14 november i VG - FORELDRE oftest årsak til selvmord, hevder barnepsykiater Berit Grøtholts, etter å ha møtt 115 ungdommer etter deres selvmordsforsøk.


Aft. 10. november-96 - Depresjon hovedårsak til selvmord blant unge.· Grøholt har intervjuet 115 barn og unge som i 1993 forsøkte ta sitt eget liv.


· Nær halvparten av ungdommene mente foreldreproblemer spilte en stor rolle forut for selvmordsforsøket, hele 58% blant guttene! Bekymring for eller konflikter med foreldrene. Lojalitetskonflikter p.g.a. skilsmisser og manglende åpenhet i hjemmet. Yngste hun møtte var 10 år gammel! De fleste hadde tatt piller, noen hadde forsøkt å henge seg.


· Ofte er årsaken det at barna bekymrer seg over problemer som foreldrene har. F.eks at far er blitt arbeidsløs. Ungdom føler sterkt ansvar for det som skjer med familien. Jobbproblemer, skilsmisse, alkoholmisbruk. Mange jenter får et anstrengt forhold til faren sin i puberteten, endrer syn på han.


· 42% hadde psykiske problemer i hverdagen, (angst) men få av dem tør snakke med noen om det - heller ikke legen sin.


· Over 50% hadde depresjoner, - 40% ensomhet - 34% kjæresteproblemer - 18% mobbing og skoleproblemer.


· Den nest største gruppen var ungdom med stoffmisbruk.


· Anslag på 5000 selvmordsforsøk i 1994 på landsbasis, forgiftning i 90% av tilfellene. I 1994 tok 532 mennesker sitt eget liv.


· Statens institutt for folkehelsen opererer med 8900 selvpåførte skadetilfeller behandlet ved sykehus eller legevakt i 94, basert på 6 lokale registreringer i Norge.


· Store mørketall. 22 av 100 ungdommer hadde vært hos lege i løpet av de fire siste ukene før de forsøkte å begå selvmord.


Grøholt er opptatt av at de unge må få bedre kunnskap om psykiske lidelser for å forebygge

selvmord blant barn og unge. Da blir det ikke flaut å ha psykiske plager som depresjoner.

Mange ungdommer savner en fast voksenkontakt. En som er ledig og har tid til å prate - slik

vaktmesterene på skolen fungerte før i tiden. Det viktigeste er å se verden med ungdommens

øyne. Vis at du bryr deg om dem og hva de tenker - og at du orker høre på.

Helt avgjørende er det at psykiske problemer som angst og depresjon blir et akseptert og greit tema å snakke om i hjemmet. Leger må spørre mer konkret om psykiske symptomer. Ungdom synes det er flaut å snakke om slikt, og når ting går galt er du veldig sårbar for dem rundt deg.

Kilder: VG, den 14/11-96 - Av Kristin M.Hauge.

Aftenposten den 10/11-96 - Av Kristin Ruud.

· Være flink rollen.

· Leve andres liv.

· Skolen overbeskyttet mot innblikk i deres tanker.