som søker kunnskap og nye roller gjennom hele livet er et ideal som gir plass for ungdommen og skaper fleksible arbeidsplasser, og fleksible arbeidssøkere. I praksis presentere og prestere nyanserte oppgaver.

· Må gå fra dagens trygdebevissthet og petroleumsalkoholisme til skapende individbasert bevissthet og kreativitet.

· Ja til en nærings utvikling med miljø, mennesket, solidaritet i forsetet.

· Vil styrke opplæringen i alternative fag, andre kulturer og et allsidig livssynsfag på skolene, samt klargjøre, fornye og få orden på kristendomsforståelsen en gang for alle. Nytt innhold i nye sekker!

Slipp elevene og barn inn bak fasaden, la de få delta i å løse mysterier de er opptatt av. Mer egen erfaringsbasert læring, fremfor teoretisk å bli fortalt.

· Vi må skape reelle folkestyrer i praksis. I dag får jo ungdommen ingen tillit overhode, uansvarlige dobbelt moralister sitter i styrende posisjoner og nekter ikke bare å huske sine egne ungdoms følelser, men sågar peker og skyver ansvaret over på neste generasjon istedenfor å ta de nødvendige oppgjørene med hverandre. Åpenhet, og like muligheter for alle til å få realisere sine ideer, da spirer det, og det vil legge rom for både økt selvtillit, et sterkere selvbilde og nye samarbeidsformer. Det bor en forfatter og en oppfinner i de fleste av oss. Må gis en reell mulighet for folket til å bli kjent med flere sider ved sin personlighet.

· Bare gjennom å prøve i praksis får mennesker bygd opp sin selvtillit og avslørt sine livs løgner.

· Teoretikere som ikke har praksis, mangler noe vesentlig bl.a. innsikt i hva det de skaper av vanskeligheter for de der ute, uten at dette hverken egentlig var hensikten eller intensjonen. All utdannelse må skattes like høyt, og utdannelse er ikke en tall karakter - det er "Det var en gang samfunnet". Har man kommet seg i mål en gang så var det denne ene gangen, men så går livet videre med nye mål hvor man avslører seg selv når man går ut av det trygge og inn for sann selv realisering uten fallskjerm.

Praksis og teori går hånd i hånd.

· Alternative studieretninger må få større anseelse, spennende helhets konsept som Vest oppland folkehøyskolen på Brandbu er ny tenkende i form og innhold.

· Den kommunale styringen av voksenopplæringen må avvikles. De samme som har hatt deg fra barnehagen med sine oppskrifter kan ikke sette sine resepter på deg som voksen også Det er ren kommunisme tankegang - som voksen skal du ha full valgfrihet. Det har du ikke slik det er i dag! Staten som arbeidskontoret gir folk økonomisk støtte for å gå på kurs i deres regi. Denne praksis er meget urettferdig og gjør det meget vanskelig for private kurs arrangører å konkurrere mot! Hadde Familierådgivningskontorene vært en bedrift ville disse kontorene med de resultatene de oppnår vært slått konkurs -slik det er i dag behøver de aldri stå til ansvar..! Det må barna gjøre. Familievernkontorene må også rekruttere rådgivere/fagfolk, som har andre veier til innsikt enn standardutdanningen de krever om de ønsker bedring.

· Arbeidskontorene må la de arbeidsledige få den tid og rom som trengs i en omskoleringsfase.

Det er det nye i vår tid, at en utdannelse om noen år er verdiløs, og mange må begynne på noe nytt. Mange regler tar altfor mye hensyn til staten og for lite hensyn til individets reelle og faktiske situasjons betingelser. Lovverk som er feil skaper hele tiden ofre, inntil mange nok er ofre og synliggjøre problemstillingen overfor staten.

BYRÅKRATI:

· Først tar de din verdighet, så klipper de vingene av deg og gjør deg til sin klient. Pingvin forståelsen skaper det samfunnet vi ser rundt oss.

· 429 kommuner i lille Norge forteller alt, pluss fylkeskommuner og resten av pyramiden. Alt bygd opp den gangen vi hadde hest og kjerre! De som i dag sitter og bestemmer på stortinget er folk som selv nettopp fikk tillit uten utdannelse og arbeidserfaring den dagen de fikk sine seter. Utallige politiske broilere. Nå er de blitt farlig sete varme. Det må skjæres ned mange arbeidsplasser innenfor kommune, stat og fylkes apparatet. Dette kontroll og overvåke samfunnet fullt av dobbelt moraliserende kikkere må snus og rasjonaliseres. Våkn opp det norske folk. Norge er på størrelse med en tysk storby, halvparten av London by. Kommune og fylkesstrukturen ble lagd i en tid vi hadde hest og kjerre. I dag har vi internett

Du er i dag fullstendig overvåket, så privatlivets fred er i seg selv et folke bedrag og en livsløgn. Det man skaper gjennom dette såkalte privatlivets fred er å skape en arena hvor foreldre lufter urettferdigheten som rammer dem, og hvor barn er rettsløse overfor overgriperne når det skjer.

· Med Haakon Magnus tydelige ønske i år 2000 om å være som en av oss andre, mister Monarkiet sin Kongelige Høyhet og blått blod - Alt avsløres som livsløgn og folke bedrag. La nå de kongelige få være som en av folket. Uansett, gi kongehuset det kongehuset fortjener.

La de kongelige ta vanlige jobber som oss andre om det er hva de ønsker. Det er jo hva Haakon Magnus vil, være en av oss. Sannheten er at kongen i år 2000 er ansvarlig for en barnelov som er et politisk makkverk og undergraver bærebjelken i det norske hus - ekteskapet - som nå er tømt for innhold og tillit. Behovet for å klynge oss til noe utenfor oss selv er det som i dag avdekkes, nå vil folk finne styrke gjennom egen valg og selvstyre i mye større utstrekning, da trenger de redskapene for selv utvikling.

· Det er forskjell på en arrogant statsleder kultur og spill for galleriet, og en sann statsleder som taler folkets sak med folkets stemme, og avdekker enhver form for korrupsjons kultur åpent og direkte! Begynne med å konfrontere media og de redaktørene som sitter der i de riksdekkende media, det er en skummel utvikling i media jeg har vitnet siden 1995. Sannheten må lede en leder.

· Staten skal tjene folket, Monarkiet skal være forbilde for folket. I dag ser vi at monarkiet som forbilde er på gyngende grunn, samtidig med at den nære alliansen monarkiet har hatt med arbeiderpartiet synliggjør at begge disse to institusjonene har spilt fallitt i form og innhold.

Kronprinsen vil i år 2000 være som alle oss andre og fortelle oss alle at det blå blodet er og blir et folke bedrag, så la Kronprins Haakon være en av oss, og gi gjerne Monarkiet en fornyet form og innhold om det er hva de og folket ønsker. Arbeiderpartiets visjoner har vært og er et folke bedrag i form og innhold. Deres byråkratisering gjør mange til statsstyrte klienter, og skaper flere og flere syke og utdefinerte. Uten oljeinntektene og eksploderene boligprisformuer hadde arbeiderpartiet og regjeringene blitt avslørt for mange år siden! Monarkiet er et spill politikere trenger for å opphøye sin egen verdighet, dette må avsløres. En forlengelse av at det alltid er noen over en som man skal få anerkjennelse og ros fra.

Den eneste vi alle skal få anerkjennelse og ros fra er våre barn, oss selv og Gud som har skapt oss. Vi er her for å leve våre liv ærlig, med fokus på individet, sjelen, og det å leve våre liv helhjertet. Ikke overleve og jakte etter ære og anerkjennelse fra andre. I seg selv er det oppmuntrende men i seg selv også revnende likegyldig og verdiløst. Vi er milliarder med forskjellige mennesker, som jakter det samme, og har en plass og likeverdig oppgave i Guds bilde. Når skal politikerne forstå dette, og forstå frukten deres politikk skaper selvransakende?

· Skape kommuner hvor innbyggerne i større grad ser hvor pengene går. Minst mulig administrasjon. Tavler på torget som åpent inviterer folk til debatter.

· Bare 99 av dagens 435 kommuner har over 10.000 innbyggere. Over 250 kommuner har under 5.000 innbyggere. Dette byråkratiet er galskap! Det må ALLE partier på Stortinget se i øynene og handle ensrettet med varige endringer, ikke frem og tilbake med skiftende regjeringer. Det må oppdateres til år 2000 nivå med internett som fokus. Norge kan ikke reise rundt i verden å selge inn et demokrati med et slikt pengesluk av et byråkrati? Norge må gå foran og modernisere skikkelig. Hvordan kan f.eks Kina benytte vår modell?

· Ifølge Reiulf Steen er EØS avtalen nå i år 2000 et folke bedrag.

· Det er egentlig korrupsjon, når dagens topp politikere har mulighet til å gå inn som media rådgivere, og tjene penger på sitt kontaktnett på toppen der beslutninger tas. Dette gjør at alle andre stiller bak i konkurranse om å komme til orde og fremme sine syn for dagsorden. Vi må arbeide aktivt for å avdekke alle som sitter i inhabile dobbeltroller, selv om ikke de selv synes det er noe problem.

· Reduser kontroll og overformynderi samfunnet. Ha fornuftige gebyrer, det er i ferd med å ta helt av. Her må politikerne følge nøye med.

· Byråkratiet skal ikke nøre oppunder janteloven, men gå i fronten for å slå den ned, invitere sine innbyggere aktivt til å bryte ned fordommer, verdsette de som våger noe nytt og annerledes.

· Bygge opp sterke selvhjelp og hjelpe grupper, frivillighetssentralen, home start prosjekt, og alle former som går på å styrke kommunikasjonen og bryte ned fordommene i en kommune..

· Opprydning i stat og byråkratiet. Vi har ikke bruk for sjefer over sjefer over sjefer over sjefer, og få vekk tittel hierarkiet. Vi har bruk for mennesker som tør å verdiskape noe utfra egne evner og ferdigheter. Første, andre og tredje sekretærer osv. Det er aldeles latterlig! Dagens system bygger på mistillit der vi skulle hatt tillit.

· Det er stor forskjell i ansvarlighet og risiko å forvalte egne og andres penger - Dette må staten forstå. Stå til ansvar - Mennesker som ikke har gjort det de har lovet må finne seg en annen jobb i stat og kommune som man må i det private næringslivet. Dagens politikere er i dette lyset avslørt alle sammen! Et spill for galleriet med de samme løgnene og det samme fesjå hvert 4 år.

Handling må etterfølges av ansvar.

· En stats kultur som ikke skal hemmeligholde eller gradere ned sannheten for folket. Det skal være full åpenhet og innsyn hele tiden for enhver som måtte søke dette!

· Mange avgjørelser kan sentralstyres fremfor urettferdige store lokale forskjeller. Vil skille sterkere mellom hva som er lokale og sentrale saker.

· Dagens lovgivnings forståelse for mennesket som en indre og ytre helhet, hvor kriminalitet må forstås to veier er i liten grad tilstede. Systemet peker uten å se selvransakende på hvorfor dette oppstår - Gå til årsakssammenhengene - De har skapt sine arbeidsplasser på å forvirre og forlede folket. Mangel på korrekt informasjon.

Årsaken til alt som skjer er alltid å finne i den sannheten som lederne av landet skjuler for folket. Vi er alle ofre i dette spillet for galleriet.

· Byråkratiet slik det praktiseres er janteloven satt i system! Handlingslammende ansiennitet forståelse som gjør at mennesket premieres for å stenge neste generasjon ute, egoistisk spor hvor egen kake og grenseløs grådighet stimuleres, og ikke selv tør å ta nye sjanser og komme seg videre i sitt eget yrkes og følelsesliv. Totalt misforstått når man tror man har plikt til å oppbevare et menneske resten av livet og premiere det etter ansiennitet. Skal hjelpe mennesker inn i samfunnet. Selv utvikling og å leve skapende og modig der ute iblant andre som verdiskaper er viktig.

Men hva er egentlig verdi-skapning?

· De i byråkratiet trenger å gå ut å se hvordan det er å skulle skape noe selv etter deres statsautoriserte modeller, regler og mistillit til enkeltmennesker. Simpelthen smake sin egen medisin. Prøve å selv la seg godkjenne i denne jungelen med forskrifter, mistillit, avgifter og paragrafer/autografer.

· Blåkopi avgjørelser fra år til år. Et kameraderi som stenger andre ute, der har du i følge Hagen SND. Vi må få en slutt på dette omgående. Gi alle en etablerings/studie konto.

· Bygge ut hjelpe apparatet der det offentlige svikter.Mer penger og midler til disse aktørene.

· Stat og "syvende far i huset" forståelse av kunnskap og kommune må ned på et minimalt nivå. Tverrfaglig, på tvers av roller og titler, bygge opp en forståelse som verdsetter og fremmer innsikt, og innlevelse i hverandre. En kultur som hjelper hverandre fremover, istedenfor å gå bak ryggen på hverandre og la livsløgnene vokse seg til enorme monster før man snur. Å skape selv er noe helt annet enn å forvalte og være et overformynderi som forskjellsbehandler fra kommune til kommune. Det blir kunstig skapte arbeidsplasser.

Skap egne arbeidsplasser, innbyggernes evner og ressurser.

· Staten driver mer enn 50% av norsk næringsliv, ca. 700.000 er i år 2000 ansatt i offentlig sektor. Dette er en altfor stor administrativ byrde på neste generasjon. Hvor skal dette ende? En fullstendig gjennomgang av det offentlige, og skape dynamisk, kreative og åpne kommuner som er større enn det de mange steder er i dag. Hva trenger vi fylkeskommunene til? Grundig analyse av ressursene som blir brukt til fylkeskommuner og syvende far i huset, og inn med folk som tør å ta avgjørelser i kreative nye sammensetningsformer. Det skal være lett å finne og nå frem til de ansvarlige for beslutninger. Penger må gå via minst mulig statlig administrasjon, bygge opp klare retningslinjer å forholde seg til, hvor man blir skolert i skolen til å orientere seg fleksibelt og allsidig i samfunnet. Lobbyisten må kles av, det er vanvittig med kameraderi og mennesker involvert i all slags avgjørelser på skattebetalerens regning

· Flere avgjørelser skal sentralstyres, det er unødig at hver kommune skal skape så mye papirarbeid som i dag. En stats oppgave er å gjøre det enklere for enkeltmenneskene, ikke slik som i dag hvor staten bare gjør ting vanskeligere og vanskeligere for enkeltmennesket å få tillit og hjelp. Individets rettigheter må stå klart og tydelig for alle innbyggerne i kommunen, i dag skjuler saksbehandlere i byråkratiet folkets rettigheter, inntil det enkelte selv spør og undersøker.

· Staten er ikke på bølgelengde med folket. Er du lei av politikere som holder oss for narr og en stat som manipulerer oss i sin mistillit og dobbeltmoral for å mele egen trygghet, person, posisjon og grådighet fordi naturen gir oss alle de gratis ressursene? Et spill for galleriet i et "husker du" samfunn. Vi er her for å skape og bruke våre evner og særegne talenter.Og ta et oppgjør med selvrettferdighet, eie. dømme og havesyke. Mest opptatt av å opprettholde status Quo.

· Staten skal ikke være en stor politisk familiebedrift! I dag er det hårreisende koblinger som mannen i gata ikke tror eksisterer. Innside handelen foregår ikke bare på børsen.

· Vi må nå gjøre det mulig å forenkle lover og regler - avbyråkratisere. Ikke lappe på gamle lover, men forsøke å se svært kritisk på dagens lovverk! Forenkle dem vesentlig og oppjustere dem til 2001 forståelse slik at de står for et menneskesyn som er i ett med naturlovene på øverste hylle! Alt har som kjent to sider også kriminaliteten! Vi får det samfunnet vi fortjener utfra de verdivalg, den tro, som legges til grunn, og de politikerne vi i blind tillit og avmakt til et system som ikke fungerer.

· Alle i byråkratiet må søke på sine stillinger igjen etter en maks antall års ansettelse. Byråkratiet må drives som det private - en dårlig utført jobb må få konsekvenser, ikke slik det er i dag med tilleggs bevilgninger og budsjetter som må brukes opp før nyttår, for å få det samme neste år. Mye av det ofte låne basert kapital på neste generasjons regning.

Grådighetskulturen må til livs.

· Staten skal ikke drive og være dør åpner for næringspolitikk i den utstrekning de er blitt børsstyrte nikkedokker i dag. Staten kontrollerer over 50% av landets næringsinntekter, dette er kommunisme tankegang. Enkeltmenneskene skal skape arbeidsplasser, og stat og kommune må hjelpe dem frem. I dag sier de at de gjør det i praksis, for de som søker møter de et handlingslammet byråkrati og papirmølle folk ikke makter å begi seg ut på som slett ikke er så åpent som det gir uttrykk for å være. Vi vil ha åpenhet og innsyn i alt. Intet skal stemples fortrolig eller hemmelig. Få sannheten frem, livsløgn og folke bedrag må få en slutt.

· De offentlige familierådgivningskontorene må være mer åpne for å tilby et allsidig og innholdsrikt tilbud som klientene kan velge selv. Ikke slik det er i dag hvor disse kontorene er blitt økonomiske barnefordelings maskiner, med resultater hvor enhver bedrift ville vært slått konkurs.

Ta barns psykiske miljø på alvor, her må det komme mer kompetanse. Familierådgivningskontorene er over fokusert på mødres rettigheter, og har ofte manglende innsikt i de reelle betingelsene som er mellom fedre, barn og mødre i en skilsmisse situasjon.

· Mange voksne er selv forledet av dobbelt moraliserende politikere som spiller for galleriet og en stat som hemmeligstempler og skjuler sannheten, og forleder slik sine barn - Dette må det bli slutt på. Nå må vi se og konfrontere og vise mot til forandring!

HELSE:

· Fokus - må settes på hvorfor oppstår sykdom? Hvorfor denne økende frukten i vårt ytre? Hva i vår tro skaper denne frukten? Vi må nå søke til årsakene! Ikke bare kurere symptomene i alle regnbuens farger, fordi det for øyeblikkets vinning er mest behagelig! Vi må få det norske folk FRISKE og stoppe sykeliggjøringen av alt mulig/offerbevisstheten og diagnosesamfunnet. Psykiatrien, og mye av psykologien er på et like svakt vitenskapelig nivå som den alternativ medisin de har som fiendebilde. De må alle først og fremst komme i orden i forhold til sitt ukjente jeg! Husk ordtaket: "Veien til helvete er brolagt med de beste intensjoner!" Samt Jesu ord: "lege - leg deg selv først."

· Stans all kloning og gen manipulering straks. Stopp forskningen i respekt for livet og dødens ukrenkelighet. Stopp stamcelle forskning og kloning NÅ! Med meget strenge straffer for overtramp eller forskning i smug. Forsøker jo å gjøre mennesket til en teknologisk feilvare, hvordan våger de å klone mennesket, fremfor å arbeid med å forstå at mennesket er født perfekt og at selv utvikling, tro på seg selv, tanke kraft, RETT TRO kan ting forandres på mirakuløse måter.

· Gi fosteret ukrenkelighet og klare rettigheter. Livet starter selvsagt fra unnfangelsen, også du var prisgitt at din mor sa ja til deg, og ønsket deg velkommen inn til livet på jorden igjen. De fleste av oss er født av en mor i 20 årene. Fra uke 5 begynner hjerte å slå, et nær komplett menneske er underveis, slik du engang var underveis i morsliv. Vi må få en mer korrekt grense for når et menneskeliv, den største gaven man kan få - kan fjernes fra livmor.

· Overgrep fra lege/psykiater/psykologer er årsaken til mange kriger. Norges menneskesyn overfor de som var annerledes, svakere stilt var en gjenspeiling av holdninger over hele Europa og i verden på 30-40 og 50 tallet. Psykiater styrer ytringsfriheten gjennom hva de mener er galt og rett i et samfunn. Disse gruppene har i alle år hatt en rase hygienisk holdning og etikk, også til de anser som bakterier. De rådende syn under krigen i Norge var lobotomering, tvangssterilisering av tatere og andre sinnslidende helt frem til 70 tallet. Rase hygienen fortsetter nå i dag på fosterstadiet, kloning, gen manipulering, og foster diagnostikk. Helt frem til 1970 gikk Karl Evang i spissen og velsignet for rase hygienisk tankegang overfor tatere, et syn støttet av samtlige på Stortinget bortsett fra en. Vi hadde djevel øya for barn som ikke gjorde slik lærerne sa på Bastøy, helt frem til 70 tallet. Det er skammens kapittel

Historien avslører folke bedrag og livs løgner hele veien, når skal ekspertene forstå dette, og klare å avdekke samtidens likhetstrekk og ta oppgjør her og nå med disse ekspert gruppene? I dag gir ekspertisen de barna som er annerledes en diagnose som hyperaktiv, og foreldre lar barna ta Ritalin, et amfetamin preparat - Det er galskap!

· Mennesker trenger praktisk hjelp til å kartlegge, se på ny kurs for livet deres.

· Dyrke frem et hjelpe apparat basert på erfaring. Det sitter enorme ressurser, pårørende i folket som ikke myndighetene verdsetter og som fagfolkene undervurderer. Helse handler om menneskelig innsikt på det psykologiske og åndelige plan - det tar ikke skole medisinen og myndighetene på alvor.

· Stå klart og tydelig utenpå alle medisiner og vaksiner hva de inneholder, og hvordan de er fremstilt. Slutt på å føre folk bak lyset i hva de får i seg!

· Handlings orienterte behandlingsformer fremfor pille løsninger. Leger bør være sentre for helhet, og legene skulle skrive ut resepter, eller medmenneskene selv få en viss sum å bruke etter pasientens eget ønske, med et maks antall betalte timer fra det offentlige, med egenandel på spennende alternativ medisin tema: La folk velge fritt selv:

Samtale og gruppe terapi, bygg ny kurs sammen, forstå og kartlegge din barndom, Antroposofisk medisin, kunstterapi, aktivitet og bevegelses terapi, kommunikasjons seminar, aromaterapi, astrologi, danse terapi, naturmedisin, musikkterapi, drite seg ut kurs, åndelig vekst, teaterterapi, soneterapi, yoga, osv. Behovet for å bryte ned egne grenser. Det må åpnes for trygdekasse dekning av slik behandling. Folket må få en viss sum i året de fritt kan benytte på slike helsefremmende tjenester.

· Stopp aktiv dødshjelp. Menneskeverdet er ukrenkelig. Døden er en overgang, som fødselen er det. Disse overgangene er styrt av det guddommelige. Når et menneske helbreder så er det den samme guds kraften som blir kanalisert og brukt.

· De useriøse innenfor sine bransjer vil alltid være der, i det private faller de fra, i det offentlige oppbevares og skjules de.

· Oppgjør med pyse og klient kulturen ekspertene har bygd opp. Se verden rundt oss! Hvilke lidelser er det vi selv sitter å er med på å nøre oppunder med de økonomiske disposisjonene og diagnosesamfunnet? Hvilke lidelser er det vi ser på, og selv klager og syter vi for det minste - piller er farlig ukultur. Det viser bare at vi foretrekker å leve livet kjemisk fremfor naturlig og i kjærlighet for hverandres, til selvovervinningens, mestringens og jordens beste. Et samfunn i balanse og på rett vei, skal skape frisk og positiv frukt, hvis ikke må dette samfunnet ta et oppgjør med innholdet i den tro, tillit og retning det fremmer og forleder folket i.

· Enhver lidelse har sin opprinnelse i tankene, sinnet, kroppen speiler bare dette bevissthetsnivået AHA? Selvutvikling og forandring er helsebot nummer 1. Viljen til forandring og stopp forhåndsdømminen og likegyldigheten

· Enkeltmenneskene større innflytelse. Pårørende må tas på alvor, bygge opp eget system hvor de pårørende blir hørt, og ikke fortiet fordi ytringsfriheten er så mye mer statsstyrt og rolle styrt enn vi ser og aner før vi selv en dag må klatre over neste mur og være nybegynner.

· Kroppen er som flygerens kontrollpanel noe som forteller deg om hvor ikke energiene dine trives, og at utviklingen, holdningen eller løsningen du holder fast ved gjør deg syk.

· Analysere "klient" samfunnet. Hvorfor faller så mange mennesker utenfor? Hvorfor får mennesker først hjelp og tillit fra staten når de har blitt klienter? Hvor mange barn hadde lært å gå hvis ikke de fikk hjelp, støtte, ros, oppmuntring fra starten av?

· Det er et sykt samfunn vi i dag lever i. Penger alene gir som kjent liten lykke. Det er bare å se rundt oss! Familiepartiet staker ut ny kurs for er å gå i riktig retning for å bedre folks helse, og få ned utgiftene som det koster å gjøre menneskene til klienter og mottagere. Slik kjøper staten seg fred og ro, mens folk lider inni seg. I dag fokuseres det bare på å sikre seg mot å bli syk, ekspertisen skaper frykt for at man genetisk er et misfoster som er førdømt til å måtte bli som ens foreldre eller forfedre. Dette er løgn og bedrag. Ethvert menneske har styrke, vilje og muligheter til å frigjøre seg fra sin arv og gjenskape seg selv. Alt annet er renspikket løgn og bedrag!

Mange leger skaper sykdom og frykt gjennom sin såkalte forebyggende medisiner og praksis utfra hva foreldre og andre i familien har hatt. Nå begynner de med forebyggende medisiner på forsvarsløse, rettsløse barn og ungdom. Det er skammens kapittel som nå skrives! Dette er uttrykk for rase hygiene i en annen form! Legene må nå forstå at kroppen består av en sjel, og andre åndelige som spirituelle dimensjoner.

· Å tro at de har kartlagt menneskets genom er komplett galskap. Våkn opp du som leser dette!! Det er milliarder av kombinasjoner, baner som kun en styrer, den som har skapt mennesket. Og den enkelte gjennom sin frie vilje og sitt liv.

· Utvikle en holdning som lar naturens midler være helsebotens guide. Se på medisiner som en strafferunde og nederlag med selvfølgelige unntak! At i dette krysset er det alvorlige budskap til deg om hvor denne kursen du velger å leve ut fører deg hen. Til å komme seg videre trenger man ofte noen å snakke med, trenger hjelp medmenneskelig, ikke på reseptblokken.

· Vi må få en grunnleggende forståelse for mannens som kvinnens åndelige fødsels prosess i voksen alder. I disse oppgjørene frigjøres ens eget indre barn.

· Medisiner som "Lykke piller" mot depresjon er kriminalitet, som det er kriminalitet å skape det kjemiske menneske hvor følelser og nestekjærlighet måles i 10'ende fremfor det å være medmenneske og endre egne holdninger og vaner før man ber andre om å gjøre det.

Dobbeltmoral kan ikke hjelpe andre, men da møter legen bare flere offer for selv å bli avslørt eller utbrent i yrket. Å sette diagnoser på forsvarsløse barn er i mange tilfeller stigmatiserende mobbing og det forsterker sykdommene, de opphøyde ekspertene må være mye mer varsomme her. All energi er i forandring, intet er kronisk, med mindre bevissthetsnivået står bom fast til de som anklager eller de som bærer./font>

· Det medisinske miljøet må legge ned sine fordommer mot annerledes tenkende, og lære å forstå de åndelige, sjelelige og spirituelle perspektivene og dimensjonene av livet. Dette er begrep og dimensjoner som mangler helt i deres utdannelse. Livet er styrt av de samme kreftene som gir oss og naturen liv, og det er som kjent ikke legene selv om de går langt utover sine fullmakter. Guds opplysende kraft er tilstede i oss alle, som må stå opp mot denne eliten og stanse enhver gal utvikling. Vi må se, lytte og si klart nei der etikken og moralen er å legge seg i krig med vår egen opprinnelse. Vi er og blir født og skapt perfekte uansett hva leger og psykiater måtte mene. De må ofte ha noen utenfor seg selv å beskrive seg selv gjennom, derfor kommer det flere og flere ofre, for å avdekke falskhet og livs løgner i systemene og dens tro/fasit skrevet av hvem?

· Leger skal ikke av barmhjertighet kunne ta andres liv - eller bruke mikroinjektion for å sette seg til dommer over skaperverkets suverenitet - Å få barn er en gave og aldri noen selvfølge.. Dette er kriminalitet på det groveste. Fosterets rett til liv og ukrenkelighet på Guds premisser.

Hva så med barnet når det rammes av skilsmisse?

· Laboratorier må åpnes opp slik at alminnelige mennesker får mulighet til å se hva de egentlig bedriver, museører på mennesker - kosmetisk kirurgi når forandringer handler om å endre tankene og holdningene. Det er en utvikling som må stanses!

Stans forskerne som ser i en Guds fiendtlig retning.

· Testing på dyr må begrenses, helst avvikles og la folket få se hva som egentlig menneskene tillater seg mot dyrene våre av hensynsløs råskap.

· Styrke informasjon om kropp, sjel, mat og helse gjennom ungdomsskolen/v.g.s. Lære å elske og verdsette seg selv.

· Styrke fødestuene, slik at føderommene blir koselig og fargerike rom. Sette fornuftige grenser for kontroll samfunnets overiver og kvalitets bedømmelsen av menneskeverdet gjennom overdreven bruk av ultralydsundersøkelser. La barnet få fred i livmoren, ingen kan beviselig si at noe i livmoren er misfoster. Et foster som et barn er født perfekt i Guds bilde.

· Alternativ terapi og konsultasjon- Pasienten må selv få velge behandlingsform, privat eller offentlig. Det er svært viktig å la enkeltmennesket selv få velge kurs, seminar ikke slik det nå er blitt at det offentlige der de svikter mest også skal komme med sine oppskrifter, når de samme målestokkene og oppskriftene har forårsaket problemet. Ja da er det de utenfor som best kan løse det - de alternative behandlingsformene.

· Få ned pille forbruket, rette et sterkt kritisk søkelys mot måten vi blir behandlet av våre leger og forskere uten etiske og moralske fordommer. Forby mikroinjektion som er krigføring med vårt eget opphav, forby steriliseringer, omskjæringer, genmanipuleringer. Vi må spille på lag med naturen. Alt dette er undertrykkende overgrep mot menneskeverdet og det Guddommelige.

· Utvide tilbudet med selvhjelpsgrupper innen alkohol, piller, narkotika og samtale grupper for barn, familie, ungdom. Ungdom sliter med veldig mange problemer på egenhånd, 20 års krisen er tabu, enn så lenge. Må bli mye enklere å få sykemelde seg for psykiske lidelser, depresjoner uten at legene skal sette sine diskriminerende diagnoser, slik de i dag må dersom man er sykemeldt mer enn 12 uker.

· Et helsevesen som hjelper mennesker til å vinne og bekjempe kriser ved å kartlegge deres følelsesliv og hjelpe dem fremover i tillit, istedenfor å putte i folk piller, sympati og sykdoms tittel slik mye av forståelsen ligger til grunn i dag.

· Kreft er en livsstils sykdom. Hva betyr det? Tanker kan forandre organismen dersom livsviljen er tilstede hos individet for å våge å se og handle utfra nye løsninger på det fastlåste. Gi slipp på hat, bitterhet, avvisning av nære, destruktive tanker, avmakt, osv. Kreft har også med omgivelser, din tro/bevissthetsnivå/tankemønstre, vår tro og miljø å gjøre. Hvis et samfunn skaper mye kreft som ytre frukt, så må dette samfunnet stoppe opp og analysere kreft forståelsen i et mye videre perspektiv enn dagens, det er jo egentlig et mirakel at kroppen overlever mange av dagens behandlingsformer (cellegift etc)

· Vær din egen lege, lytt til ditt indre. Led deg selv videre fremover i livet ditt, gjennom å se hva som er galt foran deg. Modne dine egne følelser og holdninger i åpenhet, toleranse og fremskritt. Bank på de nye dører og nye muligheter åpner seg for deg. Start i dag!

VOLD-KRIMINALITET OG MOBBING:

· Søkelys på hvilken type vold og kriminalitet som praktiseres mot enkeltmennesket allerede fra barnsben av. Rette søkelyset mot at kriminalitet er forårsaket av egen tro/tillit og regjeringens og systemets ledere sin tro/bevissthet. Av de skinnhellige. Et system avslører sannheten og innholdet i tro'en i menneske skjebner.

· Kan ikke ta ting ut av den individuelle sammenheng det skjedde i og samtid for så å skape statistikk. Dette er feil forståelse av hvordan og hvorfor et problem oppstår. Det som skjer, skjer i et bilde i nåtiden. Her og nå forståelsen må styrkes. Dagens kristendomsforståelse korsfester sin egen leder hver eneste dag, og har stengt alle dører for denne profeten inn igjen til jorden, dette skaper full motkraft for alle, og hva er verre enn å tro på å korsfeste sin egen leder hver eneste dag og samtidig være likegyldig til at kirkelederne fortsetter å gjøre dette, mens de samtidig leder en åpenbaringsreligion hvor de sier de venter på tilbakekomsten?, og skolen lærer alle barn/generasjon etter generasjon at det er helt ok at dette får pågå!! Våkn opp, vend om i dag. God påske er god korsfestelse. Er det ok? Er det godt lederskap? Mens Norges ledere skal bekjempe mobbing, diskriminering og annet i eget og alle andre land, men å korsfeste sin egen leder til evig tid er ok, utrolig at så få våkner. Jeg sier dere at dagens kristendomsforståelse er vranglære, som gir lederne av landet og folket full motkraft inntil de vender om! Alt de skal bekjempe øker således.

· De voksne må komme seg videre i sine egne liv fremfor ¨å overvåke og kontrollere hverandre. De voksne må være voksne og se kritisk på det de selv driver med, og bygge ned konkurranse staten med samarbeid og hjelpe hverandre frem ved hjelp til selvhjelps program og tillit.

· Barns rettssikkerhet må i fokus. De har en rettsløs tilstand i hele oppveksten!De utgjør under 20% av befolkningen og er slik prisgitt systemet vi voksne har etablert og leder dem inn i

· Vedtak, kontroll, lover og regler skaper konsekvenser i sannhets innholdet og rettferdigheten av vedtakene deres- Dette må de utøvende myndigheter nå forstå. Selvransakende, begynne med seg selv. Analysere innholdet av de som berøres av det de bestemmer.

· Dobbeltmoralen speiles slik. Det som pågår i det skjulte eller som er samfunnets handlings moral mot hverandre på tross av alle de fine ordene og valgfleskene som serveres. "Du = ditt ukjente jeg som lever bak en mur synliggjort, når mennesker forstår dette vil alle murer falle", heter det i skriften. Har du noen gang hørt en biskop/prest si dette?

Det handler om kulturen inni oss, nasjonens tro/bevissthetsnivå, kulturen og forståelsen til de som lager regler og lover - og folket selv som har valgt disse til å lede dem. Når de blinde leder de blinde faller som kjent begge to i grøften.

· Et sykt samfunn skaper bare mer kriminalitet og sykdom, forurensing - det gir seg selv. Den kriminaliteten media selger aviser på i dag, ta f.eks mobbing på skolen har i alle år eksistert slik. Det er bare at nå settes fokus på det. Slik er det med alt. Det er vi mennesker som kollektivt må løfte frem sannheten, og alle må først og fremst begynne med å leve i troskap og sannhet overfor egne verdier og valg sett i fremtidens perspektiv, og forstå hva vi i Norge er lært opp til å tro. Innholdet i troen din? Reinkarnasjon eller overtro andre har fortalt deg? Hva med å stoppe å korsfeste egen profet/leder slik kristendommens lederskap gjør hver eneste dag og er likegyldige til at de gjør det.

Det har vært meget tøff kultur på skolene i Norge. I det åpne og i det skjulte. Skolene må våkne opp og gjøre noe, elevene har krav på det, og internett må benyttes i undervisningen slik at fleksible opplegg kan etableres på tvers av nasjon, alderstrinn etc..

Få en slutt på mobbingen og den strenge lærer som ribber elevene for selvtillit.Stimuler, fremelsk og verdsett elevene særegenhet og talenter mye mer enn i dag. Alle er vi unike originaler.

· Sette fokus på den mobbingen den store gjør mot den lille, se på den psykiske terroren mange føler seg forfulgt av. Storesøsken gjør mot lillebror.

· Samfunnet avler det vi tror på. Media skaper jo et virkelighets bilde som er sterkt sensurert, mer enn folk aner, og det serveres vold, krim, frykt. Mens program som har med følelseslivene våre å gjøre, eller kjærlighet, da bør vi helst ha det fra Amerika. Vår egen virkelighet i Norge skal stemples privatlivets fred, mens den i praksis er det stikk motsatte av ordet. Det er krigen i de tusen hjem hvor folk må lære å kommunisere, og få frem den nødvendige åpenheten og samarbeidet.

· I fra 30 årene går de fleste menn som kvinner igjennom en ny åndelig renselse/fødsel, hvor andres forventinger brytes ned, og ens egne forventinger vokser frem. Dette er det nye lyset ekteskapet må leses i, og individet må forstås i.

Mange utsetter disse oppgjørene med seg selv og sine omgivelser for lenge.

· Alt som skapes utenfor oss selv, er det som vi påfører våre indre barn også.

Stans grusomme volds og utopiske filmer som forherliger vold mot andre. Få inn informasjon, rådgivning, kjærlighet, engasjement, oppgaver og spenning.

KIRKEN:

· Alt Gud har skapt er i ett. Gud styrer, gud gir oss liv og er den eneste som kan ta liv. Alt styres i en komplett helhet av sannhet. Hvor hver og en av oss har mulighetene til å være kunstnere i våre egne liv og hverdag - i hvilken grad tillater kirken og myndighetene en det i praksis? Forandringer inni oss, skjer gjennom å foreta ytre forandringer i handling og vice versa. Verden styres komplett helhet mellom indre og ytre krefter som speil for avsløring, vekst. Hvor sannheten om lykken i det de skinnhellige gjør, ikke hva de sier speilet i konsekvensene for folkene som faller utenfor i kriminalitet, sykdom, fattigdom, krig, konflikter, vold.

Vi har med vår frie vilje en åndelig dimensjon inni oss og i alle tingene rundt oss som daglig utfordrer oss for vekst, opplysning og treenighet mellom kvinne, mann og barn skal gjennom livet utvikles og forstås helhetlig som energi uttrykk, bilder og åndelig gjennom å finne et praktisk og handlingsrettet utrykk. Man skal gjennom livet bli allsidig og helhetlig for å oppnå indre lykke og gjennom kjærligheten få energiene til å strømme fritt mellom oss. Det blir man gjennom å praktisere nestekjærlighet og studere bibelens reelle budskap i opposisjon mot maktens tinde. I dag er det stor forskjell mellom ord, toleranse og gjerning fra kirkelige hold og makt utøvere..

· Det er kun en Gud, en magisk guddommelig kraft som gjennomstrømmer alt på jorden. En moder jord, og en fader sol, og kraften gjennom åndens aspekt. 6 milliarder forskjellige mennesker i år 2000, som er speil, frigjørere, bevisstgjørere og opplysere for hverandres indre landskap og indre betingelser. Utfordringene og komplikasjonene ser man utenfor en selv her og nå.

Lovverkets trosinnhold skaper flere og flere offer, inntil de blir felt av at folket reiser seg kollektivt og krever nye spilleregler. Med hvilken rett stenger de ansvarlige i Norges kirke og lederskap meg og mitt kall/min unike innsikt ute, med nulltoleranse og null dialog? Hva slags pensum og fasit kan få de til å gjøre noe slikt i vår tid? Konsekvensene er full motkraft for nasjonens lederskap. Ofte må mennesker erfare udugeligheten, ugudeligheten og livsløgnene og folke bedragene fra lederne i landet selv på egen kropp for å engasjere seg i den smerte som ikke rammer en selv. Systemet må som det gjør i dag virkelig få vise menneskene sin udugelighet, sine løgner og hvilke frykt styrte grådighets filosofier de er styrt gjennom, med "Penger og anerkjennelse og lydighet overfor systemet og pengene som deres Gud, fremfor å følge, foredle og forstå det guddommelige budskapet i ens indre stemmer, indre guiding. Da må man i det ytre selvsagt se forskjell på hva som er rett og galt.

· Få inn ny forståelse for at den egentlige åndelige fødsel/dåp skjer i voksen alder, en overgang og skifte fra et liv bygd på andres forventinger, til ditt eget liv. Det var Jesu budskap som ikke kirken kommuniserer! Før dette var alle som barn å regne, ble sagt på Jesu tid. Når det nye kom måtte man gå inn i det nye med åpenhet og nygjerrighet som et barn står det i skiften. Kirken sier lite om dette til de troende. Prosessen skjer individuelt og forskjellig tid fra menneske til menneske, men svært mange i alderen 28 til 35 år, og 56 til 63 år. Finn ditt tidspunkt for når din voksen dåp kan finne sted. Du skal bli født på ny i ånd i det livet du lever, visste du det? For de aller fleste mennesker skjer dette etter at du er 30 år gammel og har sett den første sirkel skissen til ditt liv.

Guds rike er i deg og for dine øyne. Himmelriket er mellom oss til enhver tid. Svaret er global sjel og reinkarnasjon siden tidenes morgen. Troens bevissthetsnivå skaper frukt hver dag så alle skal bli mer bevisst hvor vi ledes av de man tror på, og hvor en selv står i sin egen tro og bevissthetsnivå. Alle barn/sjeler er helt unike, likeverdige og er perfekte i Gud bilde, ingen er født i skyld eller skam slik kirken har stått for i så mange år. Synd kom inn i verden når man forfalsker virkeligheten. Hvor mange voksne og konfirmanter tenker over hva de egentlig automatisk må og "confirmer", tror på?, der de fleste taust bekrefter dåpen, og med den en trosbekjennelse som er vranglære, og må endres snarest mulig. Der alle som kaller seg kristne skulle konfrontere de skriftlærde/biskopene/prestene med den læren jeg her gir deg. Hvordan premieres de elevene, som stiller kirken de vanskelige spørsmålene, og som konfronterer de med at det ikke er ok å korsfeste sin egen leder hver dag slik dagens tro gjør, fremfor å åpne ens sinn og lære for reinkarnasjon, alle sjeler tilbake til jorden, liv etter liv. Dagens tro gir full motkraft for den kirkelige, politiske ledelse og de som tror på disse! Det handler i all hovedsak om det kollektive og det individuelle bevissthetsnivå for hver enkelt sjel til enhver tid, samt Karma/Dharma. Alt som ikke er løst, vil alltid møte oss personlig, familiært, nasjonalt,kollektivt/internasjonalt inntil vi har løst det korrekt. Fordi vi MÅ løse det korrekt i kjærlighet, sannhet og rett forståelse. Reinkarnasjon er rett innsikt, den gangen som nå! Justismordet på Jesu sjel er uløst, og skaper full motkraft for hele verden. Inntil verdens og kirkelederne snur og lytter til mitt klare budskap, hvor et av mine tidligere liv har vært som Jesus. Vi har alle en sjel og mange liv. Verden må nå en gang for alle komme i orden i forhold til sin kristne tro! Det er hva vår tid handler om, og hva de som nå er 40 og 50 år gamle har som hovedansvar og oppgave å få verden til å forstå, slik at de unge ledes rett, og de gamle skal inn igjen på jorden som unge hele tiden. Så her er det bare vinn/vinn for alle, og 100% egenansvarsutvikling.

· Kirken er statens forlengende arm for makt over enkeltmennesket. Kirken praktiserer ikke selv de ti bud, og støter andre mennesker ut fordi de har en annen seksuell legning, åndelig syn eller menneskelig holdning. Kirken er noe av det mest fordømmende og ensrettede som er bygd opp stikk i strid med det kristelige budskap fra opprinnelsen. Kirken praktiserer dobbeltmoral - Det er langt mellom teori og praksis. Kirken har liten innsikt i at det menneskene presenterer avslører hvor samfunns utviklingen er på vei i det sporet utviklingen styres av de som sitter med makten og kappene. Kirken er blitt brukt til å undertrykke indvidets særegne talenter og personlighet og stenger ute sin egen profet tilbake på jorden som menneske/menneskesønnen i dagens trosbekjennelse og Bibeltolkning. Er kristendommen en åpenbaringsreligion? Hvor skal da profeten igjen komme til jorden? Annet enn da som den gangen gjennom en kvinne, som igjen må skape det barnet med en mann. Egentlig ganske enkelt å forstå for de som vil innse at dette er den korrekte tolkningen av Jesu ord og lære. Den norske Kirke, og kirkene globalt korsfester Jesu sjel hver eneste dag inntil de vender om og tar i mot det nye evangeliet, budskapet som jeg representerer. Sett profeten fri og bare slik kan Kirken komme i rett forhold til Gud og jorden bli det paradiset vi alle ønsker jorden skal være.

· Kirken og staten skal være to helt atskilte aktører. Men man ka aldri skille seg fra at det blir som man tror, så å begynne med seg selv og ens tro er det aller viktigste for indre fred og sanne lykke. Hvor kirken skal forsvare individet, etikk og moral, folkeopplysning opp mot staten, og i særlig grad lege og psykiatri standen. Det råder fremdeles et samrøre mellom makten her, og en blind selvrettferdighets forståelse preget av forhåndsdømming, eie, dømme og havesyke, mens de feilaktig fremstår som åpne og demokratiske.

Å vise følelser åpenlyst må være helt naturlig og lovlig - I dag står psykiaterne klar med sprøyte, trusler, forhåndsdømming og tvangsinleggelser overfor de som er politisk ukorrekt eller åndelig modige. Slik kan vi ikke ha det i Norge.

· Frukten vi leser om hver dag, gjerningene (gjerningsmann/offer) og de menneskene samfunnet utvikler og miljøet er alle signaler om hvor kjærligheten og sannheten er på vei. Hva som blir gjort mot det ukjente jeg i den rådende tro og bevissthet fra de som leder kirken og nasjonen. Gud viser alt åpent, nakent, direkte hele tiden, handler om synkronisme. Og tenk deg om - det kunne vel egentlig aldri vært annerledes når alt er ett i Guds bilde?

· Må få en ny definisjon av hvem som er kristne, i alle tider så har de kristne vært fulle av fordommer og jantelov mot annerledes tenkende barn, ungdom og voksne. Satt opp en masse kriterier for politisk korrekthet og karakterer som har gått på å undertrykke andre grupper. De som kaller seg kristne har i alle år lagt seg i krig med det okkulte, selv utviklende, new age og spirituelle. Derfor føler så veldig få seg hjemme i begrepet å være en kristen. Jesus var en new age, menneskesønnen, Guds sanne profet, den sjel som er kapteinen på skipet hvor vi alle er i den samme båten, han var en stand up talsmann som nådeløst ble korsfestet, hånet av sitt eget folk, folket i Palestina på Jesu tid, Pontius Pilatus ville sette Jesu sjel fri. Folket ropte "korsfest! Korsfest! og intet annet selv om kirken ynder å gjøre Jesus til noe annet og et redskap for å slå, undertrykke, kuste og kue barn og annerledes tenkende sinn. De samme barna som Jesus i følge Bibelen sa: La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke...Jeg sier deg: Det helt sentrale i Jesu budskap var at du skal gjennom to fødsler i livet ditt, en fysisk og en åndelig, samt at profeten/Jesu sjel skal komme tilbake på jorden igjen når tiden er inne for det. Å være kristen betyr at man venter på Jesu sjel tilbake på jorden. Intet annet. Så hvor mange er egentlig kristne i verden/Norge? Og når Jesu sjel kommer tilbake til jorden så må selvsagt Kirken åpne døren for reinkarnasjon, den samme døren de troende den gangen stengte for å etablere en fake jomfrufødsel, en fake nattverd, et fake fysisk himmelrike i sin og Paulus (Paulus var ukjent for Jesus og av Jesu verste fiende, den falske trollmannen og strengeste fariseer Paulus ble troverdigheten med sine syner på dette fysiske overjordiske riket) en overtro i en tid alle trodde på slikt for nær 2000 år siden. På denne tiden trodde man feilaktig at jorden var flat og at alle planetene gikk rundt jorda.

Kristen er et ord som er skam og skyld belagt. Nå må dette begrepet få et nytt innhold, nye visjoner. De kristne skulle anerkjenne astrologi, new age og de evangelier de har utstøtt, som Filip og Thomas evangeliet m.fl.

· Må styrke toleransen for å forstå det åndelige flerkulturelle og være villig til å integrere nye farger og ritualer inn i det kristne budskapet.

· Er Norge tjent med en statsminister Jens Stoltenberg som fremstår som en kamelon ikke tror på Gud? Er Norge tjent med et monarki som ikke tror på og undergraver ekteskapet? Er Norge tjent med en statsminister Kjell Magne Bondevik som på 80 tallet tok fra Helge Hognestad retten til å være prest i den norske kirke, og i de siste årene har blitt ekspert i å svelge kameler, og skjule sannheten for folket? Hvor troende er egentlig Bondevik, eller er han en kristen full av gamle konservative fordommer?

· Få, men klare bud på vegne av individet må være en plattform.

· Lover, regler er døde budskap - Vi må orientere oss i forhold til her og nå tiden. Ikke i forhold til å skape en selvrettferdig rettferdighet i forhold til fortidens lover og regler.

Bibelen er en såkalt tidløs bok, et brennpunkt i historien og som alle troende venter på tilbake på jorden. Guds sanne profet/sjel fra alfa til omega, som ble forrådt av sine egne og drept av sine egne politiske og religiøse ledere, fordi han kjempet for rettferdighet, sannhet og nytenkning i den tiden han levde den gang. Jesus var en av oss, satte ord på det som folk slet med inni seg, han var født av mennesker. Vi må nå ta et oppgjør med alle dogmene og mytene som kirken har skapt. Svaret er klinkende klart: REINKARNASJON for alle sjeler! En sjel, mange liv. Dette er hva vår tid handler om, derfor er vi samlet her på jorden i denne tiden, for å løse dette en gang for alle.

Uansett så lever de som lever nå nærmere sannheten og virkelighets gordiske knuter enn det som dødt står skrevet i en bok. Vi er her i øyeblikket for å gjøre noe her og nå for å bringe verden videre fremover. Den jorden vi lever på, er den vi skal foredle og gjøre til vårt rike, som da vil speile sunnheten og kjærligheten i vårt indre rike. Riket og frigjøringen ligger inni oss alle. Det er bare oss selv vi til syvende og sist kan foredle og forandre. Ved så fort som mulig å komme i orden i forhold til vår tro.

· Å faste handler om å mestre og endre egne begjær, grådighet og egoisme. Opparbeide selvaktelse og viljestyrke. Med barnet inni en og utenfor en selv i forsetet. Barnet er nærmest den åndelige og guddommelig kilden. De er våre guider, vi må ta de mye mer på alvor.

· Nye sanger, salmer og ritualer inn i kirken.

· Ethvert menneske kan utvikle healingkraft, dersom åpenheten, viljen og trenings iveren er til stede. Alle har tilgang til den guddommelige kraften som gjennomstrømmer oss alle.

· Kirkene skal være fulle ellers forteller det om utviklingens klare bane. Musikk, poesi, og budskap, nyskapning, hører sammen. Man trenger ikke å gå i en kirke å besøke for å være troende, man kan like gjerne skape seg sitt tempel i naturen, i sitt eget indre/meditasjon, eller eget tempel i sitt eget hjem og andre aktuelle løsninger. Gud er nær deg hele tiden. Guds rike er i deg og for dine øyne. Et barn er ikke født i synd og skam slik kirken mener det, heller ikke når det er født utenfor ekteskap. Alle er likeverdige skapt i Guds bilde.

· Kirken må innse at de mennesker og konflikter samfunnet skaper, speiler en sannhet om hva kirken og støtteapparatet skaper mer og mer av gjennom de regler og den menneske forståelsen de legger til grunn i utdanning, moral, etikk og sin statsstyring.

· Å passivt sitte å be til en høyere makt er nytteløst, vi er her for å skape selv gjennom fellesskapet, folde hverandres hender og sette kjærligheten og troen vår inn i det rette perspektiv! Bryte ned fordommer og fremmedfrykt. Husk sjelen er global. Alle må begynne med seg selv først, person, nasjon, familie.

Meditere, yoga, astrologi og visualisere, new age er begrep/redskap vi må få inn i kristendoms faget/livssynsfaget.

· Kirken har en utrolig makt og kirken må utvikle toleranse for hva den putter inn i av allsidighet, åndelig søken og fleksibilitet. Hva vil folket ha i kirken?

· Ingen kan overbevises med makt og overgrep, kun gjennom et kjærlig tilbud om å gå denne nye selvutviklings vei og tålmodighet er det mulig.

· Vi må få en ny åpen valgordning i kirken. I dag er det her russiske tilstander i ytringsfrihet og muligheten til å påvirke hvem som er de sanne rettledere til det Guddommelige.

· På frukten/nyhetene hver dag skal vi avsløre om vi ledes rett eller feil av de som leder troen vår. Ser det bra ut, eller er det de blinde som leder de blinde? I lys av karma, forholdet mellom årsak og virkning - Sjelens aspekt, kan ting ses og forstås annerledes. Reinkarnasjon forteller alt om at du ikke skal tåle så inderlig vel den smerte, lidelse som ikke rammer deg selv, for i ditt neste liv aner du lite om din livs vei til innsikt og opplysning. Alle har sin særegne oppgave i Guds bilde, globalt som nasjonalt. Reinkarnasjon gir alt en dypere mening, og en evighets dimensjon ved livet som gjør at alt man gjør for å styrke individet og barndommen er en reell investering i samtiden som ens egen fremtid. Kristendommen som åpenbaringsreligion. Rett reinkarnasjons og Guds/profet og hellige ånds, samt talent forståelse

· Hva slags kristendom er det å drepe og bombe folk med en annen oppfatning, inn i vestens egen såkalte "engle rene" samvittighet, med "FN englene", "NATO englene", "EU englene". Når skal de endre denne makt og krigsforståelsen og bli troende, selvransakende, respektere forskjellene og og begynne med seg selv først? Endre innholdet og forståelsen i din egen tro og nasjon først, før du krever endring fra andre. Jesus sa: Du er ditt ukjente jeg, som lever bak en mur synliggjort. Når mennesker forstår dette vil alle murer falle!! Jeg kan forklare dette så verden våkner og starter reisen for evig fred og samhandling på hele vår unike, vakre jordklode. Følg meg og ekspedisjonen POLROGER videre på: pilkoss.no. 42 wake up calls.

NASJONALT!

· Begynn med oss selv, innholdet i vår egen tro først og fremst, før vi anklager andre. Ta oppvasken i vårt eget land. Alle land, personer, familier må begynne med seg selv først og ta de smertefulle oppgjørene, nødvendige endringene og vanskelige samtalene her, før de skal frelse alle andre. Kom i orden i forhold til innholdet i din tro, for det blir hele tiden som du tror (for eller mot deg)

Det vi tror på vokser og vokser, til det en dag sprekker dersom det er bygd opp på livsløgn og folke bedrag.

· Ytringsfrihet i fokus - Snakke om egen fortid, oppvekst fritt for alle. Det skal være umulig å injuriere sannheten.

· Haakon Magnus vil i år 2000 være som en av alle oss andre. På mange måter er dette korrekt, fordi alle er likeverdige i Guds bilde. Dermed faller mye av vitsen med Deres Kongelige høyhet vekk?, og Monarkiets form og oppgaver bør tilpasses dette i sin nåværende form og innhold. Så kongehus og folket får innfridd sine ønsker og forventinger. Folket må gi kongen det kongen fortjener.

Ingen skal kunne arve et nasjonalt lederskap i kraft av det andre har bygd opp, det er noe man må gjøre seg fortjent til gjennom det man står for, valgt av folket, men demokratiets form må moderniseres mye, surdeigen, det enorme byråkratiet og supperådet vi vitner i dag må effektiviseres mye!, og systemet trenger hjelp utenfra for å våkne opp og gjøre endringene.

· Produsenter, transportører må pålegges å betale for de miljø, helseskader og sosiale kostnader som de forårsaker.

· Kutte vesentlig i dagens embetsverk som i år 2001 består av over 2500 mennesker.

· Fjerne den amerikaniserte virkelighets forståelsen og tabloidisert styrte ytringsfriheten. Fremme folkets meninger slik livet fortoner seg i praksis. Folk må oppfordres fra å leve på overflaten til å bli kjent med og bygge opp sin selvtillit innenfra. Det norske og verdens oljeeventyr har gjort det mulig for det norske folk og store deler av jordens befolkning til å kunne jobbe med selvutvikling, egen lykke, helhet og sann lykke. Dette vil gjøre folket rikere. Norske folk trenger ikke jobbe kun for mat, forplantning og overlevelse slik det har vært i generasjoner, og fremdeles er i mange land. Husk at Norge faktisk var et av Europas fattigste land før oljeeventyret kom til Norge i 1965/1969!

Mye mer fakta, opplysning, informasjon, kurs, seminar på fjernsynet.

· Få frem i søkelyset det positive, men også avhengighets aspektene i spill/gambling og viktigheten av å forstå at det beste i livet faktisk er gratis.

· Ingen skal kunne pålegge fremtidige økonomiske enorme gjeldsbyrder, forpliktelser på kommende generasjoner, isåfall må det være satt av penger til indekning av disse forpliktelser, ellers er det ran av neste generasjons handlefrihet.

· Først og fremst må vi ta vår egen bakgård og oppvask her hjemme før vi kan lære alle andre hvordan de skal gjøre ting - ellers møter vi bare dobbeltmoralens speil. Hovmod står for fall.

· Fjerne mange av de kunstige tilsetningsstoffer på sikt. Rendyrke naturens økologiske prinsipper. På sikt vil da prisene gå ned, og utviklingen vil være av bærekraftig og solid kaliber. Alle disse prognosene og undersøkelsene som foretas, og måneder senere viser det seg at de tok helt feil og pengene har de tjent, intet ansvar - bare underholdning og likegyldighet!

· Respekt for dyrene våre. La oss treffe dyr i skogen. Det er det sosiale og natur opplevelsene de fleste egentlig er ute etter. Gå på foto jakt, og les livet ditt i dine omgivelser. Alt rundt deg har verdi, iakta som et barn, naturen er en gratis oase for oss alle.

· Kontroll og overvåk alle andre enn deg selv samfunnet må snus. Staten får andre private som offentlige til å utøve den makten og de reglene den vedtar ofte på en blind måte. Problemet oppstår når folket ikke våger å si nei til å utføre oppgaver som blir pålagt dem ovenfra og ned på tross av det de ser at de gjør mot mennesket.

· Det må skilles klart mellom hvilke verdier som er og alltid skal være på offentliges hender, og hvilke verdier som skal privatiseres. I dag privatiserer staten for å privatisere først når de ser at de ikke klarer å løse oppgavene tilfredsstillende, dette kan kalles ansvarsfraskrivelse.

Strøm skulle aldri vært privatisert bort. Det skulle vært på folkets hender, ikke på børs.

Det skulle være en av statens hovedoppgaver.

· Nå er det vel nok kjøpesenter?, mislykkede bro prosjekter, grådige vei utvidelser, prestisje prosjekter. Snart kommer kjøpesenter på internett, hva da ?

· Vi trenger fysisk aktivitet i frisk luft sammen med barna våre og tid til alternative fellesskaps kilder. Kommunikasjon med barn og ungdom ikke pekefinger.

· Forstå og respektere at det er grenser for hvor vi skal forske, og statens eksperter kan tillate seg å gjøre. Vi må forske i riktige retninger, på lag med natur prinsipper og kjærligheten, ikke i krig.

· Redusere skatt på arbeide.

· Skape et fredskorps, fremfor militære styrker eller enda mer frykt styrt overvåkning i dette samfunnet. Et års militærtjeneste kan bygges opp helt annerledes. Trening i å bryte ned fordommer, knuse myter, engasjere seg politisk, lære eldre, ta vare på de verdifulle ressursene uansett alder.

Å jobbe med barn, miljø, forurensing, gjenvinning. Det er å skolere et menneske allsidig i de nærmeste oppgavene som møter en. Krig er skapt av angst fulle stats koalisjoner med mennesker som iskaldt kjøper andre mennesker til å rydde opp i konsekvensene, og ta ansvaret for hva de selv har forårsaket og vokte deres egen trygge posisjon. Hva løser vold? Tvert imot vold avler vold, og overgripere i krigssituasjoner er drap, voldtekt og overgrep. Skyter forsvarsløse barn, hvordan tjener krig fremtiden? Krig i det ytre er krig i vårt indre, mellom trosretningene og Gud får ikke hjulet til å snurre! Det opplagte hjulet er og har alltid vært reinkarnasjon. Jeg vil forklare dette.

· Hva kan egentlig stoppe nasjonalismen annet enn å tro på at enhver forandring begynner ved å ta tak i seg selv og handle lokalt? Åpner vi opp for mangfoldet, grensesprengende inni oss, så tar vi åpent i mot i det ytre også.

· Fattigdommen på alvor, gjennom å kartlegge vår egen hverdags fattigdom, hva utviklingen går på bekostning av. Vår tro, er innholdet i troen rikt eller fattig. Er det rikt å tro på å korsfeste sin egen profet/leder på jorden hver eneste dag, eller tror du det skaper mer og mer fattigdom og elendighet? Den indre fattigdommen og tilstanden i det indre miljøet speiles i det ytre. Lovverket, vår tro/bevissthetsnivå skaper frukt/ofre hele veien. Det er nasjonenslederskap sin tro og ledelse, samt din tro, som skaper mye av rikdom som den fattigdommmen som omgir oss. Det svulmende byråkratiet, som skal passe på alle de som forsøker å utvikle og skape kveler menneskers initiativ og selvråderett, det skal vel ikke være slik? Dagens demokrati er et skinndemokrati hvor lokaldemokratiet er handlingslammet, og for velgerne betyr det snart ingenting hvilket parti man stemmer på, for alle farger sitter overalt og det er blitt en smal elite på toppen overalt i byråkartiet, disse er mest opptatt av egne goder. Endringene regjering og stortingspolitikere lover uteblir for det meste. (det blir som regel bare verre og verre isteden, dette igjen skaper flere og fler arbeidsplasser og komiteer osv... Surdeigen bare vokser) Det er i virkeligheten departementene som styrer, der sitter mange av de samme årevis. Regjeringen flytter faktisk bare på noen få prosent av BNP, og bedriver slik et spill for galleriet (muppetshow). Over 92% går til det samme som året før. Så hvor mye kan egentlig en stemme i et slikt demokrati forandre? Her må det tas en innhold og styringsdebatt. Vi må få nytt innhold i nye sekker også her.

· Vil stimulere økologisk landbruk, villlaks, åpne opp de vakre fossefallene som nå er lagt i rør, ikke drenere bort naturens naturlige kretsløp i egen egoisme slik det er blitt gjort i dag, med tørrlagte elver, syk fisk og foruroligende Radon konsentrasjoner i vårt eget drikkevann fordi en grådig stat bygger nådeløse kraftverk hinsides enhver fornuft.

· Solenergi, vindkraft er den aller viktigste energikilden som vi må satse maksimalt på.

· Vil reduserer antall kraftverk, se svært kritisk på statens grådighet på naturressursene.

· Avvikle all atomkraft.

INTERNASJONALT:

· Samarbeid over grensene er en selvfølge, men EU stinker av dobbeltmoral satt i system.

Nei til EU og EURO i ord og handling! Det er et byråkrat og lobby styrt spill for galleriet. En surdeig. Verden består i år 2001 av over 6 milliarder mennesker. Det er mangfoldet, lokalmiljøene, vi må prioritere få til å blomstre og ta vare på. Ikke skape en handlingslammet politisk maktblokk som er best på å skape "ku galskap og skrapesyke".Vi må opparbeide en sterk og ansvarlig posisjon utenfor EU og kjempe for det lokale selvstyre. Være en bidragsyter til å bryte ned murene mellom Eu og resten av verden. Disse handlingslammende komiteene prater, prater og skaper større og større papir og referat hauger. FOR HVEM? Til hvilken nytte? Hvorfor består verden av mangfoldet i språk og dialekter hvis ikke det nettopp er en mening i at vi er forskjellige, underveis på våre individuelle reiser alle sammen. Eu trengner en nasjon som er et forbilde. Norge kan bli det!

Nytter ikke at andre skal bestemme over andre borgere, og opphøye seg selv. Det blir hykleriets og dobbeltmoralens speil. Hvor det de peker på, er det de trenger å forstå selvransakende som konfronterende opp mot det gjeldende lovverk/politikerne og tros innholdets ledere.

· Sett frihets, natur og menneskerettighets forkjemperne fri, også de må vite at det blir som de tror. Så gå til troen først.

· Jens Stoltenbergs, Russlands filosofi år 2000 er blindhet! Ytringsfriheten i Russland har full sensur. Etnisk utrensking mot Tsjetzenere. Barn i Russland er rettsløse på alle måter. Nå er det avslørt en grusom pedofili ring med hovedsete i Russland. Jens Stoltenberg later som ingnenting og mener forholdet er blitt bedre mellom Norge og Russland enn noengang som en følge av den fatale tragedien med Kursk. Fremfor å rette fokus på at det ligger en tikkende atombombe få mil fra norske grensen, og nå ligger Kursk midt i det norske matfatet, der fiskeyngelen vår er....Men Jens han gliser. Kursk ulykken skjedde på årsdagen for solformørkelsen den 11/8-1999.

· Hvorfor skal Gro Harlem Brundtland lede Verdens helse organisasjon på 90 tallet? Vi vet hvillke enorme problemer hun har latt Norge stå igjen med etter seg. Hennes visjoner tjener ikke verdens helse. I Norge skapes det syke, trygdede, 1.2 millioner utdefinerte mottakere, og en offentlig sektor på over 55% av arbeidsstokken. Gro, Jens og Jaglands politikk dreper det private initiativet hos folk, og skaper klienter, mer pille, diagnose og mer sykdom.

Vaksiner fra aborterte fostre er og blir reinspikka galskap uansett hva Gro og hennes embetsmenn sier og mener!

· Vi lever ikke i fredstid nå, det har aldri vært så mange kriger, og vi ser dem passivt på TV. Krigen mot terror er den tredje verdenskrig, det har de som leder den ennå ikke forstått.

Det betyr at vi ser, vet og ikke har lov til å snu oss bort. Likevel likegyldigheten rår.

Siden 1994 har verdens ledere gått til krig mot selve skaperverket. Verden er i full krig mot Gud og det ukjente jeg, samt innholdet i profetforståelsen. Synlig i overkjøring av budbringere for nødvendig endringer, overkjøring av barns rettigheter tross opplysthet, kloning, rasehygienisk tenkning, livsfarlige medisiner, AIDS, familiens forfall, tvangsinleggelser, gen manipulering, mikroinjektioner, forskning på aborterte fostre, genom kartlegging, krigføring i Europas Bakgård. Gro's kyniske næringslivs offensiv med børs foran alter, atomulykker, underjordiske atomprøve sprengning, WTO, siden 1994

Det er de politiske lederne som leker og har opphøyd seg selv til Gud og mammons troløshet, grådighet, egoisme, manglende verdisyn og likegyldighet mot Guds kraft vi nå ser utspille seg. Synlig i miljø og naturkatastrofer i sykdom, og at bærebjelker som kjærligheten og ekteskapet forsøkes overkjørt, samt at kommende generasjoner er utdefinert fra boligmarkedet og gjort til gjeldsslaver før de har begynt å etablere sine liv. En utvikling som altså tar strupetak på egne barn! Barna betaler prisen for de voksnes egoisme og uansvarlighet.

Mennesket er ingen mangel eller feilvare!, alle er underveis med sin sjel/bevissthetsnivå på vei til fullkommen bevissthet

· Krig i vårt ytre skyldes militær kynisme. Handler egentlig om frykt og redsler for det fremmede og ukjente. Krig kommer når ikke regjeringer er lydhøre og ikke endrer kurs i henhold til utviklingen fra folket og endrer innholdet i sin tro. 2 Verdenskrig deltok Norge i på sin måte. Norges holdninger den gang var å lobotomere sinnslidende, kunstere og annerledestenkende. Norge startet i det skjulte å selge tungtvann til staten Israel. Alt innenfor husets fire vegger var tabu. Mobbing av barn utenfor ekteskapet, tvangsstrilisering av tatere. Arbeidskolonier på Bastøy med vanskeligstilte gutter. Dette var rene konsentrasjonsleiren mot barnesinn, alt helt frem til 1970 når oljen kom til Norge. Norge må først og fremst ta en omfattende nasjonal selvransakelse. i dagens rådende tro/kristendomsforståelse korsfester kirkens lederskap og dermed folket de leder sin profet hver eneste dag, mens de fremstår som om de venter med åpen dør? Dette bedrag og denne kriminalitet mot profetens sjel tilbake på jorden skaper full motkraft.

· Ja til en forståelse hvor vesten bare ved selvransakelse og modellerende moralske holdninger kan sette en stopper for all falskhet og løgn som dagens dobbelt moraliserende "spill for galleriet" politikk bærer preg av. Vesten kan ikke kjøpe seg fri fra den tredje verdens problemer, naturens ubalanse, opprør fra en maktesløs grasrot og egne "borgerkriger". Det er noe fundamentalt galt med forståelsen for at det er oss selv og vårt eget system og modeller vi må endre samtidig som vi peker på andre. Hver og en må ta en oppvask i sitt eget liv og lokalmiljøet og stille seg spørsmålet om hvorvidt vi er her for å pleie oss selv eller for å gjøre det lettere for neste generasjon? Når ditt neste liv består i at du skal begynne som barn igjen på jorden igjen og igjen. Gjorde du virkelig alt du kunne før du døde/forlot kroppen din? Hva ønsker du da å møte i samfunnet? Du lever nå, og kan være med på å forandre og påvirke, i dette perspektivet gis livet et mye større og medansvarlig aspekt med ansvarsbevissthet.

· Må gjøre det mulig å bli profet i eget land, uten at man blir ansett som spedalsk, landsforræder fordi om man er en budbringer av det nye og avdekker sannheten opp mot maktens tinde, og kler av maktens livsløgner, tro, dobbeltmoral og hykleri.

· Klare handlinger og holdninger til internasjonale overgrep og overtramp på dyr og menneskerettighetene. Si sannheten, men også begynne med seg selv selvransakende. Hvorfor denne frukten i det ytre nå? Handlinger som stiller regjeringer til ansvar for forandring. Vi må se hva folk stemples som opprørere mot før vi dømmer hvem som egentlig er de kriminelle....Hvilken hygge er det i et overvåk og pek på hverandre samfunn for å tilfredsstille naboen istedenfor å bli kjent med hvorfor møtte dette problemet meg? Hva skal jeg lære av dette i menneskelige egenskaper?/min tro?

· Vi må skape en måte å få sagt vår mening på som gjør at enkeltmenneskene finner det bryet verdt å stille opp og markere sitt syn.. I dag er det fjern kontroll og avmakt i en stress styrt hverdag, en karusell som bare går fortere og fortere. Nye arena'er for opplysning og oppvåkning.

· Gro's næringslivs offensiv på 1990 tallet, som dør åpner er en skandale, hvor hun lar børs gå foran alter i enhver henseende og må stoppes. Dette er ikke i det norske folkets, barnas, eller fremtidens interesse. Gro får penger fra olje og natur og skulle brukt sin posisjon til å forsvare disse ressursene, samt menneskerettighetene, for det er handlingen som skaper konsekvenser. Så skal vi være med å dele profitten, har vi også en del av ansvaret for konsekvensene. Kinas politiske menneskeundertrykkende politikk til fordel for økonomisk vekst må konfronteres fra en hel verden! Men også se på våre egne modeller først, fungere de godt nok? Ett barns politikk er å innføre kvoter på menneskeverdet. Vi får håpe denne ett barns politikk endres senere. Men uansett hva man ser og peker på så må andre nasjoner også først og fremst feie for sin egen tros/trosinnhold/ barne og familiepolitikk. Hvilken holdning og forståelse legger den til grunn? I Norge har vi en 1.4 barns politikk styrt gjenom de økonomiske rammebetingelser. Det tar seg bedre ut enn å si det rett ut som Kina, gjør det ved at de inrømmer å føre en ett barns poltikk.

Gro får komme hjem og gjøre det arbeidet hun dro fra. Oppvasken i Norge, den står og venter på henne og Torbjørn Jagland. En tikkende bombe... Skoler, barn, barnefamilier, et splittet folk og sykehus som skriker etter ansvarlighet og nytenkning så folk blir friske og holder seg friske! Det er kirkens vranglære/tro, media redaktørenes sensur i samrøre med politiske og kirkelige ledere, arbeiderpartiets og monarkiets folkebedrag vi nå alle avslører! Det avler og utvikler mer fattigdom og millionærer med et klasseskille Norge aldri har sett maken til tidligere! A og B lag. Gro, Jens og Jagland kaller det de står for sosialdemokrati - Det er også løgn. For hvem er det demokrati, for eliten på toppene, som slik selv sørger for å sitte trygt og verne egne posisjoner. Hvorfor skal det fortsette slik?

Illusjonen om at noe utenfor oss selv skulle gi oss trygghet og lykke - spør dagens pensjonister, som i 2001 til de grader føler seg sveket av sine politiske ledere. Den høye prisen mange eldre får i boligmarkedet redder mange fra å måtte ta oppgjør med det politiske systemet.

· Frankrikes atomprøvesprengninger i 95/96 må en verden stoppe kollektivt! Ellers fungerer ikke FN og NATO slik de skal!!! Mens Frankrike nå skal få lov til å prøve skyte sin foreløpig siste atombombe i et naturparadis så snakker de flotte herrer i store vyer om at vi må forby atomvåpen.....Samtidig med at vi nekter andre må vi rydde opp i egne bakgårder, slik at det ikke er et dobbeltmoralens speil vi møter....

Det gjelder alt vi peker på hos andre. Først må vi ha ren bakgård selv.

· Solidarisk handel - Bry deg om historien bak produktet du kjøper. Hvor kommer det fra, hvordan produsert. Men også hvilke alternativ har de menneskene som bor og jobber der? Hva inneholder det? Handel og forretningsdrift må ledsages av samvittighet- Informasjon, engasjement, opplysning. Er det du kjøper til nytte for de fattige og svake, for de kommende barn og generasjoner? Hvorfor trenger fremtiden disse produktene?

Kan ikke som i dag flytte dit det er størst skattefordeler, eller andre irrasjonelle gruner for plassering av kapital, da må man gjøre noe med skattetrykket i det landet man lever i på vegne av alle borgerne. Dagens flytting av produksjon dit den faller billigst undergraver eget system, og skaper forskjeller i fattige land. Rydd opp i eget land, bygg Norge sterkt og korrekt fungerende i tros innhold og retning fra lederskapet først og fremst.

Må i slike regnestykker ta med de sosiale kostnadene ved flytting, i dag overlater man til det offentlige å betale for slike virkninger av tiltakene, mener Kåre Willoch.

Stordrift stimuleres. Skattefritaket kommer de mest hemningsløse til gode, slik viner de over de andre med mer effektiv verdiskapning. Slipper ofte å betale for miljøskadene og forurensingen.

· De globale store firmaene får i mange tilfeller større forvaltningskapital enn nasjoners BNP, slik blir dette stater i staten med enorm makt.

Uansett slik er det med alle og alt vi støtter, kjøper av, alt dette blir bare større og større. Derfor må etikk og moral inn i handelen.

· Vi må først rydde opp og ta oppvasken hjemme i vårt eget land, før vi har noe som helst å lære andre! Vi har også vår egen økende kynisk våpenhandel og våpenproduksjon med tette relasjoner mellom stat og næringsliv. Dette er uholdbare tilstander! Våkn opp i tide det norske folk!

Stopp våpen produsentene - vil vi ha konkurranse og krig, eller vil vi flytte grensene i samarbeid og kjærlighet gjennom å bryte ned egne fordommer, invitere hverandre, bygge nytt landskap mellom oss? Skap fred og kommunikasjons produsenter! Nei til atomvåpen Forby all produksjon av krig og våpen, ellers så er det kapitalistiske og tunghørte maktmennesker med ego styrte interesser som tjener penger på andre menneskers død og lidelser!

· Stopp vår egen selunge fangst og sulteforing av norsk laks for å tekkes økonomien og styre økologien. Et hårreisende regelverk som fremmer en slik dyre fiendtlig politikk. Eu setter skjønnhets standarder på naturprodukter hvilket er galskap, slik og slik skal en gulrot se ut osv..mens de tillater bestrålt sågar kjøtt med veksthormoner i hyllene. Lekker fasade, det innvendige er det ikke så farlig med, med hvilke naturlover i hendene våger de?

Krig mot Gud og skaperverket er dette også!

· Demp olje tempoet noe, rydd opp på havbunnen og gi naturen en sjanse. Naturen kjemper en nådeløs kamp mot 10% av verdens grådige befolkning, som har et styringsansvar for å se sin politikk speilet i en helhet over hele verden, og at konsekvensene er vårt ansvar å finne ut av selvransakende før vi kommer med ekspertise ovenfra og ned når den verden vi i dag ser er resultatet av de som ynder å kalle seg ekspertise. Vestens fete lunsjer og fråtsing står i grell kontrast til forståelsen av andres lidelser på det psykiske plan. Nasjonalistisk egoisme kommer meget godt til syne i frysediskene på våre enorme supermarked, mens 1.2 milliarder av jordens befolkning lever på under 1 dollar dagen. Dette må endres! Intet menneske på jordkloden skal behøve å sulte, det handler om vilje og fordeling

Det er kynisme, selvgodhet, selv rettferdighet, grådighet, egoisme og hovmod!

· Forby dumping av oljeplattformer i havet. Ansvarlig miljø vennlig oppvask og opprydning på lag med naturen må tas på alvor. Langsiktige korrekte løsninger må legges til grunn.

Vi tar opp oljen, som er noe jorden har brukt millioner av år på å skape. Også kommende generasjoner må få glede av disse ressursene.

· Kutte store deler av det militære forsvarsbudsjettet. Når rett trosinnhold foreligger i Norge, kan vi på sikt avskaffe all våpen industri. Dette fordi vi vil skape varig fred når rett trosforståelse fremmes og forstås. Før dette punktet så er krig i det ytre, bilde på krig i vårt indre, mellom ulike syn og tros retningers innhold, samt Gud, ånd og profetforståelse.

· Å legge forholdene til rette for å skape selv fremfor å importere for å spare noen kroner og bli selvforsynte. Vi skal importere det vi ikke selv klarer å produsere...og eksportere der vi selv har for mye, eller har skapt noe andre trenger. I dag er det latterlige import og eksport for å tjene småkroner i effektivitet...på svært mange områder! Dette er hykleri og feil sette i lys av det voksende fattigdoms problemet.

· Satse maksimalt på gjenvinnings system nasjonalt og internasjonalt. Forske i riktige retninger.Stoppe alle de gale - som gen teknologien. NÅ!!!!

· Global satsing for å lære oss å forbruke solenergien effektivt, men så var det alle de kapitalistiske interessene som vegrer seg fordi de tjener så godt i dag..

· Vekst må komme på det menneskelige, natur vennlige, og følelsesmessige planet.

!

- forandre kurs og ta ansvar.

UHJELP:

· Vestens sende penger og sende eksperter har mislykkes! Penger og administrasjons pakkene ovenfra og ned har bare økt verdens fattigdom og urettferdighet. Hvert land må begynne med seg selv, folket må reise seg og engasjere seg i de gjeldende lover og regler, for de skaper ofre dersom de er urettferdige. Hvert lands borgere har i sin uvitenhet skapt sine ledere og politikere. Norge er ikke bedre enn andre land til å se virkeligheten slik den egentlig er. Vi er aldri bedre en vår egen fattigdom, dagens frukt, overgrep og nød. Folkeopplysning, sannhet og toleranse er effektive våpen.

Pengene blir brukt til administrasjon, og penger regjeringene kan bruke til våpen oa. istedenfor å prioritere å løse landets fattigdom. Å forsøke å løse disse problemene med Vestens oppskrifter er ikke det rette. Alle må gå til sin egen tro, for det blir som du tror. Kloden er en helhet, og de fordelingene og forholdet til miljøet får konsekvenser i menneskelige ofre opp mot regelverk og byråkratiets forståelse av rettferdighet og en misforstått trygghets forståelse.

Vi må dele godene, fremfor egoistisk fråtsing, og hjelpe mennesker til å bli selvhjulpne. Mat er det mer enn nok av i verden hvis vi kunne dele. Hver og en nasjon kan selvransakende gå til verks og se hvordan den indre fattigdommen er i folket, se på konsekvensene. Mennesker i u-land har mye å lære oss om livets sanne realiteter, gleder, kultur, sorg og andre verdier i fokus, slik har vi alle alt å lære av hverandre.

· Nye verdier - Mennesklige verdier der har vi mye å lære av u-land. Moderasjon og klare seg på mindre. Vi kan ikke ha et FN som aksepterer at folk skal bli boende i "leirer" i årevis. Vi må søke til årsakene og finne de rette løsningene, slik at hver og en nasjon finner de beste løsningene for alle innbyggerne sine. Det handler også her om at FNs ledere må komme i rett forhold til kristendommens tro, åpne døren og lytte til mitt klare budskap. Dagens tros innhold og forståelse skaper bare mer og mer krig og fattigdom.

· Må i størst mulig utstrekning gi hjelp til selvhjelp, og sørge for at innholdet i det vi reiser rundt med av kunnskap er edel og sann vare, ellers gjør vi vondt verre der ute i andre land!! Dagens kristendomsforståelse må endres til reinkrnasjon. Vi må ta vår egen oppvask, gjøre noe med våre egne holdninger. Alt vi møter der ute er speil på vår egen frykt, intoleranse og fordommer.Vi i Norge må endre vår tros innhold og holdninger først. Det er mye vanskeligere å begynne med seg selv, egen nasjon først enn å "hjelpe" alle andre, mens det er vårt eget land som egentlig trenger hjelp til modernisering og forandring, denne gangen fra meg, som er født i Sandefjord i Norge, i denne nasjonens sjel og den nye stemmen for rett kursendring og innhold til det beste for Gud, og vår felles fremtid her på jorden nå og de kommende liv på jorden.

La de velge hva de trenger av det

· Stans dumping av utrangerte medisiner til u-land, eller donor kjøp og salg av mennesklige organer.

· Forby sterilisering av barn og ungdom. det vi peker på må likevel ses i lys av hva gjør vi mot våre barn og unge? Hva med vestens abort kultur, skilsmisse kultur, barnets ytringsfrihet osv..

· Kan ikke forby ting som skjer i det ytre, uten å forstå hvorfor det skjer som en konsekvens av falskheten i det ytre og indre bildet og den troen/bevissthetsnivået vi alle deltar i, for å gjøre jorden til et ekte sted å være.

· Hva kan innvandrerne lære oss om andre verdier? Ikke putte dem inn i våre oppdrettsanlegg.

Ingen vil egentlig ha sydd økonomiske puter under armene, men lære dem å følge det samme ansvaret som oss, men da må samfunnet møte dem som likeverdige alle oss andre. Økonomi gir ingen lykke i seg selv. - Satse på et fredskorps innen humanisme, og evne til å bearbeide traumatiske episoder- men når det gjelder å mestre psykiske lidelser og redsler kan nok innvandrerne lære oss mye styrke, utholdenhet, håp og mot.

· Vi må tro på menneskene, hjelpe dem og la dem selv få utvikle bære kraftige arbeidsplasser. Skape team! Ikke skape dyrehager hvor vi prakker på dem det vi mener er den eneste måten å utvikle samfunnet videre på.

· Verdien ligger i et landskap fullt av elver, fremfor rør, og demninger som skaper ubalanse i naturens kretsløp. Vi kan lære mye av andre kulturer, det er slik vi skal tenke, forandre på verdi valgene her hjemme hos oss selv, få til et varmere samfunn som sier ja til å forstå kjærligheten i praksis. Husk at sjelen for alle i utgangspunktet er global og kjønnsnøytral, den har ingen nasjonalitet eller fast kjønn.

· Alt som føles annerledes, andre kulturer, nye mennesker kan lære oss masse om de kvaliteter vi har mistet, og vi kan lære dem andre ting. Vi har alt å lære av hverandre bare vi lærer å bry oss om, og ha tillit til hverandre. Alt det som føles annerledes.

· Vi må alle verdsette egen innsikt, dele og betale hverandre på en likeverdig måte.

· Mange u-land har en håpløs politikk/tro overfor sine borgere, hvor borgerne lever i og speiler den fattigdommen som man tvinges inn i mentalt som fysisk, p.g.a. blindt lederskap.

Hjelp til selvhjelp er veien å gå.

· Jo større fordommer og rasisme mot det som er annerledes i et samfunn, jo mer ensretting og forskjellsbehandling. Jo mer hykleri, og dobbelt moraliserende skinnhellighet. Jo mer til frykt styrt psykisk og fysisk krigføring. Jo dårligere innlevelse i barn og ungdoms vilkår jo verre vil fattigdommen rundt oss være, fordi denne fattigdommen også er inni oss som mennesker med det verdigrunnlaget/ innholdet i vår tro/bevissthetsnivå, som vi passivt sier ja til mer og mer av enda vi ser så godt at det politikerne driver med er spill for galleriet og mye virker mot sin hensikt p.g.a. feil innhold i trosforståelsen og rådende praksis, fordi de ikke forstår at "Du er det ukjente jeg synliggjort!".

· Jo dårligere vi lever i forhold til sannheten i vårt liv. Jo mer lever vi i avstand til oss selv og livsløgnene som ligger i noe som er bygd opp på andres forventninger.

· Ting skapes innenfra og ut, nedenfra og opp, ikke ovenfra og ned. Ovenfra og ned kan ofte være dobbeltmoralens speil

· Få vekk alle våpen. Legg ned våpenindustrien over hele verden, så fort det lar seg gjøre.

ETISKE HOLDNINGER:

· Ja til å ta oppvasken selv i eget liv og eget land. Familier må hjelpe hverandre og samarbeide fremfor å støte hverandre ut når man bytter roller, vil ut av en tilvant rolle, eller vil leve sitt eget liv bygd på nye verdi valg. Akseptere andre.

· Aksepter den kroppen du har, ditt ytre forandres innenfra gjennom tanke, tro/holdning etterfulgt av ny vedvarende positiv handling.

· Praktiser ydmykhet og tilgivelse ovenfor deg selv og andre, men ikke tillatt andre å fornedre eller ydmyke deg. Da må du bevisstgjøre de som gjør dette, og samtidig se deg selv i speilet. På hvilken måte gjør du dette mot ditt ukjente jeg i din tro/bevissthetsnivå?

· Å være annerledes er å være i forandring og tillate seg å være seg selv - Det aller viktigste.

· Istedenfor å dra på ferie rundt i verden i likegyldighet, burde kanskje flere bruke disse dagene til å gjøre oss kjent med sannheten i disse landene, forsøke å hjelpe dem, engasjere oss istedenfor å steke vårt eget fett, hovmot og fortreffelighet. Kan gi hjelp til selvhjelp.

· Voksen kulturens holdninger avsløres i barndommen ovenfor barn og unge - men voksen verden krever dette klima for å kjøre løpet videre. Det du gjør mot barn gjør du mot deg selv og ditt ukjente jeg's innhold, som har behov for utvikling og vekst utenfor de frykt og egostyrte rammene dine.

Der du lever ditt liv fanget i egen egoisme eller andres forventinger i jakten på ros, anerkjennelse og kjærlighet. Den anerkjennelse, kjærlighet og ros du skal lære å gi deg selv uansett hva andre måtte mene om deg, så lenge du ikke skader andre mennesker.

· Oppmuntre mennesker til selv å ta ansvar for hverandre og for seg selv, åndelig som handlingsmessig, økonomisk.

· Nei til sympati løsninger ovenfra og ned. Hjelp til kartlegging og personlig handlingsplan med terapeuter som selv har opplevd følelsene, lignende situasjon og har tid til å ta deg på alvor, og ikke sende deg ut i "pille baserte løsninger" som ikke er annet enn straffe runder og utsettelser.

Hva er det du ikke vil se i øynene nå? Gi dette en tid og se det i øynene eller gi slipp.

· Med familier og politikere som løser nåtidens konflikter med etikk og holdninger for de rette verdi valgene utenfor de fire veggene, istedenfor å overlate ansvaret for å løse konfliktene til neste generasjon - barna sine fordi de velger egen grådighet, likegyldighet og makt begjær istedenfor å se og forandre. For barnet blir foreldre arven en sannhet og oppvask barna må ta uansett i egen eller neste generasjon.

· Ja til en skole som tar for seg de fagene som er allmenn viktige, som gir praktiske ferdigheter og kompetanse som utvikler originalen og ikke kopier.

· Du er akkurat der du skal være i ditt liv for å lære noe, ofte det du må igjennom for å få den innsikten i årsaks og problem sammenhenger. I Guds bilde har vi alle en viktig oppgave. Alle blir vi ofre for å avsløre sannheten, dobbeltmoral, kynisme, hykleri, livsløgn, selvrettferdighet, feil trosinnhold og bedrag.

· Vårt ego er vårt forsvars register, alle mennesker vi møter uansett kjønn, rase, alder er lærere, frigjørere og opplysere på vår vei, i oppgjøret med seg selv og hvor man egentlig er på vei i det sporet man velger å følge og definerer som sannhet for seg selv i øyeblikket.

· Klare holdninger i teori og praksis til: Nasjonens trosinnhold, miljø, rettferdighet, solidaritet, humanisme, nasjonal og flerkulturell forståelse, bryte ned egne fordommer. Forstå det vi peker på selvransakende, objektivt og om nødvendig lære si nei, som åpner rom for nye ja muligheter.

· Sette søkelys på DE OFFENTLIGE PAPIRENE, og avsløre alle typer koblinger som virker mot enhver rettferdighets tanke. Som koblinger mellom leger og forsikringsselskap osv. Hvorfor hemmeligstemple? Er det for at vi skal føle det pinlig å snakke med hverandre om følelsene, og problemene våre? Eller er det de selv som ville blitt avslørt slik? Veien er åpenhet og åpne høringer! Alt må være åpent for alle som er interesserte, ved å stenge dører hemmeligholdelse. Bare slik kan man få en utvikling i retning av sannheten og rettferdigheten.

· Å tro at det er mulig å forandre ved å forandre seg selv først for deretter å lære andre. Det er å ta ansvar for konsekvensene.

· Ide grupper på tvers av titler, roller, alder og kompetanse. Gi barna sanne forbilder som forteller om livet på godt og vondt. Åpne oss opp, ikke klandre andre, men gå foran selv. Gjennom å hjelpe andre hjelper man seg selv.

· Lovverket skaper den virkelighetene vi ser rundt oss i dag. Lovverket må endres og forenkles vesentlig.

Visdomsord:

· Tiden går ikke, den kommer.

Rundt og rundt - Opp skal ned. Ned skal opp.

· Uten vind blir det ingenting.

· Å elske er å lære en kunst.

· Fasiten har vært hele tiden opp gjennom årene - en perfekt helhet. Så var det motet til å se forandre seg selv først og vilje til å forstå og være i forandring, og lese nåtidens hendelser korrekt.

· Elsk det som kan bli til noe, enn å hate det som er. Gå videre - Inviter det nye inn i livet ditt. La de andre bare være i sin blindhet, eller uvitenhet. Gå videre inn i din tid.

· Skjønne metodikken og systemet bak - det er filosofi

· Jeg kjenner en kilde som er ren, sannheten

· Kampen for å forstå - det er å bli mann eller kvinne.

· Det er noen som leder deg innenfra, og som vil styre deg utenfra..

· Service fra hjertet er å gi.

· Investering for livet er å gi og å lære å nære deg selv.

· Gjør noe med det er å leve.

· Gjør mot andre det du vil andre skal gjøre mot deg, og ofte er det andre gjør mot deg. Det du gjør mot deg selv i denne rollen uten at du er klar over din egen troløshet, mangler i forhold til ditt ukjente jeg før du en dag ser og avslører deg selv i dette større bildet.

STYRING:

· Partiets leder velges av partiets høyeste organ som er årsmøtet, så skal det bygges opp stor distriktsnett i Norge.

· Å bygge opp et suverent nettverk med mange av landets organisasjoner i en sentral rolle fremfor folk med alene teoretisk kopi kompetanse som skal mene noe for alle oss andre, der de selv burde lyttet, lært og endret holdninger fremfor med makt presse sin prestisje igjennom. Menneskelig innsikt handler om å ha kjent følelsene på kroppen, ha erfart og lært viktige ting av det og kunne takle ydmykhet.

· Samle viktige organisasjoner med bilde presentasjon og spennende vri.

Organisasjonsledere er ofte de rette ildsjeler som har ekte uegennyttige engasjement til fordel for det guddommelige.

· Tverrfaglige, tverrpolitiske sammensetninger, på tvers av titler og barrierer i sentrale roller med makt til å påvirke i nye sammensetninger.

· I organisasjonene befinner alle ofrene, idealistene, de pårørende, konsekvensene av beslutningene seg. De vet hva de prater om i oppdatert praksis. Staten privatiserer bort stadig flere av sine ansvarsområder uten å gi organisasjonene midler nok til at de virkelig kan stå på egne bein. Årets statsstøtte til 70 ungdoms organisasjoner på 50 millioner tilsvarer utgiftene til et halvt F16 fly. Hva er det vi prioriterer i praksis da? Dette vil vi forandre.

· Forslag til handlingsrettet strategi for partiet!

· Leder team, nasjones kristnetros ledere må åpne opp for reinkarnasjon og invitere mitt budskap velkommen, for det blir som vi tror.

Ledere av lokallag, få fram lokale ting i perspektiv.

· Finans strategi og skattesystemets ringvirkninger..

· Redaksjon, ungdoms magasin, pilkoss posten.

· Advokat - gjennomgang og revidering av dagens lovverk i overensstemmelse med vår målsetning. Lovverk ned til et minimum.

· Miljø - engasjere organisasjonene. .Miljø detektiver.

· Politikk opposisjons informasjon. Radio-fjernsyn. Avis observatør. Video og programsjef.

· Sparring group. Appell og sparring - Stands.

· Gatestreifer'n, hvilke opprør, hva skjer i ungdomsmiljøene, kartlegge? Hvordan har folket det?

· Hva skjer i miljøene?

· Forfatter kontor for dialog, mekling, opposisjon og utfordrer vedkommende.

· Forelesingsavdeling - lage spennende ruter for opplysning.

Kom med dine ideer og bidrag. Det er opp til deg om dette skal er et utkast til noe som skal bli et handlings kraftig parti som vil erkjenne at vi må begynne med å feie for vår egen dør før vi kan lære andre noe som helst.

Ellers blir det å sole seg i dobbeltmoral mens stadig flere blir ofre i nyhetene og innenfor husets fire vegger for å avsløre urettferdighetene og uansvarlighet på begge sider av bordet. De som skaper regler høster som de sår. Når man så setter inn sitt forsvar, psykiatre som fordømmer og stempler anerledes sinn og politi mot de som ser ting annerledes og forsøker å bli hørt fordi de har nye visjoner og opplevd å være på utsiden av de aksepterte stats autoriserte eller kapitalstyrte murene er det langt fra sannheten de som utøver makt forholder seg til.

- Bare en ny kurs i retning av å gjenskape deg selv, med egen styrke, mot, intuisjon, og gode hjelpere, individets ytringsfrihet, familie, åpenhet, miljø, psykisk helse og solidaritet i en helhetsvisjon med respekt for Gud og ditt ukjente jeg, samt skaperverket på øverste hylle.

Vi må fylle sekken med nytt innhold, så kan det vi tror på vokse.

Vi får bare mer og mer av alt det politikerne og ekspertene sier ja til, det du gjør i din tro/bevissthetsnivå mot ditt ukjente jeg her og nå, speilet i konsekvensene som bare arkiveres bort i et ansvarsløst kjølvann, fjernkontroll protester og avmakt forandrer lite.

La opposisjonen, din mening komme til uttrykk der den høres og kan forandre. Vi må sammen konfrontere der vi kan forandre gjennom å skape selv og ikke overlate til andre å ta beslutningene over hodene våre.

Ikke sitt så makelig å se all urettferdigheten i media uten selv å sifra. - NOK ER NOK! Delta aktivt du også.

SURF INN TIL PILKOSS POSTEN PÅ:

www.pilkoss.no

Din oppdaterte nyhetsjournal og debattforum.

(Pilkoss posten har som mål å ta for seg helheten i kjølvannet av de siste måneders aktuelle

hendelser, se dette i en sammenheng og det vil her stadig forfattes kommentarer til ulike problemstillinger og helheter - Din suverene opplysnings kilde i en stress styrt hverdag!)

Slik så et ideutkast til en samfunnskonferanse i 1996 ut. Den samme debatten er aktuell i 2001!

1. Regjeringen med "Kina-Gro" i spissen fortsetter sitt hyklerske spill for galleriet - Nå i Indonesia -Øst-Timor. Thailand- Kina. - Nikitin- Vanunu!

2. Stans 5-6 års reformen - den er totalt ansvarsløs. Stortinget må snu!

3. Den norske barneloven må revideres, oppgjør med "den tause krigen"

4. Ytringsfriheten i Norge, hvordan er den styrt?

5. Arrogante Opseth's "Stø-kurs" mot 24 ungdoms organisasjoner må få konsekvenser for statsråden. Disse kriminaliseres mens han ber om at ikke Ap skal etterforskes før 91.( der statsrådene og han selv har sittet) Hva koster denne saken oss skattebetalere, hva må Opseth selv betale ? - Opseth's ess: Bastø-Fosen skandalen - Enda mer graving på Nationaltheatret i Oslo - Nær en milliard i overskred på skandale prosjektet Gardermoen banen foreløpig - To bruer i Brevik..osv. Opseth må gå av!

6. Sette barn, ungdom, det å etablere familie som første prioritet. Eksaminere oppdrettsanlegg tankegangen fra departementene. Se på hvilke forutsetninger som ligger til grunn for den skandaløse "Stø-kurs" utviklingen på 50% skilsmisser, økende mobbing, stadig flere syke og utdefinerte, rus misbruk, og stigende utbrenthet og ensomhet!

8. Gasskraftverk - en stats subsidiert miljø skandale.

9. Gjeldsslavene, tusenvis av mennesker havnet i grøfta som konsekvens - en statsstyrt papir krise med sin kopi i 90 åra - denne gangen med det offentlige i førersetet - de behøver ikke stå til ansvar det må neste generasjon gjøre, når oljen avtar, ansvaret og oppvasken må tas etter festen.