USA HAR IKKE SKREVET UNDER FN'S BARNEKONVENSJON.

Nå skal Norge skrive rapport om våre forhold.

 

Psykiske, sosiale og økonomiske menneskerettigheter regner ikke politikerne med.

Det er - overfokus på de sivile og de politiske rettigheter. Konvensjoner avslører seg mer og mer som forlovelser fulle av kroniske utroskap - Ord uten innhold. Det holdes en rekke konferanser hvor det vedtas avtaler, konvensjoner som ikke er verdt papiret de er skrevet på en gang. Hykleri i praksis.

 

Økonomiske sanksjoner som går utover de fattigste. Det er våpensalg, korrupsjon, de utroligste næringslivs koblinger verden over, et makt spill for galleriet.

 

· Artikkel 37: Partene skal garantere at: a)Intet barn blir underkastet tortur eller annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. b) Intet barn ulovlig eller vilkårlig blir frarøvet sin frihet. Pågriping, internering eller fengsling av et barn skal skje på lovlig måte og skal bare benyttes som en siste utvei og for et kortest mulig tidsrom.

 

· Artikkel 38: 1) Partene påtar seg å respektere og sikre respekten for de bestemmelser i internasjonal menneskerettighets lovgivning som gjelder for dem i væpnede konflikter.

· Artikkel 38: Partene skal treffe alle gjennomførbare tiltak for å sikre at personer under 15 år ikke deltar direkte i fiendtligheter.

· I samsvar med sine forpliktelser i henhold til internasjonal menneskerettighetslovgivning om å beskytte sivilbefolkningen under væpnede konflikter, skal partene treffe alle gjennomførbare tiltak for å verne og dra omsorg for barn som berøres av en væpnet konflikt.

 

Hvordan handler FN land i forhold til dette? Hvilke tiltak overfor barn under 15 år? I land som Algerie, Rwanda, Bosnia, Irak, Kina, Korea, India. Alle land unntagen Somalia og USA har skrevet under på denne konvensjonen. Og alle land er forpliktet til å reagere overfor hverandre!

Hvem har solgt våpen, hvem har prestisje, nærings, media interesser i disse konfliktene?

Vi kan jo begynne med å snakke om forholdene i vårt eget land utfra noen av paragrafene i konvensjonen for barn i hele verden! Nylig skisserte NRK over to program hvordan barn blir frastjålet sin barndom. 250 milloner gatebarn. 110 millioner landminer venter på barn som leker. Programmene på NRK avdekker en grotesk virkelighet. Barn selges i ytterste nød. I Bangladesh selges barn for 200.- Foreldre som ikke har råd til å fø dem. I religionens navn må jente barn i Afrika ofre sin jomfrudom hvis faren har begått noe ulovlig.

Sheikedømmer/Saudie Arabia, et av verdens rikeste land som fordømmer barnearbeid i andre land, men benytter seg i stor stil av dettte selv! Kameljockey'er fra 2 år gamle, blir slått og banket opp. Millioner av jenter som er hushjelper, alene, blir ofte slått av husfruen. Det er tause rop om hjelp!

 

Over 75% av befolkningen i Algerie er under 30 år, og mer enn 50% er under 15 år! Befolkninge er sjanseløse uten verdensamfunnet. Over 50% arbeidsledighet. Gro har ventet i 6 år på å engasjere seg i krigen som har pågått i Algerie, endelig passet anledningen seg.

Hva de algeriske myndigheter bruker hennes besøk til aner ingen, det bryr vi oss ikke om.

Gro stiller med livvakter, hun er selvsagt ikke ute på politisk oppdrag, men utelukkende helse, sier hun. Så får vi se hva hun sier etter at hun er blitt valgt..

 

Gro ankommer til volds orgie, 412 menn, kvinner og barn var slaktet ned - flest barn!

Mange av de døde ble skåret i småbiter. Spedbarn ble knust mot husvegger. Halshogd, skåret strupen over på. Sykepleiere klarer ikke å bli kvitt lukten av blod.

Verdens Tv selskaper og sponsorer gleder seg til OL i Nagano - Verden er maktesløse tilskuere - en konflikt ingen tør gripe inn i, fordi mange av de nærmeste har forskjellige politiske og næringslivs interesser å forsvare.

USA vil nå selge seks mindre jet fly til Algerie, utstyrt med toppmoderne lytte og peile utstyr. Flyene skal jakte på væpnede islamske islamistiske grupper. Samtidig står en tidligere algerisk statsminister og sier at Algeries hær står bak massakrer på sivile i landet og får det til å se ut som om muslimsk gerilja står bak.

Hæren sier selv at det forsøker å beskytte folket. I etterkant av siste Gulf-krig ble det avslørt at Kuwaits regjering brukte store summer rundt propaganda vinkling under denne krigen. Det var løgn, bedrag, de manipulerte og oppførte seg som svin sa Hans Geelmuden Kiese til Nrk's Brennpunkt den 7/1-97 , og firmaet han omtaler er en av hans eget firmas samarbeids partnere i utlandet.

Nå skal USA og Bill Clinton bombe Irak igjen, lederen tar de ikke, det gjorde de heller ikke i Bosnia, men hele folket kollektivt kan USA sanksjonere vekk og late som om man ikke ser lidelsene som rammer et hjelpeløst folk. Mer enn 500.000 er de siste 7 årene blitt drept i Irak. Det må jo bli en trykkkoker. For det er ikke bare Irak som har bakteriologiske våpen, det nytter heller ikke for USA og bare peke uten å se i sin egen bakgård. Hva slags psykisk krigføring er dette blitt? At vi i Norge kan være så kyniske å få oss til å prate om slikt som at denne krigen gjør at oljeprisen stiger, eller at sammenbruddet i Asia, gjør at det blir billigere for vårt oljefond å kjøpe aksjer i disse svært risikopregede markedene. Hvem er den neste nasjon som skal sanksjoneres av USA? Hvem er den neste personen som det skal settes gift sprøyte i ? Det er jo svært mange nasjoner som har grotesk praksis sett i forhold til de internasjonale konvensjoner de har skrevet under på!

 

Når det gjelder byråer som Geelmuden & Kiese så er de en alvorlig trussel for ytringsfriheten. Når det er blitt penger i kontakte nettet for å formidle informasjon og få saker på dagsorden, da er vanlige folks ytringsfrihet sjanseløse.

 

· Artikkel 12 Partene skal garantere et barn som er istand til å danne seg egne synspunkter, retten til fritt å gi uttrykk for disse synspunkter i alle forhold som vedrører barnet, og gi barnets synspunkter behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet.

 

I Norge: barn er det svært vanskelig for barn/ungdom å skrive bok om noe så grunnleggende sin egen vanskelige barndom og fortid med navn. Injurielovgivningen i Norge hindrer en i å kunne skrive om sitt eget liv slik det har vært. Forlagene foretar nådeløse refuseringer, de største forlagene over 90%. Forlagene i Norge oversetter heller utenlandsk litteratur enn å hjelpe frem sin nasjonale skatt i Norge. Slik kan forlagene velge i bøker som har blitt markedsført og oppnådd salgstall på forhånd. Bare skjønnlitteratur eller meget kommersielle, konsepter får støtte av staten via innkjøpsordningen. Faglitteraturen har ingen innkjøpsordning i ryggen. Den norske fylkeskommunen har i praksis monopol på kunnskap og helse, og infiltrerer slik den enkeltes rett til fritt å velge sine behandlingstilbud..

 

Arne-Olav og Gro Harlem Brundtland kan bruke Se og Hør som sitt markedsførings apparat sin sorg over sønnens selvmord som salgsplakat i hver artikkel, men Jørgen selv fikk ikke skrive sannheten om sin egen mor og fortid, med mindre mor og far samtykker! I Arne Olavs' bok redegjør han for hvordan Jørgen ikke fikk komme til orde i bl.a. Se og Hør med kritikk av sin mor. Media beskytter de bildene som er skapt i media, mange kjendiser er fredet fra en kritisk vinkling! Så også Gro.

 

 

· Artikkel 36: Partene skal verne barnet mot alle andre former for utnytting som kan være skadelig for noen del av barnets velferd.

 

Norge: I Norge skiller man seg fra sine barn, og kaster kjærligheten. En svært skadelig Skilsmisse og barnefordelings kultur. Nærmere 50% skilsmisser, blant samboere er bruddene hyppigere. Hvilke problemer løser en skilsmisse for barnet? For mange barn er en skilsmisse mellom foreldrene å betrakte som dødsfall hva gjelder sorg. Barnet vil jo vise mamma og pappa veien.

Mor og far er på hver sin side barnets støttespiller, både mor og far trenger å komme seg videre i sitt eget følelsesliv. Biologisk far er rettsløs til eget barn i barnets egen lov: Barneloven, som er en partisk, en foreldres lov. Mødrene gifter seg med staten i denne loven. Ufattelig mange barn lever i psykisk terror klima innenfor husets fire vegger i Norge.

 

På NRK Dagsrevyen den 3/2 i år står sjef ved Oslo Politikammer Ingelin Killengren frem og sier at bare 16% av volden skjer på gata, resten av volden skjer rundt om innenfor husets fire vegger.

 

Stjålet barndom snakker vi helst ikke om i Norge. "Stø Kurs" og samrøre er tingen.

 

Overfor barn oppmuntres det til gammeldagse grensesettings normer i Norge der foreldrene selv burde ta et selvransakende blikk på seg selv først, og leve livet sitt, fremfor å kontrollere og manipulere de små som viser andre veier til helhet, innsikt og målet.

 

Det er psykiske kriger og fysiske kriger. Seksuell mishandling. Det er nådeløse mekler roller

mellom mor og far som pågår år ut og år inn i det samme mønsteret. Barn som blir foreldrenes

foreldre. Et hjelpeapparat som stempler og mistenkliggjør, fremfor å hjelpe foreldrene til å finne

ny kurs. En genetisk forståelse av folks helseproblemer som skaper frykt, angst og gjør det

norske folk til en gjeng med hypokondere som får kurert symptomer. Å satse på å avsløre

årsakene ville jo ført til inflasjon, og arbeidsledighet.

 

I hvilken grad tar de voksne barns ideer og tanker på alvor, og ser det barnet gjør i relasjon med

sitt eget liv?

 

Vi har vært vitne til Berlinmurens fall, i Norge fører man en kompetanse politikk og en forståelse,

samt verdsettelse av hva som er kompetanse, som svært mange utenfor opplever som murer

fordi de innenfor skal beskytte sine egne posisjoner og stillinger, istedenfor å la mennesker få

studere der de har interesse og evner. Kunnskap må ses i en internasjonal målestokk,

 

Norge: 250.000 i alkohol misbruks hjem. Et norskt samfunn med 50% enslige. Det er umulig for en familie med barn å konkurrere på like premisser som de som ikke har barn å ta hensyn til.

 

Det meste av barns hverdag er styrt av de voksne. Barn små barn har lenger arbeidstid enn sine foreldre. Barn må integreres og forstås som en helhet knyttet opp til de voksnes liv. Barn skal ta del i voksen verden, ikke institusjoneres vekk fra de er 1-2 år gamle, slik det blir gjort i dag. Barn synes ikke lenger i gatemiljøene. Barnehage kulturen gir barn som er burhøns. Vi får en institusjonert og kjærlighetsløst samfunn som er forelsket i forelskelsen.

 

Staten og næringslivet kjører rovdrift mot barnefamiliene. Hvorfor er det ikke ansett som en like viktig jobb å være sammen med barna sine før de begynner på skolen? Hvorfor er det ikke ansett som like viktig å bygge opp nærmiljøet, at barn ikke skal leve som en avtalebok? Hvorfor skal den ene med lavest inntekt trues ut i en jobbsituasjon, de aller fleste inn i et service eller omsorgsyrke, og ha kronisk dårlig samvittighet for både den manglende tiden sammen med barnet, og den manglende tiden til å investere i kjærlighetsforholdet!

 

Ensomhet,angst, redsler, depresjoner blant barn og ungdom står bakerst i køen. Barndom uten de rette foreldrene rammer nå 50% av Norges barn. Barn som blir brukt som partiske materielle gjenstander i konfliktene som er mellom de to voksne. Barn/ungdom som savner tid, oppfølging og ekte engasjement fra sine foreldre i Norge. Stjålet barndom snakker vi lite om i Norge.

I rettsstaten Norge er alvorlige overgrep mot barn/ungdom foreldet når man har blitt gammel nok til å se sitt liv i perspektiv, samt samlet mot og styrke nok til å stå opp mot de overgrepene man har blitt rammet av. De fleste som har blitt utsatt for seksuelle overgrep møter ikke bare overgripere, men også Tor Erling Staff i retten. Som kjent står Tor Erling Staff for at den seksuelle lavalder br ned til 11 år! Bare 10% av seksuelle overgreps saker kommer til dom. Hvilke signaler sender slikt til andre barn annet enn at dette er en effektiv måte å la barn fortsette å lide i det tause, gjemme og skjule sannheten fordi andre skal få fortsette å leve ut sine overgrep. Nå ligger Bjugn sakens gjenopptagelse å ulmer under teppet.

 

· Artikkel 31: 1. Partene anerkjenner barnets rett til hvile og fritid og til å delta i lek og fritidsaktiviteter som passer for barnets alder og til fritt å delta i kulturliv og kunstnerisk virksomhet.

 

· Artikkel 32: Partene anerkjenner barnets rett til vern mot økonomisk utbytting og mot å utføre ethvert lønnet arbeid som kan være farlig eller til hinder for barnets utdanning, eller skadelig for barnets helse eller fysiske, mentale, åndelige, moralske eller sosiale utvikling.

 

Norge: Barnehager. 1/2 til 5 åringer som har arbeidsdag fra 07.30 til klokken 17!

Avisene er fulle av desperate foreldre som søker etter dagmamma/barnehageplass. Her tar man ikke foreldrene inn til intervju, men man er tvunget til bare gladelig å ta i mot den plassen man enten får tildelt av kommunen, eller det første og ofte det eneste svaret man får på.

 

De fleste uten annen valgmulighet, fordi det økonomiske presset i Norge er hensynsløst mot barnefamilier. Bolig og bil gjør en familie til gjeldsslaver. Det hensynsløse boligmarkedet utdefinerer dagens ungdom totalt! Reform 94, som skal ha 5-6 åringene inn i skolen. Det stappes 28 "viltre"apekatter inn i et bur, og så står de samme rektorene og snakker om at de tar ordet mobbing på alvor. Norske skoler er ikke beskyttet av arbeid og miljøloven, slik vanlige ansatte er det. Skolenes ventilasjonsanlegg må oppjusteres for 5 milliarder. Ufattelig økning i barn som sliter med astma og allergi i vårt eget land. 1000 barn som hver dag får amfetamin i Norge fordi de er hyperaktive. På 70 tallet var det svært få astma tilfeller. Utviklingen går altså på bekostning av de kommende generasjoners helse.

 

· Partene skal fastsette passende straffer eller andre sanksjoner for å sikre effektiv håndheving av denne artikkel.

 

· Artikkel 36: Partene skal verne barnet mot alle former for utnytting som kan være skadelig for noen del av barnets velferd.

 

Gro reiser til Algerie under de verste opptøyer siden krigen brøt ut for 6 år siden. Ingenting kan endre Gro sine planer som er lagt for lenge siden. Gro skal samle stemmer for å bli Dr.WHO. Delen der oljen og rikdommen er skjermet fra opptøyene, det er her Gro går i land på Algeries røde løper. Blodet renner i elver, barn drepes mot betongvegger, hoder kappes av, hele landsbyer massakreres. At FN har en barne konvensjon som Algerie har skrevet under på burde oppta den tidligere verdens miljøvernminister, nå påtroppende verdens helseminister. I sekken har hun oppskriften på gen manipulering, gen kartleggings kart slik at der kan forebygges fra før fødselen, lykkepiller, abortpiller, aktiv dødshjelp og en haug med utrangerte piller, slike som ble dumpet av norske legemiddel produsenter i Bosnia, og avslørt i Dokument 2 på TV.

 

I Norge er psykisk terror mot annerledestenkende satt i system. En hel nasjons spenningsutløser er blitt sport, spill og såpeoperaer. Gro er fredet. Gro bruker Se og Hør som sitt markedsførings apparat. Gro bruker sin sønns selvmord som salgsplakat for sin bok, sønnen kan selvsagt ikke snakke. Gro's gift oppskrifter virker ikke. "Gift med Gro". Sport, spill og salgstall. Arbeiderpartiet med Gro's stø kurs som ideal styrer lokomotivet på skinner de selv legger.

 

Det er krigen inni oss, miljøet mellom og inni oss mennesker som må i fokus. Hvordan det store behandler det lille, det som er annerledes. Det forandringsorienterte. Den tomme ytre lykke forgifter alt som er av reelle verdier. Stadig flere barn roper etter sin biologiske pappa, og etter to foreldre som må være innstilt på å løse konfliktene sammen. Kjernefamilien mobbes, nedvurderes og forsøkes slått konkurs. Ungdommen må etablere seg i børsbomber av leiligheter. Ungdom som andre yrkesaktive skal gjennom utallige meningsløse kompetanse murer, og vaskemaskiner for å samle nok poeng til å kunne få tillit der de evner. Det føres en oppløsningspolitikk. Det å ta seg av sine egne barn i Norge anses som et mindreverdig arbeid.

 

Er det rart det blir et skilsmisse og barnefordelings samfunn, med 50 kriger på fjern kontrollen?

Hvor ble det av verdigheten og troen på at kjærligheten og barna viser veien? Grunnmuren i samfunnet skulle vel være individet og familien?

 

Denne Fn's konvensjonen om barnets rettigheter heter "De forente nasjoner". Denne "De forente nasjoner" gjenfortelles gjennom hele konvensjonen's artikler. I artikkel 54 er den undertegnet den 26/1-1990 i New York.

Så er det i dag altså kun to som ikke har skrevet under denne konvensjonen, USA og Somalia. Alt i konvensjonens artikler høres gjennom ordlyden "De forente nasjoner" svært amerikavennlig ut..

Hvorfor USA?

 

Alle som har skrevet under barne konvensjonen som det prates om i så store ord gjør dermed sitt ytterste og sitt beste for at de lever opp til disse kriterier. Fraser som alle mennesker kan si seg enig i, men så var det:

Det bak de flotte fasadene, frasene. Hvor er iso-sertifiseringen, kvalitetssikringen, oppfølgingen, ansvaret for å følge opp de brudd andre nasjoner gjør seg skyldig i?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyttår ringer inn. 700 norske skolebarn i Tromsø domkirke nektet adgang fordi de bærte nisseluer, heldigvis var de ikke homofile, for de var ikke i en homofri kommune sone. Stat i Staten. Sist Kina var i Norge, stanset Gro's regjering gule T-skjorter, en tibetaner ble kastet på glattcelle for sine frekkheter. Under den store barnekonferansen som var i Norge i november om barnearbeid reiste barn fra den tredje verden hjem med tape for munnen fordi deres mening ble sensurert i Norge. De sa det ikke nyttet med boikott, for det rammet bare de svakeste barna enda mer - de ville man skulle være fokusert på hvilke andre tilbud/alternativ som de trenger. Er det samfunnsutviklingen som er ikke bare er syk men også ensrettet eller homofil?

 

Det er 12 november, ingen vet når "Gro's mappe" lanseres. Se og Hør er Gro's fortrolige og eksklusive markedsføringsapparat. I den redaksjonen betaler de godt for ekslusivitet og lojalitetsavtaler. I Se og Hør er det viktigste å dyrke frem bilder, illusjoner av mennesker som selger, også gi blaffen i hva det påfører resten av familien som må avfinne seg i dette ofte falske og feilaktige bildet! "Mein Kampf" skulle bli barnematen- på norsk "Mitt liv". Boken voktes som en stasi hemmelighet. Ingen skal vite når boken hennes kommer ut..

Et trailer lass med griseskrotter gikk i asfalten på Bygdøy lokket i morgen rushet. sammen med en beruset trailer. På formiddagen skulle Gro's bok lanseres, skjebnens ironi tenkte du? Reiiulf Steen's alkoholisme brukes som dørmatte. Kåre Willock får seg det ene uredelige knock-out knyttneveslaget etter det andre. Nå skal Gro selge bøker og trygge alderdommen. Kåre Willock prater om at Norge mangler 1500 milliarder i fremtidige pensjonsforpliktelser til den kommende eldrebølgen. Hos Gro finnes ingen selvkritikk eller selvransakelse. Hos Arne Olav bare en pekefinger i Clinton fasong. Gro er lege med eksamen fra før legene hadde oppdaget cellene. Norske media er gift med Gro, det gir salgstall.

 

Gro's ektemann skriver inngående i sin bok om sønnen Jørgens selvmord, det koster ikke Arne Olav rare tiden å skrive om slikt, under 300 timer. Sønnen Jørgen kom inn som psykiatrisk pasient i ungdomstiden, han hadde et ungdomsopprør også mot sin moder Gro. Hvem taler med Jørgens stemme? Arne Olav som ble truet med skilmisse av Gro hvis han fortsette å stemme Høyre når hun dannet sin regjering på 80 tallet. Stø-Kurs kalles det, og hvis ikke har lystret så hadde en effektiv barnelov i bakhånd som sikret henne, og ville kastet Arne Olav på gaten. På Bygdøylokket er der ingen nåde. Arne Olav skildrer i sin bok en samtale med sjefsredaktør Knut Haavik i Se og Hør som ikke lot sønnen Jørgen få komme til orde med sin kritikk av Gro, og en barneflokk som savnet moren som prioriterte alt der ute. Det tok Arne Olav under 300 timer, og slik trikset han skattemyndighetene for mer enn 500.000 kroner. Gro's bedre halvdel har forstått moderasjonslinjen i praksis. Du og jeg hadde havnet i fengsel.

 

I julenummeret av Se Og Hør bretter Gro seg ut som barnas store drømme mor. Gro som har hatt ingress godkjenner å bruke sønnens selvmord som salgsplakat for egen bok, i Se og Hør - og mye mer skal det bli om dette selvmordet i bind 2 neste jul. Er det blitt slik i Norge at ytringsfriheten for de gjenlevende er grenseløs, mens de som er i opposisjon mot foreldre skal knebles, stemples, diagnostiseres og tvinges til taushet?

Her i Norge har vi en skammens lov om psykisk helse, som gjør at en lege kun behøver å konferere kommuneoverlegen for å tvangsinnlegge et menneske. Hverken foreldre, eller partner behøver å samtykke. Nå skal det også gå mot et fastlege system. Legene lever jo av å spre frykt, og politikerne lever av å forårsake grunnlaget for frykt og kurere symptomene. årsakene er uinterressante.

 

Gro over lik - The show must go on. Dr.WHO? Flere millioner kroner fra norske skattebetalere, for alle digger Gro. Vår landsmoder - Det står med fete bokstaver i alle avisredaksjoner det!

 

Gro har fått inn 5 millioner fra egen bok. En rå markedsføring av seg selv. bakkerekord i selvopptatthet sammen med Anne Holt fordi de to kjente ansiktene selger blader og aviser, selv om de aldri har vunnet et valg i Norge noen av dem. 2 millioner kroner sier Gro for å dempe gemyttene på folket som er møkkalei av byråkrater og statsyapper. Men det er innenfor husets fire vegger. Der ute er vi gift med Gro. Et helt embetsverk selger Gro i utlandet, hvilket bilde av Norge er det de serverer utlendingene, og prislappen er nok umulig å fastslå, men 2 millioner er den ikke 100%.

 

Gro drar til blodbadet. Halser hugges av . Hele landsbyer masakreres. I løpet av julen er mer enn 500 mennesker drept. Hvorfor skulle ikke Gro dra? Det er Ramadan-fastemåned I Algerie. Gro har nylig sendt et brev for å fri til Gadaffi om hans stemme til sitt kandidatur, og Gadaffi ville nok like Gro's foster praksis og forebyggende genkartleggings system, og amfetamin til hyperaktive barn godt. Kanskje Gadaffi kunne donere Norge noen organer, og etablere noen sykehus for norske pleietrengende også. Den manne trenger både penger og profilering. Et besøk dit ville gjort seg! Sykepleierne har han nok bruk for selv, for i Norge tar vi fra barna mødrene, fordi de skal ha seg jobb innen omsorg for de eldre isteden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jagland hoppet overraskende i frisørstolen. Gro skulle trekke seg fra politikken for å få bedre tid til barn og barnebarn..Gro skulle til WHO for å gjøre seg fet...

 

Gro's kultur politikk:

 

Gro går i front med lykkepille løsninger. Jenter skal nå sitte hjemme på toalettet å abortere med de nye abortpillene som unge jenter kan få over telefon. Det psykologiske, depresjonene, at man angrer. Nei - se det er uinterressant. Gro skal herske over liv og død, media kaller henne lands-moder. Opposisjonen slipper ikke til med kritikk i spaltene - det er en annen side ved sannheten!.

16000 aborter, disse tallene må ned, og piller er Gro sitt våpen. Det ufødte liv er i hennes øyne noe man kan herse og herske med.

Gro vil registrere psykososiale forhold hos skolebarn.

Gro sier ja til å gi mange hyperaktive barn, amfetamin for å bli roligere. Er det rart dette samfunnets tvangstrøyer skaper hyperaktivitet?

Gro sier ja til å rotenon behandle lakseelver. Burlaksen blir syk og bærer smitte. Få andre enn byråkratene lar seg ovverraske over dette. Burde man Rotenon behandle Stortinget og regjering. Det ville raskt kommet nye til der også..Men ville det løse det egentlige problemet?

Rotenon og rhocagil - Gift med gro, i Romerikstunnelen kan vi dusje i giftregn med Gro.

Den siste Gro regjering forsøker smykke seg med at de har halvert arbeidsløsheten, som hennes nest siste regjering hadde skapt.

90 åra = Stats og byråkrat yappismen.

 

Gros parti i Norge har jukset til seg partistøtte for 15000 medlemmer, mens de bare hadde 5000

medlemmer. En svindelkultur med røtter tilbake til Jagland og Stoltenberg. Toppene forsøker å sette syndebukker på de unge.

Med kompetanse mur forståelsen av kunnskap.

6 års reform, skandale reform for barna.

 

Hva synes Gro egentlig om Sandsdalen

Gift med Gro

gift i maten,

gift i kroppen,

gift i kirken,

50% skilsmisser.

15000 aborter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GYLFEN A/S - NÅR SELVRANSAKELSE ER SVARET!

 

Fokus: Fra golfballene til golfkølla. Bill Clinton tar'n helt ut av Gylfen, også disse våpnene kommer godt til i kriker og kroker. Verdenspistolen er rettet mot et synlig avskyelig troll og hans folk som ligger kneblet av økonomiske tyranniske sanksjoner. USA har fingeren på avtrekkeren.

 

Ettersøkt: Ekstraordinær, brutal og blodig tyrann. - Bakteriologiske våpen.

 

Våpen: Kirurgisk krigføring i det ytre. Overvåkningsverden, med et verdens politi - USA.

Medisiner, elektriske stol, elektrosjokk, korsfester mennesker med giftinjektioner. Lobotomi, kjemisk lobotomi, kastrering, legg i remmer, tvang. Hva hjelper det? Hva løser tvang eller makt? Når selvransakelse er svaret?

 

Hvorfor "tenner" USA på Hussein? i 1991 skulle USA befri Kuwait og hadde støtte av regionene rundt. Nå har USA ingen støtte i nasjonene rundt! Møter USA nå sin projektion? Verden skaper sine projektioner i form av ofre som man kan peke på for slik å forherlige seg selv. Beskriver USA sin egen profesjons intelligens og reele verdi innhold i denne feberkrampen trekningen i Persiabukta. Ekstraordinær, brutal, blodig tyrann - Bakteriologiske våpen. Denne setningen kan vel også settes på USA. Det er liten årsaksanalyse og rettferdighet i en blodig krigføring.

For å beskrive seg selv, avsløre egen moral/dobbeltmoral må man ha projektioner. Noen å rakke ned på, der man først skulle sett seg selv i speilet i lys av egen moral. I speilet hvor evnen til å se, lytte, forstå, ta en selvransakelse samtidig og helst før pekefingeren er erigert og gipset i stolthet, begjær og blind bevisstløshet.

Hvorfor må USA ha ofre, annet enn å forherlige sin egen potens og ære. Blir det egentlige problemet borte hvis Irak skulle finne disse bakteriologiske våpen? Hva med Egypt, Syria og Israels masseødeleggelsesvåpen? Fn's sikkerhetsråd har også beordret Israel til å trekke seg tilbake fra okkupert arabisk territoritum. Gjelder det to sett med regler for håndhevelse av FN's resolusjoner, eller vil det også bli satt total makt bak dette kravet? Skjønt hvem vil ære USA etter en slik krig som kan utløse den tredje verdenskrig i.h.t. President Jeltsin som kan ødelegge gjorda x antall ganger hvis han bestemmer seg for det. Hverken Kina eller Russland støtter en militær aksjon, også dette overser USA.

Det egentlige kjernespørsmålet er Palestina. Hvorfor legger ikke USA press på Netanyahu? Hva med Israels atomvåpen.

 

Hvorfor skriver ikke USA under minekonvensjonen? Men verst av alt er følgende:

USA HAR IKKE SKREVET UNDER FN'S BARNEKONVENSJON.

 

Konvensjoner avslører seg mer og mer som forlovelser fulle av kroniske utroskap - Ord uten innhold. Det holdes en rekke konferanser hvor det vedtas avtaler, konvensjoner som ikke er verdt papiret de er skrevet på en gang. Hykleri i praksis. Når Kr.f med Bondevik i spissen uttaler at Hussein har satt FN vedtak til side og må straffes, så skulle Bondevik se litt mer sidelengs. F.eks til Israel. Hvem skal få USA til å fatte alvoret når det blir nødvendig? Er kloning det eneste som kan gjøre at EU's ambisjoner om å føre en felles utenriks og sikkerhetspolitikk. Er slike klonede oppdrettanlegg den rette uniformeringen?

 

Økonomiske sanksjoner som går utover de fattigste. Det er våpensalg, korrupsjon, de utroligste næringslivs koblinger verden over, et makt spill for galleriet.

 

· Artikkel 37: Partene skal garantere at: a)Intet barn blir underkastet tortur eller annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. b) Intet barn ulovlig eller vilkårlig blir frarøvet sin frihet. Pågriping, internering eller fengsling av et barn skal skje på lovlig måte og skal bare benyttes som en siste utvei og for et kortest mulig tidsrom.

 

· Artikkel 38: 1) Partene påtar seg å respektere og sikre respekten for de bestemmelser i internasjonal menneskerettighets lovgivning som gjelder for dem i væpnede konflikter.

· Artikkel 38: Partene skal treffe alle gjennomførbare tiltak for å sikre at personer under 15 år ikke deltar direkte i fiendtligheter.

· I samsvar med sine forpliktelser i henhold til internasjonal menneskerettighetslovgivning om å beskytte sivilbefolkningen under væpnede konflikter, skal partene treffe alle gjennomførbare tiltak for å verne og dra omsorg for barn som berøres av en væpnet konflikt.

 

Hvordan handler FN land i forhold til dette? Hvilke tiltak overfor barn under 15 år? I land som Algerie, Rwanda, Bosnia, Irak, Kina, Korea, India. Alle land unntagen Somalia og USA har skrevet under på denne konvensjonen. Og alle land er forpliktet til å reagere overfor hverandre!

Hvem har solgt våpen, hvem har prestisje, nærings, media interesser i disse konfliktene?

Vi kan jo begynne med å snakke om forholdene i vårt eget land utfra noen av paragrafene i konvensjonen for barn i hele verden! Nylig skisserte NRK over to program hvordan barn blir frastjålet sin barndom. 250 milloner gatebarn. 110 millioner landminer venter på barn som leker.

 

Man kan ikke forandre annet enn seg selv, gjennom selvransakelse og tap av ære - Det er veien å gå. Det er ikke i demokratiet at ord som selvgod, selvopptatt, likegyldig, ansvarsløshet, flukten fra de reele verdiene brukes, men i hykleriet passer de godt inn.

 

Nå skal USA og Bill Clinton bombe Irak igjen, lederen tar de ikke, det gjorde de heller ikke i Bosnia, men hele folket på 20 millioner kollektivt kan USA sette under en kvelende internasjonal boikott, sanksjonere vekk og late som om man ikke ser terroren og lidelsene som rammer et hjelpeløst folk. En hel generasjon er underernært. Mer enn 500.000 barn er de siste 7 årene blitt drept i Irak. I Mai 1996 til Madelaine Albright om sanksjonen. - Det er jo flere barn enne det døde i Hiroshima. - Albright mener prisen er verdt det. Knut Vollebæk gir også kontantstøtte til USA.

Det må jo bli en trykkkoker. For det er ikke bare Irak som har bakteriologiske våpen, det nytter heller ikke for USA og bare peke uten å se i sin egen bakgård. Hva slags psykisk krigføring er dette blitt? At vi i Norge kan være så kyniske å få oss til å prate om slikt som at denne krigen gjør at oljeprisen stiger, eller at sammenbruddet i Asia, gjør at det blir billigere for vårt oljefond å kjøpe aksjer i disse svært risikopregede markedene. Hvem er den neste nasjon som skal sanksjoneres av USA?

 

Når krig er blitt "glamour" Hvem er den neste personen som det skal settes gift sprøyte i ? Det er jo svært mange nasjoner som har grotesk praksis sett i forhold til de internasjonale konvensjoner de har skrevet under på!

Hva hjelper det å bombe Bagdad snder og sammen, uten bakkestyrker blir umulig Saddam tatt, men igjen er dette ikke USA sin hensikt. USA skal tyrannisere det irakske folk Og USA har ingen overbevisende plan for hva de skal gjøre etter et angrep - En blind rå maktdemontrasjon skal underholde en blind verden over CNN (som vel har kjøpt rettighetene...) Krig som løsning på problemene vet nok Midt-Østen klok av skade at avler en ny krig, slik at denne krigen neppe vil gjøre fredsløsningene enklere i denne regionen senere.

 

Hva er FN redd? Å Tale USA midt i mot. USA som skapte fred i Bosnia, (fra fysisk terror til psykisk terror) Redd for USA sin vilje til å bli i Bosnia. Er Fn redd for at USA ikke skal betale sin store gjeld til organisasjonen? Fn er narkoman av USA.

 

Hvem tjener penger? CNN - CNN med live kirurgisk krigføring mens verden sitter med potetgull og brus og er tilskuere til terror satt i system.

 

Egentlige krigen står mellom vesten og østens modell. USA må vise muskler, også som verdens største kreditor overfor den tredje verden. Den tredje verden som er blitt gjort til gjeldsslaver av grådighetskulturen og det bevisstløse forbruket. Moralen i dette er at man skal med makt bombe de regimene, i liten målestokk, den naboen, eller den personene man ikke liker for slik å bli kvitt problemet. Dette er intet annet enn psykologisk lavmål! Det egentlige problemet er at folket selv må befri seg fra Saddams styre, slektningene og hans klansmedlemmer. Er dette USA sitt mål? Det er en evolusjon som tar tid og en prosess som folket må reise seg, og til det trenger folket hjep av verdensopinionen.

 

Egen moral: Dødsstraff, atomprøvesprenginger.

 

Rammer: Sivilbefolkningen

 

Motiv: USA skal holde en visning av egen våpenpotens, men løfter seg ikke over Saddams eget nivå. For USA er Saddam som oljen er det for oss, svart gull. USA er avhengig av en fiende for å få vise frem sine leketøy, være seg psykisk som fysisk krigføring - våpen. Saddam er USA sin salgsplakat, som Cindy er det for H&M i Norge. Det har nå vært 10 år uten supermakt rivalisering: USA er helt avhengig av å ha en syndebukk utenfor seg selv. USA skal selge sin siste våpen teknologi.

Maktpolitikk, kynisme, maktsyk. Penger, ære, og prestisje. USA har allerede investert 8 milliarder dollar. Hvor mye reklameinntekter vil ikke krigens sponsor CNN få når krigens hoder skal serveres på fat rundt om i de tusen hjem. Tv og filmbilder styrer vår virkelighetsoppfatning er dette bildet egentlig noe annet enn dresskledde hauker som trygger egen komfortsone, og tilfredstiller slik egen potens?

I etterkant av siste Gulf-krig ble det avslørt at Kuwaits regjering brukte store summer rundt propaganda vinkling under denne krigen. Det var løgn, bedrag, de manipulerte og oppførte seg som svin sa Hans Geelmuden Kiese til Nrk's Brennpunkt den 7/1-97 , og firmaet han omtaler er en av hans eget firmas samarbeids partnere i utlandet.

 

Moralsk verdi = 0. Verdisystem= 0.

 

Eter 7 år med våpen inspeksjon har FN ennå ikke klart å avdekke Saddams våpen. Våpnene er trolig flyttet ut av IRAK.

Britene forsynte Saddam med midler til å fremstille den ddelige antrax bakterien så sent som i 1994, medlte den konservative avisen Daily Telegraph. Etter Gulfkrigen, etter at FN's våpeninspektører hadde begynt sin jakt på skjulte våpen, bidro altså britene.

USA, England, og Frankrike forsynte den uberegnelige diktatoren med dødelige våpen - de samme våpen som han noen år senere vendte mot Kuwait og avsenderne, de samme våpen FN's inspektører leter forgjeves etter. "Glemte en klausul om gjenbruk i de lukurative kontraktene"

 

Egne bakgårder der ligger løsningen, i å ta oppvasken i egen nasjon! Det er like vanskelig for alle land i hele verden, for det handler om tap av ytre ære, presisje, makt, posisjon, men på det menneskelige planet er gevinsten en ny fremtid.

Selvransakelse sammen med pekefinger er svaret. Pekefinger alene er galskap!

 

Vi lever i hykleriet - ikke demokratiet. Ikke engang Norge kan påberope seg å leve i et demokrati, for alt er styrt også i Norge fra partihold, kameraderi, familierederiet Arbeiderpartiet, fremfor av folket. Hvis Saddam er den synlige slangen i Paradiset som bryter idyllen og fører verden tilbake til det normale, men hvem er den usynlige projektion som driver kjemisk og bakteriologisk krigføring og gift injeseringer i menneskets sinn og kropper i lys av å være menneskets Gud, annet enn lege og forsker verden, med kloning, aktiv dødshjelp, museører og grisehjerter i mennesker og ekstrem forskning hvor USA er i spissen, og nå sitter vår egen GRO på toppen...WHO?

Over 75% av befolkningen i Algerie er under 30 år, og mer enn 50% er under 15 år! Befolkninge er sjanseløse uten verdensamfunnet. Over 50% arbeidsledighet. Gro har ventet i 6 år på å engasjere seg i krigen som har pågått i Algerie, endelig passet anledningen seg.

Hva de algeriske myndigheter bruker hennes besøk til aner ingen, det bryr vi oss ikke om.

 

Gro ankommer til volds orgie, 412 menn, kvinner og barn var slaktet ned - flest barn!

Mange av de døde ble skåret i småbiter. Spedbarn ble knust mot husvegger. Halshogd, skåret strupen over på. Sykepleiere klarer ikke å bli kvitt lukten av blod.

Verdens Tv selskaper og sponsorer gleder seg til OL i Nagano - Verden er maktesløse tilskuere - en konflikt ingen tør gripe inn i, fordi mange av de nærmeste har forskjellige politiske og næringslivs interesser å forsvare. Nintendo 64 har kommet med barnas OL spill, hvor man kan være utøvere på liksom i OL, i liksomlivene barna våre skal leve. Rekker produsenten å lage et krigsspill Verden mot Irak også før krigen bryter ut? Når kommer Gylfen i hyllene?

USA vil nå selge seks mindre jet fly til Algerie, utstyrt med toppmoderne lytte og peile utstyr. Flyene skal jakte på væpnede islamske islamistiske grupper. Samtidig står en tidligere algerisk statsminister og sier at Algeries hær står bak massakrer på sivile i landet og får det til å se ut som om muslimsk gerilja står bak.

Er det rart Hitler regimet fikk bygge seg opp, og settes ut i praksis?

En hel verden er passive vitner til utryddelsesmetoder. Norges ekteskap med Gro må oppløses ved dom.

Nå sitter en hel verden og venter på krigen. Sjeldent har overraskelsesmomentet vært mindre. Undertrykkelse av eget folk på hjemmebane er det mange måter å gjøre på - Koalisjonene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmene på NRK avdekker en grotesk virkelighet. Barn selges i ytterste nød. I Bangladesh selges barn for 200.- Foreldre som ikke har råd til å fø dem. I religionens navn må jente barn i Afrika ofre sin jomfrudom hvis faren har begått noe ulovlig.

Sheikedømmer/Saudie Arabia, et av verdens rikeste land som fordømmer barnearbeid i andre land, men benytter seg i stor stil av dettte selv! Kameljockey'er fra 2 år gamle, blir slått og banket opp. Millioner av jenter som er hushjelper, alene, blir ofte slått av husfruen. Det er tause rop om hjelp!

 

Når det gjelder byråer som Geelmuden & Kiese så er de en alvorlig trussel for ytringsfriheten. Når det er blitt penger i kontakte nettet for å formidle informasjon og få saker på dagsorden, da er vanlige folks ytringsfrihet sjanseløse.

 

· Artikkel 12 Partene skal garantere et barn som er istand til å danne seg egne synspunkter, retten til fritt å gi uttrykk for disse synspunkter i alle forhold som vedrører barnet, og gi barnets synspunkter behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet.

 

I Norge: barn er det svært vanskelig for barn/ungdom å skrive bok om noe så grunnleggende sin egen vanskelige barndom og fortid med navn. Injurielovgivningen i Norge hindrer en i å kunne skrive om sitt eget liv slik det har vært. Forlagene foretar nådeløse refuseringer, de største forlagene over 90%. Forlagene i Norge oversetter heller utenlandsk litteratur enn å hjelpe frem sin nasjonale skatt i Norge. Slik kan forlagene velge i bøker som har blitt markedsført og oppnådd salgstall på forhånd. Bare skjønnlitteratur eller meget kommersielle, konsepter får støtte av staten via innkjøpsordningen. Faglitteraturen har ingen innkjøpsordning i ryggen. Den norske fylkeskommunen har i praksis monopol på kunnskap og helse, og infiltrerer slik den enkeltes rett til fritt å velge sine behandlingstilbud..

 

Arne-Olav og Gro Harlem Brundtland kan bruke Se og Hør som sitt markedsførings apparat sin sorg over sønnens selvmord som salgsplakat i hver artikkel, men Jørgen selv fikk ikke skrive sannheten om sin egen mor og fortid, med mindre mor og far samtykker! I Arne Olavs' bok redegjør han for hvordan Jørgen ikke fikk komme til orde i bl.a. Se og Hør med kritikk av sin mor. Media beskytter de bildene som er skapt i media, mange kjendiser er fredet fra en kritisk vinkling! Så også Gro.

 

 

· Artikkel 36: Partene skal verne barnet mot alle andre former for utnytting som kan være skadelig for noen del av barnets velferd.

 

Norge: I Norge skiller man seg fra sine barn, og kaster kjærligheten. En svært skadelig Skilsmisse og barnefordelings kultur. Nærmere 50% skilsmisser, blant samboere er bruddene hyppigere. Hvilke problemer løser en skilsmisse for barnet? For mange barn er en skilsmisse mellom foreldrene å betrakte som dødsfall hva gjelder sorg. Barnet vil jo vise mamma og pappa veien.

Mor og far er på hver sin side barnets støttespiller, både mor og far trenger å komme seg videre i sitt eget følelsesliv. Biologisk far er rettsløs til eget barn i barnets egen lov: Barneloven, som er en partisk, en foreldres lov. Mødrene gifter seg med staten i denne loven. Ufattelig mange barn lever i psykisk terror klima innenfor husets fire vegger i Norge.

 

På NRK Dagsrevyen den 3/2 i år står sjef ved Oslo Politikammer Ingelin Killengren frem og sier at bare 16% av volden skjer på gata, resten av volden skjer rundt om innenfor husets fire vegger.

 

Stjålet barndom snakker vi helst ikke om i Norge. "Stø Kurs" og samrøre er tingen.

 

Overfor barn oppmuntres det til gammeldagse grensesettings normer i Norge der foreldrene selv burde ta et selvransakende blikk på seg selv først, og leve livet sitt, fremfor å kontrollere og manipulere de små som viser andre veier til helhet, innsikt og målet.

 

Det er psykiske kriger og fysiske kriger. Seksuell mishandling. Det er nådeløse mekler roller

mellom mor og far som pågår år ut og år inn i det samme mønsteret. Barn som blir foreldrenes

foreldre. Et hjelpeapparat som stempler og mistenkliggjør, fremfor å hjelpe foreldrene til å finne

ny kurs. En genetisk forståelse av folks helseproblemer som skaper frykt, angst og gjør det

norske folk til en gjeng med hypokondere som får kurert symptomer. Å satse på å avsløre

årsakene ville jo ført til inflasjon, og arbeidsledighet.

 

I hvilken grad tar de voksne barns ideer og tanker på alvor, og ser det barnet gjør i relasjon med

sitt eget liv?

 

Vi har vært vitne til Berlinmurens fall, i Norge fører man en kompetanse politikk og en forståelse,

samt verdsettelse av hva som er kompetanse, som svært mange utenfor opplever som murer

fordi de innenfor skal beskytte sine egne posisjoner og stillinger, istedenfor å la mennesker få

studere der de har interesse og evner. Kunnskap må ses i en internasjonal målestokk,

 

Norge: 250.000 i alkohol misbruks hjem. Et norskt samfunn med 50% enslige. Det er umulig for en familie med barn å konkurrere på like premisser som de som ikke har barn å ta hensyn til.

 

Det meste av barns hverdag er styrt av de voksne. Barn små barn har lenger arbeidstid enn sine foreldre. Barn må integreres og forstås som en helhet knyttet opp til de voksnes liv. Barn skal ta del i voksen verden, ikke institusjoneres vekk fra de er 1-2 år gamle, slik det blir gjort i dag. Barn synes ikke lenger i gatemiljøene. Barnehage kulturen gir barn som er burhøns. Vi får en institusjonert og kjærlighetsløst samfunn som er forelsket i forelskelsen.

 

Staten og næringslivet kjører rovdrift mot barnefamiliene. Hvorfor er det ikke ansett som en like viktig jobb å være sammen med barna sine før de begynner på skolen? Hvorfor er det ikke ansett som like viktig å bygge opp nærmiljøet, at barn ikke skal leve som en avtalebok? Hvorfor skal den ene med lavest inntekt trues ut i en jobbsituasjon, de aller fleste inn i et service eller omsorgsyrke, og ha kronisk dårlig samvittighet for både den manglende tiden sammen med barnet, og den manglende tiden til å investere i kjærlighetsforholdet!

 

Ensomhet,angst, redsler, depresjoner blant barn og ungdom står bakerst i køen. Barndom uten de rette foreldrene rammer nå 50% av Norges barn. Barn som blir brukt som partiske materielle gjenstander i konfliktene som er mellom de to voksne. Barn/ungdom som savner tid, oppfølging og ekte engasjement fra sine foreldre i Norge. Stjålet barndom snakker vi lite om i Norge.

I rettsstaten Norge er alvorlige overgrep mot barn/ungdom foreldet når man har blitt gammel nok til å se sitt liv i perspektiv, samt samlet mot og styrke nok til å stå opp mot de overgrepene man har blitt rammet av. De fleste som har blitt utsatt for seksuelle overgrep møter ikke bare overgripere, men også Tor Erling Staff i retten. Som kjent står Tor Erling Staff for at den seksuelle lavalder br ned til 11 år! Bare 10% av seksuelle overgreps saker kommer til dom. Hvilke signaler sender slikt til andre barn annet enn at dette er en effektiv måte å la barn fortsette å lide i det tause, gjemme og skjule sannheten fordi andre skal få fortsette å leve ut sine overgrep. Nå ligger Bjugn sakens gjenopptagelse å ulmer under teppet.

 

· Artikkel 31: 1. Partene anerkjenner barnets rett til hvile og fritid og til å delta i lek og fritidsaktiviteter som passer for barnets alder og til fritt å delta i kulturliv og kunstnerisk virksomhet.

 

· Artikkel 32: Partene anerkjenner barnets rett til vern mot økonomisk utbytting og mot å utføre ethvert lønnet arbeid som kan være farlig eller til hinder for barnets utdanning, eller skadelig for barnets helse eller fysiske, mentale, åndelige, moralske eller sosiale utvikling.

 

Norge: Barnehager. 1/2 til 5 åringer som har arbeidsdag fra 07.30 til klokken 17!

Avisene er fulle av desperate foreldre som søker etter dagmamma/barnehageplass. Her tar man ikke foreldrene inn til intervju, men man er tvunget til bare gladelig å ta i mot den plassen man enten får tildelt av kommunen, eller det første og ofte det eneste svaret man får på.

 

De fleste uten annen valgmulighet, fordi det økonomiske presset i Norge er hensynsløst mot barnefamilier. Bolig og bil gjør en familie til gjeldsslaver. Det hensynsløse boligmarkedet utdefinerer dagens ungdom totalt! Reform 94, som skal ha 5-6 åringene inn i skolen. Det stappes 28 "viltre"apekatter inn i et bur, og så står de samme rektorene og snakker om at de tar ordet mobbing på alvor. Norske skoler er ikke beskyttet av arbeid og miljøloven, slik vanlige ansatte er det. Skolenes ventilasjonsanlegg må oppjusteres for 5 milliarder. Ufattelig økning i barn som sliter med astma og allergi i vårt eget land. 1000 barn som hver dag får amfetamin i Norge fordi de er hyperaktive. På 70 tallet var det svært få astma tilfeller. Utviklingen går altså på bekostning av de kommende generasjoners helse.

 

· Partene skal fastsette passende straffer eller andre sanksjoner for å sikre effektiv håndheving av denne artikkel.

 

· Artikkel 36: Partene skal verne barnet mot alle former for utnytting som kan være skadelig for noen del av barnets velferd.

 

Gro reiser til Algerie under de verste opptøyer siden krigen brøt ut for 6 år siden. Ingenting kan endre Gro sine planer som er lagt for lenge siden. Gro skal samle stemmer for å bli Dr.WHO. Delen der oljen og rikdommen er skjermet fra opptøyene, det er her Gro går i land på Algeries røde løper. Blodet renner i elver, barn drepes mot betongvegger, hoder kappes av, hele landsbyer massakreres. At FN har en barne konvensjon som Algerie har skrevet under på burde oppta den tidligere verdens miljøvernminister, nå påtroppende verdens helseminister. I sekken har hun oppskriften på gen manipulering, gen kartleggings kart slik at der kan forebygges fra før fødselen, lykkepiller, abortpiller, aktiv dødshjelp og en haug med utrangerte piller, slike som ble dumpet av norske legemiddel produsenter i Bosnia, og avslørt i Dokument 2 på TV.

 

I Norge er psykisk terror mot annerledestenkende satt i system. En hel nasjons spenningsutløser er blitt sport, spill og såpeoperaer. Gro er fredet. Gro bruker Se og Hør som sitt markedsførings apparat. Gro bruker sin sønns selvmord som salgsplakat for sin bok, sønnen kan selvsagt ikke snakke. Gro's gift oppskrifter virker ikke. "Gift med Gro". Sport, spill og salgstall. Arbeiderpartiet med Gro's stø kurs som ideal styrer lokomotivet på skinner de selv legger.

 

Det er krigen inni oss, miljøet mellom og inni oss mennesker som må i fokus. Hvordan det store behandler det lille, det som er annerledes. Det forandringsorienterte. Den tomme ytre lykke forgifter alt som er av reelle verdier. Stadig flere barn roper etter sin biologiske pappa, og etter to foreldre som må være innstilt på å løse konfliktene sammen. Kjernefamilien mobbes, nedvurderes og forsøkes slått konkurs. Ungdommen må etablere seg i børsbomber av leiligheter. Ungdom som andre yrkesaktive skal gjennom utallige meningsløse kompetanse murer, og vaskemaskiner for å samle nok poeng til å kunne få tillit der de evner. Det føres en oppløsningspolitikk. Det å ta seg av sine egne barn i Norge anses som et mindreverdig arbeid.

 

Er det rart det blir et skilsmisse og barnefordelings samfunn, med 50 kriger på fjern kontrollen?

Hvor ble det av verdigheten og troen på at kjærligheten og barna viser veien? Grunnmuren i samfunnet skulle vel være individet og familien?

 

Denne Fn's konvensjonen om barnets rettigheter heter "De forente nasjoner". Denne "De forente nasjoner" gjenfortelles gjennom hele konvensjonen's artikler. I artikkel 54 er den undertegnet den 26/1-1990 i New York.

Så er det i dag altså kun to som ikke har skrevet under denne konvensjonen, USA og Somalia. Alt i konvensjonens artikler høres gjennom ordlyden "De forente nasjoner" svært amerikavennlig ut..

Hvorfor USA?

 

Alle som har skrevet under barne konvensjonen som det prates om i så store ord gjør dermed sitt ytterste og sitt beste for at de lever opp til disse kriterier. Fraser som alle mennesker kan si seg enig i, men så var det:

Det bak de flotte fasadene, frasene. Hvor er iso-sertifiseringen, kvalitetssikringen, oppfølgingen, ansvaret for å følge opp de brudd andre nasjoner gjør seg skyldig i?

 

 

 

 

Vedlegg 2:

 

Hvilke nasjoner har skrevet under/ratifisert Fn's barnekonvensjon?

 

Den 13/1: Sentralborddamen mente jeg skulle snakke med barne og ungdomsavdelingen v/Espen Kolding. Han var ute akkurat nå, men jeg kunne ringe han direkte. Tlf 22242525, etter klokken 13.

 

Ringte og der var det en telefonsvarer, som sier han går ut i permisjon den 22/1, legg igjen beskjed.

 

Jeg ringte opp igjen og nå fikk jeg beskjeden at han var gått ut i langvarig permisjon fra 1/1.

 

Årsak, det var en annen avdeling, derfor misforståelsen sier sentralborddamen.

 

Eksperten på FN spørsmål er ute, men Wencke Hellerud er opptatt i møte til 11.30. Jeg ringer henne kl 11.30 på tlf.22242609.

 

Hun har ingen oversikt over hvor mange land som ikke har underskrevet konvensjonen, er såpass ny sier hun. Hun mener jeg må ringe Utenriksdepartementet (UD) om dette spørsmålet.

 

13:05 - Jeg ringer til UD, 22249090. Nei, det er det Barne og Familie departementet som skal svare på, sier hun i UD, eller jeg kunne prøve justisdepartementet.

 

Nei, nå må du gi deg, jeg ringte akkurat barne og familie departementet som sa det var dere som kunne svare på dette spørsmålet.

 

Men, hun skulle prøve en som skulle ha rede på slikt i UD.

 

Jeg venter og venter, ingen tar telefonen. Nei ingen der.

 

Det skal være noen der, men nei. Ingen der. Vi prøver en annen i rettsavdelingen, sier hun.

 

13:08 Det er opptatt i rettsavdelingen.

 

Tilbake til sentralbordet. Hvem tar seg av dette FN spørsmålet? Se om vi finner en annen UD seksjon. De sitter så langt unna sier damen på sentralbordet.

 

13:10: Opptatt der. Vente litt hun skal sjekke i boken sin.

Et øyeblikk, hun skulle høre med den andre saksbehandleren her, et øyeblikk

 

13.13: Så endelig kom jeg frem til Gunvor Endresen i UD. Hun sier at nå har alle land i verden bortsett fra Somalia og USA skrevet under denne FN's barne konvensjon.

 

Og at der er pågår en oppfølging i forhold til nasjonale lovverk. Rapporteringsperioden var hvert 5 år. Oppfølgings spørsmål så måtte man ta kontakt med komiteen, som sitter i Geneve. Det var ikke lett å få tak i komiteen for den er litt spredd, sa Endresen.

Ansvaret for oppfølging har Barne og familie departementet som lager en rapport på hva som er blitt gjort. Og departementet skal følge opp i forhold til kommunal, arbeid og justisdepartement.

 

1998 er rapporteringsår for Norge, sist vi rapporterte var i 1993.

 

I den rapporten fra 1993 står det i p.k.t. 1.3.4. Alderen for skolestart vil bli senket fra 7 år til 6 år i 1997. Regjeringen ønsker at det samtidig innføres 10 årig grunnskole"

 

Hva har vært hensikten med debatten i avisspalter og ellers i forbindelse med reform 94 og reform 97, når alt har vært spikret i 1993?

Jeg ringer Wencke Hellerud i BFD opp igjen kl.14:35. Jeg stiller henne spørsmål rundt fremdriften med denne rapporten, og tidsfrister for når den skal innleveres. Om saksgangen i når og hvordan hvis man ville skrive forslag. Fremdeles visste hun ikke hvor mange land som ikke hadde ratifisert barne konvensjonen. Så sier hun plutselig etter 3 minutter, kl.14:38 at hun ikke har tid til å svare på et slikt spørsmål. Hun har ikke tid til å snakke med meg mer og kaster på røret!

 

Den 15/1kl 11.30, gjør jeg nok et forsøk og ringer opp Barne og Familiedep. Denne gangen ber jeg sentralborddamen dobbeltsjekke hvem i BFD som skal ha ansvaret for internasjonale konvensjoner FN spørsmål: Jo, det var to stykker på barne og ungdomsavdelingen sier hun etter å ha slått opp.

 

Hun forsøker en som heter Tove Andersen og der er det opptatt i lunsj frem til 12, og så i møte til kl.13. Sentralborddamen kunne sette meg over til den andre av de ansvarlige som var mitt tidligere så sjarmerende bekjentskap: Wencke Hellerud. Der var det ingen som tok telefonen, intet svar, lot det ringe til det ble dødt i telefonen.

 

Kl 13.30 treffer jeg Tove Andersen på tlf 22242615, og gir meg greie svar på det jeg etterspør i konvensjonen. Hun sier at Wencke Hellerud har ansvaret for møter og rapporten rundt konvensjonen som skal legges frem i februar/mars. Hun som altså kastet på røret da jeg spurte om nettopp fremdriften i denne rapporten...

 

Når jeg etterspør hvor mange nasjoner som ikke har undertegnet barne konvensjonen så svarer hun at ca 10 nasjoner ikke har ratifisert/underskrevet den. Nasjoner som Kina, Bosnia, Algerie, Russland har alle skrevet under denne barne konvensjonen

 

Hva er korrekt? UD, sier to altså USA og Somalia (Hvilke forbehold, hvorfor?) BFD, sier altså 170 har skrevet under, ihvertfall færre enn 10 som ikke har skrevet under, sier hun.

 

Fn's barne konvensjon er ikke en del av lands lovgivning. Det er ikke meningen med konvensjoner at de må følges opp umiddelbart med likelydende lover, men landets lover skal mest mulig være i tråd med disse konvensjonene. I Norge er det justisdepartementet som etter ratifisering skal se til at lovverket endres i tråd med det.

 

Som tiltak for å gjøre prinsipper og bestemmelser alminnelig kjent for både voksne og barn har BFD laget en kort versjon som henger rundt i klasserommene i Norge.

 

50 års jubileum i november.

 

Denne Fn's konvensjonen om barnets rettigheter heter "De forente nasjoner". Denne "De forente nasjoner" gjenfortelles gjennom hele konvensjonen's artikler. I artikkel 54 er den undertegnet den 26/1-1990 i New York.

Så er det i dag altså kun to som ikke har skrevet under denne konvensjonen, USA og Somalia. Alt i konvensjonens artikler høres gjennom ordlyden "De forente nasjoner" svært amerikavennlig ut..

Hvorfor USA?

 

Alle som har skrevet under barne konvensjonen som det prates om i så store ord gjør dermed sitt ytterste og sitt beste for at de lever opp til disse kriterier. Fraser som alle mennesker kan si seg enig i, men så var det:

Det bak de flotte fasadene, frasene. Hvor er iso-sertifiseringen, kvalitetssikringen, oppfølgingen, ansvaret for å følge opp de brudd andre nasjoner gjør seg skyldig i?

 

 

 

Artikkel 12 trekker Tove Andersen frem som ypperlig for Norge:

 

Artikkel Partene skal garantere at barn som er istand til å danne seg egne synspunkter, retten til fritt å gi uttrykk for disse synspunkter i alle forhold som vedrører barnet og gi barnet synspunkter behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet.

 

Når jeg trekker fram artikkel 38 (den er angitt senere i teksten) og spør om ikke alle medlemslandene er forpliktet til å gripe inn overfor særlig barn under 15 år med eksempel i Algerie så svarer hun:

 

Ja det er et stort spørsmål, sier hun.

 

Hvem har ansvaret for oppfølging, kvalitetssikring?

Hvordan er forholdene i Norges bakgård?