STANS FORSKERNE! BEVISSTLØSE LEGER! GENSPLEISING ER GALSKAP .

Hvem er de egentlig - disse menneskene som kaller seg fremtidens forskere, og leker Gud?

Med hvilken rett flytter de slike grenser, og oppfordrer neste generasjon til å tro på det de gjør? All sunn fornuft tilsier at det de driver med er å ligge i krig med vårt eget opphav - etikk er skjellsord.

 

Er forskerne ute etter å grave vår egen grav? Vårt eget selvmord, fordi vi ikke kan slutte med å forandre på alt utenfor oss selv, men forstå at det er livet inni oss vi kan og må forandre gjennom å se hva vi gjør, og være forandrings orienterte. Er vi blitt både blinde, stumme og døve?

 

· De tukler og manipulerer med selve fundamentet - selve livet - selve arvestoffet, for å skape nytt laboratorieskapt liv. Klipping og liming gjennom å tilsette enzymer.

· Klipper gener ut av DNA-molekyer - DNA = Det egentlige arvestoffet.

· Limer genene sammen, slik at det oppstår nye kombinasjoner av gener i endel av DNA-molekylene.

· De fører de nye DNA molekylene inn i levende bakterier slik at det skapes en ny type bakterie. Dyrker opp en koloni av disse laboratorieskapte bakteriene.

· Hente ut DNA-molekylene av bakteriene igjen.

· Utsette de forskjellige blandingene med opprinnelige DNA-molekyler, oppklippede molekyler, og molekyler som er limt sammen igjen, for elektrisk strøm. Dermed fremtrer gen avtrykket i form av strekmønster.

· Dersom dette blir forskjellig for de forskjellige blandingene, inneholder de forskjellige typer DNA-molekyler, og gen manipuleringen har vært vellykket.

 

Hva slags grådighet uten grenser er det forskerne for vårt eget beste driver med?

De aner ikke hva de driver med - de takler med selve naturens kretsløp, og vet ingenting om

hvilke bivirkninger det de driver med får! - De må være blinde og døve disse forskerne?

Naturen er perfekt den, det er vi mennesker som dyrker vår egen grådighet og makt begjær. Hvor

setter forskerne grensene?

 

Disse forbildene lærer nå opp stadig flere elever i biologi timen til å legalisere og normalisere

dette! Hva med de som nekter å foreta slike ting - går det utover karakterene til vedkommende

da? Bioteknologi....Lærerne vet egentlig ikke hva de driver med - for da de ble utdannet var denne teknologien ukjent - derfor må de nå etterutdannes....

 

Elevene har blant annet lært å kutte DNA-kjeder på bestemte steder, sette inn DNA-molekyler i levende bakterier og se hvordan bakteriens egenskaper endres. Og avfallet må behandles slik at ingen levende eller levedyktige gen modifiserte organismer slipper ut i miljøet....Skoler som gjennomfører forsøkene må også følge genteknologiloven. (Den er vanvittig - en lov som legaliserer det som skulle hatt strenge strafferammer!)

 

Varden, den 3/2-97 - Porsgrunn videregående skole er den eneste i landet hvor elevene nå har genteknologi som eget fag - Tre timer i uka - Lærer Espen Paus sier de startet med dette allerede skoleåret -90-91. Den gangen bestemte vi, seks biologer som jobber ved skolen å tilby dette som fag, men ingen av oss kunne nok om feltet. Det endte med at alle sammen tok etterutdanning også satte vi i gang. Nå mottar de 9 klassinger på åpen skole. Arvestoff fra virus og bakterier. For leger, tannleger og veterinærer, innen bioteknologi, biokjemi og ulike landbruksfag bruker teknikkene og tar patenter på det genmanipulerte nye livet...! (som den tredje verden ikke har råd til.) Genteknologi er et viktig redskap for å undersøke bakterier og virus, mener Paus. Det å klippe og lime DNA fra virus og bakterier foregår jo daglig i alle mulige laboratorier.

Og du da bryr du deg, eller gir du faen? Du skal betale etterutdanningen med lønn fremover..

 

· Radio frekvent elektromagnetisk stråling kan fremskynde veksten av kreftsvulst hos mus som

allerede har kreft. Nå vil forskerne overføre resultatene på mennesker - Kjemiske mennesker med

museører....og du logrer med halen...

 

Britiske forskere har klonet fjellsau - De to kjønnene forenes slik:

· Kromosomer fjernes fra ubefruktet eggcelle.

· Celler fra et tidlig foster, hvor flere celler dyrkes fram i et laboratorium (prosessen gjentas herfra for å skape kopier)

· De to smeltes sammen ved hjelp av elektronisk sjokk.

· Sammensmeltet celle begynner å dele seg.

· For så å utvikle seg til nye embryoer (foster)

· Embryoer plasseres i en søyle gjennom prøverør metoden

· For å produsere identiske kopier av den første sauen...

 

Slik kan de klone en svart og hvit til en hvit.. Selv Hitler kunne ikke gjort dette bedre...

Er det rart det blir kugalskap - skrapesyke? Dyr som blir behandlet som materielle gjenstander, og satt til å spise innvoller og rester fra hjernen på andre dyr...

 

Forskerne sier at det ikke er umulig at den samme teknikken en gang i fremtiden også kan

anvendes på mennesker...Et endelig bevis på at liv kan bli skapt uten sædceller sier forskerne

stolt. Hvilken respekt er dette for kjærligheten, for mann, kvinne, barn, dyr - for skapelses prosessen?

 

· Nå starter det første laboratorie på Ullevål, og private søker - et eget genetisk laboratorium. Misforstått forebyggende program hvor genetisk testing i første omgang skal gis til personer som har høyt kolestrol, og hvor det har vært flere tilfeller av hjerteinfarkt. 10-12000 kr skal det koste fo førstemann i familien. Gentesten vil kunne avgjøre med 100%....? sikkerhet hvem i familien som har sykdommen, og hvem som sannsynligvis...... ikke har den.. Hvordan er det tillat for leger å gjøre slikt?

Skal da dette mennesket gå med angst i alle disse årene og vente på at nå skjer det...programmere hjerne med frykt istedenfor å leve det livet man har fått, og løse de mellommennesklige konfliktene som oppstår - for det arvelige henger mye sammen med at vi kjører Stø-kurs videre, og har svært liten evne til å gjøre de nødvendige forandringer i holdninger, vaner etc. Mulighetene for diskriminering, antagelser, frykt spredning skal nå virkelig få spire. Nå skal forsikringsselskap kunne kartlegge mulige risikogrupper...Dette er avskyelig, og sterkt illegal måte å forstå menneskeverdet på - ser de ikke dette selv?

Nå skal ekspertene altså begynne å kartlegge om man kan være arvelig disponert for en eller annen sykdom....Pasienter med familiær hyperkolestterolemi føler seg friske, men skal egentlig gå på livslang, kolestrolnedsettende behandling fra ung alder... Bare slik kan de unngå å få hjerte/kar sykdommer altfor tidlig....Pasienter som ikke får behandling har en gjennomsnittlig levealder på 55 år. Nå skal altså legene sette unge mennesker på medikamenter resten av livet! Med hvilke fullmakter? Man kan sette i gang behandling med en gang sier overlege Trond P. Leren. Antagelser, og er det noe legestanden hele tiden bommer på, så er det utdeling av prosentvise sjanser!

Hva er det ved vårt levesett som fremmer høyt kolestrol, hjerteinfarkt? Der burde ekspertisen begynne. Hvor er helsetilsynet? Angripe mennesker som føler seg riske også, hvor går grensene for galskapen?

 

· Aft.26/1-97 - Sprøyte kan forutsi "selvmord" hevder overlege og psykiater Tor Jacob Moe ved Radiumhospitalet. Han vil sette i gang en kontroversiell standardtesting av alle selvmordsforsøkene. Hensikten er å skille ut høyrisikogruppene som kan få vanlig psykiatrisk og medisinsk behandling. Vi må redde disse livene sier han. At vi ikke gjør det i dag med den kunnskapen vi har fått, er egentlig forferdelig sier han, og møter stor motbør blant andre psykiatre. Han skal kunne finne selvmordskandidatene ved å analysere ryggmarksvæsken, og se hvem som har uvanlig lite av av signalstoffet serotin i hjernen. Svensk forskning viser at risikoen for at selvmordsforsøkere med lite serotin lykkes i å begå selvmord, er 10 ganger større enn hos andre selvmordsforsøkere, sier han.Moe sier at en ryggmarksprøve ikke inneholder hele svaret på om en person begår selvmord. Konklusjonen er at man må kombinere vanlige psykososiale og nye biokjemiske behandlingsmetoder for å motvirke selvmord, sier Moe Han er nå i ferd med å avslutte en doktoravhandling om selvmord....

Nå skal folk altså pasienten møte: "Nå skal vi ta en prøve som forteller om du kommer til å begå selvmord" Det er kriminelle traumatiske belastninger de påfører pasienter psykisk. Tenk om man skal gå inn på babystadiet å ta slike prøver, og så genmanipuelere osv...Disse ekspertene forstår ikke forbokstaven av årsakene til selvmord! Det å bli skjøvet ut av et samfunn, bli utstøtt, utdefinert, møtt med mistillit, bli mobbet, bli seksuelt misbrukt, bli forfulgt, skilsmisse som gjør 1 av 3 syke - Det vi mangler i dag er medmennesker, og et samfunn som må forstå alvoret av all den psykiske terroren som får pågå, og at det er egosimens pris vi i dag betaler.

Den dagen vi får rede på hva slags behandlingsmetoder egentlig forskerne, legene driver med tror jeg folket ville fått øynene opp for at forskrne ikke har noen moralske grenser!

Landets statsministers sønn Jørgen tok sitt eget liv, og jeg setter det som et stort paradoks at landets mektigste kvinne vår eks. Statsminister, som sågar selv er lege - som har hatt autostradar inn til alle muligheter til å prioritere psykiatrien så lettvint legger skylden på at helsevesenet sviktet - Selvmord har mange sider ved seg, og det burde være en selvfølge at alle sider ble belyst når man drar fram nettopp selvmord! I dag er det vanvittig mange barn og unge som kjemper nådeløse kamper med sine foreldre - og foreldrekonflikter opplyses i en undersøkelse som å være hovedårsaken for selvmord. Ingen prøver eller sprøyter kan forutsi selvmord - bank dette inn i hodene på disse ekspertene, professorene som skal etterutdanne seg i dette sporet på din og min regning. STOPP DEM - NÅ!

Det stress, ego og grådighets samfunnet vi i dag har utviklet, hvem rammer det?

 

· Mangel på kjemisk stoff 5-HT mener britiske forskere er et gen som gjør mennesker mer utsatt for selvmord...I Norge har nå forskere funnet ut at et gen kan være årsak til selvmord. Tenk å få seg til å tro at dette er måten å finne ut hvem som er disponert for å kunne ta selvmord - Selvmord handler om sviktende mellommennesklig kommunikasjon, skjøvet ut av samfunn, utstøtelse, diskriminert, motarbeidelse..Foreldrekonflikter er en av hovedårsakene til selvmord viser en nylig undersøkelse! KRIMINALISER FORSKERNE NÅ!

 

· Eldrebølgen blir også en hjertebølge. I år 2006 vil Norge oppleve den største hjerte bølgen noensinne advarer professor og hjertespesialist John Kjekshus ved Rikshospitalet til NTB. Dette er stikk i strid med det ekspertene tidligere har spådd, nemlig en sterk nedgang i antall hjertepasienter..

Regjeringen trenger i følge Jagland den 4/2-97 frem til år 2001 - 10 milliarder kroner bare for å opprettholde tilbudet slik at alle eldre som nå kommer får enerom....og ennå har ikke eldrebølgen da begynt.. Eldre og Helse skal gis toppprioritet - Hvorfor blir folk syke? Hvor skapes disse arbeidsplassene Jagland prater om 40000 her og 30000 der? I offentlig sektor så er det jo bare en skjult arbeidsledighet. Velferdsgaloppen i egoisme. Fremtiden skapes, den vedtas ikke Jagland. Murene for ungdom er snart uoverkommelige!

· Dagbladet, den 31/1-97 - Vestens sykdommer erobrer u-land - Særlig hjerte, karsykdommer og kreft. Worldwatch Institute melder at i år 2020 vil denne type ikke-smittsomme sykdommer være helt overlegent som dødsårsak for hele verden. Allerede i år 2010 vil antall krefttilfeller i utviklingsland være fordoblet heter det. Diabetes og sukkersyke er også på full fart inn i den tredje verden. Det vil bli et enormt økonomisk problem.. Tidligere var infeksjoner og smittsomme sykdommer den vanligste dødsårsaken. Nå er det kreft, slag og hjerteinfarkt som dreper flest. Mønsteret går igjen i Asia - i Latin Amerika, det sørlige Afrika og i Øst-Europa.

Hvorfor utvikles slike sykdommer må vi spørre oss og innse at et menneskliv er like verdifullt over hele jordkloden!

· NRK-Dagsrevyen den 01.02.1997 - I Norge i dag står mer enn 10.000 hjertepasienter i kø! En øre merket milliard er blitt brukt til noe annet - til høyere legelønninger...

Det fødes 600 barn hvert år med behov for hjertehjelp, det behandles bare 300 i året. Varmebehandling av ledningsfeil til hjertet., ustyrlige elektriske signaler... Bare 500 fått hjelp de siste 7 år. Tror legene at det er de som styrer over hjertene våre?

 

· Nå kommer Kripos også på banen. Ikke før er POT avslørt gjennom Lund-kommisjonen, så skal altså Kripos lage et eget register for straffesaker. Nå er det ikke nok med DNA-analyse for å fastslå gjerningsmenn og utelukke mistenkte. Nei i år har de opprettet et sentralt register for DNA-profiler over personer som er domfelt i alvorlige straffesaker.

Hvorfor - Hva gjør samfunnet mot barn, familier, følelsesesliv, mot de som er skjøvet ut, mot individet, mot enkelt mennesket av vranglære, av kolonisering, av burbehandling? Samfunnet selv skaper kriminaliteten! Nå skal de vel snart ta DNA tester av barn for å kartlegge at det kan kanskje hende at du vil utvikle det og det. Ser ikke de styrende hva de nå åpner opp for? Med hvilken rett? Lage statistikker, og starte forfølgelses prosesser utfra gener - mens årsaken ligger i samfunnes rammene, i kommunikasjon og kunnskap helhetlig.

 

· Laboratorie mat fordi ikke verden kan fordele den maten som finnes på et skikkelig vis. Vestens fulle matbutikker - hva forteller dette om evne til fordeling?

 

· Genmanipulert mat - vi vet ingenting om bivirkningene - All sunn etikk og moral taler mot dette! En årelang strid om merking av genmodifiserte matvarer i EU, i januar -97 endelig enighet. Et direktiv omfatter råvarer som ikke er bearbeidet mer enn at de kan spire hvis de kom i jorden.

En soyabønne, et maiskorn, en tomat, eller et eple er eksempler. I dag finnes det intet direktiv som i dag inneholder merkekrav. Tomater, tomatketchup...uten merking.

Hvem skal først og fremst måtte spise disse gift produktene? Avfallet går hvor? Den tredje verden som skal brødføs slik, med hvilken etikk og moral - mens vi selv kan gasse oss i mat som ikke er genmanipulert. Andre gir vi faen i.

 

· Teknologien er tatt i bruk i produksjonen av enkelte medisiner!

 

· De bestråler kjøtt.

 

· De genmanipulerer dyr, planter.

 

· Hensynsløse forskning med dyr.

 

· De gir avskyelig mat til dyrene, og kan ikke forstå hvorfor ku galskap og skrapesyke oppstår.

 

· De utfører 16000 aborter årlig. Tallet på svangerskaps avbrudd var 250 av 1000 fødte i 1993. Hvert fjerde barn i verdens rikeste land!

 

· Mikroinjektioner. Dette er voldtekt av selve meningen med kjærligheten og det at barnet ikke er noen selvfølge, men en gave som kommer på egne premisser. Egoisme satt i system - Sædcellen tvinges ved hjelp av en sprøyte spiss inn i eggcellen. Eggcellen holdes på plass med sugekopp, og tvangrelateres med sædcellen! Hva er dette annet enn voldtekt mot vårt eget verd? 16000 aborter...Norge går foran på dette området for resten av verden - Mikroinjektion - Hvis ikke vi får så skal vi ha - mer bortskjemte og selvgode går det ikke an å bli? I vanlig kunstig befrukting overlater man ihvertfall til naturen å bestemme selv, der leger man 100000 sædceller i en skål sammen med egget og sædcellen.

 

· Hvorfor har menn dårlig sæd kvalitet? - Sammenhengen til det egoistiske stressamfunnet som er bygd opp.. At legene forsøker å gjøre sædcellene overflødige forteller vel det meste sett i helhetlig perspektiv...

 

· De forsker på fostervev, små foster kastes i containere, den gruppen som foretar flest aborter er mellom 25-34 år - Hva forteller dette oss? I fattige land tvangsaborteres kvinner for å selge indre organer.

 

· Legene lanserer nå business abort pillen: Testragoyn.. 3 dagers angrepille! Produsenten trekker i første omgang pillen fra markedet fordi de vet lite om bivirkningene...

 

· Landets ledende høyesterettsadvokat oppfordrer til kriminalitet mot barnesinn - La 12 åringer ha sex med voksne".

 

· I u-land mister barna sine foreldre i krig, her i Norge skiller vi oss fra barna, og skaper en uendelig mengde konflikter fordi egoet er viktigere enn forandringsorientert neste kjærlighet.

 

· Sæd donorer. Mennesker med stamtavler etter klassifiseringssamfunnets idealer. I USA komponerer de og fjerner spesielle gen, og manipuler med DNA!

 

· Surrogat mødre - mens verden er full av foreldreløse barn.

 

· Et 50% skilsmisse samfunn. I Sverige 60% skilsmisser. Det er et samfunnssystem som premierer og oppfordrer til skilsmisse.

 

· Landets tannleger sier ja til mer fluor. Staten sier at vi ikke skal gi fluor. To professorer advarer i Aftenposten i mars i fjor og sier at fluortabletter er uforsvarlig, flere tannkrem merker har økt fluor innholdet med 50%. P.g.a. EU tilpasningen som har foregått nærmest i det skjulte inneholder flere tannkremer mer enn 50% fluor enn 1/1-95. Hvem skal vi tro på?

 

· Lykkepillen og antidepressiva...Reklamerer for å bruke piller dersom du ikke får sove om natten...en lang reklametekst som forklarer at du ikke er alene...Trafikkfarlig angst medisin som heter benzodiazepiner..pille mot alt, den er mot angst, søvn plager, depresjoner og livs kriser- Se det...en pille...Og folk lar seg lure med.. Ungdommen skal heller bruke piller, enn å ta seg en øl for å roe ned, eller tørre å slippe seg litt mere løs fra de indre spenningene, fordommene. Politimesteren i Oslo mener det nå er på tide å be ungdommen om å puste på en, slik at hun kan sjekke om de har drukket øl...Det er vanvittig - enten har ikke Killegren selv vært ungdom, ellers har hun null innsikt i hvordan det er å være ungdom! Hva gjør de voksne selv når de skal utfordre sine følelsesmessige rammer? Nylig ble det avslørt at jenter i frykt for sine foreldres reaksjoner har begynt å dynke tampongen i sprit for slik å få rus og unngå problematiske spørsmål. Ta pillekulturen du Killegren, og sett deg inn i ungdommens sinn - istedenfor å peke slik man gjorde det for 100-500 og 1000 år siden..

 

· Nå når ikke helsevesenet i Norge makter mer, så begynner forsyne meg en ny form for sykehjem på skattebetalerens regning. Jo til Syden! En sykehjemsplass skal også her koste kroner 850.- pr.døgn. som det gjør hjemme. Nå skal de sydlige landene som har store problemer selv i utstrakt grad pleie

andre nasjoners syke. Dette smaker ikke helt bra! Med tanke på at det er 68'erne som skal stå for den kommende eldrebølgen, så kan man jo si at egoismen bare fortsetter...

 

· Ved Bulimi eller spise forstyrrelser så sendes pasienten til et somatisk sykehus for å fetes opp, så til et psykiatrisk sykehus for konsultasjon og oppfølging. En som ville gå andre veier måtte betale behandlingen på egenhånd.. En pasient hevder at de ikke vet hvordan de skal behandle det, og at det beste egentlig er samtale terapi.

 

· Mer enn 1000 barn Norge som er politisk ukorrekte - kalt hyperaktive....får daglig amfetamin. Resepten heter Ritalin. Barna har konsentrasjons problemer, og er impulsive...

 

· Psykiatrifabrikken! - Psykiatriske pasienter som før ble lobotomert, blir nå kjemisk lobotomert, eller nyere strålevariant av lobotomi, sågar utsatt for elektrosjokk. "Et moderne klaviatur med psykofarmaka og betenkelige nevroleptika- Til ditt eget beste" Farlig syke får ikke hjelp - Et lukket system som totalt beherskes av ekspertene - som all annen medisin.... Den somatiske medisin med 40% feildiagnose og mye uvesen fordi legene fører seg som et opphøyet presteskap uten vilje til å lytte. Er det rett? Overgrep satt i system med varige hjerneskader som følge.

Av 329 sinnslidende pasienter som regnes som farlige, mangler 221 tilfredsstillende behandlingsplass viser en rapport fra et utvalg nedsatt av Statens Helsetilsyn som dessuten mener det i dag er 180 plasser for lite. Tv2 nyheten i mars 95, stod en lege fram med ny forskning og hevder at Parkinson kan helbredes ved å bore et hull i hjernen, og føre en strømførende kabel ned langs øret og ned i nakken, hvor det skal sitte et batteri. - Ser ikke folk hva de driver med? Angsten, vreden, følsomheten, opprørskheten, livslysten, kjærlighetsevnen - selve meningen med livet fjernes.

Forfatter Ingvar Ambjørnsen - beskriver som hjelpepleier ved Lier sykehus på 70 tallet i sin debut Roman i 1981 "23 salen", en psykiatrisk institusjon med horrible forhold. Forholdene var helt horrible - nærmest som en konsentrasjonsleir uttaler han.

Liv Lykkenborg beskriver hvordan institusjonen fanget henne. Jeg var sykere da jeg kom ut enn før jeg ble lagt inn, sier hun til Asker og Bærums Budstikke. Hennes årelange mareritt på Dikemark, i 1982 skrev hun en sjokkerende roman fra miljøet, som er like aktuell i dag. Hun rømte fra institusjonen, og gikk 10 år i dybde analyse som samfunnet ikke hadde råd til å betale... Folk med store depresjoner, de som er lengst nede, kvier seg for å be om hjelp. Og når de først våger og nei - da er de farlige..Hvorfor mislykkes psykiatrien i den grad den gjør? Teoretikere...Vranglære! De maskerte menn!

 

· Kritikken mot sykehus er tredoblet på ett år fra 95 til 94.

 

· Sprekk i venteliste garantien på norske sykehus opp 70% på ett år.

 

· Kunstig, syntetisk fett kan bli redningen for nordmenn med vekt problemer - OLESTRA....

Mer fjernsynsdop.

 

· I 1973 var 135000 mennesker uføretrygdet, i 1990 var tallet doblet til 234000!

 

· Antall uføre pensjonister i KLP økte med over 300% fra 82-91. Firedobling av utgiftene til over 600 millioner. Samtidig sank alderen på uførepensjonerte.

 

· Nylig hørte jeg om en polakk som var villig til å selge deler av sine innvoller for 50000.-, det var bare en av lungene. En polakk - Når skal det settes grenser for Vestens donor kjøp og utnytting av andre menneskers vanskelige livssituasjon...

 

· 1.2 millioner mennesker er trygdet eller definert som syke. 800000 allergikere - de fleste barn. 3 av 4 har gjort seg avhengig av å få mer ut av staten enn de setter inn for å henge med på karusellen som bare går fortere og fortere.

 

· Aft. 3/2-97 - Salget av astmamedisin er tredoblet fra 1980 - 1994! - For 580 millioner årlig, og i tillegg selges det allergimedisiner for kr.270 millioner....

Det burde gjøres bedre vurderinger av om økte utgifter til medisin faktisk har effekt på helsen...sier Arild Bjørndal, leder for avdeling for samfunnsmedisin ved Statens institutt for folkehelse. Nesen opp fra resultater i kliniske studier og til virkeligheten! Stadig flere barn får nå astma - barna er ofrene for de voksnes grådighet! Mot slutten av 80-tallet ble kriteriene for astma-diagnosen forandret, og omfatter nå lettere og forbigående pustebesvær hos barn. Det er derfor liten tvil om at det har vært en økning i bruken av diagnosen astma, men det er mange andre årsaker til at astma plager øker også.

Hva vet de om hvilke bivirkninger, senskader disse medisinene får for barn i voksen alder? Joda nå etableres to gasskraftverk som vil øke CO'2 utslippene med over 50%. Halvparten av Norges bilpark. Ungdommen, mer enn 100000 underskifter mot, overkjøres totalt - folket er helt maktesløse! Politikere uten troverdighet kjører karusellen videre og videre.

 

· De offentlige utgiftene til legemidler er nesten fordoblet siden 1988! Heia Gro og stø kurs - det er næring og grådig statsstyrt hykleri med folket som ofre! Og nye utvalg og råd settes ned på skattebetalernes regning!

 

· 1.500 milliarder venter oss i fremtidige pensjonsforpiktelser på kommende eldrebølge. Det er vanvittig ansvarsløst! Forventede inntekter fra den grønne gren er bare prognoser - mens utgiftene er forpliktelser...ungdommen må bære på sine skuldre!

 

· Det biologiske mennesket er i ferd med å få ny design - Blanding av menneske og maskin. Små databrikker kan opereres inn under huden. Mennesker med data backup. Data forsterker menneskene mener ekspertene.

 

· Stadig flere bakterier blir resistent mot antibiotika - Naturen slår tilbake!

 

· Antibiotika er en av hovedårsakene til problemer med sopp og skjemmende utflod i skjeden for mange kvinner.

 

· Til debatt i NRK avsløres dette: Legemiddelindustrien er formgivende, sponser legene fra skolebenken, og smører videre - et avhengighetsforhold. Industrien driver forretning og kjøper seg en ukritisk legestand. I en må være syk for å få hjelp kultur. Legemiddelindustrien har kjøpt opp store deler av forsknings Norge. Og utgiftene til medisiner øker med en million hver eneste dag i følge Hernes. 6 migrene tabletter av typen Imigran koster over kr.600.- Staten betaler 3/4 av legemiddel utgiftene for folket, summen er nå oppe i 7 milliarder pr.år, det blir kr.1700.- pr hode i Norge. I fjor tjente 40% av apotekene over 1 million hver seg i overskudd... Professor i sosialmedisin Per Fugelli etterlyser en seriøs satsing på forebyggende tiltak, at legene må bli flinkere til å finne ut når behandling ikke er riktig.

 

· Hjerne forskerne har nå funnet ut at menn bare kan ha en tanke i hodet av gangen, mens kvinner kan ha flere - NRK Dagsrevyen den 8/3-96.

 

· Silikon, nese plastikk, endoskopiskpanne, ansiktsløft, laser på øyelokk, rynker og aknearr. Når skal folk forstå at selvtillit bygges opp innenfra - gjennom selvransakelse og forandringsvilje?

 

· Aftenposten 3/8-95. Tilfeldigheter styrer forskningsmidlene. Leder av den nasjonale forsknings etiske komite for medisin (NEM) slår alarm. Resultatene av medisinsk forskning måles ikke.....Det eksisterer ingen politisk styring av forskningsmidlene. Gudmund Hernes var forsknings minister før han stakk med halen mellom bena for å løse helseproblemene våre med de samme oppskrifter som forgjengerne. Nye hodeløse reformer.

 

· I januar i fjor skrev Finn Jacobsen i Dagbladet, jeg siterer: I 70 åra var alle verdens mat problemer løst i følge politikerne. Da hadde forskerne laget kornsorter som med massiv innsats av kunstgjødsel og sprøytemidler ga flerdoble avlinger. Vi vet hvordan det gikk - Kornet tålte ikke sykdommer....

Bøndene ble syke av sprøyte giftene og matjorda ble ødelagt. Og fattige bønder hadde ikke råd til gjødsel og gift. Nå skal neste generasjon forskere gjøre nye erfaringer i den hellige kapitalens navn: Plantene skal genmodifiseres til å tåle så store mengder gifter at bøndene kan sprøyte vekk alt som kommer i plantens vei! Mulige ringvirkninger er lite oversiktlige. Faktum er at forbrukerne ikke våger å spise gen manipulert eller hormon forsterket mat. Det er underlig nok at mitt amerikanske grønne eple kan ligge på stuebordet i fire måneder uten å visne. Får jeg også tomater som ikke råtner, lurer jeg på hva det vil bety for min fordøyelse...

Jeg vil ikke ha barn som blir resistent både mot "Roundup" og antibiotika, med et nytt sett allergier og nye kreft varianter. Hormon og gen industrien er livredde for påbud om å merke matvarer som inneholder slike "turbo" råstoffer. For folk vil ikke ha slik mat..

EU vil jo ikke merke vår mat...

Gro og Jagland, de fleste andre politikere også har blind tillit og elsker disse gigantene. Staten sprøyter store midler inn i deres lommebøker, og den tredje verden adopterer disse oppskriftene - er det rart verden ser ut slik den gjør?

 

· Første importerte genplanten er nå på vei til Norge - "genraps" Raps brukes til dyrefor og matoljeproduksjon. Rapsen det er snakk om er blitt tilført et gen som gjør planten motstandsdyktig mot en bestemt type ugrasmiddel som benyttes i jordbruket.

 

· Lakseelver må bli friske igjen ved hjelp av å sette ut gift - skal fisk leve i oppdrettsanlegg, hva er det vannkraftuybyggingen går på bekostning av - med hvilke fullmakter? En grådig statskultur som gir blaffen i kommende generasjoner!

 

· Vaksinasjonshysteriet - Hib vaksinen som har vært svært omdiskutert, og bare dekker mot type B, og ikke mot de andre undertypene av Haemophilus influenza bakterien. Tre ganger får nå barn som er under et år denne vaksinen! Når barnet er tre, fem og ti måneder gammelt. Når skal vi begynne å stille kritiske spørsmål til all denne kontroll, overvåknings kulturen? - Vi ser hvordan det ser ut rundt oss i verden, og en elendig helsetilstand i vårt eget land - naturen slår tilbake, stadig flere bakterier er resistente for antibiotika!

 

· Hver femte flyktning blir syk av å være i Norge - køer, isolasjon, mistillit.. Psykisk terror mot det man kaller blindpassasjerer...kirkeasylanter... Norge er rå!

 

· Nå skal legene kunne utføre aktiv dødshjelp!!!! Hvem skal definere hva som er en verdig død, og hvordan våger ekspertene å sette seg til herre over døden? En tilstand kan endre seg drastisk på tvers av all spådom fra legehold!

Se bare hvordan alt finner sin form utfra et lite frø? Hvilket tankekors er dette? Livet og døden

styres av den som gir oss liv og intet menneske er satt til å utføre det våre forskere nå tillater

seg! Det er galskap satt i system, og må stanses NÅ! Vi må våge se, høre og begynne å snakke

sammen igjen - stå opp mot disse bortskjemte bransjene på alle områder!

 

Bjørkeved, jordbær, sitrusfrukter, nøtter, bringebær, bananer, melk alle naturprodukter er vi snart

allergiske for - hva forteller dette? At vi er allergiske for det alle skulle tålt å spise?

 

Barna våre er gjort til statsstyrte burhøns, foreldrene til egoistiske karriere maskiner fulle av

piller,og depresjoner. Og neste generasjons ungdom er gjort til sosialhjelp mottagere - utstøtt fra

boligmarkedet - gjort til studerende gjeldsslaver - de står midt i oppvaska etter 68'erne som har

fått alt opp i hendene - og til og med tillater se å føre en skandaløs politikk mot de eldre i

samfunnet. Hva er det denne generasjonen tror de kommer til å høste i sin alderdom? Olje, gass,

fisk - alle naturressursene våre redder oss - og de er heller ikke skapt av våre eksperter - men

skjenket oss i gave fra den samme kilden som forvalter liv og død, vår Gud.

 

· Fortvil ikke for ny avtale har gitt sykehusleger lønnsrekord! - Flere leger har fått 150.000.- mer i lønn. Og Kommunenes Sentralforbund venter ny lønnsrekord i år. Begynnerlønnen for en hjelpepleier er 149500.- Lønnsutbetalingene ved de 5 største sykehusene økte med 630 millioner kroner i 1996 - og nylig stod det reportasje at legene ved en avdeling opererte bare 1 1/2 time i uken - resten gikk til annen aktivitet..papirer, kurs, administrasjon. Og det første den nye regjeringen gjorde var å bevilge seg 100.000 kroner mer i politiker lønninger over natta! Folket skal selvsagt holde moderasjonslinjen - mens ekspertenes grådighet tydeligvis ikke kjenner noen grenser på skattebetalerenes regning!

 

· Samfunnskursen skaper bare mer og mer av alt - også konsekvensene.