Presentasjon: Pilkoss VeXst

”Make Peace” organization. Alt innen selvutvikling, lederutvikling for alle. Din ledestjerne for en evigvarende innsikt, nye nøkler og visdom. Tren PVX, vår tids beste mentale trening. Nytt innhold i nye sekker. Innsikten jeg sitter med er mer verdifull enn oljerikdommen

 1. Hva er Pilkoss VeXst?
 2. Hvorfor Pilkoss VeXst?
 3. Målgruppe
 4. Markeringer og handlingsplan
 5. Kjærlighetsakademi.
 6. Astrologi
 7. Pilkoss Posten
 8. Pilkoss Forlag
 9. Familiepartiet
 10. Slik ble Pilkoss VeXst til:
 11. Visjonen Pilkoss VeXst - en surf.
 12. Presentasjon av leder Roger Hegerland.
 13. CV kunstnerisk
 14. Visuell symbolforklaring for Pilkoss VeXst
 15. Kampanjer/utstillinger/performance.

Gå til: www.pilkoss.no 


·        Ja, til å delta i en Make Peace organisasjon som er helt i front innen mental trening, lederutvikling, motivasjon og bevisstgjøring. Tren: ”Pilkoss VeXst.” - din kjærlighetsprofet. Gir deg unik innsikt, nye produkter og nye suksessfulle måter å løse og forstå dine utfordringer på. Pilkoss VeXst løser de virkelige verdensproblemene på en innovativ og varig måte.


·        Velkommen til en ”make peace” organisasjon, som setter din innsikt i din tro først og fremst fordi det blir som du tror i ditt ytre og indre hele tiden. Vi setter Gud og den hellige ånd først, og gir deg ny innovativ innsikt i Jesu ukjente og kjente år i en nytolkning, og tar en gang for alle oppgjør med dogmer, myter og maktovergrep i vår egen kristendomshistorie. Leder av Pilkoss VeXst, Roger Hegerland, har hatt et av sine tidligere liv som Jesus, og er reinkarnasjonen av Jesus – fordi alle mennesker har en sjel og mange liv – alt handler om bevissthetsnivå. Dette betyr at Pilkoss VeXst i 2020, har ca. 7.8 milliarder ikke betalende medlemmer!!


·        Guds rike er i deg, og for dine øyne! Himmelriket er i deg og mellom oss! Det som er løst er løst for alltid, alt som ikke er løst vil hele tiden komme tilbake til oss individuelt som kollektivt for at vi skal finne de rette løsningene. Gud er fullkommen kjærlighet og alt skjer i Guds bilde. Det er kirkens vranglære inne tro som skaper alle disse konfliktene i vårt ytre. Kirken har laget en såkalt åpen og inkluderende kirke for alle unntatt Jesu sjel til evig tid – Det er organisert kriminalitet satt i system!, og kirken har innsatt seg selv i frelserens sted, dette gjør de ved å stenge ute reinkarnasjon og Jesus som menneskesønnen her på jorden – vårt evige paradis. Hva slags lederskap er det som ved å ha opphøyd seg selv på akademiker vis innen tro, ved slik å forsøke å stenge ute sin egen frelser til evig tid og på samme tid fremstå som om de venter – han skal komme i skyen heter det? Sett ord på det du! I Bibelen står det at Jesus sa, ikke skriv noe om dette….for det nye skal komme når han kommer tilbake, likevel lagde de omvendte kristne og skjønnlitterære forfattere/evangelister sine versjoner i sitt bilde utfra deres motiver den gangen – titalls og hundrevis av år etter Jesu død. Dette gjør kirkens toppledelse nasjonalt som globalt ved å stenge ute reinkarnasjon til evig tid i sin overtro og dermed sin egen frelser/Guds sanne profet ute fra sitt grunnsyn til evig tid. Den såkalt fysiske gjenoppstandelsen hele kirken mener at de står og faller med er et falsum, på linje med jomfrufødselen og mange andre dogmer som de måtte ha på den tiden for 2000 år siden. Det fysiske legemets oppstandelse er selvfølgelig intet annet enn at man fødes igjen hele tiden, fra barn til gammel, så barn igjen – en sirkel – livet er evig – og ikke det de kristne og jødedommen legger i begrepet. Det er i livet om å gjøre å utvide ens egen bevissthet, forsone, og komme i rett forhold til Gud/ og forstå begrepet Gud som fullkommen kjærlighet som er det avgjørende. Reinkarnasjon har vi 2000 år med vitenskapelige bevis for at er rett, alle absolutt alle kommer til jorden via en flott kvinne, perleporten inn til livet for alle er her.. – dette gir et karma og evig liv perspektiv med 100% egenansvar i forhold til Gud/Jesu sjel/den hellige ånd og sitt ukjente jeg. Se: Jesus-Part II - Look to Oslo: www.pilkoss.no. Les bøkene: Var Jesus kristen (2005) Jesus Part I –Dommen (2005).


Gir deg en direkte innovativ deltagelse i et helhetlig aktivt samfunnsengasjement for fred, kjærlighet og sette individets behov for redskaper til egen mestring, selvbygging, indre miljø og frigjøring, samt delta aktivt i fremme av de reelle verdier, menneskerettigheter, ytringsfrihet, psykisk miljø, likeverd, og natur. Forebyggende arbeid blant barn/unge på tvers av generasjoner som påvirker, opplyser og informerer, uten at alle resultater vi arbeider for lar seg måle umiddelbart. Vi retter fokus på det indre barnet og ungdommelighetens vilkår i oss alle på tvers av generasjonene, og bedriftskultur. Bevisstgjør behovet for frigjøring fra fortiden, bli født på ny i voksen alder, og gjenskape deg selv.


Ung og vellykket men utmattet/utbrent. Livet er for alle i en stadig forandringsprosess. Rik, men blakk, ting tar da bare litt lenger tid. Har du det vanskelig i en periode, en naturlig livskrise og/eller søker spirituelle og sjelelig innsikt. I Pilkoss Vexst kan du få den inspirasjon og veiledning du trenger for å komme deg videre frem. Leder Roger Hegerland er grunder av PVX metoden, og er spesialist innen individuell veiledning og personlig coaching, personlig trener, terapi, seminar, kurs, kick-off/surf, for å trene og utvikle forskjellige egenskaper. Samlivsproblemer, skilsmisse, samlivsbrudd, foreldrekonflikter, tomhet, utbrenthet, angst. Pilkoss VeXst tar på alvor ethvert individs utfordringer på tvers av alder, kjønn, rase og møter dine spørsmål der du står her og nå. - Barn som unges følelsesmessige situasjon fokuseres meget. Pilkoss Vexst gir deg styrke, og du løser/fremmer de viktigste verdispørsmål. Også meditasjon/healingsirkler er tilgjengelige.
 
Pilkoss Vexst er en ”Make Peace” organization, som ser de neste skritt menneskeheten MÅ ta for vekst og utvikling. Vår vei til å komme videre frem og nærmere sjel og det guddommelige er en bedre vei. Vi tar oppgjør med dogmer, myter, forfalskninger, fordommer, løgn og den åndelige fattigdom, den okkuperte vranglære som Kirken og mange såkalte kristne sekter i dag representerer Gud, Jesus og kristendommen gjennom. En åndelig, spirituell verdi arena for sjel og åndsliv. Fokus på en større guddommelig kraft som gjennomstrømmer alt liv. Magien i hverdagen og i livet. Erkjennelsen av at det er en større bakenforliggende "timing" av hendelser som foregår bak det manus, manifestasjon, individet følger. Utvider og inspirerer ditt perspektiv til å søke nye svar i det store, som det lille bildet. Du vil hjelpe spirituell og følelsesmessig filosofi, og fremme et fokus på de høyere hensikter med det som skjer i hverdagen. Din ånd og din sjel i fokus.

      Vil sette Jesus og Gud i fokus på avgjørende nye måter, og fokusere fred, kjærlighet og forsoning. Leder Roger Hegerland, mener han er reinkarnasjonen av Jesus, se look to Oslo – Jesus –Part II. www.pilkoss.no

 
Arbeider for å forbedre og styrke din evne til å løse de utfordringer du møter i ditt liv, i størst mulig utstrekning uten piller eller medikamenter, gjennom innsikt, kartlegging, helhetlig engasjement, artikler, grupper, opplysning og informasjon.


Arbeider aktivt for å fokusere og endre innholdet og betingelsene for ekteskapet, og etablere en likeverdighet etter brudd mellom mor og far, til det beste for barn og familie. Pilkoss VeXst er i dag den beste guide for helhetlig forebyggende, informerende og samlivstilbud på markedet. Du vil gratis kunne laste ned de to interaktive bøkene om barneloven som ligger ute på nettet. Vi vil etablere nye arenaer for å kommunisere følelser og verdier på.

    


   

 

Vi søker samarbeide med aktuelle SPONSORER/GIVERE som vil støtte vårt arbeide for å skape evig fred på jorden og i ditt indre.


Pilkoss Vexst er ”Make Peace - non profit - organization”, sosial entrepenør, som bl.a. lever av frivillige bidrag, sponsormidler og eventuelt overskudd fra kurs/seminar, som dels går til nye opplysnings/utviklings program globalt som nasjonalt, samt til ideelle formål for barn, unge, individer i alle aldre som har mot til å gå egne veier, mennesker i endrings faser i livet. Familiepartiet viser noe av verdiretningen og visjonene vi søker påvirke i. Hovedfokus på etableringen av Pilkoss Vexst, samt fortsette lanseringen av Roger Hegerland, hvor et av hans tidligere liv har vært som Jesus – og dermed reinkarnasjonen av Jesus. Se: Look to Oslo – Jesus Part II.  – Vil du støtte den originale Jesu sjel, Gud, den hellige ånd og fremme det spirituelle språk og kjærligheten, så gjør det i dag ved å støtte arbeidet vårt. Husk at alle har en sjel og lever mange liv. Ingen kan stille seg likegyldig til innholdet i sin egen tro, fordi det blir 100% i ditt ytre hele tiden som du tror. Derfor må din tro og verdens retning innen tro klargjøres – og verdens ledere må overholde inngåtte avtaler i så henseende – Det er hva vår tid handler om! For å sikre selvstendig, upartisk og uavhengig engasjement fra mektige innarbeidede aktører er vårt arbeide avhengig av sponsormidler eller frivillige gaver fra sponsorer som støtter vårt arbeide. Uten dette tar fremdrift bare litt lengre tid. Desto flere ressurser, jo større gjennomslagskraft, for kjærligheten, for Gud, for ny innsikt, for en frisk jordklode, og et friskt miljø i våre kropper med en sunn helse og flott selvtillit, for et nytt innhold i ditt liv, ny inspirasjon, ny visdom, for å sette folket fri på evig vis. Nye venner med et felles fokus.

1. HVA ER PILKOSS VEXST?


Kjærlighet, lys, nye løsninger, klargjøring av retning med nye universielle løsninger og glede. I forandringsprosesser som kan være vanskelige skal man ofte oppdage noe nytt ved seg selv og andre. Pilkoss VeXst er i utgangspunktet en non-profit ”make peace”organisasjon med fokus på de nye løsninger og nye nøkler, helt i front for selvutvikling/lederutvikling. Pilkoss VeXst bygger på et pioner og pilotprosjekt, en ekspedisjon som har vært under utvikling siden våren 1994 av Roger Hegerland. Ekspedisjonen PolRoger.   Et helhetskonsept utviklet gjennom egne erfaringer, og handlinger i praksis, i kraft av egen styrke, uten en pille. Fremstår i dag som et innovativt forskningsarbeid for fred og forsoning de siste 26 årene (2020) i det norske "demokratiet". En utrednings fase gjennom fremme av ny innsikt, sannhet, opplysning, verdivalg og opplysning i praksis. Verdi konseptet og utviklings organisasjonen ble presentert på internett første gang den 02.03-1996.

            ”Make Peace” organisasjonen lanserer hele tiden nye topp aktuelle aktiviteter/tilbud for din vekst, motivasjon og utvikling. Kan delta som kurs/seminar deltager. Følg med!


Meld deg på et av våre kurs/seminar/coaching. Pilkoss VeXst representerer det aller fremste innen mental trening på markedet, en innsikt som er global i sin relevans.  


Pilkoss VeXst er en hjelp til selvhjelp, opplysning, kjærlighets og rådgivnings organisasjon. Et helhets konsept med fokus på: Forandring, inspirasjon, kjærlighet, reunion, forsoning, selvbygging, samfunnsengasjement, informasjon og frigjøring. Et helhetlig selvhjelpstilbud for selvoppdagere i alle aldre. For deg som søker en ny måte å forene kropp, sinn og ånd på. Pilkoss VeXst. PVX, er den nøkkelen du trenger som din individuelle veileder, private coach, mentale trener for å bygge tillit til kjerne verdiene i ditt liv, eller for å bestige ”ditt indre Mount Everest”, og våge å gå videre frem på tross av de utfordringer/ den motstand som du må mestre i de ulike prosesser hvor sjelen din skal integrere utvidelse av bevisstheten og dypere innsikt i hvem du virkelig er.   


Pilkoss VeXst skal når tiden er den rette, være den pioner organisasjon, som er først i sporet for, fred, innsikt, forandringer, reformer og aksjoner som synliggjør hindringene, valgene og mulighetene. Er en tid for alt. Vi vil opplyse, veilede og belyse samt utfordre klisjeer, tabu, makt konstellasjoner, fagmiljøers, lovverket,  politikerne,og den omfattende ut defineringen dagens samfunn har kjørt seg fast i, dette på vår egen effektive måte.

            Opplæring, lys, informasjon, konfrontasjon, veiledning og samtids engasjement i praksis. En nøkkel for vår tid, for deg som våger våre innovativ og som vet at du har all kraft og styrke i deg selv til å jobbe deg gjennom livets prøvelser, bare du har de rette veiledere og nøkler tilgjengelig. Pilkoss VeXst er her ditt ess!


Vi presenterer ulike ”indre reiser”, meditasjon, reiser i din nærhet uansett hvor du bor. Nytt innhold og oppdagelser i din nære hverdag. Bevisstgjøring. Lys. Hvordan du kan oppdage deg selv på nytt. Hvordan du kan fylle opp med nytt innhold og bli født på ny i ånd i voksen alder, etter 29 ½ år... Hvordan du kan oppdage deg selv og andre i de nære ting. Her lærer du viktige grep for å lære deg å se og tyde dine egne sjels spor, guider deg i det spirituelle, følelsesmessige, åndelige landskap. Lærer deg å tyde ditt liv, å verdsette og forstå det helt nær deg, i din hverdag på en helt ny måte. Pilkoss VeXst har forbindelser, og samarbeid med mange av de beste aktører med flotte tilbud til glimrende reisedestinasjoner, og skreddersyr et opplegg som passer perfekt for det du/dere søker nye løsninger innen til de beste priser og betingelser.  Mental trening er ypperlig sammen med ulike spa ferie løsninger.  

Med Pilkoss VeXst vil du kunne være involvert  og engasjert på mange fronter dersom du ønsker det, eller kun delta på seminar, få astrologiske tolkninger dersom det er hva du trenger, samtidig med din egen utvikling, kan du velge å delta i en organisasjon for vårt nye årtusen, som med din hjelp vil bli meget synlig i samfunns bilde. (Ville hjulpet mye dersom riksdekkende media ville omtale Pilkoss VeXst. En mediaskandale at de ikke gjør noe. En av de vanskeligste barrierer har vært de tunge profesjons murene og de totalitære hersketeknikkene ”i god kristen tradisjon heter det”, som er innen religion, helse og utdanning, og den diskriminering som ligger opp mot de som har gått andre veier til innsikt og som utfordrer de fasiter og tradisjoner de navigerer etter. Og som skaper mer og mer av alt det vi omgir oss med på godt og vondt..) Du vil i Pilkoss VeXst føle at du aktivt deltar i samfunnsdebatten og utformingen av den fremtiden du ønsker for kommende generasjoner. Et sted i ditt hjerte, helt nær deg, i kurs/seminar, og på aktuelle steder. Hele tiden med fokus på informasjon, opplysning, ny innsikt, ny vei, nytt innhold og uredd stå for den profil og de tolerante visjoner Pilkoss veXst selv står for, og er en veiviser av, hvor hele tiden målet er større enn oss selv. Ja, målet om fullkommen kjærlighet, hvilket er hva Gud er, og forstå livets spirituelle og følelsesmessige guiding. 


Pilkoss VeXst er også en innholdsleverandør, og tiltaksleverandør der dette måtte være aktuelt.

Med tett oppfølging, godt tilrettelagt opplegg, variasjon, trening, gode fellesopplevelser og opplevelse av mestring. Hjelp til selvhjelp for å bli kjent med så store deler av ditt eget skapende potensiale som mulig. Talenter og evner, slik at du kommer på rett vei inn i ulike typer tjeneste ytende næringer. Utvikle sterke, selvstendige, tolerante individer som har fokus på egen ansvar, kjærlighet og bevisstgjøring, du som gjør ditt beste. Fokus på dette å forstå viktigheten av hva sann fred er, prosessene. Mestre det å stå i krevende omstillings situasjoner, likevel ta ansvar, ta i mot, endre egne holdninger, evaluere, og hvor man må mestre de uforutsette hendelser som: utbrenthet, stress, depresjoner, angst, frykt, skillsmisser i kraft av egen styrke, uten en pille, og hva som er positivt i slike oppgjør. Din guide, til å se mulighetene, utfra det ståsted du står akkurat nå. Frihet under ansvar, hvor bevisstheten på at den eneste individet konkurrerer med er seg selv, selvovervinning. For å skape en positiv atferd, må det være et innhold som har stor nytte verdi i praksis for den enkelte på det nivået den står. Pilkoss Vexst møter hver og en på det ståsted den enkelte står. Veiledere med spisskompetanse på de områder dere vil trene. – ressurs og individsamtaler brukes som aktivt pedagogisk redskap. Alle følges opp og utfordres på egne valg og holdninger. Involveres slik til refleksjon over egne handlinger, dette vil øke den enkeltes eget ansvar og aktivitet. Holdningsskapende arbeid. Innovasjon og nye nøkler for å nå de resultater vi har satt oss som mål.

 

Lang reise, leder, grunnlegger og eier Roger Hegerland er prøvd i nesten alt. Ekspedisjonen POLRoger fra 1994 til nå. Gjennom oppgjør med egen barndom, født på ny i voksen alder, oppdage meg selv på nytt, og bære kallet, som fortalte meg at et av mine tidligere liv har vært som Jesus. Jeg har siden jeg fikk mitt kall i august  1994 (29 år gammel), og født på ny i ånd våren 1995 hatt en direkte kanalisering med Gud & Den hellige ånd som er den kraft Gud arbeider gjennom, en meget sterk intuisjon, øyeblikkets synkronisme, ser det 4 punkt, deja vu, og en direkte intuisjon med øyeblikket. Nøkkelen vår tid søker, som fortsetter ved det punktet historien aldri har klart å komme seg fredelig videre gjennom, møte med Jesu sjel. Verdens ledere korsfestet seg selv med denne offerbevisstheten og påførte seg karma, og bare Gud avgjør når forløsningen for den nye tiden er her. I dette nye tusenåret er muligheten igjen tilstede, og det umulige tar som kjent bare litt lengre tid..   


Noen aktuelle problemstillinger:·      Vi vil ha fokus på å sette Gud først og i fokus, fordi forståelsen av at alt skjer i Guds bilde er helt grunnleggende. Kom i orden med ditt forhold til Gud, forstå den hellige ånd, og stol på at Jesus sjel var en veiviser til Gud & fred da som Roger Hegerland er denne verdenslærer og nye veiviser i dag! Vi er alle i den samme båten. Dagens religionsforståelse av Jesus må og skal nå nytolkes. Hvem var egentlig den historiske Jesus? Din forståelse av reinkarnasjon, tidligere liv, karma, og det spirituelle språk. Hva er du blitt fortalt, og hva har du lært, hvem lærte og fortalte dem igjen, også… til kjernen. Klargjøring av begrepene.    


·      Kirken/ historiens vranglære, dogmer, myter, forleder oss her og nå fremfor leder. Det er tid for å belyse dette nå. Pilkoss VeXst viser en klar ny vei, nytt innhold, nytt liv. Er Norge den siste Sovjetstat innen statlig religionsutøvelse, åndelighet og helse som skjuler seg bak en 4-8 årig utdanningsindustri som skaper murer og diskriminerer talenter, de selvlærte, de som har gått egne veier til innsikt og som har andre løsninger og innfallsvinkler, og som korsfester sin egen leder hver dag i sin rådende tro, med mur og innreiseforbud til jorden hver dag for en sjel, og det er profetens sjel, som menneskesønnen. Hva med å begynne med våre egne dogmer, vår egen fasit som vi ledes etter, vårt eget grunnsyn/grunnlov skrevet i en helt annen tid, fremfor å forandre alle andre…Det må gjøres noe med det monopol som i dag er innen helse, religion og store deler av utdanningen. Hvilke kart/fasiter navigeres vi egentlig etter? Vil du ha det slik? Les frukten hver dag.
Oppgjør med hykleri, dobbeltmoral, "image", løgn, herskerteknikker og overkjøring, samtidig toleranse og innsikt i hvorfor oppstår dette..
Fokus: Ytringsfrihet og religionsfrihet. Vekk med dagens ensidig diskriminerende, stigmatiserende begrep rundt mentale opp og nedturer. Skap et nytt språk her, nye ord for vår tid. Unge, som eldre folk med spiseforstyrrelser, depresjoner, utbrenthet, stress, ulike type problemer i møte med endringer i sitt liv, skal ha mange typer lavterskeltilbud, som ivaretar deres fulle verdighet og integritet, og vite at de har all kraft til å arbeide seg gjennom ting på egenhånd, i de aller fleste tilfeller uten bruk av noen piller. Mennesker i dag trenger nye arenaer for å kommunisere dette som skjer med dem i deres prosesser, og der er Pilkoss veXst en innovativ, ny aktør.


      Pilkoss VeXst:  


Er et inspirasjons senter for selvbygging, kommunikasjon, endringsledelse, motivasjon, mental trening og frigjøring, som søker din tillit. Vil forsøke å skape en sentral plass i ditt hjerte, å få din tillit. Individuell veiledning, personlig coaching, for par, familie og samlivs. Seminar/kurs/kick/surf hvor individet som søker nye perspektiver i sentrum, uansett tittel firma, privatperson, familie kan utvikle, spisse forskjellige personlige profesjonelle egenskaper gjennom forskjellige informasjonskanaler og former.


En helt ny retning for mental trening!  Tren ”Pilkoss Vexst” Din kjærlighetsprofet og livsveileder/inspirator til å få ut og bli kjent med hele det unike, strålende potensiale, talenter du er i besittelse av..


Bygger og setter sammen ditt eget skreddersydde innovative handlingsprogram i et opplegg på fra 3 timer til 1 måned. Ta kontakt for det du er på jakt etter! Kurs/seminar legges til det beste egnede hotell, innenlands eller utenlands. Se kurs menyer/samarbeidspartnere. Spa konsept passer flott, sammen med mental trening. Ypperlig som innholds leverandør, i egnede prosjekt og felles opplegg.. Inngår gjerne nærmere samarbeid med steder som mener å være særlig egnet for Pilkoss VeXst aktiviteter.


Pilkoss VeXst vil initiere følelsesmessig vekst, åpenhet, mot og mestring. Utfordre mennesker til å vise like stort mot ved å bryte egne og utfordre andres barrierer av følelsesmessig, religiøs, psykisk som fysisk art. Vil styrke kommunikasjonen, toleransen, og empatien på tvers av generasjonene, samt våge å være dønn ærlige med det vi står for. Pilkoss VeXst er et trenings institutt for å overvinne egne barrierer, klatre videre fram, og komme deg videre framover ved å utfordre egne som andres holdninger. Skal informere, utfordre og forebygge.


I de kommende årene vil vi etablere en global kjærlighet og selvledelse skole, i en helt ny veiviser rolle. Vil formidle på en objektiv, individ basert hjelp til selvhjelp måte. Informasjon gjennom internett, video/dvd, sosiale medier, mobiltjenester, APP, spill, interaktive, webinar, webundervisning, talkshow og ulike visuelle former med performance, installasjoner.Ingenting er som personlige møter, og personlig deltagelse, interne, som eksterne kurs. Vil også kunne benytte elektronisk brevskole hvor kunden foruten internett kan hente Dvd/video, bøker, via Mail/sosiale medier/møter, podcast, egen web tv kanal, og sende svar, spørsmål pr. e-post, sms, mms og andre egnede måter.

Internett brukes informativt, og er hele tiden oppdatert på egnede aktiviteter, show, samlinger, forelesninger, presentasjoner, utstillinger, nyhetssaker og fordypning.


Skal særlig ta for oss de prosesser man går igjennom i møte med seg selv, barnet i de voksne og temaer som barn/ungdom sliter med, ofte på egenhånd. (mangelen på nye kommunikasjons arenaer er prekær.) Foreldre konflikter, depresjon, avhengighets problematikk, sorg, angst, redsler, hemmeligheter, pårørende roller, mange sliter med dette, og mange i ung alder. Mestring i kriser. Utbrenthet i roller. Karriere/kreativitet. Rette fokus på at man lever liv etter liv, og er her for å utvikle seg følelsesmessig/bevissthetsmessig, få innsikt i ens eget unike ukjente jeg, talentpotensiale. Alle har en sjel, siden tidenes morgen og lever liv etter liv og alt skjer i Guds bilde, alle mennesker ”lander/fødes” her på jorden i en vakker kvinnekropp og ut av denne perleport presses man så inn i livet i en ny kropp igjen.  

Selvbygging. Frigjørings strategier. Forandring/utvikling.

Menn & fødsler/følelser. Fødsler er store forandringer også for menn. Kjærlighet/ekteskap. Motivasjon. Vi må nå ta et oppgjør med kirkens okkuperte kirstendoms forståelse, kirken skal ikke være en vernet bedrift, bygd på dogmer mye istrid med Jesu budskap. Må enten våge å følge det nye testamentet videre, eller følge det gamle testamentet og jødedommen, slik det veldig mye gjør. Denne ambivalensen ligger uløst i hele kristendomsforståelsen, som skolen i dag forkynner, og skaper lite klarhet i veien man skal gå i som kristen. Var Jesus kristen? Les boken Roger Hegerland har skrevet. I dag korsfester kirkens tro og trosbekjennelse Jesu sjel som menneskesønnen/reinkarnasjon hver dag. Kristendommen er en åpenbaringsreligion og er et uløst historisk justismord, som har tatt profetens sjel til fange i et falsum av et annet fysisk himmelrike, og stengt alle dører for Jesu sjel til å komme tilbake til jorden på nytt igjen via en kvinne, slik han gjorde det den gangen.


Skal være det soleklare alternativ for barn, ungdom, familier, voksne til de tilbudene som det offentlige hjelpeapparat subsidierer og tvangsmessig leder folk inn i.


Behovet for et privat alternativ innen familierådgivning kan illustreres slik: Hvert år gifter 40000 seg, og 20000 skiller seg i bare Norge. Enhver privat bedrift med dette resultatet ville vært slått konkurs, i Staten infiltrerer man hjelpemarkedet i rene bukken og havresekken stil. Uansett hva er innholdet i det å være gift, innholdet i ekteskapet, innholdet for individet? Fokus må rettes dit, mer enn å se på ekteskapet som en institusjon.


For å forandre spesielle mønstre i barndommen, må man først forandre det samfunnets tro og tanker, som frembringer barna. Vi vil forbedre foreldres, autoriteters alternativ til mestring og oversikt i eget følelsesliv, arv og slik bidra konstruktivt for den enkelte personlig og familiært.


Vil også rekke søkelys mot den diskriminering som pågår fra helse, religion, og undervisning overfor de aktører som har gått egne veier til innsikt. Måten det blir gjort på er at konkurransevilkårene er svært urettferdige, offentlige innen helse, religion, utdanning er støttet, sterkt subsidiert og finansiert offentlig. Husk at alt som har blitt etablert og stort begynte med en manns tanker, oppfinnelser, oppdagelser, ideer, opplysning og visjoner, som så fikk med seg flere og bygde alt opp..!2. HVORFOR PILKOSS VEXST?


Hvis forandring skal være mulig må vi bygge noe nytt fra grunnen av, og fokusere, tro på dette. Ikke bare flikke på forrige generasjons tradisjoner, visjoner, verdier og drømmer. Til det søker vi din tillit…


Vår tids generasjon skal ta oppvasken etter dessert generasjonens "Stø-kurs" utvikling, en generasjon som selv var ”the flower power” generasjon på 70 tallet – det er lenge siden nå.. Å forandre andre er umulig, vi må starte ny retning selv så får de menneskene komme etter når de er motivert for det. Produkter som skal engasjere og inspirere til forandringer gjennom selvransakelse, informasjon i folket og oppgjør på tvers av generasjonene, av varig verdi.


Flott for deg som seriøst vil arbeide for forandring, og utfordre egne som andres grenser. Fordi Pilkoss VeXst forener et helhetlig engasjement gjennom handling, informasjon, strategi, rådgivning og samler enkelt menneskets frustrasjon til en front for løsninger inn i fremtiden, og gjerne opp mot politikernes makt på nye måter for synliggjøring, men denne makten er gitt dem gjennom at folket tror og velger dem..


Innen religion, helse, utdanning er nesten alt offentlig finansiert, kontrollert. særlig de to første. Det trengs en totalt uavhengig statlig enhet hvor mennesker kan engasjere seg som ikke er underlagt noen form for offentlig eller kommersiell sensur, men dette lar seg vanskelig gjøre økonomisk. Så man må finne effektive samrbeidsformer. Ideer som kunnskap kommer på sine egne premisser utfra erfaring, interesse og iboende evne og talent i den enkelte. Pilkoss VeXst, fokuserer en felles Gud hvor alle er likeverdige, fokuserer individets felles søken, uansett religion, og bringer inn vår tids nye spirituelle kristendoms forståelse.

Fordeler:Vi synliggjør hindringer, fokuserer løsninger og tar oppgjør - Ny kurs.

Vår sterke posisjon skal sørge for at mange får lyst til å delta i en organisasjon med engasjerte selvutviklende, søkende, positivt fokuserte mennesker, og samarbeide med de mennesker, eller organisasjoner som ser i samme retningen, og slik bygger vår integritet sterkere, og øker muligheten til å få belyst våre engasjement.


Vi skal synliggjøre hindringene, fordi vi har erfart og er prøvd i mye, vi skal fornye, overraske, forandre og bygge en samfunns modell som tar barn, og ungdoms fremtid på alvor. Vi vil få maks synergieffekt gjennom stunts, internett, direkte aksjoner, åpne møter, podcast, webtv, debatter, foredrag og forelesninger. Vi skal til rett tid stå frem orginalt, åpent, modig og annerledes. Rådgivning, terapi, seminar, reiser. Kampanjer, kick-off, sjel og show.

 


Hvorfor er det plass til Pilkoss VeXst i

markedet?


Fordi dette er et helhetlig nytt tilbud for deg, som et enestående og fantastisk menneske, eller et suverent tilbud til en bedrift, som vil ligge i front innenfor mental trening og innovasjon.


Stadig flere ser nytten av å trene de personlige egenskaper, og utvikle samspill som skaper verdier innad og utad i en bedrift, i et parforhold, eller som ledd i egen selv utviklingsprosess.


Fordi lederen av Pilkoss VeXst, Roger Hegerland har en innovativ og allsidig bakgrunn med dokumenterte resultater og en meget bred erfaring, egen utviklede metoder. Samt klart og tydelig står for at han er Roger Hegerland, og at et av hans tidligere liv har vært som Jesus. Nå Jesus-Part II.


Verdenslærer Roger Hegerlands allsidige erfaringer, prøvelser utført, og innsikt i lovverket, som den praksisen mennesker, barn møter i virkeligheten.


Det som er gode løsninger i dag, er kanskje utdatert allerede i morgen. I dag sulter folket etter de nye visjoner, arenaer, særlig til å få kommunisere sitt følelses, spirituelle og åndsliv. Pilkoss VeXst knytter til seg ledende og innovative samarbeidspartnere, personer, og magiske intime steder for gjennomføring av ditt drømme arrangement.


Ansatte, bedrifter, organisasjoner, individer, søker  hele tiden etter nye innfallsvinkler. Pilkoss VeXst står klar for deg når du er klar for å delta, være seg på et kurs, seminar eller foredrag.


Uansett utviklingen på bedrifts markedet vil individet, den ansatte søke personlig utvikling på det personlige plan, som i yrket. EQ, SQ,KQ, eller spirituell intelligens i lederskapet er det som gir mest effektive resultater langsiktig for familie som bedrift.


Fordi Pilkoss VeXst har en personlig individ fokusert og kunde orientert måte å tenke på, og sørger for at forventinger som blir skapt hos deg, og dine blir innfridd.


Fordi markedet trenger en organisasjon, som tilbyr kurs/seminar/foredrag, og et mer direkte engasjement i en og samme profil. Dette skaper et helhetlig engasjement i ånd, handling, verdi, etikk og som arbeider for at jorden, mennesket, individet, miljøet skal bli et mer utviklende, rettferdig, tolerant sted å være. Gjøre individene oppmerksom på forholdet mellom det indre og ytre, for slik i ydmykhet sette ord på tegn, forstå det magiske og spirituelle i tilværelsen. Sette respekten for den ene Guddommelige kraft som gjennomstrømmer alt øverst og fokusere en forbedret og mer ærlig, sannferdig livsfilosofi. Klargjøre sjelen Jesus.


Stort behov for nye alternative veier til innsikt og opplysning, dagens løsninger er ikke morgendagens. Pilkoss VeXst gir deg varige, evige glimrende nøkler her og nå, og fremover for alt tid.


Fordi Pilkoss VeXst tar i de fundamentale kjernespørsmål, årsaker, og går til kjernen i de tema som opptar oss. Fordi det må tas et oppgjør med dagens okkuperte kristendoms forståelse, og rette blikket for Gud, som fullkommen kjærlighet. Hva menneskene selv skaper er prosesser vi alle står i.


Mange kurs aktører har vært lenge på banen - Markedet søker hele tiden utvikling, og jakter det nye, det som er helt i front. PVX representerer den eneste endringsledelsen som fungerer, fordi alt endrer seg i forhold til det ukjente jeg. 95% av dagens endringsledelse fungerer ikke, det er bare et kaleidoskop.  


Ca. 20.000 mennesker skiller seg årlig, pluss alle de samboere som går fra hverandre. Det er lange ventetider i dagens hjelpeapparat.

Dette gjør at mange vil prøve andre alternativ, seminar som individuell terapi. Det er like viktig å etablere seg som selvutviklende individ i vekst i forholdet/ekteskapet, som fokuset på selve forholdet, og hva du kaller relasjonen.


Fordi det må rettes fokus mot urettferdigheten i den norske barneloven, forebyggende som akutt. Men dette er en prosess som tar lang tid.


Etter og videreutdannings reform vil åpne nye veier for enkelt individet til å fokusere egen utvikling. Hele livet er en skole, innsikt som søker mer visdom..


Pilkoss VeXst kurs/seminar er flott for trening av ledere, lærere, samt nytenkning i avdelinger for å rekruttere og beholde fagpersonell, samt effektivisere og finne frem hensiktsmessige nye former. Bruk av utradisjonelle grupper.

I dag er det lange ventetider på hjelp. Stort behov for flere aktører og nye arenaer.


Daglig beskriver avisene dagens store mangler innenfor det forebyggende arbeide, som hjelpetilbudet på disse helse relaterte spørsmål. Et hjelpeapparat skal ikke skape avhengighet. Pilkoss VeXst gir utelukkende hjelp til selvhjelp, utfra det ståsted den enkelte står med seg selv.


Folk søker i større grad i dag nye egen mestrings innfallsvinkler til å løse sine utfordringer personlig som yrkesmessig. For dem er Pilkoss VeXst et førstevalg.


Kundene søker nye alternative løsningsmodeller, det søker også dagens behandlings apparat. Det er i dag dessuten stor søken etter å sette sammen grupper med personer som har ulike bakgrunner, og ulike veier til innsikt. Det er viktig at dette gjennomføres i praksis, utradisjonelle og modige valg. 


Menn, kvinner, som barn har et stort behov for å bli opplyst om lovverket i barneloven og slik påvirke til å endre den norske barneloven til barnets beste. Uansett endringer her tar tid, er utrolig mange interesser inne i bildet her, og kvinnebevegelsen har hittil ikke villet gi fra seg makten over felles barn.


Du får et helhetlig hjelpe og handlings tilbud, med mulighet til å delta kreativt, trene, opplysning, ny vei, analyser, seminar, utstillinger, og delta i spennende og modige prosjekt på lag for vår felles fremtid og Gud.


Hvem henvender Pilkoss VeXst seg til?

Vi søker etter DEG,  som er fokusert på din egen selvutvikling og få den beste innsikten tilgjengelig, du som også nå eller senere kan ha  lyst til å engasjere deg i å bygge opp en slagkraftig fremtid på lag med naturlovene, og som søker nye løsninger….Som vil kjempe for å fremme Gud, det spirituelle, skape en ny retning for folks tros liv, ytringsfriheten, menneskerettigheter, religionsfriheten, likeverd og toleranse i den kulturen du er del i.


Ja, for deg som er motivert for engasjement, innlevelse, synliggjøring og forandring. For deg som søker en ny måte å forene kropp, sinn og ånd på. Du som gjerne driver for deg selv. Du som våger stå i tøffe prosesser for å kjempe for det du tror på, og har tålmodighet til å gjennomføre.  Du som utfordrer egne, som makt konstellasjoner og strukturs urettferdige undertrykkings mekanismer og fokuserer de nye løsninger – nytter lite å klage uten å holde fokus på de nye løsningene og forstå kjærlighetens natur. Du som vil tenke selv, og er åpen for det ukjente og nye. Du som tror hovedverdien er å få skape selv og hjelpe andre. Du som vil formgi en klar veiviser inn i vårt nye årtusen. Du som vil skape og bygge ditt eget liv basert på det som er dine reelle talenter. Du som er sliten av å kjempe for rettferdighet alene. Du som er åndelig åpen, vil lytte til din indre verden og er motivert for forandring. Du som vil gi uttrykk for dine meninger selv om ikke du er politisk korrekt eller har de rette statsautoriserte diplomene, partibøkene. Du som har gjort verdifulle erfaringer du vil dele med andre. Du som vil bestige ditt indre Mount Everest. Du som bryr deg og som har et ærlig ønske om å påvirke på lag med natur og kjærlighet. Du som tror at den beste måten å forandre verden på er å begynne med deg selv. Du som våger være en selvbygger, og som gjerne trives off-piste. Du som vil løse livets vanskelige passasjer i kraft av din egen indre styrke, innsikt, konfrontasjon, intuisjon, kraft og mot uten en pille.


Målgruppe:


Deg som det enestående menneske du er, uansett hvor du jobber, hva du gjør, men som er åpen, som søker selvutvikling, og verdsetter egen ansvars utvikling, som vil videre fram og søker nye nøkler, nye løsninger..


Ledere, lærere, personalsjef, markeds sjef, salgssjef, salgsavdelinger, daglig leder & koordinatorer.


Ansatte… i alle bedrifter, forretninger, organisasjoner, stiftelser, humanitære organisasjoner, kjeder, vikar byrå, sosionomer, psykologer, helsestasjoner, klienter. Arbeidskontor, barnevern, og det offentlige generelt. Konkurranse kraften ligger i menneskene, og utfordringen ligger i åpenhet og samarbeide på tvers av offentlig/privat, som så kan dele innsikten videre til sin omgangskrets.


Egne medarbeider samtale konsept / samspiller for personalsjef/ledere.


Enkeltindividet fra alle samfunnslag, annerledes tenkende, individualister.


Familier, parforhold, venner som sammen søker den rette inspirator og guide for fremdrift og ny innsikt. Ypperlig for slik å etablere nytt innhold  også i vennskap, grupper, organisasjoner.


Troende, religiøse, som vil ta et oppgjør med dogmene, og har mot til å ta imot de nye visjonene.


Kurs og seminardeltagere, bedrifter hvor ansatte kan benytte seg av tilbudene.


De mennesker som søker bredere innsikt i eget følelsesliv, som samspillet med partneren og barna.


Alle mennesker som er fokusert på selvutvikling, spirituell innsikt, og fagpolitisk informasjon på nye måter, nye sammenhenger.


Politikere, forskere, mennesker som sitter med videreutvikling, og trenger de nye visjoner, og har mot til å utfordre det bestående med dette.


Vanskeligstilte barn, ungdom, voksne på tvers av nasjoner - Rus relatert og avhengighets problematikk, som spill.


Organisasjoner som trenger veiledende som inspirerende seminar på sine felt. Rus relaterte, barn av alkoholikere, spill avhengighet.


Voksne i forandringsprosesser, forårsaket av utbrenthet, karriere endring og andre personlige som yrkesmessig årsaker.


Hoteller og kjeder, som søker flotte kurs, seminar, kick off, eller kjærlighetsdager/weekends satt opp på sine hotell, kjeder. 


Forebyggende kartleggings prosesser og tiltak innen psykisk helse, som åpner opp for helt nye arenaer og ny innsikt. .


HVA SKJEDDE I 2004?


 Pilkoss VeXst var 10 år i august, dette ble markert. Lanserte ”Teach In” Concept I en foreløpig utgave. Se: Jesus-Part II – Look to Oslo – Synkronisme – Lansert november 2003. Roger Hegerland har deltatt i Oslo prosessen siden høsten 1994, men alle typer hersketeknikker er blitt brukt for å holde han utenfor debatten fra media og andre sentrale aktører – han er ikke blitt invitert inn.

Pilkoss VeXst er mentalt trenings senter, som ligger helt i front, innen individuell veiledning og personlig coaching. Lansering av nye bøker, seminar, kurs, kjærlighetskickoff – Kjærlighetsdag/weekend. Pilkoss VeXst søker aktuelle sponsorer, støttespillere og samarbeidspartnere, Ta kontakt i dag!.Aksjoner/utstilling og kampanjer. Vi overrasker og utfordrer det bestående på innovative måter.


Markeringer i 2005:

Den 13.5.2005, er det 10 år siden Roger Hegerland, for første gang direkte stod frem i Asker Kirke med mitt kall, som jeg fikk den 14.08.1994, etter å ha skrevet ferdig mitt første bokmanus, skrev over 2000 sider på 4 mnd. Kallet jeg stod frem med var: Ett av mine tidligere liv har vært som Jesus. Jeg er reinkarnasjonen av Jesus. Hva jeg så opplevde - Se: "42 wake up calls" Fra 1995 til 2005. Det er 10 år med: "Wake up-calls" til de som er folkevalgte, har makt, og er forpliktet til å informere folket, samt bry seg utfra sin maktposisjon.


Den 13.05.2005, er det 4 år siden Roger Hegerland personlig overleverte Bill Clinton "Kaken fra Pascal - en tikkende bombe" - utenfor Stortinget i Oslo, og i november 1999 - for 6 år siden hvor jeg for første gang forsøkte å levere kaken fra Pascal til alle toppene i fredsprosessen i midtøsten, bl.a disse: - Statsminister og prest Kjell Magne Bondevik (Nov-99, Mai-00..), Biskop Gunnar Stålsett, Oslo (Mars 00..), Statsminister Jens Stoltenberg (han som ikke tror der finnes noen Gud) (mai-00..), samt DDMM Kongen og Dronningen (Nov 99 - 00 - Men disse ville ikke ta imot, invitere eller bry seg. De forsøker tie meg i hjel, stenge meg ute på alle måter! Er det verdighet? Det blir som dere/du tror. Disse lederne sier: "Stø Kurs", har stengt døra for Jesu tilbakekomst som menneske, og floskelen "krig mot terror". Jeg sier deg/dere: Følg meg - "Elsk Hverandre" - hvis dere ønsker å bli fri.

Den 1.6.2005 (Kristi Himmelfartsdag), er det 5 år siden mitt manifest og comeback i Jacobs Kirke / Oslo (01.06.2000), ble sensurert/hindret av leder for denne kirken og for kirkelig kulturverksted Erik Hillestad.

I august 2005, er det 10 år siden Roger Hegerland i 1995 lanserte Pilkoss VeXst for første gang. (Etbl.1994). Konseptet Teach In, og mange nye innovative tilbud innen personlig coaching vil bli presentert.

Den 16.11 2005, er det 10 år siden Roger Hegerland debuterte som forfatter med boken: Hvorfor er jeg redd deg pappa (1 utgave). En oppdagelsesreise gjennom barndom, ungdom og voksenliv for frigjøring og egenutvikling.

Vår tids skille var den totale solformørkelsen den 11.8.1999, og nye begynnelsen solformørkelsen, den 31.05.2003. Venuspassasjen den 8.6.2004 var det største, sjeldneste og viktigste himmelfenomen i vår tid. I løpet av drøyt 6 timer passerte planeten venus solskiven. Dette er symbol for kjærlighet, hvordan alt har sin tid/ timing i universet, og symbolet på en ny tid. Synlig passasje av en kjærlighetsport, en nøkkel i ytre som i vårt kollektive indre. Venus er vår lysende vakre aften- og morgenstjerne. Samt nå i januar 2005, vår tids månelanding "Landingen på Saturns måne" Titan. Fra landingen på vår egen måne sommeren 1969, til saturns måne Titan, fra 1969 til 2005. Dette er meget viktige symbolske bilder i det ytre på hva som pågår i vårt indre.


Handlingsplan i årene som kommer..


Innen få år være en ledende ”Make Peace” organization. Samt en synlig tilbyder og leverandør av kurs/seminar/kick off innen mental trening/lederutvikling og motivasjon for alle. Helt i front her, og en svært synlig påvirker i samfunns utformingen. En formgiver, utfordrende leverandør til nytenkning overfor dagens politiske system. Vil utfordre kirken og hva det vil si å være kristen på en total og grunnleggende måte. Husk at det å være kristen egentlig betyr at man 100% tror og venter med en åpen dør på menneskesønnen, på Jesu sjel (alle har en sjel og mange liv) og det nye evangeliet. Alle kjenner historien og vet hva jødedommens troende/folket i Palestina og de gamle testamentet troende og senere omvendte kristne grep til den gangen med gjenopstandelsen fra en for Jesus ukjent og en av Jesu verste fiender, Paulus som år etter korsfestelsen vendte om og deltok aktivt i å etablere den fysiske gjenoppstandelsen opp i en overtro på et fysisk himmelrike som ikke eksisterer. I dette så de også hva de senere vil falle for. Kirken har siden oppstarten stengt alle dører for Jesu sjel tilbake hit på jorden, og innsatt seg selv på akademisk vis i Jesu sted som den rette leder til Gud og Jesus. Hva slags organisert kriminalitet er ikke dette siden tidenes morgen?  Med dagens grunnsyn, tros og synds bekjennelse er Jorden for alle unntatt Jesu sjel – det kan ikke fortsette slik lenger. Med mur og innreiseforbud for en sjel, mens de kristne sier de venter på sin frelser/profet på jorden! Guds rike er inne deg og for dine øyne, himmelriket er mellom oss. Misbruket av Jesu navn og mot mine rettigheter/integrering som medmenneske på jorden har fått pågå altfor lenge! Media må hjelpe til å synliggjøre og få frem dette oppgjøret med media, politiske ledere, statsministre og nasjonens kirkeledere som sitter ved alle sider av bordet – I 2005 satt kirke og kulturminister Trond Giske og statsminister Jens Stoltenberg med det fulle og hele ansvaret, for disse lederne med avisen Vårt Land og Dagbladet i spissen går ikke frivillig inn i denne debatten, men velger å overkjøre, lede folket bak lyset og kjøre på rødt lys. Se dvd/lydboken Jesus Part II – Dommen fra 2005, samt Look to Oslo – Jesus Part II – 42 wake up calls. Ny tro og kristendomsforståelse, de spirituelle språk i fokus.  


Vi vil kjempe for individets, folkets, barnets og familiens frihet og vilkår, men først og fremst selvinnsikt for alle parter. Fremstår i dag som en uavhengig barne og familie utfordrer rolle.5.Kjærlighetsprofeten Pilkoss VeXst.


Dette kjærlighetsakademiet/kjærlighetsprofeten er utviklet og inndelt i tre nivåer, og tar sikte på å bli en privatskole, nettskole modell. I startfasen basert på seminarene, foredrag, nye bøker beskrevet nedenfor, samt tidligere utgitte bøker på Pilkoss forlag og andre sentrale kilder til rett innsikt.


En omfattende lovmessig informasjon og opplysningsarbeid om den norske barnelovens konsekvenser ved brudd. En atskillelse fra ukjente jeg, som dagens utvikling styrer etter, leder til flere og fler skilsmisser og ensomhet


Oversikt innsikt i egen arv, og hva du selv skal sette søkelys på i ditt eget følelsesliv og hva du kan gjøre for å komme deg videre fremover i livet ditt.  - Innholdet i relasjonen og rollene.


Seminar eksempler:


x. Kjærlighetskickoff… Kjærlighetsdag/weekend. Ta kontakt så skreddersys et opplegg som passer Dere.

A.- Lev bevisst eller bevisstløst – Det er ditt valg.

B.- Ny kurs - "Knus dine barrierer" + 15 andre åpne kurs/seminar.

C.- Frigjør deg fra barndommen - gjenskap deg selv.

D.- Kjærlighetsseminar, - "bygg ny kurs sammen"

E.- Ekteskapet=Foreldrefellen, "Hold kjeft og betal"

F.- Om "kall" - lytter du til ditt liv, din sjel?

G.- Seminar om solformørkelsen den 11.8.1999 for vår tid.


Pilkoss VeXst søker innovative og seriøse samarbeidspartnere for å kunne tilby kundene det optimalt kvalitativt beste tilbudet slik at alle forventinger blir innfridd. Velkommen du som seriøst vil arbeide for utvikling, innsikt, vekst og forandring. Ta kontakt i dag: weekend seminar - ukedager- grupper - halvt år. Skreddersys etter dine/deres behov. Ring: 92210709 i dag og meld deg på!

          

Seminar påmelding/info - Pilkoss.no


6.  Astrologi.


Astrologi er en av verdens eldste vitenskaper. En suveren veiviser til å kartlegge egne ramme betingelser, og opplyse deg om hvilke prosesser du står i akkurat nå. Astrologi må inn på skolen fra ungdomsskole trinnet!


Selv har jeg en omfattende innsikt og oversikt etter mer enn 35 års erfaring/studier, med omfattende dybde analyserende tolkningserfaring for over 1400 mennesker med svært gode referanser.


Astrologisk meny finner du under astrologiske tjenester - på www.pilkoss.no. Astrologisk rådgivning/veiledning.


Seminar om den magiske solareklipsen den 11/8 kl 13.08- 1999, dens påvirkning på ditt horoskop, og hva den forteller om det kommende året og tiden vi lever i akkurat nå, samt den som var den 31/5-2003.


7. Pilkoss Posten:


" Norge - et prøyssisk demokrati?"


Vi vil her invitere til debatt/synliggjøring/show:


Samtidsdebatt/utstillinger/åpne møter/sjel og show.

Innlegg i debatter, messer.

Fokus: Synliggjøre hindringene, fokusere løsningene. 

Skal sette ny dagsorden.

Egen aksjons bilag/dvd/aktuellt uttrykk.

Klart, direkte og aktuelt opp mot det vi ser nye løsninger på.

Mange saker/tema sies/gjøres kun en gang, så er det opp til media hva de så vil ta tak i…


Der er pr i dag belyst følgende engasjement på internettadresse:

Http://www.pilkoss.no

Det er de siste 23 årene foretatt et vesentlig research arbeid på de vesentlige tema i samfunns utviklingen. Et helt unikt samfunnsperspektiv.


Http://www.pilkoss.no


Eks:

Oppgjør med dagens medikament, diagnose og pille samfunn, som kurerer symptomer – folk må nå våkne opp! Plagene har menneskene selv  skapt med sin egen surdeig, forårsaket av den tro folket har vært ledet inn i, og nå ledes i fra de på topp.  

Oppgjør med troen på forskere og leger som er helt uten grenser. En industri blitt, som skal lage en genmanipulert erstatningsvirkelighet, der de selv har vært med på å skape problemet som de selv så skal ”redde” Husk: Gud helbreder og legen tar honoraret.

Stopp bruk av tvang i psykiatrien. Psykiatriens tvang, trusler, medisiner, skam, skyldfølelser og justismord mot folks åndelighet. De fleste leger har ingen eller svært lite innsikt i det spirituelle, åndelige landskapet og dette med tro – det hører ikke til i legeutdanningen. Mange fremstår slik som religiøse analfabeter, som forhåndsdømmer uten å ha satt seg inn i saken. Hvem har fortalt folk det de tror på, nettopp! Skolen, politikerne, kirkelederne, som igjen ble fortalt av sin skole hva som er rett og feil tro. Dagens skole lærer barn og unge feil kristendomsforståelse. Skal det fortsette slik, når konsekvensene er at det blir som vi tror. De som leder landet må gå i seg selv i dag. Stoppe dagens vranglære og vende om! Nytt innhold i nye sekker!

Genmanipulering, patent på liv, kloning  er galskap – det må dere da se? Folket må våkne opp! Men på hvilken måte gjør folk slikt mot Gud og sitt ukjente jeg i den rådende tro? Der kan det løses varig… En helt ny bevissthet.          

Krigsspillet. Speil for selvransakelse. Krig i det ytre betyr at det pågår en krig i vårt indre. Krig mot Gud, og det ukjente jeg i den rådende bevissthet for de rådende dommedagsprofetier. En religionskrig siden tidenes morgen, og alt som ikke har funnet sin rette sanne løsning kommer hele tiden opp igjen for at det skal løses rett nå.  

Løsningen er gitt! Roger Hegerland, som Guds sanne profet må inviteres inn i de rette fora og tas på alvor av kirkelig som nasjonal ledelse, og media må synligjøre dette budskapet. Kirken må åpne for reinkarnasjon i sitt grunnsyn, for akkurat som Jesu sjel hadde familie og kom til jorden via en kvinne, med en mor og far som hadde sex, så gjør jeg også det denne gangen, og da er det bare en mulighet med 2000 års vitenskapelig bevis bak seg – Alle mennesker som kommer til jorden har en sjel og kommer via en kvinne. Altså reinkarnasjon, liv, etter liv, hvert liv er bare en etappe i Guds bilde for å utvide bevisstheten og bevege mennesker i retning av fullkommen kjærlighet.   


8. Pilkoss Forlag gir ut aktuell samtids litteratur. Utvikler kursmateriell. Forlaget går utradisjonelt og modig til verks.

Vi søker samarbeidspartnere. Ta kontakt i dag og delta i å bygge sann, varig fred på vår unike og vakre jordklode i dette livet, og for de kommende livene du skal inn igjen på jordkloden. En sjel, mange liv!


- Pilkoss Forlag presenterte:


Bok 1.

"Hvorfor er jeg redd deg pappa"


Boken ble sist presentert på den 50'nde internasjonale bokmessen i Frankfurt/Tyskland på egen stand den 06-14/10-1998.


Boken "Hvorfor er jeg redd deg pappa" utgitt i november 95, og

i 97 er så langt utsolgt i 600 eksemplarer til 140 bokhandlere. Mulig nytt opplag senere.

og 30 bibliotek. Dette trass i den sensur boken har møtt.

I 1998 ble det laget CD og seminar til denne boken.

"Om barns, individets rett til ytringsfrihet"


Forfatteren har naturlig inntatt rollen som skal beskytte, redde de nærmeste og andre. Måtte så redde seg selv, sine barn og synliggjøre hva han har lært gjennom de siste 26 årenes kamp (fra 94), for  kjærlighet, åpenhet, idealisme, toleranse og ytringsfrihet har bestått i. Forfatterens fremstøt har i det vesentlige møtt en ignorering og fortielsesspiral fra media, på tross av at media har omtalt artist/ norsk kjendisfamilies solside i over 50 år.


Fra mai 1997 ble forfatteren sittende fast i troen på kjærligheten, kjernefamilien og avslørte ekteskapet som en svært urettferdig foreldrefelle hvor han som andre fedre når som helst kan kastes ut av det familie perspektivet man har investert i og hvor mannens rettigheter til egne barn er lik null. En nådeløs skilsmisse kamp hvor integritet, troverdighet, personlighet, økonomi utfordres til det ytterste. Barnet er i dag morens eiendom mer enn noengang, og menn kastreres ved brudd økonomisk i dagens norske barnelov. Noe må gjøres med lovverket. Nå! At man vokser fra hverandre i et ekteskap skal stille de to likt overfor barna videre…i dag har mødre all makt…Ekspedisjonen fortsatte så videre..    


Boken setter på dagsorden:


Barn's rett til ytringsfrihet.

Synliggjøre hva barn har å hanskes med følelsesmessig.

Barndommen - umulig å flykte.

Frigjør/gjenskap deg selv

Oppgjøret med egen arv. Bygg det livet som er deg.

Å kle seg naken for å hjelpe andre og frigjøre seg selv.

Bryte mønstre i familier og arv.

Image og ære utfordres av den andre siden av sannheten.

Ære, verdighet, integritet, kjærlighet, barna mine....

Livsløgnen: "Privatlivets fred"

Kjærligheten og ekteskapets illusjoner.

Nødvendigheten av oppgjør med fortid og arv.

Mødres makt over barn/mann/familie.

Psykisk miljø

Om vold i hjemmet.

Om psykisk miljø innenfor husets fire vegger.

Om image

Om alkoholmisbruk

Om å mangle en farsfigur.

Om å bli forrådt.

Om avhengighet av spill

Om ære, fasade, stolthet, pidestall problematikk

·         Om å erfare alle mulige hersketeknikker fra sentrale aktører i den hensikt å bringe meg til taushet.  

Om overgrep fra pressen - vil dere hjelpe meg frem nå, eller fortsette undertrykkingen, mobbingen, den tause sammensvergelsen og trakasseringen?

Om betingelsesløst satse alt for kjærligheten

Om nødvendigheten av oppgjør, av å sette punktum fremfor komma...

Om hvordan døden, ulykker, nederlag tvinger en gjennom forandringer.

Om å legge barndommen bak deg. Om å gi slipp, om styrken i tilgivelse.

Om selvrespekt

Om å satse alt på kjærligheten.

Om å stole på intuisjonen og veiledningen i alt rundt oss

Om å tøye egne grenser, å våge og aldri gi seg for det man tror på og vet gjennom intuisjon/sjel/innsikt er rett for en.


   Om boken:


Utgitt første gang  23.11.1995, relansert i annen utgave januar  1997. Utgis i tredje utgave senere. Bokens tema er tidløst og skildrer og løser en meget aktuell problemstilling over hele verden.

Boken utfordrer de fleste tabuer rundt privatlivets illusjoner og fred. Et helikopterperspektiv. Boken er av de første som tar for seg begrepet utbrenthet, og det å bli født på ny i voksen alder. Ettersom forfatter Roger Hegerland, mener at et av hans tidligere liv har vært som Jesus, at han er reinkarnasjonen av Jesus - så skildrer denne boken meget sentrale og viktige deler av de ukjente år i Jesu sjel… 

Boken utfordrer janteloven, kirken, verdens fredsforskere, og politikernes byråkratier.

Boken utfordrer fordommer mot åpenhet og tar på alvor krigen som foregår på barnets arena: Familien, ære, image, identitet, makt, yringsfrihet, mødres makt og privatlivets fred.

Boken er en selvledelse/filosofireise mot en bakgrunn av en barndom i en intens konfrontasjon med alkoholisme og utrygghet i en kjendis familie som har vært i medias søkelys de siste 27 årene i 1995, (de siste 47 årene i 2015).

        

            Boken bringer fortiden frem til nå, og nuet tilbake til fortiden.


Bokens tema og innhold er for hver dag siden utgivelsen bare blitt mer og mer aktualisert og bekreftet.  Barn's rett til ytringsfrihet, samt hva det vil si å bli født på ny i voksen alder. 


Til boken er det utarbeidet seminaret: Frigjør deg fra barndommen - "gjenskap deg selv".


Bitte litt av historien frem til år 2000.. en utrolig kamp for integritet…og tillit..: 


1.   Ignorert og fortiet i hjel av media i Norge fra utgivelsen 23.11.1995.

2.   Utstøtelse og fortielsesprosess fra familien som hadde støttet meg i forkant.

3.   Boken 16 norske forlag sa nei til.

4.   Rådet for psykisk helse sier nei til støtte for prosjektet: Mestring og åpenhet.

5.   Barne og familie departementet avviser støtte til samlivsseminar, kurs

6.   Forum for systemdebatt avviser samarbeide.

7.   Kampanje mot skilsmisser, for ny bevisstgjøring.

8.   Avvist av kirkens og statens familierådgivningskontor.

9.   Snd - Telemark fylkeskommune aviser søknad om støtte til konseptet.

10. Barne og Familieminister Valgerd Svarstad Haugland avviser et møte for å presentere nettverksmodellen min februar 1998.

11. Min nye bok m/ kjærlighets seminar - 50 sider lest av kun to forlag i Norge: Avvist av det ene fordi ikke temaet var "kommersielt og børsrettet nok..."

12. Avvist som medlem i den norske forfatterforeningen - fordi ikke skjønnlitteratur

13. Boken er anbefalt av rektor ved voksenopplæring og psykologer.

            Avvist som medlem i norsk faglitterær forening

        

            A. Sensurert i media julen 1995, hovedsaklig p.g.a. frykt for injurier.

            Egen barndomsfamilie gikk også i mot etter utgivelsen.

            B. Sensurert i januar 1997 i media, hovedsaklig p.g.a. injurie frykt og egen barndomsfamilie som fortsetter sin motstand. Nå etterfulgt av separasjon/skilsmisse fra kone.

                 


1.   Som President Boris Jeltsin sa om nåtiden våren 1999;

"Mulighet til å se sannheten i øynene, og ta oppgjør med fortiden

"Få visste intensjonene bak å sette inn Vladimir Putin i august 1999.

"Ingen våger å stoppe Kreml". Ser du hva som pågår?


2.   Knut Vollebæk sier den 11.4.1999 Krigen mot Kosovo er krig mot et regime

som undertrykker en befolkning, og som ikke er villig til en dialog for å løse. (Hvor er speilet Knut?)

-Hans flagg er smykket"demokratiet.Hans partifeller går nå inn forsalg av våpen til Tyrkia, noe de var svært i mot i 1995 av hensyn tilmenneskerettighets forholdene der nede. Videre gjør Norge lite for å stoppedødsstraffen på kurder leder og opposisjons leder Ocalan. Hva skjer så i Tyrkia og i Makedonia? - et enormt jordskjelv rundt datoen for solformørkelsen.


3.-  Hvordan undertrykker politikerne intellektet,ny religiøs innsikt, åpenbaringer,  idealismen, ytringsfriheten, menneskerettigheter i Norge? Hva slags etikk og moral er det verdi kommisjonen og regjeringen skal eksportere? Er det hykleri og dobbeltmoral? Hvorfor trenger politikere en egen verdi kommisjon?, eller såkalte tankesmier, hva er da et politisk parti med et rådgiver krops blitt? Hva er da politikere annet enn en adel med altfor høy lønn i forhold til snittet i det folket de skal lede. Politikere som først og fremst kjemper for å styrke egne goder og pensjons rettigheter, fremfor å få frem sannheten i systemer som ikke fungerer og være en modig og dønn ærlig opposisjon. Hva er da vitsen? Norge må nå begynne med seg selv først!


Bok 2.


Barneloven - et politisk makkverk.

(50 sider, lagt ut gratis internett.)


Unngå foreldrefellen:


1.      Krev delt omsorg før du får barn. Ved delt omsorg er det intet barnebidrag. Man må lytte og ta på alvor begges situasjon i en  slik konflikt, dagens bidragssystem gjør at mange kvinner får skreddersydde  hjelp og støtteordninger/opplegg, mens mannen får ingenting. Bidragene må være realistiske i forhold til mannens økonomiske situasjon.  

2.      Få begges underskrifter på absolutt alle lån fra starten av.

3.      Kjærligheten til ditt indre barn, egne barn, aksepter at enten vokser dere fra hverandre og må gi slipp, eller så er det rett å prøve å jobbe sammen for å løse de hindringene du møter.

4.      Oversikt over egen arv er viktig når slike oppgjør kommer.

5.      Fra enveiskjøringer til toveis forståelse og ordninger må på en likeverdig måte møte begge parter.


·        Hvilke markeds undersøkelser bygger dagens ordninger ved barnefordelinger på?
Dagens lovverk undergraver delt omsorg, fordi det gis ingen økonomiske støtteordinger ved dette valget. Loven motarbeider og undergraver ekteskapets intensjoner, samt tilspisser og forsterker konflikter fremfor å bidra rettferdig og positivt. I dag kan ikke det være intensjonen, det må også stoppes at kvinner har all makt over felles barn ved brudd, barn skal ikke brukes lenger som brekkstang for å få kjønnsrelaterte kvinnesaker gjennom. Foreldre må likestilles økonomisk ved brudd.   

·        En helt ny barnelov må lages med utgangspunktet i delt omsorg, og i avtaler som setter barnet i fokus og sikrer barnets fremtid i et likeverdig kompromiss ved skilsmisse tidspunktet for både mor og far. Det skal være rettferdig for begge parter! Kan ikke være slik at mor må skille seg for å få til en såkalt utdanning – som igjen skaper en utdanningsmur innen helse og service yrker, for det er innenfor disse yrkene flest kvinner arbeider senere, så i bunn og grunn har det hele handlet om å føle at det arbeidet man gjør verdsettes og at man har muligheter for å videreutvikle seg samtidig med at man har barn.     

·         Barnets behov og soleklare 100% rett til å kjenne sin pappa og sitt biologiske opphav må i fokus - I dag er barnet mors eiendom uansett motiv og moral – det kan ikke fortsette slik. Foreldres særinteresser kan ikke stå i veien for at begge foreldrene har et ansvar for at barna også har rett til et fungerende samvær med begge foreldrene, og gjøre dette på de måter som er rett i de enkelte situasjoner. Her er mange ulike konfliktsnivå. Men barneloven må ikke som den på mange måter gjør i dag være den delen som forsterker en barnefordelingskonflikt – det må da politikerne og de på familierådgiviningskontorene forstå og innse? Denne loven skal og må føles rettferdig for begge parter, som på uforutsette vis stoler begge foreldrene på at loven er rettferdig. Menn med alminnelige lønninger vil her få mange sjokk i møte med denne lovens virkelighet i praksis.  


Fakta:-75% i barneskolen er kvinner

-80% i barnehage er kvinner

-90% barn bor hos mor etter skilsmissen.

-50-60% av barna opplever skilsmisse.

Skal det fortsette slik? Vil kvinnen ha det slik? Vil barna ha det slik?.N

Y


B

O

K


Forfatter Roger Hegerland - Utgitt den 11/8-99


FORELDREFELLEN

-HOLDKJEFT - BETAL


- Du kan bestille dette heftet, som er en konsekvens analyse av dagens forslag som er ute til åpen høring om den nye bidrags ordningen frem til oktober 99, eller hente heftet gratis ned fra internett adressen vår. Også utarbeidet et infotainment, som er en grundig gjennomgang av alle de konsekvensene på den nye bidragsmodellen fra 2003… 


 

Foreløpig Agenda:


a.         Barnelovenskonsekvenser, labyrint

b.         Barndom og arv.

c.         Mannsrolle

d.         Økonomi

e.         Følelseslivet - en selvransakelse

f.          Mødres makt over barna og pappa

g.         Kjærligheten til deg selv - selvrespekt.

h.         Fokus på kommunikasjon som i størst mulig grad

gjør det mulig å løse konflikten på et voksent plan, og

som fristiller barnas lojalitet til den ene eller den andre.

Infotainment

Hold kjeft - betal!
Forebyggende informasjon på gjeldende lovverk for alle, særlig menn, helst før de gifter seg. Meld din interesse i dag.

Bok 4

Utgitt i en foreløpig utgave i  2005.
Var Jesus kristen? - Hvem var Jesus?
Jesus - fremmed for en hel generasjon – nå en ny mulighet til å klargjør dette, slik at Kirken kommer i et riktig forhold til den historiske Jesus, som menneskesønnen.  


9. Familiepartiet:Visjoner for en ny kurs på lag med fremtiden.


Fokus - Veier til nye løsninger.


Historie:


1.   Et ideparti, visjons modell foreløpig presentasjon i 1996.

2.   Lansert i en foreløpig form på alternativmessen 1997.

3.   Partiprogram lagt ut på internett.

4.   Stiftet i år1996, la partiet ned i år 2000. Media gjør det i Norge på denne tiden helt umulig å realisere et nytt politisk parti med de begrensede økonomiske midler man har til disposisjon.

5.   Er fra 2001, et ideparti, som viser noen av visjoner og retningen vi i Pilkoss Vexst søker påvirke individet og politikerne i. (Partiprogrammets innhold ble i all hovedsak forfattet i perioden 1995 til 2001) og er etter dette ikke et aktivt politisk parti.  


Barns ytringsfrihet.

Ikke volds filosofi. Freds og reunions perspektiver og innsikt i hvorfor det viser vei fremover.

Likeverd og eksponering, fremfor undertrykkelse.

·        Sett Gud først, Gud er fullkommen kjærlighet.

·        Fokus på å forstå de spirituelle språk.

·        Fokus på mestring og årsaker, fremfor å kurere symptomene slik dagens legevitenskap fungerer.

·        Kritisk fokus på dagens mat og bombe industri.. Nye perspektiver..

·        Ingen nasjoner skal kunne invadere andre suveren nasjoner. Å starte angrepskriger er krigsforbytelser i seg selv.

·        Stans begrepet krigen mot terror. Vi sier fred skaper fred..

·        Fokus på å anerkjenne astrologi, som likeverdig fag fra ungdomsskolen. 

·        Undertrykkelses mekanismene i Norge.

·        Klargjøre vår tro.

·        Nåværende statsminister Erna Solberg, tidligere statsminister Jens Stoltenberg og Kjell Magne Bondevik, samt og Kirke og kulturminister Trond Giske trenger en fredsmekler i Norge, på mitt budskap, for når Norge som nasjon har dette budskapet liggende i sin sjel, så må vi ha ledere som informerer og leder folket rett og ikke som i dag bak lyset på dette felt. Et skammens kapittel for Norge som har pågått siden 1994! I Norge, fra norsk lederskap som reiser rundt med faner og pekefingre mot alle andre som gjør slikt de har gjort mot meg og min sjel. Begynne med vårt eget land, oss selv først. Det er rett vei å gå.

·        Forstå at vi er her for å skrive om historien.. ved å leve den på nytt.. helt til vi kommer oss videre, før dette skjer har ikke verden klart å løse de gordiske knutene som handler om å forstå, nytolke rett og tilgi sin egen fortid på nasjonalt plan.

Selvoppdagere, selvransakelse, indre revolusjon er den eneste revolusjonen som kan forandre gjennom kjærlighet,opplysning og forhandlingsvilje.

Åndelig rikdom.

Ta psykisk vold på alvor. Og den diskriminering og forhåndsdømming som ligger i vårt politiske system overfor annerledes tenkende.

Vi er sjelelig og åndelige vesener hvor reinkarnasjon og tidligere liv er en selvfølge. Livet er en skole som skal leves og skapes. Vi besitter en kollektiv guddommelig kraft som forener, informerer, og veileder oss alle.

Bryte ned grenser mellom stater, raser og religioner, fornye innholdet, om mulig bygge broer Hvem har lagd disse grensene?

Kartlegge ytringsfrihet og menneskerettigheter i vårt eget land først og fremst.

Oppgjør med tvangsloven og medikamentene, (få frem hva piller, trusler, tvang og medikamenter inneholder i psykiatrien, og legemiddelindustrien. Ti år senere avsløres veldig mye av det denne legemiddelindustrien gjør som falsum,med fatale konsekvenser. Noen av bevisene kommer frem i avis redaksjonene.

Kjempe for kjærlighet overfor seg selv som andre og familie.

Demokratiet stress struper idealismen, ekte kjærligheten og familien.

Individets rettigheter uansett kjønn, rase, bakgrunn.

Fokusere på ekteskapets betingelser,og lage en samfunnsmodell som ikke undergraver ekteskapet eller individet slik dagens politikk og forståelse på mange måter gjør.

Setter naturlovene og respekten for den guddommelige kraft – Gud -  som verdens kjerne og sentrum. Se hva folket har blitt forledet til å tro på av propaganda fra politisk og mediahold de  siste 30 årene, og se hvordan forgiftningen i kropper og i natur, miljø bare har økt og økt på tross av det politikerne sier, hva forteller egentlig dette… om hykleriet.


10. Slik ble Pilkoss VeXst til

      - pilotprosjekt startet opp rett etter OL eventyret på Lillehammer. Startet opp fra april 1994, da skrev jeg over 2000 sider på 4 måneder!


Om å finne min egen vei, om å stole på mine egen krefter og min intuisjon, om  å begi meg fremover på en ny, fremmed vei som likevel føltes kjent innenfra i meg, en vei jeg vet 100% er rett for meg. Om å ta oppgjør med fortiden på en verdig måte, om å avdekke andres forventinger og samtidig ha toleranse for forskjeller. Om å snu mitt liv fra andres forventninger til å spille hovedrollen i mitt eget liv, og å bli født på ny i ånd, som for alle først kan skje etter fylte 29 ½ år.

Jeg er prøvd i det aller meste, våren 1994, sa jeg opp en inntekt på 450.000, (da kostet en leilighet i Asker på ca. 100 kvm, ca.650.000) uten fallskjerm og slik ble veien. Jeg tror på meg selv, min indre guide, sannheten og kjærligheten. En direkte nærhet og kanalisering med Gud hele tiden. Ledende media og ledende ansvarlige politikere/kirkeledere har gjennom de siste 23 årene i all hovedsak sensurert PilkossVexst som samfunnsaktør, og min persons ytringer, engasjement, åpenbaringer på det groveste!! Det er meg uvisst av hvilken grunn disse bevisst har valgt å lede det norske folk bak lyset ved bruk av å forsøke å tie i hjel, trakkasere, bruke hersketeknikker og mobbe fordi jeg har gått en annerledes vei til innsikt enn de akademiske oppdrettsanlegg tolererer? En norsk mediaflokk med lik konsensus og agenda, ledende norske media fremstår som egne politiske partier, fremfor å avdekke hva som egentlig pågår fra den sittende regjeringen og kirkelederne. Er det fair play mot Guds profet på jorden? 


11.Visjonen Pilkoss VeXst. En ledestjerne:


”The star of Norway”


Pilkoss VeXst

- Spirituell veiledning for selvbygging og frigjøring.

- Din personlige trener og inspirator.


P Personlig,Personlig kraft, Personlige oppdagelser, Psykologi, Pioner, Profetisk,Poetisk, Pliktoppfyllende,Pachamama,Pust, Problematiske situasjoner,Prosesserfullføre seg selv, Projisering, Profetier, Plante energi,Pilgrim fornye egenskaper, Planetene kretser rundtsolen inni hjertet ditt. Ditt eget univers.Poetisk ydmykhet, planet orkester.


I Informasjon,Individualistisk,Invitere til, Interessert,Initiativrik, Indrelandskap,Innvielsesprosess,Introspektiv, Intuisjon, Imøtekommende, Ikketilknyttet, I kontakt med den universelle vilje og lover. Ikkeplanlegg alt idetalj. Integrere,Indre utvikling, Ikke fysiske element, Ild, Instinkter, Ikkedannet,Indre blikk, Ivo Caprino.Innrømme feil.Ikke fordømmende.Inkluderende.Important piece in Gods plan.Inkarnert.Ikke påføre andre noe duikke villetillatt dem å gjøre med deg, Led deg selv riktig. Invitere det nye. Ikke vold, It's my life, Illusjoner, Innvielsesteknikker.


L Lykke, Lev nå, Lev ditt liv, La andreleve sitt,Lojal, Liv etter liv, Lekendegledenå, Luft, Lytt, Lærdommer, Levende energi i alt, Lagre energi, Lysets vei,Ledestjernen i ditt univers er?,Lukkøynene, se og sanse,Lillebror, Lev frahjertet,Legg frykten bak.Legg ned våpnene.Lær. Lære av tidligere feil.Lytte.Lattermeditasjon. Leter vil du finne. Let i oppvekst/karma for helhet og årsaker.

K Kommunikasjon, Kjærlighet,Kjærlighet til alt, Kunstnerisk, Kraftfull,Kontrollert,Konstruktiv kraft, Kontakter det ukjente, Kollektiv ubevisste,Konsentrasjon, Konflikt og konfrontasjon, Kosmos, Konkylie,Konfrontere dininnerste frykt,Komplementere,Knus frykten, Kultur dele kunnskap, Korsetsoppgjør,Klovnene, Kroppen som åndens form. Karma. Karmagjeld.Komplimenter. Kosmos. Komedie ikke drama.

O Opplysning, Observere, Oppfinnelser,Omsorg,Optimisme, Originalitet,

Oppriktighet, Oppmerksomhet, Opprørsk, Oppleverdød/gjenfødsel,Oppgavefokusert, Oppdagelser, Ordspill, Organisere, Objektive opplevelser,Overvinne frykten, Over grensene,Overvinnesvakheter, Okkult,One God of power.Objektivitet. Oppdagelsesreisende.

S

S Selvstyrende,Se sjelen, Selvstyre,Selvhjelp system,Selvutvikling, Selvdisiplin,Selvaktelse, Selvbeskyttende, Selvtillit, Selvransakende, Speil,Selvrealiserende,Søker spenning,Samvittighet, Snakk om sorgen, Selvoppofrende,Sersammenhenger,Strålendestjerne, Spyd spiss, Sol&skygge, Samspill, Skrittfor skritt. Sett grenser, si stopp, flyt, fly. Styrke.Sjelsstyrke. Usynlige språk, Sannhets søkende, skritt for skritt.


V Viljesterk,Varige verdier,Verdivalg,Veiviser, Vær rett på sak,Vær allsidig, Våken, Visualisere, Vurderinger,Veiledende, Visjonære, Varm,Verdsettdeg selv, Våg forandring,Vinn/Vinn, VIP. Vis styrker/svakheter, Visdom,veilede,Versjoner, Visjoner,Vann, Vind, Vibrasjon, Vær så snill, Vær forberedt, Vend det annet kinn til,Visjoner,Visdom til folket,Veikart=Why not?.Just do it!Virkemidler. Vær flittig, Vognen. Vi bygger. Våg nye holdninger.Velg livet -uansett! Du er en viktig brikke iGuds plan.individuelt som i det kollektive.

E Egenansvarsutvikling, Et mål avgangen,Entusiasme,Empati, Engler, Elvenskraft, Enheten og essensen,Engasjement.Empati, Ego strukturen, erfaring, ensomheten, Energi, engler, energi, engler, energi,ensomme indre vei, ego knuser, Energi ballonger, Energi balansering, Englevakt,Ekspansjon&glede, Eventyr, Enkeltindividet, Effektiv uenighet, Elskeandre som de har elsket deg. Eple. Endret innstilling. En av deg!

X Projeksjonene i alt man møter,"Denukjente",Hemmelighetene i livet,Åpenbaringene,Åndens vitenskap. Magi, Magiske opplevelser, Tegn i nåtiden, Xstraservice,"Skolen du hargått", X/Y=Ydmyk.X'ene. Astrologi, New Age. Utfordrerne.Hvem er du? Hva er din oppgave? Hvemer dine lærere?Hvilke personlige egenskaper må du lære - dele/holdefast? Øyet som alltid ser deg.


S Speil,SE, Sanse, Søke, Sannferdighet, Stillhet, Samarbeide, Surf,skattejakt, Samtaler, Slipp opp, Sinne, Spirituell, Selvavsløring, Sannhetssøkende, Stunt's,Strategi.Skaperånd, Stjerneenergi, Smak, Samordning, Svamp, Sprenge grenser,Sjelevandring,Sjelens frigjøring, Sammenslutte, Strengene i regnbuen,Spill, shamanisme, symboler solen, selvdisiplin, selvinnsikt, selverkjennelse,Søk en høyere forståelse, Speilbildet i vannet/speilet.Spirituelle kilder.

Skap nytt. Søk kilder. Smak nytt, Skap nye tradisjoner.Stå på.Spill hovedrollen i ditt liv.

T Tålmodighet, Tårer, Tillit, tillittil Gud, Toleranse, Tro,Turist, Transformasjon, Tilpasningsdyktig,Tilgi, Transcendent, Taktfull, Trofast,Timing,Ta oppgjør,Tro på deg selv,Tapperhet, Taavgjørelser, Team A, Timing, Ta i mot,Tower of power.Tålmodigbearbeidelses prosess. Tiden er moden så gå tilfjellet. Tidligere liv, Tiden er nå. Timing overvinner alt!


Handler om ditt liv, din utvikling og setter deg i sentrum i ditt eget univers.


Ærbødigst, verdenslærer og leder Roger Hegerland.

Ny versjon av denne ”surfen” kommer snart…


12. Hvem er grunnleggeren av Pilkoss VeXst?
 

 

14. Visuell symbolforklaring for Pilkoss VeXst.

 

Den visuelle meningen bak den logoen du ser: Pilkoss VeXst logoen, består i, en pil, et hjerte, en sirkel, og et kors, samt pentagram. Freds symbol er due, fargen hvit og delfin. Opplysthet, gjenfødsel, forvandling i ånd, står sommerfugl og delfin som symboler på. Renselse symboliseres av vann, og Ridder er ånden som leder kroppen inn i sirkelen...
 1. Hva betyr Pil?
 2. Hva betyr Sirkler?
 3. Hva betyr et Kors?
 4. Hva betyr Pentagram?
 5. Hva betyr Ridder?
 6. Hva betyr en Sommerfugl?
 7. Hva betyr fargen hvit?
 8. Hva betyr due?
 9. Hva betyr delfin?
 10. Hva betyr vann?

Kjøp boken om det "Spirituelle språk"

Aktuell visuell symbolforklaring for Pilkoss VeXst:
- Den visuelle meningen bak det du ser...

Kildehenvisning. Noen kilder er fra Roger Hegerland, andre er hentet fra boken: "Symbollex", fra Hilt og Hansteen (ISBN: 82-7413-275-0) - Dette er en bok jeg anbefaler for alle som vil få inspirasjon til å forstå hva som ligger av visuell betydning bak en del symboler du så lett møter på den vante tilnærmingsmåten i hverdagen.

Kom gjerne med tips til hva du mener symbolet betyr for deg?, for dette er selvsagt ingen uttømmende eller endelige forklaringer på noen av orden. Bare en liten smakebit, og kom gjerne med dine utfyllende innspill og forslag til ytterligere forklaringer på symbolene, og de spirituelle faguttrykkene. Ha en vakker dag!

1. "Pil", betyr symbolsk bla. dette:
 1. Det å vinne åndelig innsikt, vandringen tilbake til sentrum.
 2. Søken etter det hellige, følger en rett sti for å nå et mål, vandrer tilbake til sitt sanne hjem og overgang.
 3. Det gjennomtrengende, inntrengende, maskuline, lyn, regn, fruktbarhet, makt, krig.
 4. Et pilregn betyr symbolsk overgangen.
 5. Piler utskutt fra en bue står for følgene av ugjenkallelige handlinger.
 6. Pilen er et solsymbol som betegner solens stråler. Krigerens attributt.
 7. Brede pil, betegner den kongelige eiendom.
 8. For grekerne: Apollons piler er solstrålene, som kan være velgjørende, befruktende, brennende og farlige.
 9. Eros piler vekker elskov hos dem de rammer.
 10. Et hjerte gjennomboret av en pil er forening.
 11. Piler er et lys. Solstråler og lyn.
 12. For indianerne er piler solstråler, og et åndelig redskap til å oppspore føde for sjelen, og bekjempe åndens tyranner. Hjelpemiddel ved meditasjon, og som fokus ved bønn til den indre ånd.
 13. For kristne så er pil symbol for lidelse, korsets nagler, tegn for helgener.
 14. For muslimer er det Guds vrede og straff over hans fiender som symboliseres med en pil.
 15. I shamanisme er piler med fjær på noe som står for fuglens flukt til himmelen, overskridelse av det jordiske..

2. Hva betyr "Sirkler" symbolsk?:

 1. Fullført kretsløp. Reinkarnasjon, det evige liv. Inn til jorden via en kvinne's perleport.
 2. Utløsningen av alle eksistensens muligheter.
 3. Totalitet, helhet, samtidighet, opprinnelig fullkommenhet.
 4. Uendelighet, evigheten.
 5. En plan, krum linje, hvor alle punkter har samme avstand fra et gitt sentrum. Planfigur som begrenses av en slik linje, krets, ring.
 6. Tiden som omslutter rommet, men også tidløsheten fordi sirkelen verken har begynnelse eller slutt.
 7. Romløshet, fordi ikke har noe under eller over.
 8. Gjentagelse/Boomerang.
 9. Enhet i verdensrommet.
 10. Solens kretsløp. Veien til fullkommenhet, fullkommen kjærlighet til ditt ukjente jeg.
 11. Ethvert kretsløp uansett synlig lengde, dynamikk, endeløs bevegelse, fullføring, fullendelse, Gud. Månefasene/fullmånen.
 12. Gud er en sirkel, hvis sentrum er overalt, og hvis omkrets ikke finnes noe sted.
 13. Solen er gull, maskulin kraft, som sjelen eller psyken, er den det feminine og moderlige prinsipp.
 14. Sirkelen = Den dyrebare, unike perlen.
 15. Sirkelen er tallet 10. 1 I sentrum, og 9 som omkretsens tall.
 16. Solen + de 9 planetene
 17. Nomadetelt og leirer har sirkelform, det dynamiske og uendelige i bevegelse.
 18. Lotus, lilje og rose.
 19. Tre konsentiske sirkler betegner fortid, nåtid og fremtid.
 20. Sirkel med firkant i er himmel og jord i integrasjon og forbindelse.
 21. Øverste del av en sirkel er regnbuen.
 22. Kosmiske egget, er fullføringen av et manifestert kretsløp.
 23. For Buddhister så er sirkelen Samsara.
 24. Tom sirkel = Opplysning.
 25. For daoister er sirkel med en prikk i sentrum. Den øverste makten, den dyrebare perlen.
 26. I Egypt - Bevingede sirkelen = Den oppadgående solen. RA, og gjenoppstandelse.
 27. Sirkel med firkant i midten bruker flere.
 28. To sirkler symboliserer Jesus og hans to naturer.

3. "Kors!" Hva betyr nå egentlig det?

 1. Verdenssentrum. Verdenstreet. Livets tre.
 2. Kommunikasjonspunkt mellom himmel og jord.
 3. Foreningen av motsetninger. (Lynnedslaget, vekkelsen.)
 4. Åndens nedstigning i materien.
 5. Høyeste identitet. Korsfestelsen.
 6. Kan forstørres i det uendelige i begge retninger, betegner slik det evige liv.
 7. De 4 elementene i verden, forent med det 5 pkt, sentrum. Nord-sør =Solverv. Øst-vest = Jevndøgn.
 8. Kors i en sirkel = Solens bevegelighet, og forandringens hjul, lykkehjulet.
 9. Et hellig område, et kosmisk sentrum.
 10. Andreas korset = Fullkommenhet, tallet 10.
 11. Indianerne i nord. 4 himmel og vindretninger.
 12. Nord= Kraftigste, nordavind, hodet, intelligensen, kulden, kjempen som overvinner alt.
 13. Øst = Østvinden, hjertet, livet, kjærligheten
 14. Vest= Mild vind, fra åndenes land. Det siste åndedrettet, å gå ut i det ukjente.
 15. Sønnavind = Ild, lidenskap, smelting, brann.
 16. Midtpunktet - Jorden og mennesket, under påvirkning av gud og vindenes motstridende krefter.
 17. Kors med to tverrtre = Biskoper og partiarker.
 18. Kors med tre tverrtre = Pavekorset.
 19. Et brystkors betyr domsmyndighet.
 20. Jesus var midtstammen, det fullkomne livstreet, som stod plassert mellom de to røverne i Golgata.
 21. Korsets to armer står for barmhjertighet (måne), og domfellelse (sol).
 22. Kristi to naturer - Den himmelsk vertikale, og den jordiske horisontale, denne må nytolkes.

4. "Pentagram" - Hva er det?

 1. Ligner en menneskefigur med utstrakte armer.
 2. Symbol for den helstøpte personlighet.
 3. Den figur som fremkommer når alle diagonalene i en pentagon (regelmessig femkant) trekkes opp. En magisk figur i form av en stjerne med fem spisser.
 4. Det mennesklige mikrokosmos.
 5. Trekkes opp med en strek, endeløst. Derfor har det sirkelens betydning, kraft og fullkommenhet.
 6. De 5 sansene, god helse. Ånd, luft, ild, vann og jord.
 7. Salus på latin = Sunnhet og frelse.
 8. I likhet med sirkelen har den evnen til å binde onde makter, tusser og vetter.
 9. Lykketegn.
 10. Kristen tradisjon: Jesu fem sår, og skjoldtegn.

5. "Ridder!" - Hva symboliserer det?

 1. Til hest - den innviede.
 2. Ånden som leder kroppen.
 3. Farefulle reiser er sjelen som tar seg frem gjennom verden med dens fristelser, hindringer, prøvelser, påkjenninger, og utvikler seg til fullkommenhet.
 4. Hvite ridderen er uskyld, renhet, den utvalgte, den opplyste
 5. Svarte = står symbolsk for onde negative krefter.

6. De vakre sommerfuglene betyr?

 1. Sjelen, ild, udødelighet, glede.
 2. Vært gjennom et oppløsnings stadie, og forvandlet seg fra den jordiske larven til et himmelsk bevinget vesen.
 3. Gjenfødsel, å bli født på ny i ånd. En fysisk fødsel, og overgangen i det åndelige fødsel i voksen alder etter 29.5 år, hvor du kommer frem som den unike sjel du er og alltid har vært.
 4. Hvit sommerfugl = Fred eller gjenferd for noen.
 5. For kristne betyr: Gjenoppstandelse, dens utviklingsstadier er liv, død og feil med gjenoppstandelse. Det rette er reinkarnasjon til jorden igjen og igjen.
 6. Fremstilles av og til i Jesus barnets hånd, og du møter du en sommerfugl på din vei, så hils den en vakker dag fra meg...

7. Farger = Hvitt hva betyr det?

 1. Hvitt er fullkommenhet.
 2. Inneholder alle farger. Snøen...
 3. Lys, enkelhet, opplysning, renhet, forløsning, hellighet, åndelig autoritet, vennskap, overgivelse, hellig liv, helstøpthet,
 4. Åndens seier over kjødet.
 5. I ekteskap betyr hvitt: Død over det gamle livet og fødsel inn i det nye - en overgang.
 6. Døden = Fødsel til nytt liv i en annen verden.

8.Due - Hva kan det symbolisere?
Kjærlighet, livets fornyelse. Livsånden, sjelen, overgangen fra en tilstand til en annen. Lysets ånd. Renhet og fred. Due med olivengren er fredssymbol, tilgivelse. Duer som drikker av en skål = Ånden som drikker livets vann. For kristne er duen den hellige ånd. Inspirert tenkning, fred. Due med palmegren symboliserer seier over døden. 7 duer, er åndens syv gaver. Hvit due er en frelst sjel.

9. Delfin - Hva betyr det?
En frelserskikkelse. Fiskenes konge. En som leder sjelene til underverden. For kristne: Jesus, som frelser, som den som bringer sjelene over dødens vann. En delfin kan istedenfor en hval og slik symbolisere gjenoppstandelse.

10. Vann?

Kjøp boken om det "Spirituelle språk", en kortfattet spirituell guide laget for å vekke dine sanser og nysgjerrighet. Se bak, det du ser.
Bestill i dag!
Ordretlf: 92210709.

Innsikt i noe av det spirituelle språk; som "Hva vil det si å ha et kall?", Inn i det ukjente!, Hva er reinkarnasjon, tidligere liv, sjelen? Hva er karma/karmagjeld? Hva er utbrenthet? Født på ny i ånd i voksen alder hva vil det si? Hva er intuisjon? Hva er det 3 øye? Hva er synkronisme? Hva er regresjon? Hva er meditasjon? Hva vil det si å være clairvoyance? Hva er chakra? Hva er en shaman? Shamanisme? Hva vil det si å kanalisere? Oppgjør med kristendommens dogmer, myter, trosbekjennelse, Hvem er kristne? Hvordan har Gud og den hellige ånd forandret ditt liv? Gud hvem er det? Den hellige ånd?

 

 

 

 

 

 

 

 

15.Kampanjer/utstillinger/performance.

 

FØLG MED!


Noen av det som har vært presentert er disse:

Plakat - performance

Ignored

Ignored by media

Ignored by media