AVSLØR HELHETEN - EN SURF I 1996 NYHETENE SOM ANGÅR DEG!

1 Helse og Pille karusellen.

- Økonomisk effektivitet på helsa løs! Skolemedisinen gir små barn Amfetamin ved barns "hyperaktivitet"og dermed ikke "politisk korrekte".

Kritikken av sykehus er tredoblet på ett år. Helsetilsynet kritiserte sykehusene for feil nesten tre ganger så ofte i 95 som i 94.....

Aft. 23/2: Sprekk i ventelistegarantien på norske sykehus opp 70% på ett år. Hva er det politikerne driver med, og folket tvinner tommeltotter...? Ventet i 16 mnd. uten å få beskjed. Jeg forstår at det er mennesker som har større behov for operasjon enn jeg. Men det var skuffende ikke å få informasjon underveis, sier Bjørnar Sekse, som er nyoperert etter å ha ventet i ett år og fire måneder...(kneoperasjon). Per Aaby har ventet i 16 måneder på en hofteoperasjon, ny utsettelse....

Systemet skaper ikke bare pillemisbrukere og påfører mennesker enda større psykiske belastninger....Systemet kaster mennesker inn i onde handlingslammende og passiviserende sirkler!

Effektivitet på helsa løs. Sykehusene overbooker for å utnytte kapasiteten maksimalt mener helsepersonell. Prisen betales av helsepersonell og personalet, som nå sier nei til rovdrift og overtid. Nå sier legene nei til overtid ved stadig flere sykehus, og staten får se konsekvensen av sin politikk..

Nå trekkes Hernes ut av tenkeboksen....

Norsk Helse forsikring er siste stikk, dyre pensjons-, og gjeldsforsikringer...Forsikringsselskapene blir bare mer og mer lønnsomme jo mer fryktfulle folket blir...Kommunen og staten skyver stadig flere utgifter og ansvarsbyrder over på den vanlige borger uten at overføringene eller statsforvaltningen blir særlig mye slankere.....

Hvordan ser det ut i din bås....er du lykkelig.....?

Ekspertene forsker hensynsløst videre på sine avskyelige laboratorier. Stadig flere motstandsdyktige bakterier er på fremmarsj. Antibiotika virker stadig dårligere og sjeldnere.....Naturen kjemper en nådeløs kamp mot genmanipulering, mikroinjektioner, hormon og er oss totalt overlegen, nylig har fem barn helbredet seg selv for hiv....uten legeinnblanding.. Antibiotika fremkaller en ny type resistens. I dag kommer trusselen fra antibiotika i dyrefor. Vi kan stå overfor en tidsinnstilt økologisk bombe, skriver lege Sigve Tonstad...i Aft.

Ble du ikke kvalm av dette, så fortvil ikke. Radiofrekvent elektromagnetisk stråling kan fremskynde veksten av kreftsvulst hos mus som allerede har kreft...Nå vil forskerne overføre resultatene på mennesker...

Kjemiske mennesker med museører....

Aft.8/3: Britiske forskere har klonet fjellsau... To kjønnene forenes slik:

1.Kromosomer fjernes fra ubefruktet eggcelle.

2.Celler fra et tidlig foster....hvor flere celler dyrkes fram i et laboratorium.....(prosessen gjentas herfra for å produsere flere kopier)

3.De to smeltes sammen ved hjelp av elektronisk sjokk.

4.Sammensmeltet celle begynner å dele seg.

5.For så å utvikle seg til nye embryoer.(foster)

6.Embryoer plasseres i en søye gjennom prøverør metoden

7.For å produsere identiske kopier av den første sauen...

Britiske forskere har klart å skape to sauer fra en celle dyrket i et laboratorium. De identiske sauene Megan og Morag er siste nytt i den genetiske revolusjon....

Dette er vanvittig galskap! Det er en revolusjon som knuser menneskets biologiske struktur. Se hvordan verden ser ut.....mens slike mennesker får forske videre i disse ekstreme sporene...

Foreløpig reserverer nordmennene seg, men hvor langt etter ligger de egentlig på de norske laboratoriene?

I det vitenskapelige magasinet Natur kommer det fram at det ikke er umulig at den samme teknikken en gang i fremtiden også kan anvendes på mennesker....Slik skal de klone en svart og hvit, til hvit. De skal skape perfekte dyr på en forkastelig måte. Et endelig bevis på at liv kan bli skapt uten sædceller sier forskerne stolt....Det er å utrydde kjærligheten og følelseslivets eksistens grunnlag....Dette svineriet må stoppes omgående, det er kriminalitet av verste sort mot vårt eget opphav!!! Hvorfor ser ingen dette? Det er 0.0 respekt for at samarbeidet mann, kvinne og barn skal lære oss hva kjærligheten er!

Jeg tror ikke at mannen er overflødig, men jeg tror han er unødvendig sier Lord Winston.

I sitt første vellykkede forsøk produserte forskerne fem lam: To døde, straks etter fødselen, et døde ti dager etterpå - To overlevde...vet ikke om de er forplantningsdyktige da de er for unge ennå...De to sauene blir presentert som fremtidens perfekte dyr....I fremtiden skal de kunne produsere flokker med identiske dyr....som vil være kvitt sykdommer, og som kan produsere kjøtt med lavere fettinnhold noe som igjen vil føre til reduksjon av hjertesykdommer hos mennesker...

Alt dette er løgner og spekulasjoner - forskerne må stoppes! De erklærer krig mot naturens biologi og menneskets eksistens som bygger på kjærligheten!! Etikken er helt vekk!

Se i naturen, hva er det perfekte dyr? Dyrs sykdommer kommer av at de drives for hardt, stress....Som mennesker reagerer dyr på stress med sykdom....

Aft.16/3: I november i fjor tillot Rikshospitalet en ny metode for å sette seg til herre over naturen, i legestandens iver etter å gjøre barn til et produkt de skal gi deg, fremfor meningen ved ta barn er en gave fra naturen, og kommer når tiden er inne. Å få barn ved hjelp av mikroinjektion er egoisme satt i system! Hvilket valg har naturen når legene tvinger sædcellene ved hjelp av sprøyte spiss inn i eggcellen? Eggcellen holdes på plass med sugekopp, og tvangs relateres med sædcellen....Dette er tvang mot det aller minste på en avskyelig måte...15000 aborter, og nå skal legene begynne å manipulere ved kjærligheten på det råeste og mest groteske...Denne formen kan utvikle seg til å bli måten man styrer når man skal ha etter økonomien og tvinger til seg barn...selv om naturen vil fortelle noe ved at man ikke får barn like lett som andre. Legene setter seg til herre med sprøytespissen uten å kjenne noen av bivirkningene, eller konsekvensene.

8 av 30 kvinner er blitt gravide ved hjelp av mikroinjektion...Forskerne setter overhode ingen etiske grenser...der de har ansvar for å stoppe seg selv i respekt for naturen! For fem måneder siden ble det igjen tillatt å bruke mikroinjektion som befruktningsmåte etter at myndighetene førbød den nye metoden i 1994. Metoden viser seg nå å være overgående effektiv...(hva annet kan man regne med når det gjøres ved hjelp av den råeste makt man bruke.)

Vi ligger i teten på verdensbasis...Norge går altså foran på dette området, vi er et forbilde for andre nasjoner, både i form av vårt internasjonale ry p.g.a. den grønne gren. I krig med naturen!

Denne metoden tvinger en sædcelle inn, i motsetning til ved vanlig kunstig befruktning hvor man legger 100000 sædceller i en skål sammen med egget, og sædcellen...

Å tvinge en sædcelle i en skål....to-tre dager etter befruktningen blir egget satt tilbake i kvinnen....det er på ingen måte slik naturen har skapt kjærligheten! Hva vet forskerne om den virkelige årsaken til hvorfor sædcellene kjemper seg fram til en eggcelle....

Hvis årsaken skyldes dårlig sædkvalitet eller andre faktorer så må da legene heller sette søkelys på hvorfor får stadig flere dårlig sædkvalitet..Hva er det ved det samfunnet vi kjører videre i det samme grenseløse sporet, og maner om at barn trenger strengere og strengere grenser...? Så er det den voksne selv som trenger å komme seg videre utenfor egne grenser, myter og fordommer...

Selv menn med ekstremt dårlig sædkvalitet kan bli fedre med mikroinjektion. Vi trenger bare en eller to levende sædceller hevder ekspertene...Metoden ble forbudt en periode fordi myndighetene fryktet konsekvensene av at man befrukter egge med sædceller som i utganspunktet ikke er god nok til å formere seg. For ti år siden startet de med prøverørsmetoden, nå sier ekspertene at det man frykter er like ubegrunnet som den gangen...og Åbyholm hevder at det er ingen resultater på verdensbasis som viser at metoden kan være skadelig....

Så ligger vi i fronten selv og sender ut klarsignal til alle andre......Jeg ønsker av hele mitt hjerte at mennesker som venter barn sammen skal få det, men på naturens premisser, ikke med leger som tvangsskaper...barnet kommer når det er meningen man skal få det, som regle som julekvelden på kjerringa, det må vi ha tillit til at det er en mening ved!! Det er nylig lansert en skandaløs og ansvarsløs hurtig abort pille, en business pille, hvor man skal planlegge sexen i time-manageren...eller hive innpå store doser i anger etterpå og håpe det går bra, noe som man ikke aner bivirkninger av og alt i samme dobbelt moraliserende retningen.....Livsstilen og holdningene våre...se på samfunns utviklingen, se hvordan vesten utvikler seg mer og mer på bekostning av naturen og stigende fattigdom..

Nå må kapitalismens egosime stoppes!

Løsningen er sprøyte kurs i norske fengsler. Noe nærmere å gi opp kommer man vel neppe leser jeg i Aft. Fangevoktere skal samtidig bekjempe narkotika som det foregår kurs i rensing av sprøyter i samme miljø. Uholdbart sier narkotika koordinator Frank Nyborg ved Ullersmo Landsfengsel.

Hvorfor begynner folk med narkotika, hvorfor ble akkurat dette mennesket et offer for narkotika? Hvordan ser vedkommendes familie mønster ut? Hva slags støtteapparat tilbys? Hvorfor er det stadig mer dop blant fangene? Møtes en fange med tillit, eller mistillit når vedkommende kommer ut.... Dagens karaktersystem og latterlige misforståtte definisjon av hva som er kompetanse skaper tapere...mange tapere....og sender oss alle ut i de samme straffe rundene for at staten og de ledende næringsdrivende skal spise seg enda fetere..

Asker og Bærum har i flere år sendt narkomane til hospits i Drammen. Nylig stengte helsemyndighetene Ingcobed fordi det var helsefarlig...

Fire ukers ventetid på akutthjelp for narkomane er slett ikke uvanlig.

15/1 i Aft, Uverdige forhold for de innsatte. Ila er ofte glattcelle det eneste tilbudet til syke innsatte. Det er ikke plass til sykehus innleggelser. En innvandrer setter fyr på fengsels cella si. Han er ikke i fengsel for å ha begått noe kriminelt, men er der fordi politiet tror han oppgir falsk identitet. Etter mer enn 10 måneder i slikt tortur kammer her i Norge så tok han altså sitt eget liv...

Hvilken innsikt har våre psykologer og eksperter, når man gjør dette mot mennesker som har en broket og forfulgt fortid. Mens vi her i Norge klager over den minste ting og har krav på hjelp og erstatning, så blir altså mennesker i nød torturert slik i norske fengsler!

Aft.7/3: Farlige syke får ikke hjelp. Plassmangel: Av 329 sinnslidende pasienter som regnes som farlige, mangler 221 tilfredsstillende behandlingsplass, viser en rapport fra et utvalg nedsatt av Statens Helse tilsyn som dessuten mener at det i dag er mellom 170-180 plasser for lite...

Verdensrekorder tar Dæhli i fleng mens Nordmenn flest sliter med sin verdensrekord i vinter depresjon. Universitetet i Tromsø har intervjuet 6300 studenter ved 41 sykepleie- og lærerhøgskoler fra sør til nord. Jo lenger nord, jo mørkere ser folk på tilværelsen slår de fast. Depresjonene følger breddegraden. Delikat statistikk slås fast som sannheter og folket sluker alt rått, som seertallene på fjernsynsprogrammene i avisene uten at jeg kjenner noen som er blitt spurt... Bodøværingene sliter mest i følge ekspertene - som vil kurere folk for vinter depresjon med "Daggry simulatorer" på soverommet som skaper kunstig morgenlys. En 1/2 times lys behandling foran en slik lysskjerm hver dag kan hjelpe og lette depresjonene og symptomene for å få slik sympati gjenkjenner de fleste av oss i...som nedsatt stemningsleie, vektøkning, nedsatt energi og slapphet. Kan også behandles med karbohydrater og fysisk aktivitet....og så kommer tallene som om dette er en endelig sannhet! 17% blant unge voksne i Sør-Norge er deprimert. 15% i Midt-Norge og 21% i Nord-Norge.......Nå skal lysbehandling prøves ut på Gaustad sykehus.....

Hvorfor har folk depresjon? Har det noe med at dette samfunnets politikere har som mål å ta livet av lokalsamfunn, kommunikasjon, kjærlighet, følelsesliv for å materialisere en pek og kjør rettferdighet. Årsakene kommer innenfra når skal forskere og eksperter inn at disse ytre løsningene er latterlige og totalt bortkastet?

The "stø kurs" kalender med Gro i spissen stiller seg nå bak tvangsbehandling av narkomane eller rusmisbrukere. Gro la sterk vekt på sin tro på tvangsbehandling av rusmisbrukere, og la til at dette er noe hun har ment i hele sin tid som politiker. Gro går videre inn for et forslag som skal tvangsbehandle psykisk utviklingshemmede i Deres eget hjem men må foreløpig trekke dette lovforslaget tilbake da opposisjonen er rasende.

Hva hjelper tvang, når problemet sitter i at noen blir offer for å avsløre de falske verdinormer som skolen, samfunnet, politikerne legger til grunn og bygger videre på litt strammere for hvert år.... Alt samfunnet skaper er ofre for å avsløre systemets falskhet og løgn. Nedleggelser som Dikemark , noe Gro etterpå innser ikke lar seg gjennomføre og må ta retrett. Nedleggelser når samfunnet trenger økt fokus på helhetlige behandlingsformer og stadig flere mennesker får psykiske lidelser av ulike slag.. Skolen, staten, karakter jaget, mistillit. Det er mange som har sviktet disse menneskene materielt eller/og følelsesmessig. Det er vi som må forandre vårt system. Man kan ikke forandre andre med pekefinger men ved å se, forstå og kartlegge deres livssituasjon i en helhet!

ABB, den 5/2. Hyperaktive barn får hjelp......Sjokkerende mange barn får AMFETAMIN! Resepten heter Ritalin... Mellom 60-80 barn hevder barnelege Gunnar Oftedal. Stadig flere barn har problemer med konsentrasjonssvikt, de er impulsive og hyperaktive.... Tilstanden kalles ADD (Attention Deficit dis order) eller ADHD. MBD er det ikke for disse barna har ikke alvorlige lære og språk vansker I Sverige blant 6-7 åringer var det 1.2% som hadde problemet!!!!! i alvorlig grad, og 5-6% i middels grad....Det er mange barn, og hvordan tør noen forsvare bruk av AMFETAMIN PÅ BARN for at barn skal tekkes foreldre, leger, autoriteter og omgivelser.....?

Tenk om barnets handlinger har en sammenheng med at foreldrene trenger å forandre seg og sine vaner...så pumper vi i det vi peker på AMFETAMIN!

Impulsivitet beskrives som barn som gjør protester og forstyrrer undervisningen i skolen....

Sett at skolen møter sannheten i sine elevers holdninger til undervisningsopplegget. Det er skolen som må forandre seg, hvis ikke lærerne klarer å få med seg sine elever så er det læreren som må gå i seg selv og forandre sitt opplegg....

Det er påfallende hvordan Ritalin har en sentral stimulerende effekt på de fleste barn med disse problemer fortsetter ekspertene. Hos folk flest virker sentralstimulerende midler stimulerende. Hos den gruppen barn vi snakker om er effekten motsatt....Hos omtrent halvparten var barneeffekten meget god og fortsetter behandlingen gjennom flere år..... MED AMFETAMIN!!!!!

På spørsmål om skoler og hjem nå søker mer for å roe ned barna svarer han at han merker press fra skoler for å sette elever på Ritalin....

Skolen og eksperter skaper narkomane for å tekkes sin dyrehageforståelse av hva som er etikk og moral...... Og dette får pågå og spre seg og skal kalles samfunneekspertise...

Lege eksperter fortsetter med å kaste ut en kanskje forklaring på at svangerskaps forgiftning er den viktigste årsak til barsel død. Genfeil er trolig årsaken hevdes det....(som om ikke menneskets skaper har en mening med alt liv som blir laget) En arvelig svikt i cellenes energi produksjon kan.....være årsaken... Svangerskap forgiftning nedarves trolig fra mor....

Det er trolig, det er kanskje, det er synsing.....aldri årsaker som har med det livet en selv velger å leve ut...alltid en årsak utenfor en selv...Hvorfor?

Grete Roede går nå inn for å slanke gravide....

Og ekspertene i synsing fortsetter 5/2........Svikt i arvestoffet kan være skyld i selvmord!!! Britiske forskere har oppdaget et gen som de mener gjør enkelte mennesker mer utsatt enn andre.. Mangel på et kjemisk stoff som heter 5-HT.....

Det er vanvittig at de kan komme frem til en slik årsak til selvmord!

24/1 skulle den streptokokk syke åtte åringen fraktes til Hammerfest sykehus med fly. Men fly personellet nektet henne å reise fordi trygdekontorets stempel manglet på legens rekvisisjon...Faren til jenta er fortvilet over behandlingen...

Alt blir bare mer og mer firkantet....

På Bærum sykehus måtte en februardag med avkuttet finger ende i å bli sendt tilbake igjen fordi han ikke hadde ringt riktige telefon nummer, han måtte hjem å hente rekvisisjon

Leger må tøye lovverket for at syke barn skal ha mor eller far hos seg når de ligger lenge på sykehuset. Barn har en lovfestet rett til å ha en av dem tilstede, men foreldrenes rett til sykepenger er knyttet til hvilken diagnose.....barnet får derfor virker ikke ordningen i praksis.....Legene må skrive ullent formulerte diagnoser til trygdekontoret for at foreldre skal få penger...

Firkantet, og flott teori som i praksis har 0 verdi - typisk politikere...

9 av 10 etterlatte etter ofrene i Partnair flyulykken stevner nå staten for retten - Luftfartsverket forsømte seg.....

Radio 23/2: En pasient døde 73 år gammel på Ullevål etter å ha vært kasteball i systemet i 40 dager. Ingen lege fant ut hva som feilte ham. Hadde lunge emboli

Samlebåndsmedisinen er på full fart inn....

Se hva generasjonen som selv ber om nedsatt pensjonsalder, betalt etter utdannelse med lønn, oljefond, og enorme opparbeidede pensjons rettigheter uten å ha inndekning for noe av dette....!!! På Nesodden går 30% av ungdom mellom 18 og 25 år på trygd....

Dette er "ansvarlig stø-kurs" Gro...? Se hvordan Dere behandler de eldre....Hvor skal Dere ta penger fra? Dere har pålagt neste generasjon en vanvittig oppvask, som ingen kan forutsi omfanget av!!!

Dr.med spesialist i psykiatri Asbjørn Medhus kommer med ny bok hvor han hevder at menn egner seg til professorater, mens kvinnen er skapt til å løse mellommennesklige konflikter...

- Hva er nytt i slik tankegang? Og er den riktig?

"KVALITETSKONTROLL - JAKTEN PÅ DET POLITISK PERFEKTE MENNESKET" Gro benekter det....vi andre ser det og vil ha det sånn.....lettvint.....

Hvilken sammenheng har dette med at vi har den høyeste arbeidsledigheten etter krigen, at av landets sosial klienter er 50% under 50 år.

Tove Halsten, et invalidisert P-pille offer nektes fri rettshjelp.... Marvelon ble i høst omtalt som farlig p-pille. Og måneder senere lanserer Staten en ny pøbel pille mot naturen!

NRK-Dagsrevyen den 9/3: Oslo arbeiderparti vil gå inn for å innføre mulighet for abort fram til 18 uke, mot partiets egne vedtak.

Nærmere mord kommer man neppe!

Cecilie Willoch står frem med en politisk senabort brannfakkel 24/1 i VG. Hun er sjeleglad for at hun aldri fikk valget om å ta abort. Da vet hun ikke hva hun ville ha gjort. Philip Willoch Syse er født med Dawns Syndrom. - Slike fostre er det norske politikere og leger anser som politisk byrde fremfor ressurs. Det er ugress som skal lukes vekk.....Det er til vårt beste mener ekspertene - og det er galskap satt i system! Med hvilken rett styrer politikere og leger over det liv som naturen form gir som foster for å tekkes et materielt meningsløst jag etter enda mer leketøy og egoisme?

Hold barna vekk fra statlige vaksineforsøk.....Dere får ingen hjelp hvis uhellet først er ute advarer mor til vaksine skadet barn. 60% ufør etter å ha vært "forsøkskanin" med vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse i en av de utallige typene hjernehinnebetennelse....

Og ansvaret fraskriver staten seg mer og mer. Nå konkurrerer forsikringsselskapene om folks helse, fremfor å ha klare linjer så blir det store forskjeller mellom folk i dette landet, og det under en Arbeiderpartiregjering - Men folket later som om ikke de ser noen ting....med sine fjern kontroller, havarerte relasjoner og stress styring. Stortinget står jo selv ikke i noen helse kø så det er ikke så rart at de aldri får innblikk i konsekvensene av det de beslutter. 33 assistent sykehus leger ved Bærum nekter overtid. Deler av driften kan nå bryte ned. Private leger som kan utføre alt for pengenes skyld. Etikk og moral finnes ikke lenger i helsevesenet! Penger, penger.......

Hernes revurderer ventelistegarantien..som praktiseres forskjellig fra kommune til kommune....skjønn...

Høye lønninger får alle privilegiene. Høy pensjon, høy tilleggspensjon, særavtaler med arbeidsgiver. osv. Nå må hver og en av se hva dette systemet skaper av urettferdighet!

Er du mer enn vanlig vinter slapp..Du kan ha lungebetennelse light....variant....Problemet er å stille diagnosen...Doktoren hører nemlig ikke noe galt.......Et utrolig sympati og pyse samfunn, alt skal ha et stempel og bås....

Går man til en lege så får man tilbud om pille, sprøyte baserte løsninger som lett får mennesker inn i meget farlige vanedannende sirkler, der pasientene ofte har behov for kartlegging og samtale terapi. Pille løsninger i livskriser burde være unntakene....i dag pøser legene på med resept tilbud.

Fakta om vanedannende legemidler avsløres i offentlig og private institusjoner. Vangseter behandler nå pille avhengige side om side med alkoholikere....

Hva er egentlig forskjellen på innholdet i en pol pose eller en apotekpose? Pillomanen er jo et ekspert sertifisert produkt......

Aft.2/3: Antidepresjonsmiddelet gav stor budsjettsprekk...Seroxat virker godt mot depresjon. Middelet kostet folketrygden over 200 millioner kroner i fjor. Cipramil demper panikk-angst. Fortsatt kan jeg få angst men den er mildere og den går an å leve med forteller 40 årig sivilingeniør i offentlig sektor.

Hvilken makt og hvor grådig er legemiddel industrien blitt? Hva løser slike piller for pasienten av årsakene? Tenk hvilke enorme avanser legemiddel industrien har, og mennesket har gjort seg totalt avhengig av den....Nå begynner de å reklamere også... Lærer opp barn, ungdom, alle til å løse sine problemer med piller...for mange onde sirkler.

Lobotomerte - 120 personer har søkt om erstatning fra staten...halvparten har fått avslag......Alt svineriet psykiatri, og psykologer driver med..... Lobotomi! Nå er det data briketter, og annet snadder....for å styrke mennesket......kaller de det...Som om ikke den som skaper oss har en komplett mening og helhet med det hele.....Ekspertene mener ikke det, de skal skape det perfekte biologiske menneske....med museøre vev....Det er lekkert, og ekspertise det....

Maktarrogante sosionomer kaster lange skygger...

Tv2 nyhets sendingen den 13/3 står en lege fram med ny forskning...og hevder at Parkinson kan helbredes ved å bore et hull i hjernen, og føre en strømførende kabel ned langs øret og ned i nakken......hvor det skal sitte et batteri....

Ser ikke folket hva de driver med?

I Helserefleks på NRK den 6/3 tar de opp Arne Johansens sak. Han går skjevt med hele kroppen i dag, fått sitt liv vesentlig ødelagt. En tidligere lærer som selv hevder å ha blitt bevegelses forstyrret etter behandling for psykose med legemiddelet: Trilafon. I programmet kommer det fram at det er meget vanlig med forskjellige bevegelsesforstyrrelser som bivirkninger, ofte bivirkninger som varer livet ut for pasienten! Pasienten må stole på at legen vurderer det rette medikamentet...Kartlegging av bivirkninger har ikke vært levnet stor prioritet i denne gruppen sier overlegen på fjernsynet...Utrolig ansvarsløst!!!

Erstatning får han ikke, ikke billighetserstatning heller. Han fikk etter to år svar på sin søknad om billighetserstatning, og politikerne kunne ikke anbefale støtte. Helse tilsynet sa nei. Årsak er at han ikke kan bevise at det skyldes pillen..(Hvordan skal man kunne bevise det 100%?) Ser man mannen på fjernsynet så må dette være makt overgrep og ansvarsfraskrivelse av verste sort! Saksbehandlere i dag sier når de får se mannens tilstand på fjernsynet at de nok vil gå inn for å gi mannen erstatning og sier at et av problemene når de vurderer er at de ikke sitter med all informasjon og nærhet til personene i saker....Redselen for flere erstatningssaker i kjølvannet...er vesentlig og politikerne fortsetter sine forskjellsbehandlinger...400 slike saker...venter...

- Foreldelsesfrister for å kreve erstatning må fjernes umiddelbart!

Silikon, nese plastikk, endoskopisk, panne og ansikts løft, laser på øyelokk, rynker og aknearr...

Hvorfor kan ikke mennesker bli oppfordret til å akseptere seg slik de er, og at selvtillit som skal vare må bygges opp innenfra....? Hvis alt dette skulle vise seg i ettertid å virke ødeleggende på de som legene utfører det på, slik silicon ofrene i USA nå krever erstatninger, vi kjenner Dalkon Shields skandalen....Hvorfor er ikke det disse legene, ekspertene da kriminelt og straffbart?

Aldri skal de skinnhellige ansvarlig gjøres, hvorfor?

Den interne tryderevisjonen har halvert antallet journalførte kontroller til tross for at det brukes 118 milliarder trygde kroner årlig, nå skal reseptkåte leger tas. Trygdeetaten har således svært lite kritisk lys på sine aktiviteter og enda mer hemmelighold - Det er for jævlig.

Den dagen Ola Nordmann begynner å snakke sammen om helsevesenets svik og legetabber, så ville vi innsett at legene har forsket langt utover sine fullmakter fra naturens side.....Penger.....

I 1973 var 135000 mennesker uføretrygdet. I 1990 var tallet nesten fordoblet til 234000.....

Arbeidsledighetstallene, sosial kontoret, syke, utdefinerte, overgangsstønader, det er en jungel med mennesker som har staten som sponsor..... i tillegg.....de offentlige kontra de reelle arbeidsledighets tallene, hvor det er store mørketall....og urettferdigheter mot folk (ofte kvinner) som har gått hjemme....og ikke opparbeidet seg rettigheter i systemet.

31/12, Aft. Det biologiske mennesket er i ferd med å få ny design....Blanding av menneske og maskin. Små databrikker kan opereres inn under huden. Mennesker med data backup. Data forsterket menneske mener ekspertene! Galskap mener jeg!

Dagbladet skriver Finn Jacobsen den 25/1 et innlegg, og jeg siterer: I 70 åra var alle verdens mat problemer løst. Da hadde forskerne laget kornsorter som med massiv innsats av kunstgjødsel og sprøytemidler ga flerdoble avlinger...Vi vet hvordan det gikk. Kornet tålte ikke sykdommer, bøndene ble syke av sprøyte giftene og matjorda ble ødelagt....Og fattige bønder hadde ikke råd til gjødsel og gift. Nå skal neste generasjon forskere gjøre nye erfaringer i den hellige kapitalens navn: Plantene skal genmodifiseres til å tåle så store mengder gifter at bøndene kan sprøyte vekk alt som kommer i plantenes vei.

Mulige ringvirkninger er lite oversiktlige. Faktum er at forbrukerne ikke våger å spise gen manipulert eller hormon forsterket mat. Det er underlig nok at mitt amerikanske grønne eple kan ligge på stuebordet i flere måneder uten å visne. Får jeg også tomater som ikke råtner, lurer jeg på hva det vil bety for min fordøyelse. Jeg vil ikke ha barn som blir resistent både mot "Round-up" og antibiotika, med et nytt sett allergier og nye kreft varianter. Hormon og gen industrien er livredde for påbud om å merke matvarer som inneholder slike "turbo" råstoffer. For folk vil ikke ha slik mat.......sitat slutt......

Gro elsker disse gigantene. Staten sprøyter store midler inn i deres lommebøker....og slik galskap skaper fattigdom, sykdommer, allergier, nød og kriminalitet.... det burde en lege statsminister se....Hvorfor ser hun det ikke slik?......Den tredje verden får jo våre oppskrifter tredd ned over ørene....og resultatet av denne forståelsen ser vi rundt oss hver eneste dag...

31/12, Aft: Det har vært offentlig registrering av åndssvake etter den annen verdenskrig! En ulovlighet (oppretting av uhjemlet sensitivt personregister) ble etterfulgt (kompensert) av en ny ulovlighet (uhjemlet makulering av sentral registeret) Aslak Syse tar doktorgraden på dette stoffet! Lobotomiofre.....hva vet vi om det legene gjør mot oss i dag. Det er jo lett å se at det er galt men ingen bryter inn......grenseløs forskning.....

Liv Lykkenborg beskriver hvordan institusjonen fanget henne. Jeg var sykere da jeg kom ut enn før jeg ble lagt inn, sier hun til Asker og Bærums Budstikke. Hennes årelange mareritt på Dikemark..i 1982 skrev hun en sjokkerende roman fra miljøet, som er like aktuell i dag...Hun rømte fra institusjonen, og gikk 10 år i dybde analyse som samfunnet ikke hadde råd til å betale...

Folk med store depresjoner, de som er lengst nede, kvier seg for å be om hjelp. Og når de først våger og nei, da er det farlig... Hvorfor mislykkes psykiatrien i den grad den gjør? Hvilken type kompetanse ligger til grunn? Masse teori......

Jane(30) mistet nyttårsaften for to år siden sin mann og sønn - hun ble ikke råd spurt før respiratoren ble slått av....

Kunstig fett kan bli redningen for nordmenn med vekt problemer - OLESTRA. Syntetisk fett. Dette har det vært forsket på i mer enn 20 år......God apetitt......som om menneskets fedme ikke skal fortelle oss noe, som alt vi møter på vår vei skal fortelle oss noe.....

625000 bruker pulveret Nutrilett! Nå skal Statens helse tilsyn begrense nordmenns bruk av slike produkter......De skal innføre reklame forbud.mens staten selv reklamerer i vildens sky på NRK, Det er Kreditkassen, det er Gilde, det er betale tv-lisensen flere ganger daglig i 14 dager.....det er gigantene....

Hva anbefaler staten de som er overvektige å gjøre....en statsautorisert slankekur?

Annonse i Aft, og Dagbladet for legemiddel hvis du ikke får sove........En lang reklametekst som forklarer at du ikke er alene.....

Få denne pille kulturen vekk, folk må lære å takle egen smerte på nye alternative måter, gjøre seg kjent med hvorfor...se sin livssituasjon i en helhet....der staten med sine eksperter skal tre svarene ned over hodene..

Aft.17/2: Nå slås det fast at det ikke er nødvendig å gi fluor tabletter til alle.....ny forskning viser at det ikke er nødvendig, vanlig tannkrem er nok...Fluor bør brukes av eldre og uføre sier fagsjef Kjell Røynesland i Statens Helse tilsyn

Barna våre tygger fluor i bøtter og spann....så er det de eldre og uføre som trenger det...

Aft 27/2: Landets tannleger og Statens helse tilsyn er på kollisjonskurs i synet på effekten av fluortabletter. Helse tilsynet vil ikke lenger anbefale fluortablett til barn.....Dette er en fornærmelse mot en samlet norsk tann helsetjeneste sier professor Frithjof R.von der Fehr.

Hva skal folket tro?

Aft.6/3: Professor advarer etter økt fluor innhold i tannkrem. Fluortabletter er uforsvarlig! Flere tannkrem merker har økt fluorinnholdet med 50%!!!!

Nå er det uforsvarlig å gi fluortabletter til de minste, mener professor Bjørn Øgard. P.g.a. EU-tilpasning som har foregått nærmest i det skjulte....(regjeringens linje.....) inneholder flere tannkremer i dag 50% mer fluor enn før 1/1 i fjor..... Det er direkte uforsvarlig å anbefale at barn fra 6 mnd's alder skal spise fluortabletter. Tablett bruk kan også føre til stygge flekker på tennene.....

Statens helsetilsyn mener det ikke er farlig.....Hvem skal vi tro på? Ekspertisen er jo den ene parodien etter den andre!!! Hvis fluor til barn er galt, hvem skal da dekke erstatningskravene som måtte komme?

Aft.7/3: Full forvirring om fluor.....Ekspertstrid skaper rådville foreldre....

Tillit får han...eksperten i Ap.... - Nå skal Hernes sette pasienten i sentrum, etter at han forlater en totalt mislykket Reform 94!...som går verst utover 6-åringene våre!!! Flott psykologi....

Bomben kom den 08.02. Det mangler 6000 lærere til å sette reformen ut i livet! I høst skal 60000 elever ut i skolen, høsten 97 må alle 6 åringer over i skolen....Skoledepartementet har glemt at det trengs lærere.....Barn skal inn i fomelen: Barnehage, skole, og fraværende foreldre...

Utdanningsdepartementet har ikke gjort jobben sin, og nå er det 6 åringene som skal få blø!! Dette er svineri av verste sort!!! Norsk lærerlag mener departementet har glemt dette! Nå sier lærerne at de må foreta undervisning på ettermiddagstid og i provisoriske brakker i Oslo!!! Politikerne sier de har vært klar over dette problemet, men ikke hatt tid til å gjøre noe med det....

Hva slags reform er dette egentlig, en hodeløs reform uten noen form for planlegging. Det er vanvittig!!!! Nå må de ansvarlige stilles til ansvar, og omgående fjernes fra sine stillinger - de er udugelige. Dette skal være det mest intelligente organ i Norge - vårt skolevesen, også har de ikke tenkt på lærere og plass i skolene......Dette er en skandale av dimensjoner, og det rammer uskyldige barn på seks år!!! Hernes du er en skam!!!

Det tar fire år å utdanne en lærer, hvilket jeg synes høres utrolig ut!!

Alle er jo hverandres lærere,,,,,Det mener ikke departementet. Personlige egenskaper vektlegges heller ikke, du må igjennom fire år....for å formidle en kunnskap til læresugne elever.....Det er vanvittig og gjennomsyret av mistillit til at å formidle kunnskap er en kunst....og kan bare til en viss grad læres....! Data - CD-Rom- Internett.. Ingenting av dette er vel så mange av disse lærerne skolert i... Det hele er fjollete, nå må vi avsløre vårt eget kompetanse målesystem og ta det for hva det er blitt...et talentløst og udugelig støt andre ut, og båslegg deg selv...!!!!

Hver femte flyktning blir syk av å være i Norge......køer, isolasjon...mistillit.....

7/1, Aft: Helsefarlig bjørkeved kos...Vedovner sprer kreftfremkallende tjærepartikler og helsefarlige gasser...Nye vedovner med katalysator....Brent bjørkeved kan lukte koselig når røyken ligger over bebyggelsen en kald vinterdag, la deg ikke lure sier Eilev Gjerald ved Statens forurensingstilsyn.... Vedfyring fører til utslipp av kullos, hodepine, konsentrasjons vansker, og tretthetsfølelse. ( som om det var noe nytt at for sterk varme fører til dette) Særlig pasienter med hjerte, karsykdommer, astma og allergi..... og får støtte av Radiumhospitalet.. Professor Tore Sanner ved radiumhospitalet mener PAH partikkel har ulik innvirkning på slike sykdommer. Professor Hans Kroken i Trondheim vil ikke overdrive kreftfaren ved vedfyring i forhold til forurensing, tobakksrøyking, industri og biltrafikk..... Tobakk alene er årsak til 90% av lungekreft tilfellene. Krokan mener imidlertid det er paradoksalt at vedfyring som vanligvis oppfattes som miljø vennlig fordi det ikke påvirker CO2 balansen fører til utslipp av såpass mye helse og miljø skadelige stoffer.... (Den dagen forskerne mener at vedfyring også er farlig da er det forskerne det er noe galt med, ild, jord, luft og vann er jo jordens fundament.) Det er snart latterlig å lese all denne svadaen!

Frykt, frykt, frykt.....for barn er dette alvor.....på en helt annen måte enn for de som sitter i sin trygge posisjon....nå kan voksne gå med radarer på seg hele døgnet om man vil......for sikkerhets skyld....

Det skal heller ikke lukte av mennesker, annet enn korrekt parfyme....masker, fasader....

5/2, Antall uføre pensjonister i KLP økte med over 300% fra 82-91! Firedobling av utgiftene fra 1982 til over 600 millioner. Samtidig sank alderen på uførepensjonerte...4/5 er kvinner.

Heia Gro.....Stø kurs på barnas regning....Gro har nok råd til en privat pensjons forsikring.....

I dag tror jeg 75% av mine pasienter er AP velgere sier lege Sverre Wille i Aft.7/2.... Nå anses ikke lenger private leger som politisk spedalske....

ABB: 4/3: I en av landets rikeste kommuner er det eldre krise. I Asker fikk nylig en dame topp gevinst i eldre køen. Hun var heldig da faren fikk plass ved bo kollektivet på Solgården..hun føler med de som ikke fikk plass i denne "lotto-trekningen"....

Alt for næringslivet - Stø kurs Gro....Det samfunnet sosialdemokratiet skaper er mer og mer sykdom, skilsmisser, mobbing, kriminalitet, flere millionærer, korrupsjon, avsløringer av mangel på styring, etikk, moral gang etter gang... Et system bygd på dobbeltmoral!

5 år etter at 178 stoffmisbrukere søkte om behandling på Veksthuset i Oslo, ruser fremdeles 56% seg betydelig!

Aft.17/2: Nå skal lege refusjonene under lupen. 218 av 866 leger har fått igjen penger de ikke har rett til. En lege i Rogaland kreves for 3 millioner. I tre år tok han usedvanlig mange prøver som han analyserte i sitt eget laboratorium.....Samtidig er det syke pris forskjeller 15-20 minutter hos lege varierer i pris fra 83-900.- prøver og materiell inkludert. På Volvat private....Kr.650.- til allmennlege pluss års kontigent

Nylig hørte jeg om en som var villig til å selge deler av sine innvoller for 50000, det var bare en av lungene.......En polakk.... Nå må det settes en stopper for galskapen snart!

Det er gått farsott i frykt styrte vaksiner.... 2/2 Dagbladet: Eldre vaksine kan.....redde 5000...Vaksine mot lungebetennelse gitt til personer over 65 år...vil spare over 5000 mennesker årlig...(Hvordan regner de ut dette tallet?) Vaksinen kan redusere lungebetennelse med 60-70%...... (Hvordan kan de bevise dette?) Alt er antagelser og spådommer....

kan......Hvor er tilliten til immun forsvaret vårt? Det kjemiske menneske.....

Amalgam har store bivirkninger for de fleste...amalgam fyllinger fortsetter. Stadig flere land forbyr amalgam...Det ekspertene trodde var riktig, viser seg altså å være helsefarlig...

Forskere sprer kanskje, og frykt i store doser. Når forskerne krigfører og er likegyldige mot naturen og skal se på mennesket som en uferdig skapning som de skal gen manipulere, perfeksjonere så er det naturlig at ekspertene og vi andre blir ofre for å avsløre galskapen de bedriver rundt om på våre laboratorier...

Høyspentledninger gir kreft.....mener de...så nå tør vel snart ikke folk gå under disse ledningene i frykt....Barn som skal på skoleveien blir fortalt at de ikke må......

VG, 17/2: Ny døds bakterie funnet i Norge. For første gang er en "sint" variant av E coli bakterien påvist i Norge...Siden den ble oppdaget på 80 tallet har bakterien tatt livet av flere i utlandet... Bakterien er særlig farlig for barn....Infisert kjøtt kan være livstruende....Det er frykt.....spredning... Det er lus i flere Bærumskoler...

Aft.15/2: Antibiotika er blitt en sovepute, nå sier professor i mikrobiologi Ørjan Olsvik at hånd vask kan hindre spredning av barselfeber...Leger som kommer rett fra obduksjoner kan smitte kvinnene ved at de ikke har vasket seg....

Utrolig!

Antibiotika er en av hovedårsakene til problemer med sopp og skjemmende utflod i skjeden for mange kvinner...

Laserstråler som kan behandle alt fra hudkreft til Bekhterevpasienter...Vidunderlaseren er 100 ganger sterkere enn laseren som tidligere er prøvd til medisinbehandling. Isteden for på et område, virker strålene over større områder. I verste fall kan pasienten kjenne varmestråler som kan føre til forbrenning, men det er helt ufarlig..............

Kanskje ikke så rart blodsirkulasjonene øker voldsomt.....når kroppen utsettes for vanvittige påkjenninger? Hva vet egentlig dagens eksperter om at ikke denne behandlingen er farlig og har alvorlige bivirkninger...?

VG, 15/2 - Eldrebølgen blir også en hjertebølge. I år 2006....vil Norge oppleve den største hjerte bølgen noensinne advarer professor og hjertespesialist John Kjekshus ved Rikshospitalet til NTB. Dette er stikk i strid med det ekspertene tidligere har spådd......nemlig en sterk nedgang i antall hjertepasienter.. Om 10 år vil vi ha det høyeste antall hjertepasienter noen gang...

Heia ekspertene! I tillegg har samfunnet gjort neste generasjon til sosialhjelp mottagere.

NRK-Dagsrevyen den 9/3: En dame med grå står er nå tiltalt for uaktsomt drap med sin bil...Legen klandres også fordi han ikke damen har blitt fratatt sertifikatet slik det er en leges plikt å gjøre....når man blir trafikk farlig.

Det er vanskelig å gjøre dette da de kjenner pasienten så godt...sier en lege..

Aft.16/2 funnet ut at det er en trafikk farlig angst medisin som heter benzodiazepiner.. pille mot alt, denne mot angst, søvn plager, depresjoner, livs kriser

Er det ingen leger som ser spør hvorfor, og som innser at ofte er piller bare å utsette og sende pasienten inn i en handlingslammende, og vanedannende sirkel?

At legevitenskapen famler i ørska fikk vi et bevis på den 15/2, da brå våknet en i Amerika etter å ha ligget i koma etter 7 år!!! En mønster pasient drepte nylig en annen i Nord-Norge. legen kunne ikke forstå at denne personen kunne gjøre den han gjorde.... og staten har år for år måttet slippe til private krefter flere av de som tidligere har vært utstøtt som "spedalske". Som de private, kiropraktorer, sone terapeuter, fysioterapeuter og leger

Overlegen mener denne pasienten kan ha hatt noe de kaller: "Locked in syndrom"..se der det hadde en tittel dette også...Det vil si at pasienten kan virke som om han er hjernedød - og er ute av stand til å røre på seg. Likevel kan han få med seg det som skjer rundt ham - og våkne med full hukommelse......ja, tenk hva de ville hørt.....!!!

Nylig gikk en dame i Norge til sak mot et norsk sykehus fordi de koplet fra respiratoren uten å ha konferert med henne....

Aft. 19/2: Smarte bakterier overmanner oss......Det slås alarm! Antibiotika ga oss et overtak i kampen mot bakteriene. Nå slår de tilbake. De har utviklet motstand mot medisiner og er blitt "sintere"... Og forskernes våpen er nå naturens egne urgamle forsvarsmidler......

Barselfeber. Døds bakterier. Kjøttetende bakterier. Unge mennesker rammes, dør dager etterpå.

Hos disse bakteriene er resistens blitt et problem:

1. Gule Staflykokker (byller, verke finger, bihulebetennelse, ørebetennelse), resistent mot alt unntatt vancomycin (siste skanse...)

2. Hvite stafylokokker(sykehus bakterier) Farlig for svake pasienter....

3. Enterokokker: Tarm bakterier (sår infeksjoner, urinveisinfeksjoner) Resistent også mot Vancomycin......

4.Tuberkulin-basillen: Problem særlig i USA...

5.a) Disse bakteriene blir stadig sintere: Streptokokk A - "døds bakterien" Halsbetennelse, skarlagensfeber, barselfeber, blodforgiftning)

5.b) Pneumokokken (lungebetennelse, blodforgiftning.)

Hvordan kan forskerne tro at de kan ligge i krig med naturen og vinne en kamp de er nødt til å mislykkes i....Lege verden i dag er totalt grenseløs....Tenk hvilken frykt som spres når slikt offentliggjøres, sammen med økende vold, stadig flere som dør av overdoser.....Den industrien som bruker mest narkotika, sågar på små barn er lege verden.. Dette tør vi ikke ta tak i!!! Men narkomane som har ramlet utenfor skal stemples og så later man som ikke man ser den onde sirkelen med at man må gjøre noe kriminelt for å få penger til stoff, mens bakmennene og produsentene tjener store penger..... Legene trenger nå desperat hjelp av alternative kilder og behandlingsformer, og noe større nederlag for dem finnes det egentlig.......?

Hvorfor bruker folk rusmidler, narkotika? Hvorfor fungerer ikke støtteapparatet? Er bruk av slike stoffer legalt bare de er statsautorisert og deles ut via hvite frakker og resepter? Inn i statlige oppdrettsanlegg for statistikk føring..... Hvor utbredt er egentlig bruken av narkotiske stoffer blitt i lege industrien? La oss få rede på det reele omfanget.....Det er lett å gi misbrukere lange fengsels straffer for smugling av narkotika, men de er ofte fanget i et økonomisk gjelds og følelsesmessig avhengighets nett....Må folk enten havne i fengsel, eller bli syke for å få realisert sine ideer, rekreasjons opphold og fullført eller påbegynt sine studier. Hvorfor hjelper ikke systemet disse menneskene lenge før? Jo flere tapere et system skaper....Hva forteller det om systemet, om lederne, politikerne...?

Straffes leger som skriver ut resepter i årevis der pasienten ofte har behov for kommunikasjon, tid og vilje til å arbeide med et menneske helhetlig? Hva hjelper piller.......?

Tenk om all narkotikaen utenfor murene avslører det som befinner seg innenfor.....på resepter..

Folks frustrasjoner og lidenskaper i følelsesliv.....en konsekvens av systemet! Mennesker mangler innhold, og se på alle de murene det er for en ungdom i dag. Det er for forferdelig at ikke vi innser at vi må snu, og invitere fremtiden, fremfor å avvise og utdefinere den....slik stø-kurs gjør det i dag!!!! 500 milliarder venter i forpliktelser, kommende pensjonsforpliktelser...milliarder i opprydning i Nordsjøen...1.2 millioner mennesker som er trygdede eller definert som syke....800000 allergikere...de fleste barn... 3 av 4 har gjort seg avhengig av å få mer ut av staten enn de setter inn for å henge med på karusellen som bare går fortere og fortere...

NRK-Dagrevyen den 8/3: Hjerne forskerne har nå funnet ut at menn bare kan ha en tanke i hodet av gangen....mens kvinner kan ha flere....

Hvordan kan ekspertene generalisere slik? Snakker forskerne om seg selv? I Sverige er det 60% skilsmisser...med Norge hakk i hæl....

Ekspertisen, har fremdeles all tillit....

Aft, 3/8-95: Tilfeldigheter styrer forskningsmidlene. Leder av den nasjonale forsknings etiske komite for medisin. (NEM) slår alarm. Resultatene av medisinsk forskning måles ikke.......

Det eksisterer ingen politisk styring av forskningsmidlene....Gudmund Hernes var forskningsminister..før han stakk med halen mellom bena for å løse helse problemene våre.. med nye hodeløse reformer.....

En torv haug i Bjørkelangen viser forskerne noe de betrakter som ufattelig....Torva stiger i temperatur av seg selv. Temperaturen i jorda er -16 grader...Torva holder 60 grader... Forskerne synes det er vanskelig å finne noen forklaring....Fuktighet i lufta kanskje, ingen kan med sikkerhet si hvorfor....det blir varmt....

På Dagsrevyen er det værmelding for "i dag og 14" dager fremover, beklager en uke fremover og Ola Nordmann kaster tillitsfullt bort tiden på å se på spåmennene...

I 1993 ble det utført 15000 aborter i følge likestillingsrådet.....Svangerskaps avbrudd etter kvinnens alder: Under 20 år = 17% - Mellom 20-24 år = 29% - Mellom 25-29 år = 23%

Mellom 30-34 = 16% og 35 år og eldre = 14%!

Også peker man stadig på ungdommen! Ufattelig at så mange mennesker i disse opplyste, voksne aldersgruppene ikke har fått prevensjons veiledning? Tallet på svangerskaps avbrudd var 250 av 1000 fødte i 1993! Hvert fjerde barn!!!!!!!

Hvorfor skjer dette? Hvem har rett til å ta liv? Hvem kjemper for fosterets rett til å leve? Hvorfor kjemper ikke kvinner for det? Når det må to til for å lage et barn, hvorfor har da ikke mannen noen medbestemmelsesrett til å avgjøre dette valget? Kan kvinnen skape et barn alene? Hvilken form for ansvars fra skrivelse for handlingen er dette blitt....?

Og legene lanserer nå abort pillen...Testragoyn......Er det barn eller voksen som trenger grenser? Gruppen mellom 25-35 år og eldre står for 53% av aborttallene....er dette mennesker som ikke visste hva de gjorde, eller ikke hadde mulighet til å ta i mot barnet....?Det vi gjør er å forsøke å tilpasse det å få barn inn i time-manageren, og etter snus fornuften fremfor å ta ansvar for det man har invitert naturen til å skjenke oss som en felles gave for sammen å jobbe for kjærligheten og fremtiden....

Ved Bulimi eller spise forstyrrelser så sendes pasienten til et somatisk sykehus for å fetes opp, så til et psykiatrisk sykehus for konsultasjon og oppfølging...En som ville gå andre veier måtte betale behandlingen på egenhånd....

De vet ikke hvordan de skal behandle det hevdet hun.

Aft: 7/3: Bulimipille på resept. Det eneste legemiddelet i Norge godkjent mot Bulimi søkes det nå om refusjon for på blå resept. Det er samtidig verdens mest brukte antidepresjonsmiddel!!!!

En ekspertgruppe ledet av psykolog Jan H. Rosenvinge, Universitetet i Tromsø, anbefaler Fontex ved bulimi.....

En annen dag stod det slått opp at det beste mot bulimi er samtale terapi. Hvem skal stå til ansvar hvis disse anti depresjons pillene får alvorlige uventede bivirkninger? Nå starter for alvor genmanipulerte matvarer over disk og Ola Nordmann logrer med halen...bare det er "billig"...Hvorfor snakke om doping i sport, når vi nå skal begynne å spise dopet mat alle sammen.....mer og mer...

Homofile skal nå kureres med stats oppskrifter - skal helbrede det, så de fortsetter å se på dette som sykdom...... Istedenfor å se på årsakene, spørre seg hvorfor blir det bare fler og fler homofile i dette iskalde samfunnet? Følelseslivet, kontakten, åpenheten i familier....

For 20 år siden var homofili sykdom og behandlingstrengende lidelse...av ekspertene våre... I istedenfor å forstå at det mennesket man møter skal både opplyse og fortelle en noe om frykt, fordommer, om hvor samfunnet er på vei.....som følge av den forståelsen de som styrer, og forvalter ressursene legger til grunn....

Nå skal det debatteres om dødshjelp......Bør straffelovens bestemmelser om dødshjelp revideres?

Retten til en verdig død....

Hvem skal definere hva som er en verdig død, og hvordan kan ekspertene sette seg selv til herre over døden....? Legenes % utdelinger viser seg jo ofte å være hårreisende i praksis...Nå må folket begynne å snakke åpent om alle de tabbene vi opplever ved det norske helsevesenet!

Hva er kriminalitet?

2 Karusellen: Du Verden!

- Politisk korrupsjon avsløres stadig oftere. Chirac tas i mot som om ingenting har hendt, spillet går videre!!! I Bosnia avsløres stadig flere dødsleire og massegraver..Israel tillater tortur under forhør - 110 Millioner landminer venter på barn som leker.!! Kinas barnehjem rystet en hel verden - Nå er det glemt - Businissen ruller som om alt er såre vel...

Dødsstraff er tingen.....mener USA, folk står i kø for å skyte drapsdømt i USA. Rekord i henrettelser, ungdom venter på sin tur..... India! Tortur under avhør og vitneføring er tingen mener Shimon Perez. Ja freds apostelen......Perez flagger for tortur, barn og ungdom marsjerer med våpen i hånda!!!!! Det hevdes at terror aksjonen i slutten av februar ikke ble utført av palestinske ekstremister...men av en av Israels egne. Fra Hebron som er under Israelsk styre og ikke fra PLO og GAZA. Og Norges regjering fordømmer "fredens fiender" og tar parti...Hvem lytter til mannen i gata som pratet på fjernsynet og fortalte da at den type fred som skal skapes er å bruke makt overgrep, og at dette mordet er utklekket i Oslo.. Oslo vil gå inn i historien som en mørk plett på linje med München sa han....Hvorfor sa han dette? Dagen etterpå mener man at det er PLO som stod bak....allikevel..? Oslo-avtalen hva inneholder den egentlig? Etter selvmordsaksjonene møtes Chirac, Gro, Clinton, i alt 20 land i Egypt i et fredmøte som anses for å bety et være eller ikke være for fortsatt fred i midt-østen...Freden står og faller med dette møtet trues det...Samtidig viser Kina sin økonomiske potens i et nerve press mot Taiwan i beste Chirac stil...skyter med skarpt....Barn som er vitner til voksnes maktlek mens freden skal overvåkes i Egypt...Kinas militærøvelse blir bare verre og verre, og Amerika har sendt hangarskip for å overvåke...Kina føler dette truende... Kina gjør det for at folket i Taiwan skal stemme fram kommunister ved valget, og spre frykt i de som arbeider for selvstendighet sies det på NRK-Dagsrevyen. Det snakkes om kollektiv holdning til terrorisme, og kollektive avstraffelser av et helt folk...Hvorfor oppstår terrorisme? Hvordan lytter makthaverne til folket? Hva vet vi i Norge som følger med i media om hvilke konflikts strukturer denne freden omfatter...

Hvilken ny forståelse for helheten i hva kriminalitet er kom fram på denne freds konferansen? Penger, flere våpen og pekefinger...

I India skal tre 16 åringer henges. Artister ble offentlig pisket i Somalia. 20 piskeslag hver fordi islamske forhåndssensorer ikke hadde forhåndsgodkjent arrangementet. De gravide fikk sin straff utsatt til etter fødselen...Sri Lanka anklages for fange mishandling. Kina skjerper nyhets kontrollen - Alle må underlegge seg Xinhues kontroll...Bakvaskelser eller kritikk = Risiko for straff.... Motbakker for FN og NATO i Bosnia. Domstolen i Haag en farse - Bare mitt eget folk kan dømme meg sier serber lederen....

Vinterkrig mot nøden og den kalde freden i Bosnia....En krig og etnisk utryddelse på linje med jødene som hele verden satt i sine stuer og så på....og tjente penger på.....Hull i ozonlaget - Sur nedbør. Prøvesprengninger på Mururoa m.m. Opprør i Tyrkiske fengsler, og i norsk psykisk helsevesen. EU frykter at hvis Maastricht ryker, så vil det bli kø av devalueringer.....full av proteksjonisme.....Radioaktivitet i Oslo og i Bærum,.....har bedt Russland om forklaring.....som benekter. Enorme mengder landminer ligger rundt omkring i hele verden, hvor barn drepes daglig i sin lek.....lemlestes...fordi de krigførende parter ikke en gang rydder opp etter seg, men overlater til neste generasjon å ta oppvasken for egen uansvarlighet.

Nå skal Norsk folkehjelp rydde landminer.....110 millioner landminer skjult i høyt gress, barn som leker, kropper som drepes og lemlestes....Familier som tar livet av mine skadde fordi de ikke kan gjøre nytte for seg.....Hvorfor rydder ikke hæren opp etter seg? Hvorfor skal det være andre enn de militære ansvar? La den militære ledelsen gå ut å plukke landminer så de fatter hva slags galskap de driver med....mot fremtiden! Uskyldige som lemlestes, de fleste barn i lek...

Dagbladet 23/2: HJELPERE I DOBBELTROLLE! Leger og helsepersonell som er tidlig på plass ved krigsutbrudd får ofte kjennskap til overgrep mot befolkningen...Kan FNs krigsforbryter domstol og hjelpeorganisasjonene samarbeide......?

USA og Sovjet var sist som seierherrer i 1945.......nå er de i Bosnia som "selvoppnevnte "seierherrer".........Bosnia er de skinnhelliges avkledning og fall!

Daytons forhandlinger føres videre i Roma.

Nytt kraftig jordskjelv i Kina den 4/2. Flere hundre døde, 330000 raserte hjem...Mer enn 1000 etter skjelv..........Ekspertene frykter stor katastrofe før år 2000....Kina kjøper 72 nye russiske jagere....

Kina vil sprenge atomvåpen videre. Bejing fortsetter.....Kina vil ikke stanse selv om Frankrike oppfordrer alle til dette i beste dobbeltmoral stand. Demonstrasjonen som Greenpeace iverksatte mot kinesiske prøvesprengninger den 15/8 i fjor varte bare 15 sekunder. Raskt var en sivilt antrukket politimann på pletten. Rev ned banneret og arresterte demonstrantene samt noen tilskuere på Himmelske Freds plass......"Gros satsingsområde" Taiwan-Kina...

Naturen forsøker å gi Kina og verden advarsler, signaler om at vi må snu.....Verden gir faen!

USA tester bomber i laboratorium...Den første såkalte laboratorie testen skal gå av stabelen i Nevada ørkenen 18/6-96. Bomber med uran eller plutonium alene antennes, men stanses før det når det kritiske punkt hvor selve kjernereaksjonen, smellet igangsettes. Trykk og indre energi skal måles.......Hvorfor Clinton? Hva har det med fred å gjøre?

Aft:8/3: Taiwan nekter å bøye seg for trusler. Kinesiske raketter skal være skremmeskudd mot selvstendighets bevegelsen på Taiwan, sier Beijing...og leker prøve krig slik man gjorde som barn i sandkassen med leker fra Taiwan og Kina...Nå er det for å frykt styre det Taiwanske folk...

Gro valgte å reise til Kina, og tok seg ikke tid til å reise i begravelsen til Rabin i november. Nå derimot reiser hun til Frankrike og til Mitterands begravelse....Hvorfor gjør hun slike valg? Hvilke signaler gir det.....begrunnet med at Kina og business var viktigere. Børs foran Katedral! Chirac fortsetter å pøse på og vise verden fingeren! Hvorfor straffes han ikke, hvorfor stoppes han ikke....fordi det vi ser er dobbeltmoralens speil, hele verden driver med dette på sine måter i egen bakgårder. For hadde man hatt ren samvittighet selv så ville man satt alt inn på å stanse denne galskapen!!!!!!! Ikke gi Nobels Fredspris, og sende fy brev for å rense samvittigheten.......slik vi gjorde det i 4 1/2 år i Bosnia.......Det kunne vært stanset i starten...... Skjønt etikk og moral ligger tydeligvis aldri til grunn der det er snakk om å tjene noen ekstra kortsiktige kroner til et grådig næringsliv være seg atomvåpen, krigs materiell, piller......hormoner....!

Aft: 14/3: Amnesty kritiserer norsk Kina-politikk! Norske Amnesty gir norske myndigheter skarp kritikk for unnfallenhet mot Kina's brudd på menneskerettighetene..For Norge er investeringer det viktigste...Generalsekretær Jan Borgen i Amnesty finner det påfallende at norsk politikk overfor Kina har tverrvendt på bare noen få år....Etter studentopprøret i 1989, der kanskje flere hundre demonstranter ble drept av kinesiske soldater....reagerte Norge med avsky, og frøs sine forbindelser med Kina, både politisk, økonomisk og kulturelt - Nå er tonen en helt annen, og Norge har fått et meget varmt forhold til Kina...Men situasjonen der er ikke endret. Årlig blir det avsagt ca.3000 dødsdommer i Kina, og minst 2000 mennesker blir henrettet. Det kan Amnesty dokumentere, sa kampanjeleder i Norge, Turid Dankertsen. Rettsporsessen er ofte "politisk styrt" og dødsstraffen idømmes vilkårlig heter det i rapporten fra Amnesty. Ingen er trygg i Kina er kampanjen kalt. Amnesty ønsker å rette oppmersksomheten mot økende bruk av tortur i kinesiske fengsler, vilkårlige arrestasjoner og domfellelese etter "tilståelser" som er tvunget fram under tortur. Situasjonen er mer alvorlig enn på lenge, 68 forskjellige lovovertredelser, fra skattesnyteri og småtyverier til overlagt drap, kan føre til dødsstraff, sa Dankertsen....

"Stø-kurs- GRO, GODAL OG JAGLAND"

- Å forfølge og korsfeste Andrawes for noe som ble begått i 1977 er viktigere, enn å løse problemene her i dag.....som består i de skinnhelliges dobbeltmoral!!!! Politikernes svik som daglig avsløres, som de aldri må gå i fengsel for å ha vedtatt!! Andrawes risikerer livsvarig fengsel i Tyskland, I Norge har hun en datter....Nå skal de stille henne ansikt til ansikt med nær 100 vitner, 15 terrorister som selv sitter inne i dag. Målet er å dømme henne til livsvarig fengsel... Det er et umenneskelig press denne damen utsettes for...hun har fordømt handlingen, og sonet sin straff...kaprerne er drept.... Verden burde ha helt andre og viktigere ting å løse enn å forfølge denne saken så til de grader...Det er 19 år siden...hun har nok inni seg sonet i alle disse 19 årene....Verden burde ha mer enn nok av andre ting å bruke, tid , penger og ressurser på i det verdensbilde som omgir oss i dag - En verden full av maktarroganse, ansvarsløshet og korrupsjons skandaler......men det forfølges ikke på samme måten.....

Vi har nå senest i mars vært vitne til en flykapring som har som mål og sette menneskeretts-spørsmålene på dagsorden...i Tsjetzenia...Hva forteller dette om desperate tilstander og avmakt blant folket?

Aft 23/2: KORRUPSJON RYSTER INDIA! Indias politiske etablissement er på gyngende grunn: Hodene ruller og siktelsene yngler i korrupsjons skandalen uten sidestykke.....

En Indisk korrupsjons affære av hittil uhørte dimensjoner brer seg som ringer i vannet. Ytterligere 5 statsråder og to opposisjon ledere var blant 14 politiske størrelser som i går ble siktet for å ha latt seg bestikke...Dermed er i alt 25 prominente navn fra praktisk talt hele det politiske spekter blitt satt under tiltale, og spørsmålet er om dette bare er begynnelsen til det som tegner til å bli Indias største korrupsjonsskandale til dags dato. Blant de 25 siktede er åtte ministre fra statsminister P. V. Narasimha Raos regjering....Blant de siktede er også flere som har sittet i andre regjeringer...

Fjernsynet er duperende og manipulerende! Gissel aksjonen i Russland er over og vi får statistikken pyntelig servert til fredags kosen i stua. 153 tsjetsjenere drept (kalles opprørere..) 28 tsjetsjenere fanget, 26 russere drept, 93 russere såret, 82 gisler befridd og 18 gisler savnet....

Gale hunder måtte stanses sa Boris Jeltsin! Var det seg selv han pratet om?

37 millioner, eller 1/4 av russerne lever i fattigdom i 1995 i følge (NTB-AP)....Folket lever med en rubel som plutselig over natten er verdiløs.....Russland er narkoman av Europa.....flotte fag økonomer i Europa.....rettferdigheten råder...eller...Russland legger an isfront mot NATO utvidelse inn i Øst-Europa....

I begynnelsen av mars ble et fly kapret, kapreren sa det var fordi han ville rette oppmerksomheten mot kampene i Tsjetzenia.

Jerusalem avholder sitt første valg, Boushiki, og setter krav til Norge etter svar på hvor Deres formuer er blitt av som ble tatt fra dem under annen verdenskrig....Den israelske stat sier ja til å betale penger til Bouchiki, men ikke innrømme ansvar! Dette er kutymen blitt i alt snart. Kjøpe seg fri fra ansvar ved hjelp av penger......Slik folk med penger kjøper seg fri fra det å ta personlig å stå til ansvar selv! Tyrkia truer Hellas med ny konflikt i Egeerhavet.

Hvorfor begår menneskene disse handlingene? Hva er det som skaper et samfunn hvor dette skjer? Hvorfor forstår ikke politikerne at alt som skjer er en avslørende sannhet om systemets løgn og falskhet? Hele politikken over hele verden består av den samme forståelsen og tankegangen ved å peke på og straffe det ytre uperfekte uten å forstå at det er speil på hva de selv må forandre i sin egen politikk.

Det er sannheten alle frykter....

Fredsprosessen mellom Israel og PLO blir bare mer og mer blodig, hva er egentlig innholdet i Oslo-avtalen? De politiske drapene fortsetter, når en Israeler på fjernsynet hevder at dette buss mordet er utklekket i Oslo. Oslo vil gå inn i historien som en mørk plett pE5† linje med München? Hvorfor denne opposisjonene, blodbadet mot fredsavtalen...Og hva er blitt Norges ansvar oppi det hele? Er det "stø-kurs" syn og holdninger som ligger til grunn, mer av disse makt oppskriftene? Hva vet egentlig en Nordmann om hva disse konfliktene mellom de palestinske/israelske Oslo-avtalen består i? Aft:4/3 - Fredsprosessen drukner i blod. Oslo avtalen er for alvor truet. Politistat kan bli resultatet...

Nå er Gaza i ferd med å sulte. Stengt grense, kollektiv avstraffelse. Etter Oslo avtalen har lite forandret seg for folket og fattigdommen opplyses det i lørdagsrevyen den 9/3. Barn uten sko i minusgrader på gatene, åpen kloakk, menn som varmer seg under tak. Ingen jobb å få...

Shimon Perez tillater terror under avhør, nå forfølges en gruppe.... I Russland kalles Tsjetzenerne også opprørere......Hvordan kan Vesten og media stemple, ta parti og definere slik?

I Bosnia er det en iskald fred etter en etnisk rensing på linje med annen verdenskrig! Freden forsterker konfliktene, og serbere brenner sine hus...

Nå skal de som er enige fra før diskutere hva de skal gjøre på et toppmøte i Egypt andre uken i mars...Chirac kommer.....

Sjiraff får sprenge sin sjette atombombe, en av dem med effekt fire ganger så stor som den som gikk av i Hiroshima. Frankrike beviser sin impotens og gir blaffen i ringvirkningene. Sier sågar at detter til det beste for Frankrikes unge generasjon....Han skal prøve sprenge selv, sier andre land gjør det inne på laboratorier. Kina, USA hva gjør de. Hva gjør Norge egentlig. Nylig ble det målt høyere konsentrasjon av uran i luften i Bærum og i Finnmark. Vi fatter ikke konsekvensen av dette før vi får et nytt Hiroshima og kan sitte med fjern kontrollen og følge med alt i likegyldighet på CNN, slik vi gjorde det med Bosnia, Sarajevo. Sendte fy brev, og pratet, pratet mens vi tjente penger på krigen, på våpensalg, på....og nå på gjenoppbygging.....Det er hjerterå markedsstyring...

Chirac er for første gang I USA nå i slutten av februar, og Bill Clinton tar han i mot med det bredeste glis og varmeste velkomst som om ingen ting er skjedd...En Clinton med store personlige spørsmål rundt sin egen posisjon....og et USA preget av flom, snøstormer, budsjett kriser og white water. Ren idyll for Chirac i USA. Gjensidige erklæringer om samarbeide og vennskap...Clinton roser sågar Chirac varmt for den politikk han har ført siden han overtok som president.....

Et spill for galleriet!

Hvordan kan verden sitte å se på denne hensynsløse krigføringen....mot det polynesiske folk, mot den flotteste naturen på vår klode, det reneste vannet uranifiseres... Mot neste generasjon. Nasjoner må gå i seg selv og fjerne dette svineriet nå! Chirac har sendt ut livsfarlige signaler til alle verdens nasjoner! Alle er vi tilskuere og del skyldige i dette svineriet så lenge vi ikke får stoppet dem!

Hvilket er vår plikt! - Lunsjen, flosklene, viktig per rollene, media og vanene er viktigere... de samme karusellene for å tekkes ledernes økte lønninger, og statens målestokker.

Flere massegraver i Bosnia - mennesker som deg og meg..... Serberne invaderes nå av tyskere som massakrerte de i annen verdenskrig.....Hvilke følelser vekker det til live igjen? Serbere som forlater alt de eier, og setter fyr på sine leiligheter.

Aft: 23/2: Sarajevo tømmes for panikkslagne Serbere....Årsaken til flukten og brannene av egne hjem er frykt for reprisaler for 43 måneder serbisk beleiring av Bosnias hovedstad når den føderale regjeringen nå skal overta kontrollen i byen...

Saudi Arabia, og USA stod bak smugling av våpen til de muslimske regjeringskontorene i Bosnia hevder Washington Post.

Norske våpen - Gerhard Heiberg slår på stortrommen og vil øke Norges salg av våpen! Heia Heiberg, olympiadenes mann og barns forbilde!!!!

Norsk sprit skal ut i verden, mens de samme politikerne liksom skal være så i mot økt alkoholkonsum hjemme, sitter med fjollete kommunalpolitikk, mens polet selger sprit til hjemmene, der barn er alene med voksnes alkoholproblemer....

Eu kommisjonen setter inn kraft støt for å informere folk om valuta unionen. Kampanjen vil koste en halv milliard kroner. Samtidig står de på TV og prater om en plutselig og brå nedgangstid for Tyskland, som nå får alvorlige problemer med å leve opp til de økonomiske standarder som kommisjonen la til grunn. I dag er det bare Liechtenstein og Norge som tilfredsstiller disse kravene ironisk nok! I Tyskland er det nå mellom 5-6 millioner arbeidsledige...(10-15%)....De hårreisende Maastricht planene må kanskje nå skrinlegges. Tenk hva all planleggingen av slikt koster, tenk hvilke enorme ressurser som over flere år er blitt brukt, penger for at de som skal mene noe skal få mene enda mer i samme gale retningen! Sviktende økonomi fra Frankrike og Tyskland kan velte unionen......Så sårbart er hele opplegget!!!! Tyskland klarer ikke de ØMS krav de selv hadde laget.....endret seg på noen måneders tid.....

Titusener drept i dødsleire i Bosnia....dødsleire i nedlagte gruver. Titusener av muslimer massakrert. Nå skal domstolen i Haag straffe med pekefinger! Der verden har forsømt sitt ansvar og passivt sittet å sett på annen verdenskrigs lidelser på sine fjernsynsskjermer. En krig som skulle vært stoppet i starten......uten våpen ingen krig.....idretts personer stod fram og flyttet i starten, en av dem: Nadia Commanetch, men vesten hørte ikke etter.... Var på jobb for å tilfredsstille enda mer av statens strupetak mot enkeltmenneskene.....for det er i den retning alt går, tut og kjør med pekefinger mot det synlige der det synlige er et speil på hva man skal møte med åpent hjerte og lytte til hva egentlig minoritetene vil fortelle oss...!

Eu trues av en dyp krise allerede...Eu's egne frykter unionens fremtid...på en stor konferanse om politikk og økonomi i Davos i februar....hør bare....

Tysklands forbundskansler Helmut Kohl uttaler at det kan bli krig i Europa uten tettere europeisk samarbeide......Slike trusler er avskyelige og må konfronteres....Hvis denne unionen skal frykt styre sine medlemmer da er galskapens narkomani komplett!!! Nå kollapser stor verftet Bremer Vulkan.....Tusener mister jobbene sine...23000 i fare i første omgang. Bekymring fra topp til bunn. Det tyske lokomotivet sakter farten....

Importen og eksporten til Sverige økte i fjor for Norge med hele 13% utenfor EU. Hvordan skal ja til Eu tilhengerne forsvare sine trusler før valget, alt har gått motsatt av det disse ekspertene våre forutså..

I Norge prater vi om festen i Trondheim neste sommer....60 års dagen til Kongeparet...Vi prater om jubileer, vi prater om 50 år siden, 75 år siden....det er for jævlig. Statsstyrt makt arroganse og likegyldighet! Stadig mer Sur-nedbør forteller oss at vi ikke er alene...

Flere franske prøvesprengninger utelukkes ikke.......og verden sitter bare å venter på å få sende sitt neste protestbrev - fy faen for noen pyser verden er blitt - og det kan ikke være noen annen grunn enn at dobbeltmoral ligger til grunn - ellers hadde verden stoppet denne galskapen! Chirac med sine flotte nyttårs forsetter.. og sier det er til sine barns beste....utrydder dyreliv på Mururoa, og gir faen i menneskene i dette naturparadis! Hver bombe, effekt = 4 ganger Hiroshima!!!! Kobe hadde et jordskjelv i fjor, nå i februar kom et kraftig skjelv til......Hiroshima er glemt for andre enn de som opplevde dette på sine kropper.....

3-4 millioner i Frankrike er nå uten arbeide...Regjeringens kamp for arbeidsplasser er kjempe fiasko....i Norge gjør oljeputene det mulig for oss å ansette folk til oppbevaring i staten. Jagland flagger med å ha ansatt nær 90000 de siste årene i statlige uniformer...Hvilken kunst er det? La de som jobber i stat og kommune selv gå ut å skape og være selvstendig næringsdrivende, der de selv sitter arrogant å kontrollerer, lager lov og rett og peker...Skape noe selv!

Nå skal krigforbryterdomstolen i Haag utpeke, straffe, dømme de som har gjort overgrepene, mordene i Bosnia....Hvem har ansvaret egentlig?

Den som gir kommandoen? De som følger ordrene? De som har lært opp barn og ungdom med våpen i hånd? De som kjøper våpen? De som selger våpen? Våpen og krigs materiell produsentene? De som så på? Folket som stemte inn makt gruppene og gav dem muligheten? Vestens ansvar som ikke stoppet dette i begynnelsen? EU, NATO og FN's ansvar utover papir haugene? Vi som så på med fjern kontrollen? Pressen? osv.....

I Europas bakgård. I Romas bakgård...

30/1: Tortur sprer frykt i Israel. Hvis lovforslaget går igjennom blir Israel det eneste land i verden hvor tortur under forhør er fullt lovlig advarer menneskeretts organisasjonen Betzelem! Overgrep mot mennesker på det grusomste! Nå møtes alle de "skinnhellige" i Egypt...Hva slags fredsavtaler er det som skapes?

Vi kan jo bare lese historien og se hvordan ekspertene alltid tar feil, lege og psykolog ekspertene er verst....alt viser seg senere å være helt sykt. Les hva legene mente bakover....jeg fikk sjokk ved å gjøre dette.... Les om behandlingsformer, uttalelser osv...Karusellen fortsetter..

Statoil spiller på alle kort....som idrettssponsor de luxe, som stor annonsør i tv og aviser. Pumper olje i Nigeria, skaffer store avgifts inntekter til den norske stat som selger våpen til verden.....Ostrø's far spør hvorfor ble hans sønn henrettet? Hvem blir neste nordmann som lider samme skjebne? I Nigeria var det ingen Ostrø enn så lenge.......hva skulle Statoil da gjort? Nå forsøker Shell å stanse utgivelsen av Ken Saro-Wiras fengsels dagbok fra Nigeria...Og Shell utviser kynisk maktarroganse...dager senere gir de etter for protestene...boken kunne skade Shells gode navn og rykte.....mener de... En hel verden vitne til en maktens totalt forkastelige affære, og Statoil pumper olje videre som om ingen ting har skjedd....På vegne av det norske folk....

Aft:2/3: I Alaska pumpes nå opp den siste oljen. 10 av totalt 12.5 milliarder fat er allerede hentet opp...Når blir det Norges tur......ansvaret over på neste generasjon, det er store felt som skal ryddes opp i fra 1997....Hvorfor er det ikke avsatt et eget oljefond som er stort nok til å kunne rydde opp i Nordsjøen når nå behovet mer og mer begynner å melde seg? Hva slags planlegging er det ekspertene legger til grunn for en politikk som ikke har satt av penger på bok til oppvasken? Oljefondet skal gå til å sikre dessert generasjonens pensjoner, førtidspensjoner, i tillegg til at de sitter i nedbetalte ensomme villaer, har alle leketøy man kan ønske seg, osv... og sporet kjører videre...

Det er blitt vist grusomme dokumentar reportasjer fra konsekvensene i et barns politikken i Kina... Ingen av de ansvarlige i Shanghai er blitt straffet, de mest ansvarlige er derimot blitt forfremmet....De som ville utføre det verste mot barna forfremmes....og en av dem sitter nå og er ansvarlig for hele sosial politikken i Kina...

Barn med 1-2-eller 3 grads underernæring. Barn fulle av mark, barn som er dekket av materie.....Barn bundet ni sammen til potteskår.. Det skildres grusomme metoder, tykke stokker og slag mot barns hode, overalt. En ble kalt motorsykkel stillingen, barnet måtte da stå slik lenge og ble slått med armene bøyd bakover....Slag i ansiktet fra andre barn overses. Andre står i fly stillingen, fikk ikke kveldsmat. Hodet ble holdt under vann så lenge at vannet trenger inn gjennom ørene...Ved sykdom så dør 9 av 10 barn på disse barnehjemmene, flest jentebarn.....Noen barn, mange av dem svært syke eller handikappede blir sultet til døde på sultrasjoner, eller nektet mat.....2 av 5 barnehjems barn døde..oppført i statistisk tabell en dødsrate på 60%, mens andre tall viser at 4 av 5 barn dør her! Programmet avslører noe de kaller: Dødens rom......som selvsagt benektes av myndighetene...kommunistpartiet....Statlige barnehjem......Det er 40000 slike barnehjem i landet! Barn som er ulydige, ser stygge ut kvitter de seg med først..3 av 4 av de ansatte avgjør hvem de skal kvitte seg med.....Å sulte barn er noe av det mest pinefulle, men samtidig kan de bokføre i sine papirer at dette var en naturlig død....

Kinas rikeste by Shanghai.....Professorer, hvite frakker...myndigheter og stat....som sier "De er borte" hvis foreldrene spør etter barna sine....Foreldreløse, forlatte, eller barn som er blitt hentet for brudd på ett barns politikken.....Hvis myndighetene finner en kvinne uten løyve gir de henne sprøyte så barnet dør.....eller de dreper barnet med sprøyte i kraniet......mødrene tvinges til abort og sterilisering eller arresteres for å være gravide og blir stengt inne til de godtar abort...Jentebarn kalles skadedyr....og fødselsrulletten fortsetter....og fortsetter.....To politimenn

fant en gravid kvinne og proppet henne full med medisiner som drepte barnet....

Fedre kan risikere å bli fengslet for å ha gjort en kvinne gravid...

Ingen vil tape ansikt, ingen tør si hva som pågår i frykt for eget liv...de som utfører det verste blir forfremmet.....markedsstyrt...kastesystem... Representanter for kinesiske lokale myndigheter ansetter folk til å utføre.......Det er enkelt for myndighetene å bedre standarden hvis de vil! De har penger nok.....

Forlatte barn langs landeveien....40000 slike barnehjem....

Nå har Kina 70 millioner flere menn enn kvinner.....etter dette sviket mot barna, menneskeverdet og fremtiden...ansvarsløse foreldre og stat. En makt og sensur som ikke skulle vært 1995 verdig....og det må da være ømtålig for FN......Utrydde barn er jo å utrydde sin egen fremtid.....Og dette i verdens tredje største land med 1/4 av jordens befolkning....fratatt sine menneske rettigheter...

Gro reiste i november i fjor med det største følget noen gang, og synes tiden nå var inne til å gjenåpne Norges kontor i Shanghai som ikke har vært åpent de siste 30 årene....Hva slags moral og etikk er det opinionen legger for dagen, der de selger næringsliv parallelt med å ivareta menneskerettighetene....."Stø kurs- Gro"

Tvang, makt, kritikk, båser, irettesettelser, forbud, nei, skjellsord, voksnes konflikter....Se på hva det vil si å være barn.....og hver nasjon kan søke i egne rekker.....I Norge har vi en en foreldres politikk.....i form av den norske barneloven....Hvor godt kjenner vi egentlig våre ledere? Hvilken type mennesker i praksis sitter og forvalter landets sjekkhefter? Hvilken kompetanse og utdannelse har de selv. Ville de stått til dagens eksamener selv? Det de krever av alle andre, hvordan ser det ut i deres egne bakgårder?

Aft, den 25/2 vil Kina vende spillet om barna mot USA:, og hevder at mange barn i USA lever i "forferdelig nød" med vold og fattigdom. Det er i verdens eneste supermakt at det hver dag skjer sosiale tragedier med barn som mishandles og skades på det grusomste vis, foruten at barn såres fysisk og psykisk på forskjellige måter, heter det i artikkelen som omtaler USA som "et farlig sted for barn". Den tegner et dystert bilde av barn som lever i skyggen av vold, fattigdom, kriminalitet, oppløste hjem, rasediskriminering, fysisk og åndelig misbruk, barnearbeid, narkotika og AIDS. 15 millioner barn i USA sies å leve i fattigdom uten adgang til utdannelse eller helsestell...Blant påstandene: Halvparten av alle barn i USA vokser opp i hjem med bare en forelder - mange av dem tenårings piker. Antall amerikanske barn som blir ofre for voldsforbrytelser er blitt firedoblet siden 1985. Hvert femte barn bærer våpen med seg på skolen...

I Italia er barn mangelvare. 5.2 millioner italienske par har bare ett barn og 4.1 millioner hadde i 1991 ingen barn! For 20 år siden var Italias fødselsrate blant de høyeste i Europa, nå er den lavest i verden! En skyhøy ungdomsledighet....

Hva annet enn egoisme fremfor framtid og utvikling er dette? Samfunnet velger bort det viktigste for å tekkes de som styrer og markedet...Nå må vi snu!

Nasjonalismen vokser over alt. Norge er jo mye mer nasjonalistisk enn vi velger å se, fra kommunevåpen til kommunevåpen med innkjøpte styrker......I Bosnia var det nettopp det flerkulturelle samfunnets totale fall. Slik det kulturelle spiller fallitt over store deler av verden. Nylig arrangeres det nazistiske møter i Sverige med politiet på sidelinjen......Vestens likegyldighet, egoisme hersker....Full fart på samlebåndet...Island er forbanna, sammen med de fleste andre fiskeri nasjoner på Norges egoisme i havet. Norge tar 3/4 av sildekvoten. Nord-Norge merker nå alvoret selv om det nå er mye fisk i havet så finnes det ikke mulighet til å få solgt fisken på det europeiske markedet.....permitteringer, nedlegginger. En bygd hadde 35% arbeidsledighet...

I Gro Harlem Brundtlands "himmelske freds plass" Kina som har hatt rekord vekst i økonomien og opplever nå en stagnasjon i politikken som preger verdens mest folkerike nasjon. Hvor 15% av japanske familier bruker mer enn tre timer sammen med barna..... I USA er det 60% som gjør det. Gro trives i Kina, arbeiderpartiets nye fane og forståelse på arbeid, og bli en statistikk styrt gaterotte i en eller annen blokkleilighet for at de rike skal bli enda rikere......!! 4 millioner innbyggere i Eritrea venter tålmodig på et verdig liv. Barnedødeligheten er 135 av 1000. 9 språk, flerkulturellt samfunn. Bodd tre år i leirer, sammen med flere kurdiske krigsinvalider..ingen vet hvor lenge dette vil fortsette å vare.... Sanksjonene etter krigen mellom Iran og Irak går utover barn. Stadig flere barn sulter og er i nøden....For det er klart staten, militære, og administrasjonene meler også der nede først sin egen kake! Barna blir taperne....fremtiden...

Hafslund og Norsk Hydro, to av Gro's yndlinger, de får det som de ønsker pluss litt til i et stadig tettere samarbeid med stat og kommune... - og Staten skal arrangere stor kunstutstilling i Kina i februar. Alle de største norske kunstnerne skal på alteret.......For å tekkes de rikes lommebøker....og spre enda mer likegyldighet....til det vi vet Kina driver med. Når skal menneskerettighetene tas seriøst?

Ledigheten i Tyskland er den høyeste siden krigen... Ikke det engang får det til å ringe noen klokker... STØ KURS -GRO....Dere har oppskriftene...500 milliarder i pensjonsforpliktelser uten inndekning, nær 200000 arbeidsledige.....Sett opp regnestykket, hvor langt ligger vi egentlig etter Sverige hvis man tar vekk den grønne gren....? Og 500 milliarder...forpliktelser som bare øker.....og øker.....

EU har talt: Fetaost kan bare lages i Hellas, ikke i Danmark og roquefort bare i roquefort. Men brie og baguetter kan godt lages på Toten...Forbud mot at Danmark får kalle sin fetaost for fetaost.... Dette selv om danske meierier de siste tyve årene har vært blant verdens største produsenter av nettopp fetaost.....!!!

Heia EU, snakk om sjørøveri....

Neste trekk fra makteliten i EU er forbud mot subsidiering av småflyplasser. Dette kan føre til at lufthavn avgiftene stiger med flere hundre millioner kroner. I Norge går bare 5 av 18 flyplasser med overskudd......

EU er flott Gro...."Stø-kurs"....

FN boikott sulter barn til døde....spotlightet er skrudd av.....2,4 millioner barn sulter...mange på gata...som følge av handels boikotten av Irak..landminer......Ca. 100000 ble drept under Gulf krigen. 500000 har omkommet p.g.a. sanksjonene etterpå..1/5 sulter. Barnedødeligheten er åtte ganger høyere enn i 1989!..Nylig ble Hussein svigersønner skutt......og jeg leser videre i Aftenposten at drapsmennene hylles.....Haag skal dømme.....over rettferdigheten i Bosnia...det kan bli litt av et sjakk spill....!

Hva slags type fred er skapt hvor stats lederne får drive sine prioriteringer i det skjulte for en hel verden når denne døren lukkes opp, så vil det også være vestens ansvar å se i øynene hva disse handels sanksjonene førte til. Lederne tar man ikke, men lar dem få fortsette å dominere sitt folk!

Får Irak og Hussein pumpe olje, så raser oljeprisene til bunns.... Hvem solgte våpen til disse nasjonene i deres krigføring? Er de blitt straffet? I England har de trøbbel med freden i Nord-Irland etter at London er blitt rammet av bombe i det høyeste bygningen der.. Samtidig går ryktene om at England har solgt våpen til Irak.....

I Korea, under stalinistisk diktatur. Soldater på regelrette plyndringstokt hos allerede utplyndrete bønder og desertering er dagligdags...

I Sverige er det en to milliard sprekk i første omgang på den svært omdiskuterte Øre sund broen....

11/1 sjokkerte Kjus en hel verden....

Forståelsen for det kollektive speil og ansvar er tilnærmet 0 innsikt i praksis, og 100% i teori hvis man kunne sitte trygt i sin stue og sende penger, og egne oppskrifter som man jo ser hvordan fungerer.....! I Norge må vi nå ta vår egen oppvask! Bistandspolitikken er en skandale. Mer bistands penger til helse,.....i mens tilfredsstiller legene oss andre med luksusen ny nese, nye bryster.........gen manipulerer, forsker hensynsløst for å tilfredsstille de rikes grådighet....... I lutfattige Mosambik kan resultatet bli større avhengighet i en lutfattig statskasse. Og staten der nede administrerer bort like mye som vi selv søler bort her hjemme i Norge. Russland er blitt så avhengig av Europas penger at de er blitt noe man kan kalle en narkoman!

Dette som er poenget, uhjelp gis for å tjene penger på det igjen selv. Fattigdommen forstås som om vi kan kle dem opp i våre oppskrifter. Det er jo politikernes og statens oppskrifter som ar forårsaket denne fattigdommen ved å gjennomføre sine resepter. Det er vesten som må gå selvransakende til verks i egne rekker for å skape samfunn som tar vare på de rette verdiene, og styrer i riktig retning. Fattigdommen er å se dobbeltmoralen i øynene.... I dag lukker vi de i likegyldighet, sender penger for å rense vår samvittighet og enda flere av våre egne fallerte "ekspert" underskrevne oppskrifter. Norge hadde vært et uland hvis ikke vi satt på "den grønne gren". Selvransakelse.....her hjemme, vestens egoisme og mangel på respekt for naturlovene!

Et historisk eksperiment, kommunismen er nylig avsluttet i Østblokk-landene....Reformene åpnet veien for tvang, frihetsberøvelse, sensur, tortur og utryddelse av annerledestenkende... hvilket forhold har sosialdemokratiet til stats sensurert ytringsfrihet, fremmedfrykt, stempling av annerledes tenkende, tvang, kontroll og overvåknings samfunnet.......

Nå skal Tyskland betale penge premier til Bosniere som vil flytte hjem igjen. Bosnia bombet i stykker fra innsiden og utsiden.... Norge skal også sende hjem......til verdens kaldeste fred! Myndighetene har ikke noen oversikt over hvor mange Bosniske flyktninger som må avbryte sin utdannelse...Hvordan tror vesten at disse menneskene skal kunne leve side om side når FN, NATO trekker seg ut? Beleiringene av byer er like hårsårt tema som før den iskalde "freden" Det er jo en trykkoker....Nå skal vi bidra til å skape økonomiske skiller også!!! Hvordan kan man i det hele tatt friste folk med penger, når det de trenger er trygghet her og nå. la de isåfall få disse pengene enten de velger å bli der de er eller flytter hjem igjen. Dette er psykisk utpressing av grupper verden har forsømt! Sarajevo mens vi nøt OL på Lillehammer.....

I Sarajevo den gangen de arrangerte OL var det nok utenkelig at denne krigen skulle finne sted....

Nå prater næringslivet om milliard kontraktene i gjenoppbyggingen av Bosnia....

Nå har FN styrken rett til å bruke makt og skyte for å drepe hvis de finner det nødvendig! Hva er dette for noen fullmakter? 80000 mennesker med lisens til å drepe andre mennesker! Og nå begynner konfliktene å finne sin form.......

Kulde, flom og snøstormer lammer USA og Europa.

Folkemordet i Rwanda - Glemte Romania....I Rwanda blir barn brukt til å utføre masse drapene, og får penger og belønning etterpå! Etter ordre fra yrkes soldater, offiserer. Det er altså staten som forleder de unge til å kjempe krigen, frykten og kampen for dem. Og selvsagt er det Staten som skal stilles til ansvar etterpå for henrettelsene, og hva med verden som passive tilskuerer til kriger over flere år? Med økonomiske interesser.....

Hutuer trues inn i et type samfunn de ikke vil inn i....Her i Norge er vi temte statsnarkomaner alle sammen. Det er jo en kjendis, og media dyrkelse av de samme personer som grenser til å sette Norge på et "Husker Du" kart.......

Rwandas patriotiske regjering - 75000 barn er borte. langt over 1.million er døde. Massegraver. Hutuer skulle utrydde alle fra Tutsi...Det var ordførere, borgermestre, folk i høye posisjoner som samlet ofrene i forvisning om at kirken var et trygt tilhold sted, for så å kaste granater etter å ha lokket dem inn! Nå oppholder borgermestrene og en sjef for en fyrstikk fabrikk seg antagelig i Belgia.

Rekord høy ledighet i Tyskland, ett barns politikk i Kina, en foreldres politikk i Norge!

Burundi. nabolandet til Rwanda aksepterer ikke FN forslaget om utenlandske soldater i Burundi. "Vi vil ikke ha væpnet revolusjon....heter det"...

Dagbladet 2/2: UNRWA drevet som enevelde. FN sjef slaktes i hysj....rapport. FN's organisasjon for palestinske flyktninger får stryk karakter i en hemmelig FN rapport..Nylig avgåtte lederen Liter Turkmen beskyldes for å ha styrt organisasjonen som et enevelde. Norge bidro i fjor med 71 millioner kroner...

For eksperten bare et flagg i hatten.....og lite problem med å få seg jobb videre... erfaring kalles det....i det norske næringslivet.

EU land vil kjøpe russisk Uran! Eu kommisjonen bistår medlemsland med kjøpe forhandlinger i Moskva. Mens USA har forbudt dette! Russland står i stor gjeld til Europa, som en narkoman hører jeg på Dagsrevyen....Høytstående EU diplomater i spissen til Moskva for å forhandle om kjøp av våpen gradert eller høy anriket Uran.....Til forskning og til å gjøre dagens kjernekraftverk mindre og mer effektive. En prosess som er forbundet med høy risiko, faren for at noe kan gå galt øker........i mens tikker "Kola-bomben" den later EU som vi ikke ser... Hva er EU? Ikke klarer de å stoppe Frankrikes sjette atomsprøvesprengning, er dette for at det de "lærer" av dette kanskje skal komme de øvrige EU land tilgode? Godal sender latterlige protest brev! Nå har Chirac blåst løs siden 5/9 i fjor! Så EU peker på Frankrikes, men handler selv i Russland. Og kommisjonen sier selvsagt,(hva annet kunne de sagt) at Uranet kun er til fredelig bruk ( for å styrke kjærligheten....)og at transporten langs landevei og til sjøs vil skje forsvarlig....og forskriftsmessig....Det som er definert som kriminalitet i dag er en flopp! Den egentlige kriminaliteten står de skinnhellige for! Side om side....dobbeltmoral....

President Suharto har gitt klarsignal til bygging av et atomkraftverk ved en vulkan på den tett befolkede øya Java. Miljø vernere mener det er galskap å bygge atomkraftverk i et jordskjelv-utsatt land som Indonesia, og spesielt ved foten av en vulkan....Energi eksperter stiller spørsmål ved behovet for atomkraftverk i et land med store reserver av gass og kull, skriver Financial Times.....

Det er flere enn Chirac som viser sin impotens...og ikke vet jeg om det er blitt sendt norske nei, og fy brev? Atomkraftverk ved vulkan...... Vi sitter alle og venter på en ulykke!!!!

Dramaet i Tsjetzenia hvor det russiske folk innstendig ber Jeltsin om å stoppe blodbadet, og Clinton vender ryggen til å rydde opp i sine egne problemer i Washington, reiste heller på en helgevisitt til Bosnia, der han nok føler seg mer elsket...i den kalde fred med lisenser til 80000 å drepe....ved den minste ting....Hvilke konflikter løser FN og NATO for de som skal samarbeide og bo her senere? Eller er det slike arbeidsplasser FN og NATO makter å skape.....

USA håner Europas unnfallenhet! Europa klarer ikke å takle egne kriser...Unnfallenhet og kriser truer Kontinentets sikkerhet mener USAs viseutenriksminister Holbrock i Aft. Ser ut til at Clinton har store problemer med å takle egne kriser også, så det er dobbeltmoralens speil....

England skal nå få værmelding 24 timer i døgnet på fjernsynet......alt skal bli forsøkt styrt og kontrollert....

Aft:2/3: Handel for alle pengene. Menneskerettighetene ble skjøvet i bakgrunnen da EU toppene møtte Asia toppene......Konfliktfylte spørsmål fikk hvile da topplederne fra EU og 10 asiatiske land i går satte seg i stevne for første gang.

100 frivillige organisasjoner i Bangkok har arbeidet iherdig for å få satt menneskerettigheter på dagsorden...åpenbart uten å lykkes. Toppmøtet har ingen formell dagsorden, enhver kan ta opp hvilket som helst spørsmål....

Tyskland + Japan + Kina - Hvorfor skulle de ta opp menneskerettigheter når man kan prate om business, flere egne goder og børs........? Hva overtar barna etter dessert generasjonen?

Unyansert fordømmelse av barnearbeid slår Ellen Schrumph fast, førsteamanuensis ved Høyskolen i Telemark. Med hvilken begrunnelse vil vi på dytte andre folk de typiske vestlige oppfatninger av barndommen som en arbeids og ansvarsfri fase av menneskelivet? Og hva skjer med familiene når barna mister arbeidet og inntektene? Barn føler seg stolte og betydningsfulle over å kunne bidra i familie økonomien. I 1875 var det 7% barn i industrien i Norge. Noen bransjer var over representert barne intensive..deriblant tobakksindustrien....hvor nær halvparten av arbeiderne var barn, i fyrstikk industrien var hvert tredje barn arbeider......(på dette fundamentet la tobakksindustrien sin rikdom...og er hva vi vet i dag....) Barnearbeid blir gjennomgående beskrevet som slavearbeid og som resultat av fattigdom og tvang. Det tegnes et unyansert og galt bilde som formidler en moraliserende og arrogant holdning overfor en annen barndoms kultur enn vår egen... Det finnes mange vitnesbyrd om at barna følte seg stolte og betydningsfulle over å kunne bidra til familie økonomien... Barna opplært i praktiske ferdigheter, det er et meget nyansert bilde egentlig skisserer kronikk forfatteren. Barn og voksne arbeidet sammen. I 1880 tjente en gutt på Ulefoss 200.- i året. En voksen sagbruk arbeide tjente 600.- . Slik bygde vi opp våre familie økonomier i vesten...Selvsagt er det vestens plikt å reagere mot slavearbeid og misbruk. Men alt barnearbeid er ikke slavearbeid.

Konkurransen om å få alt billigere og billigere fra vesten øker bare verdens urettferdighet, dette er da ikke vanskelig å se og forstå? Alle ser konsekvensene av dagens målestokker og verdi valg. Verden er en helhet.. Alle ser hva som må være galt, men spør seg lite om hvilke valg blir egentlig gitt disse menneskene der de lever...for å tekkes vesten...og være takknemlige for uhjelp. stå i gjeld......bli narkomane av vesten.....U-Landene som har havnet i nådeløse gjeldskriser, avhengig av bistand.....Lav prosent av folket i disse landene, disponerer de største ressursene.....Vesten gir jo med slike resepter i sin egen moral, så hva kan vi forvente?

Aft, 20/2: Sivil ulydighet i delstaten Orissa på Indias østkyst. Folket skal ha tatt i bruk sivil ulydighet fordi folket ikke finner seg i å bli tvangsflyttet (samme resepten som på Gardermoen...)

for å hindre og stanse utbyggingen av Hydro Aluminiums stor prosjekt i landet.....Fæle industri pakker og motorvei løsninger skal videreselges...og pakkene skaper strid....også i Israel...

Norsk Hydro opplever det største overskudd som noen gang er notert for et norskt selskap...Etter skatt 7.1. milliarder...

Hva om det er Norsk Hydro som utviser sivil ulydighet ved å presse fram en utbygging som ikke folket eller naturen ønsker....Hvordan er det egentlig Norsk Hydro baner seg vei på bekostning av hva? På Vestlandet vil de skape gasskraftverk...og opposisjonen raser, så får vi se om Norge klarer å stoppe slike vanvittige planer.....og får ikke politikerne viljen sin så flagger de med å bygge gasskraftverkene i utlandet...etter rene skipsreder modellene...Skal presse igjennom viljen sin og lytter ikke til miljø opposisjonen, eller folket som skal bo i nærheten av gass kraft verkene....enda mer astma og sykdom... Hvor mye penger brukes på å utvikle alternative energikilder som opposisjonen fremmer solenergi, hydrogen....

Det er storm i Danmark, og Europa er lammet av snøstorm, og kaotiske tilstander...

Norge ligger i krig med alle landene om kvoter og toll.. Island hevder å ha blitt dolket i ryggen. Sverige, Danmark, Finland, Færøyene raser.......Island hevder det Norge gjør er lite i samsvar med Gros miljø ansvar. Og Gro hevder at skylden for konflikten er at vi står utenfor EU, slik alt som går galt får skylden for at vi ikke er med i EU...mens politikerne slåss om å finne ut av hvem som skal ha æren for at tallene blir så mye bedre enn de forventet... Nå flagger økonomien som i 1987....hevder fag økonomene...

Aft:3/3 - Enten er nordmenn grusomt dumme, eller så er de grusomt arrogante, freser den skotske fiskeoppdretteren Stuart Cannon i slåsskampen om laksen... Høyre's leder Jan Petersen avviser "fiskeri ministerens" opplegg for forkvoter, produsent organisasjoner og kartell virksomhet for fiskeoppdretterne....

Forkvoter på oppdrettsanlegg er dyreplageri, ser ikke politikerne det heller?

En lavmælt vinner feide favorittene tilside. I Danmark hadde forlaget gjort klart til å kaste flere av de tidligere bøkene til forfatteren på fyllinga.....Øystein Lønn fikk Nordisk Råds litteraturpris for novelle samlingen: "Hva skal vi gjøre i dag?"

Aft.10/2: År 1997-2000 betyr datakrise...Den største krisen dataverden har stått overfor. Dataprogrammer forstår ikke årstallet 2000. Alle årstall er i dag gjengitt med kun to siffer. Ordningen ble innført i dataalderens barndom på 60-tallet for å spare penger. 15000 eksperter jobber på spreng for IBM. Uni Storebrand setter av ti årsverk. Regningen kan komme på ufattelige 2-4 billioner......på verdens basis....Forsikringsselskapene merker allerede problemene, og klarer ikke å beregne riktig premie 5 år fram i tid.....

Den 11/2: Harlem-Globetrotter's - "Magic-Gro" i slummen med 200 baller i Sør Afrika...Hva Gro gjør på Robben Irland, eller hva hun har med Apartheid å gjøre aner ikke jeg...

Øya som ble den perfekte dumping plass for alle uønskede elementer....politiske fanger... Nelson Mandela på 6 års dagen etter at han slapp ut herfra... Gro surfet seg gjennom Sør-Afrika historie og ble æresdoktor....

På samme tid raser LO Haagensen over at LO må betale for Kina reisen i november....og den Norske regjering viser en unnfallenhet og passivitet overfor Bellonas medlem Nikitin som er tatt til fange i Russland for atomvåpen spionasje...Norske stat foretar seg ingenting...Sier de vil undersøke de faktiske forhold først.....(mistillit til Nikitin!!!!)

Nikitin er modig og våger der politikerne er noen dobbelt moralister og knehøner!!!

Den 17/2 slår Nikitins advokat alarm! Den russiske sikkerhetstjenesten FSB har brutt loven ved å nekte Bellonas medarbeider Nikitin adgang til egen advokat......Hva gjør Norge nå.....? Avventer hva.....? Den 22/2 har Nikitin sittet i 15 dager siktet for spionasje uten å få snakke med sin advokat....Godal varslet i spørretimen at han vil ta opp......saken når han reiser til Moskva i slutten av neste uke.....Ja, også skal vi snart ta i mot Jeltsin her i Norge, i mars...og late som om. Nikitin saken er en skandale!!!

I mars er Nikitin fremdeles fengslet. Godal takker nei til å treffe hans kone på annen måte enn slik det formelt skal. Møtet med visestatsministeren ble avlyst i 11 time....og Godal var turist i Kreml....Nå må regjeringen handle i denne saken! Venter, venter, venter, venter...Venter på hva?

Nikitin har den 15/3 ennå ikke fått sin rettsmessige advokat forbindelse... Han risikerer å måtte skrive under på telefonavlytting resten av hans liv.... Denne mannen som forsøker å ta atom trusselen på alvor....og vi sitter og ser på denne groteske urettferdigheten og maktmanipuleringen. Den 26/3 kommer Jeltsin til Norge, samme dag skal Lund-kommisjonen legge fram sin rapport...som vil ta for seg forholdet mellom partiene og de hemmelige tjenestene. Norges forhold til andre land, spesielt Russland... Hvorfor er Ap så redd for hva som skal komme ut til offentligheten i denne rapporten?

Sønderknust landsby....Tsjetzenia......Makt...Statsmakt...flykapring..mennesker i nød..

Gro hadde Cuba på det første statsbesøk til Norge.....i februar..dagen derpå skyter Cuba ned to sivile fly og dreper slik fire mennesker med en stor båt som vitner til skyte episoden

Kriminaliteten her hjemme i Norge er fordoblet på 12 år Gro. Fra 1980-92..Fra 120000 til 235000 saker...

Hva er galt når en blir dømt for 14 gang på 11 år.... Hvilket støtteapparatet, og hvorfor blir det bare større kriminalitet, køer, klienter, syke, arbeidsledige, trygdede og utdefinerte mennesker under en Arbeiderparti regjerings flagg...?1.2. millioner mennesker må ha trygdeoverføringer....800000 har allergier....i Norge..

Det er vanskelig å forstå at verdens største forbruker av narkotika kan sette seg til doms over andre nasjoner, sier Jorge Pinto. Mexicos konsul i New York i Aftenposten. Clinton overveier å erklære Mexico som narkotika kilde, hvilket vil bety drastisk nedskjæring i bistanden....

Er ikke dette dobbeltmoral satt i system!

Svensk fylkesmannsembede drevet som "Familiebedrift". Fylkesmannen i Gøteborg og Bohus drev det reneste familie foretak. Hans eget firma tok 13000.- i mnd, for å vaske residensen, og kona vasket, er dette en sjeldenhet eller......

+ 7000.- i vertinne lønn til kona....Ansatte en hushjelp til 12500.- pr.mnd. Representasjons utgiftene steg fra 95000 i budsjettåret 91-92 til 225000 i fjor.....Fylket betalte... Stadig flere avsløringer av grådige statsgoder...Og straffen....?

Hva er kriminalitet?

3 Børsstyrt følelsesliv og lykke.

- Opsjoner i stat og privat Det er blitt 60000 nye millionærer de ti siste årene, halvparten under Gros "stø kurs" de siste fem årene, de såkalte moderasjonsårene. Det er et sett regler for statsråder, næringslivs topper og ett sett for folket...!!! Pensjonsforpliktelsene øker. 500 milliarder uten inndekning idag!

Oslo Børs elsker Gro, og Sigbjørn Johnsen - Kina elsker dem, næringslivet elsker dem...særlig Hydro, Statoil og de andre gigantene.......Arbeiderpartiet er blitt gullkalven til en "A/S" forståelse av menneskeverd, kjærligheten, og følelser! - Da må verden se ut slik den gjør i dag!

I det forestående lønnsoppgjøret synes de som sitter med makten at å sette ned pensjonsalderen fra 64 til 62 år er hovedsaken....Dette er nok en tilpasning etter egen generasjon.....Når skal regjeringen ta barn, ungdom, arbeidsledige, utdefinerte, syke, trygdemottagerne, lønnsmottagerne på alvor? Toppen av det hele er at de personene som selv sitter i trygge jobber, skal stramme inn hos de arbeidsledige....mens de samme politikerne skal fremme en reform i etteutdannelse med lønn, mens ungdommen sitter med 100000-300000 kroner...i studiegjeld..og "stakkars" skipsrederne våre skal ha alle særfordeler...

Ta de arbeidsledige Berge,...pek og stram inn mot de svake gruppene, og kjør limousin sammen med resten av busserullene...trygt oppbevart...

Pensjonsforpliktelsen bare øker, byrden til å finne inndekning for beløpet på 500 milliarder ++++ hittil legges over på ungdommen og barna....(de kaller seg fag økonomer)..Vi står foran store utlegg til opprydning i Nordsjøen....Samtidig skal den samme gruppen ha betalt lønn under etterutdanning, uten å regne på hva dette koster...(ordning for de som allerede er trygt inne i systemet og murene) De skal stadig førtids pensjoneres, de skal ha lavere og lavere pensjonsalder...Arbeidsledigheten øker, stadig flere mennesker blir syke. 1.2. millioner mennesker er avhengige av trygdeytelser, 800000 har allergiske plager. 3 av 4 er avhengige av å få mer ut av trygdesystemet enn de setter inn....Altså øker disse byrdene også....Det er køer på de fleste områder....og regningene blir bare større...Ansvaret for å løse alt dette kastes over på neste generasjoner.....Staten gjør seg fetere for å skjule den reele arbeidsledigheten....nær 100000 er sysselsatt i offentlig sektor flagger Jagland med.....Hva skaper offentlig sektor? Det er en vanvittig oppvask og ansvars byrde lagt på kommende generasjoner, mens dessert generasjonen skal bo trygt i sine nedbetalte hus, flere biler, og fortsetter å ikke ha bruk for ungdommen, eller de som har ramlet utenfor i sin egen alders gruppe i yrkeslivet....

Hvem som helst må da se hvordan en generasjon har bygd opp et system skreddersydd etter egne behov......velsignet ved hjelp av sin kjærlighets partner Staten og ledende posisjoner...

I til debatt på NRK, den 6/3 hvor Valebrokk i Dagens Næringsliv hevder at arbeidsledigheten skyldes mangel på teoretisk utdannelse, og tilstrekkelig kompetanse for arbeidslivet...

Hvilket slag under beltestedet tror Valbrokk slik innstilling og arroganse gir de som er støtt ut av yrkeslivet og blitt arbeidsledige fordi de har havet utenfor murene....? Lederne i dag er jo beskyttet og oppbevart....Kompetanse er et totalt misforstått og feilbrukt ord. I dag brukes disse ordene for å støte andre mennesker ut...der man skulle invitert.. Sjekk ledernes kompetanse, og mennesklige innsikt....

Øke kompetansen hos folket sier han. Det er behov for å øke innsikten og kompetansen hos ledere, stat, kommune og akademikere, i en allsidig og innsikts søkende menneskelig visjon, sanne verdivalg i forsetet!!! I dag ruller hodene, familiene...for å tilfredstille budsjettene...Kompetanse er skapende ikke kopierende...Inn i dressen etter forrige generasjon, stemplingsklokker og disiplinering. Lederne aner ikke hvor heldige de er som får ansatte til å følge deres mønster og moderasjon etter moderasjon..! Nå investerer det norske næringslivet de ekstra kronene de har fått i utlandet og skaper arbeidsplasser der som er villig til å akseptere det ledelsen trer ned over hodene på de ansatte. En konjuktur og børsstyrt lykke...Hva har lederne egentlig lært av 80 tallet....? 0 i skatt til rederne og utflagging av investeringer. Heia Johnsen...bedre finansminister finnes ei.....En folkets talsmann....0 i skatt til en gruppe som allerede er bortskjemt med sær ordninger fra staten...

Ford pusher billån på kundene sine......Bankene selger lån som aldri før, nå også gedigne investeringer, sågar med Folketrygdfondet på utenlandske børser....Folketrygdfondet på 95 milliarder er største investor på Oslo Børs. Pensjonistenes penger på børs, og ingen sier noe. I fengsel sitter Leeson......blir han den eneste? Se på konjekturene i verden, hvordan tør Norge det de gjør. I tillegg fremmer stortinget forslag om at senke pensjonsalderen til 62 år, enda de vet at de ikke har rygg dekning for de forpliktelsene den kommende eldrebølgen vil kreve. Men det er klart en del av dem er jo snart 62, så dessertene serveres jo hele veien for dem, så hvorfor ikke. Gi faen i generasjonene bak og mele sine egne kaker. De tjente jo sine formuer på sine boliger, vi andre sitter som børsspekulanter i vår egen bolig også kan de jo bare gjøre slik de gjør det med medlems fusket, hvor de skyver ansvaret over på ungdoms organisasjonene i en kultur de selv har vært med på å bygge opp!!!!

Historiske rekorder på børser... En børs, og spille styrt lykke som garantert kommer til å revne, og jeg tror den revner med mye større konsekvenser enn det som skjedde på slutten 80 tallet. jeg husker hvordan eiendomsmeglere på 80 tallet i over tre år sa at nå var bunnen nådd, nå kunne det ikke gå lenger ned, og det bare fortsatte i utforbakke. Utallige oppløste hjem! Ingen eiendomsmeglere ble stilt til ansvar.....prognoser eller statistikk stilles ingen til ansvar for...Det er bare spill, og lek.....Tvangsauksjoner, utkastelser, tragedier....angst..redsler...Økonomien fikk statshjelp til å komme seg på beina....gjeldsofre, opprevne hjem...Perioden 1988-1993! Hva har staten, økonomene, markeds styringen lært....?

Hvor mye kan den selvoppnevnte ekspertisen som får all tillit av folket egentlig styre? Ja for det er jo det de tror de gjør, styrer markedskreftene.....

Oljeeventyret for Norge har ført til at budsjettet for 1995 hvor det var avsatt 17 milliarder i underskudd på statsbudsjettet, senere justert ned til 5-6 milliarder. Og nå viser det seg at det blir et overskudd på 2-3 milliarder. Pengene skal settes av til oljefondet, til å dekke dessert generasjonens pensjons forpliktelser...

Ikke nok med at man villig vekk har spist av barnas penger ved de siste års underskudd på statsbudsjettet, nå pumper man barnas sparegris, oljebrønnene i rekordfart også....

Rikdom bygget på sjefens opsjoner i egne A/S, børser som styres av årsoppgjør....En spill og børsstyrt lykke....Men staten selv driver jo etter det samme prinsippet....hvis det blir overskudd så tar de ansvaret og honnøren, blir det underskudd så overfører de bare mer......og skjuler sannheten.. eller privatisere bort ansvaret.....Bank konkursen er et eksempel, den er pillråtten - det burde vært ulovlig å selge hjem på tvangsauksjoner etter de premissen som bankene la til grunn...! Å drive et kontrollorgan hvilken kompetanse krever egentlig det? Næringslivet må stå til ansvar - stat og kommune får overføringer...

24 millioner i Opsjons gevinster 27/2: Ledere i rigg selskapet Smedvig kan innkassere gevinster på til sammen 24 millioner. på opsjons avtaler de har inngått med selskapet. Konsernsjef Ole Melberg kan alene heve 4 millioner kroner.....

På ressurser gitt oss fra naturen for at vi skal dele rettferdig.....Hvilken rettferdighet ligger i dette skapte skattesystemet?

Kværner sjefen Tønseth har offentlig 1.9 mill i lønn, kværner aksjer for 8 millioner, opsjonsavtaler, og 5 mill i gratis huslån fra arbeidsgiveren + alle andre frynsene..og vervene....Tønseth mener toppledernes lønninger ikke hører hjemme i årets forestående lønnsoppgjør...

Ekspertenes prognoser før EU valget....Hvor mye styrer egentlig menn som Tønseth i realiteten.....

Dagens Næringsliv avslører den 13/3 at et titalls sjefer i DNB på 80 tallet foretok kriminelle plasseringer, og fikk straffeskatt på 60000 kr hver......Fisling med 300 millioner...pytt sann...

Gjeldsofre, tvangsauksjoner....banker som egentlig gikk konkurs....Skrev ned aksjene til 0...

Toppsjefen i DNB - Finn A.Hvistendahl som kom fra Norsk Hydro....øker sin årslønn med 250000.- - til 1.6 millioner i lønn..... ( Bank bygget på stats midlerog lønnet av staten......Hvilken moral ligger til grunn?) Når skal DNB flagge ut?

OL-Presidenten, Gerhard Heiberg som nylig avslørte seg som mellommann for våpen handel, mener dette er en passende påskjønnelse for god bankdrift....Heiberg er styreformann i DNB og forsvarer dette med at banken gikk så bra i 1995....(lek med tall....på bekostning av hva er helheten!)

Bankvesenet som har vært den største arbeidstaker slakteren de seneste årene, og har bygd seg opp fra konkurs til det de er i dag på statens midler!!!! Enn sE5† lenge sitter det mange bankansatte igjen på bekostning av sine kollegaer....når møter vi en bank uten mennesker..? For det er vel det som er målet? Banksjefene (under statlig eie) tjener over en million"Minste gutten i klassen" Sparebanken Nor tjente 1.1. mill, og Borger A.Lenth I kreditkassen 1.4. mill, og så kommer alle tilleggene du og jeg aldri får rede på....

Staten oser av hensynsløs makt! Makthierarkiene er latterlige! Et samfunn må bygge sterke enkeltmenneske, ikke en stat som skal være oppdrettere med strupetak for å klamre seg fast til gårdsdagens løsninger...!

Og Sigbjørn Johnsen mener Norge er i ferd med å ta av...fordi bankene (med alle "likene" i lasten) og de største bare blir enda større, og større...De 10 største har hatt en økning på 45%, det forteller vel alt om hvem Johnsen ser på som de vesentlige å tilfredsstille. Og Sigbjørn er ikke snau, han spår....rentefall mens kundene raser fordi ikke stat seide DNB setter ned rentene....

Staten gjør som den vil......aksjoner er fluer i havet... Hvis bankene går bra, hvorfor fjernes ikke da gebyrene?

ABB's salg av Nebb i Oslo. Da Nebb's nye eier gikk konkurs lå det ubetalte skattekrav på 210 millioner kroner på bordet....Nå krever Skattedirektoratet penger av selgerne...for første gang i Norge, og ABB er så sikker på å vinne at de vil kjøre saken for Høyesterett.... Jørgen Hattemaker skal grilles og stå til ansvar for alt, bedriftene og kapital karusellen er full av løgn, smisk, og smutthull kriminalitet!

I sport så er det stadig flere som eier klubb, kjøper spillere, kjøp og salg som om det var hester.......

Bedriftene, staten sponser kulturen via spill!!!!!!! og sponsor plakater av seg selv!!! I mens har kunstnere en stagnasjon i økonomisk utvikling som gjør at de den dag i dag ligger på et nivå som de lå på i 1979, og da er det meste av inntektene tjent på andre ting enn kunsten!

Et økonomisk skattesystem i Norge som beskatter kapitalinntekter med 28%, mens arbeidsinntekt opp mot 50%. Kapitalinntekter kan gå rett til forbruk med 28% skatt! Willoch tviler på oversikten og vil beskatte arbeid og kapital likt...... Noe nærmere stats schizofreni kommer man vel neppe! Heia Gro og Kåre! Det er aldeles horribelt hva de driver med på Stortinget!

En næringsdrivende går nå til sak mot staten for brudd på ventelitegarantien....Hvorfor kriminaliseres det ikke når politikere bryter slike garantier? Aldri stå til ansvar for noe som helst...

Gro slikker seg rundt munnen når hun hører om Schengen og Norge EMU valuta. Gro driver en snikkjøring så tett opp til JA til EU som hun bare klarer.....Enda folket har sagt NEI! Gro gir faen!

Bærum Kommunale pensjonskasse! Kriminaliteten i flere hundre millioners klassen etter derivat spekulasjoner. Nå skulle en av de eldre straffes, ikke med fengsel selvsagt det er de for fine til, men han fikk 75000 i bot...og personen klager! Selvsagt fikk han medhold og nær halvert beløpet......Parallelt med dette fikk en grafitti kunstner, en ungdoms opprører mot all betongen. En som forsøker på ungdommens naive måte å fortelle oss at alle denne betongen er iskald, innholdsløs og fargeløs. En tagger i begynnelsen av tyveårene fikk nylig altså ett års fengsel, og 400000 i bot....

Folketrygdfondet øker....Fondet skal investere i utlandet...Oslo Børs er for liten....Et statlig fond på 90 milliarder, nå skal det spekuleres med dine pensjons penger på utenlandske børser.....Bærum Kommunale Pensjonskasse blir nok ikke den eneste......

Børsnoterte selskapers eksterne rådgivere og revisorer bør omfattes av reglene for innside handel mener Sigbjørn Johnsen.... Inside handel, eller utside handel på en børs, dette er umulig i praksis, jeg er sikker på at disse menneskene bare ler av hele inside definisjonene.....

Aft, 13/2: To tidligere obligasjons meglere i Fearnley Fonds er tiltalt for grov utroskap og brudd på loven om verdipapir handel..

Coca-cola kjører for tiden en verdensomspennende kampanje for brusen Sprite. Reklame filmen er nesten identisk med de prisbelønte SOLO filmene...Og nå raser de norske opphavsmennene mot tjuv raddene.står det i Dagbladet den 22/2....Coca-Cola gjør det de kan for å utrydde SOLO fra drikke automater med sin Fanta, og tilgjengeligheten på SOLO blir bare dårligere...Dette må vi snu. SOLO er en norsk og suveren drikk som må vinne tilbake sine tapte markedsandeler...

Det er blitt 60000 nye millionærer! Millionærene er trolig den hurtigst voksende samfunnsklassen i Norge. 1984-1994 ble det skapt ca. 60000 nye millionærer melder Statistisk sentralbyrå! ( Den dagen de gjør om lignings taksten på boliger skyter pilen ytterligere i været) Over 30000 etter at Gro overtok i 1990! i 1984 var det 10000 millionærer i Norge...Norge blir amerikanisert mener Solheim!

Rike blir rikere under en arbeiderparti regjering, på bekostning av alt det som ikke er i orden! 1985 disponerte 10% rikeste 47%. I 1995 disponerte 10% rikeste 57% av formuen.....i landet.

Utgiftene i offentlig forvaltning er i 1992 på 55.7% av Norges brutto nasjonal produkt (BNP).

I 1995: 51.3% - I 1994: 53.1%.....

Johnsen 0 i drosje skatt til seg selv og sine egne ved overtid - O i rederi skatt til rederne - (Astrup måtte i buret, fadder til konge barna) Forsikringsselskap knyttet opp til stat er uredelig! I et tv program stod en fram og sa at en lege vurderte 6% invaliditet, mens en annen vurderte 60%. Nå har staten overtatt VITAL! Her anklages forsikringsselskapene for ofte å ansette leger på toppen, som velger ut sine leger igjen, og ofrene kjemper nådeløse kamper for erstatningen den dagen de trenger den! Folket blir ført bak lyset....

La de være utflagget, få rederne ut av landet hvis ikke de kan drive butikk på de premissene andre må......Hvem som helst kunne jo drevet strålende butikk på de premissene og sær fordelene de får tildelt av staten! Gigant fusjoner i Shipping, og O i skatt nå økes avskrivninger og gull smutthullene så ikke det skal bli så synlig for vanlige mannen i gata, og ikke føre til konflikter på stortinget at det er et norsk arbeiderparti som går inn for dette. At hun selv reder på Bygdøy burde gjøre arbeiderne skeptiske men nei da, full tillit til "The stø-kurs kalender"! Rederne skattet 200 millioner i 1994, pensjonistene skattet 10 milliarder.......En kvart milliard tjente rederne på sikkerhets bedring i 1994....

Rederiene får øke sine avskrivninger....betaler således mindre skatt. Nå også 0 i skatt, bare 28% av overskuddet og champagne korkene går i lufta hos rederiene...Avskrivingene koster staten 300 millioner kroner...Rederiene får støtte jo fler nordmenn de ansetter......400 millioner i støtte.... Sjømannsfradrag som subsidierer lønningene....Slik unngår "The stø-kurs kalender" en debatt om 0 skatt til rederne våre, foreslått av en arbeiderparti regjering - og folket tror alt er som det skal være......Billig stats subsidiert arbeidskraft......Hvis ikke rederiene klarer seg på egne bein, så la dem flagge ut....eller skal andre bransjer også kreve det samme?

Aft: 7/3: Forslag til ny aksjelov: Vil hive ut eiere med få aksjer....Leve gigantene...

Finansdepartementets vegger: Beslutnings vegring, og forsinkelser......dine og mine penger søles vekk i papirer og enda mer galskap signert av Sigbjørn Johnsen!

Penger, forlik, ingen skal stå til ansvar for noe...i økonomien.....Bare i det synlig kriminelle. skal de inn i fengsel for å temmes til å passe inn i det systemet politikerne mener vi alle skal dresse oss opp i og la dem få lov til å prøve og feile og kvalitets stemple, vurdere hva som er kompetanse eller ikke.....Kriminelle er resultatet av det skinnhellige, når skal de som styrer forstå dette?

Eiendomsskatten er en flopp. Ungdom med blokk betaler ut fra en altfor høy ligningsverdi. De som har nedbetalte hus har ofte ligningsverdier på 100-300000, og verdien på boligen er raskt mellom 1-2 millioner....... Og regjeringen vil ikke gjøre noe med dette før etter neste stortingsvalg. Ingen våger.... I 1998........etter valget skal de se på det igjen....

Sorenskriver boligen i Kragerø som har en salgstakst på 1.3 millioner, har bare en ligningstakst på 111900.- Hvor er rettferdigheten i et slikt system?

Giske i Ap, sier vi må være med på moderasjons linjen i 50 år til.....for å finansiere eldrebølgen!

Hvordan ser egentlig lysløypa til en 68'er ut? Alt opp i hendene......mele sin egen kake hele veien! Se denne økonomiske gullkalven for en generasjon.....i øynene....De ble selv møtt med et næringsliv som trengte dem, fikk bygge boliger som ble subsidiert over skatteseddelen, og som siden gav dem store formuer og en eventyrlig prisstigning....Ofte hadde de mulighet til at en var hjemme med barna....Se på denne løypa....det er de samme som sitter og vurdere hva som er kompetanse, former nye lover og regler i dag.... Høye lønninger. Desserten pensjonen de har sikret seg på papiret uten inndekning, og med et strupetak mot barnefamilier, og ungdommen som skal finansiere det så fanges de om noen år i sitt eget nett....

Husbanken øker sin rente med 1.5-2%, dette gjøres uten at husbanken informerer nær 13000 kunder....

Når skal Johnsen og Arbeiderpartiet børsnoteres? Eller er de det? Nylig viste det seg at en ungdomsorganisasjon på Ski, som hadde investert 20000 i A-Pressen i 1980, nå kan innkassere en sum på flere millioner....PÅ A-Pressen............................

NHO president Schnitler (hva slags utdannelse har han?) - million gevinst på opsjoner.....og bygget badehus ulovlig helt nede ved vannet på sin egen eiendom......ikke søkt om byggetillatelse engang....Jeg burde visst bedre sier han når han får kontroll og blir tatt med buksene nede...Hva annet kunne han sagt? Tror du badehuset blir revet i.h.t. kommunale regler....?

Alle fikk litt mer lønn i fjor slår statistisk sentralbyrå fast, og ikke forstår jeg hvordan de kan ta alt over en fjel slik, bare moms økningen fra 20 til 23 skulle man tro ble vanskelig å ta inn i et null oppgjør men ikke for politikernes "pengebinge" Statistisk sentralbyrå! Bankfunksjonærer kom best ut etter at kollegaene deres var blitt slanket vekk og sparket ut......Hvem er det som kommer bedre og bedre ut? Akademikerne , stat og bankansatte.....?

Arbeidsliv med vegring for fast ansettelser - ungdom fulle av studie gjeld går rett i fella! Latterlige lærling ordninger for å tekkes grådige arbeidsgivere.....Maskin, og frisør yrke er to store syndere...og ungdommen fortsetter å konkurrere mot hverandre mens vi underholder generasjonen foran...4-5 års studier for å tekkes målebåndene og kopieringen....

Det er rekord overskudd for Det norske Veritas - En kontroll bedrift, det forteller alt om hvor vi er pE5† vei....forsikringer, banker......større og større....De som ikke selv risikerer noe, men som lever av andres frykt.....redsler.....og måten politikerne støter frem bare øker frykt, angst, og kriminalitet!

Økokrim henlegger nå Airbus saken.....i perioden 87-89....men ikke 89-91....Hvorfor skal det være så forbannet enkelt å slippe unna økonomisk kriminalitet! Dette er like ille som enhver annen kriminalitet, dette forstår ikke Faremo noe av! Oslos ny utnevnte ordfører Per Ditlev Simonsen og advokat Anders Eckhoff er blant de 140 næringsliv stoppene som puster lettet ut.....Økokrim har henlagt...........etterforskningen av samtlige deltagere i ANS Airinvest, forløperen til K/S Airbus.....

Statsråder slipper både å betale drosjen selv og å betale drosje skatt...allikevel skulle de ha stortingsgarasje til en vanvittig sum....

Se på prakt byggene: Norges Bank, alle bankenes marmor....Alt skal se så luksuriøst ut som mulig. Og det i statlig regi, hva forteller dette oss egentlig om bakkekontakten de har?

Uni Storebrand har 100 milliarder som brenner i lomma til disposisjon for investeringer. Denne uken ble tre av dem brukt til å kjøpe de vesentlige kjøpesentrene i Norge av Petter Stordalens, Steen & Strøm invest..... Hvor mye brenner i lomma på stats eide Vital.......?

Det er "all time high" på boliger. Alle trodde ting skulle vokse inn i himmelen på 80 tallet også!

Kjøp nå, betal om fire måneder.....Lån pr.faks.....Har de som styrer ikke lært noe av det som skjedde? Ekspertene påstår selvsagt at de har det selv.....

A/S Heger er det frykt for slakt av plast bedriften for å overføre utstyr til Wales, en utvikling vi bare har sett begynnelsen på?

Alle mennesker forstår vel at markeds økonomien er det som styrer, derfor skal vi se hva vi markedsfører....... bare maktmennesker har trodd de kunne bestemme seg for noe, og så allikevel se at det ytterste høyre ti år senere får rett........ Men så var det meningen at man med den frie vilje skulle samarbeide, se forskjell på hva som er rett og galt, legge ansvar, etikk, moral, lytte til den lille til grunn......Dagens demokrati, fungerer ikke som et demokrati fordi de små ikke kommer til orde!!!!. 90 tallet er i ferd med å avsløre de som regjerer i Deres offensive dobbeltmoral og løgner, holder folket for narr uten å se det slik selv! Hvor mye tid har folket, den vanlige arbeider, over to millioner av oss til å orientere seg i politikken, i styringen, i hva det egentlig er som tas av beslutninger over hodene på oss....?

Dobbeltmoral = ingen moral!!!!

Systemet er nå i ferd med å avsløre sin totale fallitt! Politikere skaper ingenting annet enn enda større krigføring mot naturen og friheten for den enkelte til å få tillit, de bare gjør ting enda verre.....En blindtarm full av gjeldsfinansierte stress lesser, makelighet og olje puter! Folk tråkker i den samme sirkelen om igjen og om igjen.....lar de seg bedra......og forføre av intetsigende politikere....og sur nedbør...

4 Staten tar strupetak på de selvstendig næringsdrivende!

- Det viktigste for å skape og utvikle nye arbeidsplasser. Lønnsmottager eller selvstendig næringsdrivende? Se forskjellen.

Hvis du har lyst til å begynne for deg selv så gjelder følgende: Du må ta all risiko selv...! Som ansatt omfattes du av alle disse lovene, og har rett på 100% sykepenger fra første dag og topp pensjonspoeng... Dette gjelder for selvstendig næringsdrivende!

1. Sykepengeordning i folketrygden - Ingen dekning første 14 dager. 65% dekning f.o.m.15 dag. Kan tegne tilleggstrygd...

2. Arbeidsmiljøloven, Arbeidstvistloven, Ferieloven, Lønnsgaranti loven, Permitteringsloven, Yrkesskadeforsikringsloven..... Faller som hovedregel utenfor!

3. Folketrygdlovens bestemmelser om sær fordeler ved yrkesskader.

Faller utenfor loven

4.Folketrygdlovens bestemmelser om dagpenger ved arbeidsledighet, arbeidsmarkedskurs,

Faller utenfor loven.

5.Trygdeavgift til folketrygden - Næringsdrivende må betale høy sats 10.7% mot lønnsmottaker 7.8%

6.Arbeidsgiveravgift til staten - Godtgjørelsen ikke avgiftsbelagt

7.Skatt Betaler forskuddsskatt., mistenkliggjøres.

8. Selvstendig næringsdrivende kommer også svært vanskelig inn under statlige støtte ordninger, som SND midler osv.. Med kontaktnett inn i kommune-statskassa så hjelper det naturligvis....

9. Hvis du skal søke om lån er de strengere jo mindre prosjektet og fasaden er.....

10.Vanskeligere å få lån med næringsinntekts dokumentasjon enn lønnsinntekts domumentasjon..

Som selvstendig næringsdrivende har du ingen rettigheter i systemet til støtte til omskolering, ferie, feriepenger, ikke stønad gjennom lønnsgaranti ordningen, ingen rettigheter i forhold til permitterings loven, ikke krav på dagpenger ved arbeidsledighet, ikke krav på støtte til etter utdannelse eller kurs. Sykdom kan brått endre alt og ruinere deg, reduserte pensjons rettigheter, endrede skatteregler i din disfavær hele tiden. Kommer ikke innunder særfordeler som staten, kommune og de store i næringslivet tilbyr sine egne..nå prater de om rett til etterutdannelse med lønn på Stortinget...Dette gjelder ganske sikkert ikke private næringsdrivende...

Som privat så praktiseres det forskjellige skatteregler fra kommune til kommune i fradrags politikken. Som selvstendig næringsdrivende risikerer du alle dine egne midler, og blir henvist til sosialkontoret hvis man skulle få problemer, og det er ikke sikkert du har rettigheter der heller!

Er sosialdemokratiet blitt blindt? Noe verre enn stat og kommune "yapper", som energiminsiter Jens Stoltenberg skal man lete lenge etter...Det er overføringer, kamuflerte tap og "yapper" som blir bare delvis synlige...Hva skaper kontroll og et klient samfunn?

Staten og kommunene forvalter store ressurser til støtte av ny etableringer, men disse prioriteres innen industri, reiseliv og håndverk, vare og går stort sett veien via fagmiljøene......som er "statsautoriserte"....Tjeneste yting , og handel er over etablert og det er borkastet å søke SND eller etablererkontoret i Akershus om midler til slikt....Kursvirksomhet vil ikke Staten støtte sine konkurrenter...Staten vet best.

Når man vet at bakover i tid så har alle bedrifter stort sett begynt med at enkeltmennesker med ideer får tillit og ressurser til å realisere sine ideer.... Hvor mange barn hadde lært å gå hvis man skulle bevist at man kunne gå først, eller ikke fikk ros, tillit, oppmuntring...? Se på dagens lukkede og støte andre ut næringsliv....verst på stat og kommune siden...

Selvstendig næringsdrivende i dag ses på som fy av staten.....(Handel, kultur, alternativ innsikt, nye visjoner, nye veier, butikk,osv..) og når en slik mistillit og forståelse ligger til grunn for enkeltmenneskenes idebrønner må det gå som det gjør i dag.... Med en vanvittig arbeidsledighet, og verre er den stadig økende utbrent heten blant flere og flere mennesker....i en sirkel etter enda mer plast og leketøy....mens verden og naturen blør..etter verdi valg og ansvarlighet!

Hva skal de som allerede har midler og penger med enda flere stats subsidier? Hva nytt skaper det? Stat, fylke og kommune støtter opp under gigant private prosjekter, eller subsidierer egne underskudds foretak og det med elendige resultater.

Bare 20% av etableringene i Bærum klarer å utvikle seg til lønnsomme bedrifter, på landsbasis er det bare 5% som klarer det..opplyser Etablerer sentrene i Akershus...Hva forteller dette om kompetansen, støtten som legges til grunn for de som skal avgjøre hvilken kunnskap som er verdifull.....Hva er hovedoppskiftene for at et barn skal lære å gå...Med statens oppskrift ville ikke mange barn i dette landet vært oppe og gått!!!

De blå politiske partiene, med hovedadressat til partiet Høyre. Har De sovnet totalt? Å kalle seg et blått parti med slike regler for næringsdrivende, talenter, ungdommelig heten, kreativiteten, ideene. Statens klamme grep blir bare strammere og strammere...mot talentene og idebrønnene våre!

En skam her hvor det private initiativ, hvor ideene fødes. De fleste store bedrifter i dag var en gang små og fikk tillit......ofte enkeltmanns foretak startet for 30-40-50 år siden. I dag kreves en voldsom dokumentasjon fra de som tør å gå egne veier, svært firkantete vurderinger, små midler mens den ene stat og kommune tabben avløser den andre.....mens staten skaper et skattesystem som bare blir vanskeligere og vanskeligere for de private. De staten syter godt for av de private er de som allerede er giganter på sine felt...Disse firmaene gir staten støtte og tillit....Hvordan skal nytt vokse fram med slike holdninger?

Det viktigste for fremtiden og verdiskapningen her hersker det en mistenkliggjøring, en konkurranseånd, en latterliggjøring, i systemet fra statens side! Hvorfor går bedrifter konkurs? Hvorfor går aldri en kommune konkurs...skal det være slik? Staten er et kontroll og overformynderi organ som sprer mistillit. Hva skaper overformynderi, hva skaper mistillit? Hva skaper man ved å gjøre enkelt menneskene i staten bare mindre og mindre? Man skaper dobbeltmoral , stress, og likegyldighet.

Hva om man gav etablerende skapende stipend på et x beløp, et x antall ganger i tillit på en rettferdig måte slik at alle fikk muligheter til å realisere og bli bedre kjent med sine evner. Deretter kunne personene med de samme interessene, eller ideer som passer sammen bygge opp samarbeide og slå seg sammen om de ønsker og slik skape en større felles pott...og dra fordel av hverandres kompetanse og nettverk?

5 Politiker karusell for 1996.

- Et impotent Storting kjører videre i den samme blindtarmen full av prestisje, arroganse, maktmisbruk, ansvarsfraskrivelser og fanges hver dag mer og mer i sitt eget nett med dobbeltmoral! Mistillits forslagene avløser hverandre - Tomme trusler i praksis...Et amatørteater..

Den 11/1 er det historisk toppmøte mellom Gro, Willoch, Nordli og Syse....Nordli mente han møtte et samfunn som hadde bruk for han, i dag møter ikke ungdommen dette.... Et program som minte meg om "Husker du", hvor Willoch satt og forsvarte alle......helt uten brodd og forteller i grunn alt om Ap + H = sant! Like grådige begge partene... Det er tragisk å se slikt på fjernsynet i beste sendetid.... som om ikke dette landet Norge trenger forandringer?

Samferdselsminister Opseth anmelder 24 ungdomsorganisasjoner for å dekke svikene fra sitt eget parti. Nå går de til mot anmeldelse mot statsråden - Dette er grovt uaktsomt og pøbel rytteri med sin makt og må få store etterspill!!! 4 H er en av organisasjonene som i følge Opseth har vært kriminelle.....anmeldt for å ha jukset til seg støtte de aldri har fått.....Suveren norsk ungdom kriminaliseres uskyldig!!

Opseth tar minimalt med selv kritikk. Angrep på de svakeste ressurs gruppene ungdomsorganisasjonene. Jeg er sikker på at de feilene Opseth desperat nå forsøker å finne for å forsvare sin prestisje er feil han ville funnet svært mange steder..men det Ap gjør ved å løpe fra postkontor til postkontor med falske medlemsinnbetalinger må jo være kriminalitet av verste sort!

Opseth har medvirket til skandale og sjørøveri på Horten-Moss ferje sambandet! Nå ungdoms organisasjonene.....selv har han sittet i sentralstyre og er egentlig inhabil til å uttale seg....Er det egentlig noen habile statsråder spør Dagbladet den 13/2....? Opseth, fiskeriminister Jan Henry T.Olsen, Solheim, Sigbjørn Johnsen, Grete Berget, Jens Stoltenberg, Kaci Kullmann Five, Kristin Halvorsen, Valgerd Svarstad Haugland, Jon Lilletun, Jan Tore Sanner...m.fl.....Anders Hornslien skal Arbeiderpartiet straffe forfølge, hva med alle de andre?

Disse tallene oppgav AUF til staten:1976: 13205 - Egentlig er betalende medlemmer: 6200.

1977: 15190 - " 5600.

1978: 15190 - " 5000.

1979: 15093 - " 6000.

Hva er egentlig kriminalitet? Hvordan definere det Gro?

Mistillits forslag mot Opseth sier flere av parti toppene, ingen frykter dette lenger, for det er blitt til det vi som barn lærte om ulv...ulv.....

Trygve Hegnar klager på forskjellsbehandling..Politikere kan gå fri.. Flere generasjoner politikere kan gå fri på tross av snusk, mens næringslivet stadig straffes hardere....

Aft.16/2: Jurister er uenige i AUF saken. Professor Johs Andenæs reagerer på at politikere forsøker å unndra AUF saken strafferettslig behandling. Mens advokat Arne Haugestad

hevder at politi anmeldelsen står til stryk.....

Opseth hevder sin uskyld og står fast på sitt....

Aft.15/2: Tabbe av Berget og Opseth... Viktig rapport i oktober i fjor som avslører organisasjonens uskyldighet var Opseth kjent med men tok ikke hensyn til det før anmeldelsen. Jagland skryter av at Ap halverte et kunstig høyt medlemstall da han satt som ansvarlig.....Jagland tør ikke stille opp i debatt programmet hos Lønning....på TVN...

Aft. 14/2 Barne og familie minister Grete Berget refses av Riksrevisjonen...Uklare regler, dårlig kontroll, ansvarsfraskrivelse.... Hennes departement har bidratt til uklare regler som har fått noen i fella....Nå må hatten plasseres der den hører hjemme sies det på Dagsrevyen! Hos barne og familiedepartementet...De kjente til en hemmelig rapport som avslørte at ungdoms organisasjonene var uskyldige før anmeldelsen, allikevel ble de anmeldt....De svakeste gruppene,,,,barne og ungdoms organisasjonene...for å dekke over Ap'skandalen som får mer og mer omfattende dimensjoner av snusk og fanteri. Kriminalitet satt i system!

Statskonsult har vurdert organisasjonene..Frivillige kan få mindre fra staten. Et av tre alternativer foreslås: 1. Kutt i statsstøtte. 2. Satse mer på støtte av grunndriften. 3. La organisasjonene "konkurrere" om å gjøre oppdragene for Staten...Markedet er 5 milliarder i statsstøtte....

De frivillige organisasjonene legger ned et feltarbeid som er unikt, hos disse skal det altså kuttes ned der det skulle vært store økninger! Disse skal altså få mindre, og bli stats slikkere hvor de med de rette kontaktene oppover vinner konkurransen...Dette er galt! Her er et eksempel på hvordan ordningen slår ut i dag. Støtten til de politiske ungdoms organisasjonene regnes nå ut etter moderpartiets stemmetall i valg, ikke som tidligere etter medlemstall....Frp's ungdomsorganisasjon får hele 700000 kroner til tross for at de bare har 367 betalende medlemmer, mens Unge venstre med sine 2500 medlemmer nesten ikke får statsstøtte fordi så få stemmer på Venstre....Heia demokratiet!

Årets statsstøtte til 70 ungdoms organisasjoner tilsvarer utgiftene til et halvt F16 fly..... Grunnen til at 38 av 70 organisasjoner har fått for mye og må tilbakebetale sekssifrede beløp og hold deg fast. Årsaken er at de ifølge fordelings utvalget ikke har oppfylt de krav for ledertreningskurs som departementet har satt......Dette er vanvittig å legge til grunn som årsak, sågar vurdere politi anmeldelse

Hvem betaler for alle tabbene staten selv foretar...Tress....osv...Her rammer man de gruppene som allerede er under prioriterte og som får en alt for lav støtte i forhold til det viktige arbeide de gjør blant barn og ungdom!

Medlems fusket som tidligere er blitt avdekket i Arbeiderpartiet, er av en helt annen klasse enn dette. Det er regelrett svindel. De har oppgitt mer enn tre ganger så høye medlemstall som de har hatt, og Opseth forsøker det han kan å dreie saken vekk fra dens kjerne! Nemlig statsrådene s ansvar!!! Isteden så angriper han nå også privat skolene våre...som han mistenkliggjør...Norske privat skoler har fått 4.2. milliarder i støtte fra staten på 90-tallet... Dette er også dråper i havet i forhold til hva det statlige skoleverket koster....

Ap, topper ble videofilmet mens de foretok innbetalings runder på ulike postkontor for å få opp medlemstallene...organisert svindel satt i system! Nå vil Ap stanse postverket i å utlevere bevis materialet....Og bevisene vil bli begjært avvist sier advokat Sigurd Klomsæt....

Hvilken type rettsstat er dette blitt?

Det avsløres at kvalitetssikringen og kontrollen av hva våre forskere oppnår er elendig.......

Opseth støtter den nye graveplanen ved Nationaltheatret. Endevende alt sammen igjen. Hva koster alt dette nå når alt er satt flott sammen, så skal det knuses - Det er meningsløst sløs med våre ressurser! Dette kunne de tenkt på da de bygde både stortingsgarasje og siste omfattende utvidelser.....,men slike ting som plass behov for flere spor for jernbanen hører vel ikke med i prosjekteringen av Gardermobanen....Politikerne driver et taktisk manipulasjons spill...tar litt om gangen.......Og Opseth får det nok som han vil og det er for jævlig. Dette er intet demokrati mer bare så det er klart! Se på de tørrpinnene som sitter å bestemmer. Hva slags liv presenterer de egentlig selv?

Hør bare.....NSB og Opseth sier de ikke skal grave på 40 år hvis de får lov til å holde på noen år nå......Hva vet de om dette, og hva visste de i 1955 om hvordan jernbane behovet i 1995 skulle bli?....... De slipper å selv stå til ansvar.....alt er tomme floskler!!! Staten overkjører alle protester slik de gjør i stadig flere saker.........og sier ja til sine egne NSB....

Alt er spill for galleriet.....protester fra borgerne nytter ikke lenger - vi er maktesløse og later som om vi ikke ser det...!!!! Skyver byrdene over på barna våre.....

Ny tog tunnel dom......NSB overser fullstendig brannfaren i sine tunneler. Lyn tog i 200 km/t krever hundrevis av millioner i sikkerhetstiltak.....Gardermoen blir et milliard sluk vi ikke har mulighet til å snu på, og det er for jævlig! Nå skal det betales 31 millioner for å rive 250 hus, 61000 kvm.km....i "slaget" på Gardermoen....

Nå vil "Stø-kurs" ha E18 under jorda i tunnel ved Sandvika....Tenker man ikke på hvor lite trivelig det er å kjøre bil i en tunnel? Miljømessige sidene ved dette? Og at denne milliarden kan brukes på helt andre nyttigere ting? 3 milliarder vil det koste å bygge Vest korridoren fra Kristiansand til Oslo...I følge beregningene vil gevinsten for samfunnet være så stor at pengene er tjent inn i løpet av et år......(Hvordan kan de påstå noe slikt?) Den største fortjenesten hentes ved å legge E18 under Sandvika..(Hva er det de måler denne fortjenesten i?) Ordføreren i Bærum mener motorvei brua gjennom Sandvika skal bort, og E18 under jorda.....Ta en tur til Sandvika og se hvor kronglete det går an å gjøre en trafikkrondell!!! Men staten har jo bygd vesentlige lokaler ut mot E18, så det er absolutt i deres interesse å sette folk i eksos kø, brann og eksplosjonsfare og mørke under bakken.....mens staten selv kan høre måkeskrikene fra Kadetttangen...

Norske veituneller i strid med loven. Ikke brann sikre nok. 40000 i det norske folk har fobi mot å kjøre i tuneller. 200 millioner minst. Hitra kommune truer veikontoret med dagsbøter, og Vålerenga tunellen har dispensasjon.

Når er det betong, veier, tunneler, og broer nok?????!!!! Reis til Brevik og se på Molbo politikken. To broer rett ved siden av hverandre...... Hvordan kan man endre trafikk mønsteret er spørsmålet...og lære seg å stresse ned... Ser du noe av det Opseth?

Opseth kjører videre ikke over Hardangerbroen, men ja til flere broer, undersjøiske tuneller for å knytte sammen Stord, Bømlo og Sveio....i Sunnhordaland.....Starte til høsten og prisen er ca.1.2.milliarder....og vil vare i 3 1/2 år......1.2 milliarder for å korte ned en reisetid med en halv time...Det er vanvittig!.

Opseth må gå av!

Aft.1/3: 11 av 16 medlemmer av Stortingets samferdselskomitee angrer på veibevillning. De sier at de ikke ville prioritert Magerøy forbindelsen i Finnmark i dag. I 1993 bidro de samme politikerne med 750 millioner....

Enorme summer, for å få folk til å stresse mer...og spare minutter frem og tilbake fra jobb....

NSB har i to år holdt en rapport skjult som har avgjørende betydning for straffeutmålingen mot deres konduktør i Nordstrand ulykken for to år siden....Etter 2 års rettssak så kommer uventede opplysninger frem...at det er dårlig og mangelfull opplæring og dårlig kontroll fra milliard sluket NSB sin side...... "Heia Opseth 4 ess & Company" Hva slags utdannelse og bakgrunn har egentlig våre politikere? Liten tvil om at det er dem som trenger å gå på skole og lære av oss andre....samfunnets ofre...skal stemples mens Staten redder eget skinn gang på gang i det samme mønsteret....

Barna til ofre i denne tragiske togulykken stiller seg spørsmålet: Hvorfor skal ikke NSB straffes?

Gro valgte å reise til Kina, og tok seg ikke tid til E5† reise i begravelsen til Rabin i november. Nå derimot reiser hun til Frankrike og til Mitterands begravelse....Hvorfor gjør hun slike valg? Hvilke signaler gir det.....begrunnet med at Kina og business var viktigere. Børs foran Katedral! Chirac fortsetter å pøse på og vise verden fingeren! Hvorfor straffes han ikke, hvorfor stoppes han ikke....fordi det vi ser er dobbeltmoralens speil, hele verden driver med dette på sine måter i egen bakgårder. For hadde man hatt ren samvittighet selv så ville man satt alt inn på å stanse denne galskapen!!!!!!! Ikke gi Nobels Fredspris, og sende fy brev for å rense samvittigheten.......slik vi gjorde det i 4 1/2 år i Bosnia.......Det kunne vært stanset i starten...... Skjønt etikk og moral ligger tydeligvis aldri til grunn der det er snakk om å tjene noen ekstra kortsiktige kroner til et grådig næringsliv være seg atomvåpen, krigs materiell, piller......hormoner....!

Politikk - Opposisjonen er politisk impotent. Stortinget er impotent! Sigbjørn Johnsen blåser i stortinget, og lar stats eide DNB kjøpe Vital....Gro og Sigbjørn valgte bevisst å trosse Stortinget i Vital saken.......og få politikere tør å følge opp sine trusler mot de to.....Opposisjonen er oppbrakt men gir seg raskt slik "Stø kurs" er vant til.....Hva slags demokrati impotens er det vi daglig egentlig avslører, og later som om vi ikke ser? Et spill i feighet for galleriet med deg og meg som tapere...

Børsen går til himmels.....det er det som betyr noe....Nå skal også barn lokkes til å investere sine penger i aksjefond, og det er vanvittig ansvarsløst... Kjenner ikke fagfolk til de negative sidene ved spill, avhengigheten, at de fleste taper.....Det skapes falske bilder for barn som næringslivet skal dra nytte av...og det er skammelig!!!

Det er kriminalitet!

Aft: 7/3: Både Bjørn Tore Godal og Marte Gerhardsen er lei av det de kaller dynasti-rykter og oppspinn i forbindelse med valgene i Oslo Ap...Hovedstadsintriger og dynasti-konspirasjoner...?

Hva med å ta en titt i Ape speilet?

DNB gir nytt nei til Staten hvor Johnsen vil ha 50% utbytte av resultatet i de bankene der staten er største aksjonær.... Statens grådighet er grenseløs...og de får det som de vil...51%, og i demokrati forståelsen er det nok i ethvert henseende.....

VG, 15/2. Sigbjørn Johnsen med bredt glis sier: Du får bedre råd! rentekutt og lønnshopp til sommeren....ekko fra 80 tallet....Lederne flesker seg....

Hvem henvender han seg til? Akademikerne, eller fiskerne som må stenge det ene fiskebruket etter det andre? Hvem skal betale velferden i fremtiden, Johnsen? Den norske velferdsstaten trues dersom ikke stilen legges om....Hva med velferden til de som er barn og unge i dag? Når politikerne har skapt lover og regler som har gitt en gruppe rettigheter på 500 milliarder uten å ha avsatt midler...

Det er kriminalitet og ansvarsløshet av verste sort!

Det rettes nok et mistillitsforslag mot finansministeren i Vital-saken, men Johnsen rir stormen av igjen...Bare SV stemmer for mistillit når Stortinget tok opp saken igjen...Knehøner, freste SV-leder Erik Solheim.....da det for noen uker siden ble klart at Høyre ikke ville følge opp....Tidligere i forbindelse med utnevnelsen av sentral banksjef Torstein Moland, og i UNI/Storebrand saken. Og nå altså Vital.......Han navigerte også gjeldsoppgjøret....I mai 1994 ble han reddet av Carl I hagen etter et mistillitsforslag med stemmetallene 80 mot 83.....

Så ligger Opseth, fiskeriministeren, barne ministeren, Jagland og vaker i mistillits vannet, men GRO tør ingen røre....ikke de andre heller....Et impotent storting som mer og mer blir fanget i sin egen dobbeltmoral, sitt eget nett....Hvem av statsrådene er habile i medlems fusk skandalen?

Det nye kristendoms faget: Høyre + SV er i mot. Sanner hevder dette svekker religionsfriheten og er å ofre foreldreretten på "enhetsskolens" alter. Humanetisk forbund kjemper febrilsk i mot, men de som ynder å kalle dette et demokrati kjører på. "STØ-KURS"

Samtidig skal alle folks trosretning registreres i et datasystem.....din tro, og du skal inn i et bås.....Skolemyndighetene skal innføre loggbok for alle elever i videregående skole...Det er kontroll, kontroll, karakterer, konkurranse, og atter kontroll..

Utro lærer som var separert og var gymlærer ved kristelig gymnasium forfølges og blir oppsagt lovlig....

Homofile skal nå kureres med stats oppskrifter - skal helbrede det, så de fortsetter å se på dette som sykdom...... Istedenfor å se på årsakene, spørre seg hvorfor blir det bare fler og fler homofile i dette iskalde samfunnet? Følelseslivet, kontakten, åpenheten i familier....

For 20 år siden var homofili sykdom og behandlingstrengende lidelse...av ekspertene våre... I istedenfor å forstå at det mennesket man møter skal både opplyse og fortelle en noe om frykt, fordommer, om hvor samfunnet er på vei.....som følge av den forståelsen de som styrer, og forvalter ressursene legger til grunn....

Norsk Film spør seg om det er høyrepolitikk å stikke kjepper i hjulet for næringslivet. Bærum er et politisk bakvendt land hevder de....

Ungdom vender partiene ryggen, folk gidder ikke engasjere seg. Det er avmakt opp mot ledelsene i partiene - monopol styre.....Umulig å velge vekk....i praksis!!! Problemet er jo dessuten at mange ungdom er forledet gjennom forbildene sine som nå avsløres i den ene dobbeltmoral skandalen etter den andre!!!!

Nå skal Gunnar Berge sette prislapp på flyktningene i ny innvandrer melding...Neste blir prislapp på en Finnmarking, en sunnmøring, en østlending...en politiker.....Rattsø utvalget får nok den jobben...de har jo kompetansen...... men prislappen på en politiker og de konsekvenser beslutningene der medfører lar det seg regne på? Ser de ikke selv at de er inne på et meningsløst spor, mens Chirac sender atombomber og verden kriger og blør rundt oss.....Oljeputene gjør oss blinde for det kollektive ansvar, som speiles helt ned til forståelsen av vårt eget lokal demokrati, og plassen vi gir for at en familie som er selve fundamentet og barna får sin selvtillit, får styrket sitt selvbilde, og sin allsidige læring og frihet.

Aft, 16/3: Gunnar Berge vil ha lovendring i dagpenge ordningen, og vil i praksis nå true folk til å ta den jobben de tilbys uansett etter maks tre års arbeidsledighet og etter det tilbud om arbeids markeds tiltak...Aner Berge noe om hvordan det er å ramle utenfor murene, som arbeidsledig? Et system som møter en med mistillit jo lenger man har gått arbeidsledig...et system hvor Berge selv uten utdannelse fikk tillit, et arbeidsmarked som hadde bruk for hans hode, i dag kapper man hoder og førtidspensjonerer....Det er dyktigere mennesker enn Gunnar Berge selv som går arbeidsledige i fleng, de kommer inn i endeløse onde sirkler, og nå skal Berge peke! Berge sier at forslagene til nye regler for ledighetstrygd og tiltak skal gi noe innsparing på dagpengene, som allerede er oppe i 10 milliarder. Regjeringen vil bruke til bedre og mer effektiv arbeidsformidling....det er ikke ressurser det har stått på i så henseende de siste år, problemet er markedet, måten man definerer hva som er kompetanse! Toppen av det hele er at Berge angriper de svakeste av de svake: Han skal øke kravet fra 0.75G til 1.25G, eller fra 29000 til 49000 kroner for i det hele tatt å ha rett til ledighetstrygd...Regjeringen vil altså kutte dagpenge ordningen ved tre år, og dagsatsen i andre 80 ukers runde skal reduseres.. Hvor mange barnefamilier er ikke inne i bildet her? Skal man sende et uant antall mennesker på sosialkontoret for å gi mennesker en enda lavere selvfølelse....?

Dette bestemmer de som selv sitter trygt og godt i det, som vurderer folks kompetanse etter ansinitet i sitt eget system.... Se hvordan stat og kommune selv fråtser og går fra tabbe etter tabbe....

Å ta seg av de arbeidsledige er et statsansvar, kommer de seg ikke ut i arbeid så er det samfunns utviklingen som er i gal retning, utviklingen skaper tapere og sosial forskjeller...

Og kvinnene vil uansett få lav pensjon...8 av 10 minstepenjonister var kvinner...Det er ikke alltid det lønner seg å jobbe deltid med tanke på pensjonen. Et eks. En deltidsansatt kvinne med 97000.- i årslønn blir minste pensjonist selv om hun eller han har full opptjening av pensjonspoeng og innbetaler årlig 7.8 prosent av inntekten til Folketrygden..Minstepensjonen er på 62752.- Man må sikre seg gjennom kostbare tilleggs pensjoner...Se på systemet, det er jo pill råttent! Et system som har påtatt seg fremtidige forpliktelser på 500 milliarder uten inndekning og skal selv ha en lavere og lavere pensjons alder, økte utdannelses reformer med lønn for egen del...Oppvasken blir større og større.... Hvordan ser egentlig Norges økonomi ut.....?Egentlig.....

Hvorfor strammer du ikke inn her Gunnar Berge, hvor du ikke har satt av penger til å dekke det dere har påtatt dere av forpliktelser....i deres eget system....Hva slags økonomi styring flagger dette under....?

Regjeringens nye lovforslag mot hvitvasking av penger.....Angiverstaten er svært nær, mener kritikerne....Politikerne sprer frykten de selv føler og egne fordommer utover folket...og media vinkler alt fra samme siden....

A-pressen er den store vinneren etter tildeling av 30 lokaltv konsesjoner i går. Konsernet er inne på eiersiden i rundt halvparten av områdene...En vanvittig utvikling av media makt! .........Aksjene i A-pressen har steget flere 100 prosent på 15 år! Kr. 20.000.- investert i 1980, har i dag en verdi på 4 millioner for Ski AUF! ! Pensjonister er en av taperne..arbeidsledige, syke.....utdefinerte.....og seks åringene.....

H redder Ap, og Ap redder H!!!

Yngve Haagensen spiller for galleriet når han hevder at det er på sin plass å ta et oppgjør med grådighetskulturen i det private....

Han burde først gjøre rent bak sitt eget bord...uansvarliggjøringen, hemmeligstemplingen, de enorme tabbene, og oppbevaringskulturen bak stats murene....Lovforbud mot opsjons avtaler er greit nok det.....men så tilpasser de seg bare smutthullene med noe annet.....Stat og kommune drives jo som om de satt på opsjons avtaler...i praksis....konfliktene blir lett spill for galleri...

Barne og familie departementet hemmeligholder barneombudets media strategi!!!! Hvorfor? Barneombud som ikke går til frontalangrep mot mishandling med bjørkeris eller at 2/3 sier det er greit med tvang mot vanskelige barn lover ikke bra......

Jaglands "seks brev" bok burde vært solgt gratis, og ikke gjennom en bok for å tjene penger utelukkende p.g.a sin posisjon. I en stilling du og jeg betaler han for å gjøre det beste for alle i dette landet...han har jo alle muligheter til å få det han mener på trykk overalt...

Jagland kaster ut en gulrot (rart han ikke sparte gulroten til stortingsvalget i 1997), og enda flere utgifter til de eldre...uten inndekning.........Han har ikke regnet på kostnadene, men jobber nå for å lovfeste retten til etter utdannelse med lønn......( ungdom må ta stor studie gjeld på flere 100000) I tillegg til at de er sikre innenfor stats murene, skal de ha lovfestet rett til betalte studier resten av livet..utgiftene skal deles mellom staten og partene i næringslivet.....De store skal bare bli enda større, for bare de store har ressurser til å innfri dette....for sine ansatte.... 4.2 millioner mennsker skal i så fall ha en slik helt lik rett!!!

Og pensjonsalderen skal fra 64 år til 62 år..LO's Yngve Haagensen mener dette også er det viktigste akkurat nå!!!.(Jagland & hans Stø-kurs nærmer seg pensjonsalderen selv.....og vil selvsagt sette denne ned....)

Dette er så ansvarsløst at det ikke ligner noe.....når man vet hvilket regnestykke hvor folketrygden er det konkursboet ungdommens skal bli satt til å administrere...

Videre hevder Jagland at en slik lovfestet rett til etter utdannelse kanskje må tas ved at arbeidslivet velger det fremfor lønnsøkning, kortere arbeidstid eller ferie.... Hvilken generasjon drar i såfall nytte av dette? Hvilken gruppe av folket drar nytte av dette? I praksis så har stat og kommune et enormt tilbud av kurs og etterutdanning som sikkert staten betaler, og om de får lønn aner ikke jeg.

Hva skal to i etablerings fasen med lavere pensjonsalder når det ikke finnes kjernefamilier eller respekt for kjærligheten igjen Jagland?

Kronikk Aft. 7/3: Jaglands plan god ide, svak oppskrift.....og kostnadsberegnet til rundt 30 milliarder.....i kronikken... Hvordan kan Jagland i det hele tatt foreslå slike pålussinger i et budsjett som ikke har inndekning for sine forpliktelser allerede? Dette er populisme på sitt verste!

Gro prater i store ord i sin nyttårs tale om hvor viktig det er at foreldre tar ansvar og at nabo kjerringa vokter over barna.... Hva vet du om dette Gro? Det barna trenger er muligheter til lek, til å få frilek, til å leke sammen med sine foreldre hvor far er like viktig for barnet som mor! Folk skal ikke passe på alle andre, men leve sine egne liv! Masse av disse mase kjerringene du etterlyser er latterlige i barns øyne! Et frykt styrt samfunn, er et samfunn fullt av livredde mus.....

Snakk og forstå hvorfor kriminalitet nå synliggjøres mer og mer.....Ikke ovenfra og ned, men nedenfra og opp!

Vokt, overvåk, bjeff og ha mistillit samfunnet...Frykt styrt "stø-kurs" og GRO tror det skal være slik....at resepten er strengere kontroll, flere påbud, forbud, og lengre straffer mot de samme gruppene...På 1800 tallet brukte de samme forståelse for hva kriminalitet var...

Myten om likhet i Norge sprekker!

Aft. presenterer en undersøkelse fra FAFO som hevder at færre eldre er ensomme....og fortsetter: Glem avisoppslagene om fattigdom og elendighet blant eldre i Norge. De eldre har det bedre enn noen gang slår undersøkelsen fast..... og det er en motbydelig forvrengning av sannheten....

Dagen etter står de eldre fram og sier at denne rapporten er svært provoserende...og fortsetter: Mange eldre tør ikke 5† klage....Eldre er redd for å være til bry og klager ikke...Stort sprik mellom skjema og sannhet....Eldre er heller ikke vant til å utlevere seg slik mange yngre gjør det i dag......

100000 norske hjem er uten innbo forsikring...Fleste er blokkleiligheter i byer...Dårlig økonomi, skilsmisse er ofte årsakene... Berører nær 10% av Norges befolkning......

Et mulig nytt justismord er avdekket! Denne gangen en 43 åring som har sittet mer enn 5 år i fengsel...Sonet 5 år før han ble hørt av retten.....Det skjer i Norge!!

Grete Knudsens brev forties istedenfor å granske en slik kultur på tinget? De selv skal slippe å stå i kø.....Hun stortrives i skipsredernes hule og rederne jubler....for Ape politikken...

219 postkontor skal nedlegges, senere viste det seg at planene er at 1500 som skal vekk! Postverket som for få år siden ble hedret som en av landets mest lønnsomme bedrifter......med kvinnelig sjef og alt.....4500 ansatte berøres nå i omleggingen..Ikke lørdagspost....Ingen ansatte skal sies opp......Hvordan kan staten holde på slik...hva med ansvaret for å slippe ungdom og nye inn? I det private er det ut av jobben, uten rett til hjelp og lønnsutbetalinger i lang tid etterpå.....Det er vanvittige forskjeller på staten og det private! NSB, Telenor, Forsvaret, Posten slanket 10000 personer uten oppsigelser...Mange har tatt ny utdannelse og fått annen jobb i Staten...I veivesenet er det hvor mange på hver spade? 1200 i NSB på fem verksteder.....skal kanskje fjernes....Adm.direktør Ueland i NSB skal kappe hodene over tre år....Selv sitter han trygt oppbevart i et gedigent parkettbelagt luksuriøst kontor....og skal velge og vrake...Hvorfor sparer man ikke inn på administrasjon og ledelse? Ledere som prater i store ord om fornyelse, flinke til å prate.....prate....prate...og kappe hoder....for selv om de skal løse det med førtidspensjoneringer og andre ordninger, så er det ungdommen som stenges ute, i tillegg til at pensjons byrdene bare blir større for ungdommen....

Trofaste, stabile og lojale arbeidere som i alle år har stått for å tekkes ledelsen får nå smake sannheten om arbeiderpartiets reelle grunnlag for menneskeverdet og verdi syn.

Arbeidstakere er fritt vilt for kapitalkreftene... Nå kommer det plutselig frem fra ermet at det er klare planer om å gjøre mer enn 80 tog stasjoner ubetjent, mer enn 600 årsverk....For folket er betjente stasjoner trygghet, hva betyr vel det?

Politiske medlemsorganisasjoner skal straffe de som sitter der i dag, mens politikere som sitter på tinget i dag har kjent til og vært endel av denne kulturen gjennom hele sitt politiske liv.....Det er hva man kan kalle ansvarlighet.........

I FpU går den sjette lederen på rad...Han hevder det er umulig å samarbeide med gubbe velde i partiet, og den rasistiske tendensen....Og Hagen foreslår lojalitet erklæring for nye medlemmer i Oslo Fp-U! Spørsmål som disse skal besvares av nye medlemmer:.....(ikke de etablerte)

1. Er du medlem av den nasjonalistiske organisasjonene Viking, eller andre lignende organisasjoner? 2. Er du rasist? (Hva er en rasist Hagen.....Er Team Faremo rasister?)

3. Har du deltatt, eller ønsker du å delta i voldshandlinger mot politiske motstandere?

4. Sympatiserer du med nazistisk ideologi? 5. Jeg har gitt korrekte opplysninger på de ovennevnte spørsmål....6. Jeg vil etter beste evne være lojal mot, og følge FpU og FrP's program.....Hvis ovennevnte brytes vil jeg bli ekskludert fra Frp....

Hva med din egen gruppe Hagen? Og hva med å se på helheten i den politikken du fører, som gjør at du trekker slike elementer til deg....Hva er det din politikk inviterer til, hvilke stier, hvilke light produkter? Tenk om det er en konsekvens av den politikken og det parti programmet du legger til grunn som forårsaker at disse elementene trekkes inn i ditt parti... Med 6 ungdomsledere som har sagt farvel så forteller vel det egentlig det meste om at det er på tide å se i egne rekker. Årsakene...ikke bare med pekefingeren.....for den har som kjent tre fingre tilbake på deg selv.....

Siste uke i januar nektet GRO å svare på et tilleggsspørsmål til det hun tok opp i sin nyttårs tale om privat ansvar og barn. Hun bare vrir seg unna en aktuell debatt leser jeg.....Hun reiste seg og gikk ut av stortingssalen....Hun har lagt seg for vane å snu spørsmålsstillingen rundt og med tegn og fakta som setter journalistene i forlegenhet. Dette lykkes ofte....og skyldes ikke alltid spørsmålets karaktermessige mangler... Alle ser det, ingen gjør noe...Bare lar det fortsette, og Gro blåser seg mer og mer enerådende og arrogant! Selv når hun skal svare for ansvar overfor barn! Det stinker! Barneombudet har også fått tildelt munnkurv i enkelt saker.....

Aft:9/3: Ap frykter politisk show og sirkus....Et utvalg vil innføre en ny spørretime, hvor statsrådene ikke kjenner spørsmålene på forhånd..."Leke parlament" frykter Ap. En oppskrift for simpelt politisk bakholdsangrep hevder Ap. Både i Sverige og Finland fungerer dette ypperlig...

Men "Stø-kurs" kan ikke uttale seg uten sensur....det skal jo smake fjernsynsseerne..., rådgiverne, og radiolytterne...

De langtidsledige 50 åringer sliter stadig verre i arbeidsmarkedet! Selv om sysselsettingen har vokst kraftig i 1994 og 1995...for gruppen mellom 50-59 år så skyldes denne økningen at det har vært en sysselsettings vekst på 16.5% i denne gruppen....

Å ikke ha et akademisk tittel, ikke være en privat gigant, eller være i stat eller kommune er å være utenfor murene, og de ses på som fy av de samme....

Aft.5/2: Ruineres mens kommunen "tenker" Ragne Buer's sak. Hun blir ruinert p.g.a. 6000.- i renteutgifter pr.mnd. på et hus hun ikke får solgt fordi det er uklart om kommunen vil gå til ekspropriasjon..

Uskyldige blir sittende som svarte-per i en kommunal psykisk terror....

Hvordan kunne almanakkforlaget finne på å legge nyttårsaften til en søndag? De måtte jo vite at Gro&CO ikke vil fylle sprit i glassene på helligdager.......Det er bare i ytre-enebakk de har søkt dispensasjon, ja også noen vesentlige hotell........

Aft,17/2: Eivinn Berg - Eu ambassadør mener Eu valget kom for raskt etter EØS....og hevder videre at 1. Norge har fått et egoist stempel utenfor....2. "siden folkeavstemningen har vi hatt flere konfrontasjoner med Eu og Eu land enn vi har gått av...." 3. "Land som føler seg rammet av Norge, forsøker å mobilisere EU mot oss - naturlig nok...."

Er dette Eu's resepter mot land utenfor grensene...?

Hva har gått galt i Norge siden vi sa nei til EU? - Se på Schengen....

I NRK fjernsynet den 7/3 står Eivinn Berg fram i stolthet og forteller at han trosser folkets nei til EU, og går inn for et Schengen samarbeide, hvor grensene skal gå utenfor Europa.....

Schengen må stoppes, og politikerne må respektere folkets nei!! Alt annet er å kjøre på rødt lys....

Lahnstein sier i Aft den 8/3: Norge får ansvaret for å sikre EU-området mot verden utenfor, som kan vanskelig forestille seg hvordan Norge, som ikke kan bli Schengen medlem fordi vi ikke er EU medlem, skal ha reell vetorett, sier hun. Hun slår fast hva Schengen samarbeidet dreier seg om: Det er en tilslørende manøver fra Regjeringen og store deler av mediene å gjøre dette til et spørsmål om nordisk passfrihet. Pass friheten er sikret. Det er klargjort blant annet ved at de nordiske landene ikke blir med i Schengen dersom Norge sier nei. - Nå må vi få en debatt om det reelle innholdet: At de indre grensene bygges ned og de ytre grensene bygges opp, innføring av ny type politi samarbeid som åpner for å forfølge spor på andre lands territorium, samarbeid om overvåkning og registrering, felles visum politikk og i praksis felles asyl politikk

Stortinget legger fram et forslag til lovendringer mot de funksjonshemmede som er i strid med menneskerettighets stolen i Strasbourg.....Nå skal de tillate bruk av tvang overfor psykisk utviklingshemmede i hjemmet deres, og total overvåkning døgnet rundt....fordi de knuser inventar, blir aggressive osv.....(Hva vil egentlig denne gruppen mennesker fortelle oss gjennom sine protester?) Kontrollere alt.....statistikkføre......Denne tvangsbehandlingen skal først og fremst fordi regjeringen ønsker å spare ressurser....Ikke nok med at HVPU reformen for mange har vært en skandale, nå dette.. forståelse i den samme blindtarmen....

Hvis ikke dette er degradering av menneskeverdet så beskriv hva som er det!!!!

Stortinget innser etterhvert at denne loven er galskap, og trekker den....Det vi ser og møter har noe med å avvæpne egne fordommer å gjøre, hvorfor forstår ikke i det minste psykologene dette?

Tvangstiltak og elektronisk overvåkning - Ja sier Anne Lise Høegh og nei sier Gro Hillestad Thune.... Nå skal de eldre overvåkes.....

Nå er det brutt ut intern strid i Høyre om denne tvangsloven mot psykisk utviklingshemmede...(de svakeste av oss alle)...Kristin Clemet er skuffet og overrasket over at partiets representanter i sosialkomiteen støtter forslaget..Hun må sjekke om det ikke er 1.april..og håper at Anne Lise Høeghs syn ikke er partiets....Høegh sier i Aftenposten at lovforslaget er ment å skulle redusere bruken av tvang mot psykisk utviklingshemmede...mennesker....

Hvilken type omsorgs forståelse legger Høegh til grunn? Sverige vil melde norsk lov til FN!!!!

Ene problemet avløser det andre i Oslo Høyre. Nå er det valg av leder i byrådet...Grete Horntvedt som er svært omdiskutert.... Hele saken karakteriseres som en skandale, amatørmessig fra tabbe til tabbe....Et amatørteater...som byrådssamarbeidet i Oslo, et halvt år etter kommunevalget har de endelig klart å kanskje bli enige....Heia politikerne!

Skipsrederne skal ha sær fordeler som gjør de mye mer subsidiert enn en norsk bonde! Samtidig

skaffer Norge seg med sin arrogante holdning uvennskap om kvoter og toll med våre nærmeste samarbeidspartnere i havet! Ikke mange dager etter at skipsrederne dro sine suveren avtaler i havn, kom verdens største miljøkatastrofe utenfor Wales...under norskt rederi...

Senterpartiet går inn for 0 skatt til jublende skipsredere. Dette er en forkastelig favorisering av en næring! De store forblir størst, og de mindre får ikke en sjanse til å reise seg opp når staten med våre skattepenger subsidierer hele nærings driften!

Hvis ikke skipsrederne klarer å betale skatt som alle andre bransjer så la dem flagge ut, eller gi andre bransjer lignende betingelser også!!! Spurt de som jobber for rederne? Hvilken kunst å true med utflagging, og ansette utenlandske sjøfolk....hvis ikke de får viljen sin?

Arbeiderpartiet avslører og avslører seg selv som talsmann og forsvarer for gigantene....alt annet er løgn!

Et lys i tunnelen er det jo at den ny utnevnte sentralbank sjefen ikke har vært borti hverken Airbus eller antabus, og som mener det er tid for sparing og kutt i det offentlige.....Det kan bli spennende å følge hvor de innsparingene kommer.....Å ta noe fra bortskjemte statlige husokkupanter med parti bok og sterke fagorganisasjoner er ikke lett.....Det er nesten umulig!

ABB, den 16/2: Asker må selge Akerskolen...få måneder etter at de kjøpte den for 16 millioner. Årsaken er at den ikke egner seg til eldreomsorg...hvilket pleie og omsorgs leder Randi Weme gav klar beskjed om før kjøpet var et faktum.....

Kulturminister Åse Kleveland flagger for å legge ned senior teatret, og det har brutt ut full krig mellom kulturministeren, Stokke og Senior teatret!

Aft.25/2: Jeg setter min anstendighet etter 47 år i norsk teater mot det du måtte ha av troverdighet, skriver Stokke henvendt til Kleveland, og hevder i det samme brevet at Kleveland lyver? Konflikten er at senior teatret etter 10 års drift stenges av politikerne fordi Kleveland mener rapporter er mangelfullt utfylt, noe Stokke tilbakeviser....

Det er firkantet og utidig mot de eldre.....Nok en forsømt gruppe....Arne Haukvik skal nå mekle....Kleveland setter seg i limousinen.....mens teaterfolket gremmes...

6 "Opseth på Bjerget"....En Stats surf så langt i 1996!

- Et fryktstyrt statsapparat hvor den ene milliardtabben avløser den andre. Ingen må stå til ansvar! Hva er kriminalitet? Hva dør ikke røykerne av? Hvorfor røyker folk?

Hva dør ikke røykerne av? Hvorfor røyker folk? Staten trer forbud over ørene på folk mens de lar produsentene få lage det...og overlater problemet til å bli løst innenfor husets fire vegger, der barn er alene om slike problemer, eller snus forbruket vil øke.... Røyk er en del av et følelsesmessig og sosialt mønster.....som straffes slik dobbel moralistene forstår det synlig irriterende....Forbud, når blir første storrøyker kastet på glattcelle? En mann I Norge med opprinnelse fra Tyskland står fram i Aftenposten med sine 44 anmeldelser....så langt....

Politiet drukner allerede i røyke anmeldelser.....I Oslo 34, de fleste av kjøpesentrene....nye bunker med henlagt og enda flere køer.... Når kommer første røyke dom med fengselsstraff....? Røykeloven - En lov for kverulanter, pedanter og hysterikere....leser jeg i Dagbladet den 2/2.

Nå skal skjenke politi knipe røykerne mener kommunaldirektøren....

Når skal skjenke politiet knipe homofile, berusede ungdommer, overflørtende menn, utringede bluser, eller menn som sier noe som en annen oppfatter som mobbing.........? Neste sommer har de planer om å stats regulere alkohol konsumet til sjøs....med en promille grense... Det vil kreve store ressurser i form av kontroller, og partuljering....Hva slags samfunn er det staten vil ha...Kontroll, frykt, mistillit, døm, pek på andre og gjør det selv i dannede, kontrollerte ekspert definerte former selv...Staten sprer angst, frykt....sin egen...

Det er arroganse og dobbelt moral satt i system...

Finansdepartementet vil at de prostituerte skal betale skatt...Nå skal staten bli hallik....sier de prostituerte...og anklager dette for å være dobbeltmoral satt i system.....Turene de trenger for å kjøpe neste brukerdose med narkotika...Nå skal de settes i en gjeldssituasjon da de ikke vil ga satt av penger til å dekke det påfølgende skatte kravet fra myndighetene, sier Frigstad....Da må det gis en allmenn aksept for yrket, med alle fordeler andre grupper har, og legalisere bordellene...

Ikke nok med at staten allerede har forsømt sitt ansvar for å hjelpe disse menneskene....

Staten møter meg ved frokostbordet virkedag etter nyttår....., over halve forsiden av Aftenposten og en hel side inni med reklame for Kreditkassen....og 1996, resten helt hvitt.....Bankene tjener nå grovt med penger på sine skatteregler hvor gjeldsofrene ligger strødd i grøfta!

Aft,10/2: K-Bank's tidligere topp sjef Sverre W.Rostoft Jr. er siktet av økokrim for brudd på regnskapsloven. Siktelsen knytter seg til Rostoffs håndtering av K-Bank's tap i 1991!

Bankene får sitt tilgodehavende først i rekken av kreditorer....ved en konkurs. Som ved Sport Club i Sandvika, som muligens selges for 5 millioner, akkurat nok til å dekke det K-Bank skal ha, mens alle de andre taper sine krav, private leverandører.....små firmaer.... Og samtidig skal Dnb på slankekur....nye 500 skal slankes vekk, ikke med nutrilett for det tillater ikke Staten reklame for lenger, men hoder....er greit....Johnsen skal jo ha 50% av utbyttet....

Bankene nær 10 milliarder i overskudd. Bankene tjener enorme beløp på taps avsetningene etter gjeldsoppgjøret, og har gjort seg til narkomane av gebyrer.

Spøkelsesskipet Murmansk ligger ennå i Tromsø, etter at det havnet der julaften 94. Mislykket fartøysberging....

Språkrådet må ha lite å gjøre? De kommer med en latterlig fornorskning av Engelske ord.....Legg ned dette språkrådet omgående.....La folk få prate slik de selv ønsker!!!! Breikdans....Streit...er greit. i deres øyne.......Disse forfinede menneskene skal altså sitte å godkjenne språket vårt......samtidig som mer enn 25000 i Asker og Bærum lider av dysleksi.....Ikke skriv PØBB, for da er du en KØDD....og det er det heller ikke lov å være......

Lærerne sier: Moderasjon over og ut!!! Det sier sikkert språkrådet også.....i sin breikdans.......Må jo være komikveld å være tilskuer ved disse seansene.....Det er jo å gjøre språket til en slags form for vinsmakerklubb.....Lytt til barna våre, de snakker slik vi skal prate!!! Alt annet er dyrehage mentalitet!!

Hjem sendelse av Bosniere.. parallelt med at avsløringene om massegraver, om vestens svik avsløres mer og mer.....2 verdenskrig med EU, FN som papir flytter tilskuere, og våpen selgere. Slik de er det overfor Chirac også....han stopper vel........i hvert fall i nyttårstalen sin....lover han det...

Hvordan kan man i det hele tatt vurdere hjem sendelse? Team Faremo er hjerterått! og nå slår Fn retrett sier at det tidligst er aktuelt i 1997....1996 skulle bli det store hjem sendelse året til den iskalde freden...

Arcus het et firma som drev godt på Billingstad med fem ansatte. Vinmonopolet fornektet seg ikke, de forsynte seg bare med navnet fordi staten vil at polet skal hete: ARCUS., og tvinger Jørgen hattemaker til å skifte navn....."Stø-kurs"

Restauranter foreslås nå av politikerne å måtte overta ansvaret for å følge berusede personer hjem. Staten vil fraskrive seg sitt ansvar...som leverandør av alkoholen.....og setter restauranter ansvarlige for det de berusede personene måtte foreta seg....Hvorfor drikker stadig flere?

Ny alkohollov skapes det "styrt drinken" eller bli anmeldt..Nå må man drikke opp innen skjenke tidens utløp...Plikt til å inndra hele eller halvfulle glass.....Samtidig åpnes det for større og mer fri flyt av sprit til kapitalkrefter sammen med staten....Dobbelt moralistene i beste forstand...nå skal hjemmebrennerne knebles og straffes hardere lover de.... Alt skal inn i stats og store kapitalistiske krefters former.....da er det liksom legalt...

Staten åpner nå for at private bedrifter med skjenkebevilling kan kjøpe brennevin og vin privat..Første tillatelse kom i februar....Nå kan du og jeg gå på lager salg med sprit...hvis vi har de rette kontaktene. Og bare noen får bevilling fra staten....de som kommer gjennom nåløyet for stats kvalifisering......Kapitalkreftene....

Hvordan definere spritsmugling?

Holdt for narr av byråkratiet er konklusjonen til Harald Sletten fra Slependen etter å ha arbeidet med et u-hjelps prosjekt i nært samarbeide med Utenriksdepartementet. Etter to år får han beskjed om at prosjektet ikke er UD's bord......

Kommunestyre arrogansen avsløres daglig i dagsavisene.. I Kragerø forfølges en som driver restauranten "Den bohemske ambassade" for latterlige brudd på skjenke loven, og får en vanvittig straff på to måneder, som det ikke finnes lovhjemmel for engang å fastsette....De samme hevder at det skal være lett å få og lett å miste en bevilling. Lett å få en bevilling er det definitivt ikke da en som skulle søke om etablering av en irsk pub med åpningstid til klokken 23 fikk avslag..Det er de som har fra før, som får tillit videre de neste 4 årene....Det er bedre med et gatekjøkken som er åpent til utpå natten, og at folk drikker mer i hjemmene enn at de oppsøker fellesskapet. Ja, for vinmonopolet sa politikerne ja til og den er den mest lønnsomme bedriften i fjor i Kragerø.... En så streng og restriktiv regulering av skjenkesteder virker sett i forhold til dette fjollete, tåpelig og grenseløst urettferdig.

En hårreisende og urettferdig alkohol politikk til fordel for de som er inne allerede, og som stenger ute de som tar sjansen på å etablere seg i konkurranse med de store og etablerte kommune forbindelsene...Hvordan skal nye steder og mennesker få sjansen...? Er det kommunes plikt å stenge folk med ideer ute? Dette smaker flaut av overformynderi...og maktarroganse.

Det er krise i sykehus korridorene..

Staten betaler hjemtur og husleie på beste vestkant Oslo. DirektF8ír Lidvin Osland i kulturrådet...Det tilsvarer 400000 skattefrie kroner......Riksrevisjonene ber om en forklaring....... I dag er det ikke lønnen på skatteseddelen som forteller hva man tjener, men frynsene ved siden av, og der fråtser staten for sine egne. Hvis ikke Direktør Osland er den eneste da.......

Samtidig så står kunstnerne på lønnsnivå som svarer til 1969 nivå....... Heia Staten, som ikke har tillit til at menneskene kan tenke selv, og evnen til det gjør de så godt de kan i ta fra oss gjennom det de så fint definerer og kaller oppdragelse, og pen atferd......!

Nå skal staten øke prisen på jakt og fiskekort........på statsgrunn.....(all laksen er jo i oppdrettsanlegg) Prisene øker betydelig mer enn konsumprisindeksen. "Stø-kurs" Golf og jakt uniformene ligger vel klare i et eller annet prosjekt på tinget.....

Statoil pumper olje i Nigeria, kanskje aksjeposter hos våpenleverandører?, og sponser NM på ski,++++, Det er maktarroganse og likegyldighet satt i system! Hva slags firma kjøper egentlig folketrygdfondet aksjer i egentlig?

Og staten pumper olje som aldri før...1996 blir et rekordår for leting etter olje på norsk sokkel....Selskapene skal bruke nær 5 milliarder på leting....

Norske banker vil ha mer, mye vil ha mer, og......Bankene og næringslivs gigantene går så det suser men må tvinge seg til et lavere kostnadsnivå. Lavere rente margin setter krav til omstilling.....Kriseårene er et tilbakelagt stadium i norsk næringsliv slår ekspertene fast en gang for alle......så får vi andre se om de er like ansvarsløse som på 80 tallet.......Skjønt nå garanterer jo staten for driften gjennom kommunal banken, så eventuelle tap skjules nok så bra som overhode mulig nå.....så var det børsen da...

Gro sier Norges EU nei er årsak til krangelen om fisken.....norske fiskere i Nord Norge får strupetak og må legge ned........Aft.10/2: Som om ikke vi ville hatt konflikter med Eu hvis vi sa ja.....Svensken angrer....oppslutningen om Nei i Norge har økt vesentlig. Gro skylder alltid når det går galt på at det ble nei til EU....Hun spiller på begge hester samtidig.....uten bakkekontakt som evner forandringer ut av blindtarmen...

11/1, Aft: Utenlandske investorer tar over der staten slapp. Sultne på norske bankaksjer. Siden bankkrisen (konkursen) er de utenlandske eierandeler i norske banker økt kraftig. 72% av aksjene i Fokus bank er nå utenlands. Blant bankens 20 største aksjonærer er nå bare 4 norske....ledelsen føler seg tryggere og utenlandske eierandeler som ingen trussel. Fokus Bank, aksjekapitalen ble skrevet ned til 0 i desember 1991! Staten eide 100% frem til banken ble privatisert og børsnotert i fjor høst.....72% på utenlandske hender.... Kreditkassen skrev ned aksjekapitalen til 0 i oktober 1991. Fikk inn private aksjonærer gjennom en kapitalutvidelse i januar 1993, Staten eier 51%, etter et sprednings salg i desember i fjor....90% gikk til utlandet....

Det er meget betenkelig at staten skal gjøre slik at private interesser tjener enda mere penger og sikrer all drift....med dine og mine penger! DNB, vesentlige av aksjekapitalen ble skrevet ned til 0 i mars'93. Banken fikk tilført privat kapital i 92, og 94. Staten eier i dag 72%, skal ned i 51% innen 1997. Nå kjøper DNB, VITAL og stortinget sitter bare å ser på at det skjer....Staten kan i utgangspunktet kjøpe alt, det er spørsmål om etikk og moral!!!! Å betale 3 milliarder for Vital er bare blåbær.....men en slik utvikling av statens makt er uheldig! Stakkars de som er utenfor stats portene.som må dekke seg med svindyre private pensjonssaker hvis ikke de skal få minstepensjon.....

Hadde Bankkrisen skjedd under statlig styre så hadde den nok blitt ikke bare mindre synlig, men hemmeligstemplet, og økte overføringer.....

Sparebanken Nor, tilført kapital fra Staten i to omganger, først i 92, så i 93. Staten eier nå 41%, ut innen 96..... Få sannheten om denne bankkrisen frem i lyset, og se på årsakene til at bankene tjener penger på bekostning av gjeldsofre, skatteregler, tvangsauksjoner, og en gebyr kåt het som forteller meg at jeg må betale kr.15.- for å betale en regning over skranke...Hvor mye rente utgjør dette pr.år!!!! Hvis jeg har fem giroer, som skranken betjener så er det kr.75.-, og neste mann bak meg har tilsvarende. raskt så tjener bankene mellom 500-1000 kroner timen på bare gebyrer......Gebyr svineriet må fjernes, det er gått farsott i faktura gebyrer, purre gebyrer, alle slags gebyrer...!

Fokus får nå milliard smell på skatten, det er oppstått uenigheter om fradragene fra gjeldskrisen har sin relevans.... Dette skal være ekspertene våre? Hvem som helst kan vel drive butikk som går 60 milliarder i baksmell, etterpå fortsetter de som om ingenting har skjedd, med stats kapital surfer de vider inn i neste krise.......hemmeligstemplet.....derivater.....børsstyrt lykke...et EU som ramler mer og mer sammen allerede......devalueringer.....

Aft:7/3: Bankene ut til folket lokkes det så flott med....Det er bare gigantene som skal tjene seg enda fetere på et norskt bankvesen som har tjent seg fete uten å måtte stå til ansvar for sine tabber, og konkurs! (mer og mer selges ut til utlandet, reddet av norske gjeldsofre, tvangsauksjoner, gebyr fanatisme, statens penger, nå skal det mer og mer ut på utenlandske hender...)

Gjensidig gruppen rik av skade...2.3 milliarder i overskudd....Hva forteller dette om utviklingen? Er det en skapende, eller en angstfull, kontrollerende, og over beskyttelse folket oppfordres til..?

De etterlatte etter Estonia katastrofen skal få sin grav i havet....Det ville neppe ha skjedd hvis Gro og hennes hær var om bord da dette skipet forliste.....

Private husholdninger og næringslivet har 770 millioner tilgode på for mye innbetalt strøm regning i 93 og 94! Dette utgjør halvparten av det kunden betaler inn. Staten utnytter sin monopol situasjon, mener dette skal føre til reduserte priser neste år, men betaler bare tilbake 1/3, 2/3 holdes tilbake......Dette er jo hårreisende! Hva slags eksperter er det som sitter her har de ikke flau smak i munnen?

Lotto i beste sendetid hver lørdag, et spille eldorado som lokker unge og gamle...Skal staten påta seg ansvaret for de som blir bitt av spille avhengighet? Gebyrkåte banker..... Staten tjener store summer på Ola's spill med beskattede penger...... De frivillige organisasjonene blir også gjort til spille buler, og nå skal staten gi dem mindre i overføringer. Skal ha bedre kontroll....som de skal kontrollere alt snart....og gi faen i å ta sin egen oppvask! Hva om Svarstad-Haugland var opptatt av alle de som taper....på spill og de konsekvensene det får....mens Staten tjener et par milliarder

rett i lomma....på folks avhengighet....og lidenskap...Gjennomsnittlig spiller nordmenn bort flere penger i snitt enn de bruker på alkohol. Hvor stor er avhengigheten og konsekvensene for spill?

Dagbladet, 23/2: Statlig pengesluk - Tapte 4 milliarder - og 1000 ansatte......Fire milliarder har staten pøst inn i A/S Syd Varanger. Samtidig er antall arbeidsplasser redusert fra 1250 til 384 og penge sluket fortsetter...Nå trenger restene av hjørnestens bedriften i Kirkenes nye 400 millioner for å overleve.... De siste 20 årene har altså A/S Syd Varanger hvor staten eier 87%, mottatt 3.7 milliarder....til tross for store underskudd hvert eneste år og et stadig synkende antall ansatte...

4 milliarder ++++++++ Det er avskyelig! Underskrevet og drevet fram av ekspertene våre....................flotte prosjekt beskrivelser......og sirkelen fortsetter...Hvem står til ansvar? Ingen......de involverte anses som dagens eksperter og sitter trygt..i den samme blindtarmen...

Det er ikke ved å kjøpe arbeidsplasser på en slik måte at man bygger opp et sterkt lokalsamfunn....I dag stikker staten alle kjepper i hjula for selvstendig næringsdrivende og, småbedriftene...Uten sosiale rettigheter, latterlige støtteordninger. barn og ungdom får ikke tillit til det som bor inni dem...

Kommunene får stryk i eldreomsorgen, sosial og skole! Det blir for dyrt for kommunene som får pålegg fra Staten om hva de må gjøre.....

Høyres manglende vilje i Asker til å gi nok penger til de eldre er det en taktikk for å tvinge fram private, frivillige alternativer...69 venter nå på institusjonsplass i en av landets rikeste kommune....

Nå vil Staten gå i bresjen for utsmykning av egne bygninger, som første land i Norden....hvordan høyere arkitektonisk kvalitet kan nås....

Flere Norges Bank....og hvorfor er dette viktig ressursforvaltning.....? Nå vil politikerne ha 17 mai barnetoget til å stoppe opp foran rådhuset....med vinkende politikere.....

Det er blitt farsott i utdeling av flotte yrkes, og forsknings gruppe titler på husker du konsepter...

Forsknings midler stod det nylig skrevet i avisen om at ble elendig fulgt opp... Det er enorme forskjeller på hva man får innefor og utenfor stat og kommune murene av trygghet og rettigheter i dette systemet! Urettferdighet satt i system - de som sitter i stat og kommune skulle selv forsøkt å etablere seg som private næringsdrivende....og ta risiko...

Hvilken kunst er det å drive noe som bare kan skrike om flere midler, eller finne syndebukker i for lite midler....når noe går galt...Det er himmel og hav mellom det å drive innenfor og utenfor murene...!

To år etter Tinghuset i Oslo ble åpnet med brask og bram er det for lite...Derfor må det bygges et anneks til 104 millioner....på 5500 kvm, hvis Justisdepartementet får byggetillatelse vil de i tillegg øke fra 5 etasjer til 9 etasjer, og kostnads overskridelsene blir mye større....

Et skrekk eksempel på dårlig planlegging. Nei, sier ekspedisjonssjef Per-Arne Skogstad i Justisdepartementet.

Er det slik man får igjennom vedtak, for så å komme fiskende etterpå....?

Si det i VG, den 9/3: Utdrag av et innlegg: Nylig avholdt 150000 Sanitetskvinner sin hundre års markering....Fra det offentlige kom helseministeren med et bilde i et TV-Program, og til det store møtet i Rådhuset kom statsministeren og sosialministeren....Med seg hadde de en sjekk på 100000 kroner....Er det rart at man får hakeslepp....? Du verden hva det sier: Hvor er takknemligheten for alt arbeidet, hvor er sporen til fortsatt arbeid og innsats?

Staten vet at alle kvinner fortsetter omsorgsarbeidet....gratis.....Staten privatiserer alle de private ansvarene over i stiftelser og organisasjoner....som må tigge om penger...

I går hadde jeg nok en gang foreningen for hjertesyke barn på min telefon...som spurte om jeg ville kjøpe lodd av dem....Det siste halve året har sikkert 10 andre sykdoms organisasjoner ringt og spurt om det samme....Hvilke ansvarsfraskrivelser er det "Stø-kurs" tar som en selvfølge?

Den sertifiseringen som pågår i et vanvittig firkantet arbeidsmarked, flest innen staten men også mange private. Noe man definerer som ISO sertifisering. Her putter man alt inn i hyper detaljerte båser, og oppdrettsanlegg.....Stadig flere bedrifter flagger med ISO sertifiseringer....Det er et system som har mistillit til det viktigste folks evner til å sette seg inn i nye arbeidsoppgaver....på tvers av alt, og en slik skjema fremtid skaper robot yrker....og har ingen ting med trygghet å gjøre!

Den tette kontakten mellom staten, politikere og gigant konsern som bla..Norsk Hydro, og Hafslund. Hvilke produkter går her staten god for? Hvilke selskaper plasserer den norske stat pengene sine i. Hva står disse selskapene egentlig for?

Pille produksjon? Lege middel forskning... Kosmetikk? (grove overgrep mot dyr) Kraftverk? Olje? Gigant industri ? osv....

Tenk hva fremtiden vil avsløre om lege middel industrien, alle erstatningsakene som vil komme i kjølvannet...! Piller kan være like vanedannende som alkohol....om bivirkningene på lengre sikt....

I Narvik vil staten nå heve festeavgiften med fra 2500-9000% økning over natten......Neste gang er det din tur, og først da reagerer du, slik er det blitt i dag at man ser på den urett som begås mot andre trygt bak sin egen fjern kontroll inntil lommelykta i kinosalen en dag peker rett i ansiktet på deg!

Det koster 20000.- for vann/kloakk i Asker. I Fredrikstad koster det 246.- leser jeg i Aft. I Asker økte renovasjons avgiften med 67% fra nyttår.... Nye regler skal nå gi like priser over hele landet...Hvorfor har det ikke alltid vært like priser på dette? Beboere i flere kommuner kan regne med en firedobling av kommunale avgifter...40% dyrere i Hobøl på to år...mens folket er strupte av moderasjonen meler staten sin egen kake.....mer og mer....

Det foreslås nå at vannet skal privatiseres i Asker og Bærum......Nå når rør er nedslitt i Norges rikeste kommuner skal de altså privatisere noe så statlig som vannet vårt.......Kommunene fraskriver seg stadig flere selvfølgelige ansvar....I fjor avslørte ABB at Bærum har landets dårligste rørledningsnett...

Vann må være statsansvar nr 1. Det kan ikke gå markeds krefter i grunnvannet også! Det må da "Stø-kurs" rett utfor stupet forstå? Vannet er folkets eie og naturens gave, fordi om Ap ville selge Norge..må de da se det ansvarsløse i en slik ide?

Vann selges til AS foretak....(hva om disse går konkurs?) og store norske industri konsern som får muligheten til å gjøre seg fetere på naturressursene våre. Kværner og Goodtech Industrier.. Enn så lenge er det ikke fransk vann i Bærum.....enn så lenge..

Ansvarsfraskrivelse fra Staten! Vi ser på med hendene i fanget....

Nylig var det en brann i Asker og manglende vann i en hydrant gjorde at mannskapet måtte se på at leilighetene ble totalskadet.....1996, kontrollrutiner?

Arbeidsrettsrådet foreslår begrensinger i frittstående arbeids organisasjoners streikerett.

Arbeidsretten i Norge drukner i saker! 30 saker er overført fra 95 til 96!

26/1 i Aft. Loddtrekning i formannsskapet..!!!!. "Oppi potten lå en byggeklar barnehage tomt

"To foreldre grupper hadde like gode tilbud..." Bare barn som rammes, akkurat slik er reform 94, for seksåringene også - en lodd trekning.....både med plass og ressurser...

ABB, 22/2: I Bærum to politiske komiteer uten politikk. Komiteen for arbeid og fritid sliter med å finne en arbeidsform. Sist tirsdag møttes komiteen i tre og en halv time uten å diskutere politikk...Heller ikke politikerne i "barn og eldre" har fått utredet særlig mye i løpet av det første halvåret. En eneste sak er snart klar for politisk behandling i kommunestyret....

Det nye styringssystemet er totalt feilslått, sier Anna Marie Nes, SV veteranen mente hun befant seg i et forum for manglende politisk innflytelse på det siste møtet....Alt privatpersoner søker om støtte til skal veies og måles i det uendelige...og kvalitets sikres. Hva med egen kvalitets sikring? Hva skaper slike utvalg?

Aft,20/2, Høyesterett opphevet en voldtektsdom på 5 års ubetinget fengsel grunnet saksbehandlingsfeil. Den dømte brukte ikke feilen som anke grunnlag.

Nylig har en oberstløytnant seiret over høyesterett! Han ble dømt av høyesterett uten å få forklare seg. Nå får Høyesterett en smekk av menneskeretts domstolen...

Rederne skal ha o skatt av en arbeiderparti regjering! Nylig havarerte et norsk oljetanker og har forårsaket verdens største miljøkatastrofe utenfor en nasjonalpark med et unikt dyreliv.....

- mens Bettums Gokstad som kjører strekningen Moss-Horten skal knuses av et Trondheims firma som heter Fosen Trafikklag og som de siste fem år har mottatt mer enn 161millioner i statsstøtte for sin drift....Havna i Horten er påkostet mer enn 45 millioner kroner for å tilpasse seg Gokstads ferjer, nå må alt dette forandres. Alt fordi billettprisene skal ned 25%, og ut på åpne ferjer i til tider meget tøft farvann der Bettum hadde det beste!! Det måtte gå slik det går, en skandale og alle raser. Bettums skip er allerede i rute i Sverige! Utrolig hva staten får seg til å gjøre, sågar gi fortrinn til statsstøttede ferjer når det gjelder konsesjoner. Dette kan da ikke være lovlig? Staten bryter konsesjonsvilkårene.... Det viser seg i ettertid at staten hadde store planer om oppkjøp av alle ferje samband i Norge....dette var ledd i denne strategien...?

Joda så viser det seg den 12/1 i Aft. at Samferdselsdepartementet planla i fjor å overta landets ferge samband. Statsråd Opseth ønsket å få hjemmel til å tvangsdisponere og ekspropriere fergene, og hadde konkrete planer for overtagelse. Planene ble stanset i Stortinget...Det skandaløse skiftet av konsesjon på Horten-Moss var ledd i departementets strategi.....

Budsjettsprekk så langt er på 26 millioner kroner allerede...ekspertene hadde regnet 18 millioner for lite til produksjon av ferjene sine, og fem millioner for lite investeringer til ferjeleiet Useriøse utregninger er ikke farlig når staten støtter opp med sine subsidier.... Nå ønsker Fosen å leie Gokstads ferjer til sine egne er ferdige...Snakk om sjørøveri med statens velsignelse!!! Makt!

Hva nytter det om 22 bileiere nå saksøker Staten.....i et demokrati er det som myggen på veggen.....men den tette drivisen i Oslofjorden om dagen kan Staten gjøre lite med...

"Stø-kurs Gro" nå vil brukerne boikotte ferge sambandet i dette vanvittige kaoset! Hva betyr vel det......

Opseth's neste kort i ermet er en bro over Hardangerfjorden til en milliard....Ferdig i år 2000.

Det er noen flotte stress styrte betonglekre "Brudeferder i Hardanger" Opseth inviterer til....

Han velger isteden en annen løsning med flere broer, undersjøiske tunneler for å knytte Stord, Bømlo og Sveio i Sunnhordland.1.2.milliarder...Spare 30 minutter....

Stor rederne skal regjeringen sørge mer enn godt nok for, allerede sterkt subsidiert med store sjømanns fradrag i inntektsskatten, og mange andre sær fordeler..Rederne fremmer sågar at de ikke alene vil stå ansvarlige for den last de frakter.......ansvaret må deles. Rederne skal ha i pose og sekk, og får det som de vil av arbeiderpartiregjeringen..."Stø-kurs"

Mens rederne langs vår egen kyst skal sakte akterut i forhold...Regjeringen drukner og slakter bønder, fiskere, lokalsamfunn, kommunikasjon mellom mennesker og dyrker spill og kapitalkreftene på en forkastelig måte. Ola Normann ser ikke hva som pågår fordi vi er stress styrt, og de som er definert ut, er trygde avhengige..så ruller ballene videre,......de rike blir rikere....på penger. Fattigere på det som betyr noe blir vi alle sammen!

Fiskeriminister og NHO professor mener flere jobber nå må skapes på land.....Går inn for færre og større båter og omsettelige kvoter i et fritt marked..

25 kilo kokain funnet på det norske banan frakte skipet "Swan Stream" fra Sør Amerika til Europa under en rutine sjekk..

Telenor vil bygge 10000 kvm. Må erstatte 10000 arbeidsplasser, fordi dette bare blir å samle eksisterende arbeidsplasser....på ett sted....Bærums ordfører ser helst at det skapes nye arbeidsplasser....

Så får vi se da om ikke Stats giganten får det som de vil....ABB, 16/2: Hvis Telenor lander på Fornebu, skyldes det en liten håndfull mennesker. Og en porsjon tilfeldighet. Munnkurv og stille samtaler i lukkede rom ligger bak forsøket på å "kapre" et av Norges største selskap til Bærum.

400 jøder som fikk komme til Norge i 1947, nektes krigspensjon etter å ha bosatt seg i Norge, og overlevd Hitlers konsentrasjonsleire. Slik pensjon gis bare til norske statsborgere under okkupasjonen... sier sosialminister Hill Marta Solberg....

Aft, 7/2: Prester vil heller kjøre leasing bil - Lager seg en stiftelse: "Clerikusk" hvor presten kan lease eller leie seg bil etter behag...Prestene vil ha skikkelig skyss når de skal ut på oppdrag....

Biskop Aarflot vil skille stat og kirke...Voksende gap mellom den politiske og kirkelige forståelse er årsaken.....folketomme kirker.....

Aft. 13/2: Staten blir "stæsjet" opp. Alt statlig papir - fra stortingsmeldinger til visittkort skal få en ny grafisk profil...seks byråer kniver om oppdraget.....Store summer.....

Det må være fantastisk å drive en forretning som ikke hverken kan gå konkurs, må stå til ansvar.....eller få smake konsekvensene...annet enn beklagelser....

Forsvarets regler har offiserer i Vernepliktsverket mottatt lønnstillegg som er uten sidestykke i norsk statsforvaltning. I løpet av en mnd. fikk tre offiserer tilsammen 57000 i kost og overnattingstillegg for å reise de tre milene mellom Oslo og Ski!!!! I over 15 år har offiserer kunnet nyte godt av dette lovstridig....Den enkelte ansatte vil ikke bli stilt til ansvar.... Hvorfor skal aldri noen stilles til ansvar? Hva med staten selv? Næringsdrivende knebles og blir uglesett både med diett og overnattingstillegg.....

Aft, den 25/1: Karantene nei fra forsvar og politikere....En oberst i ledende stilling i Hærens Forsyningskommando gikk rett til styreverv i selskapet som senere fikk milliard kontrakt på nye panservogner.....Likevel i forsvaret og stortingets forsvarskomite ønsker ingen karantene tid......Og dermed sier de ansvarlige ja til mer av dette........ved å lukke øynene og late som om.....så får vi se om neste mann som blir avslørt har like flaks........

73 sjefer i Forvaret fikk feilaktig utbetalt kr.275000.- under en studietur etter pålegg fra Forsvarets ledelse. "Gavepakke"....Og riksrevisjonene gnir seg på haka vurdere og sier....meget kritikkverdig........ Ikke noen dommer, ikke noe bøter......Staten sørger godt for sine egne!

Hva er kriminalitet..Hvorfor skal de ikke betale dette tilbake?

Aft.7/2: SATT PÅ BEGGE SIDER AV BORDET! Syv sjefer i forsvaret har fortsatt etter nylig avsluttede engasjement i tilsammen 18 selskaper.. Divisjonssjef Ben A.Møller i Luftforsvarets forsyningskommando (LFK) eier 27% av høyteknologi firmaet Conspec A/S som inngikk million avtale med LFK i 1992...Firmaet har fortsatt service oppdrag for LFK... Forsvaret anklages for å ha et etisk regelverk hvor ingen regler er like.....

Aft. 6/2: Forsvaret tapte 2.2 millioner på rot, slurv og parkerings bøter, feilutbetalinger av lønn, regnskapsrot og svinn....

Du og jeg får ikke engang fradrag i selvangivelsen for parkeringsbot, i forsvaret betaler de den for deg....Bare 2.2 millioner...

Forsvarsministeren vil kjøpe 20 avanserte kamp helikoptre til en pris av 3-6 milliarder rundt år 2000 år skiftet.....

Til hvilken nytte? 3-6 milliarder....Vanvittig!!! Skal Gerhard Heiberg være mellommann?

Forsvaret skal nå investere i nye uniformer til mer enn en halv milliard kroner.......

Jentene har stadig problemer med forsvaret. Nå er det en jente som ikke får gå i Gardens uniform fordi hun har langt hår, selv om hun har det oppsatt i knute....

Alle skal se like ut, og helst se ut som menn....

SV's Erik Solheim går ut mot de tette våpen samarbeid som finner sted med nøkkelperson, hytteturer mellom våpenleverandører og forsvars personer. En innsidehandel som stinker, og en av dem er en vesentlig bilimportør i Oslo.....bilimportøren...og vår egen OL president Gerhard Heiberg! som nå skal selge forsvaret nye jagerfly. Han er engasjert som mellommann for den amerikanske fly fabrikken Lockhed....Det skal kjøpes fly for 13 milliarder kroner....Heiberg har allerede hatt møter med Luftforsvaret. Heiberg driver sitt eget konsulent selskap Heiberg sier til NRK-Dagsreven at han også vil knytte kontakter mellom Lockheed og norsk næringsliv....

Vil vi ha slike kontakter? Hvordan kan Heiberg misbruke sin posisjon slik? Idrett, ungdom og våpen! Med Heibergs fane, servert på hans fat.....han er jo forgrunns personene, og medlem av IOC - et forbilde i manges øyne - Nei, dette stinker, at personer som har representert nasjonen under OL (et arrangement basert på frivillig innsats) skal få tjene penger som mellommann for slikt burde vært forbudt!!!!!! Hvem er egentlig IOC, hvilke verdier står de for? Hva ville egentlig Vegard Ulvang fortelle oss....?

Kosmo krever dyktige soldater. Når norske soldater drar ut i verden, må de bli dyktige, og til dets mer profesjonelle, mener forsvarsministeren Hva er dette for en utvikling? Skal Norge bli en spesial styrke med profesjonelle mordere? Skal vi i fremtiden sitte ved fjernsynet å se på kriger som Iran/Irak.......og USA som driver kirurgisk krig etter egne utsagn.....Hvilke nasjoner solgte våpen til Iran og Irak, det er barna all krig og sanksjoner går utover...Statsmaktene, makt konstellasjonen vedvarer....og nasjonene lukker øynene når spotlightet er skrudd av........Burde ikke Kosmo arbeide for å skape et fredskorps fremfor krig? Kanoner fulle av blomster?

Nå ønsker Kosmo flere inn i Telemark bataljonen. En norsk utryknings styrke med lisens til å drepe.....En spesialtrent NATO styrke...hvor de krever erfaring fra NATO som opptak, helst Libanon eller Bosnia folk....Hva slags CV må man legge fram for å få tilliten i en slik spesial styrke ???? 570 spesialtrente soldater....hva har fortiden lært oss, og de samme personer prater i store vyer om fredsavtaler....Er det fredsavtaler som skal tvinge motparten i senk....? 27000 skal til sesjon i år....men de vernepliktige er ikke ansett som dyktige nok til annet enn eventuelt kanonføde......

Hva slags samfunn skal barna og ungdommen idealisere?

Samtidig står en norsk FN soldat fram og sier han ble ødelagt i 1983, og sliter ennå med psykiske problemer.....Er det slike vitnesbyrd Kosmo vil ha..flere av...? En fred styrt på denne måten er en iskald frykt styrt fred....Hvordan kan det kalles fred, når det er psykisk terror mot store deler av samfunn....?

Kosmo fortsetter...sin "freds" orientering... 8 NATO land, 15000 mann skal trene fra Trøndelag til Tromsø 12/2-22/3...Jeltsin er urolig for disse øvelsene i Norge. Frankrike har ikke vært på slike øvelser siden 1940....det forteller mye om Kosmos syn!!!

Norge er på våpentoppen i verden...1.4 millioner skytevåpen. Halden, Østerdalen, Kongsberg, Telemark, Kragerø, Vest Agder topper hvor mer enn 50% av innbyggerne har våpen..Telemark har like mange skytevåpen som i Oslo tilsammen.....50000!

Elendig kontroll med norske våpen, og manglende registrerings ordninger....Hvorfor?

Milliard prosjektet: Minejaktfartøyene enda mer forsinket! 17 måneder forsinket p.g.a. tekniske vanskeligheter fører til ytterligere forsinkelser av Sjøforsvarets minerydderprosjekt. Kværner er leverandør...Ligger an til nok en million skandale i hundre millioners klassen opplyser NRK-Dagsrevyen den 9/3. Båtene er fullt utstyrt med all beste elektronikk...men båtene egner seg ikke ved dårlig vær, da fungerer elektronikken meget dårlig....Lang liste med feil og mangler.

Det blåser gjerne langs norskekysten......

Justisdepartementet følger opp, Aft. den 16/1.....Vil utvise enda flere utlendinger...Falsk forklaring eller falske pass = bortvisning, utvisning......Tilbake til land hvor de risikerer vanvittige straffer fordi de kjemper for natur, frihet, men blir ofre for materialismens klør.... Det er sjeldent de ressurssvake som kommer seg til Norge, skal de ha en sjanse så må nok mange av dem ta visse sjanser som vi i Norge hadde belønnet våre egen for hvis de kjempet for vår frihet.....og rettferdighet! Se menneskene....følelsene, det tror jeg ikke Faremo legger særlig vekt på i sine beslutninger der den ene etter den andre kastes ut......hjerterått, fordi vi har oljeputene våre...!!! 500 milliarder på eldrebølgen det er kriminell bokføring det!

Plutselig banker "Team Faremo" på til en dør hos en Bosnier, en.... i Norge 1996...nylig feiret 50 år siden annen verdenskrig. Psykisk er dette på linje med de groveste overtramp man kan utføre mot andre mennesker, slik ser ikke Team Faremo på det, og det er skammelig!

Nå ønsker hun rom telefon avlytting for å bekjempe kriminaliteten, hvordan hun enn definerer hva som er kriminalitet i et økonimisk system som skaper tapere...og folk som ramler utenfor....

Aft.24/2: Siden nyttår har bare 30 bosniske flyktninger reist fra Norge. Men myndighetene holder fast på at 1996 skal bli det store "tilbakevendingsåret"....12000 Bosniere i Norge...Og kjenner vi "Team Faremo" rett så får de det nok slik de ønsker....I så fall er det ikke bare ansvarsløst men også skandaløst! Mer enn 450 personer, utenom asylsøkere ble vist ut av Norge i fjor....

Det er meningen at "fredsstyrken" skal trekke seg ut av konflikten i Bosnia neste år....Det virker jo på ingen måte som om freds viljen blant folkene blir særlig større....selv om 80000 mann overvåker "freden".

Tenk hva disse menneskene sliter med av psykiske lidelser inni seg...? og må hele tiden leve med trusler fra departement og politi...Det er en skam!!

Nrk-Dagsrevyen den 12/3 så oppfordrer politiet folket til ikke å gi penger til tiggere som måtte stanse dem på gaten.....Dette er 50 av de svakest stilte menneskene i Oslo som er helt avhengig av medmenneskelighet, og hvordan kan politiet gå foran og spre slike holdninger? Der staten har forsømt sitt ansvar!

VG:9/3: Skyllebøtte mot påtalemyndigheten. Trondheim kommune har felt en knusende dom over påtalemyndighetenes behandling av den sinnslidende thai-kvinnen Noi(40)...Dommen innebærer en anklage om maktmisbruk overfor en av samfunnets svakeste. Noi satt fem år i fengsel til tross for at hun er alvorlig sinnslidende og skulle hatt behandling i sykehus...

I Bergen har politiets hemmelige liste i det kriminelle miljøet kommet på avveie...I Oslo glemte en politimann en rapport på trikken...

Politiet mangler felles retningslinjer.....Nye etiske regler for politiet kommer nå.....Norge 1995.

Aft. den 22/1 - En 19 år gammel varetektsfange døde i Bergen Landsfengsel. Han hadde sittet 10 måneder i enecelle! Fikk beskjed om to måneder til, og tente på sin egen celle.....Han hadde ikke begått noe kriminelt...politiet antok bare at han løy om sin identitet.....De holder folk i varetekt på syltynt grunnlag....

Hvor er psykologene? Hva slags forståelse legger de til grunn...? Å sitte 10 måneder i et fengsel......det er forkastelig! "Team Faremo" kaster også ut en syk mor med to barn som gråter på fjernsynet og kaller dette terror, men hun får til slutt etter masse kamp bli i Norge fordi hun er så alvorlig syk....

Og Politiet skal fraskrive seg sitt ansvar, og privatiserer nå fangetransporten...Flere av landets politimestre ber om at det opprettes et sentralt transportselskap for hel Norge....

Samlebåndsløsningene.....kommer....tog fulle av utbrente, stressede, fraskilte, og pliktoppfyllende arbeidere.... STØ-KURS - Faremo....

UDI mener 20 afghanere er pakistanere.....blant disse er seks barn. Alle har fått varig oppholdstillatelse i Norge, og de fleste bor på sørvestlandet. Nå vil direktoratet utvise dem.... "Team Faremo" slår til igjen......UDI har ingen bevis eller avsløringer, og de 20 kan bekrefte sin identitet leser jeg i Aftenposten.....

Frykt styrer fengselet...Frykt for fangevoktere, frykt for andre fanger. Frykt for å miste privilegier. Den er i kroppen når du legger deg og den er der når du våkner om morgenen. Det stormer rundt engelsk fengselsvesen for tiden....Der kvinnelige fanger har vært innlåst 23 timer i døgnet..Med håndjern og lenker på fødestuen...England.....

Det er 80% tilbakefall blant kriminelle som sitter i fengsel.......Nå må nye modeller prøves, som består i å ta på alvor å fjerne de murene som møter personer som kommer ut.......ved å ta oppvasken i egne rekker der makten sitter! Hva er kriminalitet egentlig? Legemiddel industrien er jo den soleklare største narkotika handler som finnes - i hvite frakker og legale former...mens enkelt skjebner som blir avhengige av stoff for å takle følelseslivet sitt, som andre blir avhengige av piller, jobben sin, spill, bruke pekefinger...osv...

Hva med ansvaret for alle de legemidlene som er ute på markedet....og kaster mennesker inn i karuseller prisgitt legene.....

Annenhver fange er psykisk syk. Vi venter og venter, men det skjer ikke stort...sier fengselslegen...50% trenger behandling utover det Ila fengselet kan tilby... Samtlige innsatte er sterkt behandlings trengende....

"Stø-kurs"

I Trøgstad fengsel er det fri flyt av narkotika.....

Dagbladet 23/2: Vil melde Norge til tortur kommisjonen. Fremtredende forsvarsadvokater vil melde Norge inn for den såkalte tortur kommisjonen I Europarådet. Bakgrunnen er plassering av varetektsinnsatte på glattceller.....i politi arrestene i Sør-Norge i inntil 14 dager...og Oslo Kretsfengsel, som skylder på ombygging... En fortvilet mor forteller til Dagbladet at hennes 17 år gamle sønn skrev brev og fortalte at han ville ta sitt liv etter å ha sittet 14 dager på glattcelle som varetektsinnsatt. Han fikk psykologi hjelp men ble deretter satt ned i kjelleren igjen, sier hun...Har Statsrådene selv overnattet på glattcelle etter sine grove tabber?

Hvilken kompetanse sitter psykiaterne inne med egentlig? Hva driver norsk rettsvesen med? Dømmer i folks følelsesliv....

Justisdepartementet jobber med å etablere et alternativ til fengsel for asylsøkere man ikke kjenner identiteten til.....

Har ikke mennesker en plikt til å fE5† hjelp og kartlagt sin situasjon...Tenk om en fra Norge var forfulgt i sitt eget land, og når han flyktet skulle ikke andre nasjoner ta han i mot fordi han ikke hadde med seg de rette papirene.....Menneskeplikt, det finnes mange måter å bidra på!!

Det blir som molbo historien med tommelen på Bærum Sykehus.....

NRK-Dagsrevyen i mars skildrer det politiske partiet: Hvit valgallianse's holdninger - Hvorfor oppstår politiske partier som hvit valgallianse? Hvorfor denne sterke fremmed frykten? Partiet som vil gå inn for å sterilisere adoptivbarn, barn av blandede parforhold og andre fremmede...En utlending som bor i Norge må i følge program formuleringen sørge for å være steril, og skulle en befruktning finne sted skal abort foretas...Nå skal påtalemyndighetene vurdere om de kan tiltale J.E.Kjuus for rasisme...

Myndighetene krever nå at en utlending som bor i Norge må få minst 200 av 300 poeng for å gå videre på tiltak eller praksis plass (i praksis få en mulighet til å komme seg inn i yrkeslivet...)..Av 2627 som ble testet i fjor besto 1068..... Hva slags segmentering er dette i myndighetenes regi.....? Er dette også rasisme light?

Aft.8/3: Tvang sendt til Iran!!! (På Egertorget i Oslo står det mennesker som presentere grusomme sannheter om hva som pågår i Iran av masse henrettelser, bilder av barn som lemlestes. Gråtende ble Maryam Cheraghali og hennes to sønner på 10 og 12 år (midt i skolealder) brakt på flyet og sendt hjem til Iran i går. Avslag på asyl fra Justisdepartementet.

Aftenposten møtte en sterkt nedbrutt kvinne og to redde barn på Fornebu like før de reiste i går. Hva de skal leve av og hvor de skal bo etter at de kommer til Teheran vet ikke Maryam. Den eldste av brødrene sier han må ta på seg forsørger ansvaret. Tiden etter at de fikk nei har vært en psykisk påkjenning. De må ha et veldig hardt hjerte! Hva galt har jeg gjort? Jeg er en dame på 50 år med to barn, og som har mistet min mann og to barn sier hun...

På Vinstra hvor familien har bodd, var det mange som reagerte med fortvilelse over avgjørelsen. Jorunn Haanes Ruset som er gift med sognepresten i bygda har vært engasjert i saken. Det er skremmende å se at regjeringens harde asyl politikk og umenneskelige behandling får gjennomslag. På Vinstra føler vi raseri og forbitrelse over behandlingen av Maryam, sier hun...

"Team Faremo vil nok ha mange fine innspill i Schengen og et tettere samarbeid med Europa politiet - en mur mot resten av verden. Og den tredje verden er blitt gjort til narkomane av de samme nasjonene.....

Jeltsin skyter i Tsjetsenia, og vi får servert bilder som liksom skal sette opprørerne i negativt lys.....Se hvilket Russland Jeltsin representerer....Hvordan knebler vi i Norge vår egen ytringsfrihet? Stats kanaler, A-Pressen, og stadig større og tettere samarbeid mellom både forlag og store private eiere over det vesentlige av norsk media....sensurert virkelighets bilde.de samme skal mene noe....kommersialisering.kameraderi....

Politiet føler seg overkjørt av staten....I politiet er det jo fire som bestemmer hva to skal gjøre osv.....Ny rekord i antall klager på politiet. 616 klager på politifolk fikk SEFO i 1995....Stor økning....

Telenor sender ut sjokk regninger til private, og de private får medhold....

9/1 kom Rattsø-utvalgets slakt av distriktsnorge. Sentrale kommuner skal få mer....Statistikk skal fordele pr.hode i et land som vårt da må det bli galskap!.....I beregningen av kommune tilskuddet skal det legges større vekt på alderssammensetning og sosiale forhold som skilsmisser, alene forsørgere, arbeidsledige og innvandrere......(Nå skal også dette måles og tall festes som om mennesker er materielle gjenstander.....) Kommune størrelse og bosettingsmønster skal vektlegges mindre enn før...... Rattsø går inn for en ghettoisering av Norge fordi det er mest økonomisk lønnsomt, istedenfor å skape et opplegg hvor enkeltmenneskene får større handlefrihet og medbestemmelsesrett. Hvor den betalte administrasjon er minimal og de selvsagte oppgaver kan gå sentralt.... Må bli en helt annen seleksjon...ingen mening i at hver kommune skal føre sin egen alkoholpolitikk, sin egen ditt og datt. Penger kastes bort i fjollete administrasjon, der fokus skal være å skape sammen....ingen kunst å være til oppbevaring og i en kontroll rolle....Ta penger fra distriktene og gi til de større stedene, fordi de små klarere å løse sine utfordringer bedre enn de store...Man må finne årsakene, hvorfor....blir så mange syke i Norge, hvorfor skjuler vi vår stigende arbeidsledighet med å oppbevare folk i statsapparatet...?...begynne der......

Rattsø's null sum spill - Demokrati nytter ikke for en liten kommune som rammes får ikke støtte av de større som får mer og går inn for reformen i sin egoisme...

Hopptrener Pedersen kjemper en nådeløs kamp mot staten. Han hevder aldri å ha kjørt over 120 km/t. Han dømmes allikevel for 179 km/t tross at politibetjenten som tok Pedersen i å kjøre i 179 km/t brukte fartsmåleren feil under samtlige fem forsøk da måleren skulle testes i fjor sommer...

Han blir dømt til fengsel som uskyldig...hevder han selv...og jeg tror han...

Nå skal saken gjenopptas...med nye vitner...

Aft, 18/1: Jeg er uskyldig skrek Pål Enger og kastet en vase i gulvet....6-7 politifolk la han i lenker for de neste 6 årene.....han ble domfelt på indisier....og den anerkjente advokaten hans

uttalte etter dommen at han nå måtte vurdere sin stilling, om det var mulig å fortsette sin praksis etter å se hvordan det norske rettssystemet dømmer uten å ha rett til å gjøre det!

Alt dette for et "Skrik" maleri...som knapt noen ville ha da kunstneren var ukjent...så har kapitalkreftene skapt skyhøy verdi på det.....og dermed egentlig uselgelig. Allikevel selv om Enger sier han er uskyldig, så skal de gi han og hans kamerater straffer på mellom 4- 6 1/2 års fengsel...

Enorme statstabber eller leder skandaler, milliardtap fører svært sjeldent til fengsel....Nå må det bli slutt på statens forskjellsbehandling av det den peker på, og sine egne rekker!!! Liland var en, hvor mange slike kommer det fremover.....? Hva om barns rettigheter, barndommen ble gjenstand for erstatningssaker, oppreisning og domstols behandling.....Og med den forståelsen som ligger til grunn i dag så er det utrolig at barns rettigheter ivaretas så elendig som det gjør i den norske barneloven....(les.kvinneloven....)

Hva tror du om Pedersen og "Skrik"?

Data skandalen "TRESS". Lederen i trygde styret Harald Overvaag, var både leder i trygde styret og medlem av styret i firmaet som skulle levere "tress". Sosialminister Hill Martha Solberg visste det, men utnevnte ham likevel...Referatene fra styremøtene i Rikstrygdeverket viser nå at Overvaag ledet møter der "Tress" ble behandlet, noe han tidligere har benektet...Overvaag bestrider selv referatene...

Trygde sekretær Eva Birkeland får kraftig kritikk i en revisjons rapport utarbeidet av sosialminister Hill Marta Solberg...Nytt data prosjekt.. Skulle innføre nytt, effektivt og svært kostnads besparende datasystem for 7000 ansatte i trydeetaten. Prosjektet ble karakterisert som tidenes datakjøp i Norge!!!!! Siden 1991 har trygdeetaten brukt rundt 1.3 milliarder på prosjektet, som idag blir betegnet som mislykket....... Årsak man har ikke klart å utvikle programvare som maskinene skulle bruke.......1.3 milliarder........Uten en aktiv presse ville slike tap blitt hemmeligstemplet!!!!!!

Organiseringen av milliard innkjøpet førte til en lite tilfredsstillende styring, blant annet fordi to ledelsesgrupper....det har nok mange skattekroner som er blitt sløst bort i administrasjon tillegg til disse 1.3. milliardene......Rikstrygdeverket har brukt 76 millioner.....mer på prosjektet enn det som før har kommet fram......Pytt, pytt....76 millioner er ikke mange oljefatene...... Det sitter en masse mennesker å forvalter andres penger.....uten å måtte stå til ansvar.....med annet enn beklagelser...Privat personer som gjør noe galt skal forfølges og jages i årevis!!!! Dette er urettferdighet satt i system!!!! - Åpen høring? Alle de involverte på toppen må få smake konsekvensene av dette, men får nok heller prestasjonslønn.......De forsøker å skylde på leverandøren, men leverandøren nekter skyld fordi de advarte underveis og staten visste hvilken risiko de løp....

Nå har politiets datasystem også vist seg å være en fiasko...kostbar sådan...en haug med millioner...

ABB, den 1/3: Data-sprekk! 39 millioner for mye i forbindelse med et gedigent data prosjekt for sykehusene i fylket....39 millioner...Hvem står til ansvar? Hvor mange vinnings forbrytelser måtte ikke til for å stjele 39 millioner...? Hva er kriminalitet? Hvordan definere det? Kriminalitet i pyntelige former er tydeligvis ok...Dette er det lille vi får greie på...tenk hva som egentlig er gradert og hemmeligstemplet......aldri ansvarlig gjort!!! Staten ansetter og ansetter etter syvende far i huset, og bås mønsteret...

Aft:3/3: Lund kommisjonens rapport skal hemmeligholdes. Høyesteretts dommer Lund mener at offentliggjørelsen av rapporten blir vanskelig uten å røpe gradert informasjon...Kommisjonen har gransket de hemmelige tjenestene fra 1945 til i dag. Nesten alle opplysningene er gradert materiale og unntatt offentlighet.

"Ikke i min villeste fantasi har jeg drømt om at en rapport fra en gransknings kommisjon skal hemmeligholdes" uttaler: Johan J. Jacobsen, SP.

Jagland skjelver i buksene....og Stortinget sier at er det en som ikke skal ha noe med graderingen av dette materialet å gjøre så er det Jagland...

Prestasjonslønn for sjefer i staten, har ikke vært noen suksess..... En løsning som har vært forsøkt ut siden 1993...i moderasjons årene til Jørgen Hattemaker......Staten er blitt A/S, det forteller alt, de som skal forvalte menneskerettigheter......Og Opseth mener det er normalt ikke å konsultere styret i en ventelønns sak.....Hvor mange avtaler som Kristian Rambjør har Staten inngått på vegne av våre skattepenger? 90 åra er ledernes gullalder - under fanen "Stø-kurs"

NRK, Dagsrevyen, den 7/3: Samferdselsdepartementet har gitt gullkantede offentlige fallskjermer.

NSB direktør Kristian Rambjør som gikk av i 1995, sitter med full lønn ut oktober 1996, i tillegg får han kr.560000.- hvert år i lønn fram til år 2000...Det heter seg at han skal stå til disposisjon for ledelsen i NSB....

Mens arbeidernes arbeidsplasser skal kuttes ned...Hvilke arbeidere nyter godt av slike fallskjermer. Hvorfor skal sjefer få dette? Det er over idealiserte posisjoner...

Og Opseth....ja hva hadde du ventet deg? Selvsagt. "Ingen kommentar"...Den statsråden har nå på et par måneder stått for så mange politiske ekstrem tabber at hvis ikke han går av så fungerer ikke demokratiet overhode!!! Hva er kriminalitet?

Samferdselsminister Kjell Opseth og NSB's styreleders opptreden i ventelønnssaken har sjokkert NSB-styremedlem Ove Dalsheim. (Aft.8/3) For oss i styret var det helt utenkelig at denne situasjonene skulle dukke opp...

Føler du deg lurt? Nei, for i dette gamet er man forberedt på hva som helst. Men jeg er sjokkert over at det lar seg gjøre....uttaler han. Opseth sier det ikke er normalt å konsultere styret i en slik sak....

Opseth bak styrets rygg....men på et impotent storting er alle statsråder til oppbevaring tydeligvis, å stå til ansvar behøver ingen av dem, og dagens politikk smaker kjeltring streker og kriminalitet i pyntelige former som burde hatt straffer på linje med andre kriminelle!!!

Opseth: Skandale prosjektet Gardermoen banen er etter tyve års prestisje kamp nå en realitet dessverre. I Aft. den 2/2 skal det avholdes folkeavstemning. Hanekamp på Eggemoen. Skal man legge småflyplass til Eggemoen...1 1/2 time til Oslo....?

Hvilke miljø hensyn tas, hvilke vurderinger ligger til grunn? Reis ut og se på Fornebu. For første gang i historien så ser denne flyplassen gjennomført flott ut, og nå skal den legges ned om et par år...Det er totalt meningsløst, og politikerne ser det ikke...!

7 års ventetid for ny forskrift....strengere krav til støy og bråk......7 år, det er liksom slik det skal være. Lange køer, flere år....Det er "stø-kurs" det.........mer av det.....Psykisk terror og når alt annet er prøvd og vi gir opp da privatiserer man det....slik at man får flere penger til å løse færre oppgaver, allikevel øker køene....og administrasjonene blir bare større.....Staten vokser og vokser....samtidig som fler og fler blir syke....og fraskilte....Det er en uendelig sirkel av ansvarsfraskrivelse og manglende vilje til å forstå at for å forandre noe så må man først begynne i egne rekker, på toppen.....!!!

Departementene bruker for lite tid, penger og folk til styring, kontroll og oppfølging av bevillinger til underliggende etater, skriver statskonsult.....

Driver ansvarsløst......Berges overføringer kommer jo etter Hovmesteren på julaftens oppskrifter.... Sosial og Helsedepartementet er det store overførings departementet.. Det blir for mye utredning og for lite oppfølging og læring...

Det sjekkes sjeldent at målene nås......og det er utrolig! Du og jeg måles fra A-Å.

Nå skal troende inn på data med personnummer foreslår Justisministeren.....Alle tros former med er enn 100 medlemmer.....

Har justisministeren tenkt på at tro ofte er foranderlig, ikke noe man nødvendigvis holder fast ved hele livet, nå skal vær og en stemples....bås legging blir bare mer og mer komplett...Målet er å gjøre oss til tinnsoldater slik at statistikken skal stemme bedre og bedre....Dyrehage, og vi ser ikke hvor liten frihet vi egentlig råder over hver dag....

Gunnar Berge overfører det samme som sist til de som har vært flinke og brukt opp budsjettet sitt, de som har spart får mindre....... Hovmesteren på julaften burde heretter kunne være Gunnar Berge....

"Same ........as last year......miss Sophies.....same........as every year.............. Heia "Stø-kurs".......

"Jet" bensin stasjonene skyter opp som paddehatter...nå kommer en konkurrent allerede SMART.....Når blir Statoils konsept endret i retning av "JET"? Da blir det vel effektivt GRO, helt rett E18 til Sørlandet hvor man ikke ser annet enn jordvoller......flere milliarder for at vi skal stresse litt mer til og fra jobb, og helgene i juli måned....? Sjarmen er å ta seg tid og stresse ned....se, observere......lytte......Det er verdi valg og en skute på rett kjøl Gro....

Stø-kurs er tut og kjør og bli en tinnsoldat, du treffer dem på NSB hver dag.....den ene surere enn den andre........folk prater ikke sammen lenger! Det er "stø-kurs" skandalen konsekvens!!

og GRO er tryggere enn tryggest.....

Gro's "stø kurs" resept...Legg ned postkontorer, fjern bøndene, bensinstasjoner uten betjening, flest mulig tjenester uten betjening... legg ned halvparten av tog stasjonene, bygg flere veier og bruer koste hva det koste vil,..privatiser ansvaret....skjul arbeidsledigheten ved å ansette enda flere i offentlig sektor......Er vi blitt blinde? Hva skal til for å vekke oss? En atombombe?

Regjeringen erstatter fiskeriplasser med kommunal sysselsetting.....Vår viktigste fornybare ressurs - fiskeriene i Norge går konkurs da er det noe alvorlig galt som er på ferde...når store deler av verden sulter og lever på randen av fattigdom...Kriminalitet mot vår viktigste natur ressurs.

Kunstnere må fristille seg fra støtten...Kreative stipendier uten statlig sensur!!!!! Blir jo stats narkomane alle sammen....

Arnold Juklerød døde nylig etter en lang og ensom kamp mot myndighetene, og det viser seg i ettertid at han har hatt rett i det han har drevet med, og myndighetene feil.....Egentlig nok en type Justismord!

Når skal du våkne opp og engasjere deg i urettferdigheten? Staten blir bare større og større, og du blir bare mindre og mindre......Statlige midler, dine og mine penger brukes nå i en Telenor kampanje hvor man bruker kvinnekroppen som salgs plakat for å selge Televerket....Reklame som sier: "Kom og ta meg".....

Sponsede Tv programmer som reklamerer for norsk mat sendes i NRK. Landbruks næringen og offentlige etater betaler gildet....Når blir Staten største sponsor på reklame markedet..et marked de selv alltid har bannlyst og forbudt.....etter at Staten overtok Kreditkassen er banken stadig oftere hovedsponsor for idrettsarrangement og det står. Dette programmet støttes av Kreditkassen på "ARK!" - NRK.

Staten plasserte nylig en ny satellitt ute i verdensrommet - en halv milliard....

31/1 ABB: I 20 år har folket på Padderud og Liahagen kjempet for en støy skjerm mot E18. For to år siden ble de kvitt støyen....Nå frykter de nytt støy helvete. Lastebiler fra Gardermoen kjører forbi stuevinduene for å fylle igjen en hel dal.. Det er Deres egen vel-formann som vil transportere all denne fyllmassen forbi vel medlemmenes stuedører....i Asker.

ABB, den 2/2 Børs og Katedral synliggjøres i Bryn Menighetshus. Folk lokkes med gratis tøfler for å møte frem til salgsmesse, der firmaet Hestia Ull produkter ønsker å selge ull sengeklær. Nå begynner det med "Kirke salg kommersialisering", før jul var det jo billettpriser på et par hundre kroner for å komme på en konsert...

Usmakelig kjøpepress mot eldre....samvittighet. Hvor er kirken på vei?

Flom ofrene raser da de må oppgi alle som har arbeidet for dem under flommen våren 95....Politikerne har ingen respekt for det disse menneskene går igjennom ved i det hele tatt å mistenkeliggjøre de svakeste på en slik måte....Det viktigste uansett måtte da ha vært å få hjulpet disse menneskene, mange har kanskje venner og kjente som har hjelpt til..Staten er så firkantet at det stinker dobbeltmoral der de selv sitter å sløse og sløser og sløser, hemmeligstempler sine tap....eller fisefine beklagelser...for enorme beløp...ingen blir straffet...Jørgen Hattemaker skal knebles på føtter og ben... Bare 7 av 10 av disse flom ofrene er fornøyd med forsikringsselskapenes håndtering og de 3 av 10 er jo ikke flertall så da kan man sette en tilfreds strek over dette....30% misfornøyde kunder....etter en katastrofe hvor staten har det fulle ansvar! Egentlig er dette kriminalitet!

Aft:8/3: Privat strøm! Oslo energi truer med å ta strømmen fra 1000 kunder. Sykehus, skoler, sykehjem trues...Årsaken er at kraft leverandøren: Næringslivets kjøps organisasjon (NI) nekter å betale 4.5 millioner for leie av Oslo Energis nett. Striden er fastlåst..og makten Oslo Energi stenger 22/3.....Oslo Energi har samarbeid med 25 andre på samme måte, der er det ikke konflikter enn så lenge...

Dette er det eneste riset bak speilet vi har for å få pengene......Og riset rammer altså uskyldige tredje personer...Mennesker som deg og meg!

7 Sport - Oslo børs neste?

- Leganger er utbrent på topp i sin karriere! Rovdriften på mennesket for å tekkes stadig fetere og mektigere sponsorer...

Det positive med sport er at det gis tillit til det ungdommelige, og at det ungdommelige og uerfarne ofte er bedre enn det eldre og etablerte. Det er penger, sponsorers makt og vanvittige trenings doser..rotter i bur, med adresse til høyde hus kulturen som Ingrid Kristiansen sier ..om topp idrettens retning...

Resultatlister i avisene helt ned til 5-6 års alder er forkastelig!!! I Barneidretten trener nå en tiåring mer enn 10 timer i uka hører jeg på NRK-radio...

Cecilie Leganger er utbrent etter rovdrift fra klubb og ny landslagsledelse. Hard kjøret og mangelen på forståelse og koordinering fra klubb og landslag - følte hun ikke ble tatt på alvor av landslagstrener Marit Breivik og er ikke typen som slår i bordet, maser og bråker....Det er spesielt hennes private sponsor (nå stats eide) Vital, hun fyrer av mot. Hun synes det er dårlig gjort og flaut av Vital at de har angrepet og skapt syndebukk ut av hennes personlige rådgiver som ikke har noe med hva denne saken handler om å gjøre..., sier hun i Aftenposten 24/1.....

Nedbrutt og utbrent på topp som 20 åring. Hvilke alvorlige signaler er dette til idretten og ensporete ledere?!!!!!! Om hvor alt sammen er på vei.....for å tekkes grådigere sponsorer, grådige tv-kanaler og dyrke nasjonalismen.....

Koss ble utbrent på topp. Kjus falt brått og alvorlig! Dæhli hadde store problemer i januar.

Også kommer lederne med sine formaninger! og forslag om nedre aldersgrense for landslagsspill - når det er lederne som må se i sine egne kort og skjerpe seg! Å foreslå en nedre grense på 21 år for gutter, og 20 år for jenter er tull, da idretten nettopp er svært individuell og akk og pris for det. Når jeg i tillegg hører at de må gå gradene innom alle lagene, og være der så lenge som lederne mener er best for dem for å hindre utbrenthet så reiser nakke hårene mine seg. Disse menneskene aner ikke hva utbrenthet er! Gjør noe med sponsorens griskhet..lytt til spillerne, ta dem på alvor! Idretten er det eneste området som har reell tillit til ungdommen !!!

Ikke prat om utdannelse på forskjellige trinn, for idrett handler om talent og det er noe helt spesielt, som all kunst utøvelse av mennesker er det.....Få disse akademikerne vekk fra idretten!

Trener Arne Myhrvold i ishockey tror løsningen er å trene mer......trene mer...Mens Bredesen sliter så kjører debutantene opp som fyrverkeri.....

Aft, 13/2, Ishockey klubben Stjernen må i skifteretten....slik stadig flere klubber må...

Alpin landslaget ble reddet av akkord, og treneren på herrelaget velger nå å gå av da han ikke får full lønn, eller hadde han noe valg? Hvor er idrett, makt og økonomi på vei?

Først kalte man den juks. Nå vurderer man å foreslå rygg plate som påbud - etter Kjuus.. Fra juks til påbud over natten...

Aft.14/2: Alternativ trening er skadelig. Variasjon i treningen er populært. Men nå advarer lege Frode Prøsch mot alternativ trening som går på helsa løs...skader..

Hvis variasjon i treningen er skadelig så er det idrettens ledere som har et problem, for den dagen ikke kroppen forsterkes gjennom allsidighet da driver vi NSB idrett, alt for å tekkes sponsorer.

Geir Moen tegner million forsikring på sin kropp...

Kjus trengte 28 dager på å skaffe seg et navn som en av de mest komplette alpinistene i verdenscupens historie.....I januar sjokkerte hans fall en hel verden....

Aft.18/2: Edel Therese Høiseth er kjerringa mot strømmen. I en alder av 30 år kan hun bli verdensmester - i sitt 13 VM.

Drillo sliter i motbakke...nå er Norge ranket på 17 plass, der vi for et år siden lå som nummer to!

Ådne Sønderål kuttet treningen og ble bedre. Da jeg sluttet å trene kom overskuddet, sier Ådne Sønderål. Han kan bli verdensmester i Vikingskipet i mars.

Kjøp og salg av mennesker for å selge produkter.....

Aft:1/3: Inflasjon av skader i fotballen...

TV-sport hele helgene......alt det de før manglet av perfeksjonisme er nå komplett. Nå er det så mye statistikk og tabeller at hvor skal utviklingen nå gå videre?

Maradona var og er narkoman leser jeg. Første gang i Europa i 1982, bare 22 år gammel. Det var fordi han ville føle seg smart....og han sier flere og flere gjør det....Hvilket ansvar har ikke skolen og de som legger sine pedagogiske målestokker til grunn forsømt..... Det tør dem ikke se i øynene, de sniler seg videre med de samme oppskriftene i skilpadde tempo...

OL-Fondet smuldrer bort i administrasjon - det er halvert på to år....

Samfunnet idealiserer alle de ytre reisene og prestasjonene. De indre, de følelsesmessige suksessene blir møtt med mistillit, skepsis og ofte latterliggjøring....Folk vil ha de ytre løsningene...de indre er overlatt legene og fag ekspertisen....

Ekspertene er de som har opplevd smertene og konsekvensene i praksis!

8 Reklame.

- Mediagigantene blir bare mektigere - Staten oppfordrer barn, ungdom, voksne til å spille bort pengene sine og reklamerer med at spill er ufarlig. Du er på vei til å bli et nummer i statistikken i statens stress og oppdretts anleggs forståelse av frihet og kjærlighet.

Barn og ungdom har tillit til at vi voksne vet å bruke markeds kreftene med sunn fornuft. Alle vet at det er media som påvirker mennesket, og at gjentagelseseffekten er slik hjernen oppfatter ting. I dag er det totalt blottet for etikk og moral i reklame budskapene.

Vi lar dem holde på med hårreisende 7 dagers værvarsler, som snart blir til 14 dagers varsler.......Staten reklamerer voldsomt for å gjøre sitt folk til spilleslaver, til gamblere, og spille må vi jo ellers får ikke kulturen sine overføringer, ei heller ville staten fått 50% av det vi spiller for, det snakkes det ikke så høyt om. Ja, at dette er en måte for staten å dra inn enda mer skatt fra deg og meg på......

Å bli avhengig av spill er like farlig som alt annet! Det tar ikke ekspertene, eller staten hensyn til!!! De oppfordrer ungdom og andre i et spill hvor staten tjener enda mer av pengene dine i skatteinntekter, og slipper dessuten unna sitt kulturelle ansvar på en slik måte ved at kultur og idrett for en stor del skal finansieres gjennom midler fra ulike former for spill.....

Hvor er ekspertene, psykologene?

Villedende markedsføring: All pensjons reklamen. Norske Liv (stats eid) - lavere skatt i 1995 - Penger å bruke når du blir gammel. Begge mine sett med besteforeldre døde den dagen mannen gikk av med pensjon, så slutt å hold folk for narr.

Rabatt kort systemene lurer mange av oss til å tro at vi tjener på dette, det vi sparer viser seg å være lite, og rabatt kortet er bare en reklame gimmick for at du skal føle ditt forhold personlig...

Det nye året åpner med at KREDITKASSEN kjøper mer enn halve forsiden av Aftenposten! for å nå frem med sine reklame budskap og følger opp med en helside inne i Aftenposten. Hva koster slikt, det er tydelig at bankene to år etter gjeldskrisen med staten som eier fyrer løs med dine og mine skattepenger!

Disse seer statistikkene på TV, hva bygger de egentlig på? De serveres oss som sannheter....450000 seere, 650000 seere.......

I USA pågår en vanvittig reklame kampanje hvor politikere selger seg på fjernsynet...begynner nå, og holder på til november......Alt valg flesket, og spådommer.....som ikke de må stå til ansvar for...

Det er hel sider med vaskemaskiner, "billig, billig, billig" Alle streber i sin hverdag for å oppnå den samme husholdnings pakken..Billig, billig....."

Nå vil stadig sterkere krefter innføre reklame for øl og brennevin....

Det verste av alt er at nå reklamerer apoteket. Ikke for at du skal løse dine problemer på egenhånd, eller på andre måter, men for å bruke og kjøpe piller Otrivin, med barn i reklamen. Gå til apoteket med tunge helsides annonseringer.....Hva slags utvikling vil stortinget ha? Å reklamere for å gå på apoteket må bli forbudt! Hvis ikke vi vil reklamere for å få enda flere syke mennesker da......

Hafslund Nycomed blir bare større og større.....det er det viktigste for "stø-kurs"

Latterlige AMS ordninger hvor ungdom kan spare noen luse lapper på skatten, mens staten selv kan fråtse og sløse så mye den vil uten å stå til ansvar!

Du lar deg dupere av kjendiseriet! Mennesker som gjorde noe for ti, tyve, tredve år siden dyrkes som helter og guruer, mens nåtiden kveles i mistillit til ungdommen, og debutantene! Hvilken kunst er det å slikke en elsket posisjon hvor alle møter deg med de samme type spørsmål hver gang......Isteden for å hjelpe talenter og debutanter fram, så dyrker man de man allerede har, og sår mistillit til mange av de nye.....der de som er etablerte i dag fikk tillit og muligheten til å prøve og feile seg fram....

Følelseslivsfrasene som kommer fram i den type framstilling medier gjør, forleder ungdommen til å idealisere masker.....

Hvor kapital og stats styrt er ytringsfriheten og mediebransjen blitt? Schibsted-imperiet ser slik ut:

VG & Aftenposten

100%

Asker og Bærums Budstikke

10%

A/S Norsk Telegrambyrå

21%

Chr. Scibsteds Forlag AS

100%

Schibsted Film A/S

100%

Schibsted eiendom A/S

100%

Scan Foto AS

100%

TV Norge

33%

Scibsted nett

100%

Stavanger Aftenblad

31%

Fedrelandsvennen

25%

TV 2

33%

Bergens Tidende

12%

Adresseavisen

32%

Ny gratis avis i Oslo.....

Nå Aftonbladet i Sverige?

Via sitt TVN kjøp har Schibsted elegant overvunnet eier begrensinger her hjemme...Amerikanske eiere....Gruppen besitter mer enn 31% av det norske avismarkedet...

Ta en titt på A-pressen..........Det er hårreisende tilstander i norsk media! A-Pressen satser på alle hester.......

Det blir bare færre, og større media giganter, en slik utvikling truer ytringsfriheten, og det å få fram sannheten, helheten... Det skapes sensurerte virkelighets bilder....en makt og stats styrt ytringsfrihet...

Det er en karusell med det samme.....det kommersielle, mer og mer....penger...

9 Skolen!

- Hva fikk du bruk for av din statsstyrte kopi utdannelse? Skolebygg er astma bomber. 25000 i Asker og Bærum har lese og skrive vansker.Stadig flere lærere blir utbrent....

Hva lærte skolen oss om data? Hva har vi bruk for av det skolen lærte oss for å bli en samtids kopi..? Dette er svært viktig å gripe fatt i og forstå at vi ikke kan pugge oss til en kunnskap kom skal vare livet ut. Livet er en skole hver dag! Data er et ypperlig verktøy, det må ikke overta alt av den grunn...Kunnskap kommer og går sine egne veier...

I dag er formelpugging en saga blott ved høyskoler og universiteter. Kan lagres på små datamaskiner...Nå må vi innse dette og gi skolen en helt annen form! Tenk hva vi har kastet bort med unødvendig prestasjons angst.der man skulle hjulpet hverandre framover...

Internett, cd-rom gjør at man kan gjøre alt hjemmefra på sin egen PC, fremtiden består i å lære seg å bruke systemet.....og sette sammen sin egen ide og kunnskapsbase....utfra egne interesser og erfaring...

Data er lett å lære fra ungdomsskolen, og programmene blir bare enklere og enklere. Dessuten må det bli opplæring i å bruke, fremfor at alle skal lære alt det tekniske med å programmere og lage sitt eget. Dette kan spesielt interesserte lære seg selv senere uansett! Alle generasjonene må avsløre egen datavegring. Data er mye enklere i praksis enn myter og fordommer skal ha det til...

Mobbing på skoleplassen eller arbeidsplasser er intet nytt problem. Det nye er at man er bevisst det....

Skolebygg er astma bomber leser jeg. Defekte ventilasjons kanal anlegg fulle av støv og sopp.....

Elevflukt fra økonomi fag og ingeniør fag. Så hevder ekspertene med sine prognoser at vi om 4 år....kan det være et underskudd på 30000 personer med administrativ F8íkonomisk utdannelse...(HSH)

Sprer frykt - Hva har økonomene gjort riktig de siste 10 årene? Et spill i å gjøre det enkle og nyttige bare vanskeligere og vanskeligere....Hvor mye sosialdemokrati er det i en slik styreform?

Aft.8/3: Flere enn 50% av dem som underviser i Engelsk på barneskolen har selv ingen utdannelse i faget. Stadig færre lærer studenter velger engelsk, selv om de vet at de må undervise i faget når de kommer ut i skolen...

Aft.9/3: Lærerhøgskole studentenes første forsøk som lærere avslører skremmende dårlige engelskkunnskaper... Mange av dem er rett og slett for svake i engelsk, så vel skriftlig som muntlig til å gi barna en skikkelig undervisning. Aarsund, øvingslærer ved avdeling for lærer utdannelse ved Høgskolen i Østfold synes det er spesielt uheldig at mange barn lærer feil uttale av engelske ord og feil betoning fordi deres lærer rett og slett ikke kan bedre....Studentene gjør så godt de kan, Men mange av dem føler seg hjelpeløse i rollen som engelsk lærer, og blir vettskremte når de ser det står engelsk på timeplanen, sier hun...Jeg er enig i at situasjonen er dramatisk når det gjelder engelsk faget. Men det er et skremmende faktum at det ikke står særlig bedre til i andre fag. Vi foreslår at hele allmennutdannelsen legges om slik at lærerne spesialiserer seg for undervisning enten på småskole trinnet, mellom trinnet eller ungdomstrinnet, sier Jan Petersen i Høyre.

Disse skal altså sette karakterer i beste dobbeltmoral stand på sine elever....

Hva du og jeg ikke vet! Molbo? Tenk hvilken makt en lærer, og karaktersettingen har på et menneskets framtid i dag - også er det lærerne selv som er akterutseilte.....

På Dagsrevyen den 12/3 opplyses det om en elendig tilstand for lærerne med stor grad av utbrenthet, 60% er deprimerte - det er uholdbare tilstander.....sliter med at de ikke får etter utdannelse...

Snakker man med barn som går i barneskolen i dag så får man høre de utroligste historier om lærere som misbruker sin makt mot sine elever - og legitimerer det meste som allmenn folkeskikk, etikk og moral. Et oppdrager system som skaper frykt styrte kopier fremfor barn som er selvstendige og har egne meninger og holdninger... La barna snakke om sine episoder med enkelte lærere og vi andre ville fått sjokk....Ikke det, ikke det, kollektive avstraffelser, blikk, osv...

Denne mobbingen tas ikke på alvor!

Aft.10/3: Ungdom er for mye på skolen...Det blir pessimisme og vold blant ungdom når bare de flinkeste er sikret jobb etter skolen, mener lederen for UNG.FORSK.

Foreningen for tapere arbeider nå med over 12000 saker. De fleste sakene viser til mangelfull skolegang og feil plassering i spesial skoler...

25 år som snekker og tømrer er ikke nok til at danske Piet Jensen kan få mesterbrev. Mener

Danmark ikke har like gode fagbrev som våre....

Kvalm nasjonalisme og en suveren illustrasjon på at andre møtes med mistillit og fordommer, slik vi gjør det med våre egne uten de rette papirer også...!

Samene søker erstatning for tapt skolegang.....Dette kravet kan utløse mange slike krav....

Heia skole systemet..!

Hva forteller det oss om alvoret når så mange som 25000 statistisk i Asker og Bærum har store skrive og lese vansker? Forteller generalsekretær Henning Solem I Norges dyslektikerforbund. Så stempler legene barn som er impulsive og viser frem sin aggresjon for hyperaktive og setter disse barna på amfetamin!!!! Istedenfor å forstå at jo flere barn som faller utenfor så er det et sannhets speil i lykken denne veien fører oss hen....!!!

Norge ligger 15 år etter Sverige i pedagogisk utvikling mener den svenske litteratur dosent Gøran Hegg. Infantile og anti-intelektuelle. "Språket ditt" "Ditt språk 4-6" Bøkene går utfra at elevene er selvstendige mennesker som kan tenke selv sier, Skumleien i Cappelen....

Skolen er laget for å stenge hverandre ute, og konkurrere fremfor å lære av hverandre.

Innvandrere må ha 5 i norsk muntlig og 4 i norsk skriftlig for å komme inn på norske høyskoler.

Det er strengere enn kravene til nordmenn....

Dagbladet 23/2: Døve tvangsplasseres. Skole byråkratiet vil plassere hørselshemmede elever på vanlige videregående skoler.....selv om de blinde føler seg utrygge...

Byråkratene vet best....

Hva visste skolen om utviklingen i dag? Informasjonsteknologi ens lokomotiv.....kan alle nå saksøke staten for mangelfull opplæring? Det skolen gjør med oss er å utdanne oss til kopier....se opp til dem....og la oss forelde alle sammen....

Utdanningsnivå etter høyeste fullførte studie i følge likestillingsrådet i Norge 1993.

MENN: Grunnskolenivå = 26%, Videregående nivå: 54%, Universitet/høgskolenivå: 20%

KVINNER: Grunnskolenivå = 33%, Videregående nivå: 50%, Universitet/høgskolenivå: 17%

Hvor mye makt og tillit får de som har statsautorisert teoretisk bakgrunn? De utgjør ikke mer enn 20%.......av folket!!! Hva er kunnskap opp til et nivå? Hvordan måle personlige egenskaper? I hvilken grad verdsettes praksis, livets skole, menneskelig innsikt....., evne til selvstendig å bygge opp egen studier, l 6‘re av andre i praksis......osv....I statens målestokker er alt dette verdiløst i praksis hvis du søker jobber innenfor murene, eller søker om støtte til prosjekter.....!!! 20% sitter i dag i de fleste ledende posisjoner i form av sine papirer og bestemmer over de resterende 80% av folket.....Er det rettferdig?

Nå foreslår Jagland uten å ha sjekket hva en slik reform vil koste samfunnet, så kaster de ut forslag om at alle bør ha rett til etter utdannelse med lønn gjennom hele sitt yrkesliv! Dette er jo det reneste vanvidd sett opp mot at ungdom må finansiere all sin utdannelse ved å sette seg i bunnløs gjeld.....Jagland skryter av å ha utvidet offentlig sektor med mer enn 80000 personer, hva skaper offentlig sektor annet enn mer av det samme....? Det er jo det private initiativ, tilliten til enkelt menneskene "Stø kurs" tar kverken på - det viktigste! Prøv å realisere noe utenfor "murene" Jagland.....

Og i Aftenposten slås det opp i fete overskrifts typer: Norge vil etter utdannes.(Hvem er blitt spurt, mannen i gata, eller akademikere og stat og kommune ansatte) Til grunn ligger følgende to ledende spørsmål...!

1.Godtar du lønnsmoderasjon for å finansiere etter utdannelses reformen? 40% uenig, og 55% enig....

2. Det offentlige bør prioritere andre oppgaver framfor lovfestet etter utdannelse. Enig: 77% og 17% uenig.....

Spørsmål to er tydeligvis ikke tatt hensyn til.......på syltynne grunnlag kjøres saker fram...som sannheter over hodene på folk...Dette er først og fremst nok et gode som kommer de største firmaene og de som har statsautoriserte utdannelser, høyskoler og vise frem tilgode. Hvordan definere hvilken type etter utdannelse man har krav på....

Og Torbjørn Jagland som selv ikke var tilstede da Stortinget hadde debatt på saken har ikke regnet ut hva en slik reform vil koste.......

Det er utrolig...ansvarsløst overfor barn og unge som drar på studie gjeld og mistillit fra de som selv ikke har papirer, eller tok sine papirer for mange år siden... Hva er kompetanse? Hvordan definere dette så det slår rettferdig ut for alle, for alle må vel ha krav på etter utdannelse i så fall!!!? Eller er det for de statsautoriserte akademikerne og toppene...

Reform 94-97 er en skandale!!!!!!! Reformen mangler 6000 lærere, og bygninger.....Disse sentrale elementene hadde ikke Reformens utviklere tatt tilstrekkelig hensyn til - og det er utrolig!!!! Både for seks åringene, og i sin forståelse! Man kan ikke innføre et butikk fagbrev som man må ha tre års praksis for å få. Dette er tankegang for å stenge andre ute...Forstår de ikke det de som bestemmer dette? Det er ikke antall år i seg selv som betinger for faglig kunnskap og suksess. Det er interesse, menneskekunnskap og vilje til å lære opp hverandre....!!!!

Nå må skolen slutte å tro at man skal kunne utdanne seg opp til et punkt og så seile på dette papiret resten av livet. Dette er totalt misforstått.....og meningsløst! Gi mennesker tillit, man ser jo daglig rundt oss i dag hva de som selv mener å ha kompetanse viser det motsatte stadig oftere.....Kompetanse er å leve, lære gjennom hele livet, bygge opp sin egen utdannelse slik intuisjonen, hjertet og interessene utfordrer en.....Lære av hverandre! Kunnskap kommer og går sine egne veier...

Nå skal 1000 lærere bort til høsten i videregående skole, samtidig klarer ikke reform 94 å holde det den lover voksne, og de som skal ha plass i videregående....

Reform 94-97 har store mørketall - blant annet over 7000 voksne som fikk avslag i videregående dette året. Voksne skvises ut av arbeidsmarkedet, og blir gjort til sosial klienter.

6 åringene på Østenstad i Asker, spør seg om de skal ha skole i kirke eller brakke... Enkelte barn som begynner i den nyoppførte skolen kan ha hatt sin skolegang på tre forskjellige steder i løpet

av tre år. For de som vil ha barna sine hjemme når de er seks år, så får de ingen støtte til dette økonomisk....hvor er rettferdigheten og alternativene? Allerede overfylte skoler er det egentlige problemer, dette løser Hernes med å få 6 åringene inn i oppdretts anleggene også....7 og 8 åringene får det desto tøffere....for nå er all oppmerksomhet rettet mot tvangs innføringen av 6 års reformen. Et politisk prestisje rytteri på barnas bekostning!

Hvor mye av seksårs reformen er på barnas premisser, og hvor mye er et organisert "passetilbud" tilpasset voksnes hverdag? Hva får dagens unge igjen senere i livet for å bruke så mye tid på lekser og mange år ekstra på skolen...spør Tormod Øia i UNG.FORSK. (Aft.10/3)

Tv er blitt den store barnevakten - Tv vold, og satelitt kanaler....barn fores med frykt og redsels propaganda....

Aft, 16/2 - 147 kommuner nekter å bygge ut! Seksåringenes skolestart kan bli en thriller med kommunen, staten, lærerkreftene og foreldrene som aktører....Tiden blir knapp.... Reidar Sandal sier til kommunene.....Gå i gang straks..... Han avfeier den massive kritikken som er reist mot reform 97...Alt er i rute til 6 åring skolestart sier han og krever å bli trodd....

Eidsvoll v.g.s. er tvunget til å undervise i telt og brakker for å skaffe undervisnings lokaler for sine 750 elever....Som følge av reform tiltakene.. Elevene føler seg plaget...og nybygget er ikke ferdig før høsten 1997.....

Ekspertene våre....titlene, papirene.......de skinnhellige....statsrådene..."oppdretts anleggene"

Bomben kom den 08.02. Det mangler 6000 lærere til å sette reformen ut i livet! I høst skal 60000 elever ut i skolen, høsten 97 må alle 6 åringer over i skolen....Skole departementet har glemt at det trengs lærere.....Barn skal inn i formelen: Barnehage, skole, og fraværende foreldre...

Utdanningsdepartementet har ikke gjort jobben sin, og nå er det 6 åringene som skal få blø!! Dette er svineri av verste sort!!! Norsk lærerlag mener departementet har glemt dette! Nå sier lærerne at de må foreta undervisning på ettermiddagstid og i provisoriske brakker i Oslo!!! Politikerne sier de har vært klar over dette problemet, men ikke hatt tid til å gjøre noe med det....

Hva slags reform er dette egentlig, en hodeløs reform uten noen form for planlegging. Det er vanvittig!!!! Nå må de ansvarlige stilles til ansvar, og omgående fjernes fra sine stillinger - de er udugelige. Dette skal være det mest intelligente organ i Norge - vårt skolevesen, også har de ikke tenkt på lærere og plass i skolene......Dette er en skandale av dimensjoner, og det rammer uskyldige barn på seks år!!! Hernes du er en skam!!!

Det tar fire år å utdanne en lærer, hvilket jeg synes høres utrolig ut!!

Alle er jo hverandres lærere,,,,,Det mener ikke departementet. Personlige egenskaper vektlegges heller ikke, du må igjennom fire år....for å formidle en kunnskap til læresugne elever.....Det er vanvittig og gjennomsyret av mistillit til at å formidle kunnskap er en kunst....og kan bare til en viss grad læres....! Data - CD-Rom- Internett.. Ingenting av dette er vel så mange av disse lærerne skolert i... Det hele er fjollete, nå må vi avsløre vårt eget kompetanse målesystem og ta det for hva det er blitt...et talentløst og udugelig støt andre ut, og båslegg deg selv...!!!!

Aft.15/3: Lengre skoleår foreslås...Dyre 6 åringer....Kommunenes sentralforbund foreslår fire uker lengre skoleår og kortere skoledager - slik at noen av de minste elevene kan komme tidlig og andre senere på skolen. På denne måten dempes investeringsbehovet i forbindelse med 6 års reformen.... Er det barnas eller kostnadene som er vesentlige..Se på stat og kommune administrasjons bygningene der spares det ikke på noe...

En tredjedel av kommunene er i opprør mot reformen p.g.a. kostnadene...Tenk hva denne skandale reformen har kostet av tid, av penger, av ressurser... Barn som har behov for mer tid sammen med foreldrene sine....det mener ikke politikerne,...!!!

9 av 10 lærere ønsker å fornye sine kunnskaper...Døren er stengt for de fleste....viser en undersøkelse Statistisk sentralbyrå har gjort for lærer forbundet..Stadig flere lærere sliter med utbrenthet i yrket....

Bare neste generasjon det går utover....Det gjelder jo å ikke gi eleven så mye selvtillit, og selv innsikt at de avslører generasjonen foran.....

Aft:6/3: Skolemyndighetene vil innføre en loggbok for alle elever i videregående skole. "Opplæringsboken" skal blant annet inneholde tidsplaner, mål og vurderinger av eleven...Elevene skal få kvittering. Elevene og læreren skal underskrive på at opplæring er gitt i samsvar med målsetningene. Høsten 97 skal boken være innført i alle studieretninger....

Opplæringsboken skal blant annet inneholde: Individuell vurdering som ikke avsluttes med en karakter, og dokumentasjon på at elev samtale er gjennomført....

Flere går nå ut mot kirke, utdanningsdepartementet som tar avgjørelser over hodene på andre...

Hvilken disiplinert kontrollerende blindvei er det skolen avslører mer og mer av?

Det nye kristendoms faget: Høyre + SV er i mot. Sanner hevder dette svekker religionsfriheten og er å ofre foreldreretten på "enhetsskolens" alter. Humanetisk forbund kjemper febrilsk i mot, men de som ynder å kalle dette et demokrati kjører på. "STØ-KURS"

Samtidig skal alle folks trosretning registreres i et datasystem.....din tro, og du skal inn i et bås.....Skolemyndighetene skal innføre loggbok for alle elever i videregående skole...Det er kontroll, kontroll, karakterer, konkurranse, og atter kontroll..

Utro lærer som var separert og var gymlærer ved kristelig gymnasium forfølges og blir oppsagt lovlig....

Aft.9/3: Frykt for vestkant lus. I Bærum og ved vestkant skolene i Oslo har en ny type resistent lus bitt seg fast i barns hodebunn. Men det snakkes ikke så mye om det....

Bekkestua apotek opplyser at det er tabu og ha lus i Bærum, men Aftenposten er kjent med at det er flere mødre på vestkanten som har fryserne fulle av barne lus.

10 Ungdom.

- Kjøp en skuespiller..Kultur lønn ligger på 1979 nivå!!! Ungdom støtes ut av staten og ekspertene. Et samfunn som ikke har bruk for fremtidens barn! En business abort pille lanseres skandaløst av Staten....i beste dobbeltmoral...Ungdommen forledes!

Kjøp en skuespiller, kjøp en sportsutøver, kjøp et menneske - alt for å tekkes grådige sponsorer...og la de få styre utviklingen.....

Slave kontrakt avsløres i Norsk TV-såpe laget for TV2. Skuespillere tør ikke stå frem men hevder at de er blitt tilbudt 14.- pr.time, gratis overtid, 30% provisjon til produsent av andre lignende oppdrag i 3 år... Dagen derpå er det kjendis opprør mot TV2, med Skolmen og Heide Steen Jr. i spissen....Kommende lørdag står fem av hovedaktørene frem hos Dan Børge i TV2 og forteller at dette er løgn....

Burde ikke disse vært inhabile i en TV 2 presentasjon av en slik sak, og med hvilken rett kan de avfeie de som våget å stå fram med slikt som løgnere...? Serien blir slaktet fra starten.

Ungdom raner hverandre, 16 åring mot 13 åring. Episoder som egentlig har pågått i alle år, på skoleveien hjemover etc....nå blir det endelig belyst og tatt på alvor - og det har med skolens manglende innsikt i hvor feil det de driver med er.....

Hernes bare reiser fra en hodeløs reform....og klappes på skuldrene av GRO og stor familien hennes....!

Tagger tilstår, men nekter straffeskyld. Opseth tilstår, men kommer bare med glisne bortforklaringer på vanvittige ærekrenkelser mot ungdommen vår!!!! Vi bare leker sier taggeren! Krav mot 18 årig tagger, for 134 tilfeller av grafitti kunst, erstatning 400000 og 1 år og 3 mnd,s fengsel.... Ungdom skal være erstatningspliktige, mens statens sløseri som avsløres daglig skal ikke måtte stå til ansvar!

Hva gjør staten for ungdom, nå politi anmelder Opseth mer enn 20 frivillige ungdomsorganisasjoner for snusk med reglene, og de samme organisasjonene går til mot anmeldelse av Opseth for å fare med løgn. De kravene som ligger på en ungdoms skuldre i dag er helt hårreisende! Regjeringen sær behandlet egen ungdomsorganisasjon.....Opseth's utspill ses i lys av at han prøver å dekke egne statsråder, blant annet Torbjørn Jagland.....

Det neste nå er at man i Oslo også vil ha slutt på plakat oppsetting, det skal bli egne søyler...... Ungdoms ytringsfrihet knuses!!!! Naturvernorganisasjonen NOAS raser....

Opseth innrømmer arrogant og kvalmende ingenting og vil fremstille disse organisasjonene som løgnere og kriminelle.....Nå viser det seg at det er Barne og Familie departementet som ikke har fulgt retningslinjene. "Opseth på Berget....".

De ungdoms organisasjonene som har fått for mye støtte, må nå betale dette tilbake...Altså skal de som sitter med den livsviktige oppgaven for våre ungdom nå stå til rette for kultur som har pågått i mange år.....Det går utover tilbudet til dagens ungdom....mens de foran har brukt av dagens ungdoms ressurser - som allerede er latterlig lave!!!

Nå sitter det en generasjon med bedrevitere som har glemt sin egen ungdom og peker på ungdommen uten at de innser hva galt de gjør mot ungdommen vår. De fleste som har vært med på denne trikse og jukse kulturen i alle år er i dag statsråder, på stortinget...Det å straffe andre, og sette seg selv fri...hvordan kan det forsvares rettferdighetsmessig? Ap, topper går fri....reddet av foreldelsesfrister...Nå skal ungdommen tas....som de har tenkt til å kaste alt ansvaret over på oss blant annet for å forsørge deres alderdom....uten at de selv har satt penger til side for dette! 500 milliarder, pytt sann....

Heia GRO - Stø kurs.

Røykeforbud blir til ectasy økning. Uten å spørre hvorfor røyker folk? Hvorfor angripes ikke produsentene? Hva dør ikke røykere av?

Hvorfor spør de seg ikke hvorfor røyker, eller har mange ungdom behov for å ruse seg...Hvilken sammenheng har dette med følelsene man føler inni seg....Hvorfor drikker de voksne?

På P4 hører jeg den 15/2 at stadig flere jenter ruser seg ved å dynke tampongen i sprit og ta den opp i skjeden....fordi de ikke tør å vise foreldrene at de drikker...

Drakk disse foreldrene selv, hvilken type kommunikasjon og åpenhet er det mellom ungdom og foreldre.....? Følelsesliv...usikkerhet....angst,...redsler..alle rusmidler henger sammen med vårt følelsesliv forstår ikke ekspertene dette?

Voksne politikere fremmer angrepillen...totalt hensynsløst mot fosteret og ansvarlig sex, dette øker sex presset på unge piker. Statens legemiddel kontroll har bestemt at den såkalte angrepillen Tetragynon blir reseptfri. Nød prevensjonen skal selges fritt på apotek fra neste årsskifte. Testragynon er en abort pille og vil føre til økt sexpress på jenter. Nesten alle høringsinstansene har uttalt seg positivt siste 4 mnd.....leser jeg. Dette er en høydoset P-pille som må tas innen tre dager etter ubeskyttet samleie. "Dagen-derpå" pillen. Og hevder det bare er 2% Sjanse for graviditet... Står intet om at pillen må tas 72 timer før samleiet (må føres inn i dagboken...planlegge sexen.....) og det kan derfor ta for lang tid hvis folk må veien om legene. Enkel i bruk og har ikke alvorlige bivirkninger... (Bare hodepine, kvalme, brekninger, og bryst spenninger). Vil noen bruke det som et prevensjonsmiddel? Og ekspertene sier....Nei....

5 av 9 er for resept fritak - Statens helse tilsyn. Den norske legeforening. Apotekerforeningen. Gynekologi foreningen og Allmenn praktiserende legers forening... Bare en av høringsinstansene går klart i mot resept fritak. Det er legemiddel firmaet Shering Norge som markedsfører pillen. De viser til faren for misbruk og at pillen har blitt tatt 72 timer etter samleie når graviditet er etablert. De frykter erstatningssaker.....Pillens hensikt er å drepe det befruktede egget! Ekspertene mener det ikke vil øke presset på ubeskyttet sex......heller ikke at holdningene vil bli så enkel som at det bare er å gå på apoteket å ta deg en pille......

En "Business pille".......for de som skal planlegge sexen......Det er forkastelig og dobbelt moraliserende de lux, opp mot, aids, kondomer, osv... og med tanke på at p-pillen marvelon ble forbudt i høst......Businiessen skal også kunne tas 14 dager etter samleie, og drepe fosteret....

Og dagen etter lanseringen så trekker produsenten av pillene da de vet for lite om bivirkningene...hvilke følger pillen vil få for kvinnens fruktbarhet og for fostrene.. Hva sier nå alle de som sa ja? Vrir seg unna........kjøper fra en annen leverandør.....Pille leverandører og våpen produsenter har en enorm profitt.....Hvor blinde skal vi bli før vi reagerer?

NRK-Dagsrevyen den 9/3: Oslo arbeiderparti går nå inn for at det skal være mulig å ta abort inntil 18 uke...Hvilken respekt har disse menneskene for fosterets rett til å leve! Det er jo et komplett menneske....Statsråd Marit Nybakk vi får se om Ap får gjennomslag...

Denne markeds tilpasningen av menneskeverdet må kriminaliseres. Nærmere mord kommer man ikke!

Statsministeren vår sier om abort til Aftenposten...Det er ingen sortering av fostre i Norge.......Hun avviser at vi er på vei mot det politisk perfekte samfunn, hvor uønskede fostre sorteres ut tidlig....

Blottet for etikk og moral både i opplysningsarbeid og holdninger er min mening!

Usmakelig reklame for mobil telefon: Ericsson. "Stian går med avisen slik at han har råd til å ha mobil telefon sånn at han kan prate med vennene sine når han går med avisen"!

Flere prøver stoff enn noen gang for første gang ofte i militæret. I 1995 var det 390 anmeldelser for narkotika...

Hvorfor tror du 6 av 10 ansatte i barnevern institusjoner blir utsatt for vold og trusler?

Hva om ekspertenes resepter er totalt feil og tydeligvis virker mot sin hensikt!

Hele forsiden på Asker og Bærums Budstikke står det bildet av ungdom som ber politikere om å "snakke med dem" Det er ikke rom for å være medmenneske i vår skole sier de. Men samfunnet trenger skikkelige, gode mennesker mer enn glupinger sier Elevenes Fellesutvalg!

Nå skal TV Norge la barna settes mellom arken og veden ved at de skal være alibi for foreldrenes sjenanse. Nå skal barna melde på sine foreldre......Dette burde vært forbudt!

I dag viser det seg at de drikker mer enn dobbelt så mye de som kommer fra hjem hvor foreldrene sir ja til å smake alkohol. Viser en undersøkelse fra UNG.forsk. Selv husker jeg 70 tallets reklame for at det var forebyggende å la barna få lov til å smake på litt alkohol....nylig reklamerte det i media for at to glass vin hver dag er sunt....Det er dobbeltmoral hele tiden, og det ekspertene sier er som regel stikk i strid med det man egentlig burde gjøre! Lytte til...

I Kenya velger de barn fremfor skole - hvilket tankekors er dette....Nå foreslår utdannelsesministeren i Kenya straff overfor de mennene som er årsak til at jentene blir gravide i altfor ung alder. Hvordan oppmuntrer man til holdningsendringer?

Ungdom drikker mer enn før står det løst i Aftenposten, dette tror vestkant ungdom på byen.

Problemet er at de som styrer har glemt sin egen ungdom. De har det altfor godt selv!

Alkohol har med følelser, det sosiale, det å føle seg akseptert å gjøre, som røyk har det!

Eksperter hevder nå at diskotek musikken ødelegger ungdommens hørsel.....Hva skal de unge få lov til å gjøre egentlig?

Nå skal staten pålegge skjenke stedene ansvaret for hva som skjer med folk som har drukket hos dem. Hva med vinmonopolets rolle her? Står de til ansvar for fylla i hjemmene?

Nå vil regjeringen kriminalisere røyk og alkohol som drikkes av mindreårige! Mindreårige kan bli straffet for å kjøpe alkohol. Forby hjemmebrent, mens de samme sier JA til vin på aldershjemmet for der skal de snart selv alle sammen.....

Følelser, å takle følelseslivet sitt...det er vanvittig tøft å være ung i dag....Det motbydelige er at ikke de som styrer innser dette og endrer kurs!

Dobbelt moralistene tar fra ungdommene alt det de selv hadde fordi de nå sitter trygt oppbevart! Selvmords tallene blant unge bare øker, og skilsmisse statistikkene...abort tallene...kriminaliteten..

Og kirken fremmer nå ønske om at ungdommen skal endre konfirmasjons alderen fra 15 til 12 år, foreslår biskop Hagesæther i Bjørgvin for da er ungdommen lettere å ha med å gjøre....Hvorfor ikke konfirmere de når de begynner på skolen i syv års alderen og er prisgitt de voksnes meninger? Forstår ikke biskopen at dette har med den måten kirken støter mennesker fra seg.

Det er smiske kulturen som må til livs! I dag er det den som smisker best som oppnår mest.....

Staten tjente i fjor mer enn 45 millioner kroner i tobakksavgift på salg av røyk til ungdom under 16 år. ......Umoralsk mener professor Tore Sanner.....

Voksne skinnhellige som selv var med å innførte tobakken, skal nå forby den uten å tenke på å spørre hvorfor røyker folk? De har røykt selv i mer enn 20-40 år, med statens tobakkskaderåds merke bak på pakkene som sier dette er skadelig, allikevel forpestet andre. Nå skal de sette en lov for alle som røyker...Uten å tenke på at slike behov bare flytter seg til snus, skrå, røyke plaster(flytte inntektene til apoteket...)

Hvis det er farlig så stans produksjonene av det! Ta produsentene! Se på historikken i norsk tobakk industri hvordan den har bygd seg opp fra århundre skifte ofte med over 50% barnearbeide den gangen.....Etter røykeslutt ligner de på den for alkoholisme og heroin misbruk..sier en undersøkelse i Aftenposten...Hva forteller dette oss da om følelseslivene våre....om behovet for helhetlig tenkning...

Politiet tiltaler syv regnfrakk damer i Bomringen som var nakne under regnfrakken, mens Hennes og mauritz damene kan ligge å sprike over hele byen i desember. Nylig ble en politimann avslørt med porno, og en i forsvaret for å lagre porno på disketter. Som om ikke forsvaret alltid har vært hjemsøkt av porno filmer på brakka?.....Dagens dobbelt moralister har glemt seg selv som unge! Tenk om naken het handler om åpenhet! Hva forstår da dagens forslipsede politikere om kroppen vår....

Michelet tapte rettighetene til større honorar på OL-Boka, en av oppfinnerne på mønsteret til OL genseren har kjempet kamp med den store også for å få en større del av kaka enn 30000 kroner. Begge to tapte....En ved navn Riise fant opp en sikkerhetskoffert til å frakte penger i, og beskylder nå Hadeland Produkter for å ha stjålet oppfinnelsen hans. Krever 30 mill....Alle debutanter som sender materiale, meningene sine til de som liksom skal være proffene, det er latterlig. Folk må våge å prøve og stå frem på egenhånd! Da er vi på rett spor....ikke et samfunn hvor regelen skal være at man skal lete etter andre som skal forsvare og føre ens egen sak...

30/12, Aft: 20 ungdommer i Trondheim selger sex for å finansiere stoff misbruk, de er mellom 13-17 år gamle.......Hvordan hjelper staten disse, hvordan tar staten dem på alvor?

Skolene skal ha tiltak mot mobbing. Så blir spørsmålet hva er mobbing? Hvordan bevise det? Hva med mobbingen på skoleveien? Hva med lærere som forskjells behandler og mobber, som skaper smiskere....Psykisk og fysisk mobbing....Hvordan definere dette, og hvordan få barn og ungdom til å angi hverandre med de store konsekvenser det ofte får? Utstøtt, ikke invitert på fester, oversett, latterliggjort....hva er mobbing? Hvorfor pågår så mye mobbing blant barn og ungdom i store rammer, der kan man avsløre og endre den "store sitt opplegg". Skape en skole som engasjerer helhetlig!

11 Dyr og miljø - Kloning av gener gjør mannen til søppel!

- Genforskning kan bli like ille som Tsjernobyl - Storflommen ble til frossent vann for 15000 mennesker. En av verdens største miljøkatastrofer av norsk rederi. Gasskraftverk som øker Co2 utslippene med halve bilparken i Norge. Ansvaret for å ta oppvasken som bare blir større skyves over på barna våre.

17/1: Det er klart brudd med Aps landsstyre vedtak å si ja til gasskraftverk med dagens teknologi, sier Gunn Karin Gjul i stortingets miljø og energikomite for Ap.

Kloning av dyr gjør mannens sæd overflødig......forskerne kaller det revolusjonerende....

Gen forskning kan bli like ille som Tsjernobyl skriver Aftenposten... Manipulert arvestoff fra industri og laboratorier slippes fritt i naturen. Fra gen terapi, bioteknologi og vaksiner...Kan forårsake sykdom og død advarer professor Terje Traavik ved Universitetet i Tromsø.

Det er mange "svarte hull" i kunnskapen om hvordan arvestoffet oppfører seg i økosystemet må føre til et "føre var" prinsipp....... Forskerne kjører videre i samme blindtarmen for å tilfredsstille kapitalkreftene og krig føre mot naturens styring! Nylig bilde av en fem årig pike som hadde begynt å utvikle tenårings bryster....

Stadig flere akutte og forurensede industri utslipp skyldes dårlig vedlikehold og mangelfull håndtering av viktig utstyr i norske bedrifter sier SFT....samtidig som kontrollen for slikt aldri har vært strengere enn nå.....Hva forteller dette egentlig....

Kloakkledninger fryser på det indre østlandet.....ikke på stortinget enn så lenge.....

Iskald jul, ikke på Stortinget, men frost der det var flom! 1300 gårdsbruk er uten vann, mange av dem opplevde storflommen i fjor vår. 1900 husstander uten vann, og det bare øker. Uten vann frem til sommeren...hvor de frykter en ny storflom....Ingen har involvert forsvaret tross snart 2000 husstander uten vann i Hedmark og Oppland...antallet er blitt 3000 i slutten av februar. Mer enn 15000 mennesker er uten vann! I Forsvaret står flere tusen mann, over seksti vannvogner og sprengningseksperter klare til å rykke ut for å hjelpe men stortinget finner det ikke nødvendig. De engasjerer arbeidsledige istedenfor!!! Slå den!!! Et statsansvar! Frostskadene koster visstnok mer enn flom skadene. Det er ikke snø på fjellene før over nyttår, og turistnæringen fortviler...Den 21/1 er det et stort jordskjelv som målte 4.2. på Ricters skala. Bare en gang tidligere vært kraftigere det var i 1819. Nå krever de stats garanti for at Alta demningen holder, ellers kan 138 kubikkmeter vann strømme ut i dalen nedenfor. Det fortsetter med storm, orkan og stengte veier......Iskald jul, fører til rekord høyt strøm forbruk. Voldsomme mengder snø i Møre og Romsdal fører til store skader på bygninger.... Nyåret åpner med is holke og et såpe glatt Østland! Forskerne spør seg nå om vi risikerer at Golf strømmen stanser?

Nasjonal helligdommen Skibladner måtte skjæres løs fra isen...Isen tar strupetak på trålerne langs Skagerakskysten.. Reketrålerne i Fredrikstad må ligge i dokk, alt stanser opp - Ikke vært så mye is i Oslofjorden siden 1970...

Når staten legger naturen i rør, da finner elvene egne veier...hva vil skje denne våren?

Når Kong Vinter herjer på sitt verste, oppfordrer myndighetene til mer bruk av pigg frie dekk...Både ved hjelp av annonser og TV-innslag får vi vite hvor miljø vennlig dette er....Sikkerheten er også den samme, hevdes det.....Hvordan gjøres disse testene som sier at pigg frie dekke har samme yteevne som piggdekk?

Det er flom i Spania, i Frankrike og i USA er det snøstorm som lammer store deler av statene, og storflommer. Største på 70 år. Det er flom i Bosnia, Naturen kjemper i mot den type fred man forsøker å skape i Bosnia....Nok et jordskjelv i Kina som rammer mer enn 15000 mennesker.....

Det er kraftig snøvær og kulde i Irans ørken. Snø over hele landet for første gang på 50 år snø i ørkenen i det sør østlige Iran.....

Det er fra snøstorm til vinterlig gressbrann i Bergen...Flammene spredte seg fra Skinnestø ved Åsane, 200 kvm.

Grunnstøtt lekter 94000 tonn fyringsolje utenfor Rhode Island i USA. Fugl og dyreliv er skadelidende etter store lekkasjer...Vi er vitne til Verdens største oljesøl katastrofe og det i et unikt naturreservat og national park ved Wales....Norsk oljetanker har grunnstøtt..Skipet har dobbelt så mye olje om bord som Exxon Waldez katastrofen.....hadde...Lastet med 130000 tonn med råolje.....nå har mer enn halvparten lekket ut.....22/2....St. Ann's Head...sitat Dagbladet: Oljen velter ut, penge interessene kjemper med miljøet og midt mellom sitter Storbritannias hav minister Lord Goshen og sier at det ikke er en katastrofe. Vel, da har han ikke vært der Dagbladet var i går. På det svarte havet rundt "Sea Empress" et hav som lukter av død og det er lokalbefolkningen og miljøet som betaler begravelsen....Nå sprøytes det kunstige midler som ødelegger livet i havet......og rednings operasjonen synes som en stor økonomisk farse!

Og katastrofen viser seg å kunne vært unngått ..Søndag ettermiddag - før de første store utslippene begynte - var nemlig Sea Empress flytende og fullt taubar..

Denne delen av Irske havet - der nye supertankere i nærmeste framtid vil seile som om de siste dagenes miljøkatastrofe aldri har skjedd....trenger en lang rekonvalesens

Miljøet ofres til fordel for storkapitalens interesser, og politikerne later som om de ikke vil se bildet slik....

Dagbladet 23/2: Olje-havariet: Hun er bygd i Spania - Hun er eid av en nordmann - Registrert på Kypros - Ledet fra Glasgow - Chartret fra Frankrike - Mannskap fra Russland - Seiler under Liberias flagg - Frakten er fra Amerika - Spyr ut olje på kysten av Wales....9 LAND ER INVOLVERT!

HVEM HAR ANSVARET?

Nå rammes alle de som har sine arbeidsplasser her....Folk med hus, hjem, barn, lokalsamfunn raseres.......En som har vært fisker her i 19 år blir kastet inn i en økonomisk ruin! Slike ansvars oppgjør tar sikkert årevis...og hvem blir straffet? Ingen....

HVEM HAR ANSVARET? 65000 Tonn ut i havet foreløpig....

Var det ikke flere Redere under norsk flagg regjeringen gjør alt de kan for å tilfredsstille med subsidierte skatteordninger.......Hva er norskt flagg?

Aft. 23/2: "Sea Empress" havariet skaper politisk strid i Storbritannia. Regjeringen anklages for å ha forsømt beredskapen. Kapteiner kaller innseilingen til Milford Haven "skandaløs"....

Aft.25/2: Havne direktør og los overkjørt! Parlamentsmedlemmet Nick Ainger hevder at bergingsledelsen overkjørte havne direktør og los i Milford Haven. Han gir samferdselsdepartementet ansvaret! Han hevder at bergingsledelsen ved tre anledninger overkjørte losen og havne direktør Mark Andrews. Den siste gangen, lørdag kveld før storm varslet slo til, sa losen til Mark Andrews at skipet var i riktig posisjon, han kunne se kanalen klart markert og det ville være nok vann under skipet til å komme ut i åpen sjø. PÅ radioen ble det overhørt at Andrews sa: "Jeg er enig med deg, men her er et rom fullt av menn som sier nei", skriver Nick Ainger i en pressemelding. Han sier videre at den enste muligheten for å overkjøre havnemyndighetene på denne måten var at ledelsen i Samferdselsdepartementet hadde gitt bergingsledelsen myndighet til det. Jeg har støtte fra hver eneste Labour-politiker i landet, hele Det liberale partiet og til og med fra mange konservative parlementsmedlemmer. Vi er veldig sinte her i Wales. Det har vært et enormt rot. Det som var en ulykke, er blitt en katastrofe, sier Ainger til Aftenposten...

Nå varsler han politisk storm mot departementets leder, statssekretær George Young....

Vi kan ikke la Samferdselsdepartementet granske seg selv...

Hva ville Opseth sagt? Opseth et norskt rederi...

Det er utrolig hvordan regjeringer stempler alle andre enn sitt eget "jo flere kokker jo mere søl, og vanskeligere å finne ansvar syndromet" Det er handlingsapatier vi ser over hele verden i de største katastrofene. og de skinnhellige er raske til å peke og fordømme....og svært ofte avsløres ens egen dobbeltmoral....gang på gang får de fortsette.... Fra Britiske myndigheter kommer en vurdering av å innføre regler for promillekjøring ved større ulykker til sjøs. Losen på "Sea Empress" ble nemlig ikke testet mistenkeliggjør de.....(for å forsvare egne interesser)

Aft, slutten av februar: Radaren ute av drift også i oktober! To supertankere har gått på grunn ved Milford Haven de siste 4 månedene. "Sea Empress" og "Borga". De tre radarene som styrer innseilingen til oljehavnen ved Milford Haven virket ikke ved noen av grunn støtingene....

Radio 23/2: Regjeringen topper galskapen med å lansere bygging av to gasskraftverk på Vestlandet...Naturkraft AS, eiet av stats gigantene: Statkraft, Statoil og Hydro skal gjøre seg fetere på miljøets bekostning!

4 milliarder koster dette i første omgang! Folket sier det er en katastrofe for Vestlandet, for jordbruket, for forurensingen....Det vil øke CO2 utslippene med nær 8%....(Tilsvarende 500000 biler, halvparten av alle våre biler i Norge) Gro som er verdens miljøvernminister....dette er skammen selv! Samtidig så er Norge det første land i verden som via en Stortingsmelding erklærer at vi går fra en klima politisk målsetting, sier Chaffey til Dagbladet. Berntsen gav opp miljø mål med godt humør.....

Saken utvikler seg ti å bli en parodi på demokrati....Saken skal behandles basert på utbyggernes mål og planer, og ikke lytte til miljø opposisjonen.....som er i fyr flamme....over at saken skal behandles lynraskt før alle får sagt sin mening...

NÅ MÅ STORTINGET SNU! ER DERE BÅDE BLINDE OG DØVE I EGEN DOBBELTMORAL OG ARROGANSE - STØ-KURS GRO- RETT UTFOR STUPET! FINNES DET NOEN ETIKK OG MORAL IGJEN? Norsk flagg er ansvarlig for VERDENS STØRSTE MILJØKATASTROFE nå skal man vedta en miljø bombe som setter Norge i en skandaløs miljø posisjon og det med Gro som verdens miljøvernminister!!!

Den ene makt parodien avløser den andre - og politikerne ser det ikke selv. Det er det verste!!! Får de ikke bygge i Norge, så bygger de utenlands......Det er grenseløshet og uansvarlighet mot naturen satt i system!!! En parodi på demokrati!!! Det er ikke mye ekstra strøm energi disse gasskraft verkene vil gi ekstra inn på strøm nettet heller.

I mars vil Jens Stoltenberg gå inn for å si ja til en milliard avtale med Finland om levering av gass, og han kjører videre på for å få gjennomslag for bygging i Norge....Mener at miljøet ikke vil ta skade av dette...han flagger gjerne gasskraft verkene ut, for gasskraftverk det må det bli.......så får vi se......Etikk og moral, noen må begynne - og da må man vel begynne selv hvis man skal forlange noe av andre Stoltenberg?

I Norge har vi allerede svært mange tørrlagte elver til barnas, fiskernes og fremtidens store sorg. Alvorlige inngrep mot fisk, natur og dyreliv p.g.a. kraftverk utbyggingen. Hver kraft stasjon er en kilde inn på det felles strømnettet, nå er disse kraft stasjonen omgjort til A/S og konkurrerer seg i mellom. Lagringen og påfyllingen av magasinene forstyrrer balansen i økologien....hvilken krigføring er det ikke naturen forteller oss om at vi driver med når elvene nå tar egne løp med enorme skade og flom konsekvenser, parasitt sykdommer på fisk i elvene? (Reseptene som også brukes eksport rettet.) Naturens desperate kamp mot at ekspertene skal strukturere den inn i betongrør og tørrlegge elver fordi menneskene er grådige, og ikke bare vil ta ut energi til strøm...men også true jordsmonnet.

Hvordan er koblingene mellom kraftselskapene der ofte kommunene, eller store private som Hafslund og Hydro er eiere.... Alle disse kraft selskapene har i dag en medlems organisasjon som heter ENFO. Denne organisasjonen administrerer kurs og publikasjoner for kraft selskapene...Organisasjonen er eid av medlemmene (kraftverkene), og medlemmene sitter i styret.... Hvem betaler da egentlig kursene?

Er dette betalt utdannelse, er utdannelsen betalt med lønn? Har stat og kommune allerede i prinsippet en ordning som gir akademikerne rett til betalt viderutdannelse? Alt er bare snakk om hvilken form det er organisert i? Til syvende og sist blir det jo stort sett et kommune oppgjør, organisert etter næringslivsmodeller med våre naturressurser som aktiva.

A/S drift av kraft selskap vil det medføre at utenlandske interesser nårsomhelst kan kjF8ípe opp store aksje poster og at kraft selskapene kjører næringslivs interesser på bekostning av enda større krigføring mot naturen, dyrelivet og lokal samfunn. Hva har eventuelt dårlig kommune økonomi å si for å øke trykket i magasinene og nødvendigheten av å selge landets sjel...! Når det går penger og lønnsomhet i vannet som energi kilde da er det fare på ferde! I Bærum ble det i fjor gjort kjent at kommunene vann rør ledningsnett er helt nedslitt....og nå vil de privatisere...overlate oppvasken til neste generasjon...

Kjøp av strøm fra andre nett annonseres det nå ofte. Hvor store forskjeller blir det egentlig når man tar i betraktning at hvert kraft selskap har monopol på ledningsnettet, og at det kun er den delen av regningen som går på effekt som påvirker regningen....Nå skal altså kraftverkene begynne å legge masse penger i markedsføring og administrasjon av et salgsapparat på strøm...Når det som foregår er at alle kraftselskapene produserer strøm inn til et felles strøm nett....Hva er hensikten? Å slå hverandre konkurs, eller kryss sende fakturaer og lage et system som består i enda flere papirhauger og administrasjon.... Er dette å skape sysselsetting?

Hvilken utvikling går den statlige privatiseringen av de viktigste felles ressursene for hele det norske folk? Dersom målet for regjeringen er at vi også i Norge skal drikke vann fra flasker så er de i dag langt på vei allerede og det i seg selv er en parodi, utakknemlighet, ansvarsløshet og hån mot naturen som gir oss vår grønne gren....fordi vi skal ta ansvar og gå foran...Kriger vi mot kvaliteten på grunnvannet så truer vi vår egen eksistens...

Nederlandske myndigheter klager over at Norske skip som griser til miljøet slipper unna med symbolske bøter.....

Ikke nok med det, Radio 23/2: Største vannkraft utbyggingen ønskes også satt i gang. Otta vassdraget. Ennå flere naturskjønne elver skal ødelegges, og stats styres........og legge grunnlaget for enda flere flommer....Naturen utnyttes på det grådigste...

Dobbelt så omfattende som Alta vassdraget!

Aft.23/2, Alta frykter for kraft inntektene, og jordskjelv....Altaværingene føler seg sveket. Først ble de påtvunget kraftverk utbygging. Nå frykter de at inntektene fra kraftskatten forsvinner.. Regjeringens nye og plutselig endrede forslag til kraftverk beskatning har satt sinnene i kok....

Heia Otta.......å stole på staten er å gjøre seg selv den verste bjørnetjeneste!

Hvor mye forskes det på økt bruk av fornybare energi kilder? Hvor mye av grunnen til at ikke vi klarer å finne fram til effektiv utvinning av energikilder som solenergi, vindmøller, bølgekraft, søppel, osv.....består i at det er kapitalistiske krefter som er best tjent med at ting er slik det er i dag! Hvor store ressurser brukes egentlig på solenergi? Kullkraftverk, og atomkraftverk hører ikke framtiden til!

Hva slags kompetanse, og fredsavtale er det Norge bidrar til? Se på kaoset i Bosnia.....Fordriver folk fra hjemstedene, mange setter fyr på sine hus og flykter fordi de nå frykter hevn...fra de n

Aft.16/2: Forskere er på jakt etter genet som gir pollen frie trær......!! Pollen allergikere kan glede seg. Forskere jakter ikke bare på det perfekte juletreet som ikke drysser, eller lukter, men nå altså genet som kan gi oss sterile planter og trær.....Ved Universitets klima laboratorium i Tromsø er første gen modifisert hybrid asp klatt til å bli satt ut og inn i det økologiske systemet.....Amerikanske forskere nærmer seg nå dette genet...I Laboratoriet blir deler av norskamerikansk hybrid-osp tilsatt gener fra hvete.....De manipulerte genene blir overført via bakterier, før planten får vokse opp i klima laboratorier. I fremtiden kan det bli store muligheter til å forandre vekst, kvalitet og avling via gen-modifisering......sier eksperten....

Dette skulle være straffbart......Det er andre vesentlige grunner til at vi får astma, det er disse årsaken vi må finne.....selvransakende, kanskje i vårt klima med våre nærmeste?

Politiske perfekte gen-modifiserte, like ille som hormon i kjøttet for å forandre det naturen har skapt så generøst til oss alle......Ekspertene vil gjøre det bedre.....

Hvorfor mobiliserer ikke alle allergikere seg i miljø bevegelsen?

VG, 15/2: En sprayboks med mikrofon og batteri kan avverge at hunden gjør.....Medikamenter eller elektriske støt for å få den til å stoppe å bjeffe.....En ny antibjeffepille er på vei...En pille med anti depressive stoffer kan roe ned hunden slik at den ikke bjeffer!!! Barn skal ikke få utfolde seg, eller lage lyder som ikke tekkes de voksne......s rutiner....

Hvorfor bjeffer en hund, hvorfor er den så glad og munter.....så involvert følelsesmessig, er det dette forskerne skal ta vekk for å gi oss "perfekte hunder...."

Laksenæringen frykter EU tiltak, mens store deler av verden sulter. Lakseeksporten har økt, tross regjeringens tvangs sulteforing av norsk oppdrettslaks! Dyreplageri er altså blitt akseptert politikk! Er det rart det er lakseparasitter i elvene, det er jo snart ikke vill laks igjen, alt dyreliv skal inn på oppdrett og slakterier som er effektiviserte, mens hensynet til dyra og gleden ved å fiske er betydningsløs. Det er tall, tall tall, effektivitet. mens elvene sprøytes fulle av gift.....Forstår ikke forskerne sammenhengen mellom grådig oppdrett, frihetsberøvelse, og at naturen sier i fra på sine måter........blinde politikere! Koste hva det koste vil som står i hodet på de som bestemmer! Hva med menneskets ansvar for naturressursene og dyra våre? Nå skal seks som ikke overholdt foringsforbudet bli straffet med bøter på 600000.- Hvem er det som handler galt, en regjering som pålegger tvangs sulting av laks eller.... Ikke nok med at de få frie laks i elvene drepes av parasitter... resten stables på oppdrettsanlegg......Hvor skal dette ende?

Forsker vil nå ha datostempling på laks....når den er slaktet...For å møte en stadig mer krevende markeder som Japan, Kina....... "Dumping på den eldste laksen vil da øke....og pris forskjeller"

SFT har svært sterke motforestillinger mot videre bruk av fiske giften rotenon for å utrydde parasitten gyrodactylus i norske lakseelver....Den utrydder praktiskt talt alt liv i elvene, og brukes i dag i mange vassdrag. Direktoratet for naturforvaltning vil fortsette.....med rotenon fordi det er det eneste som kan bekjempe parasittene. Ingen av miljø organisasjonene står på listen over høringsinstanser opplyser departementet.....

Oppdrettsanlegg - bås tankegang som hele politikken er gjennomsyret av!

Nå skal en fem-seks oppdrettere få store bøter fordi de ikke sulteforet laksen slik regjeringen påla dem å gjøre.....om laksen spiser øynene av hverandre er regjeringen likegyldig....Penger, penger...penger.... ALT SKAL INN I BÅSER OG STATISTIKK FØRES OG STATS ELLER GIGANT NÆRINGSLIVS STYRES.......

Aft.8/3: Vann fra kloakk renseanlegg gir kjønns forstyrrelser hos fisk, viser en ny undersøkelse fra Universitetet i Oslo...Bare 2.5% av rensevannet ble blandet i vannet. Allikevel tok det bare tre uker før regnbueørreten som ble brukt i forsøket, ble kjønns forvirret. Alkylfenoler er av de stoff gruppene som har østrogen effekt, altså effekt som ligner det kvinnelige kjønns hormonet. Denne stoff gruppen mistenkes å forekomme i norsk kloakk utslipp, i følge Natur&Miljø Bulletin. Antyder man at dette igjen kan føre til nedsatt sæd kvalitet hos menn, så ville man med stor sannsynlighet strøket på hovedfagseksamen i biologi....

Nå frykter man for tilstanden for resten av fisken i Oslofjorden...

Forskere er bekymret for stressede struts når det nå åpnes for en ny runde import.... Strutse slakt i Norge....Hvorfor importere de levende for å slakte dem her i Norge?

Nok et ess til Norsk strutsepolitikk!!

Nå skal bivirkninger for dyr også registreres, dette har aldri vært gjort før......Nei hvem bryr seg om dyrene? annet enn barna, og voksne barn....

92% av all emballasje med rester av spesial avfall finner aldri veien til spesial mottakene.

I dagene før jul hadde Dagbladet flere oppslag om miljøgifter som kunne ha en østrogenliknende effekt. En av giftene var "alkylfenoler"...Stoffet blir beskyldt for å gi tvekjønnete fostre, dårligere sædkvalitet og kreft.....Norsk Hydro har startet en utfasing av dette middelet i sin produksjon...

En 4 år gammel jente er avbildet med pubertets bryster på hele forsiden av Dagbladet...

Eu og Norge kan bli presset til å godta veksthormoner i kjøtt produksjonen. Men kommisjonen og Europadepartementete sier så flott at de vil presse i mot....GATT avtalen kan presse EU til å oppheve sitt forbud mot bruk av hormoner i kjøtt produksjonen. USAs landbruksminister kommer til Brussel for å få sin europeiske motpart til å erkjenne at forbudet må oppheves etter at et ekspert panel i FN-regi har fastslått at hormonene ikke er skadelige for folkehelsen......(hva vet de om dette, må de stå til ansvar hvis det i ettertid viser seg at de tar feil?) Reglene er nemlig slik at man skal BEVISE at et produkt er farlig for å forby det....I dag brukes det mer enn kjønns hormoner for å øke verdien av et dyr. Et svart dop marked....cocktail av forbudte medisiner. Hormoner som blir brukt til å øke dyras lunge kapasitet: Clenbitorol......

Hormon frykt og vanskjøtsel av dyr! I 1985 spiste hver belgier 26 kilo okse kjøtt. I 1995 kun 16 kilo... Eu regjeringer beskyldes for unnfallenhet overfor hormon bruken, fordi kjøtt eksporten er for viktig....Kontrollører trues på livet....og politiet mener det er sammenheng mellom hormonmafian og narko ligaer.

Politikere våger ikke å ta opp kampen......Eu er unnfallenhet satt i system......alle mener noe, og jo flere kokker jo...........

Kjeden Evensen- Lorentzen sendte i februar tilbake biff fra USA, frykter veksthormoner.....

Nå er mange tonn kjøtt på vei fra Botswana......Biff fra Afrika til "alle oss som sulter" i Norge, det er flott politikk.....Ser ikke Norske politikere at dette må være galt?

Oslo luften er ikke bra for joggere....Luftforurensningen er 90% over anbefalte grenseverdier...

Hva er det de som styrer serverer våre barn ansvaret å rydde opp i? Nå går pollen allergikeren i dekning....

Jakten på Gaupe fordobles til 104 dyr. Vi må 100 år tilbake for å finne tilsvarende fellingstall. Uforsvarlig forvaltning av en truet dyreart raser biologen Viggo Ree...i foreningen for våre rovdyr.

Og sauegjeterne synes det er bra at Gaupa blir borte, samtidig avsløres det at saueholdet i Norge er dyreplageri i følge dyrebeskyttelsen. De anklager dyrebeskyttelsen for dobbeltmoral når de fokuserer på rovdyr skader. Tusenvis av sauer dør i utmark fordi de ikke gjetes sier dyrebeskyttelsen...

Så kanskje skal de være glad for at Gaupa gidder å rydde opp i deres ansvarsløshet.....

Miljø myndighetene vil utvide bruken av kloakkslam i jordbruket fra 4500 tonn til 110000 tonn innen år 2000...Bøndene er meget urolige......som de er det overfor forslaget om at mat avfall fra husholdninger skal gå til grisefôr, det vil sette kaffegrut smak på kjøttet hevder de....

Hvorfor lytter ingen til bøndene? Har ikke de kompetanse som er god nok?

I Skien har kommunene laget en søppel plass med organisk avfall og kloakkslam. Innbyggerne ble lovet at det ikke skulle lukte, nå er det blitt uutholdelig for de fleste som bor i nærheten...

Ekspertene hvem er de? Hvordan definere kriminalitet....? Alt er en helhet.. systemet avslører seg selv...

Giftig avisningsvæske renner fremdeles ut i Lysaker fjorden til tross for at SFT har sagt stopp flere ganger. Luftfartsverket klager og SFT gir etter........I ale år har dette svineriet altså fått pågå....hemmeligstemplet....?

Hvert år kaster vi 144000 tonn fjernsyns apparater, vaskemaskiner, kabler, PC'er og andre elektroniske produkter her i landet....Mer enn halvparten til en vanlig fyllplass...

12 Barn og familie idyllen!

- Bjørkeriset, knipsing, og klaps i "dannede" former er på moten i god norsk barneoppdragelse, mer enn 50% mishandler sin 1 år gamle baby - Hva er forskjellen på fysisk eller psykisk terror?

Skilsmisse er som dødsfall for barna leser jeg den 25/1 i Dagbladet. Ekspertene mener det motsatte i praksis! Norges barnelov er ingen barnelov men en kvinnelov som prostituerer mannen, en en foreldres lov i praksis!!! 10 millioner familier i USA er uten far...De fleste er gift med 3-4-eller 5 menn....Slutt å pek på de unge! Spør hvorfor, årsaken, åpenheten i følelseslivet. Hva savnet foreldrene av deres foreldre? Ikke peke og fordømme når det du peker på er det du selv har gjort feil.

Medias ansvar for de bilder, og rollefigurer som skapes...de falske kjendis bilder som skapes rundt følelse livene. Barn har tillit til disse personene.....at det de står for er sannheten, i hvilken grad er det sannheten i dag? Alt er blitt overfladisk underholdning og kosmetikk!

Hva koster skilsmissen psykisk, og økonomisk? I dag presser staten folk som vil jobbe sammen inn i mønstre som tar kverken på alt som heter nærhet, tid for hverandre og kjærlighet...

Kjærligheten slaktes på effektivitets karusellen, stress og karriere jaget etter enda mer av alle de konsekvensen vi daglig omgir oss med....mer og mer..."Stø-kurs"

Aft, 13/2: En 50 år gammel mann fra Kvinnherad ble rett før "fastelavn" frifunnet for vold mot sin datter.. Mannen har tilstått å ha slått henne med bjørkeris da hun var 12 år. Blødninger i underhuden på ryggen....fordi mannen mente det manglet kr.700.- i lommeboka....16 år gammel ble det slåsskamp fordi hun hadde fest....Slik ting har foreldelsesfrist på to år!!! Den 16 år gamle jenta er nå på barnevernhjem.....

Barneombudet ønsker ikke å kommentere utfallet av rettssaken og vil heller ikke uttale seg generelt om juling med bjørkeris......

Hvem har innført disse foreldelsesfristene på psykisk skade mot barn?, og barneombudets media rolle er hemmeligstemplet skjønner jeg godt, for dette smaker ekkelt i munnen allerede etter få dager i stolen etter Trond Viggo Torgersen.....som ofte tok barnas parti og hadde tillit!!!

Fortsetter barneombudet en slik profil, så må han avsettes!

Dagbladet 13/2: Det er ikke straffbart å gi barn juling på baken med bjørkeris - såfremt barnet ikke får varige men eller omfattende skader av avstraffelsen.....Eller dersom avstraffelsen ligger mer enn to år tilbake i tid. Det har Sunnhordaland Herredsrett slått fast i en dom! Men sone 80 dager i fengsel må han, men det er fordi han har blitt domfelt for å ha kjørt bil i 136 km/t i 80 sone....

Hvem kan slå fast at ikke et barn får varige men, hvem kan sette to år foreldelsesfrist? Aner noen hvilket mot som skal til for å prate om slike ting, og tørre å gå til domstolene med dette? Det ytre målbare kan straffes og tas, det indre, psykiske terroren, redslene gir ekspertene faen i!!

Så sier Kr.f's Anita Apelthun Sæle at hun tror retten har konkludert med en riktig dom. Vi må skille mellom mishandling og oppdragelse sier hun.....selv har hun aldri fått juling av bjørkeris...men bruk av bjørkeris har vel heller ikke skadet noen hevder hun.....

Dette er vanvittig holdning! Bjørkeris og skolen, bjørkeris og barn - trusler og avstraffelse mot barn må bli straffbart som alt annet hvis det skal være noen rettferdighet i det man kaller en rettsstat!! Barns følelser umyndig gjøres totalt!! Hvis Kr.f står for slikt og de står sterkt i skole, oppdragelse, religion....Det er forkastelig!!! Kommunikasjon er en vei å gå....tålmodighet, ydmykhet.....at de store forandrer seg og sine rutiner.....Hvis hun selv aldri har fått ris så vet hun ikke hva hun slags innvendige arr og følelser hun prater om! Og hun er representant i Justiskomiteen...."Team Faremo"....

Raundalen sier dette er en hårreisende dom. Hvis norsk lov tillater å slå barn, må loven endres!! Det bør bli absolutt forbud, sier barnepsykologen. Dommen er kan hende rett i henhold til jus og lov, men hvis det er riktig at loven krever mer skade på barna for å dømme må loven endres. Loven skal jo forebygge.....vold....

Hvilken krenkelse av en 12 åring er ikke dette! Ringvirkninger for hva andre barn tør å stå fram med? Hun som svært modig tør står fram.

Men Raundalen fortsetter med å si at det er bedre å gi barn et støkk av psykisk terror, som å trampe i gulvet, heve stemmen......

Slik indre usynlig krigføring med barn er da like ille, det må da Raundalen som barnepsykolog vite.....?

Retten slo altså fast at faren hadde begått en straffbar handling, men fordi saken var foreldet ble han ikke straffet. I dobbeltmoral stand viser loven at det er klart ulovlig å slå sine barn med bjerkeris, sier Strøm. Hva er dette for et slags lovverk? Foreldre som har gjort noe galt mot sine barn kan bare fortsette å true de til taushet eller drive psykisk krigføring, og rettsapparatet forelder.....

I Skien ble Lise Ann Gulbrandsen truet med barnevernet da hun tok ut sin 4 årige datter Marie.. Hun var for god mor......53% av 1-6 åringene er nå i barnehage. Hva med tilbudet og økonomiske kompensasjonen for denne gruppen som er på 47%? Det hersker en stor urettferdighet mot mødre som organiserer seg annerledes ufrivillig...eller frivillig.

Dagbladets førsteside den 22/2. Sjokkrapport om foreldre! Halvparten slår babyen sin! Halvparten av foreldrene slår sine ti måneder gamle småbarn, konkluderer en studie av helsesøster Solveig Ude i Oslo. Hun har hatt samtale med 160 foreldrepar inne til samtale om barneoppdragelse. Slag. knips, risting eller annen avstraffelse som gjør vondt, er lovbrudd, mener jus professor Anders Brattholm.(selv om retten nylig frifant en mann for å ha pisket sitt barn med bjørkeris på en 12 åring...skadene var ikke store nok....) Det som verre er at ikke barneombudet griper inn!!! Det er skandaløst...!!! I Dagbladet står det fram en mor, og hevder at knipse barn på fingrene ikke er det samme som å slå.. hun kan ikke selv huske å ha tatt skade av det.....selv ble hun knipset på som barn....

Min påstand er at alle slike ting mot barn er psykisk terror! Barnet vil ha foreldrene inn på nye spor, endre sine vaner og holdninger........i selv aktelse og tålmodighet.

På hvilke måter blir man snille av ris? Vold avler vold!

Helsesøsteren hevder videre at hun kjenner foreldre som biter tilbake når barnet har bitt dem....!

To av fire mødre og fedre innrømmer at de tyr til knipsing, dasking og risting slik at barnet skriker....

Hva forteller dette om skolen, og ekspertisen....? som allerede har mer enn 50% skilsmisser som resultat...Burde de ikke få sparken, enhver privat bedrift med dette resultatet ville vært slått konkurs!!! I Stat og kommune får ingen sparken...og har man først fått seg et akademisk papir, så er man innefor murene for alltid, uansett om man utdannet seg for 20 år siden....Dette er riv ruskende bakmål, men karusellen fortsetter..og fortsetter....!

Aft,15/2 - 2 av 3 vil ha mer tvang.....Langt flere er blitt tilhengere av tvangsbruk for å fjerne barn.....slår en professor Terje Ogden fast at den omfattende hetsen mot barnevernet ikke har vært fortjent....

Se rundt oss, er alt dette kaoset og stresset våre barns skyld?

6 av 10 foreldre synes i følge Norsk Gallup at det er meget eller ganske vanskelig å oppdra barn....

Kanskje ikke så rart når slike ideologier og den elendige skoleringen som ligger til grunn fra ekspertene....Konkurranse, pekefinger og mistillit istedenfor samarbeid

Dagbladet: 23/2: Det finnes ingen klare grenser oppganger når det gjelder fysisk avstraffelse av barn, sier jurist Knut Mostad hos Barneombudet...

Barneloven er et politisk makkverk, og både kirken og skolen har utallige svin på skogen...og forståelsen fortsetter....Maktarroganse...! Hovedproblemet er at folket aldri har blitt skolert i det viktigste! Følelseslivets helhet...

Aft:5/3: 10 års kamp for barna i retten. Nå i retten for 12 gang! Foreldrene ble skilte i 1987, men kampen om barna er ennå ikke over - sekssifrede saksomkostninger...Kranglet om barna i over 10 år...

Barneloven er nådeløs mot mannen! Barn blir maktesløse kasteballer opp mot en lov som bidrar til å tilspisse konflikter enda verre...

Aft:3/3: Når barnet er fra 6-10 måneder gamle er antall koblinger i hjernen absolutt høyest i livet! Det er mulighetenes alder...

Nå skal det innføres dåps opplæring i kirkens forståelse av hva god disiplinert barne oppdragelse er.....

I TV3 den 1/3 tar programmet: Tvert i mot opp: "Bjørkeriset bak speilet" Her sitter det en arrogant Pastor Torp fra Seierskirken...(en mann som lærer opp andre...og har ansvar som forbilde) Han hevder at det er helt Ok å daske barna noen ganger. Han dasker sine egne...Ok med lydighet, disiplin. Han hevder det er å vise kjærlighet å daske sine barn i dannede former....En kirkens mann....Han hevder videre at barn må oppdras for å bli lykkelige mennesker. Det er jo barn som ikke har lært å leve hevder han.....(og han har barn selv, ikke lært å leve....) I et oppdrager ansvar er det helt ok med dasking, og andre light former for i mine øyne "psykisk" terror mot barn! Torp mener barn trenger dette, og at 5 åringer skjønner at det gjøres i kjærlighetens navn! Fint å gi en opplæring med klask på baken om nødvendig. Nærhet og kjærlighet med dask....Han fortsetter med at det er positivt at barnet får dårlig samvittighet for at de gjør noe galt.(Om Torp kjenner et barns indre følelser ville han aldri sagt dette).

Tenk om voksne skulle fått dask når de gikk over "grensen", hva grensen nå enn defineres som......hvis man ser rundt seg i dag....Hva tenker et barn når det får juling Torp, av skam, av redsler, av skyld....? Tenk om det var foreldrene som burde forandret seg, se på det samfunnet disse oppdragerne står for rundt oss i dag, og du mener det skyldes mangelfull grensesetting overfor barn? Barn har vel egentlig det meste å lære foreldrene i en toveis prosess..

Foreldrene blir tilpasningen til samfunns rammene, mytene, janteloven.. Barna vil ha foreldrene og seg selv videre utenfor egorammene...Det er foreldrene som må lære å jobbe sammen, endre holdninger, verdi valg og livsstil Torp! Hvilken kunst er det å tukte barnet, den lille? Enhver form for avstraffelse, psykisk som fysisk er ødeleggende! Det er hundrevis av andre positive løsninger! Dressur for å skape kopier og lydighets trening er feil. Se på det samfunnet barn og ungdom vokser opp i...blir overlatt en oppvask som bare blir større og større fordi ikke foreldrene kan respektere naturens egne lover, grenser og regler! Barn som styres inn på feil spor...

Redaktør fra Dagen, Finn Jarle Sæle hevder å ha holdt gratis veiledningskurs for foreldre i 10 år.

(Stats subsidiert fremfor gratis er vel rett å si.) Som representant for behersket dask. Helt ok innenfor et oppdrager mønster når det er kontrollert, ordentlig, beherskende, rolig og sindig...Klare grenser....Pyntelig innenfor dannede former så er det ok hevder han som har et kurs ansvar overfor foreldre som går på kursene hans...Klask over hånda er mye bedre enn å dra dem i håret hevder han...

Hva er klare grenser for foreldrene, kommer foreldrene seg videre i sitt følelsesliv gjennom å ta sjanser eller være et kontrollerende overformynderi? Alt dette er fysisk eller psykisk barnemishandling og for de voksne som ikke ser at dette må være galt så er det de som har et problem med å kontrollere egne reaksjoner og må komme seg videre i eget følelsesliv. Nå må voksne slutte å skylde på sine barn!

Tenk hva som ustraffet er og fremdeles blir gjort mot barn i autoritetens, skolens eller kirkens hule hånd! Skamme kroker, gjensitting, klyping, dask, barn som blir latterliggjort foran en hel klasse av læreren. Der det er systemet som må komme ut av tvangstrøyene og videre fram, fremfor å skape oppdretts anlegg. Systemet avslører en helhet...

Når psykolog Lise Valla deltar i den samme debatten og sier det kan være ok med forskjellige avstraffelsesmåter selv om det nok ikke er så gunstig. Barnevern leder Aud Kjær sier det kommer anpå hvilken hensikt det slås i...Hvilket omfang og hvor mye det slås...Hevder at dask ikke er voldelig. Da når jeg kokepunktet som tilskuer til denne fjernsyns sendingen...

Psykolog, barnevern leder, leder i Seierskirken og redaktør Dagen....Dette er makt mennesker som har skremmende holdninger som forbilder for andre foreldre mot de minste, barna våre! Hvilke forbilder har samfunnet da å navigere etter? Det er ikke ok med noen form for avstraffelse mot barn. I et barns hode går en dag mange ganger så sakte som for en voksen, slike ting er psykisk terror!!

Gå å grue seg til ting vi har avtalt.....som vil føre til.....

Odd Rolfsen snakker i debatten fornuft og det han sier blir forsøkt latterliggjort av de Torp og redaktøren i Dagen!.

Det overføres 4 milliarder kroner til barnehager, hva med dem som ikke får noe tilbud eller vil tenke alternativt og ikke får noen plass? Plassere barn i barnehager, som om vi var uskikket til å lære opp våre egne barn, eller skape masse nye lekeringer som også involverer kommunikasjon mellom foreldrene, og som gjør at foreldre og barn blir nært kjent med hverandre. Det må bygges opp fleksible muligheter for mor og far. Barnet er det viktigste, langt viktigere enn jobben!!! Skjønt jobben skal jo egentlig være for å forbedre ting for ens barn....i hvilken grad er det slik i dag?

Det er i Oslo en barnehage dekning på nær 55%...De som ikke får et tilbud blir i praksis tvunget til å bruke svart arbeidskraft. Hva med de resterende 45% rettigheter til det samme bidraget økonomisk..? Hva får de? Det er en vanvittig urettferdighet i systemet både med hensyn til hva en kvinne får i svangerskaps permisjon og øvrige goder... Det foregår en premiering og forskjells behandling av de som er innefor murene....

Ser vi ikke i dag konsekvensen av det sporet med to i jobb, og en stress styrt barnehage ordning som koster nær den enes lønn i praksis...Hvordan kan vi bygge opp konstruktive samarbeid med barnehager, og en rettferdig fordeling av de økonomiske stats midlene? Foreldre som vil ha barna hjemme, skape leke grupper og aktiviteter i nærmiljøene, også få til lek i gata på dagen, skape arbeidplasser som kan kombineres med hjemme arbeid og kontor. Arbeidsplasser som kan bygges opp fleksibelt. Nå må vi sette barna i forsetet og ikke bare plassere fra oss ansvaret for tid sammen med og samarbeid om våre barn.

Privatisering av barnehager. Det har ikke vært bygget en eneste kommunal barnehage på fem år i Bærum, dette til tross for den berømte "barnebølgen"....Barnehage utbyggingen er blitt et privat ansvar....Skal ikke barnehagen være en del av velferdsstaten og dermed et offentlig ansvar....sier Britt Nesje Torvik i ABB den 21/2.

Dette er blitt statens måte å forstå effektivisering og unndra seg sine ansvar på....

26/1 i Aft. Loddtrekning i formannskapet..!!!!. "Oppi potten lå en byggeklar barnehage tomt

"To foreldre grupper hadde like gode tilbud..." Bare barn som rammes, akkurat slik er reform 94, for seksåringene også - en lodd trekning.....både med plass og ressurser...

Kjøpesenterne melder om svimlende julehandel.....nok en gang...mer synlig politi i gatene...frykt..

Det idealiseres å gå til sør eller nordpolen, selv om det snart blir merket turist løype der....Hva folk har lært av sine vanskeligheter i livet verdsettes lite hvis det går på tvers av hva ekspertene mener....Indre reiser og erfaringer er ok så lenge de følger mønstret....

Norsk sprit skal ut i verden, mens de samme politikerne liksom skal være så i mot økt alkoholkonsum hjemme, sitter med fjollete kommunalpolitikk, mens polet selger sprit til hjemmene, der barn er alene med voksnes alkoholproblemer.....

Menn lever gjennomsnittlig seks år kortere enn kvinner, menn står for 73% av selvmordene i følge likestillingsrådet....Hvordan er det egentlig å være mann i dag?

Familietype i landet i følge likestillingsrådet så er det 48.1% enslige! Ektepar uten barn under 18 år er 23.8%. Ektepar med 1 barn er 7.1% - ektepar med 2 barn er 8.3% - Ektepar med 3 barn er 3.2% - Ektepar med 4 barn eller flere er 0.7%. Enslige mødre er 5.1%. Samboere med felles barn er 3%.......

Foreldrene prioriterer sitt yrke fremfor samvær med barna slik, den økonomiske utviklingen politikerne bre vil ha mer og mer av krever det:

Gifte kvinner i arbeidsstyrken etter yngste barns levealder i 1994.:

0-2 år - Der er 71% av kvinnene i arbeid - 3-6 år er 78% i arbeid - 7-10 år er 82% i arbeid

11-15 år er 84% i arbeid.

Tall på gifte kvinner i arbeidsstyrken etter tall på barn 1994.

0 barn = 61% - 1 barn, 1 barn = 81%, 2 barn = 79%, 3 barn og flere = 68%

Resultat: Nøkkelbarn, ensomme barn, er det rart vold, mobbing, skilsmisser, stress, konflikter øker....kvaliteten på samværet med slike prioriteringer....Markedet får utvikle seg på bekostning av det mest verdifulle: Fremtiden, barna, tid for hverandre....og utvikling...

Men hvordan skal gifte, eller kvinner med barn konkurrere med de enslige....om jobbene med arbeidsgivere som ofte er svært firkantet hva gjelder arbeidstid å gjøre..? Gjennomsnittlig arbeidstid var for kvinner: 30 timer og menn: 38 timer.

55% av kvinnene arbeidet innenfor offentlig, sosial og privat tjeneste yting og 20% i varehandel, hotell og restaurant....Omsorg og service utgjør mer enn 75%.....Kvinnene må ta seg av konsekvensene enten de er hjemme eller ute i arbeidslivet.......Nå handler det om verdi valg!

Kvinnene utgjorde bare 10% av kriminaliteten i 1992..! Hvorfor utfører menn 90%.....? Hva er kriminalitet synlig eller usynlig....?

Barnetrygden: Staten gir og kommunene tar. De 2500 ekstra i barnetrygd til småbarns foreldre kommer rett i kommunekassa. Flere kommuner har hevet barnehagesatsene med nøyaktig det ekstra beløpet Stortinget har bevilget!

Bare i idretten at ungdommelig heten får fritt spillerom, og mulighetene for debutanter melder seg!

Det er for jævlig at staten har full styring over hva som er rett og galt! Statens demokrati fungerer ikke etter sin hensikt overhode! Det er makt mot den lille, det som er annerledes satt i system!

Nær 2 millioner mennesker i Norge kan sette tre kryss på selvangivelsen sin! Det forteller alt om statens makt! Folket er den store svikeren i dag, fordi vi ikke går i sammen i mot den store fordømmende dobbelt moraliserende stat!

Kunstnerne, der ungdommelig heten, barnet i oss alle spirer blir bare fattigere og mer og mer styrt av grådige sponsorer og markeds krefter.. Det er på et lavere lønnsnivå i dag enn det var i 1979! Sammenlignet med den generelle lønnsutviklingen! Mer enn 50% under 150000, og mange av dem tjener pengene på andre ting enn kunsten sin....

Aft, 22/2: Fra 1975-94 ble antall skuespillere redusert med 25 på landsbasis....I samme periode økte antall teatre fra 10-17....

Når man i tillegg vet at det er de eldste og etablerte som får stipendier, og støtte ordninger, så er det vel bare å legge sammen en pluss en og se hvordan staten stopper ikke bare ungdommelige talenter, men også hindre ungdommelig heten på tvers av generasjoner å gro fram...Det er en kjendis dyrkelse som ikke ligner noen ting.. Få fram nye ansikter og talenter...er ikke det foreldre generasjonens ansvar? Kultursiden og det kultur utøvere får betalt er totalt forkastelig, men karusellen fortsetter...

Myten om likhet i Norge sprekker!

Aft. presenterer en undersøkelse fra FAFO som hevder at færre eldre er ensomme....og fortsetter: Glem avisoppslagene om fattigdom og elendighet blant eldre i Norge. De eldre har det bedre enn noen gang slår undersøkelsen fast..... og det er en motbydelig forvrengning av sannheten....

Dagen etter står de eldre fram og sier at denne rapporten er svært provoserende...og fortsetter: Mange eldre tør ikke å klage....Eldre er redd for å være til bry og klager ikke...Stort sprik mellom skjema og sannhet....Eldre er heller ikke vant til å utlevere seg slik mange yngre gjør det i dag......

100000 norske hjem er uten innbo forsikring...Fleste er blokkleiligheter i byer...Dårlig økonomi, skilsmisse er ofte årsakene... Berører nær 10% av Norges befolkning......

Hva dør ikke røykerne av? Hvorfor røyker folk? Staten trer forbud over ørene på folk mens de lar produsentene få lage det...og overlater problemet til å bli løst innenfor husets fire vegger, der barn er alene om slike problemer

Gro prater i store ord i sin nyttårs tale om hvor viktig det er at foreldre tar ansvar og at nabo kjerringa vokter over barna.... Hva vet du om dette Gro? Det barna trenger er muligheter til lek, til å få frilek, til å leke sammen med sine foreldre hvor far er like viktig for barnet som mor! Folk skal ikke passe på alle andre, men leve sine egne liv! Masse av disse mase kjerringene du etterlyser er latterlige i barns øyne! Et frykt styrt samfunn, er et samfunn fullt av livredde mus.....

Snakk og forstå hvorfor kriminalitet nå synliggjøres mer og mer.....Ikke ovenfra og ned, men nedenfra og opp!

Siste uke i januar nektet GRO å svare på et tilleggsspørsmål til det hun tok opp i sin nyttårs tale om privat ansvar og barn. Hun bare vrir seg unna en aktuell debatt leser jeg.....Hun reiste seg og gikk ut av stortingssalen....Hun har lagt seg for vane å snu spørsmålsstillingen rundt og med tegn og fakta som setter journalistene i forlegenhet. Dette lykkes ofte....og skyldes ikke alltid spørsmålets karaktermessige mangler... Alle ser det, ingen gjør noe...Bare lar det fortsette, og Gro blåser seg mer og mer enerådende og arrogant! Selv når hun skal svare for ansvar overfor barn! Det stinker! Barneombudet har også fått tildelt munnkurv i enkelt saker.....

Aft:9/3: Ap frykter politisk show og sirkus....Et utvalg vil innføre en ny spørretime, hvor statsrådene ikke kjenner spørsmålene på forhånd..."Leke parlament" frykter Ap. En oppskrift for simpelt politisk bakholdsangrep hevder Ap. Både i Sverige og Finland fungerer dette ypperlig...

Men "Stø-kurs" kan ikke uttale seg uten sensur....det skal jo smake fjernsynsseerne..., rådgiverne, og radiolytterne...

ABB, 5/3: Innlegg av Elisabeth Eckbo, sitat: Hun reagerer kraftig på hvordan Bærum Kommune har tenkt til å samle informasjon om bl.a. dagens unge og deres psykiske lidelser. Det er positivt at kommunen ønsker større, og dokumenterbar kunnskap om barn og unges opplevelse av sin hverdag, men fremgangsmåten med å registrere psykiske lidelser hos den samme gruppen får meg til å reagere kraftig. Som ansvarlig foreldre kan jeg ikke akseptere at det blir satt merkelapp på mitt barn, i denne omgang psykiske lidelser uten at jeg er blitt informert. Jeg reagerer også på at skolens og barnehagens lærerpersonale skal være den som setter slike merkelapper på barna og fyller ut disse skjemaene om et barns psykiske lidelser. At Bærum Kommune er inne i en stim av undersøkelser, med mål styring og kvalitetssikring som fyndord, gjør meg ikke mindre bekymret. (sitat slutt, bare deler av innlegget..)

Hvordan har lærere kompetanse til å stille slike diagnoser? Det er jo vanvittig!!!! Og denne bås leggingen som om en tilstand skulle vare evig, bidrar til å opprettholde, feilaktig fokusering og forsterke dette barnets eventuelle konflikter. Kartleggingen og statistikk føringen er statens mål med menneskeverdet, i sitt ISO 9002 sertifisering av menneskeverdet, og slike fremgangsmåter er usmakelige. Jo sterkere denne forståelsen får gripe om seg, jo mer firkantet livet skal gjøres...jo mer ulykkelig vil følelseslivet og mennesket bli.... Ekspertisen er i en blindtarm...Nå må vi våkne!

I Italia er barn mangelvare. 5.2 millioner italienske par har bare ett barn og 4.1 millioner hadde i 1991 ingen barn! For 20 år siden var Italias fødselsrate blant de høyeste i Europa, nå er den lavest i verden! En skyhøy ungdomsledighet....

Hva annet enn egoisme fremfor framtid og utvikling er dette? Samfunnet velger bort det viktigste for å tekkes de som styrer og markedet...Nå må vi snu!

13 PS! - STATEN

Kan ikke forandre andre, selv innsikt er eneste vei, ved å lytte til minoritetene seriøst! Når løgnen er sannheten så ser vår verden ut slik den gjør i dag!!! Vi er forledet av staten, politikere, grådige næringslivs giganter og maktens kompetanse målestokker...Hvorfor er ikke mennesket godt nok? Kontroll, overvåk, mistillit, frykt...opp mot kriminalitet...Stuet sammen i høyhastighetstog..

Enhver jobb er mye enklere i praksis enn livsløgnen, og mytene skal ha det til! Livets skole, det er den oppdaterte sanne skolen, at man får tillit til å søke kunnskap på de plattformer man befinner seg....ikke at man skal bli møtt med mistillit fordi man ikke tok gymnaset for ti år siden....

NSB er i rute Opseth......togene blir stadig fullere.....humøret, gleden og kommunikasjonen i disse vognene er et annet kapittel......det spiller ingen rolle for politikerne, lederne....de har jo selv aldri hatt det bedre enn det de har det i dag... I vår skal champagne korkene virkelig smelle hos topp lederne, bankene, forsikringselskapene, gigantene....på bekostning av hva?

Folk selger sjela for å få litt større hus, litt større bil og ha råd til fire uker ferie i året...

Et system bygd opp på korrupsjon av særinteresser og makt....

Produsjonsvekst i "oppdrettsanlegg"...effektivitet og prisen vi betaler er.......vår reelle frihet, vårt drikkevann, sann fred, sannhet og kjærlighet.

14 Murene blir høyere - Hvor stat og kommune styrt er ytringsfriheten blitt? Gransk makthaverne! Internett er frihet!

Politiker makt - Parti pressen som valgorgen - kjendis posisjoner, hemmelig stempling, forberedte svar på spørsmål.......lenger og lenger distanse til folket!

Stats system makt -

Næringslivsmakt kobling til stat og kommunemakt...Næringsliv på bekostning av etikk, moral, og menneskerettigheter.

Rettsmakt - Folket når fram stadig vanskeligere....Følelseslivet forsøkes rettsstyrt...

Politikermakt - Frykt, kontroll, mistillits styring. Parodi... Maktarroganse. Tar avgjørelser over hodene på folket.

Legemakt - Klient og institusjons samfunn fremfor å slippe fram kjærligheten.

Kjendis makt. Fasade bedrag. Blir idealisert uten at folk egentlig vet så mye om hva de idealiserer..

Statsmakt - Staten kontrollerer hvem som skal få sende. Staten har egne aksjeposter i A-pressen.

Kommunemakt. Forskjellsbehandling fra saksbehandler til saksbehandler...Skjema makt.

Redaksjonsmakt og store media konsentrasjoner... Ytringsfriheten formes inn i et kopierende bilde...en karusell..folket får ikke tid nok til å settes inn i et helt bilde.

Fag makt Bruker målestokker og karakterer for å støte andre ut....

Forlagsmakt....Hvor styrt er ytringsfriheten?

Hvem får støtte og midler? Debutanter eller de som har holdt på i mange nok år til at de egentlig burde klart å leve av det selv, som samtidig har store bekjentskaps kretser å bygge videre på...

Store og mektige forlag. Mange store bokforlag eier de mindre forlagene. Aschehoug eier Oktober, Tiden...Cappelen eier Aventura, Grøndahl og Dreyer......De store forlagene stenger på mange måter ute de mindre forlagene og mange av de mindre forlagene ses på som lettvektere.... Forfattere som har egne visjoner, masse på hjertet sensureres inn i forlagets struktur og former for å kommersaliseres mest mulig!

Gang på gang blir det store bestselgere av bøker som har blitt refusert ved flere forlag....Hva forteller dette?

Forlags myter som dømmer debutantens manus til tider hjerterått. Åndsverk blir til en iskald vare som skal behage......Det sitter et få talls meget mektige personer. Forfattere som håpefullt sender inn sine manus, må ofte vente i 1-3 måneder på svar tilbake, ofte er dette svar sågar fra hemmelige konsulenter.....

Forlagene får statsstøtte, blir forfordelt. Forlagene styrer salg og utvikling av skolebøker.

Forlagene eier bokklubber, ikke moms belagt. Ofte er forlagene familieeid og drevet. Forlagene har bransje avtale med bokhandlere...Hvor tett er samarbeidet mellom kritikerne, politikerne og forlags bransjen? Distribusjons apparatet eies av to hovedaktører: Sentral distribusjonen som eies av Cappelen & Gyldendal, og Forlags sentralen som eies av Aschehoug.

Forlagene er blitt store kjede maskiner, som myte betont har en guru status, hvor de dømmer i noe som er farlig nær en monopol tilstand i praksis over landets debutanter...Den største faren er at vi ikke dyrker fram nasjonale talenter, men forlagene velger heller å oversette utenlandsk litteratur stadig oftere, da reduseres forlagenes risiko og kostnader vesentlig....men det er jo å flagge ut ytringsfriheten, og ta strupetak på våre egne talenter....

Alt skal inn i formen som skal gå fram etter maktens smak og behag...Når kunsten skal inn under slike floskler blir det ikke nyskapende men kommersielt flatt og over strukturerende. Det er å viske vekk flest mulig av følelsene, egne visjoner, alternative tanker og lage det i det hele tatt mest mulig kopierende...av det som allerede er opplest og vedtatt av ekspertene våre....Markeds kreftene bestemmer alt! Og hva ekspertene mener ser man jo daglig konsekvensene av, men tillit fortsetter folket å gi titlene..!

Forlagene har dessuten ofte stallen full allerede med folk som skriver godt, og døren for nye debutanter er ikke store glippen....

Den mektige forleggerforeningen, i denne sitter representanter fra de største forlagene... Kun de som har avtale innunder denne paraplyen får automatisk innpass hos Bibliotekene med over 1000 eksemplarer. Stipend går via foreningen, og får å bli tatt opp som medlem må forlaget ha drevet en viss stund, og ha omsatt bøker for et vesentlig beløp for å være aktuelt.

I forfatterforeningen som også forvalter stipend må man ha gitt ut noe på 100 sider først for å bli medlem...

Det er barrierer overalt for en debutant, man må vokte seg for å tråkke mektige personer på tærne, må ikke mase og så vanskelig å få komme ut med det som kommer innenfra i en må det ikke være! Forleggerne burde respektere og forstå hvor mye arbeid og følelser som ofte er involvert ved slike "fødsler" som en bok er. Man kommer inn i depresjoner, mister selvtillit og tro på seg selv. mange vanskelige følelser kommer opp, overgitt andre dommere og mister lysten til å dyrke fram forfatteren og ideene i sitt indre fordi det er altfor tøft i starten, kulden man møter. Ensomheten og behovet for hjelp, tillit og støtte slik alle barn må ha for å lære å gå...

Vilkårene for forfattere, musikere, komponister er på et avskyelig nivå både økonomisk og ytringsfrihetsmessig! Her hvor sannheten og idebrønnene reder i oss alle...isteden må folk holde ut i roller for å behage næringslivets behov...

Gir du ut bok på eget forlag så er man allerede uglesett og latterliggjort av de store....man kommer ikke inn under bransje avtalen, må gjøre alt alene... kommer ikke innunder noen statlige støtte ordninger...må ta all risiko selv..Koblingen stat og store forlag er uheldig! Kapital og makt - stats styrt ytringsfrihet i Norge 1996!

Media makt- Media skaper sin egen virkelighet (hevder medie forsker Jon Ekecrantz) - Det skal være kommersielt, oppnå meningsmålingstall og smake og behage alle slik de forventer å få det servert....Det skal selge. Ansvar for å presentere begge sider.. Egne holdninger forsvares....

På svensk tv 2 sier 73% av innringerne i alt 13000 at journalister har for stor makt!

Det samme serveres om igjen og om igjen...

Meningsmålingsmakt: Hvor lette duperes man ikke i en stress styrt hverdag. Store overskrifter, og ting presenteres som sannheter...

Autoritetens makt

Naboens makt

Forside makt

Journalist makt - Mellommann mellom folket og utøveren......vinkler likt, stiller forventede spørsmål....behagelige spørsmål... Ansvaret for å presentere hele bildet!

På eiersiden....

Større enheter og stadig mindre elite som bestemmer og definerer dette samfunnets problem. Ekstrem selvopptatthet.

FOLKET!

Virkemidler som knekker enkeltmennesket! Skjema skrekk, data fobi. latterliggjøring, mistillit, målestokkene, ikke slippe til....Fortier, skjuler, privatlivets fred, hemmeligstempler.....spiller på at andre vet bedre enn deg, skriver bedre enn deg, har bedre evne til å se helhet enn deg, har bedre evne til det meste enn deg!

Nører opp under den rollen du er i, selv om du føler at ting ikke er som det skal, og du har konflikter hjemme. Andre vant til å sortere....

Du kan starte raskt, endre hele kjøpe mønsteret, og respekten for alle de som skal tre sine ferdigtygde holdninger ned over ørene dine... Andre styrer, andre tenker...

Bygg ditt eget selvstyre! Styr selv svaret er internett, 24 millioner i USA!! Redaksjonens makt. BLI SELVSTYRT- TA SJANSER - BRYT UT - VÆR ANNERLEDES- FATT MOT TIL Å GÅ EGNE VEIER!

Egne holdninger forsvares, fremfor ydmykhet og samarbeide...Rundgang og karusellen går fortere og fortere, i barndommen gikk en uke veldig sakte....når jeg nå har passert 30, så løper ukene avgårde...og folket er stress styrt.

Media utøver makt. Trengt seg på i alle år. Pressen ser her ingen grenser, dyrker kjendiseriet inn i duperende og falske virkelighets skildringer. Misbruk av makt. Ringer samtale med familie medlemmer, går bakveier for å grave mer. En journalist bygger jo opp hele veien....Alt inn i en form....Meget sterke media makter kontrollerer også nye teknikker. media skaper sin egen virkelighet. Media rapporterer om sine egne rapporter. Media speiler seg i seg selv.... En elite som beskriver og definerer dette samfunnets problemer. Ekstrem selvopptatthet og tilpasning til en enda større kommersialisering.

Media har kontakter, og lar veldig ofte de samme fagpersonene få uttale seg!

En av overlevende etter Estonia katastrofen sier til Sveriges tv 2 at nå først kommer en utredning fra makthaverne som skal beskrive hva de som var om bord har vært igjennom, uten at noen av dem har blitt spurt.....

Vinklingene blir snevre, lojalitetsbånd, tillitsbånd blir sterkere jo færre aktører. Det trengs nye vinklinger og tolkninger som får komme fram i lyset.

På hvilket grunnlag velger folk politisk parti i dag? Arvede holdninger, enkeltsaker, gammel vane.....?

Dere har makten, jeg har ordet og pennen sa August Strindberg! Slik er det for oss alle - vi må stå sammen mot makten og eliten - da først kan vi nærme oss en ny kurs, frihet, og kjærlighet.


Vi er alle hverandres lærere og veiledere...

Copyright © 1996 Roger Hegerland

Forfatter