FN-REFORM - GRO'S SPILL FOR GALLERIET

 

FN ble kastet ut av Rwanda/Zaire. Ekkoet lyder ennå fra massakrene i FN leiren i Srebenica, mens de selvoppnevnte ekspertene pratet og pratet...

FN er et handlingslammet apparat, styrt av de samme personene som er eksperter i å skape all den sosiale, psykiske elendigheten vi ser rundt oss i dag - eksperter i å øke fattigdommen.

Den ytre fattigdommen, henger sammen med den indre åndelige fattigdommen.

Gro dyrker materialismen og kapitalismen - mens innholdet i denne ego kulturens bølge er i ferd med å få stadig flere nasjoner i total kollaps, Bulgaria, Russland, Jugoslavia og nasjoner som Sverige med enorme økonomiske forpliktelser på barn og unge skuldre. Tyskland med arbeidsledighet på 5 millioner mennesker registrerte! - Det høyeste siden 1933 - Det er ansvarsløshet satt i system - det er jo statene som bedriver en gjeldsslave politikk, hvor man har brukt mer enn 700 milliarder av oljebrønnene siden vi fant oljen på 70 tallet - De bevilger stadig mer penger til fremtids prosjekt de ikke har, og bruker således av neste generasjons penger! Det må jo ende opp i en kjempe oppvask, ser ikke de som styrer dette? Må det en atombombe til for at de styrende skal se dette? Ungdommen er utdefinert og lever sine liv utfra andres forventinger.

 

Gro skisserer i Aftenposten den 25/1 sine ideer for reform - mens FN er nær konkurs fordi USA skylder organisasjonen så mye!

Gro har gjennom dette avslørt sine intensjoner ved A-pressens planlagte strategi for hennes avgang....Hennes avgang viser egentlig hvordan Arbeiderpartiet styrer alt fra presse til posisjoner - det er skremmende!

 

Det er ikke de felles behovene alene som er interessante Gro - Det er i hvilken grad hvert enkelt land ivaretar de individuelle behovene, og inviterer det som er annerledes, det ukjente.

 

FN charter bygger på å håndtere konflikter mellom stater, sier Gro - Og mener de 40 militære konfliktene som pågår er borgerkrig preget.

Javel - vi hadde Bosnia i EU's bakgård - en krig på linje med den annen verdenskrig på våre fjernkontroller. Krigen som fikk pågå til de stridende parter var utslitt.

Økonomiske sanksjoner som først og fremst rammer barn i andre store kriger, mer enn 50% av verdens krigsofre er barn - i de voksnes psykiske krigføring!

Hva med Norges bakgård, tilstanden bak fasadene...grådighetskulturen vår...? I Norge nå har vi hatt bankkrisen, Lund kommisjonen, vi hadde Ap's spådommer etter nei til eu om at nå måtte næringslivet flagge ut, renta ville fly til himmels og all slags frykt og skremselspropaganda i en presse som bare blir mer og mer manipulert og styrt av penge interessene. Da vi fikk nei til EU har alt gått rette veien for Norge økonomisk, og alt det politikerne styrer over har bare blitt verre, skole, helse, eldre, familiene.

Olje, gass, fisk - alle disse gavene fra naturen viser bare at Norge styres av helt andre enn politiske krefter!

 

Rovdrift på naturressurser, miljø problemer som vokser raskere enn vi klarer løse dem, befolkningsvekst som truer med å undergrave enhver mulighet. Over en milliard mennesker lever i absolutt fattigdom, beskriver Gro.

Gro's bidrag er 60.000 nye millionærer i Norge de siste årene. De fleste under Ap'styre

Gro's kjølvann er det ingen som snakker om - det er blitt tabu!

Gro's bidrag er å ansette 100.000 i offentlig sektor de siste år, og privatisere vekk ansvaret når kommunene ikke klarer oppgavene de er pålagt, for slik å få de kommunale oppgavene til å fungere igjen...!

Gro's miljø politikk, åpnet en gift fabrikk i Kina da hun var der...

Staten som skal gamble med våre oljepenger i utlandet.

68-erne som skal trygge egen fremtid og gi blaffen i barna sine!

Energiverkene som har hatt rekordinntektsår i 1996, men de har skremt vannet av det norske folk med sine avgiftshopp - flere steder doblet prisen.. Alt dette for at e-verkene skal subbe til seg mer kroner!

Stadig flere tørrlagte elver, vassdrag i rør, og forgiftede vassdrag og lakseelver.

Norske barn er statsstyrte burhøns.

Gro's børs foran alter - en hyklersk næringslivs politikk som barna tvinges å ta et oppgjør med! Da sitter Gro's generasjon med verdens beste pensjons rettigheter uten å ha sørget for å ha satt av penger til disse forpliktelsene en gang. Foreløpig eksisterer det bare i prognoser, prognoser var det mange av på slutten av 80 tallet også - alt kunne bare gå en vei da også...

Nå er det stat, byråkrat og de offentlige jappene som er blitt livsfarlige, grådige og glemmer at det må mange småbedrifter til for å finansiere denne kolossen av ansvar på kommende generasjoners skuldre. Alt skal bare bli større, større og større, en LO kolonisering av folket, der individet skulle smakt hvordan det var å stå alene opp mot dette stat og gigant næringslivs hierarkiet som bare eser og eser.

 

Gro sier: Vår visjon for fremtiden må også omfatte frihet fra krig, vold og frykt og arbeid for alle.

Dette er klisjeer som hennes politikk aldri har hatt oppskrift for! Hvordan løse problemene når det er oppskriften de skinnhellige står for bygget på overvåkning, mistillit og egoisme som defineres som trygghet som må forandres - Hva da?

Den dagen Gro forstår at psykisk, som fysisk vold er to sider av samme saken, at utdannelse er helhetlig, og ikke alene spiss formulert, at sannhet er det som må være bærebjelke nr.1. Vet forresten Gro at hovedårsaken til selvmord i dag er foreldre konflikter? Hva slags samfunn har man nå fått mellom foreldre og barn? Hva med å ta på alvor alle disse konfliktene som dette skaper for hver og en sin helse og sinns tilstand?

 

Det offentlige utøver svært mye psykisk vold mot folket, i form av køer, firkantethet, klassifisering av menneskeverdet, avmaktshet, endeløse køer. Skyver mennesker ut istedenfor å lytte til deres problemer og ta dem på alvor! En offentlig sektor hvor halve jobben er å sette seg inn i alt man ikke skal vite noe om...

Veien til frihet går gjennom frykt, angst, redsler - ikke gjennom piller eller sympati men mestring, nestekjærlighet og et samfunn hvor folk snakker sammen om det bak fasadene og ikke som det iskalde samfunnets overfladiske fasade og karrierejag regjeringen kjører fram på bekostning av det viktigste - natur, tid sammen med barna.

Arbeid for alle, denne politiker bløffen - Det blir verre og verre å starte egen lønnsom forretning i dette landet! 100000 i offentlig sektor siste år - er en skjult arbeidsledighet - neste generasjon må ta oppgjøret og oppvasken, mens 68'erne har fått seg aldershjem i syden, med historiens feteste pensjonsutbetalinger!

 

Det er ingen generasjon som vil få like gode muligheter til å dekke sine behov som dagens 68'er generasjon representerer - med Gro og byråkrat yappene Jens Stoltenberg og Jagland i spissen.

 

Hvordan ser det ut i verden i dag? Det Gro kaller at FN er den eneste som har et globalt perspektiv. Først burde Gro rydde opp i sitt eget land - før hun har noe å lære utlandet. En blind selvgodhet.

 

Det er individet som må få tilbake selvråderetten og makten til å leve sine egne liv, og ikke stress styrte statsstyrte liv for alle andre - hvor den nye folkesykdommen blir utbrenthet og ensomhet.

 

Hvordan si at hvis FN charteret hadde vært skrevet i dag ville det sett annerledes ut? Er det slik politikere jobber? Alle de som sitter der kan fritt bygge chartrene i nye retninger - dette vet Gro - Det er bare det at Gro's børs foran alter har intet å tilføre dette chartret i riktig retning! Se på Norges egne helse problemer! Hemmelige rom, løgn og bedrag mot folket og spesielt de eldre og unge har vært Gro's politikk! Ingen våger fronte Gro og hennes kjølvann - hvorfor er det blitt slik?

 

Det er dagens fordommer for det som er annerledes og kompetanse murene på tvers av generasjonene som må rives ned! Denne psykiske terroren mot folkets selvtillit! Det er 10-20% av landets befolkning som styrer og legger premissen for alle oss andre og de er mer opptatt av å bli statsstyrte universitets kopier, istedenfor å forstå hvordan ethvert menneske må utvikle seg helhetlig, og at det indre speiler det ytre - Alt er to sider av samme saken. Synlig vold, er ikke noe verre enn den psykiske volden!

Og den psykiske volden mot barn og ungdom som får pågå i det skjulte i privatlivets freds tegn og ytringsfrihetens navn er blant de verste ting som får fortsette og fortsette i oppdragelsens navn - der det var foreldrene som skulle vært forandringsorientert og stått opp mot det politiske hykleri teater vi alle er vitne til hver eneste dag!

 

Friheten går gjennom smerte, lidelser, angst og redsler. I dag skiller folk seg eller går på piller istedenfor å slåss mot den politikken som føres. 80% av folket har grunnskole og videregående skole! Tenk på det!

 

De siste 30 årene har vi hatt fjernsyn, og en skriftlig bevismengde uten sidestykke . Nå kan man virkelig avsløre hvordan det er ekspertisen som er kjeltringer, løgnere og bedragere! Lund kommisjonen er bare en begynnelse på parodiene vi vil få fremover! Det er etterkrigens arbeiderparti som har bygd opp dette klassifiserings samfunnet, hvor det å dømme, bedømme andre, som om mennesket var noe man kunne måle - Vi må gå fra mistillit til tillit - dette er utfordringen Gro!

 

Gro og hennes regjering som selv sitter i nedbetalte hus, skal nå førtidspensjonere seg, har gratis etterutdannelse med lønn, mens ungdommen skal gjøres til fraskilte gjeldsslaver med minimal kontakt med sine barn, fordi der har man laget en en foreldres barnelov i tillegg, som gjør det lettere å forlate ekteskapet enn å bli og løse konfliktene og konfrontere samfunns rammene.

 

FN kan ikke krise håndtering - hvordan skal FN betale krigsofrene i Jugoslavia, Zaire/Rwanda osv... Eller er ikke disse menneskelivene like mye verdt som jødene?

 

FN er for stor for mange oppgaver, mens andre oppgaver er for store for FN i sin nåværende form.....Se heller å finn ut av hvem som skal ha ansvaret? Det er en jungel med organisasjoner og ansvarlige som skylder på hverandre. Ser du ikke dette dilemma Gro?

 

Det pågår for tiden flere parallelle reform prosesser i FN...

Eu bygger opp Schengen, river ned muren i Tyskland for å bygge opp en ytre mur rundt Europa. Se hvilken overvåknings skandale vi har hatt i Norge i form av Lund kommisjonens avsløringer - hvordan vil dette nå bli? Samtidig med Furre saken så reiser Statsråd Anne Holt for å underskrive Schengen avtalen på vegne av kommende generasjoner. En nasjonal skam!

Eu er best på å skape galskap, som skrapesyke, ku galskap - de gen manipulerer og kaller det forskning i riktig retning. Er folk blitt blinde - ser man ikke hva ekspertene tillater seg i mangel på respekt for arvens suverenitet, genene. I Norge 16000 aborter, og like mange skilsmisser hvert eneste år! Og kaller dette utvikling.....med hvilken rett?

Det er dyrket frem en blind grådighet uten vær varsom plakater. Gjør noe med det Gro ! Legemiddel bransjen over hele verden, med de nære samrørene til legene - denne industrien som er en vanvittig gullgruve - der man ikke spør seg hvorfor blir folket bare sykere og sykere? Vi ligger jo i krig med naturen, stapper kroppene våre fulle av gift! Ser du ikke dette Gro, du som er lege?

 

Prisene for å reparere skadene er nesten alltid langt høyere enn kostnadene ved å forhindre kriser gjennom forebyggende arbeid, sier Gro. Piller er ofte ikke annet enn strafferunder, man må leve gjennom lidelsene, og ha tid til, sette ord på konfliktene, kartlegge menneskets årsaker til at det står fast i livet sitt - det løser man ikke ved hjelp av piller - men ved hjelp av medmennesker og et samfunn som er nestekjærlighets orientert. Med alter foran børs og ved aktivt å lytte til de pårørende som ekspertisen, og ha et samfunn som er forandrings orientert og som inviterer det som er annerledes istedenfor å være fryktstyrt slik dagens samfunn er blitt det - lære av hverandre!

Gjelder ikke dette med forebyggende innenfor familiene (50% skilsmisser), etablere seg, helse, psykiske lidelser, skole, mobbing....osv..Hvilke forbilder har vi i dag Gro?

Barne og familie departementet har kuttet ned støtten til samlivstiltak fra 5 millioner til 2.5 millioner i år - mens Jagland står og prater om hvor viktig det er! Staten skal selv infiltrere markedet, der de selv kan vise til resultater hvor enhver privat bedrift ville vært slått konkurs - mens aldri staten og dens egen definerte eksperter?

 

Kostnadskutt kan nå bare komme et sted og det er i administrasjonene, byråkratenes rekker, ser du ikke dette Gro?

 

Oppskriftene Fn har hatt har jo bevist seg nå gjennom over 45 år at de ikke virker - verdens ulikheter har aldri vært verre enn de er i dag! Hva har disse menneskene egentlig gjort som har hevet fete lønninger og et elendig resultat?

 

Denne organisasjonen som medlemslandene paradoksalt og ironisk nok har bygget opp som fremste redskap for å:

 

· forhindre krig.

· sikre økonomisk fremgang.

· sikre sosial fremgang.

· utvikle en fremtidsrettet rettsorden.

 

For hvem? For egne interesser, og skyve resten av verden ut? 90% av befolkningen bor jo utenfor murene Eu nå skal lage seg!

Verden består av dialekter Gro og mer enn 10000 kulturer. Hvilket signal er dette om at vi må begynne i lokalmiljøene våre og ta vare på det individuelle og det å være annerledes - rive ned fordommer og frykt. Kunnskap kommer og går sine egne veier - ikke slik staten skal lage kopier gjennom den samme trakten fremfor å la folk få bygge opp egne studier etter interesser og anlegg - hvor all type kunnskap er like verdifull. Hva med vestens psykiske krigføring? Det er en kjøpt fred...hvor folket lider i taushet, synlig i folkets helse, kjærlighetsliv, barndom og alderdom.

Hvorfor er ikke den jobben en kunstner utfører like viktig og likt betalt som det en byråkrat får? Korsfestelse av norsk kulturliv - kunstnerlønn på 1969 nivå. Det er kunstneren, det særegne i oss alle som vi blir lært opp til å undertrykke - selve fundamentet for kreativ utfoldelse.

Nei Gro, prøve deg utenfor murene er det du skulle i praksis. Uten papirer og bekjentskaper inn i systemene. Da ville du brettet opp armene du også! Bare gjennom å være i følelsene vet man hva man prater om i praksis! Teori og praksis - det er to verdener! Dagens barn og ungdom må ta oppvasken i kjølvannet av det du og arbeiderpartiet har bygd opp etter krigen. Det er en nasjonal skam at bare en side dyrkes av hva du har stått for i norsk politikk! Man snakker bare om en overfladisk glattpolert fasade, mens all dritten ligger og ulmer under teppet! Vi har behov for å få frem et Norge som tør å gå foran og være annerledes - nå må vi da avsløre den tomme, innholdsløse lykken i den amerikanske plastikk drømmen som Norge kopierer og kopierer...der vi skulle vært orginalen!

 

Tenker du på at det plutselig er Norge som kan komme til å stå utenfor murene og banke på andre nasjoners grenser om noen år? Og hvilken behandling forventer du da at vi skal få, med den in humane flyktning politikk det norske sosial demokratiske arbeiderpartiet har gått i bresjen for å føre? Hvem hadde gjettet det ekstreme som skjedde år etter OL i Sarajevo?

 

I den tredje verden må barn vokse opp med drepte foreldre, i vår verden skiller de seg fordi de ikke kunne snakke sammen, eller av økonomiske årsaker. I den tredje verden vokser de opp med våpen i hendene sine, her i vesten leker vi med digre plast maskin vannpistoler. Hva forteller dette om at lidelsene blir synlige i den tredje verden, mens vi her hjemme har denne krigen gående i noe vi har kalt privatlivets fred, eller hemmeligstemplet, fordi sannheten skal omgås og forties. Her i Norge tvinger man folk til taushet, fortier det ubehagelige helt til det en dag spretter opp som troll i esker...

 

"Psykisk terror" - Det hele systemet er bygd opp på, at mennesker undertykker sitt egentlige jeg, for å overleve i en rolle og bli likt eller flink i et samfunn hvor andre skal bedømme, måle ens verdi. Et samfunn som undertrykker de som er og tenker annerledes. Vi har alt å lære av barna Gro! Knus denne oppdrettsanleggstanken ditt sosial demokrati feilaktig bygger på. Forandringsorientering på tvers av generasjonene - det er et nasjonalt og globalt samfunn på rett spor!

 

Dagens krigføring foregår i det tause, bak fasadene - I det som står stemplet privatlivets fred. Barn er dagens ofre for at foreldrene skal få dyrke sin fryktstyrte programmering kalt oppdragelse - der det var foreldrene som skulle endret vaner og kommet seg videre i sitt eget liv! Dagens politikk fordrer motarbeider alt et barn står for! Barn er stas og statsstyrte burhøns, de voksne også uten at de ser det - for de er dopet av fjernsyn og dyrking av sitt eget ego - Det egoet livet egentlig dreier seg om å frigjøre seg fra...gjennom å hjelpe andre mennesker, samarbeide. I dag må man jo ha kommunale tolker for å nå frem i fylkes og statshierarkiet. Alt skal gjennom den samme kverna. Når skal staten slutte å være Gud?