HVORFOR ER JEG REDD DEG PAPPA?

En oppdagelsesreise gjennom barndom, ungdom og tidlig voksenliv i intens konfrontasjon med alkoholisme og utrygghet i en norsk kjendisfamilie. En handlingsrettet reise sett gjennom et filosoferende barn og ungdoms øyne, hvor barnet søker og finner mange uventede "flaskeposter" som inneholder visjoner og innsikter på plattformer underveis hvor barnet selv søkte svar. Parallelt med dette takler barnet sine indre og ytre utfordringer på vei inn i sitt eget voksenliv og familie. Hvor jakten og søken etter en helhetsforståelse brått en dag endrer form og innhold...

Hvem er mine foreldre? Arven, hva vil det si? Hvem er jeg? Hvem er du?

Boken filosoferer rundt toppaktuelle problemstillinger. Familie og samfunn debatteres for at foreldre, barn og parforhold skal bli inspirert til å sette seg ned med hverandre for ny kurs. "Materialismen og fjernsynets oppvaskgenerasjon"

Boka for deg som søker en helhetlig forståelse om deg selv og dine nærmeste. En sann og meget personlig oppdagelsesreise i dagboksform som kan bli din viktigste døråpner og inspirasjonskilde til å lede deg selv og fokusere positivt gjennom følelseslivets og de ytre utfordringene. - Ingenting i livet er tilfeldig, alt hører med i en helhet....!

Idérikdom for selvrealisering, selvaktelse, og frigjøring. Boka beskriver roller og mønster i parforhold og familie, og har til intensjon å være en inspirasjonskilde for å fremme samarbeid, åpenhet og helhetsforståelse.

Er du lykkeligere i din rolle enn den sannhet din partner og dine barn avslører? Hva har skolen lært oss om å takle vårt følelsesliv, personlige kriser, sorg, lidenskaper, angst, redsler, livsmestring, krisehåndtering, ekteskapet, utbrenthet i rollen? Barndommen, vår felles kilde til nærhet og styrke, svakhet og usikkerhet - Den viktigste nøkkelen til selvinnsikt og identitet.

Hvilke verdivalg legger vi til grunn for det vi definerer som lykke, unnlater å kritisk rette søkelyset mot og dermed lede våre barn inn i? Hva skjer egentlig bak fasadene, hvorfor dette trykket for så mange av oss der det skulle vært fred?

(At boken er basert på en sann historie gjør mulighetene enda større for en helhetlig innsikt fra alle de involverte parter... Jeg valgte en slik dokumentarisk form for å få satt norsk virkelighet bak fasadene på dagsorden, der barn som oftest er helt alene med sine tanker, følelser og visjoner......i tillit og søken! Slik ønsker jeg å inspirere deg til å ta for deg ditt eget følelsesliv, fortid, barndom og ekteskap på din reise gjennom ditt indre barns øyne.)

Boken er på 380 sider, hft, A5.

Pris i din nærmeste bokhandel er kr.250.-

Boken er å få i din nærmeste bokhandel, eller ved å bestille direkte fra:


BOKEN ER FOR TIDEM UTSOLGT, vurderer nytt opplag i 2021

Pilkoss Forlag, Mobil: 92210709

Ja, jeg/vi bestiller .........stk av "Hvorfor er jeg redd deg pappa?"

Navn:.........................................................................

Kunde nummer.........................................................

Adresse:.....................................................................

...................................................................................

Postnummer/sted:.........................................................

Tlf:(priv)...................Tlf:(arb.)................Mail adresse:.................


Om du ønsker kan du også bestille ved å sende en email til: pilkoss@yahoo.no.
Roger Hegerland
Forfatter


Ignored by media

Tilbake