Tor Erling Staff må stanses og utfordres!

Overskriften i arbeiderbladet lørdag den 16/11-1996.

"LA 12 ÅRINGER HA SEX MED VOKSNE"

HØYESTERETTSADVOKAT TOR ERLING STAFF HÅNER OG TRÅKKER PÅ BARN, UNGE OG OFRENE.

En 12 åring går i 6 klasse og Staff tenner! - Er det gravide 12-13 åringer Staff ønsker? En 12-13 åring som må ta abort? Vi har allerede 16000 aborter årlig i dag! Eller er målet en HIV-infisert 12 åring? Du leker her med det aller mest hellige og private for et menneske, handlinger som en på 12 år skal bære konsekvensene av resten av sitt liv. Brudd i kjærligheten er svært tøft selv for voksne, mange tar sine liv, kommer inn i sorg og depresjoner. Er det disse statistikkene Staff vil øke med barn i forsetet?

Følelsene etter et seksuelt samleie, hvilke skyldfølelser sliter man ikke som ungdom med etter dette ofte? Barn kan lett bli skakkjørte - ofte er barn i denne alderen i opposisjon mot sine foreldre. Nå vil Staff la voksne personer få fritt leide, og hvordan se forskjell på en 10 eller 12 åring? Staff mener en 12-13 åring vil ha godt av å ha sex med en voksen.

Være seg fest eller andre sjekke steder. Nå skal altså voksne legge an på og sjekke opp 12-13-14 åringer fordi de voksne ikke makter å få kjærligheten til å fungere i sitt eget følelsesliv? Hvilken modenhet til å forstå konsekvensene opp mot voksne har en i denne alderen? De erotiske drømmer og fantasier får barn og unge næring til gjennom alt rundt seg, grensen for fysisk sex må være en klar barriere. I 12-13 års alderen er de usikre på egen person, identitet, seksualitet. Lett å lede ofte dupert av materielle ting, og ofte voksne med useriøse hensikter. Staff snakker altså ikke om jevnbyrdige, men sex mellom voksne og barn!

Høyesterettsadvokat blir omtalt over 4 sider + forside på et slikt avskyelig utspill mot den svakeste gruppen blant oss - våre barn og unge. VG følger opp søndag med forside og to sider og nevner ikke Staff's kriminelle utspill i Arbeiderbladet dagen før. Er dette blitt Staffs måte å få publisitet på, misbruke barn? Hva er kriminalitet? Hva gjør hans holdninger av sjikane mot ofrene?

Hvordan kan en høyesterettsadvokat uten å miste sin bevillning få oppfordre til kriminalitet mot denne gruppen uten konsekvenser? Uker tilbake gikk han i front for at foreldre skulle lære sin urolige sønn, barn å onanere, og uttalte i bladet Natt og Dag at han synes det er vanvittig at ikke 11-12-13 åringer skal kunne være sammen med og søke seksuelle erfaringer med voksne.

- Staff's bidrag i retning av å gjøre det enda vanskeligere for barn, unge å bevise overgrep og manipulering fra voksne - det virker som hans hensikt? Hvilken utrolige påkjenninger er dommeravhør, underlivsundersøkelser, ventetider og en rettssal for et barn eller en ung? Psykisk terror, slik mange barn har det i sine hjem for å tekkes flotte familiefasadespill! Uansett så er det bedre for barna å få det fram i lyset enn å fortie og lide for at pedofile voksen personer skal få fortsette å ødelegge barnesinn der de skulle oppsøkt hjelp.

Hvordan kan Staff hevde at han forsvarer de svake, men ikke barn. Å forsvare pedofile mot systemet de møter, deres forutsetninger, men ikke mot ofrene - Det er grusom rettferdighetsforståelse! Staff forsvarer de sterke , og lar de svake seile sin egen sjø, han legaliserer sex med 11-12-13 åringer og slipper å stå til ansvar. Hvorfor engasjerer ikke Staff seg i å hjelpe de som begår slike handlinger med å få kontroll over eget følelsesliv isteden?

Staff sier seg enig i et sitat fra en i hans øyne utmerket og orddyktig avdød juridisk professor Arnholm som mente dette: "At ekteskapet er en kontrakt om gjensidig leie eller kjøp av hverandres kjønnsorganer". Staff mener videre at mamma og pappa i et hjem skal kunne gjøre hva de vil mot sine barn. Burde ikke en høyesterettsadvokat gått i rette med dette og bygge forbilder som er bygd på kjærlighet og kommunikasjon mellom partnerne istedenfor å nøre oppunder dagens bruk og kast holdning til å forstå kjærligheten? Staff bidrar jo til å bygge opp under den skilsmisse- og barnefordelingsfabrikken samfunnet er blitt, det er kanskje hensikten?

Hvordan sliter dagens barn og ungdom med ensomhet, depresjoner, angst, redsler, hvor barn og unge mer enn noen gang trenger og savner lojale voksenpersoner som er venner og ikke misbruker denne tilliten eller blander vennskap med sex inn i den bistanden de gir en søkende tenåring. Dette lenge før 12 åringen er moden for å forstå konsekvensene på godt og vondt av å innlede et slikt seksuelt forhold til voksne. Med hvilken tillit skal foreldre kunne sende bort sine barn og unge på turer eller arrangement hvis Staff's utspill og holdninger skulle bli utbredt?

Hvilke signaler sender dette ut til alle unge og voksne rundt i Norge. De barn som allerede lever i et psykisk terrorhelvete i frykt for slike som Staff! Staff er med på å oppfordre til kriminalitet mot barn og unge! Hvilke barn og unge har Staff fratatt rettferdighet?

50% skilsmisser, blant samboere aner man ikke omfanget. Nå må det i fokus at voksne må få eget følelsesliv til å fungere. Hva forårsaker en skilsmisse for et barn Staff?

Kommunikasjon, respekt og åpenhet mellom foreldre og barn - der ligger utfordringen.

Voksne må styre egne følelser og reaksjoner gjennom å se hva man utfører. Hvor lett kommer ikke barn og unge inn i lojalitets-, avhengighetsforhold, psykisk vold. Det er legemskrenkelse å ikke beskytte barn mot voksne som ikke selv forstår hvor grensene går. Barn utviser ofte en grenseløs lojalitet og tillit til omsorgspersonene, som foreldre, onkler, stefedre, voksne, ledere...

For Staff er ikke sannheten viktig, men å frigjøre sin klient for enhver pris - i slike saker betyr det at en 12 åring møter nettopp Staff på motsatt side i rettssalen. Hvordan kan barn har tillit til et slikt rettssystem?

I lys av Belgia, Bjugn, Ålesund og Nord Norge hvor det nå rulles opp vanvittige perversiteter- Staff vet hvor vanskelig det er for barn å bli trodd, og få bevist faktiske forhold. Burde ikke Staff forsvart de som er den svake parten, barn og ungdom? Hvor store mørketall har vi med å gjøre her egentlig rundt om i de tusen hjem fordi barn ikke tør anmelde i frykt for henleggelse eller ikke å bli trodd? Hvilke signaler ønsker Staff å sende ut? Samfunnet har en plikt til å beskytte barn mot incest og seksuelle overgrep, hvordan definere og skille det fine fra det voldelige, når det dreier seg om de psykiske belastningene i etterkant, man skal være sterk for å tåle slike skuffelser - Staff mener en 12 åring er mer enn moden nok for å starte sin seksuelle karriere, og må i kraft av dette miste sin advokatbevilling.

Hvis det er samfunnsrammene Staff vil angripe, som oppdragelsens i sin form, være seg åndelig, religiøs, uten å ta for seg hva det offentlige med sine lovverk og regler forårsaker konsekvensene. Hvordan det offentlige institusjonerer barn og unge gjennom samfunnsrammene fra begynnelsen av. Dette er også alvorlige overgrep mot barn. Sex er noe helt annet, det er som kjent en annens kropp!

Tukling med barn og unge må voksne forstå og stå sammen om at er galt! Å være barn å ikke bli trodd i slike saker er psykisk terror, men jo dårligere kår et samfunn har for den lilles rolle, det personlige initativ, tillit, det å være annerledes tenkende slik barn er. Jo flere synlige overgrep vil finne sted mot barn og ungdom - tause ofre, psykisk terror!

Staffs syn er en ynkelighet og et hån mot barn og ungdom! Er det et sted samfunnet må ha lover, så er det for å beskytte barn mot voksne som ikke klarer å styre sitt eget følelsesliv -

Jeg tar en debatt med Tor Erling Staff om dette når som helst.

En ting Staff har rett i er, sitat "at samfunnet er blitt en gynekologisk avdeling med statsministeren som hele samfunnets leger - Alt skal være sterilt og nøkternt, sitat slutt. - en statsminsiter som ble utdannet lege på et tidspunkt da de fremdeles lobotomerte de politiske ukorrekte og ikke hadde oppfunnet cellene i kroppen. Hvis samfunnet i dag er null som Staff mener, så er det slike bidrag som han kommer med som skaper et slikt holdningsløst og hyklersk samfunn!

Hvorfor engasjerer ikke Staff seg i å forandre det, sitat: "besserwisser

samfunnet som foregir den friksjon at de styrende makter har fullstendig kontroll og oversikt. Om myndighets personenes avstand mellom de syn de står for i det offentlige og det liv de selv lever.

Det er empiri for at man ikke tør å trekke konsekvenser eller lærdom av sitt eget liv og der igjennom oppnå en form for toleranse eller forstående holdning. Problemet er at dommerne kommer fra adminstrasjonene og har tenkt seg opp i himmelen, sitat slutt.

Staff kan ikke si at dette bare gjelder myndighetspersoner. Hvorfor ikke gå inn for å forandre norsk strafferett der den burde forandres, og beskytte den svakeste gruppen blant oss- våre barn og unge! Hvilke holdninger ønsker Staff å forme blant de juridiske studentene som ser opp til han? Voksne har behov for grensesetting og forståelse for hvordan barn har det inni seg Staff.

Partileder/forfatter Roger Hegerland

Familiepartiet

v/Leder Roger Hegerland

Solstadlia 35, 1395 Hvalstad

NOK ER NOK!

Dette kan media skrive om i det vide og det brede for Staff selger, men at jeg samme dagen Staff går ut med dette utspillet lørdag den 16/11 inviterer media til en presentasjon og starter et nytt politisk parti er ikke av interesse: Familiepartiet med politisk debattavis utarbeidet gjennom det siste året og har gitt ut boken "Hvorfor er jeg redd deg pappa?" En filosofi og oppdagelsereise for egenutvikling og frigjøring i tillit til at kjærligheten og barna viser vei. En bok som tar for seg psykisk terror i det norske hus og hvordan jeg har mestret angst og redsler etter å ha vokst opp i alkoholmisbruk, utrygghet for å tekkes en mediastyrt fasade i et norsk hjem som har vært i medias søkelys de siste 27 årene.

Jeg sender inn innlegg til de store avisene men får ingen svar tilbake. Ringer God Morgen Norge for å komme med i Deres program hvor Staff skal være gjest i 45 minutter, men jeg får nei fra programledelsen.

Staff forsvarer kriminalitet og overgrep mot barnesinn og soler seg på tragedier og psykisk terror gjort mot barn og ungdom i Norge.

STAFF SPYTTER PÅ KJÆRLIGHETEN OG GJØR KROPP TIL HANDELSVARE!

"La 12 åringer ha sex med voksne"

Pervers Staff oppfordrer til kriminalitet sjikanerer og bedriver psykisk terror mot barn og kjemper i disse sakene mot barn i norske rettssaler.

Nå må psykisk terror barn og unge må bære på i våre norske hus og hjem på dagsorden for å bli politisk korrekte og bli statsstyrte kopimaskiner.

Staff får 45 minutters portrett program i TV2". Opposisjonen fikk prate i 5 minutter.

+ Staff reklame i Aft + VG + Arbeiderbladet i helgen.

Staff sa det selv at hensikten helliggjør middelet- Denne gangen skulle Staff få PR og markedsføre sitt nye firma, han sier selv at han selvfølgelig bruker media. Staff bruker sex med 12 åringer som sin plakat for å få blest om seg i trygg forvissing om at han ikke må stå til ansvar juridisk for det han oppfordrer voksne til å gjøre av slike kriminelle handlinger mot barnesinn og barnekropper! Men det verste av alt er at Staff står inne for denne holdningen og overbevisningen selv. Staff er ute etter å sette fri sine klienter, og la barn være gislene i egen grådighet.

I programmet på TV2 skrytes det voldsomt av hans indre og person fra flere på skjermen. Et indre Staff selv hevder å skjerme for offentligheten mest mulig. At Staff banner i kjerka, går i rette med politi og firkantet byråkrati og har mot til å innta en annen holdning er flott, det trenger samfunnet at noen gjør. Men ikke at han i kraft av sin posisjon skal legalisere sex mellom voksne og 12 åringer. Da er det den voksne som trenger hjelp til å styre sitt følelsesliv og tanker positivt.

Staff oppfordrer til kriminalitet mot den svakeste gruppen blant oss- det må få konsekvenser for Staff i slike saker. Hvilke barn har Staff fratatt verdighet, sannhet og rettferdighet?

Hvis ditt 12-13 årige barn kom hjem og var blitt gravid med en på 50 år, og vedkommende hadde Staff som forsvarer - og Staff frifant den voksne fordi det var umulig å 100% bevise alt - Hvilke belastninger for barnet og hva ville du gjort?

"La 12 åringer ha sex med voksne" er ikke en setning som er trukket ut av sin sammenheng slik Staff prøvde å si i frokost tv lørdag den 23/11, for Staff skisserer inngående hva han mener i flere reportasjer og aviser på dette området. For Staff er derfor dette viktige poeng og budskap. Essensen er den samme, at foreldre burde kunne onanere sine barn, og nå at voksne skal kunne ta seg til rette å ha sex ved å manipulere en 11-12-13 åring. 11 åring sa han i reportasjen med Natt og Dag i oktober.

Hva er kriminalitet når er høyesterettsadvokat kan stå fram slik?

Staff sjikanerer barn og unge. De svakeste, forsvarsløse som skal ledes av slike som Staff og hans lov- og rettferdighetsforkjempere.

I programmet kom det frem at Staff selv på tross av en god barndom, hevdet at han først ble et bevisst og anstendig menneske etter at han var 14-15 år.

Et dikt blir lest opp fra "Barna i våre hjerter's" leder. Du så tårene mine utenpå - Tårene foregår inni barn - psykisk terror mot barns sinn.

At Staff er en i mange kretser anerkjent person gjør bare hans utspill og signal om en slik holdning enda verre. Hva skal 11-12-13 åringer som føler seg misbrukt nå gjøre? Hvilken troverdighet, hvilken psykologisk innsikt ligger til grunn for alle de lidelsene barn går og bærer inni seg hver dag fordi de ikke våger å gjøre noe med det - p.g.a. slike som Staff.

Staff beskriver videre rettsprosedyren hvor han alltid lar klientens syn gå foran sannheten. Hans oppgave er ikke å få frem sannheten men å få klienten frifunnet. Han oppdager så å si aldri at en klient lyver, han kan jo ikke sitte som dommer over egen klient sier han. Staff hevder heller ikke å være ute etter den objektive sannhet. Staff forteller også at det ikke skal være det minste tvil om skyld for å få vedkommende skyldig. Det er ikke nok før at det ikke er noe tenkbart alternativ sier han. Staff hevder å ikke være interessert i sannheten - han skal få klienten fri - selv om motstanderen er barne- og ungdomssinn. Han sier at en rettssak er en opptreden som en dørselger, og en ren påvirkningsprosess på dommeren. Hvordan bevise disse psykiske overgrepene og lidelsene for barn og unge?

Dette gjør altså Staff mot barn og unge - først legaliserer han mer enn gjerne voksne som har sex med 12 åringer, så skal de samme 12 åringene møte denne personen kjempende for klienten, og klientens syn går foran sannheten - Hva slags samfunn har man da bygd opp? Samvittighetsspørsmål? Mot de mest ressurssvake blant oss - barn og unge! Hvordan bevise seksuelle overgrep 100%, kanskje ble det begått for måneder eller år siden, og ofrene sliter med de indre stemmene, psykisk terror hver eneste dag, skyld og skamfølelsen? Barn og unge tør jo snart ikke anmelde i frykt for nettopp slike som Staff!

Hvis Staff er verdifull for det norske samfunnet - så må han gå tilbake på kriminaliteten mot barn og unge. Hvilke barn har Staff ofret for den sterke i norske rettssaler? Tenk når disse ofrene i voksen alder slår tilbake - hva da Staff? Hvor mange år med psykisk terror inni seg har da dette ødelagt for barnet?

Hvis Staff er så opptatt av barndommens påvirkning for overgriperne, så burde han jo se hva han påfører av barndommer for de norske barn og unge ved å stå for slike holdninger!

At Staff på nært hold beskrives av klienter som en god advokat, det gjør jo bare hans utspill enda verre. Hans troverdighet i det stresstyrte folket gjør jo da at sex mellom voksne og 12 åringer ikke er så nøye eller farlig, og folk hører Staff noen minutter på radio ro seg unna det han nå bedriver mot barn og unges sinn. Programmet i God Morgen Norge blir et rått PR-show for Staff, som avsluttes av et flott ordmaleri om hans personlighet fra astrologen Astrid Barlow.

Mot slutten av programmet blir det den rene festforestillingen for Staff. Lønning kommer og det blir vist programsnutter fra Staffs "hold kjeft" opptreden i Lønning og Staff. Lønning beskriver Staff som enestående. Staff smiler og skryter av at han var for syk til å gå i retten, men stilte i programmet på kvelden.

Staff oppfordrer til kriminalitet mot barn og støtter oppunder voksne overgripere. Staff er ingen talsmann for de svake - det er dokumentert svart på hvitt i hans uttalelser.

Hvor er barneombudet i dette utspillet? Han må gå av - han er ikke på noen måte barnas talsmann i de saker som kommer opp i media. Norge har et barneombud som er med på å gjøre barn til burhøns!

Hvilke signaler sender dette ut til de landene hvor barneprostitusjon i dag bedrives i stor stil, og vesten drar på ferie i likegyldighet. Hvilket forbilde er våre rettssaler?

Bakgrunn:

Jeg har forfattet et svært aktuelt debatt innlegg opp til dette utspillet som må få komme på trykk. Ta gjerne kontakt med meg for et intervju rundt dette.

Jeg har forfattet og gitt ut en bok som heter "Hvorfor er jeg redd deg pappa", en dokumentarisk filosofi og oppdagelsesreise for frigjøring og egenutvikling. En bok om hvordan det er å vokse opp i et hjem preget av alkoholisme, psykisk terror og utrygghet, om å mestre redsler, og angst. Jeg inviterte mange redaksjoner og organisasjoner til en presentasjon av boken på Alternativ messen i Oslo Spektrum fredag den 15/11, og en politisk parti presentasjon lørdag den 16/11.

Med vennlig hilsen

Roger Hegerland

Forfatter/partileder

Kilder: Sitater, Natt og Dag nr.10 oktober 1996.

Arbeiderbladet lørdag den 16/11-1996.

VG, søndag den 17/11-1996.